NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2016 nummer 85

vrijdag 1 juli 2016

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


Gens Nostra: nummer 7/8 verschijnt de eerste week van juli 2016

We beginnen deze uitgave met het eerste deel van een artikel getiteld "De familie Kremer, honderdjaar wevers in Meppel 1770-1870" van Mieke Naber. Hierin geeft de auteur een beschrijving van de weversfamilie Kremer in Meppel tussen 1770 en 1870. Op de achtergrond voltrokken zich grote historische veranderingen in de Republiek met grote invloed op de economie van Meppel en dus ook op het wel en wee van de wevers in deze familie. De opkomst van de weverij maakte Meppel tot een welvarende stad maar de neergang aan het begin van de negentiende eeuw trof de stad en de daar woonachtige weversfamilies hard.


Weverswerkplaats, schilderij van Cornelis Gerritsz Decker 1659, Rijksmuseum.

In het volgende artikel beschrijft Jos Neomagus een zoektocht "Louis Neomagus (1828-1859): 'verloren zoon' blijkt korenmolenaarsknecht, commies en KNIL-militair". Het verhaal begint met betovergrootvader Daniel Neomagus, vader van zeven kinderen. Later ontdekt de auteur nog een kind, Louis, in de burgerlijke stand van Breda in het Brabants Historisch Informatie Centrum. Dan begint opnieuw een zoektocht, met verrassende resultaten.

Vervolgens vertelt Hans Nagtegaal in "Het Delftse geslacht Van der Wel" uitvoerig over de herkomst van de naam "Van der Wel" en het geslacht dat deze naam droeg. Het was een zeer invloedrijke familie in Delft en de geslachtsnaam duikt vaak op bij andere, eerder in Gens Nostra gepubliceerde, geslachten uit Delft. De families huwden soms onderling of waren getuigen bij elkaars huwelijken en dopen, waardoor vaak hechte familiebanden ontstonden.

De rubriek Digitaal bevat deze keer een bijdrage "Digitaal naar musea: Op zoek naar ons erfgoed" van Antonia Veldhuis. Hierin veel verwijzingen naar websites van musea, waar men veel materiaal kan vinden over de wereld waarin onze voorouders leefden.

In september verschijnt het Themanummer over "Immigratie en onze voorouders". Wij kijken er naar uit en wensen onze lezers een mooie zomervakantie in de komende maanden en veel plezier met de komende uitgave.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens Nostra

De NGV digitaliseert

Deze maand: Niels van Vreumingen

Mijn naam is Niels van Vreumingen. Ik word in september 74 jaar en ben getrouwd met Loes. We hebben drie kinderen, 3 aangetrouwde kinderen en 10 kleinkinderen. Ongeveer 9 jaar geleden begon ik belangstelling te krijgen voor genealogie toen ik van een neef uit Canada een brief ontving waarin hij aanvulling vroeg op een bijgevoegde kwartierstaat van de familie van Vreumingen.

Door navraag te gaan doen bij de weinige familieleden die nog aanvullende informatie bezaten en door mijn gang naar enkele archieven werd ik gegrepen door speurwerk in archieven. Omdat ik goed was in geduld hebben met het al dan niet vinden van de persoonsgegevens van familieleden kreeg ik er plezier in. Ik kreeg mijn eerste resultaat en kon dat doorgeven aan mijn Canadese neef.

Van hem kreeg ik familiegegevens van zijn echtgenote, van hun woonplaats en hun district. Rond die tijd werd ik lid van de N.G.V., bezocht de lezingen en begreep dat veel informatie door vrijwilligers op internet werd gezet. Omdat ik mijn steentje wilde bijdragen aan het digitaliseren naast het verdere stamboomonderzoek meldde ik mij bij het toen nog Noord-Hollands archief, later Kennemerland, om voor hen aan de slag te gaan. Het intypen van gegevens ging me goed af en ik gebruikte dit werk om nog lege uurtjes te vullen.

Genealogie is van oudsher gekoppeld aan het notariaat vandaar dat altijd werd uitgegaan van de (stam)vader, wat tot op vandaag nog zo is. Toch ik heb ik mij niet alleen aan de manlijn gehouden maar heb ook alle vrouwelijke leden en hun levensverloop proberen duidelijk te krijgen. Want wat de man is of denkt te zijn werd en wordt (in)direct beïnvloed door zijn echtgenote. Haha. Daarom vindt u een foto van ons beiden.

