NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2015 nummer 78

maandag 30 november 2015

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


Gens Nostra: nummer 12 verschijnt de eerste week van december 2015

In de december editie van Gens Nostra is een paar uiteenlopende artikelen opgenomen.
We beginnen met een interessant artikel van Mirjam Neuteboom-Dieleman "De familie Vervoort in Zeeland. Deel 1 Antwerpen en Kruiningen". Tijdens het onderzoek over deze familie uit de 16e eeuw bleek veel niet te zijn wat het in eerste instantie leek en moest de auteur op eerdere veronderstellingen terugkomen. Deel 1 handelt over de afkomst van Jan Vervoort, een eenvoudige brouwer uit Antwerpen, zijn komst naar Kruiningen en zijn kinderen. Een aantal van zijn kinderen vestigde zich later in Goes. Het bezit in Antwerpen blijft nog lange tijd in handen van de familie Vervoort, wat veel interessante informatie oplevert over zijn leven en dat van zijn familie en nakomelingen. Zie de afbeelding van de stad Antwerpen.


Vogelvluchtkaart van Antwerpen vanuit het Oosten uit 1557. Aan de rechterzijde de nog niet ingetekende Nieuwstad waar de brouwerijen zich bevonden.

In de rubriek Digitaal vindt u een lezenswaardig artikel van Antonia Veldhuis over 'Het gebruik van internet bij onderzoek naar de doodstraf in Amsterdam 1693-1774".
De aanleiding hiervoor was een eerder toegestuurd vlugschrift over ter dood veroordeelden in Amsterdam gedurende deze periode en dat sinds kort op het internet is te vinden. Om meer te weten te komen over een aantal veroordeelde vrouwen bezocht de auteur verder digitaal enige archieven voor het raadplegen van confessieboeken en andere bronnen.

Verder vindt u meerdere "Portretten van..." in ons blad en herhalen wij de oproep voor het insturen van artikelen over uw voorouders die zich in de laatste eeuwen in Nederland hebben gevestigd. Raadpleeg voor bijzonderheden hierover onze webstek op de NGV website. In de loop van 2016 zal over het Thema "Immigratie en onze voorouders" een speciale uitgave verschijnen.

De redactie wenst alle lezers in de laatste maand van het jaar 2015 veel plezier met de uitgave die voor u ligt.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens Nostra

De NGV digitaliseert

Deze maand: Jan Schimmel

Mijn naam is Jan Schimmel en ik ben sinds 2012 lid van de NGV. Mijn onderzoek naar de familie Schimmel en Zandbergen is ongeveer tien jaar geleden echt begonnen.

Voor die tijd zocht ik er ook wel naar, maar werk en hobby's namen ook veel tijd in beslag. Mijn vrouw en ik hielden veel van wandelen zoals de Vierdaagse van Nijmegen en het lopen van lange afstand wandelpaden zoals het Pieterpad. En ook gingen we graag fietsen; lange dagtochten en met fietsvakantie. Tent en bepakking op de fiets en dan heerlijk fietsen, zoals van Arnhem naar de Middellandse Zee. En we maakten ook verre reizen naar Zuid Amerika, Afrika en Azië.Vorig jaar ben ik met vervroegd pensioen gegaan om voor mijn vrouw te zorgen en daardoor had ik ook meer vrije tijd. Ik heb mij toen opgegeven om thuis te helpen met het digitaliseren van de scans, wat heel leuk werk is. En ik kan het doen als ik even tijd heb. Later werd mij gevraagd om de gegevens die de vrijwilligers hebben ingevoerd te controleren.

In juni is helaas mijn vrouw overleden, maar nu kan ik het werk voor de NGV combineren met het oppassen op de kleinkinderen. Zo geef ik een mooie invulling aan mijn vrije tijd.

Door aan het digitaliseringsproject van NGV mee te helpen, kan ik al die gegevens inzichtelijk maken voor de mensen die lid zijn. Zij kunnen al die documenten inkijken en zo nieuwe gegevens vinden over hun familie.


