NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2015 nummer 72

zondag 31 mei 2015

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Evenementen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

De NGV digitaliseert

Deze maand: Jos Serrarens

18 jaar geleden ontvingen mijn schoonouders een brief van een naamgenoot met daarin het verzoek om een gezinsstaat in te vullen ter aanvulling van de gegevens voor de stamboom van de familie. Wegens ziekte van schoonvader heb ik dat ingevuld en opgestuurd. Daarbij gaf ik aan dat we geïnteresseerd waren in de familiegeschiedenis. Als antwoord kregen we zo'n boeiend relaas terug, dat een latent gevoel om zoiets van mijn eigen familie te doen, kort daarna ten uitvoer werd gebracht.

Een eerste bezoek aan het gemeentearchief in de toen nog zelfstandige gemeente Hontenisse leverde direct al een verrassing op. Ik dacht volbloed Zeeuw(-s Vlaming) te zijn, maar dat bleek al direct een foute veronderstelling. Verder onderzoek bracht mij zowel tot in Noord-Holland als over de zuidgrens in Beveren, België dus, op zoek naar voorouders en hun nakomelingen. Dat leverde in Nederland vele reizen naar archieven op, maar gelukkig kwam op internet steeds meer en betere informatie vanuit de archiefinstellingen beschikbaar en ook vanuit onze vereniging kwam de verzameling in de loop der jaren digitaal naderbij.

Zoals Marry Luken-Sluis in de vorige Nieuwsbrief al vertelde, gold ook voor mij dat een enthousiaste lezing over het digitaliseringsproject mij heeft doen besluiten om me aan te melden als vrijwilliger. Met name het feit dat ik vanachter de computer thuis mijn bijdrage kon leveren, gaf daarbij de doorslag. In Weesp ben ik nog niet geweest, hoewel er op een bijeenkomst van de afdeling Zeeland wel al een presentatie is geweest van iemand van het verenigingscentrum, met de uitnodiging om toch eens langs te komen. Hij verzekerde dat je er altijd wat van je gading vindt.

Bij het werk als indexeerder en later ook als controleur in het digitaliseringsproject zie ik wel dat het erg opletten is op wat er als informatie op je afkomt, tot nu toe nog via de rouwkaarten. Soms lijkt het wel een cryptogram, met vage of ontbrekende gegevens, die je naar beste weten moet interpreteren. Als controleur merk ik dat het dikwijls nog niet zo makkelijk is voor iedereen om de gegeven informatie op de juiste manier en plaats over te nemen op het indexformulier. Via een terugkoppeling door het team scanbeheer proberen we samen die foutmarge zo klein mogelijk te maken. Het idee om bij een volgend project de vrijwilligers een cursus te laten volgen om te wennen aan een vernieuwd invulscherm, spreekt mij daarom erg aan.

Nog even tot alle rouwkaarten verwerkt zijn en dan kunnen we weer meer vinden over onze families bij de NGV, gegevens die dikwijls nog niet in de archieven beschikbaar zijn. Het blijft dus lekker puzzelen, maar het mooiste is, dat het puzzelen is met jezelf een bijzonder rol!

Jos Serrarens
Zuidzande, 27 mei 2015

Het hoe en waarom van Bredase verstandshuwelijken

"Barbara Putters houdt maandag 1 juni een lezing met de titel 'Verstandshuwelijken door de eeuwen heen'. Zij vertelt het verhaal over macht, verdeling van rijkdom en de groei van onze stad.

De Nassaus, de grondleggers van ons koningshuis, sloten slimme, strategische verstandshuwelijken waarmee ze hun macht en politieke invloed versterkten.Trouwen met rijke erfdochters maakten hen tot de meest kapitaalkrachtigen van die tijd. Ook werd er getrouwd (en gescheiden) om de dynastie in stand te houden.

Putters gaat in op de redenen van de regenten, ook in het Bredase, en de hogere industriële kringen om uitgekiende huwelijken te sluiten om de eigen belangen te beschermen en nog liever te vergroten. Ook trekt ze de parallel met de lagere sociale klasse, zoals de landbouw, waarin eveneens de huwelijkspolitiek werd toegepast. Door juist niet te trouwen werd daar het familiebezit bijeen gehouden.

