NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2015 nummer 73

vrijdag 3 juli 2015

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Recente NGV prikbordberichten


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


Gens Nostra: nummer 7/8 verschijnt eerste week van juli 2015

In het dubbel nummer van Gens Nostra vindt u een aantal uiteenlopende bijdragen.
We beginnen met een artikel van Cornelis Snijder over Hans Jurjen Snijder die van 1712 tot zijn overlijden in 1753 scherprechter was te Middelburg. Wat volgt is een carrièreschets en een aantal zeer bijzondere wetenswaardigheden over het beroep, huwelijken vaak binnen de beroepsgroep, en voor wie hij werkte en hoe hij door hen betaald werd voor zijn diensten als scherprechter. Het wordt afgesloten met een kwartierstaat van Hans J. Snijder.
Vervolgens vertelt de heer Jona Schellekens in een bijdrage getiteld "Een fout in een register van de Burgerlijke Stand?" over Susanna Crab, overleden 1828 te Leeuwarden. Daarbij komen diverse secondaire bronnen aan de orde die meer licht werpen op Susanna en haar familie. Een zorgvuldig uitgevoerd onderzoek waarvan we allen iets kunnen leren.
Een volgend artikel is getiteld "Op zijn hoefjes terecht, de complexe relaties tussen de geslachten Hoefs en Hoes(t) in revisie" van Klaas Reuvers. Het presenteert verder onderzoek naar de voorouders met de naam Hoefs, Hoest e.d. Het eerste onderzoek naar de familie Hoes(t) dateert van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Als oudste voorvader noteerde de auteur toen Gerrit Hoest, die als jongeman van Wijchen, in Rotterdam op 11 mei 1727 trouwde met Emmerentia Verheven. Het artikel was te lang voor één editie en daarom zal het deel ervan dat gaat over de andere stammen van de familienaam verder worden uitgewerkt in deel 2 dat in het volgende nummer van Gens Nostra verschijnt.


Portret Jan van der Does en zijn gezin tussen 1590 en 1592 uit Collectie Museum De Lakenhal Leiden

Hans Nagtegaal en de heer Morien schreven een familiegeschiedenis over Jan van der DOES (1545-1604) en zijn gezin waaruit blijkt hoe men, aan het einde van de zestiende eeuw, kon toetreden tot de groep van vooraanstaande Hollandse families en huwen met een dochter van adellijke komaf. In dit geval na belangrijke militaire en andere prestaties verricht te hebben voor de Republiek. Een bondig en boeiend historisch overzicht.
Na de rubrieken Tijdschrift en, Boeken en Digitaal eindigen we met de nieuwsrubriek waarin een korte impressie van de Vlaamse-dagen en het besprokene in de AV wordt gegeven.
De redactie was ook aanwezig op deze Algemene Vergadering en werd daar verrast door de vele positieve reacties van de afdelingsafgevaardigden over Gens Nostra en opnieuw doordrongen van het belang dat men hecht aan een verenigingsblad voor de NGV. Hoewel de redactie vaker positieve reacties ontvangt, stimuleert deze boodschap ons zeer om verder te gaan op de weg die wij in 2014 zijn ingeslagen. De redactie wil de lezers ook zoveel mogelijk informeren over achtergronden van keuzes en kosten van het blad en doet dit via onze webstek op de NGV website. Hier vindt u allerlei achtergrond informatie over het blad, van jaarverslagen, kosten en oproepen voor bijdragen tot en met inhoudelijke overzichten van reeds verschenen edities.
De redactie wenst alle lezers veel leesplezier in de zomer met de uitgave die voor u ligt.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens Nostra

