NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2016 nummer 80

maandag 1 februari 2016

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


DNA lezing in Amsterdam op zaterdag 6 februari 2016

Zoals eerder aangekondigd zal de heer Marc Van den Cloot, landelijk voorzitter van de vereniging Familiekunde Vlaanderen, een lezing over DNA-onderzoek om familieverbanden op te sporen en de migratiegeschiedenis van de mens in beeld te brengen. De lezing vindt plaats op zaterdag 6 februari 2016 om 14:30 uur in de Pelgrimskerk, Backershagen 12, 1082 GT Amsterdam (zaal open om 14:00 uur).
Ook niet-leden zijn die middag welkom.

Nog even voor de nieuwe leden en om het geheugen van de overige leden op te frissen: het DNA-onderzoek waarover hier wordt gesproken heeft niets van doen met medisch of justitieel DNA-onderzoek, maar wel met de studie van de menselijke migratie (genografie) ofwel: waar komen wij vandaan? Waar vindt ons DNA zijn oorsprong?
Het onderzoek is gebaseerd op het Y-geslachtschromosoom dat uitsluitend van vader op zoon vererft. Met dit DNA-onderzoek kan worden vastgesteld of men met iemand anders, al dan niet met dezelfde familienaam, een gezamenlijke voorouder deelt. Dit wordt genealogische genetica genoemd. Dus wanneer schriftelijk bewijs voor een bepaalde verwantschap ontbreekt, kunt u uit dit onderzoek belangrijke aanwijzingen verkrijgen.

Familiekunde Vlaanderen heeft naast onderzoek in België ondertussen ook een Benelux-project gelanceerd dat openstaat voor iedereen die voorouders heeft in de huidige Beneluxlanden en de aangrenzende gebieden in Frankrijk, Duitsland en Engeland.
De heer Van den Cloot zal meer vertellen over dit project en de kosten die daar aan zijn verbonden. Mocht u na deze middag besluiten deel te nemen aan het onderzoek, voor zover nu bekend zou het om een bedrag van ongeveer ? 140,00 gaan. Deelnemers die eerder aan een Leids onderzoek deelnamen krijgen korting.Heraldisch Tijdschrift

Heraldisch Tijdschrift (Jrg. 22, nr. 1)

Dit eerste nummer van jaargang 22 van het Heraldisch Tijdschrift wordt gesierd met het nieuwe vignet dat de sectie Heraldiek van de NGV voert en dus ook het tijdschrift. Het is het vertrouwde wapen van de boom als symbool voor de genealogische stamboom, opnieuw vormgegeven door William Coolen en nu geplaatst op twee gekruiste herautsstaven.


Mede naar aanleiding hiervan is de redactie gelukkig met een artikel over de heraut Gelre, door prof. dr. W. van Anrooij. Het wapenboek van deze heraut, met enerzijds lofdichten en anderzijds minutieus getekende wapentjes, is een document van Europese allure, is zijn conclusie. Het nieuwe vignet vormde ook de aanleiding voor hoofdredacteur Hans de Boo een bijdrage te schrijven over de geschiedenis van de herautsstaven als zodanig. Voor een van de illustraties daarbij verkreeg de redactie toestemming om de herautsstaven te mogen fotograferen die bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander zijn gebruikt.

In een artikel meldt Redmer Alma dat hij het boek Groninger Gedenkwaardigheden (Assen 1977) van Adolf Pathuis online heeft en geeft hij hierover nadere (heraldische) bijzonderheden.

Sinds 2013 zijn er geen door het College heraldiek geregistreerde wapens meer aangeleverd en gepubliceerd. Die achterstand wordt nu ingehaald met elf nieuwe wapens met hun achtergrond.

De overheidsheraldiek is vorig jaar niet aan bod gekomen. Ook dat wordt ingehaald de wapens van een aantal nieuwgevormde gemeenten, waarbij ook een fraai overzicht van de tegelijk opgeheven gemeenten met hun wapens, die echter nu feitelijk zijn vervallen.

