NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2015 nummer 76

vrijdag 2 oktober 2015

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


Gens Nostra: nummer 10 verschijnt eerste week van oktober 2015

In deze oktobereditie van Gens Nostra zijn een aantal uiteenlopende artikelen opgenomen.
We beginnen met een interessant artikel van Jaap Medema 'Een Française in Groningen? Genealogie van de familie Ferrageau de Saint Amand'.
De auteur ging naar aanleiding van onze oproep voor het themanummer over 'Napoleon en onze voorouders', op zoek naar meer achtergronden van een eerder gedane vondst waaruit bleek dat de broer van zijn betovergrootvader getrouwd was geweest met Maria Anna Emilia Ferrageau de Saint Amand. Zo ontstond een interessant verhaal over de zoektocht naar voor- en nageslacht van deze Maria.
Een 'Geregelde stamreeks' van Ferrageau de Saint Amand werd reeds gepubliceerd in Gens Nostra van 1959, maar de huidige bijdrage werkt de familierelaties veel breder uit en vult lacunes in de eerdere publicatie op.

Daarna volgt een artikel van Theo van Herwijnen over veranderingen in een achternaam. Een aantal personen zijn sinds 1811 of kort daarvoor een echte achternaam gaan gebruiken, zoals de uit Nistelrode afkomstige broers Johannes en Rudolphus Adriaans die in 1773 te Uden trouwen. Sinds 1794 worden sommige nazaten van de beide broers vermeld met de achternaam Van der Wal, later gewijzigd in Van der Walle(n).

In een korte beschouwing van Bram Vermaat, getiteld 'De ene IJ is de andere Y niet', over de letter ij en y in akten volgt een taalkundig lesje over herkomst en spelling van deze letter.


The London Mail Coach, Charles Cooper Henderson 1803-1877

We vervolgen met 'Twee maal Cecilia Hermans, Wie is Wie - Een puzzel' van Wil Lases.
Bij het reconstrueren van gezinnen in Hulsterambacht vond de auteur twee gezinnen met als moeder Cecilia Hermans. Tevens bleek hem, dat er twee gezinnen Hermans waren met een dochter Cecilia. De vraag die volgt is duidelijk: komen deze moeders, Cecilia Hermans, uit die twee gezinnen en wie dan uit welk gezin. Uit de geraadpleegde bronnen zoals overlijdensakten, doop- en trouwinschrijvingen, de boedelinventarissen van Hulsterambacht en de volkstelling van 1796 volgen de antwoorden.

Heraldicus Hans Nagtegaal en Henk Morien presenteren "De kwartieren van Mr. Gerard Adriaensz van Assendelft".
Verder vragen we uw aandacht voor de rubrieken Boeken, Tijdschriften en Digitaal. In de laatst genoemde staat een bijdrage van Jos Kaldenbach over internetbronnen, archieven en verenigingen in Duitsland.

Tot slot attenderen wij op onze eerdere oproep voor het insturen van artikelen over voorouders die zich in Nederland hebben gevestigd en over families, waarin meerdere generaties na elkaar een zelfde beroep hebben uitgeoefend. Raadpleeg onze webstek op de NGV website voor details. Aan beide onderwerpen willen wij in de loop van 2016 middels een themanummer bijzondere aandacht schenken.

De redactie wenst alle lezers veel plezier met de komende uitgave.

Frits van Oostvoorn
Hoofdredacteur Gens Nostra


De NGV digitaliseert

Deze maand: Luuk Ronde

Via een goede vriend raakte ik betrokken bij de NGV. Ik stond nog aan het begin van het onderzoek naar mijn familie en mijn vriend raadde mij aan om bij de vereniging eens mijn licht op te steken.

Tijdens mijn werk ben ik meer dan 25 jaar verbonden geweest aan de documentatieafdeling van een omroep en daar werden in de loop der jaren duizenden knipselmappen aangelegd over allerlei onderwerpen en personen om programmamakers van informatie te voorzien. Op de afdeling beschikten we ook over een bibliotheek met veel naslagwerken en microfiches van de landelijke kranten. Toen was er nog geen sprake van Google, al deden cd-roms en databanken al hun intrede.
Toen ik na mijn pensionering bij de NGV aankwam, trof ik daar de mij bekende boeken, knipsels en microfiches aan.