Het uitzoeken van de vrouwelijke lijn is mij in een enkel geval tot hulp geweest bij het vinden van een man die schuilging in een document en die een direct familielid bleek te zijn van de vrouw en indirect dus van mij!

In 2008 verhuisden mijn vrouw en ik naar Aalten in de achterhoek, vanwege een samengaan van de stichting waarbij we allebei werkten met een organisatie die op een aanverwant terrein werkzaam was. Twee jaar later verhuisden we naar Doetinchem, waar we een appartement op de begane grond konden betrekken.

Vanuit Aalten ben ik begonnen met het indexeren van overlijdensadvertenties op de oude manier. Bijna iedere 2 of 3 weken ging er een pakketje met enveloppen met advertenties heen en weer tussen Weesp en Aalten en later naar Doetinchem, totdat het nieuwe indexeren begon dat nog steeds doorloopt. Het prettige van de nieuwe manier vind ik dat het te kiezen aantal advertentie rond de 50 tot 70 ligt. Het werk lijkt, als je ertegen aan kijkt, een beetje saai, maar ik kom achternamen van ex-achterhoekers tegen in de advertenties uit alle delen van het land waarvan ik soms een verkorte kwartierstaat kan samenstellen die gebruikt kan worden in ons Bulletin.

Door een mutatie in het bestuur van de NGV Achterhoek en Liemers kon ik bestuurslid worden. Ik verzorg de bibliotheek van de afdeling, werk mee aan de tweejaarlijkse genealogische dag en assisteer bij de cursussen genealogie voor beginners en gevorderden die in Het Brewick, het centrum voor familiegeschiedenis, worden gegeven. Eén cursus in het voorjaar en één in de winterperiode.

Een andere reden waarom ik mee werk aan het indexeren is uit erkentelijkheid voor het vele werk van andere vrijwilligers bij allerlei archiefinstellingen en andere genealogische organisaties. Ik denk hierbij aan het initiatief van Vele Handen en Amsterdam die kerkleden van gereformeerde en lutherse kerken zichtbaar hebben gemaakt, net als de studenten aan de zeevaartscholen. Ook het Belgische Archief heeft mij tot nu toe van dienst kunnen zijn, waar nu vele kerkregisters zijn ontsloten. Handgeschreven Vlaams of Frans is nu een probleem minder.

Ik besluit met u veel genoegen te wensen met uw hobby!Heraldisch Tijdschrift 2016 nr 2, verschenen in juniOnlangs verscheen het rijk van afbeeldingen voorziene juninummer van het Heraldisch Tijdschrift, met o.a. een kort verslag van de laatste Heraldische Dag (16 april) in het bruisende hart van de hofstad, in het Atrium van het Haagse gemeentehuis. Een opmerkelijke lezing hield Thijs van Leeuwen over het gereconstrueerde vaandel van de Scheveningse schutterij, afgebeeld op de achterpagina.

Een wapen als bestendig kenteken kan ten grondslag liggen aan het grafisch minder bestendige logo dat even veranderlijk is als de huisstijl; een enkele uitzondering daargelaten. Maar nu zijn er ook voorbeelden waar een logo het uitgangspunt vormt voor een wapen. Hierover gaat het artikel Oh, oh dat logo door J.A. de Boo.

Tijdens een bezoek aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen ontdekte Wim van Anrooij, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, een oud heraldisch handschrift van de heraut Hendrik van Heessel. Over dit handschrift gaat zijn artikel dat hij eerder beschikbaar stelde aan de Mededelingen van de Historische Kring West-Betuwe, de streek waar de heraut vandaan kwam. Bernard Grothues zet in het nummer zijn serie voort over heraldische kunstenaars met een artikel over Albrecht Dürer.

