NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2015 nummer 79

donderdag 31 december 2015

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente genealogische artikelen
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


Gens Nostra: nummer 1/2 verschijnt de eerste week van januari 2016

De eerste uitgave van Gens Nostra in 2016 is, anders dan vorig jaar, een dubbelnummer voor de maanden januari en februari. We beginnen met een interessant artikel van Rob Verhoeve, die schrijft over 'De speurtocht naar de familie van Cornelis Verhoeve (1672 - 1747). Hij besteedt veel aandacht aan bronnen en de juiste interpretatie daarvan om een mooi beeld van deze veerschipper op het veer van Maagdenberg naar Sluis te kunnen schetsen.

Harmen Snel schrijft in de serie 'op het slechte pad' over 'Daniel Reijmondet en zijn familie'. Een familie die grotendeels bestaat uit 'kleine criminelen' die voortdurend met de politie in aanraking komen. De stamvader Daniel is omstreeks 1745 geboren in Piemont in Italië en grenzend aan Frankrijk. Hij was daar een waldenzer, d.w.z. lid van een religieuze gemeenschap afkomstig uit dit grensgebied.


Een smidse in Sevilla. Aquarel van Eduard Angelo Goodall. Origineel wellicht in de British Library, Londen.

Verder volgt het tweede deel van een bijdrage van Mirjam Neuteboom-Dieleman, waarvan deel één in december verscheen, getiteld 'De familie Vervoort in Zeeland, deel 2 Wolfaartsdijk en Tersteyn te Oostburg' en vertelt Tiny Hofman over 'Een 'Waalse' voorvader: Adriaan le Maitre (circa 1619-1698)'. Hij is meester-kleermaker en rond 1619 geboren in het Waalse Enghien (Henegouwen). Met zijn ouders ontvluchtte hij, net als veel andere protestanten, de Zuidelijke Nederlanden tussen 1570 en 1630. Hij trouwde drie keer in Den Haag en werd begraven in 1698.

Tot slot wenst de redactie alle lezers een voorspoedig 2016 en veel plezier met de uitgave die voor u ligt.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens Nostra

De NGV digitaliseert

Deze maand: Dolf Houtman


Rond 1993 ben ik lid geworden van de NGV, nadat ik me in de jaren '70 al op kleiner schaal bezig heb gehouden met genealogie. Als vrijwilliger bij de NGV ben ik gaan meewerken aan het opschonen van de knipsels, gewoon vanuit huis. In het Verenigingscentrum noemen we dat werk: 'saneren'. Dat ging lekker snel omdat ik mijn eigen naam (Houtman) wilde onderzoeken en de knipsels met die naam ook dringend toe waren aan sanering en ik bovendien veel plezier had in het werk. Inmiddels ben ik met pensioen en heb ik meer tijd voor mijn leuke werk in het Verenigingscentrum.

In 2013 heeft de NGV een scanner gekocht en raakte ik betrokken bij het project scannen en indexeren. Het hulp van een aantal mensen zijn de geheimen van het apparaat ontrafeld en zo bleek ook de IT-kennis uit mijn werkervaring nog goed bruikbaar. We zijn toen het eerste project gestart: de collectie rouwkaarten uit het Verenigingscentrum.

De eerste schatting was dat het om circa 70.000 kaarten zou gaan, maar uiteindelijk zijn nu al de gegevens van ruim 175.000 rouwkaarten beschikbaar op de site van de NGV!Inmiddels zijn we alweer vier maanden bezig met het andere familiedrukwerk en dat vordert gestaag. Bijna elke week zijn er zo'n vier mensen druk aan het inscannen en indexeren. Ook hebben we al een bescheiden begin gemaakt met het scannen en indexeren van de krantenknipsels in het Verenigingscentrum. Die kent u waarschijnlijk wel van de houten kistjes op de eerste etage.

Het beheer van het scannen en indexeren is goed geregeld en voor de communicatie hebben we een eigen email-adres: vcescanbeheer@gmail.com. Een tijdje heb ik dit mailadres beheerd, maar toen door de grote groei van collega-indexeerders het werk teveel werd is er in de persoon van Marry Luken een uitstekende opvolger gevonden.

