NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2016 nummer 83

zaterdag 30 april 2016

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


Gens Nostra: nummer 5 verschijnt de eerste week van mei 2016


We beginnen deze uitgave met 'Eeuwen pannenbakkers in de familie' van Hans Noppen, een familiegeschiedenis over een lijn in de familie Noppen wonende in Woerden die loopt van Evert Sebastiaensen, pannenbakker, geboren rond 1568, tot Adolph Anton Noppen, steenfabrikant, overleden in 1948. De 'pannenbakkerslijn' van de auteur reikt trouwens vanaf de zestiende eeuw maar tot aan het begin van de vorige eeuw, omdat zijn grootvader Leendert Noppen een ander beroep koos.


Een steenfabriek door David Teniers II
Schilderij uithet midden van de zeventiende eeuw. Particulier bezit


De bijdrage van Petronella Elema 'Onder de hoede van de diaconie: Brader in Noord- en Zuidbroek' betreft de weduwe van Albert Brader, wier dochter klaarblijkelijk door de Zuidbroekse diaconie was uitbesteed. De naam Brader komt echter in de doop- en trouwboeken niet voor. Met behulp van diaconieverslagen, waarin de familienaam wel wordt gebruikt, wordt een beeld geschetst van Albert Brader en zijn voor- en nageslacht.

In het artikel 'Herkomst van het Amsterdamse geslacht Backer' presenteren Hans Nagtegaal en Henk Morien het wapen van het geslacht Backer en de achtergronden daarvan.

Maarten Krips geeft in een bijdrage getiteld 'Antwoord op een vraag in de Gens Nostra uit 1948: het huwelijk van Jan Langenaken en Margaretha Schram gevonden' na een langdurig onderzoek het antwoord op een in Gens Nostra gestelde vraag door auteur Leo Malherbe. Voor de laatstgenoemde komt het antwoord van de heer Krips helaas te laat, hij overleed in 2007 op 90-jarige leeftijd.

Ben van Beurden neemt ons in een korte bijdrage 'Nieuwe loten aan de stamboom Van Boerden?' mee naar de Middeleeuwen en bespreekt twee dwaalwegen die leidden tot onvermoede doch helaas onjuiste vondsten. Zijn startpunt is de Tilburgse middeleeuwer Herman van Boerden.

Voorts wijzen we de lezers op een opmerkelijke bijdrage van Christian van de Ven in de rubriek Digitaal over een nieuwe mogelijkheid in het Brabants Historisch Informatie Centrum: met behulp van uw computer thuis, de archivaris vragen te stellen.

De redactie wenst de lezers alvast veel leesplezier met de komende uitgave.

Frits van Oostvoorn
Hoofdredacteur Gens NostraDe NGV digitaliseert


Deze maand: Astrid Magielse - Dix

Wij van Kempen- en Peelland zijn erg actief met het digitaliseren van familieberichten!

Laat ik mij even voorstellen, mijn naam is Astrid Magielse-Dix en ik ben in 2000 begonnen met genealogie. Ik doe genealogisch onderzoek naar de families Kompier in Zuid-Holland, Van de Kerkhof in Woensel, en Magielse in west Noord Brabant. Mijn andere hobby's zijn kleding maken, tuinieren en wandelen.


Vanaf 2003 ben ik actief lid van de afdeling Kempen- en Peelland en enige jaren geleden ben ik mee gaan doen met het digitaliseren. De afdeling kreeg op een gegeven moment een partijkrantenknipsels en daar moest iets mee gedaan worden. Vanuit het Vereniging Centrum kregen wij de mogelijkheid op onze computer deze krantenknipsels te gaan invoeren. Dat was nog met het oude systeem wat betekende dat alles uit het knipsel heel gedetailleerd moest worden ingevoerd en dat was een heel intensief karwei dat met vier personen werd gedaan.

Bij die paar knipsels bleef het niet; het aantal nieuwe knipsels groeide uit tot een enorme grote hoeveelheid, waardoor we extra handen nodig hadden. Nu heeft de tijd niet stil gestaan en er kwamen 2 nieuwe scanners op het VC die in een razend tempo de familieberichten kunnen inscannen. En het gaat gepaard met een nieuw invoersysteem wat het invoeren drie keer makkelijker maakt.