Norbert Biezen beschrijft een zegelstempel uit zijn collectie en identificeert de eigenaar. In de serie overheidsheraldiek wordt het in 2014 verleende wapen van de nieuwe gemeente Schagen onder de loep genomen, een wapen waaraan het gemeentelogo mede ten grondslag ligt. Wanneer Britse auteurs in hun boeken heraldiek te berde brengen plegen ze zich terdege te oriënteren. Zo ontwierp C.W. Scott-Giles, Persuivant of Arms een wapen voor de romanfiguur Lord Peter van Dorothy Sayers. Ook Ian Fleming, de geestelijk vader van James Bond stelde zich op de hoogte van de Britse heraldiek. Dit komt in de Bondfilm On her Majesty's secrete service duidelijk naar voren. Hierover gaat het artikel van Robert van Dijk. In een vaste rubriek bespreekt Hans van Heijningen weer nieuwe dorpswapens en -vlaggen.

Voor NGV-leden geldt een speciale abonnementsprijs voor het Heraldisch Tijdschrift, kwartaalblad, namelijk ? 20,- p.j. en ? 30,- p.j. bij buitenlands adres. Niet-leden betalen ? 30,- p.j. en ? 40,- p.j. bij buitenlands adres. Aanmelden abonnementen: W.M.T. van Zon, (P.R.) Prof. Sjollemalaan 20, 3572 CH Utrecht, info@heraldiek.netBoeken gratis af te halen in het verenigingscentrum in Weesp
Tot 1 aug 2016


Stuurt u vooraf even een bericht aan info@ngv.nl
dan leggen wij het boek klaar voor u.Interview met bestuurslid John Boeren.

"Ik heb van mijn passie genealogie mijn werk gemaakt"

Er zijn niet veel mensen in Nederland die van genealogie hun beroep maken. John Boeren (42) uit Tilburg is een van hen. Hij is al bijna 30 jaar actief in de genealogie en besloot eind 2014 een eigen bedrijf te starten: Antecedentia. MyHeritage maakte kennis met hem.
Lees verder...  pijl omhoog

Nieuws

Column nr. 71

(01 jul)

Woensdag 2 juni jongstleden was ik in Utrecht bij het Famillement. Lezingen en rondleidingen vulden weer een groot deel van de dag en er waren stands van boekverkopers en genealogische en historische verenigingen. In en voor het Archief kwam ik onder andere vertegenwoordigers tegen van: CBG, NGV, KNGGW, MyHeritage, WieWasWie, Familieorganisaties (van der Kooij, Schu-y-i-ij-t en Kroes) HCC, RKD, KB, Delpher, heraldiek, Duitse- en Vlaamse verenigingen, Indisch Famile Archief, Filmscanning en Foto analyse en dateren. Uit het uiterste hoge noorden kwam de Historische Vereniging Noordoost Friesland (hvnf.nl). Genoeg inspiratie dus voor deze Column Webdigit@@l. Alle websites noemen is ondoenlijk, het wordt dus een selectie. Een paar van de hieronder genoemde websites noemde ik mogelijk al eens.

 Lees verder..
 

De grafzerken in de St. Jan... genieten

(28 jun) De grafzerken van de St Jan - "s 's-Hertogenbosch

Bij link kan men zoeken in het overzicht van grafzerken in de St Jan. Bij iedere naam kan men een afbeelding van het betreffende graf vinden en ook een verwijzing naar de lokatie van de grafzerken in de kerk. Voor genealogen is dit puur plezier Lees verder..
 

archiefstukken in west-brabants archief gelukkige safe

(27 jun) De archiefstukken van West-Brabant zijn veilig voor eventuele hoosbuien.
Dit is in reactie op de problemen die deze week bij het Regionaal Archief Tilburg ontstonden. Lees verder..
 

Vernieuwde website West-Brabants Archief in de lucht!

(27 jun) Vroeger dan gepland is de vernieuwde website van het nieuwe West-Brabants Archief in de lucht. Voor stamboomonderzoekers goed nieuws. Lees verder..
 

Inhoud van Gepermeteerd Jaargang 18, nummer 70, juni 2016

(26 jun) In dit nummer: Lees verder..
 

Notariële archieven in Midden Brabant worden gedigitaliseerd

(24 jun) Ook het Regionaal archief Tilburg gaat een aantal notariële archieven digitaliseren. Hierdoor zijn die archieven tijdelijk niet in te zien.
Ze worden helaas niet voorzien van een index. Lees verder..
 