Elke week voegen we zo'n 10.000 namen toe aan de database en onlangs zijn we de grens van 1 miljoen geïndexeerde personen gepasseerd, een mijlpaal! Er zijn bijna 200 leden geautoriseerd voor het indexeren waarvan tenminste 50 zich elke week bezig houden met het vullen van de database.

Indexeren kun je in je eigen tempo doen en op elke plaats waar je internet hebt. Ik werk zelf op bescheiden schaal mee en heb ook al diverse gegevens over mijn eigen familie uit de geïndexeerde gegevens kunnen halen. Nieuwe collega-indexeerders zijn altijd zeer welkom!

De scanapparaten (inmiddels twee) staan in het NGV ter beschikking van alle afdelingen. Wilt u iets scannen voor uw eigen afdeling om het daarna te indexeren en toegankelijk te maken voor alle leden? Kom dan eens langs in het Verenigingscentrum!

De via internet toegankelijke NGV collecties


De NGV bezit drie grote, via de website toegankelijke, collecties die wellicht bij een aantal leden niet bekend zijn, maar een schat aan informatie bevatten!

Het gaat om de volgende drie collecties:
Bidprentjes ca. 930.000 bidprentjes
Overlijdensknipsels ca. 1.200.000 overlijdensknipsels
Scans ca. 1.000.000 geïndexeerde namen

Voor alle collecties geldt dat er gezocht moet worden op de naam (voornaam en/of achternaam), eventueel aangevuld met extra gegevens.

Bidprentjes
Dit is de collectie bidprentjes die fysiek in het Verenigingscentrum aanwezig is en daar kunnen worden ingezien. Daarnaast kunnen er ook fotokopieën van de bidprentjes worden opgevraagd. De aanvraag daarvoor kan schriftelijk of per e-mail gedaan worden.
Schriftelijk: NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp
E-mail: via 'Mail ons' op de NGV-site http://www.ngv.nl

De kopieën worden in kleur en tweezijdig gemaakt op 160-grams papier.
De kosten hiervan bedragen ? 0,50 per kopie plus ? 4,00 per bestelling.
Ook is er de mogelijkheid om dubbele bidprentjes te ruilen. Hiervoor kunt u contact opnemen met dhr. J.C. Lohmeijer via jcll@hetnet.nl

Overlijdensknipsels
Deze collectie bevat een deel van de vele overlijdensknipsels die in het Verenigingscentrum aanwezig zijn. In het algemeen bevat deze collectie overlijdens van 1970 en later.

De geïndexeerde gegevens omvatten de gegevens van de overledene en diens eventuele partner.
Van overige personen die in de advertentie voorkomen is alleen de familienaam opgenomen. Het overzicht hiervan kan worden opgeslagen als een PDF-bestand en vervolgens worden geprint.

De overlijdensknipsels zelf kunnen in het Verenigingscentrum worden ingezien. Ze worden bewaard in aparte enveloppen met de opdruk 'Digitaal verwerkt'. Het is niet mogelijk van deze advertenties fotokopieën te bestellen. Momenteel worden deze advertenties gescand en deze scans worden toegevoegd aan de reeds geïndexeerde gegevens. Daarna komen de scan en index beschikbaar voor de leden (zie hieronder).

Scans
De collectie "scans" bevat de gegevens van personen die voorkomen op de gescande documenten.
De indexering van de gescande documenten kan onder de vlag van het Verenigingscentrum of door een van de afdelingen van de NGV zijn gedaan. In alle gevallen zijn de gegevens voor alle leden van de NGV beschikbaar.