Voor de NGV heb ik gedurende 2,5 jaar overlijdensknipsels in de computer ingevoerd onder leiding van de heer Arian Brouwer. Na een onderbreking van een paar jaar ben ik nu weer actief voor de NGV en deze keer ben ik betrokken bij het digitaliseringsproject. Bij het digitaliseringsproject typ ik van gescande geboorte-, huwelijks- en rouwkaarten de gegevens over in een computerprogramma. Ik vind het leuk om te doen; je krijgt een mooi tijdsbeeld van hoe men deze kaarten in de loop der tijd heeft vormgegeven en welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Bij het invoeren van de gegevens verifieer ik onduidelijkheden op internet en heb vaak bijvoorbeeld Google Maps openstaan om de ligging van een plaats/dorp te lokaliseren. Zo komen oude gegevens en moderne technieken mooi samen en krijgen we een volle database met voor iedereen goed toegankelijke gegevens. Ik kan iedereen aanraden het ook te doen; de familiestamboom is nog lang niet af..

Wilt u ook meehelpen met de digitale ontsluiting van de NGV verzamelingen?
Mail dan naar vcescanbeheer@gmail.com.
Heraldisch Tijdschrift

Heraldisch Tijdschrift (Jrg. 21, nr. 3)

Van het Heraldisch Tijdschrift, het kwartaalblad van Heraldiek NGV is het derde nummer van 2015 verschenen.
Dit juli/augustus/september-nummer bevat weer gevarieerde artikelen en fraaie illustraties.
Zo bespreekt auteur Norbert Biezen een merkwaardig inktstempel van Paus Pius IX (Pio Nono) dat op wonderbaarlijke wijze in zijn collectie is beland.

Hoofdredacteur Hans de Boo beschrijft de wordingsgeschiedenis van het nieuwe wapen voor de vier samengevoegde gemeenten die nu als één gemeente gelijk vallen met het eiland Goeree-Overflakkee. Eerder waren daar 17 verschillende gemeenten. De wapens daarvan (opnieuw getekend door Hans van Heijningen) zijn fleurig samengebracht op het middenkatern van het blad, zodat dit overzichtelijk het verloop van zaken toont. Er zijn veel leuke details zoals een historisch ontwerp waarbij het wapenschild wordt gehouden door twee lieve zeemeerminnen.

Een uitvoerig artikel door Anton Zeven met veel illustraties, verbindt o.a. de schilderkunst met hansbanden van honden en metalen halsringen van andere diersoorten, waarop heraldiek te zien is. Een wel heel apart terrein voor de heraldiek.

De publicatie in het april/mei/juni nummer over de Gulden-Vlieswapenborden in de Grote- of Sint Jacobskerk in Den Haag (door Marjolein Kruip), was aanleiding voor een ingezonden stuk in de rubriek Op de keper beschouwd. Daarin vraagt Martien Veekens aandacht voor de reconstructie van enkele wapenborden zoals die in de Sint Jan in Den Bosch hebben gehangen, maar die door de zogeheten tweede beeldenstorm (1795, een poging om de restanten van het regentendom op te ruimen) verloren gingen.

Voorts aandacht voor recente heraldische uitgaven en voornamelijk Europese literatuur op heraldisch gebied.
Op de achterzijde van het blad een fraaie foto van zijn wapen op een epitaaf ter ere van Burgemeester van der Werff van Leiden. Hij wist de bevolking tot rede te brengen in 1574. In het schild houdt als wapenfiguur zijn legendarische arm, een van de sleutels vast uit het stadswapen van Leiden. Dit is heraldiek die ontroert.

Een abonnement op deze kwartaaluitgave kost voor NGV-leden slechts ? 20.- p.j. en ? 30.- p.j. bij een buitenlands adres.
Niet NGV-leden betalen ? 30,- p.j. en ? 40,- p.j. bij een buitenlands adres.
Abonnementen: W.M.T. van Zon, Prof. Sjollemalaan 20, 3572 CH Utrecht (w.vanzon@xs4all.nl).
Abonnementen lopen gelijk met het kalenderjaar. Nieuwe abonnees krijgen de in het jaar reeds verschenen nummers toegezonden.
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar webredactie@ngv.nl

De webredactie.

  pijl omhoog

Nieuws

tr>

Column nr. 62

(01 okt)

Pieter Jacobus Free (zie Column 59) was het zwarte schaap in een familie van Veenhuizen-bewoners en onechte kinderen. Of misschien waren zijn broer en moeder toch wel trots op hem omdat hij op 5 april 1832 het metalen kruis kreeg voor zijn deelname in de oorlog tegen België.
Veel mannen die in die oorlog vochten worden in het boek Het metalen kruis, naam-en ranglijst der leden en afdeelingen genoemd. De uitgever schrijft: 'Aan wien met meerder regt deez' blaad'ren toegewijd; Dan U! die, toen de Vorst U opriep tot den strijd, Gereed waart, om die stem belangeloos te volgen; Den driesten onrustgeest, verwaten en verbolgen!'