Heraldisch Tijdschrift 2015 nummer 4Rond 5 december verschijnt het vierde en laatste nummer in 2015 van het Heraldisch Tijdschrift. Deze zomer vond het negentiende Internationale Heraldische Colloquium van de Académie Internationale d'Héraldique gehouden. Hoofdredacteur Hans de Boo verkreeg van enkele sprekers de tekst van hun inleiding en toestemming om deze tot een artikel voor het HT te bewerken. Deze keer een interessant onderzoek van de Deense heraldicus Nils Bartholdy over de hartjes in het Deense wapen, of zijn geen echte hartjes?

Norbert Biezen brengt weer een beschrijving van een zegelstempel en wel dat van Nicolaas Cornelis Vinkhuizen. Heraldisch recht is gewoonterecht. In de loop der eeuwen hebben diverse juristen delen daarvan gecodificeerd. Voor Nederland waren Bartolo de Sassoferato en Hugo de Groot belangrijk. Dat Bartolo daarnaast ook zaken omtrent het vormgeven van wapens doordacht, is minder bekend. Robert van Dijk doet daarvan verslag.

Met de serie door de Fryske Rie foar Heraldik geregistreerde wapens, pakt Hans van Heijningen de draad weer op met een artikel over de dorpswapens en vlaggen van Oostmahorn (Fr: De Skâns) en idem van Herxen (Overijssel).

Vier naamgenoten Cox - verre familieleden die onafhankelijk van elkaar hun genealogie uitzochten - hebben in 2011 bij de NGV hun wapen laten registreren. Het wordt in een van de volgende nummers van het HT officieel gepubliceerd. Het ontwerpproces bevat veel historische en leuk door Jox Cox beschreven wederwaardigheden.

Heraldiek-NGV organiseert op zaterdag 16 april 2016 weer een Heraldische Dag. Na twee jaar ontmoeten wij elkaar in het Atrium van het Haagse Stadhuis. De heraldische markt is daardoor ook toegankelijk voor het algemene publiek, terwijl de lezingen en het overige programma bestemd zijn voor de deelnemers. De Heraldiek-NGV is volop bezig met de invulling daarvan. Meer nieuws volgt in het eerste nummer van 2016. Houd deze zaterdag alvast vrij in uw agenda.
Korte berichten

Spionage in de Eerste Wereldoorlog
"Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog, maar toch wemelde het hier van de spionnen. Wat die uitspookten ging meestal aan de gewone burger voorbij. In de kranten uit de tijd vinden we wel veel voorbeelden van 'spionnenvrees', verdachtmakingen die soms terecht, maar veelal onterecht waren."
Een uitgebreid verhaal op de website van de Koninklijke Bibliotheek.
Lees verder.....

reconstructie van het bevolkingsregister Arnhem en Renkum
"De bevolkingsregisters van de gemeenten Arnhem en Renkum zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Ter vervanging is een lijst opgesteld van ingekomen en vertrokken personen over de periode :
.1916 tot en met 1943 voor Renkum
.1902 tot en met 1944 voor Arnhem
Deze lijst is gebaseerd op de in de Oosterbeeksche en Arnhemse Courant gepubliceerde bevolkingsmutaties. "

Lees verder.....
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar webredactie@ngv.nl

  pijl omhoog

Nieuws

Column nr. 64

(30 nov)

'Stro is multifunctioneel' sprak mijn eega enige tijd geleden tijdens een ritje in onze Smart Cabrio, kijkend naar het weidse landschap (ik reed). Men was op het land bezig stro tot balen te persen. En passant kreeg ik nog een uitgebreide uitleg waarvoor het vroeger werd gebruikt en wat men er tegenwoordig mee doet. Dat werd toen, aldus echtgenoot, gebruikt om rode bieten en stoofperen in te kuilen, boerderijdaken te dekken (i.p.v. riet), matrassen te vullen en om eendenkorven te maken. Tegenwoordig wordt dit materiaal als veevoer en strooisel in de stal gebruikt. Ook schijnt er nog karton van gemaakt te worden. Onlangs zag ik bij de televisie-uitzending Bouwval gezocht een Engels stel dat de muren van hun huis van stro maakte. Bovendien wordt het als isolatiemateriaal gebruikt.Zelf heb ik, bij de gedachte aan stro, de afbeelding in gedachte die ik eens uit een blad knipte en bewaarde. Het schilderij Lees verder..
 