Met de term attributed arms duiden de Britten de wapens aan die in latere jaren zijn toegedacht aan legendarische figuren als koning David, king Arthur of de Drie Koningen. Robert van Dijk heeft een artikel samengesteld over de wapens bedacht door een pursuivant van het Britse College of Arms voor personages uit een verfilmd James Bondverhaal van Ian Fleming.

In de volgende nieuwsbrief volgt meer nieuws over de Heraldische Dag op zaterdag 16 april in Den Haag. Deze datum had u toch al genoteerd?Gens Nostra: Informatie, aankondiging en oproepen voor 2016

De eerste uitgave van Gens Nostra 2016 was een dubbelnummer voor januari en februari, deze maand komt Gens Nostra dus niet uit. Wij willen daarom van deze gelegenheid gebruik maken om naar aanleiding van vragen van lezers een paar punten van ons werk toe te lichten.


Belastingontvangers, schilder Marinus van Reymerswale, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en hangt nu in Boymans museum Tentoonstelling over Jeroen Bosch.

Waarom staan artikelen over bepaalde onderwerpen er weinig of niet in?
Wij zijn voor de inhoud van ons blad afhankelijk van de artikelen die ons door de leden worden gezonden. We willen dus nogmaals iedereen vragen de resultaten van hun onderzoek met ons te delen. Denk niet te gauw dat dit te moeilijk is, de redactie wil u graag hierbij helpen. De redactie is echter niet in staat om uw artikel voor u te schrijven, dat zult u zelf moeten doen. Heeft u een bepaald onderwerp in gedachten, stuur ons een mailtje en wij zullen u laten weten of dit onderwerp geschikt is voor Gens Nostra en u met suggesties op weg helpen. Ook is het mogelijk dat het misschien beter op zijn plaats is in een ander tijdschrift. Kortom, op deze wijze is Gens Nostra niet alleen een blad voor, maar ook vooral een blad van de leden en door de leden zelf gemaakt.

Waarom duurt het zo lang voor mijn bijdrage wordt gepubliceerd?
Gens Nostra verschijnt tien keer per jaar op de eerste vrijdag van de maand. Om dit elke keer te kunnen realiseren wordt een strak werkschema aangehouden. Alle ontvangen artikelen worden door de redactie op volgorde van binnenkomst beoordeeld binnen drie tot vijf maanden. Na de beoordeling wordt de bijdrage, zo nodig, in overleg met de auteur bijgeschaafd. Acht weken voor verschijning moet dit proces zijn afgerond. In een redactie vergadering wordt dan bepaald wat er in het volgende nummer geplaatst gaat worden. Vervolgens gaan deze stukken naar de eindredactie, die ze geschikt maakt voor publicatie. Dan maakt de vormgever een concept en op de volgende redactievergadering wordt dat besproken. Na goedkeuring gaat de eindredactie met de wijzigingsvoorstellen aan de slag. De vormgever maakt een "drukproef", die nogmaals gecontroleerd wordt door een corrector en de eindredactie. Dan gaat het resultaat naar de drukker, die ervoor zorgt dat het blad op tijd in de bus valt. De redactie heeft voor dit schema gekozen omdat het alle betrokkenen de nodige ruimte geeft en omdat het toch al nodig is om elke maand te vergaderen.

Wat is het onderwerp van het themanummer van dit jaar?
Het thema van dit jaar is "Immigranten en onze Voorouders", een onderwerp dat in toenemende mate in de belangstelling staat. Begin februari, nu dus, sluit de deadline voor het insturen van bijdragen hiervoor en inmiddels hebben wij een aantal mooie en interessante bijdragen ontvangen die ons een historische kijk geven op verschillende migrantenfamilies uit diverse delen van Europa die lang geleden in ons land arriveerden en na verloop van tijd Nederlanders werden.