Het boek, gedrukt in 1856, is een aanzet tot het compleet verkrijgen van de namen van alle oud-strijders die vochten in de Tiendaagse Veldtocht in België in 1831. Het bevat, per afdeling, de namen voor zover de schrijver ze op dat moment kon achterhalen, hij vraagt om aanvullingen.
Hoewel ik het Lees verder..
 

Bericht van het archief van Maastricht: DSM-foto-collectie online beschikbaar

(01 okt) Hoewel al enige tijd beschikbaar willen we toch de Noordelijke genealogen op deze bijzonder collectie van foto’s van de vroegere mijn arbeid tonen en een blik geven op de vaak zeer zware arbeid die de kompels moesten verrichten om ons warme voeten te geven. Lees verder..
 

Regionaal Archief West-Brabant meldt: Nieuwe presentatie archieven

(29 sep)
De presentatie van de archieven op onze website is veranderd. Dit komt door de invoer van een nieuw archiefbeheersysteem.Er zijn geen archievenoverzichten per plaats meer. Alle archieven staan op volgorde van toegangsnummer gerangschikt. Aan de rechterzijde van de pagina kan men op trefwoord zoeken. Door middel van het aanklikken van de verschillende filters, kan het resultaat verfijnd worden.

De filters waar u uit kunt kiezen zijn:
• Periode: dit is de periode waarin het archief gevormd is
• Gerelateerde namen: dit zijn de namen van de archiefvormers, dit kunnen organisaties, bedrijven of personen zijn
• Trefwoord Plaats: dit zijn de namen van de verschillende plaatsen en gehuchten die binnen (voormalige) gemeenten liggen of gelegen hebben
• Categorie: dit is de categorie waar het archief onder valt, dit is de indeling die u gewend bent uit de archievenoverzichten
• Beschrijvingsniveau: De plaats van de beschrijvingseenheid binnen de hiërarchische Lees verder..
 

Welke digitale erfenis of digitale genealogische erfenis laat je achter?

(28 sep)
Wat doe je met de Social Media accounts als iemand is overleden?
Het is belangrijk om bij leven al over na te denken: Wat doe je met je social media accounts als je bent overleden? Via de hieronder beschreven linken zie je enkele overzichten van de mogelijkheden die je op dit moment per platform hebt. Lees verder..
 

Open dagen Heemkundigevereniging Geleen 3 en 4 oktober 2015

(28 sep)
Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2015 zijn van 10.00 tot 17.00 uur weer de jaarlijkse open dagen van de Heemkundevereniging Geleen. Het overtollige en dubbele materiaal wordt op deze dagen te koop aangeboden, evenals een groot aantal boeken, tijdschriften, bidprentjes, foto’s en andere zaken. Iedere geïnteresseerde kan gratis komen kijken in de Jupiterstraat 35 A in Geleen.
Verder worden er oude films afgespeeld en is er een kleine tentoonstelling ingericht over 100 jaar Westelijke Mijnstreek. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de geschiedenis van de Augustinusschool, die in 1915 open ging en waarin nu de Heemkundeverenging gevestigd is. Lees verder..
 

Dagboek van een Waterloo Veteraan (Jan Rem 1793-1870) [uitzending op 2 okt.]

(27 sep) Op vrijdag 2 oktober 2015, om 21.00 uur, op NPO2, bij Omroep MAX
Presentator Paul Rem gaat op zoek en volgt het verhaal van zijn verre familielid Jan Rem die deel nam aan de Slag bij Waterloo in juni 1815. Jan Rem schreef een gedetailleerd verslag van het gevecht en het strijdtoneel. Hij gaf gehoor aan de oproep van koning Willem I na diens terugkeer in 1813, om zich te melden voor het nieuwe Nederlandse leger bij het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Lees verder..
 

Meer genealogisch zicht op het X-Chromosoom

(27 sep) Hoewel het Y-chromosomale onderzoek de meeste belangstelling van de gemiddelde genealoog geniet lijkt het of het X-chromosoom aan de aandacht is ontsnapt. Voor maternale stamlijnen onderzoekt men altijd het Mt. DNA. Dit is een methode die zich in de loop der jaren als betrouwbaar bewezen heeft.
Maar de laatste tijd ziet men een kentering bij het chromosoom onderzoek, waarbij men zich ook meer gaat richten op het X-onderzoek. inmiddels heeft men aangetoond dat ca 1100 genen op dit chromosoom zich bevinden. Dit nieuwe gegeven hebben we te danken aan de razendsnelle ontwikkeling bij het DNA onderzoek. Ik zag een aardig overzicht van de razend snelle ontwikkelingen van Greenspan zelf.
1997 Hammer ontdekt dat de Cohens bij het DNA onderzoek een zelfde basisstructuur hebben
2000 Oprichting van FTDNA door Greenspan en Blankfeld
2005 The National Geografic Society begint het geno-geografische project
2007 Micro-array techniek maakt het mogelijk om het At-DNA te onderzoeken
2012 Ontwikkeling Lees verder..
 