Genealogische Informatie voor Beginners

(29 nov) U kent ongetwijfeld de bekende slogan van de NGV:
“Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken … van de NGV bijvoorbeeld”. Lees verder..
 

De algemene vergadering op 28 november 2015

(29 nov) De Algemene Vergadering van de NGV kwam op 28 november in Driebergen bijeen.
Voornaamste onderwerpen: een definitief voorstel voor nieuwe statuten. Dat werd aangenomen.

De begroting voor 2016. Deze werd op het punt van Gens Nostra door de AV gewijzigd. Lees verder..
 

Stadsarchief Breda 'under construction'

(27 nov) Stadsarchief Breda werkt aan een vernieuwde studiezaal om je straks nog beter van dienst te kunnen zijn. Lees verder..
 

Jan Middelkoop slachtoffer van een hack op zijn gmail-account

(25 nov) Vele NGV-leden hebben afgelopen 24 uur een e-mail ontvangen van Jan Middelkoop waarin gemeld werd dat Jan was gestrand in Parijs en dringend geld nodig had.

Namens Jan Middelkoop kan ik mededelen dat deze e-mail niet door hem persoonlijk is gestuurd. Bij nader onderzoek blijkt dat het gmail-account van Jan is gehackt. Jan neemt op korte termijn aktie om het probleem met dit e-mailaccount op te heffen.
Mocht u ook zo'n e-mail ontvangen hebben, gewoon weggooien.

Namens Jan Middelkoop,
Jan Netelbeek Lees verder..
 

Een gouden NGV-speld voor genealoog en Nijmegenaar, dr. Jan-Willem Koten

(24 nov)
Op dinsdagavond 10 november 2015 vierde de NGV-afdeling Kwartier van Nijmegen haar 9e lustrum. Tijdens die feestelijke avond werd Jan-Willem Koten gehuldigd door NGV-voorzitter Toon van Gestel en werd hem de gouden NGV-speld uitgereikt. Lees verder..
 

Uitgebreide informatie nieuw abonnementenmodel WieWasWie

(24 nov) WieWasWie zal in de loop van januari 2016 een abonnementenmodel invoeren. Dit kondigden zij vorige week aan. Een vergoeding zal gevraagd worden voor enkele zoekfunctionaliteiten van WieWasWie. De gegevens in de database en bijbehorende scans zullen gratis toegankelijk blijven! Lees verder..
 

WieWasWie voert abonnementenstructuur in

(24 nov) "CBG|Centrum voor familiegeschiedenis heeft besloten een abonnementenmodel op WieWasWie in te voeren. Het model is enige tijd uitgesteld en wordt in de loop van januari gelanceerd om de kosten voor het onderhoud van de website beter te dekken. Lees verder..
 

Cursus Genealogie in 't Trefpunt te Eindhoven

(22 nov) De laatste workshop van de driedelige cursus Genealogie, gegeven door Anton Neggers, op 27 oktober 2015 in Eindhoven.

Hieronder een fotoreportage van Ger Kleinbergen van deze laatste cursusdag en de daarop aansluitende evaluatie van het gebodene door de cursisten en de docent Anton Neggers.

Een uitgebreide, inhoudelijke beschrijving en een verslag van het verloop van de cursus treft u aan in het komende decembernummer van 'De Twee Kwartieren'.

 Lees verder..
 