De collectie omvat momenteel de volgende documenten:
-Familiedrukwerk (Geboorten, huwelijken, overlijdens, jubilea)
-Bidprentjes
-Krantenknipsels (Overlijdens)
-Militieregisters

Het zoeken levert in het algemeen een lijst van namen op. Wanneer op één hiervan wordt geklikt, worden alle namen die bij dit document geïndexeerd zijn getoond. Vervolgens kan de scan op het scherm getoond worden door op de daarvoor beschikbare knop te klikken. De afbeeldingen kunnen niet fysiek worden ingezien of als fotokopie worden opgevraagd. Wel kunnen de afbeeldingen gekopieerd worden naar de eigen computer door met de muis op de afbeelding te gaan staan, de rechter muisknop in te drukken en te klikken op 'Afbeelding opslaan als ...'.

Na het tonen van de afbeelding verschijnen er twee knoppen die je als gebruiker kunt aanklikken:
1) 'Rapporteer fout in dit document' (wanneer er een fout zit in de geïndexeerde gegevens);
2) 'Rapporteer foutieve scan' (wanneer de scan niet goed bruikbaar is; op de kop, slecht leesbaar, deel ontbreekt etc.)

Leden kunnen hun eigen familiedrukwerk en bidprentjes scannen en beschikbaar stellen aan het Verenigingscentrum om te laten indexeren. Een procedure hiervoor is in ontwikkeling.

Vindt u het interessant om in uw afdeling een demonstratie te krijgen? Laat het ons weten en we maken graag een afspraak.


Enkele berichten

Nieuwe statuten NGV
Op 10 december 2015 zijn de nieuwe statuten bij de notaris gepasseerd. De belangrijkste wijzigingen zijn aanpassingen naar de vernieuwde NGV-organisatie. Verder is de volgorde van een aantal artikelen gewijzigd zodat ze overeenkomen met doelstelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de vereniging.

De statuten zijn te raadplegen op de website www.ngv.nl in het menu: "Over de NGV", via de knop "statuten" in de linkerkolom .

Arie van Herk, secretaris NGV.
Lees verder.....

Nooit bezorgde post: een ongebruikelijke blik in het verleden

Hoe zou u het vinden om naar een bepaalde tijd en plaats terug te reizen om echt te zien hoe het leven toen was? Voor het Europa van de zeventiende eeuw worden nu duizenden correspondentiestukken geopenbaard, waardoor het lijkt of we een tijdreis kunnen maken!

In een recent artikel in o.a. Algemeen Dagblad wordt gemeld dat een team onderzoekers is gestart met de bestudering van een schat aan ongeopende brieven uit de zeventiende eeuw die eeuwenlang in Nederland verborgen zijn gebleven. De brieven waren verstopt door de Haagse postmeester Simon de Brienne en zijn vrouw Maria Germain. Indertijd moesten de portokosten worden betaald door de ontvanger. Het vermoeden bestaat dat deze onbezorgde brieven zijn opgeslagen in de hoop dat de geadresseerden later zouden worden gevonden en alsnog port zouden betalen.

Lees verder.....

Raad en Leenhof van Brabant

Het archief van de Raad en Leenhof van Brabant is een van de belangrijkste archieven bij historisch onderzoek in Brabant tot 1811.

De Raad van Brabant was in de periode van 1591 tot 1795 het hoogste rechtscollege voor Noord-Brabant. De Raad zetelde in Den Haag op het Binnenhof, waar vooral zaken in hoger beroep werden behandeld. In het archief van de Raad zitten grote reeksen criminele en civiele vonnissen en criminele en civiele procesdossiers.

Het archief van het Leenhof van Brabant maakt een bijzonder deel uit van het archief van de Raad. De leenboeken bevatten lijsten en akten betreffende lenen van de hertog van Brabant en uit latere periodes, met vermelding van leengoederen, leenmannen, verheffingen en renten in Brabantse gebieden. De boeken zijn aangelegd vanaf begin 16e eeuw.

U kunt zoeken naar personen, plaatsen en leengoederen in resoluties, vonnissen, leenregisters procesdossiers in criminele zaken.

Lees verder.....

Nieuwe pagina Digitale bronnen bij de Koninklijke Bibliotheek

Met de nieuwe pagina Digitale bronnen heeft de KB de toegang tot alle digitale databanken, websites en catalogi flink verbeterd. Het zoekvenster en de filteropties maken het zoeken gemakkelijker en de resultaten kunt u sneller beoordelen doordat er een compacte beschrijving bij staat.

rechtstreeks naar de pagina.....

Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar webredactie@ngv.nl

De webredactie wenst alle lezers van deze nieuwsbrief een gelukkig 2016 met veel ontdekkingen tijdens de verschillende zoektochten naar personen met hun afkomst, verhalen, verblijfplaatsen, beroepen en verdere geschiedenis.
  pijl omhoog

Nieuws

Column nr. 65

(31 dec)

Bijna honderd jaar geleden is onderstaande foto gemaakt. Het betreft mijn moeder Bouwina Beintema (1917-2006) en haar broer Willem (1912-1977). Ze staan naast een bordje met een nieuwjaarswens. De kaart werd aan een oudtante gegeven, maar of hij verder nog door mijn grootouders aan familie en bekenden is gestuurd, is niet bekend. Navragen kan niet meer. Maar het zou dus mogelijk zijn dat een lezer onderstaand exemplaar in zijn/haar bezit heeft. Dat hoor ik dan uiteraard graag. Mijn oproep naar soortgelijke kaarten leverde slechts één reactie op. Uiteraard sluiten Robyn en ik ons aan bij onderstaande wensen.Naast de foto staat de achterkant van het portret afgebeeld, daarnaast staat Ferdinand Bernardus Marinus Jan Jantzen die zijn beste wenschen stuurt (Fer, 1858-1951)(ingestuurd door Jan Diebrink). De illustraties onderaan deze Column zijn ook uit zijn collectie. Lees verder..
 

Lezing over het programma Aldfaer op do. 7 januari 2016 te Boxmeer

(30 dec) Lees verder via de : link Lees verder..
 

Tal van documenten openbaar op 5 januari 2016

(30 dec)
Dinsdag 5 januari 2016 is het weer Openbaarheidsdag in het Nationaal Archief. Tal van documenten zijn vanaf die dag zonder beperking voor iedereen in te zien. Lees verder..
 

Tom Egbers eerste gast in Verborgen Verleden

(30 dec)
Vanaf 9 januari 2016 gaan in Verborgen Verleden weer acht bekende Nederlanders op zoek naar hun familiegeschiedenis. De verhalen voeren hen naar tal van plaatsen in binnen- en buitenland, leiden tot ontmoetingen met nieuw ontdekte familieleden en verrassen met onthullingen over voorouders die soms zelfs een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van ons allemaal. Lees verder..
 

De nieuwe statuten van de NGV staan op de website

(22 dec) Op 10 december zijn in Sint Michielsgestel de nieuwe statuten verleden. Vanaf nu staan zij op de website. Lees verder..
 

Invloed van leden op digitalisering door archieven

(18 dec) Op het overleg van landelijke genealogische organisaties is gesproken over de keuze van archieven van bronnen die gedigitaliseerd zullen gaan worden. Hierover heb ik het onderstaande aan de afdelingssecretarissen gestuurd. Lees verder..
 

100e bijeenkomst van het Nederlands College Heraldiek en afscheid van voorzitter Eduard van Rijn

(17 dec) Op woensdag 16 december 2015 werd in De Lier de 100e bijeenkomst van het Nederlands College Heraldiek gehouden. Lees verder..
 

Genealogiedag Limburg in 2016

(15 dec) NGV-KPL doet mee met de Genealogiedag Limburg! Lees verder..
 

Vind de juiste akte en win een Open Archieven abonnement!

(14 dec) Van Bob Coret kregen we onderstaande interessant bericht.

Er loopt een vind-en-win actie op Open Archieven. Door 1 van de 16 gemarkeerde akten te vinden maakt u kans op een Open Archieven abonnement.
De zoektocht begint op openarch.nl/vind_en_win.php waar een tip wordt gegeven over 1 van de 16 gemarkeerde akten. Als u de zoekmachine van Open Archieven goed weet te gebruiken is het vinden van de akte zo gepiept. Lees verder..
 