Hollands Noorder Kwartier Kwartierstatenboek nummer 5 online.

(26 sep) Met ingang van afgelopen Donderdag 24 September is nu ook ons Kwartierstatenboek 5 ONLINE in te zien.
Namen zoeken doet u in de index op de kwartierstenboeken 1 t/m 5 via het menu, links, daarna selecteert u het betreffende boek via het menu onderdeel 'Kwart. Statenboeken ON-line. Het bestand wordt geopend in uw favoriete PDF-reader en vervolgens gaat u naar het blad waarop de gezochte naam of namen voor komt/komen.

Veel succes met uw onderzoek. Lees verder..
 

Twente 2015 nr 3

(26 sep) Prachtig nummer Lees verder..
 

Prachtige nieuwe website van het kadaster: een aanwinst voor genealogen

(25 sep)
Op 18 februari 1815 werd het Topographisch Bureau opgericht. Sinds die datum verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid geografische informatie: bijvoorbeeld over de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. Later ging het Bureau verder onder de naam Topografische Dienst. In 2004 werd de Dienst onderdeel van het Kadaster. Hiermee haalde het Kadaster jarenlange ervaring met het verzamelen van geo-informatie in huis. Om 200 jaar topografie te vieren is deze tijdreis-app gemaakt. ontdek met de app 200 jaar aan topografische gegevens van Nederland! Lees verder..
 

Ontdek 200 jaar topografie met Topotijdreis.nl

(25 sep) Het Kadaster lanceerde tijdens de Esri GIS Conferentie de website topotijdreis.nl, een website die 200 jaar topografie ontsluit. Ulrike Schild, hoofd afdeling Geo-Informatie van het Kadaster en Vincent van Altena, GIS-specialist bij het Kadaster, presenteerden de Topotijdreis onder het mom 'Wie jarig is, trakteert'. De Nederlandse overheid maakt al sinds 1815 onafgebroken topografische kaarten en het Kadaster viert dit jubileum. Lees verder..
 

Joodse bronnen overzicht voor beginners.

(25 sep) Er zijn tal van genealogische en historische bronnen en databases online beschikbaar van joodse voorouders. De meeste van deze Joodse genealogische databanken zijn zelfs gratis! Voor de niet ingewijde die met de Joodse genealogie start zijn hier een aantal bronnen aangereikt Lees verder..
 

De stoffelijke resten van de tsaren familie opnieuw geëxhumeerd (opgegraven).

(24 sep) Op deze site verhaalden we de lotgevallen van de stoffelijke resten van de Russische tsarenfamilie. Deze zijn bijgezet in de officieel orthodoxe kerk, maar niet van alle leden van de familie omdat de Orthodoxe kerk twijfels heeft over de juiste identificatie van de skeletdelen van de vermeende leden van deze tsarenfamilie. Lees verder..
 

17 oktober: Genealogische Dag in Haarlem

(24 sep) Tijdens de Genealogische Dag op zaterdag 17 oktober staat een groep archiefmedewerkers en enthousiaste genealogen van de Nederlandse Genealogische Vereniging klaar voor gratis hulp bij: Archiefonderzoek, Opstarten stamboomonderzoek, vastgelopen onderzoek op gang brengen en zoeken op internet Lees verder..
 

Goed nieuws Gelders Archief te Arnhem: 'Geboortegolf' maakt einde aan eerste crowdsourcing

(23 sep) Het eerste genealogische crowdsourcingsproject van het Gelders Archief bij Vele Handen is afgelopen. De meer dan vierhonderd vrijwilligers hebben de gegevens van alle, bijna 56.000 scans van geboorteakten van de Gelderse Burgerlijke Stand op de website van Vele Handen ingevoerd. Het is boven verwachting snel gegaan en een daverend succes voor de enthousiaste en hardwerkende vrijwillige deelnemers. Lees verder..
 

Groningen 2015 nr 3

(23 sep) Pracht nummer rijk gevuld Lees verder..
 

Bulletin 2015 nr 3

(22 sep) drie meer algemene bijdragen Lees verder..
 