Promotie van de heer mr. Jacques van Rensch (Gronsveld 11e eeuw - 1795)

(21 nov) “Zo werd Gronsveld tussen 1720 en 1730 het decor van een heuse western. In die tijd waren de grafelijke rechten, waaronder het jachtrecht, verpacht aan iemand uit Luik. De pachter joeg echter niet alleen op wild, maar ook op stropers. Dat liep uit op doodslag en gewapende strijd met de dorpsbewoners, waarbij zelfs een machinegeweer ‘avant la lettre’ werd ingezet.” Lees verder..
 

Nieuw onderdeel op de website van de afdeling: Prikbord

(20 nov) Sinds vanavond is een nieuw onderdeel op de website van de afdeling geplaatst: een prikbord. Dit mede op verzoek van een aantal leden, gedaan tijdens de onlangs gehouden inloopavond. Lees verder..
 

Goedkope scanner: ScanSnap Evernote Edition Scanner

(12 nov) Ik zag deze scanner aanbevolen voor de genealogische Prijs: 500 USD Lees verder..
 

Verslag excursie woensdag 14 oktober 2015 naar heemkundemuseum 'Het Kaske' in Poppel

(11 nov) Ieder jaar organiseert NGV-KPL een excursie naar een plaats die interessant en/of informatief is voor genealogen.
Dit jaar werd gekozen voor het heemkundemuseum 'Het Kaske' in Poppel - België, net over de grens, ten zuiden van Tilburg.Dat Poppel een grensgemeente is, werd meteen duidelijk. Voor het museum staat een standbeeld dat de vriendschap tussen België en Nederland voorstelt.
Naast elkaar - een Belg met een zak friet en een Hollander met een grote kaas!

Met 13 leden werden we gastvrij ontvangen door de 'Heemkundekring Nicolaus Poppelius vzw'.

Het kerkhof van Poppel is een paar jaar geleden geruimd en de heemkundekring heeft foto's gemaakt van alle - honderden - grafstenen.
Via een powerpointpresentatie werden deze grafstenen getoond met een uitleg over allerlei details. Er zitten veel bekende namen tussen!

Het heemkundemuseum is gevestigd in het voormalige (oude) gemeentehuis van Poppel en laat de gehele geschiedenis Lees verder..
 

Afsluitende bijeenkomst Charterbank Tilburg

(11 nov) Op donderdag 22 oktober vond in Regionaal Archief Tilburg de afsluiting van de Charterbank Tilburg plaats. Lees verder..
 

Politicus Arie Slob wordt directeur van het 'Historisch Centrum Overijssel'

(10 nov) Het bestuur van het 'Historisch Centrum Overijssel' heeft een nieuwe directeur benoemd: de heer Arie Slob, wonende te Zwolle.
De heer Slob wordt gelijktijdig benoemd tot directeur van de 'Stichting IJsselacademie'. Hij is op dit moment nog fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Per 1 januari 2016 start hij bij het 'Historisch Centrum Overijssel'.

Arie Slob heeft na zijn studie ‘Doctoraal geschiedenis’ aan de Rijksuniversiteit Groningen, bestuurservaring opgedaan als onder andere

Lees verder: link
en link Lees verder..
 

Gens Nostra 2015 nr 11 (vervolg)

(10 nov) vervolg melding actueel 9 November Lees verder..
 

Boekverkoop, Bibliotheek opruiming

(09 nov) De Bibliotheek van de afd.Betuwe heeft een tekort aan ruimte. Er moeten boeken uit om plaats te maken voor nieuwe. Boeken die niet echt ondersteunend zijn aan het onderzoek van Betuwse leden gaan in de UITVERKOOP. Maar ze kunnen heel wel van interesse zijn voor leden van andere afdelingen.
Hieronder vind u een overzicht van de boeken en de bijbehorende prijzen. De condities zijn: wie het eerst komt het eerst maalt. En bij opsturen zijn de kosten voor de koper. U kunt echter ook afhalen in Waardenburg bij Zaltbommel. Lees verder..
 