Hulp bij stamboomonderzoek

(13 dec) Heemcentrum ’t Schoor Udenhout-Biezenmortel, de Nederlandse Genealogische Vereniging en de Bibliotheek Udenhout bieden u de gelegenheid om vragen over stamboomonderzoek voor te leggen aan vrijwilligers van de NGV en van het Heemcentrum in een maandelijks spreekuur. Lees verder..
 

HERALDISCHE DAG – ZATERDAG 16 APRIL 2016

(11 dec) Heraldiek-NGV nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de komende jaarlijks heraldische dag, zaterdag 16 april van 10.30 tot ca. 16.00 uur. Deze dag is voor wat betreft de heraldische markt ook toegankelijk voor het algemene publiek. De lezingen, de lunch en andere activiteiten zijn uitsluitend bestemd voor de (betalende) deelnemers, die kenbaar zullen zijn aan hun badge.
Het programma van deze dag wordt ingevuld door het kernteam Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). (Zie website www.ngv.nl)
Plaats van handeling: City Atrium Hall van het stadhuis in Den Haag. Lees verder..
 

DNA-monsters 'Zonen van Adam' worden vernietigd, tenzij ...

(06 dec) De monsters van het project Genetische Genealogie worden binnenkort in Leiden vernietigd. Lees verder..
 

Het Hoofdbestuur vergaderde op 2 december

(06 dec) Het blikte terug op de AV. De toon op die vergadering was constructief; er zijn besluiten genomen. Lees verder..
 

11e Genealogiedag Limburg te Maastricht op zat. 12 maart 2016

(06 dec)
U mag alvast zaterdag 12 maart 2016 in uw agenda noteren!


Deze 11e Genealogiedag Limburg wordt georganiseerd door:
• NGV Zuid Limburg
• NGV Kempen en Peelland
• Familiekunde Vlaanderen - Provincie Limburg vzw
• Regionaal Historisch Centrum Limburg
• Sectie Genealogie van het Koninklijk LGOG Lees verder..
 

Oproep voor inzending publicaties voor de 'Nederlandse Prijs voor Genealogie 2014-2015'

(03 dec) De Nederlandse Prijs voor Genealogie is een landelijke prijs, die nadrukkelijk bedoeld is voor het stimuleren van beginnende genealogen. De prijs wordt zo mogelijk eens per twee jaar uitgereikt, bestaat uit € 250,- plus een oorkonde, en zal worden uitgereikt op 2 juni 2016 op het 'Famillement' te Utrecht.
Wat komt voor inzending in aanmerking? Lees verder..
 

Einde Wat Was Waar - Overdracht naar RCE

(01 dec) "WatWasWaar wordt per 1 januari 2016 beëindigd. Dit betekent dat de website www.watwaswaar.nl vanaf 1 januari 2016 niet meer beschikbaar zal zijn. De beschikbaarheid van de scans van de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832 uit WatWasWaar krijgt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een doorstart. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