De twee kwartieren 2015 nr 3

(21 sep) Mooi gevuld nummer.
Men zoekt kopij !!!! Lees verder..
 

Rijnland 2015 nr 3

(20 sep) Marijke Snels: NGV Rijnland bestaat 50 jaar (de auteur geeft een overzicht van de geschiedenis van de afdeling) Lees verder..
 

Databank ‘Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel’ online

(19 sep) In de zoekrobot Zoeken naar personen is een nieuwe databank geïntegreerd met gegevens van 33.000 personen die leefden of werkten in middeleeuws Brussel (tot 1600). De gegevens werden verzameld tijdens het doctoraatsonderzoek van Bram Vannieuwehuyze naar de ruimtelijke ontwikkeling van het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brussel .In tegenstelling tot vandaag was Brussel in de late middeleeuwen (14e-15e eeuw) een dunbevolkte stad met slechts enkele tienduizenden inwoners. Daarnaast werd de stad bezocht door handelaars, hovelingen, gezantschappen, reizigers, vluchtelingen en avonturiers. Maar wie waren al die mensen die leefden, woonden, werkten en vertoefden in Brussel? Om op die vraag een antwoord te kunnen bieden, is het noodzakelijk om gegevens te verzamelen over individuele mensen. Dat is de centrale doelstelling van het databankproject Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel. Via de zoekrobot Zoeken naar personen van het Rijksarchief wordt een groot deel van die gegevens nu toegankelijk Lees verder..
 

Land van Cuijck en Ravenstein 2015 nr 3

(19 sep) Bestuur zoekt nieuwe bestuursleden
Gouden speld van Cor Verberk
Hans Felius: Weg met die zooi (al eerder besproken: Wat doen de nabestaanden met opgebouwde genealogische collectie)

Portret van Dionijsia van der Zanden Beek en Donk geboren 1- dec 1844 overleden Overloon 19 juni 1919

Zeven pijlers van Het (goede) genealogische onderzoek (een gedragscode voor genealogen bij het publiceren van de gegevens)

Studiezaal van het CBG wordt Bronnenzaal (zelfbediening nu troef) Stukken 2 dagen te voren aanvragen, zie verder Expertise@Cbg.nl. en onderzoek@cbg.nl.

WiewasWie (Maastrichtse gegevens van 1899-1920 nu beschikbaar)

Advertentie: Derde Limburgs kwartierstatenboek Lees verder..
 

Aqua Vitae 2015 nr 2

(18 sep) De afdeling vierde haar gouden jubileum
De redactie vraagt om kopij en men zoekt ook een nieuwe redacteur
3 mooie grote artikelen Lees verder..
 

Gepermeteerd 2015 nr 3

(17 sep) De redactie zou graag weer kopij ontvangen !!! Lees verder..
 

Koggenland 2015 nr 3

(16 sep) Overwegend interne afdelingsberichten en 2 meer algemene berichten Lees verder..
 

Huizenonderzoek na 1842 in Limburg en het Kadaster

(15 sep)
In 1842 werd in Limburg het kadaster ingevoerd. Sindsdien heeft elk bebouwd of onbebouwd stuk grond een uniek perceelsnummer. Het kadaster werd ingevoerd om een rechtvaardige heffing van de grondbelasting mogelijk te maken. De kadastrale registratie gaf bovendien rechtszekerheid omtrent het eigendom en eventuele beperkte zakelijke rechten, zoals het recht van overpad. Met behulp van het kadaster is het mogelijk niet alleen voor huizen, maar ook voor elk onbebouwd perceel de eigendomswisselingen na te gaan. Lees verder..
 

Middeleeuws protocol 1419-1463 Eijsden

(15 sep) Een middeleeuws protocol toegankelijk gemaakt. Van de vele protocollen die in de depots van het RHCL te Maastricht zijn opgeslagen is nu een vroeg exemplaar afkomstig uit Eijsden op een plezierige manier ontsloten. Lees verder..
 

Mededelingen NGV-afd.Delfland 2015 nr 3

(15 sep) Overwegend intern nieuws Lees verder..
 

Hout-Blerick een Limburgs dorp met karakter (met bevolkingslijst 1803)

(14 sep)

Het nieuwe katern in de reeks Venlose Katernen (nr. 20) heeft de titel: Hout-Blerick, een dorp met karakter. Dit katern is met afstand het meest omvangrijke tot nu toe, het telt ruim 100 bladzijden. Lees verder..
 

Gens Propria 2015 nr 3

(14 sep) Hans van Felius jubilaris

Enkele leuke verhalen. Lees verder..
 