Gens Nostra 2015 nr 11 deel 1

(09 nov) Dit is wederom een napoleonnummer en men kan het beschouwen als een vervolgnummer van de vorige uitgave. Het zijn zeer leesbare stukken van behoorlijke professionaliteit waarbij personen worden beschreven binnen de context van het Napoleontische regime. Men bemerkt dat hoe diepgaands de invloed van Napoleon was ook op het dagelijkse leven. Lees verder..
 

Afdelingsactiviteiten 2016

(09 nov) In de ledenvergadering van 4 november hebben de aanwezigen het programma voor 2016 vastgesteld. Het bestuur had een voorstel voorgelegd, dat slechts één wijziging kende. Oorspronkelijk was 10 februari als datum gekozen, maar vanwege de Carnaval is die bijeenkomst op verzoek van de leden verplaatst naar 17 februari. Lees verder..
 

Sinds de zomer vergaderde het Hoofdbestuur 4 keer.

(08 nov) Het Hoofdbestuur vergaderde op 2 september, 7 oktober, 22 oktober en op 4 november. De vergadering op 22 oktober was een extra vergadering ter voorbereiding van de AV. Besloten is voor elke AV een extra HB-vergadering in te lassen. Lees verder..
 

Een nieuwe samenwerkingstool van MyHeritage

(07 nov) MyHeritage’s heeft een nieuwe tool ontwikkeld namelijk Search Connect ™ . Met deze tool kun je binnen de database van MyHeritage zoeken wie de zelfde personen onderzoekt als jij zelf. Je kunt dan met betrokkene overleggen en eventueel een samenwerkingsverband aangaan mogelijk zelfs met taakverdeling, zodat niet 2 mensen het zelfde doen. Lees verder..
 

Vacature Hoofd van de Dienst Public Relations

(06 nov) De vorige oproep voor Hoofd van de Dienst Public Relations heeft geen kandidaat opgeleverd. Als Hoofdbestuur hebben wij een nieuwe, korte functieomschrijving opgesteld. Die vind je onder 'Vacatures' in de rechterkolom, maar ook hieronder. Lees verder..
 

Nadere informatie over Zonen van Adam.

(05 nov) Verwarring dreigt over inschrijvingsformulieren!
Een formulier waarin u FLDO toestemming geeft uw DNA-sample door te geven aan Leuven hebt u in februari ontvangen of u moet dat alsnog en snel aanvragen bij mvw Moniek Kauwenberg. Het formulier moet ondertekend worden en per post teruggestuurd. Daarnaast moet u aan haar uw FLDO-Zaaknummer en uw Samplecode doorgeven: dit kan o.v.v. van AA27, naam en adres per e-mail. Dit zijn voorwaarden voor deelname als 'Zoon van Adam' aan het DNA-Beneluxproject. Als u dit niet doet, wordt uw sample binnenkort vernietigd.
Voor deelname aan DNA-Benelux moet u een speciaal inschrijvingsformulier downloaden, printen en ingevuld ondertekenen en dit originele formulier scannen. Het origineel gaat per post en de scan per e-mail naar Marc van den Cloot, samen met een ged.com van een stamreeks of kwartierstaat. En u maakt binnen 8 dagen €85,00 over.
Hieronder volgt de door mij ingekorte tekst van DNA-Benelux. Lees verder..
 

Geheimen 17e-eeuwse brieven eindelijk onthuld

(05 nov)
In het Museum voor Communicatie in Den Haag is het archief van een 17e-eeuwse postmeester herontdekt. In een kist liggen 2600 brieven die nooit werden bezorgd en 600 zijn zelfs nog altijd verzegeld. Lees verder..
 

Stukken voor Algemene Vergadering van 28 november a.s..

(05 nov) Geachte leden,

Op 28 november vindt de Algemene Vergadering plaats in Driebergen. Lees verder..
 

Waarom zijn kinderen uit de hongerwinter anders?