Barbara Putters heeft op dit gebied, ook regionaal, uitgebreid onderzoek gedaan en kan hierover dus een (trouw-)boekje open doen, zij plaatst alles wel in historisch perspectief en toetst het aan de destijds heersende normen en waarden.

Lezing bij Stadssociëteit De Gouden Cirkel op maandag 1 juni a.s., 20.00 uur in Theater-dinersalon De Avenue, Waterstraat 5, Breda.

De toegang is gratis.

Bron: Breda Vandaag 23 mei 2015 (website)


Korte berichten

Gratis cursus Genealogie via internet
"Paleografie (Grieks: palios - 'oud', grafein - 'schrijven') is een hulpwetenschap van de geschiedschrijving. Ze houdt zich bezig met het bestuderen en ontcijferen van oude handschriften. Voor wie archiefstukken van vóór 1800 wil raadplegen is kennis van paleografie onontbeerlijk.

Het handschrift uit vroegere eeuwen wijkt vaak sterk af van het moderne handschrift en is voor de ongeoefende lezer doorgaans niet of slechts zeer moeilijk te lezen. Niet alleen wijken de vormen van de letters af, oude handschriften bevatten ook vaak in onbruik geraakte afkortingen, contracties en ligaturen. Daarnaast kent het Nederlands van vóór 1800 een afwijkende spelling en een afwijkende woordenschat."

De cursus Nederlandse paleografie, 16e t/m 18e eeuw is ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam. Het handboek bevat 6 hoofdstukken en er zijn oefenmodules uit de 16e, 17e en 18e eeuw in verschillende moeilijkheidsgraden.
Bron: Universiteit van Amsterdam
Lees verder.....

'Nederlandse familienamen in het buitenland'
"In dit boek schrijft Jan Spendel over de diaspora van Zuid- en Noord-Nederlanders en hun familienamen in het buitenland. Hij neemt je mee naar verre landen in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Australië. Maar ook dichterbij, naar Europese landen waar Nederlanders zich vestigden voor een beter en vrij bestaan als boer, dijkwerker, ambachtsman en handelaar"
Bron: uitgeverij gopher
Lees verder.....

Persoonsbewijzen
"Voor de Tweede Wereldoorlog waren officiële identiteitskaarten ingevoerd in België, Duitsland, Frankrijk, Portugal en Argentinië. Verder was bij de internationale regeling de postidentiteitskaart in omloop gekomen". Deze is in Nederland niet verplicht gesteld. Door de 2e W.O. kreeg de identificatieplicht grote aandacht. "Op 1 maart 1941 werd het Persoonsbewijs ingevoerd. In april 1941 werd begonnen met de uitreiking van Persoonsbewijzen aan Nederlanders, Nederlandse onderdanen en Vreemdelingen van 15 jaar en ouder. Het kostte enkele maanden om dit document aan iedereen uit te reiken. Vanaf 1 januari 1942 was iedere inwoner van Nederland verplicht het Persoonsbewijs bij zich te dragen."
Lees verder.....
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar webredactie@ngv.nl


De webredactie.

  pijl omhoog

Landelijk nieuws

Column nr. 58

(30 mei)

In Column 42 (februari 2014) schreef ik over het zoeken op onze eigen website: ngv.nl. Over de bestanden die door de jaren heen door mensen zijn ingebracht: Bidprentjes, advertenties, knipsels enz. Op deze bestanden is een index gemaakt die doorzoekbaar is. Sommige gegevens van dit deel van de website zijn alleen toegankelijk voor leden van de NGV. Intussen is men gestart met een rouwkaartenproject, waarbij leden creditpunten moesten betalen voor de bijbehorende scans. Een afbeelding kostte 2 punten, als NGV-lid kreeg u 200 punten per jaar. Afbeeldingen indexeren leverde weer punten op.

Op de Algemene Vergadering is besloten het puntensysteem los te laten. NGV-leden kunnen nu vrij afbeeldingen downloaden.