De NGV digitaliseert

Deze maand: Ton van der Jagt

Mijn naam is Ton (Antonius Casper) van der Jagt. Ik ben 70 jaar oud en heb van 1963-2007 bij verschillende gemeenten gewerkt, voornamelijk als juridisch adviseur. Ik ben met genealogisch onderzoek begonnen na het overlijden van mijn vader in 1986 omdat ik mij toen bewust werd van het feit dat ik eigenlijk heel weinig over mijn voorouders wist. Begin 1987 heb ik informatieboekjes van het Centraal Bureau voor Genealogie aangeschaft om te weten te komen hoe je zo'n onderzoek het beste kunt aanpakken. Ik ben toen ook lid geworden van de NGV. Ik heb onderzoek gedaan naar mijn eigen familie Van der Jagt en de familie van mijn overleden vrouw, de familie Baars. Nu ben ik begonnen aan de eerste opzet van een publicatie van beide families in boekvorm. Wat niet wil zeggen dat mijn onderzoek volledig is afgerond, want er is nog veel te onderzoeken in allerlei bronnen.
Bij genealogisch onderzoek kom je via de NGV of bij bezoeken aan archieven soms in contact met mensen die naar dezelfde families onderzoek doen en dat levert ook wel eens interessante gegevens op. Door je eigen onderzoek kom je er ook snel achter hoe belangrijk het is dat allerlei bronnen toegankelijk zijn of gemaakt worden. Dat is ook de reden dat ik ben gaan meedoen aan het project van de NGV voor het indexeren van rouwkaarten. In de periode 1989-2003 heb ik daarom meegewerkt aan een project voor het indexeren van de Bevolkingsregisters van Amsterdam. Behalve een zinvolle invulling van mijn vrije tijd, geeft het mij voldoening dat ik meewerk aan het toegankelijk maken van de rouwkaarten als bron van informatie. Je moet overigens wel oppassen dat je bij het indexeren niet te routinematig te werk gaat en goed blijft opletten dat in de tekst van de rouwkaarten naast de in het oog springende feitelijke gegevens, zoals data en plaatsen, ook nog belangrijke gegevens kunnen staan. Net als bij de rondleidingen die ik als uit liefhebberij geef in Amsterdam voel ik mij door het meewerken aan projecten zoals het indexeren van rouwkaarten een beetje een gids die belangstellenden interessante informatie kan verschaffen.

Ton van der Jagt,
Alkmaar, 15 juni 2015

Heraldisch Tijdschrift

Van het Heraldisch Tijdschrift, een kwartaaluitgave voor wapen- zegel- en vlaggenkunde van Heraldiek NGV is het tweede nummer van 2015 verschenen. Het blad - in zijn 21ste jaargang geheel gerestyled, verschijnt op fraai papier met een prettig leesbare bladspiegel - biedt gevarieerd nieuws voor liefhebbers van heraldiek en is uiteraard fraai geïllustreerd.
Het huidige nummer behandelt de recentelijk gerestaureerde Gulden Vlies-wapenborden in de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag en het in 1456 gehouden kapittel van deze orde. Deze unieke heraldische borden weerspiegelen de machtsverhoudingen aan het eind van de Middeleeuwen in het rijk van Filips de Goede.
Ook dit nummer bevat weer een aflevering over een heraldisch ontwerper (Martin Knoch). Naast actualiteiten zoals over nieuwe gemeentewapens, constateert een redactielid dat gemeenten die wapens niet laten registreren bij het Benelux merkenbureau, omdat er kennelijk voldoende rechtsbescherming uitgaat van het koninklijk besluit waarmee de wapens zijn verleend of vastgesteld.
Het blad besteedt voorts aandacht aan recente heraldische uitgaven en voornamelijk Europese literatuur op dit gebied. Een vaste rubriek, onder de naam Op de keper beschouwd - een keper is tegelijk een heraldische figuur, ook wel chevron - wordt in het blad gevuld met wetenswaardigheden, bijzondere vondsten, of dient om iets recht te zetten, dan wel om interessant commentaar te leveren.

Een abonnement op deze kwartaaluitgave kost voor NGV-leden slechts ? 20.- p.j. en ? 30.- p.j. bij een buitenlands adres. Niet NGV-leden betalen ? 30,- p.j. en ? 40,- p.j. bij een buitenlands adres.
Abonnementen: W.M.T. van Zon, Prof. Sjollemalaan 20, 3572 CH Utrecht (w.vanzon@xs4all.nl).
Abonnementen lopen gelijk met het kalenderjaar. Nieuwe abonnees krijgen de in het jaar reeds verschenen nummers toegezonden.


Korte berichten

Berichten uit de Koninklijke Bibliotheek
Goed nieuws voor de Delpher boekencollectie: de Universiteit van Amsterdam gaat de komende jaren maar liefst 200.000 boeken toevoegen aan de Googlecollectie. De eerste titels zijn in mei online gezet, waaronder de Cluchtighe-comedie van Warenar van P.C. Hooft uit 1626.

Sneller en beter zoeken in Delpher? Een filmpje geeft handige tips over het verfijnen van uw zoekvraag met wild cards en Booleaanse operatoren zoals AND en OR. Ook wordt uitgelegd hoe u het beste kunt zoeken op een exacte combinatie van woorden. Meer handige tips onder zoekhulp. filmpje

In Delpher is het mogelijk om te zoeken met historische spellingvarianten. Vanaf 25 juni staat deze optie standaard ingeschakeld bij het uitgebreid zoeken. Als u hem niet wilt gebruiken, kunt u de optie uitzetten bij de instellingen.