(05 nov) Waarom zijn kinderen uit de hongerwinter anders is een vraag die onlangs waarschijnlijk is opgelost. Van Frans ontving ik het volgende bericht: Op de website van de Belgische kenner van fotogeschiedenis Peter Eyckerman vond ik een artikel over overerving van trauma’s dat jou wel zal interesseren. Kijk maar op: link., Ik kon niet nalaten dit bericht hier te plaatsen, omdat het een antwoord geeft op de vraag waarom kinderen tijdens de hongerwinter geboren in sommige opzichten anders zijn en negatieve zaken (zoals gedragsproblemen) daarvan overhouden. De titel van deze bijdrage luidt: Trauma’s van je voorouders bepalen je eigen gedrag. Lees verder..
 

Na 150 jaar definitieve vaststelling van voorouders van Abraham Lincoln.

(04 nov) Abraham Lincoln is een monumentale figuur in de geschiedenis van de VS. De identiteit van de afkomst van zijn moeder is een punt van discussie voor meer dan honderd jaar. De meeste historici zijn het erover eens dat Nancy Hanks de onwettige dochter van Lucy Hanks was, die een tweede buitenechtelijke dochter, Sarah "Sally" Hanks had, voordat zij trouwde met Henry Sparrow. Van hem kreeg zijn nog acht kinderen. Velen geloven dat Lucy Hanks de dochter van Joseph Hanks en Ann "Nancy" Lee van Richmond Co, VA en Nelson Co, KY was. Anderen beweren dat ze echter was Lucy Shipley die James Hanks trouwde, een zoon van Joseph Hanks en Ann "Nancy" Lee. Deze studie richt zich op deze langdurige controverse en streeft met een gezaghebbende referentie monster van mitochondriaal DNA van Abraham Lincoln (mtDNA) de uiteindelijke oplossing voor deze controverse te bieden. Lees verder..
 

Info project zonen van Adam

(04 nov) Aanvullend bericht van Michael Boers Lees verder..
 

Eén miljoen namen

(03 nov) Gisteren is de grens van 1 miljoen geïndexeerde namen met daaraan gekoppelde scans gepasseerd!
Het motto ‘van’, ‘voor’ en ‘door’ de leden is hiermee prachtig in praktijk gebracht. Lees verder..
 

Rivaliserende DNA-analyse technieken (Uitsluitend bedoeld voor gevorderden)

(03 nov) DNA-bedrijven die Y-chromosoom-sequentie (sequensen) met NSG-techniek aanbieden zijn van plan de prijs van het onderzoek te reduceren evenals de bijkomende service daarmee verbonden. Dit type geavanceerd research komt dan geleidelijk in het bereikt van de gewone consument. De huidige prijs van de Big Y sequensen met de NSG-technieken is nu globaal 500 euro. Als de prijs daalt, zal het aanbod groter worden is de mening van Bennett Greenspan, voorzitter van Family Tree DNA, een van de bedrijven die deze nieuwe vorm van Y-chromosoom sequentie analyse aanbiedt: "Ik denk dat deze sequensen test meer mainstream gaat geworden als we beginnen om nog meer service rond dit NGS-product aan te bieden. Dat zal samen met een lagere prijs, waarschijnlijk de markt beter toegankelijk maken". Ook Full Genomics een andere rivaliserende onderneming is bezig met soortgelijke plannen van prijs-reductie. Die prijsverlagingen kunnen zich vertalen in extra groei van de omzet. Lees verder..
 

Threant 2015 nr. 4

(01 nov) Inhoud van Threant 2015 nr. 4 Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