Wat kunt u voor andere leden/lezers betekenen?
Als u het prettig vind om boeken te lezen is het misschien iets voor u om de redactie bij te staan als boekenrecensent. De huidige medewerker heeft door zijn werk minder tijd dan voorheen voor deze belangrijke rubriek maar natuurlijk wordt u door hem grondig ingewerkt en vervolgens bijgestaan door de redactie. En ook willen we, in het bijzonder, graag bijdragen ontvangen voor de rubrieken Digitaal en Bronnen. Dit mogen ook korte verhalen zijn over genealogische computerprogramma's of ervaringen met het zoeken in archieven.

Heeft u nog meer vragen?
De redactie bestaat uit een kleine groep vrijwilligers maar zal toch graag proberen alle vragen te beantwoorden.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens NostraDe NGV digitaliseert

Deze maand: Ronald KokAl vroeg had ik interesse in elektronica; we hadden thuis als eerste in de straat een TV! Later op de MTS kwam ik in contact met de APPLE II. Die was eigenlijk bedoeld voor de leraren, maar ik denk dat ik er meer mee bezig was dan zij.

Na de MTS bouwde ik mijn eigen APPLE II en mijn hele leven stond daarna in het teken van computers. Eerst als techneut bij NCR aan de binnenkant van wat grotere computers. Daarna als systeembeheerder aan de buitenkant van de computer. Na een outsourcing kwam ik bij IBM in dienst.

Later, na een burn-out, kwam ik thuis te zitten en heb toen mijn stamboomhobby weer opgepakt. Bij mijn zoektocht naar genealogische informatie kwam ik de IT-vacature in verenigingscentrum tegen. Van het één kwam het ander.

Als hoofd van dienst IT in het verenigingscentrum ben ik verantwoordelijk voor de automatisering van het verenigingscentrum. Daardoor zat ik al in 2012 in het project dat zorg moest dragen voor het opstarten van het digitaliseren van de documenten in het verenigingscentrum. Nu 4 jaar later hebben we als scanbeheerteam al grote stappen gezet in zowel de hardware om te kunnen scannen, de programmatuur om te kunnen indexeren als het opstellen van de procedures.

In het hele proces van scannen, controleren, versturen naar de website, indexeren, weer controleren, laatste aanpassingen (bv draaien en "bijsnijden") van de scans en natuurlijk het vrijgeven van de bundels, heb ik alle stappen getest om te kijken hoe dat gaat. Waar de meeste tijd in gaat zitten is het aanpassen van de scans en het vrijgeven.

We hebben nog maar het topje van de ijsberg gescand met familiedrukwerk en krantenberichten. Hier komen wekelijks nieuwe scans bij. En er staan nog diverse andere soorten drukwerk op de planning om verwerkt te worden. Onze indexeerders en controleurs doen fantastisch goed werk!

In het verenigingscentrum zijn we bezig om de hele "scanstraat" te verbouwen om aan de vraag naar scans te kunnen voldoen. Op het ogenblik scannen we één dag in de week, maar om de ijsberg te kunnen smelten zoeken we mensen om meerdere dagen in de week te kunnen scannen en deze bundels te controleren. Helpt u mee?

"Van kaartenbak naar digitaal beschikbaar op internet is een kleine stap voor het verenigingscentrum maar een gigantische sprong voor genealogen!"

Leden helpen Leden

CRAXON COMBE HISTORY COLLECTION biedt gelegenheid voor brononderzoek naar Schots-Nederlandse historie, dwz oorzaken en gevolgen van de Schots- Europeese Diaspora', dwz migratie en verspreiding van Schotten in de Lage Landen, etc. Dit waren vooral Schotse Hooglanders ('clansmen') en militairen in krijgsdienst van de Republiek en andere landen, ivbm Europeese oorlogen 1568-1795.

Collectie stamt uit zeer omvangrijk onderzoek in Nederlandse en buitenlandse archieven en collecties (inventaris is grotendeels voltooid).

Deze mededeling is bedoeld voor samenwerking bij onderzoek en publikatie, dus uitwisseling tussen genealogen en historici, academici maar ook NGV-leden, oud-leden van de (helaas opgeheven) Schotse Vereniging (1977-2013).