Ancestry.Com (DNA) is verkocht aan Calico (Google)

(12 sep) Ancestry com heeft een nieuwe afdeling gecreeerd AncestryHealth. Deze dienst stelt gebruikers in staat om hun eigen familie gezondheid kennis te combineren met stambomen die zijn gemaakt op de websites van ancestry.com. Onlangs werd ook bekend gemaakt dat AncestryDNA de resultaten van DNA-sequenties van ongeveer een miljoen deelnemers aan het DNA-onderzoek, had verkocht aan een bedrijf genaamd Calico. Calico is een onderdeel van Google-concern. Calico is een bedrijf dat zich vooral op het onderzoek van de levensverwachting richt. Deze gegevens van ancestry.com zijn zeer belangrijk voor Calico, niet alleen door de omvang van dit materiaal maar ook dat ze geleverd worden in combinatie met uitgebreid genealogisch research. Dat betekent dat Calico deze DNA-gegevens kan combineren met uitgebreide stambomen. Daarmee wil Calico/Google primair inzicht krijgen in de levensverwachtingen van bepaalde families en gezinnen, door combinatie van deze DNA/Stamboom gegevens, diepgaand te analyseren. Lees verder..
 

Ancestry.com werkt samen met Calico (google)

(12 sep) Ancestry com heeft een nieuwe afdeling gecreeerd AncestryHealth. Deze dienst stelt gebruikers in staat om hun eigen familie gezondheid kennis te combineren met stambomen die zijn gemaakt op de websites van ancestry.com. Onlangs werd ook bekend gemaakt dat AncestryDNA de resultaten van DNA-sequenties van ongeveer een miljoen deelnemers aan het DNA-onderzoek had verkocht aan een bedrijf genaamd Calico. Calico is een onderdeel van Google.com. Deze gegevens van ancestry.com zijn zeer belangrijk voor Callico, niet alleen door de omvang van dit materiaal maar ook dat ze geleverd worden in combinatie met uitgebreid genealogisch research. Dat betekent dat Calico deze DNA-gegevens kan combineren met uitgebreide stambomen. Daarme wil men primair inzicht krijgen in de levensverwachtingen van bepaalde families en gezinnen, door combinatie van deze DNA.stamboom gegevens. Lees verder..
 

Onze voorzitter in de krant

(12 sep) EINDHOVEN/TILBURG – Het klinkt vreemder dan het is, maar van de Westerhovense generaties van na 1900 stamt maar liefst 40 procent af van dezelfde voorouder: Lucas van der Vloet, die rond 1720 in het dorp leefde. Het is een van de wetenswaardigheden die de 72-jarige Tilburgse bioloog Toon van Gestel opdook bij het genealogische onderzoek dat hij al tientallen jaren doet in een deel van de Kempen. Lees verder..
 

Luxemburgse doop en overlijdensgegevens nu online beschikbaar

(11 sep) Meer dan een miljoen Luxemburgse geboorteakten vanaf 1600 t/m 1923 zijn momenteel online beschikbaar dankzij een vrijwilligersproject. Sinds Luxroots.com in 2004 werd gelanceerd, hebben 50 vrijwilliger 1.000.000 geboorteakten aan de database van dat land toegevoegd. 800.000 daarvan waren afkomstig uit Luxenburgse gemeenten. Lees verder..
 

Genever 2015 nr 3

(11 sep) De voorintekening voor het Derde Limburgs Kwartierstatenboek is nu mogelijk. Dit zal weer een belangwekkende uitgave worden zoals ook van beide voorgangers.
Lees hierover meer via de : link


Dit nummer van Genever is een geweldig goed nummer van hoog niveau ! Lees verder..
 

Amersfoort en omstreken 2015 nr 3

(10 sep) Verslagen van enkele aardige lezingen Lees verder..
 

Hollands Noorderkwartier 2015 nr 3

(08 sep) W. Hermanus: Oorkonde (40 jaar) van de heer MJ Sluiter Lees verder..
 

Medelingenblad NGV. afd.Zaanstreek-Waterland 2015 nr 3

(07 sep) Mooi genealogisch nummer Lees verder..
 

Het Hoofdbestuur zoekt een nieuw Hoofd van de Dienst PR

(06 sep) Nadere informatie vind je onder 'Vacatures NGV' in de rechterkolom. Klik erop en de tekst wordt zichtbaar. Lees verder..
 

Apeldoorn 2015 nr 3

(06 sep) Voor intern nieuws maar enkele aardige meer algemene verhalen Lees verder..
 