ma 30 nov Pijnacker JUBILEUMLEZING over ‘De Oudheid is nog niet voorbij’
di 01 dec Haarlem Voorouder-spreekuur
wo 02 dec Utrecht Voorouderspreekuur
wo 02 dec Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
di 08 dec Mill Lezing 'Familiegeschiedenis nieuwe stijl'
wo 09 dec TILBURG Genealogisch café: Inloopochtend stamboomonderzoek
wo 09 dec Utrecht Clubavond op woensdag 9 december 2015 met een Kwartierstatenmarkt
wo 09 dec Maasland Nicolaas Kruikius
do 10 dec AMERSFOORT Spreekuur stamboomonderzoek en familiegeschiedenis
vr 11 dec Tiel Genealogisch Café
za 12 dec Weesp Dienst ComputerGenealogie in het VC Weesp aanwezig voor informatie
za 12 dec Eindhoven Inloopmiddag NGV afdeling Kempen- en Peelland
za 12 dec Leeuwarden Van langhuis naar ligboxenstal, vijf eeuwen schaalvergroting
za 12 dec Breda Genealogisch café - Inloopmiddag stamboomonderzoek
za 12 dec Borne Havezaten in Twente
za 12 dec Borne Algemene Ledenvergadering afdeling Twente
di 15 dec Amersfoort Lezing "Datering van oude foto's"
wo 16 dec Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
do 17 dec Rijswijk 'Het Rijswijks cartularium, een rijke bron uit de vijftiende en zestiende eeuw'
za 19 dec Haarlem Voorouder-spreekuur

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Cursussen binnenkort

di 01 dec Beek Stamboom op de PC - Aldfaer
za 12 dec Amsterdam Workshop Amsterdam en Slavernij
do 07 jan Tilburg Onderzoek je Woonomgeving
ma 18 jan Heusden Familiegeschiedenis
wo 20 jan Tilburg Oud Schrift voor beginners
ma 25 jan Rotterdam Markante Rotterdammers 2
do 28 jan Utrecht Cursus paleografie

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

26 nov Archief Rotterdam - Bauke van den Berge
24 nov Johanna Maria Schrauwen
24 nov Start prikbordmeldingen Flevoland: 24 nov 2015
23 nov Joanna Maria Schrauwen
23 nov Prikbord afdeling Amersfoort e.o. is weer actief
22 nov Huwelijk Frederick Mathijsz en Anneken Laurens rond 1640
22 nov Waar ligt "Sommergam" ?
22 nov Hulp bij verklaren
22 nov Jacob Dunnebier
21 nov Wat is een gezworene? En waar ligt Ewouder Harssens (of Harssens Bosch)?
20 nov Van Meer (Vermeer) in Oosterhout
20 nov test afdeling
15 nov "Service historique de la Défense à Vincennes
14 nov Louis Francois Desjardin
12 nov Genealogie WAS, Tholen
11 nov Hartelijke dank van Janwillem
11 nov Alphonsius Lathouwers
11 nov Johannes Franciscus en Adrianus Lathouwers
09 nov Baudeken van Aversaet 1363 v.s. sijn neve "Die weilighe
06 nov Gijsbert Willem van Dedem, overl. Brussel na 1848
06 nov Jan Soodaer, gehuwd met Stefana Kleijnbag
06 nov Molenaar Gosewijn van Dijk en Elisabeth van Spijk, Veur- Leidschendam
06 nov Molenaar Gosewijn van Dijk en Jannetje van den Berg, Veur-Leidschendam
06 nov Jacob en Jan Kaper, molenaars van Houtzaagmolen De Salamander
05 nov Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief 05-11-2015
03 nov Maartje Dirks Klaver
03 nov Catharina Cornelia de Graaf
03 nov Jochem Berends Grafhorst en Femmechien Doorn
01 nov Teunisje Privé Buiten

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

Recente verslagen van evenementen

wo 18 nov Naarden Afd. Leden Verg. gevolgd door 10-Min Praatje en lezing door Streekarchief Gooi en Vechtstreek
ma 16 nov Rosmalen Genealogie en internet
ma 16 nov ROSMALEN Afdelingsledenvergadering NGV-HTB
di 10 nov EINDHOVEN Afdelingsledenvergadering , gevolgd door lezing : WEG MET DIE ZOOI?

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. pijl omhoog

Recente publicaties van leden

06 nov Proefschrift "Het hooggerechtshof van Nederlands-Indië 1819-1848. Portret van een vergeten rechtscollege"

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2015 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257