Notariële archieven uit verschillende Gelderse gemeenten worden gedigitaliseerd

(23 jun) Het Gelderse Archief meldt dat de notariële archieven, afkomstig uit de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen over de periode 1811 – 1861 de komende maanden worden gedigitaliseerd. Dit met het oog op toekomstige integrale publicatie van deze archieven op internet. De notariële archieven uit deze gemeenten, zijn daarom tot nader order niet ter inzage in de studiezaal. Lees verder..
 

“De zon:”een nieuwe cirkelvormige grafische optie bij My Heritage

(23 jun)
My Heritage lanceerde onlangs een cirkelvormige grafische optie die zij “de zon” noemde. In het midden van de cirkel staat de probandus, In de bovenste kwadranten van de cirkel vindt men de opgaande en in de onderste kwadranten de neergaande afstammingslijn. Het is een aardige presentatie van voorouders en nageslacht van een probandus. Lees verder..
 

De Zon: een nieuwe grafische genealogische mogelijkheid

(22 jun) My heritage software annonceerde een nieuwe cirkel-vormige grafische mogelijkheid die zij de zon noemen. Lees verder..
 

Nieuws van het Overijssels archief

(21 jun) Onze collectie bevat ook heraldische kwartierstaten. De kwartierstaat van Goossen Palick Grubbe en zijn vrouw Sophia Adelheid Moerbecke uit 1688 kan zeker tot de top van deze collectie gerekend worden.

In de afgelopen maand zijn de volgende archieftoegangen nieuw op onze website verschenen: (zie https://www.historischcentrumoverijssel.nl/nieuws/nieuwe-archieftoegangen-mei-2016) Lees verder via de : link Lees verder..
 

Zoeken in Delpher: Hoe pas ik mijn zoekterm aan?

(20 jun) Het zoeken in Delpher kan problemen opleveren wanneer u bij een zoekwoord te veel treffers krigt bestaat de mogelijkheid om bij zoekopdracht filters inbouwen, Lees verder..
 

Archief Delft: Studiezaal in de voorzaal in gebruik genomen

(19 jun) Op dinsdag 14 juni, precies volgens de planning, is de studiezaal van Archief Delft in de voorzaal geopend. Lees verder..
 

Doop-, trouw- en begraafboeken van Oosterhout NBr. compleet online

(19 jun) Begraafboeken, trouwboeken en doopboeken digitaal DTB-registers Oosterhout NBr. sinds (17-06-2016) onlineEen bezoeker van de website wees ons twee weken geleden er op dat een aantal boeken uit het archief van de doop-, trouw- en begraafboeken van Oosterhout niet als scan via de website geraadpleegd kon worden. Lees verder..
 

Open Middag 24 juni 2016 restauratie “De Gouden Berg” oudste herberg van Tegelen (ca. 1762)

(17 jun)
Op vrijdag 24 juni 2016 zijn tussen 15.00-17.00 uur alle belangstellenden van harte welkom tijdens de open dag aansluitend op de officiële opening. Lees verder..
 

'Oer-Oldenzalers' leren voorouders kennen door dna-match met eeuwenoude skeletten

(17 jun)

Een tweet van Bertil Olde Weghuis

donderdag 9 juni 2016
Dankzij de herinrichting van het Sint Plechelmusplein en een beetje wangslijm weten tien Oldenzalers nu dat zij echte Oer-Oldenzalers zijn. Uit onderzoek blijkt dat ze nakomelingen zijn van mensen die eeuwen geleden al in Oldenzaal leefden.
Dna-onderzoek toont aan dat deze 'moderne' Oldenzalers afstammen van inwoners uit de stad die eeuwen geleden begraven werden op het plein, waar toen nog een begraafplaats was.
De skeletten van deze voorouders werden enkele jaren geleden opgegraven bij de herinrichting van het plein van de Plechelmusbasiliek. Lees verder..
 

100 miljoen Nederlandse persoonsgegevens ook vindbaar via Ancestry

(09 jun) CBG|Centrum voor familiegeschiedenis en het Amerikaanse Ancestry sluiten overeenkomst voor het online toegankelijk maken van meer dan 100 miljoen Nederlandse persoonsgegevens via Ancestry. Voorheen waren de gegevens alleen gezamenlijk te doorzoeken via WieWasWie, hét online platform voor familiegeschiedenis in Nederland. Vanaf heden zijn ze ook voor het internationale publiek eenvoudig te raadplegen via Ancestry.