Nieuwe presentatie archieven West Brabants Archief Oudenbosch

(05 sep) Het west Brabantse archief meldt: Vanaf heden is de presentatie van de archieven op onze website veranderd. Dit komt door de invoer van een nieuw archiefbeheersysteem.

Een van de grote veranderingen is dat er geen archievenoverzicht per plaats meer is. Alle archieven staan op volgorde van toegangsnummer gerangschikt. Aan de rechterzijde van de pagina kan er in de archieven gezocht worden op trefwoord. Door middel van het aanklikken van de verschillende filters, kan het resultaat verfijnd worden. Lees verder..
 

Beschikbaar van Archief Tilburg:: extra mogelijkheden krantenonderzoek

(04 sep) Beschikbaar in Tilburg on line
zijn:
Bredasche Courant 11 april 1814 - 29 december 1870;
Nieuwe Tilburgse Courant 16 april 1879 - 31 oktober 1944;
Tilburgse Courant 3 juli 1869 - 30 juni 1931;
Weekblad van Tilburg 30 september 1865- 26 juni 1869. Lees verder..
 

Open monumentendag in Grave op 12 en 13 september 2015

(03 sep) Twee van de vele monumenten : Het Romaanse kerkje te Velp NBr. en het Arsenaalgebouw. Lees verder..
 

Threant 2015 nr 3

(03 sep) Marc Fieret: In memoriam Floris Hijmans

Martine de Boer: Vrijwilligers gezocht voor indexeren van Burgerlijke Stand gegevens van Steenwijkerland Lees verder..
 

In memoriam Frans Agterbosch

(02 sep) Op 27 augustus is Frans is 2015 in Hengelo overleden. Lees verder..
 

Zeeuws archief bericht: Afschaffen credits Archiefbank

(02 sep) De Wet Hergebruik van Overheidsinformatie heeft er toe geleid dat scans van archiefstukken van het Noord-Hollands Archief, Het Utrechts Archief en het Zeeuws Archief vanaf 5 oktober 2015 gratis zijn in te zien en te downloaden.
Vrijwilligers kregen als lokmiddel voor hun werkzaamheden vaak credits. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

za 03 okt Scheveningen SKED op excursie naar Antonius Abtkerk in Scheveningen
za 03 okt Barneveld 'Veluwse Geslachten' viert haar 40-jarig jubileum + Veluwedag
za 03 okt Almere Voorouderspreekuur Almere
za 03 okt Utrecht Bezoek Volksbuurtmuseum Utrecht
za 03 okt Kapelle Lezing met als titel "Heraldiek en de weg naar een familiewapen".
zo 04 okt Obdam Najaarsfamiliedag 'Westfriese Families': 400 jaar familie Commandeur
di 06 okt Haarlem Voorouder-spreekuur
di 06 okt EINDHOVEN HET SPOOR BIJSTER
wo 07 okt Utrecht Voorouderspreekuur
wo 07 okt Rijswijk Inloopspreekuur genealogie. Ontdek uw eigen "verborgen verleden" en maak uw stamboom.
do 08 okt Delfgauw HENDRIK TOLLENS, BN’ER in RIJSWIJK
do 08 okt Rijswijk DE SLAG OM YPENBURG
za 10 okt Weesp Dienst ComputerGenealogie in het VC Weesp aanwezig voor informatie
za 10 okt Vlaardingen Genealogisch cafe
za 10 okt Borne Heraldisch kleurgebruik op landgoederen
zo 11 okt Rijswijk Boekpresentatie 100 jaar Emmastraat (Rijswijk)
di 13 okt Ugchelen Geneanet
di 13 okt Nijmegen Familieonderzoek, een fascinerende hobby !
wo 14 okt Poppel (België) Excursie naar Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius
wo 14 okt Alkmaar(Oudorp) Afdelingsledenavond + lezing
wo 14 okt Breda Fotodatering
wo 14 okt Utrecht Lezing over Delpher
wo 14 okt Koog aan de Zaan De afkomst van Sarah Bernhardt en de Joodse genealogie
do 15 okt Tilburg 200 Jaar Slag bij Waterloo
do 15 okt Amersfoort Lezing "Genealogie in Archief Koninklijke Marine"
za 17 okt Delft Bierhistorische Rondwandeling Delft
za 17 okt Leeuwarden Friese Genealogische Contactdag
za 17 okt Haarlem Voorouder-spreekuur / Genealogische Dag
za 17 okt Leeuwarden Friese Genealogische Contactdag
za 17 okt Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 17 okt Teteringen Regio-overleg Zuid-West (voor bestuursleden van betr. afdelingen)
za 17 okt Apeldoorn Dag van de Familiegeschiedenis
za 17 okt Udenhout Dag van de Familiegeschiedenis
ma 19 okt Sittard Lezing: Archiefonderzoek in België
di 20 okt Tiel De lotgevallen van mijn voormoederen en haar dochters
wo 21 okt Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
do 22 okt Mill Laptop-avond
za 24 okt Baesweiler (D) 6. Tag der Genealogie des Arbeitskreises Familienforschung im Geschichtsverein Baesweiler e.V.
di 27 okt Leiderdorp Lezing 'Fotodatering'
wo 28 okt Haarlem Ledenavond met lezing.
wo 28 okt Groningen Drie lezingen over de slag bij Noordhorn, de schansenkrijg in het Westerkwartier en "Verdwenen slagv
do 29 okt Lelystad Kraam: Tradities rondom geboorte
vr 30 okt Lelystad Voorouderspreekuur Nieuw Land Erfgoedcentrum Lelystad
vr 30 okt Den Helder De schutterij in Nederland.