Bijdragen, commentaar, inlichtingen:
djjSutherland@craxon.plus.com
Vriendelijke groet,
Daniel J J Sutherland


  pijl omhoog

Nieuws

Column nr. 66

(31 jan)

Naturalisaties vanaf 1850 tot 1934 is de eerst genoemde bewerkte bron op de website shgv.nl van de Stichting Historisch Genootschap Valkenswaard.
De site ligt de bron als volgt toe: 'Het toekennen door een staat van het staatsburgerschap aan personen die oorspronkelijk een andere of in het geheel geen nationaliteit bezaten.' Op de site staan ruim 11.000 naturalisaties, alfabetisch gerangschikt naar familienaam. De gegevens zijn te zien via Bewerkte bronnen. De tabellen geven de datum, voor- en achternaam, beroep, geboortejaar (niet bij iedereen vermeld), -plaats en -land, woonplaats en eventuele opmerkingen. De site geeft geen mogelijkheid om kolommen in een andere volgorde te zetten, daarvoor 'moet' u het bestand blokken (ctrl a) en in een excell (ctrl v) plakken. Selectie op datums is niet mogelijk.

De verzameling is een aantal jaren (2002-2006) geleden bijeengebracht door Ad van Moolenbroek Lees verder..
 

Eerste uitreiking van de “Edmond Delhougne Penning” op 12 maart 2016 in Maastricht

(30 jan) Enkele hoogtepunten van de Genealogiedag Limburg 2016, zijn ongetwijfeld de lezingen o.a. over afstammelingen van Maastrichtse vondelingen tussen 1814 en 1823 en om 11.30 uur de eerste uitreiking van de “Edmond Delhougne Penning”, genoemd naar de bekende Limburgse genealoog Edmond M.A.H. Delhougne (overleden op 23 april 2013). Lees verder..
 

Zoekakten.nl blijft bestaan...

(28 jan) Begin januari 2016 deze maand kondigde zoekakten aan om te gaan stoppen.
Niet echt leuk voor een site, die dagelijks rond de 3.000 bezoekers trekt en duidelijk voorziet in een behoefte. Lees verder..
 

Nieuwe cursus GensDataPro

(22 jan) Op woensdag 6, 13, 20, 27 april en 4 mei (van 13.30 uur tot 16.00 uur) zijn wij bij voldoende belangstelling weer van plan een cursus GensDataPro te starten in De Vredehorst te Hoogeveen. Gezien de goede belangstelling in het voorgaande jaar, waarin zowel in het voor- als in het najaar een cursus werd gegeven, lijkt het ons goed om dat ook dit jaar weer te doen. Lees verder..
 

Lees alles over de Genealogiedag Limburg die te Maastricht wordt gehouden op zaterdag 12 maart 2016

(21 jan) Lees verder via de : link Lees verder..
 

Genealogen in Limburg pakken uit in Maastricht op zaterdag 12 maart 2016 !

(21 jan)
Op 12 maart 2016 is in het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht de Elfde Genealogiedag Limburg. Het archief is die dag geopend van 11:00 - 17:00 uur. Lees verder..
 

Nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari 2016 in 't Trefpunt te Eindhoven

(19 jan) In een geanimeerde stemming is voor de NGV afdeling Kempen- en Peelland het nieuwe jaar van start gegaan. Lees verder..
 

Theaterproject over zoektocht naar mijn Chinese roots

(18 jan) Australisch fotograaf Wiliam Yang interesseerde zich lang tijd niet voor zijn Chinese roots. Zijn etniciteit, zegt hij, was onderdrukt: “Ik was een banaan. Geel van buiten, wit van binnen.” Toen zijn moeder overleed ging hij op zoek naar de verhalen van zijn Chinese bloedverwanten. Deze verhalen en beelden verwerkte hij tot de theatervoorstelling Blood Links, te zien in vijf Nederlandse en Vlaamse theaters van 5 tot en met 17 maart 2016. Yang brengt met Blood Links een liefdevolle ode aan een in tijd en ruimte versplinterde familie, die door bloedlijnen aan elkaar verbonden is. Lees verder..
 