Meerdere mogelijkheden van genealogisch onderzoek
De meeste mensen denken bij genealogisch onderzoek naar het zoeken van gegevens over hun voorouders. Maar er zijn meerdere onderzoeksmogelijkheden. Een korte beschrijving van deze mogelijkheden vindt u op de website van geneanet: Lees verder.....
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar webredactie@ngv.nl

De webredactie.

  pijl omhoog

Landelijk nieuws

Achterhoek Bulletin 2015 nr 3 (met oproep)

(01 jul) Dit nummer bestaat hoofdzakelijk uit een goed uitgewerkte genealogie en tevens een oproep voor het vormen van en familie archief waar men particuliere familie bestanden kunnen worden opgeslagen. Dit kon vroeger allemaal in het centrale register van familie archieven worden opgeslagen maar dit archief is helaas weg bezuinigd. Een werkgroep zet zich in om een eigen depot te vinden voor de opslag van deze archieven. Man denkt aan monumentaal pand dat niet verhuurbaar is en waar de werkgroep eventueel een kleine huur wil betalen. Verder zoekt men vrijwilligers die de inhoud van het archief willen beschrijven en deze gegevens digitaal toegankelijk willen maken. Hugo Doelman Hzn; mail naar : Hugo.doeleman@xs4all.nl Lees verder..
 

Column nr. 59

(30 jun)

In (onder andere) de Columns 41 (KB) en 58 (American Library) noemde ik een paar sites waar u digitale boeken kunt lezen en downloaden. Nog meer informatie stond in Gens Nostra in het artikel Zoeken in digitale boeken in juli/augustus 2012. Vond u met behulp hiervan niet het door u gezochte boek, probeer dan eens babel.hathitrust.org. Een tip van Harry Brouwer, die ik via Joop van Campen doorkreeg. Na in de zoekbalk de naam te hebben ingetikt krijgt u de treffers. Groningen geeft 3.866 vermeldingen, Amsterdam meer dan 10.000 items. Op de linkerkant van de pagina staat een verdeling in onderwerp, schrijver, taal, plaats en datum van publicatie, formaat en oorspronkelijke vindplaats.In januari werd op de website geschiedenisonlineprijs.nl de gelijknamige prijs bekend gemaakt. De door de jury gekozen winnaar van deze tweejaarlijkse prijs - gekozen uit 223 inzendingen, websites Lees verder..
 

De Maasgouw 2015 nr 2

(30 jun) In dit overwegend historisch getinte blad waren twee artikelen met genealogische aspecten die ik zeer de moeite waard vond: Lees verder..
 

Nederlanders gooien helft gemaakte printjes weg

(27 jun) Nederlanders gooien helft gemaakte printjes weg

Zou dit ook door genealogen en archiefonderzoekers gebeuren ? Lees verder..
 

Sectie Genealogie (Limburg) ook op Facebook

(27 jun)
Sinds enige tijd heeft de Sectie Genealogie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) ook een Facebook-pagina. Lees verder..
 

Regionaal Archief Tilburg: Definitief over naar nieuwe site

(27 jun) Al een paar maanden biedt Regionaal Archief Tilburg twee websites aan: de oude en de nieuwe. Op dinsdag 30 juni 2015 gaat het archief na maanden testen en verbeteren definitief over op de nieuwe site. De oude verdwijnt dan voor het publiek. Lees verder..
 

Historisch Centrum Overijssel - Nieuwe archieftoegangen mei 2015

(26 jun) 29-05-2015
De afgelopen maand zijn de volgende nieuwe archieftoegangen op de website van het Historisch Centrum Overijssel verschenen: Lees verder..
 

Derde Limburgs Kwartierstatenboek zal medio november 2015 verschijnen

(25 jun)
Voorintekening is geopend! Het is zover! Medio november 2015 zal het Derde Limburgs Kwartierstatenboek verschijnen.
De presentatie zal op een nader te bepalen locatie plaats vinden in Roermond of Sittard. Lees verder..
 

Archief Enschede: Nieuwe archieftoegangen per 1 juni 2015

(25 jun) In de maanden april en mei zijn er weer nieuwe archieftoegangen beschikbaar gekomen op de website. Stadsarchief Enschede. Zie link Lees verder..
 

Zo kun je verzonden berichten in Gmail annuleren

(24 jun) Dit bericht heb ik genomen van de site van de HCC, waarvan ik lid ben. Ik vind dit bericht ook aardIg voor onze leden. ik heb dit bericht ingekort. Lees verder..
 