Het CBG en Ancestry sloten eind april een overeenkomst waarin werd overeengekomen dat miljoenen Nederlandse persoonsgegevens nu ook internationaal te doorzoeken zijn via Ancestry, de internationale koploper op het gebied van familiegeschiedenis. Ancestry heeft wereldwijd een bereik van 2,5 miljoen enthousiaste stamboomonderzoekers. Het gaat om de gegevens die tot voor kort alleen gezamenlijk te doorzoeken waren via WieWasWie. Lees verder..
 

3 Marken historisch gebundeld in één boek
De Lutte, Berghuizen en Beuningen

(07 jun) De historische vereniging 'De Dree Marken' koesterde de wens om de oude markeboeken toegankelijk te maken voor een groter publiek, om zo kennis te kunnen delen over de leefwijze van onze voorouders en over hun werk in en om onze boerdeijen. Lees verder..
 

De NGV afdeling Friesland nu ook op Facebook.

(05 jun) Eind mei is de afd. Friesland met een Facebookpagina gestart. Een mooi moment om meteen te starten met foto's en nieuwtjes van het Famillement in Utrecht.
zie: link Lees verder..
 

De Nederlandse Prijs voor de Genealogie uitgereikt op 2 juni 2016 in Utrecht

(03 jun)
Op donderdag 2 juni 2016 is in Utrecht tijdens de derde editie van het geslaagde Famillement de Nederlandse Prijs voor de Genealogie uitgereikt aan de heer Frans Angevaare uit Noordwijk. Lees verder..
 

Overweldigende opkomst Famillement

(03 jun) Feestelijke Stadsdag Utrecht in het teken van familiegeschiedenis

Het Famillement in en om Het Utrechts Archief was donderdag 2 juni 2016 een groot succes. Ruim 2.850 bezoekers kwamen naar de grote informatiemarkt bij het archief. Diezelfde dag bezochten velen ook het uitgebreide lezingen- en workshopprogramma en namen deel aan de verschillende rondleidingen.


Overtreffende bezoekersaantallen
Dat familiegeschiedenis een populair onderwerp is, bleek tijdens het Famillement dat CBG|Centrum voor familiegeschiedenis en Het Utrechts Archief gisteren tijdens de Stadsdag Utrecht organiseerden. Het Famillement werd opnieuw een succes, met 2.870 bezoekers. De editie van 2014 telde 2.300 bezoekers ten opzichte van 1.500 in 2012. Lees verder..
 

Famillement in Utrecht

(01 jun) Vandaag 2 juni, wordt het 3e Famillement gehouden, vanaf 11 uur in Utrecht Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

za 02 jul Almere Voorouderspreekuur Almere Stad
wo 13 jul Emmeloord Voorouderspreekuur Emmeloord
zo 17 jul Den Haag Afterparty met Oranje toetjes, lezing en proeverij met Lizet Kruyff en Cees Holtkamp
vr 29 jul Lelystad Voorouderspreekuur FlevoMeer Bibliotheek Lelystad

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

30 jun "Plaatselijk adjudant": wat hield die militaire functie precies in?
29 jun Chateau de Vincennes
28 jun Bevrijding van 26 Hongaarse predikanten - Michiel de Ruyter
28 jun Mens-slavenhandel lezing HU predikanten.pdf uit Google
28 jun Francoise Elisabeth Laenen
26 jun vluchtelingen uit Bohemen ca 1620
24 jun Weeskamer Amsterdam
19 jun Verzet Utrecht, 2e wereldoorlog
06 jun Gezocht: nakomelingen van Wobbe Baukes Hofman en Janke Hendriks v.d.Meulen
05 jun Groningen: nakomelingen van Berend Alberts Hofman en Sietske Sietses gezocht.
05 jun Eulalie Adelaide Supli
05 jun Abraham v.d. Veer en Catharina Cornelia Hoogerwerve
03 jun E.H.F. Botke
01 jun E.H.F. Botke

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

Recente verslagen van evenementen

za 04 jun Gouda Genealogisch café in Gouda

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2016 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257