Erfgoed Leiden (v/h RAL): gratis foto’s downloaden

(18 jan) Uit Leids Dagblad van 18 januari 2016:
LEIDEN - Honderdduizenden digitale afbeeldingen van de collecties van Erfgoed Leiden zijn voortaan gratis te downloaden. Voorheen vroeg het regionaal archief hier een paar euro per download voor, maar de dienst stopt daarmee. ,,Wij willen onze bronnen met een zo groot mogelijk publiek delen’’, aldus woordvoerster Daniëlle Kamperveen. Lees verder..
 

CONCEPT NOTULEN BESTUURSVERGADERING JANUARI 2016 ONLINE

(15 jan) Ingelogde leden kunnen via menu linksboven VERSLAGEN kennisnemen van de laatste (concept)notulen van de Bestuursvergadering Lees verder..
 

Dag van de Drentse Familiegeschiedenis

(14 jan) Zaterdag 30 januari: de jaarlijkse Dag van de Drentse Familiegeschiedenis.

Suzanna Jansen, auteur van de bestseller Het Pauperparadijs, is een van de sprekers tijdens de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis op 30 januari in het Drents Archief.

De dag is een jaarlijks terugkerend evenement voor iedereen die nieuwsgierig is naar het verleden van zijn of haar familie.
Wie inspiratie op wil doen, op zoek is naar tips en tricks van ervaren onderzoekers of gewoon een leuke dag wil beleven is van harte welkom. Lees verder..
 

Op weg naar een nieuw West-Brabants Archief

(14 jan) Het zat er al een tijdje aan te komen, maar tijdens onze zoektocht op sociale media troffen we toch de mededeling aan, dat per 1 juli aanstaande de huidige drie Westbrabantse archieven in Bergen op Zooom, Roosendaal en Oudenbosch onder een noemer samengaan: het West Brabants Archief. Lees verder..
 

Streekarchief Midden-Holland & Die Goude: Stamboomproject met workshops en een verhalenwedstrijd

(14 jan) Van wie heeft u uw wijsheid geërfd? Op zoek naar verborgen verleden in de Chocoladefabriek.

Vanaf januari 2016 start op NPO 2 weer een nieuwe reeks van de populaire NTR serie Verborgen Verleden. Bekende Nederlanders zoals actrice Loes Luca, ‘Rijdende Rechter’ Frank Visser en schaatser Mark Tuitert gaan op zoek naar hun meestal onbekende familiegeschiedenis. De zoektochten leiden altijd weer tot verrassende verhalen en ontnuchterende onthullingen. Soms heel ver terug in het verleden, soms veel dichterbij. Bepalen voorouders en hun keuzes misschien wie je bent?

Samen met 'Historische Vereniging Die Goude', en in het kader van de programmering over het thema 'wijsheid in de Chocoladefabriek', organiseert 'Streekarchief Midden-Holland', dit voorjaar een eigen zoektocht naar het verborgen verleden van Gouda en de regio Lees verder..
 

Stamboomonderzoek in Noord-Brabant een stuk makkelijker

(14 jan) In het Brabants Dagblad van 12 januari en op de website van het BHIC troffen wij goed nieuws aan voor stamboomonderzoekers in Noord Brabant. Lees verder..
 

Determinatiemiddag foto’s uit Nederlands-Indië

(13 jan)

Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op zaterdag 12 maart 2016 de fotodeterminatiemiddag ‘Mijn opa was een…’.

Iedereen kan van 12.00 tot 17.00 uur bij een team van experts terecht met vragen over (familie)foto’s, die men zelf meebrengt en die betrekking hebben op Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Lees verder..
 

Dank bericht van janwillem

(13 jan) Jullie mooie kaarten om mij een spoedig herstel toe te wensen zijn voor mij een troost. Zeer hartelijke dank hiervoor. Een persoonlijk dankwoord, moet nog enige tijd op zich laten wachten. Maar via deze weg wil ik mijn blijk van waardering je reeds berichten.

jwk Lees verder..
 