Het aantal te doorzoeken items in Zoeken in VC verzameling (kolom links) dat door iedereen in te zien/te doorzoeken is (stand 24 mei): Bibliotheek Boeken (16.476 stuks), de Bibliotheek Heraldiek (1529 Lees verder..
 

ancestry.com up for sale

(30 mei) Reuters berichtte onlangs dat ancestry.com in de etalage staat. Dit gegevens vreesde ik al jaren en waarschuwde vele jaren te voor voor een te sterke commercialisering van de genealogie, zeker in dit DNA tijdperk. Lees verder..
 

NGV-Facebook heeft inmiddels meer dan 500 ' vind-ik-leuks '!!! 500e: GRATIS jaar lid

(29 mei) Op 21 mei was op NGV-Facebook aangekondigd dat de 500ste 'like' een gratis abonnement (jaarlidmaatschap) zou krijgen zie:
link
Inmiddels is bekend dat de 500ste Adri Stuart is
zie: link
en om in stijl te blijven .... hij vindt dit leuk. Lees verder..
 

Nieuws van Assen: Post van Weldadigheid: genoeg kopij voor een roman

(29 mei) Post van Weldadigheid, crowdsourcingproject, is ruim een maand geleden gestart en nu is al 5% van de scans verwerkt. Mooi is ook dat veel deelnemers geboeid zijn door de verhalen die uit de brieven van de Koloniën van Weldadigheid naar voren komen. Bijvoorbeeld over de godsdiensttwisten tussen de protestantse en de katholieke kolonisten. Of over een 11-jarig bedelaarsjongetje uit Amsterdam dat in de Ommerschans ernstig wordt mishandeld door een bedelaarskolonist. ‘Genoeg kopij voor een roman’, Het aardige is bovendien dat het gegevens zijn uit de minderbedeelde klasse, waarvan toch al zo weinig gegevens bewaarde van zijn. Lees verder..
 

Nieuw boek over het archief van het Begijnhof te Breda

(28 mei) Gisteren, 27 mei, is het derde boek in de jubileumserie van het Begijnhof te Breda uitgekomen. Eerder verschenen een fotoboek 'Leven tussen 't Klooster en de Wereld' (2011) en 'Vrijheid in gebondenheid', de spiritualiteit van de Bredase begijnen (2013). Het derde boek handelt over het aloude archief.
Voor genealogen zijn met name de lijsten van de 360 Begijnen te Breda, de pastoors en de meesteressen (oversten) interessant, vanwege de opgenomen persoonsgegevens. Lees verder..
 

Nieuws
Begraafboeken Emmen, Coevorden, Dalen en Diever on line

(28 mei) DrenLias, de genealogische database van het Drents Archief, is op 19 december aangevuld met de kerkelijke begraafregisters van Emmen, Coevorden, Dalen en Diever. Het gaat om gegevens van vóór 1811. De kerkelijke doop- en trouwboeken van vóór 1811 en de burgerlijke stand van na 1811 staan al in de database. Lees verder..
 

Index op familienamen afd. blad 'Hollands Noorderkwartier' nrs. 1 t/m 100 ONLINE

(27 mei) Per 25 mei j.l. zijn de oude indexen op de familienamen vervangen door één totale index op alle nummers van de afdelingsbladen nrs 1 t/m 100, ONLINE gezet en raadpleegbaar. Lees verder..
 

Site van Rijckheyt, Heerlen, is vernieuwd

(27 mei)

Wie het nog niet weet Rijckheyt is het centrum waar de historische archieven en collecties van de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal worden beheerd en beschikbaar gesteld. Onlangs is de site van deze instelling vernieuwd. Rijckheyt staat voor de samenwerkingsverbanden die er zijn met gemeenten en andere culturele instellingen. Lees verder..
 

Doetinchem - Digitale genealogische brongegevens

(23 mei) Op de website van het regionale centrum achterhoek zijn een groot aantal digitale gegevens ebschikbaar, U kunt deze vinden bij:

link

het betreffen de onderstaande gegevens: Lees verder..
 

BHIC zet historische kranten uit Boxmeer, Cuijk en Grave online (een Stradivarius ontdekt in 1912)

(22 mei)

Ruim 64.000 krantenpagina’s: digitaal ‘bladeren’ in bijna 100 jaar Brabantse historie Lees verder..
 

Dhr Fred Janssen meldt mij t.a.v. my heritage het volgende

(22 mei) In het verleden heeft de NGV een critische houding op deze website aangenomen, gezien de ervaringen van individuele leden die we kregen toegezonden.