Nieuwe website RHCL (Maastricht)

(24 jun)
Onlangs is de site van het Regionaal Historische Centrum Limburg (RHCL) vernieuwd De vorige website was inmiddels acht jaar oud en functioneel verouderd. Vernieuwingen zijn aangebracht, waardoor allerlei moderne toepassingen (zoals interactie via sociale media, leesbaarheid op tablets, bezoek aan virtuele tentoonstellingen) mogelijk zijn geworden. De menustructuur is vereenvoudigd zodat de website nu een stuk makkelijker doorzoekbaar is. Als gevolg van al deze aanpassingen moest ook het uiterlijk aangepast worden. Lees verder..
 

Voorpagina’s Nijmeegse kranten 1814-1944 digitaal beschikbaar

(23 jun)
Met de nieuwe Nijmeegse ‘voorpaginatool’ kan iedereen thuis snel de voorpagina opzoeken van De Gelderlander en de Provinciale Geldersche Nijmeegse Courant (PGNC) tussen 1814 en 1944. Het Regionaal Archief Nijmegen is het eerste archief in Nederland dat deze service biedt. Lees verder..
 

Ruimere openingstijden gemeentearchief Gemert-Bakel.

(22 jun) Per 1 juli aanstaande veranderen de openingstijden van het
gemeentearchief Gemert-Bakel.

De openingstijden van het gemeentearchief zijn dan gelijk aan die van het gemeentehuis.
Wel geldt voor bepaalde uren dat bezoekers vooraf geen afspraak hoeven te maken.
Op dinsdag tot en met donderdag kunt u zonder afspraak in de studiezaal terecht van 9.30 tot 16.00 uur. Lees verder..
 

GEDitCOM II voor Macintosh en Mobieltjes

(22 jun) GEDitCOM II is een gebruikersvriendelijke genealogische applicatie voor de MAC. Je kunt daarmee genealogische files opslaan en editen. Je kunt de genealogische gegevens importeren met GEDCOM, Er zijn bij dit programma veel grafische mogelijkheden en tekstformats. Het programma kan de tekst ook voorlezen. Er is een de mogelijkheid van een boek uitgave met gebruik maken van LaTeX dat bij de Mac populair is en je kunt met dit programma ook een genealogische website opzetten. Het heeft ook een E-mail service. Lees verder..
 

Zaanstreek 2015 nr 2

(21 jun) Mooi gevuld nummer Lees verder..
 

50 jaar Vlaamse Stam (39.398 pag.) op USB-stick

(20 jun)
In 2014 verscheen de vijftigste jaargang van Vlaamse Stam, het tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen, een unieke bron voor het genealogisch en familiekundig onderzoek in Vlaanderen.
Alle voorbije 50 jaargangen van het tijdschrift voor familiegeschiedenis (1965-2014) kunnen vanaf nu digitaal via USB-stick aangekocht worden bij Familiekunde Vlaanderen. Lees verder..
 

Koggenland 2015 nr 2

(20 jun) Ook veel afdelingsnieuws o.a. aankondigen van lezingen. Lees verder..
 

Ambtenaren! 200 jaar werken aan Nederland in 100 portretten.

(19 jun) Op 12 juni werd het 1e exemplaar van dit boek gepresenteerd aan minister Plasterk. Aan de hand van honderd portretten van ambtenaren tussen 1815 en 2015 wordt de geschiedenis van 200 jaar koninkrijk in beeld gebracht. Lees verder..
 

Flevo land 2015 nr 2

(18 jun) Overwegend korte verhalen Lees verder..
 

Vestbrieven Stadsarchief Breda gedigitaliseerd

(16 jun) De afgelopen jaren is door een team van vrijwilligers hard gewerkt aan het doorzoekbaar maken van de collectie vestbrieven van de stad Breda. Deze collectie maakt onderdeel uit van het archief van de Schepenbank. Lees verder..
 

Heeft u de NGV-enquête al ingevuld??

(16 jun) Als NGV-lid heeft u eind mei via e-mail de NGV-enquête ontvangen. Heeft u 'm al ingevuld? U kunt uw stem laten horen over de toekomst van de NGV, hoe moet de NGV er voor u uitzien, wat is voor u belangrijk? Heeft u een voorkeur voor digitaal of voor informatie op papier, of voor beide?
Het invullen van de enquête is zowel voor u, als voor het Hoofdbestuur van belang!! Ook i.v.m. de komende statutenwijziging en de differentiatie van het lidmaatschap. Vul dus a.u.b. de lijst in en zend 'm in.
Het kan tot ca. 1 juli.
Ingelogde leden vinden in het volgende tekstgedeelte de link naar de enquête. Lees verder..
 