Threant 2016 nr. 1

(13 jan) Inhoud van Threant 2016 nr. 1 Lees verder..
 

Afdelingsbladen jaargang 2014 ON-LINE.

(11 jan) Vanaf vandaag 11 januari 2016 is weer een jaargang van ons afdelingsblad ON-LINE geplaatst. Lees verder..
 

Nonk Theo en de mijnen

(11 jan) Onlangs is het boek 'Nonk Theo en de mijnen' uitgekomen. Het verslag van een zoektocht Down Under naar de sporen van een dode oom.

Een queeste met genealogische elementen, die wellicht interessant zijn voor andere genealogen. De schrijver heeft gemerkt dat een aantal lezers van zijn boek een bovengemiddelde interesse heeft in stamboomonderzoek.

Meer informatie vindt u op nonktheo.nl. Daar vindt u ook een artikel en items die diverse media inmiddels aan het boek hebben gewijd.

In geval van vragen kunt terecht bij Ferdi Schrooten op 06-41112054. Lees verder..
 

Na het zoet kwam het zuur voor Jan Willem Koten

(09 jan) Daags na de uitreiking van de gouden speld aan Jan Willem Koten werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Lees verder..
 

Nieuwe Bidprentjes DVD

(08 jan) met de gegevens van meer dan 300.000 bidprentjes Lees verder..
 

Zoekakten.nl gaat verdwijnen.

(08 jan) Op donderdag 7-1-2016 is de volgende tekst verschenen op zoekakten.nl:

"Wegens omstandigheden zal zoekakten de komende dagen worden afgebouwd !!!
Dagelijks zullen er bepaalde onderdelen gaan verdwijnen.
Over het opheffen van zoekakten kan NIET gecorrespondeerd worden !!!" Lees verder..
 

GenSoftReviews "Users Choice Awards 2015" bekend voor genealogie software

(05 jan) Via Bob Coret ontvingen we onderstaande informatie:
De 7e jaarljkse "Users Choice Awards" is bekend gemaakt op de GenSoftReviews website, deze is gebaseerd op meer dan 900 reviews die in 2015 door gebruikers zijn aangeleverd.

Zo'n 39 programma's kwamen in aanmerking voor de prijs omdat deze minimaal 10 reviews hadden (waarvan minimaal één in 2015). Van deze programma kregen 20 programma's een gemiddelde gebruikerswaardering van 4 of hoger (op een schaal van 1 tot 5). Deze programma kregen de "2015 GenSoftReviews Top Rated Genealogy Software" prijs toegekend. Lees verder..
 

Nieuws van Eric Hennekam: Lijst Nederlandse krantenarchieven op het Internet

(04 jan) Belangrijke aanwinsten ! [Last update 28 december 2015] Lees verder..
 

De best beoordeelde software van 2015 voor stamboomonderzoek.

(03 jan) Gensoftrevieus publiceerde de best beoordeelde (minimaal 4 uit 5) genealogische programma's van 2015. Niet alleen maar Amerikaanse programma's, ook GenealogieOnline wordt vermeld. Kijk eens hier: link Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