Inmiddels ben ik in de afdeling KPL de beheerder van dit nieuwe digitalisering project. Wij digitaliseren zo onze eigen familieberichten volgens deze nieuwe werkwijze. Eerst tref ik de voorbereidingen om de familieberichten te kunnen gaan scannen en daarna ga ik er mee naar het VC om het te (laten) scannen. Heeft een lid zich aangemeld dan zorg ik ervoor dat hij kan gaan indexeren. Er wordt dan automatisch een bericht gestuurd dat men kan gaan beginnen. Indien nodig wordt men door mij door de beginprocedure heen geloodst. Ook kan mij om hulp gevraagd worden. Als een familiebericht geïndexeerd is, gaat dat automatisch door naar de zoekfunctie op de centrale website van de NGV. Dat alles is een enorme vooruitgang, want men hoeft niet meer met dozen familieberichten te gaan sjouwen, alles gaat nu digitaal!

Met die grote aanvoer op onze website hebben we nu meer dan ooit veel extra handen nodig. Er is al een klein aantal leden aan het digitaliseren maar het is fijn als er nog meer leden bereid zijn mee te gaan doen. Komt u ook helpen?

U kunt informatie opvragen of u aanmelden via scanbeheer@kpl.ngv.nlGratis Boeken en Cassettes

Boeken gratis af te halen in het verenigingscentrum in Weesp
Tot 1 juni 2016Casettes gratis af te halen in het verenigingscentrum in Weesp
Wel eerst even een e-mail sturen

Ruim 500.000 documenten zijn gedigitaliseerd en dat betekent dat er geleidelijk aan ruimte vrijkomt in het verenigingscentrum. Dat betekent ook dat we de honderden cassettes waarin de documenten werden opgeborgen niet meer gebruiken. Het zijn gebruikte cassettes, soms is er op geschreven of een sticker op geplakt, soms zijn verkleurd, maar allemaal zijn ze heel en goed te gebruiken.


Wilt u één of meer cassettes voor uzelf of voor uw afdeling of voor een vriend? U kunt deze dan ophalen in het verenigingscentrum op de gebruikelijke openingsdagen. Wilt u wel vooraf een email sturen naar info@ngv.nl zodat we ze voor u kunnen klaarzetten?

  pijl omhoog

Nieuws

Column nr.69

(30 apr)

Onlangs belde een genealogie-vriendin met een vraag. Ze had op een website een afbeelding gevonden die ze graag wilde hebben, echter downloaden lukte absoluut niet. Of ik nog even wilde uitleggen hoe het knipprogramma werkt, dan kon ze hem toch voor eigen gebruik krijgen. Dit handige programma bevindt zich onder Start, Alle programma's, Bureau-accessoires.
Het vierde item is het programma. Wanneer u het selecteert, kunt u het met de rechtermuisknop Aan het menu Start vastmaken.
Daarna is het een kwestie van het schaartje aanklikken, een kader om de gewenste afbeelding trekken en via Bestand, Opslaan als geven. Een afbeelding die niet te downloaden is mag hoogstwaarschijnlijk niet vrij worden gebruikt. Vraag altijd toestemming om plaatjes te mogen gebruiken, er kunnen rechten op zitten.Telkens meer overheidsinformatie is daarentegen via Open Data niet alleen vrij te downloaden maar Lees verder..
 

Vertrek Joop Kuijntjes

(30 apr) Joop Kuijntjes is een actieve medewerker van het eerste uur en zeer betrokken bij de ontwikkeling van de NGV website en de Contactdienst. Hij ontving in 2005 de zilveren speld voor zijn verdiensten.
Helaas heeft Joop kort geleden meegedeeld dat hij er mee stopt en wel met onmiddellijke ingang. We betreuren dit ten zeerste omdat hij altijd met hart en ziel onze website heeft onderhouden. Dit blijkt ook wel in de hoge beschikbaarheid van onze website. Jammer dat hij nu stopt, maar we willen Joop danken voor al het werk wat hij voor ons gedaan heeft. Het ga je goed Joop!

Door het opstappen van Joop ontstaat er een vacature voor onder andere het systeembeheer van de NGV webserver. Zie LINK Lees verder..
 

Succesvolle start project Sjoa Drenthe

(29 apr) Het project 'Sjoa Drenthe' is officieel gestart op 25 april 2016 in een geanimeerde en goed bezochte bijeenkomst bij Boekhandel Iwema in Assen met het aanbieden van het boek 'De Drentse Sjoa, Joodse oorlogsslachtoffers in de provincie Drenthe' aan de Commissaris van de Koning in Drenthe dhr Jacques Tichelaar. Dat bevat het in de voorbereidingsfase verzamelde totaaloverzicht van de Drentse Joodse bevolkingsgroep aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.
Dat materiaal is ook onderdeel van de centrale personen database op de website Sjoa Drenthe, die in die bijeenkomst haar publieke start beleefde en in de komende jaren wordt aangevuld met door vrijwilligers en geïnteresseerden aangeleverd materiaal. Lees verder..
 