za 02 jan Almere Voorouderspreekuur Almere Stad
wo 06 jan Utrecht Voorouderspreekuur
wo 06 jan BOXTEL BESTUURSVERGADERING KPL
wo 06 jan Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 06 jan Haarlem Nieuwjaarsbijeenkomst
do 07 jan Boxmeer Lezing over het genealogisch programma Aldfaer
vr 08 jan Hoorn Voorouderspreekuur
vr 08 jan Tiel Genealogisch Café
za 09 jan Veldhoven Stamboomcafë Bibliotheek Veldhoven
za 09 jan EINDHOVEN Nieuwjaarsbijeenkomst Afdeling KPL
za 09 jan Borne Lezing over "geveltekens"
di 12 jan Ugchelen Inleiding in de foto-recherchering
wo 13 jan UTRECHT Nieuwjaarsbijeenkomst NGV-afd.Utrecht voor en door de leden
wo 13 jan Oudorp(Alkmaar) NIEUWJAARS-afdelingsbijeenkomst
wo 13 jan Breda Aldfaer en My Heritage
do 14 jan Delfgauw 'De nieuwe trekweg langs de Vliet 1636-1638' Over het jaagpad tussen Delft en Leiden
za 16 jan Weesp NGV voorzittersoverleg voor de voorzitters van de afd. besturen
za 16 jan Leeuwarden De brand op Terschelling in 1666
za 16 jan Naarden Nieuwjaarsbijeenkomst, 10-Min Praatje en Lezing
di 19 jan EINDHOVEN LEZING: FOTODATERING
di 19 jan Amsterdam-Buitenveldert Lezing: Hoe en waar vind ik nog meer Duitsers in Nederland (en Duitsland?)
di 19 jan Tiel Genetisch erfgoed is gen-iaal
do 21 jan Amersfoort Lezing "Oud schrift"
za 23 jan Rijswijk Lustrumviering Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ op 23 januari (70 jr)
za 23 jan Kapelle Lezing over "Populatie-Genealogie" ofwel:hoe iedereen in een dorp of streek familie van elkaar is.
za 23 jan Tilburg Nieuwjaarsbijeenkomst NGV-HTB
di 26 jan Den Haag Stamboomcafé CBG; Alle Friezen
vr 29 jan Lelystad Voorouderspreekuur FlevoMeer Bibliotheek Lelystad
vr 29 jan Den Helder Beroemde voorouders.
za 30 jan Assen DAG VAN DE DRENTSE FAMILIEGESCHIEDENIS

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Cursussen binnenkort

do 07 jan Tilburg Onderzoek je Woonomgeving
vr 08 jan Doetinchem Basiscursus Nederlandse Paleografie
ma 18 jan Doetinchem Workshop Kadasteronderzoek
ma 18 jan Heusden Familiegeschiedenis
wo 20 jan Tilburg Oud Schrift voor beginners
za 23 jan Amsterdam Genealogie
za 23 jan Amsterdam Paleografie voor gevorderden
ma 25 jan Rotterdam Markante Rotterdammers 2
do 28 jan Utrecht Cursus paleografie
vr 29 jan Haarlem Geschiedenis van je huis uitzoeken, workshop Historisch huizenonderzoek.
vr 29 jan Middelburg Slimmer zoeken en vinden in digitale bestanden
ma 01 feb Doetinchem Workshop Kadasteronderzoek
vr 05 feb Middelburg Wonen in een monumentenpand
vr 05 feb Lelystad Oud-Schrift voor beginners

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

31 dec Jan Geerts
30 dec Jean (Joannes) Weustenrae(d)t
27 dec Cornelis Trompert, waar en wanneer overleden?
27 dec Livien de Boulonge trouwt 1634 in Gouda
26 dec Arbeitseinsatz in Wilhelmshaven
26 dec wagonlichter
24 dec Pieter Beljoni
21 dec Dolsma, een familiegeschiedenis
19 dec van den Berge - Tafeieff
17 dec Victor Carl Nicolaus Merges
17 dec Theodora Terburg
16 dec Josephus Jacobus en Johannes Alphonsius Lathouwers
15 dec Gijsberta Hendrika Pen
12 dec Waar ligt Binschooten?
09 dec Garrit Mentink te Vierakker
09 dec Ouders van Antoni Eggink (Hengelo, GLD?)
09 dec Oude jaargangen Gens Nostra
08 dec Voorouders van Koetsveld / Coesvelt 1600-1650
05 dec Wie wilt mij helpen naar personen uit Paderborn Brakel DL
02 dec Rense de Vries
02 dec Familie Rijbroek uit Haarlem
30 nov Vermelding geboorte 1e van de Wijnm. 1809
30 nov Zoektocht naar Frederik (Ma)thijs met de titel Meijster of meester in Overijssel

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

Recente publicaties van leden

10 dec "Hâld moed; Geschiedenis van een geslacht Bijker uit het Friese veengebied"
30 nov Eertijds een sterk slot. Versterkte huizen in de Gelderse Vallei in de Middeleeuwen.

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. pijl omhoog

Recente genealogische artikelen

06 dec Van oude botten, jonge grootmoeders en kluwens van draden

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2015 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257