di 02 feb Mill Stamboomonderzoek in België
wo 03 feb Udenhout Presentatie Aldfaer extra mogelijkheden
wo 03 feb Utrecht Voorouderspreekuur
do 04 feb Lelystad Basiskennis Heraldiek. Wat vertelt een wapen ons?
do 04 feb Apeldoorn Introductie van de NGV-website en het digitaliseringsproject van de NGV
za 06 feb Almere Voorouderspreekuur Almere Stad
za 06 feb Amsterdam-Buitenveldert DNA-bijeenkomst
di 09 feb Ugchelen (Apeldoorn) Het Oude Loo en zijn invloedrijke eigenaren
wo 10 feb Oudorp(Alkmaar) Afdelingsbijeenkomst
wo 10 feb Utrecht Clubavond met een lezing door de Historische Kring Tolsteeg-Hoograven
wo 10 feb Pijnacker Agneta van Marken en het AGNETAPARK in Delft
do 11 feb Purmerend Voorouderspreekuur in het Waterlands archief
do 11 feb Delfgauw "Scheiden doet lijden. 400 jaar echtscheiding in Nederland"
vr 12 feb Tiel Genealogisch Café
za 13 feb Weesp 14e Duitslanddag in het Verenigingscentrum
za 13 feb Borne lezing met als onderwerp: Het land van de Dinkel
zo 14 feb Sittard Lezing: Onderzoek in Kadastrale Archieven
di 16 feb Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsledenvergadering
di 16 feb EINDHOVEN LEZING: HET NAAMRECHT VANAF CA. 1800
di 16 feb Amersfoort Lezing "Werken van Willem Hendrik Kam, gemeentearchitect van Amersfoort"
di 16 feb Tiel WieWasWie voor u
di 16 feb Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsbijeenkomst met lezing: Publicatie genealogische resultaten
wo 17 feb Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 17 feb Breda Heraldiek
wo 17 feb Rosmalen Lezing Het zoeken van akten bij FamilySearch
za 20 feb Wavre Salon de Genealogie "Genetica 2016"
za 20 feb Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 20 feb Leeuwarden BURGERS IN DE BIJSTAND
di 23 feb Den Haag Stamboomcafé CBG; Genealogisch bloggen
di 23 feb Leiderdorp Geschiedenis van het schrift van de 13e tot en met de 17e eeuw
wo 24 feb Haarlem Ledenavond + lezing;
vr 26 feb Lelystad Voorouderspreekuur FlevoMeer Bibliotheek Lelystad
vr 26 feb Den Helder Jaarvergadering.
za 27 feb Vlaardingen 2 eeuwen Macht, Malaise & Migraties Tussen 1500-1700 in de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk
wo 02 mrt Utrecht Voorouderspreekuur
wo 02 mrt Schinveld Bijeenkomst GensDataPro

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Cursussen binnenkort

vr 05 feb Middelburg Wonen in een monumentenpand
vr 05 feb Lelystad Oud-Schrift voor beginners
do 18 feb Gouda Korte cursus over stamboomonderzoek
vr 19 feb Gouda Korte cursus over stamboomonderzoek
di 01 mrt Heusden Lezen van Oud schrift
za 05 mrt Utrecht Workshop archiefonderzoek zaterdag 5 maart 2016
za 12 mrt Amsterdam Huizenonderzoek in Amsterdam

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

31 jan carpoolen Weesp 13 februari
31 jan Waarom noemt Wolter Ebels Boerema, zijn kinderen Sophia en Ferdinand
28 jan Valentijn Tafeiëff
21 jan Cornelis Ariensz. KOOIJ
21 jan Ary Jansz. KOOIJ - Nieuwerk/Ouderkerk a/d IJssel
19 jan Isaak Abraham van Huizen (van Heusden)
19 jan Ciske Koster
17 jan Albert Hofman
16 jan Puinvaarder en Afvalruimer
16 jan Puyvaarder?
13 jan Pieter Simonse en Stoffelina de Wolf
11 jan zoektocht naar een onbekende oudere vrouw waarvan ik een foto heb
10 jan Maria Cornelissen (Cornelisse)
05 jan Johann Caspar Lorenz Fladung uit Sachsen Gotha / Weinberg/ Thuringen of Hessen
04 jan Verzoek Groninger Archieven
02 jan Thönnissen en Kamp uit Neuss, Duitsland
01 jan Willem de Jong
01 jan Archief Duitse Huis Utrecht

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

Recente verslagen van evenementen

za 30 jan Assen DAG VAN DE DRENTSE FAMILIEGESCHIEDENIS
wo 13 jan Breda Aldfaer en My Heritage
wo 06 jan BOXTEL BESTUURSVERGADERING KPL

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2016 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257