Nieuw Huishoudelijk Reglement

(28 apr) In de Algemene Vergadering van 23 april jl. is het Huishoudelijk Reglement vastgesteld Lees verder..
 

Het Centraal Bureau voor Genealogie is op 5 mei gesloten.

(27 apr) De website van het CBG meldt:
Houdt u er rekening mee?
Het CBG is gesloten op Hemelvaart en Bevrijdingsdag, die beide op 5 mei vallen. Lees verder..
 

GensDataPro ook op Facebook

(25 apr)
GensDataPro is nu ook te volgen via Facebook.
Ga hiervoor naar de : link Lees verder..
 

De Algemene Vergadering (AV) op 23 april

(25 apr) Sinds het vorige bericht kwam het Hoofdbestuur bijeen op 2 maart, 16 maart en 6 april. Daarin werd de Algemene Vergadering voorbereid. U hebt de uitnodiging voor de afgevaardigden, de agenda en de overige stukken al eerder op de website kunnen vinden en/of via uw afgevaardigde of afdelingsbestuur ontvangen. Lees verder..
 

ZONEN VAN ADAM: GENEALOGIE & DNA

(24 apr) Naar aanleiding van de rondvraag van de Algemene Leden Vergadering het volgende:
De Rijksuniversiteit Leiden die zich bezig hield met het project Zonen van Adam, heeft dit project overgedragen aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Deelnemende KPL-leden kunnen via secretaris@kpl.ngv.nl de Nieuwsbrief aanvragen waarin e.e.a. uitgelegd wordt. Ook andere leden die in dit DNA-project Benelux geïnteresseerd zijn kunnen reageren. In de Nieuwsbrief ook een korte uiteenzetting wat DNA-onderzoek in de genealogie kan betekenen. Lees verder..
 

Succesvolle Heraldische Dag op 16 april jl. in Den Haag

(18 apr) Op 16 april organiseerde de Sectie Heraldiek van de NGV een succesvolle Heraldische Dag in het Atrium van het stadhuis te Den Haag. Lees verder..
 

Boekpresentatie Joodse oorlogsslachtoffers in de provincie Drenthe.

(18 apr) Onder auspiciën van de NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel heeft Jan Ridderbos samen met een aantal medewerkers een project opgestart om alle Joden die in Drenthe zijn omgekomen tijdens de Holocaust tot 1945 in kaart te brengen. Als onderdeel daarvan wordt een boek uitgebracht. Lees verder..
 

'Sjoa Drenthe' nieuw Drents historisch-genealogisch erfgoedproject

(18 apr) In de periode 1940-1945 verdwenen met de deportatie van, en de moord op onze Joodse medeburgers 1.444 Drentse inwoners op een gruwelijke manier uit ons midden. Aan de holocaust wordt door bijvoorbeeld Historische Verenigingen en Stichtingen Struikelstenen al op diverse manieren aandacht geschonken. Ook individuele onderzoekers verzetten vaak veel werk.
Maar…. een provinciaal overzicht ontbrak. Lees verder..
 

Historische Tubantia-kranten via Delpher doorzoekbaar

(17 apr) Het Twentse regionale dagblad de Tubantia kan nu online via delpher.nl worden geraadpleegd. Het bestand omvat de volledige jaargangen uit de periode 1872 -1945. Waarmee een belangrijk bron over het dagelijkse leven in Twente toegankelijk is gemaakt. Lees verder..
 

De Rosendaalsche Courant, 1863-1869 en De Grondwet, 1870-1941 on line

(15 apr) Genealogen met belangstelling voor Roosendaal NB zullen blij verrast zijn dat onlangs de gedigitaliseerde versie van de plaatselijke kranten nu bij Delpher te raadplegen zijn. Het betreft De Rosendaalsche Courant, 1863-1869 en De Grondwet, 1870-1941. Hierin vindt men veel lokaal nieuws en familie-advertenties. Lees verder..
 

Inhoud van Gepermeteerd Jaargang 18, maart 2016

(14 apr) In dit nummer: Lees verder..
 

DIA'S LEZING SOCIALE MEDIA BESCHIKBAAR

(14 apr) De dia's van de presentatie van Fred Janssen van 15 maart voor KPL zijn voor ingelogde leden te bekijken bij het verslag van de lezing.

ngv.nl/Agenda/homepage.php?action=ListItem&site=KPL&frams=n&ident=3432&map=Agenda Lees verder..
 

Threant 2016 nummer 2

(14 apr) INHOUDSOPGAVE Lees verder..
 

* 70 jaar NGV, publicatie met als thema 'De vrouw in de genealogie'- Oproep artikelen.