MacFamilyTree 7.5.1 van Macintosh nu beschikbaar

(15 jun) Onlangs kwam de update: 7.5.1 van dit populaire programma uit. Hier in een korte schets enkele verbeteringen. Lees verder..
 

Genever 2015 nr 2

(14 jun) Genever is dit keer een dikker nummer dan gebruikelijk, naast huishoudelijke mededeling een briljant verhaal van Ton van Reeken met een verrassing Lees verder..
 

famillement Utrecht

(12 jun) Geneanet stuurde me het volgende bericht: Lees verder..
 

Britse Prinses Charlotte (Kate) heeft Nederlandse voorouders'

(10 jun) Voor wat het waard is dit bericht zag ik vanavond op de website van de telegraaf Lees verder..
 

Hollands Noorderkwartier 2015 nr 2

(10 jun) Naast enkele algemene artikelen vermeld ik nog 2 zaken

De terugblik op de jubileumbijeenkomst.

Wil Hermanus-Schippers: De zilveren NGV-speld voor Ger Telman (hoofd interne dienst Weesp, redacteur afdelingsblad en moderator website). Gelukwens van jwk Lees verder..
 

Twente Genealogisch 2015 nr 2

(08 jun) Enkele aardige verhalen Lees verder..
 

Gepermeteerd juni 2015

(06 jun) Enkele aardige verhalen Lees verder..
 

Aankondiging van de nieuwe Ancestry Website voor Amerikaanse gebruikers

(05 jun) Zeer recent heeft ancestry com aangekondigd dat zij voor de amerikaanse gebruiker een nieuwe website heeft ontwikkeld, een verbeterde vorm van de eerdere beta versie. Men hoopt over enkele maanden deze nieuwe site uit te rollen over de hele wereld. Lees verder..
 

Interessegroep Familie Organisatie heeft een nieuwe webstek

(05 jun) De pagina's op de webstek van de interessegroep Familie Organisatie zijn vernieuwd.
Wilt u een familie organisatie oprichten dan is een kijkje op deze webstek zeker een aanrader. Lees verder..
 

Periodiek Besproken nr. 9 van de hand van Mevr. Vulsma-Kappers staat online.

(05 jun) De webmaster van Amsterdam: webmaster.ngvamsterdameo@upcmail.nl bericht ons het verschijnen van een grote reeks van besprekingen van binnen- en buitenlandse tijdschriften op hun website. Het betreft hier gegevens die vroeger in Gens Nostra verschenen. Lees verder..
 

Een gezamenlijk geneagram voor de hele wereld: wikitree

(04 jun) Ik wil aandacht vragen voor de site link, omdat dit een van de nieuwe ontwikkelingen is die men dient te volgen. Lees verder..
 

De Twee Kwartieren (NGV-afd.Kempen- en Peelland) 2015 nr 2

(03 jun) Diverse genealogische bijdragen Lees verder..
 

Overzicht digitale Nederlandse bestanden van ancestry.com

(02 jun) Wellicht is het overbodig, maar zie niettemin hier een overzicht van bestanden die op Nederland betrekking hebben en die in beheer van ancestry.com zijn en die ik aan hun site heb ontleend: Lees verder..
 

Digitaal erfgoed vervliegt wereldwijd

(01 jun) Onder de titel 'Digitaal erfgoed verdampt' publiceerde de Volkskrant op dinsdag 21 april 2015, een nieuwsverhaal over een UNESCO-congres over het veiligstellen van het internet- en social media-archieven. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Recente NGV prikbordberichten

02 jul Ermpgen Cornelisdr. ALEMAN
01 jul personen in New Amsterdam nu New York
30 jun Renske/Rinske Eises (Ayses)
23 jun Gerrit Hendrik Houtsager, agent van politie Eindhoven (3)
22 jun Wat betekend de bijnaam "Carens"?
21 jun Janna Harmanny
19 jun Wytze Linder(t)s de Wend (1756-1835) x Janke Mennes
15 jun Arend en Jan Broers zonen van Broer Pieters en Baukje Arends
15 jun Eise Jans Meyer
15 jun beroep in Leiden
08 jun Hoe vind ik waar in Benschop in 1824 huis 155 stond ?
07 jun Paul is slechts zijn naam...
02 jun Boek familie Stramrood

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2015 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257