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Cursussen binnenkort

vr 02 okt Leeuwarden Het verhaal van je leven - beginners
vr 02 okt Doetinchem Paleografie
ma 05 okt Rotterdam Markante Rotterdammers 1
di 06 okt Rotterdam Genealogie
di 06 okt Steenwijk Archiefonderzoek: van theorie naar praktijk
wo 07 okt Hoogeveen Vervolgcursus GensDataPro
wo 07 okt Tilburg Oud Schrift voor gevorderden
vr 09 okt Amsterdam Workshop Familieonderzoek
vr 09 okt Doetinchem Genealogie voor gevorderden
vr 09 okt Hoorn Stamboomonderzoek voor beginners
wo 14 okt Gemonde Cursus Aldfaer voor gevorderden
wo 14 okt Hengelo Oud schrift
do 15 okt Culemborg Genealogie (stamboomonderzoek)
vr 16 okt Lelystad Oud schrift voor beginners
vr 16 okt Middelburg Handel en Wandel: Middelburgse middenstand in archieven.
za 17 okt Breda Oud Schrift (Paleografie)
di 27 okt Apeldoorn Wegwijs in Stamboomonderzoek
di 27 okt Leeuwarden De huizen van uw voorouders
wo 28 okt Amsterdam Workshop Familieonderzoek
wo 28 okt Amersfoort Huizenonderzoek: Op zoek naar de geschiedenis van mijn huis
za 31 okt Rijswijk Workshop Familiegeschiedenis schrijven
ma 02 nov Middelburg Paleografie voor gevorderden
ma 02 nov Nunspeet Familiegeschiedenis schrijven
di 03 nov Vleuten Genealogie
vr 06 nov Heusden Introductie in het Archief
za 07 nov Tilburg Familiegeschiedenis
za 07 nov Amsterdam Huizenonderzoek in Amsterdam
ma 09 nov Eindhoven PALEOGRAFIE II (voor gevorderden) op 6 middagen
ma 09 nov Leiden Familiegeschiedenis schrijven
di 10 nov Rijswijk Workshop Genealogie op Internet.Waar komen mijn voorouders vandaan?
do 12 nov Den Helder Genealogie
vr 20 nov Middelburg Zoeken met gedigitaliseerde kaarten

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

02 okt Zacheus/Zagheus/Sagheus Roelof(f)s Vellinga 1775?-1798 Wolkammer
01 okt bestanden uit pro-gen overgezet naar gensdatapro, alles door elkaar
01 okt Johannes Welbie
28 sep Gegevens over echtpaar Mathijs Jans en Geertje Alberts Hasselt (Ov) 1640-1675
23 sep Gezocht trouwinschrijving van Arnoldus Johannes (te) Wierik en Anna ter Horst in
22 sep Jan Wiegers van der Wijk, turfschipper, x Atje Jans
17 sep Aangeboden: Ons Voorgeslacht, Gens Nostra en Genealogie
13 sep Simon/Simen Douwes (Schuurmans x Sepkje Christjaan Christoffels (Kingma/Keijnmaa
10 sep Aangeboden jaarboek CBG 1988 t/m 2013
10 sep Aangeboden Gens Nostra 1989 t/m 2012
08 sep Worm homepage
07 sep Wie wil helpen bij een genealogie scriptie?
07 sep Lezing familie Heintgens uit Ratingen en Holland
06 sep Gerrit Tobias de Bruijn te Eemnes.Binnendijk
01 sep Heino Blok vraagt inlichting over IJzebrand (yzebrand) Vos, geboren 14-01-1881

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2015 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257