(08 apr) Komend najaar viert de Nederlandse Genealogische Vereniging haar 70e verjaardag en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Gekozen is voor een extra feestelijke publicatie voor alle leden in het najaar, met de vrouw in de hoofdrol. Het thema is 'De vrouw in de genealogie'. Dat kan een sterke of een bijzondere vrouw zijn. Lees verder..
 

BHIC geeft grootste collectie Brabantse stamboomgegevens vrij als open data

(05 apr) Zelf aan de slag met historische persoonsgegevens


Foto: Het huwelijksfeest van de familie Van de Vijver-van de Wiel in Vught op 5 januari 1950. Bron: BHIC. Lees verder..
 

Zilveren speld voor Marc Fieret

(05 apr) Op de ledenvergadering van 16 april wordt officieel afscheid genomen van Marc Fieret en Geert Kamphuis. Lees verder..
 

De afdeling Rijnland is nu ook op Facebook present!

(01 apr) De afdeling Rijnland is ook gestart met een Facebook-pagina. Lees verder..
 

Gratis boeken lenen uit de bibliotheek van de NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel.

(01 apr) Hebt u er wel eens over nagedacht om een boek te lenen uit de bibliotheek van onze afdeling? Lees verder..
 

Vermenigvuldigen en delen: het scannnen van familiedocumenten.

(01 apr) Er kunnen weer familiedocumenten worden ingeleverd! Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

di 03 mei Haarlem Voorouder-spreekuur
wo 04 mei Utrecht Voorouderspreekuur
wo 04 mei Dordrecht Lezing Onderwijs zonder pen, papier of school
za 07 mei Almere Voorouderspreekuur Almere Stad
za 07 mei Joure Excursie naar Joure
di 10 mei Amersfoort Lezing "Reunion"
wo 11 mei Emmeloord Voorouderspreekuur Emmeloord
wo 11 mei Delft Genealogisch spreekuur in Delft
wo 11 mei Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 11 mei Breda Delpher, de krant als genealogische bron
wo 11 mei Utrecht Clubavond NGV-afd. Utrecht met een lezing over MyHeritage
vr 13 mei Hoorn Voorouderspreekuur
vr 13 mei Tiel Genealogisch Café
za 14 mei Borne Kees Schaepman houdt een presentatie over zijn boek 'Mag ik mijn fiets terug'
za 21 mei Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 21 mei Vlaardingen Genealogisch cafe en lezing: Oral history (mondelinge geschiedenis).
di 24 mei EINDHOVEN LEZING: Een genealogische speurtocht in Kempen- en Peelland
wo 25 mei EINDHOVEN BESTUURSVERGADERING KPL
wo 25 mei Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 25 mei Haarlem Ledenavond + lezing;
do 26 mei Purmerend Voorouderspreekuur in het Waterlands archief
vr 27 mei Antwerpen Excursie naar Antwerpen
vr 27 mei Lelystad Voorouderspreekuur FlevoMeer Bibliotheek Lelystad
za 28 mei Haarlem Voorouder-spreekuur
di 31 mei Den Haag Stamboomcafé CBG; Op zoek naar George

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Cursussen binnenkort

wo 04 mei Alkmaar Introductiemiddag Archief
ma 09 mei Beek Stamboom op de PC - Aldfaer
ma 23 mei Alkmaar Workshop Kadastrale Informatie
ma 30 mei Alkmaar Workshop Notariële en Oud-Rechterlijke Archieven

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

30 apr Henricus de Koning Jongman uit Leuven 1792
27 apr GeneVer pag.2015-98/103; artikel over fam.Zaunbrecher door Wim Nolten
26 apr Anneke (Anna of Antje Beekman, waar gedoopt in Erichem, Buren, ...?
20 apr Adriaan Nederhof(f)
19 apr Digitaliseren microfiches
18 apr Seger Segersz en Wipke Lieuwes
17 apr doop in Groningen
17 apr GensDataPro-Linux
16 apr Voorouders van Dirck Schulte zu Alt Metheler / Dirk Schouten geboren in Metelen
12 apr Johann Conrad Hamburger, schilder/tekenaar, geb. Frankfurt am Main 3 maart 1809
12 apr Hendrik Willem Limburg
10 apr vervolg einde
10 apr vervolg...
10 apr Publicatie: Van der Biestraten, De Labistrate, Biegstra(a)ten.
09 apr Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief
07 apr ???? de Waard
01 apr Nederlanders in Franse Dienst

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

Recente verslagen van evenementen

wo 13 apr Naarden Afd. Leden Verg. gevolgd door 10-Min Praatje en Lezing over schrijven van familiegeschiedenis
za 09 apr Vlaardingen Algemene Afdelings-ledenvergadering + Lezing zoekakten.nl

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2016 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257