Dhr Fred Janssen berichtte me vandaag dat het merkwaardig is dat met al die quotes uit de voorwaarden van MyHeritage de belangrijkste overgeslagen is: Lees verder..
 

Diverse kranten inzien bij Archief Hilversum o.a. van Roermond en elders

(22 mei) Op de website bij het Archief Hilversum
link
kunt U diverse kranten inzien o.a. van Roermond. Dit was voor mij een verrassing Lees verder..
 

foejje: zoeken google op een bepaalde tijd-periode

(21 mei) wat niet niet ieder weet, maar men kan bij google zoeken op een gerichte tijdsperiode Lees verder..
 

Studiezaal CBG wordt bronnenzaal.

(20 mei) Studiezaal CBG wordt " bronnenzaal". Lees verder..
 

Ruim helft Europese mannen stamt af van drie oervaders

(20 mei) Maarten Keulemans bericht in de Volkskrant dat de West-Europese bevolking afstamt van 3 mannen en bij de friezen stamt de helft af, van maar van een man (I1) en wel die leefden in de bronstijd. Dit is een tijd geweest met grote technische en culturele sprongen. Deze homogeniteit blijkt uit een analyse van het Y-chromosoom van 334 Europese mannen. De uitkomst is verrassend, omdat de stamvaders relatief kort geleden leefden: zo'n 2.500 tot 2.200 jaar voor Christus, toen er al landbouw was en het Oude Egypte bloeide. Wetenschappers duiden de drie 'oer-Europeanen' aan met I1, R1a en R1b. Lees verder..
 

Genealogisch erfgoed 2015 nr 2

(19 mei) Mooi uitgegeven blad met enkele bijzondere genealogische artikelen, rijk geïllustreerd. Leest zeer prettig. Lees verder..
 

Haagse Joodse krant nu digitaal beschikbaar

(16 mei) Deze krant is een belangrijke informatiebron voor de geschiedenis van vooroorlogs Joods Den Haag. De Nederlandse Israëlietische Gemeente in Den Haag heeft ervoor gezorgd dat het tijdschrift nu gedigitaliseerd is. De originele krant was tot nu toe te raadplegen in de studiezaal van het Haags Gemeentearchief. De krant is nu ook te lezen via de website van het Haags Gemeentearchief
twee pagina's uit de Joodse krant Ha'Amoed - de Vuurzuil Lees verder..
 

Sorenson Molecular Genealogy Foundation is niet meer beschikbaar

(16 mei) De Sorenson Molecular Genealogy Foundation (SMGF) was in 2000 met een filantropische doelstelling opgericht. Door genetische informatie met elkaar te delen zouden we de broederschap bevorderen omdat zou blijken dat we meer met elkaar overeenkomen dan dat we verschillen. Niet lang geleden werd deze stichting door Ancestry.Com overgenomen. En wat iedereen al dacht, dit zou het einde van deze Sorensen stichting betenen. Dit is nu waarheid geworden. Lees verder..
 

Kwartier van Nijmegen 2015 nr 2

(15 mei) Het is verwonderlijk hoeveel men aan aardigs in het bescheiden blad kan onderbrengen. Veel uiteenlopende verhalen en een brede scoop van leuke onderwerpen. Ook nu weer in het bijzonder over Mevrouw Laarman, van het stadsarchief Nijmegen. Tot mijn groot verdriet las ik dat Elize Jagtenborg helaas de redactie gaat verlaten. Zij heeft heel wat geschreven voor het blad. En ook nog de eindredactie gedaan. Jammer voor Nijmegen zeg je dan maar ook heel hartelijke dank voor de jaren van inzet Elize, een tien met een griffel heb je al verdiend en ook nog een kus van de meester. Lees verder..
 

Gens Nostra 2015 nr 5/6 Napoleonnummer derde tranche

(14 mei) Dit is de derde tranche van het Napoleonnummer van Gens Nostra Lees verder..
 

Gens Nostra 2015 nr 5/6 Mei-juni; Napoleonnummer tranche 2

(13 mei) Voortzetting van Gens Nostra ; Napoleonnummer 2015 5/6, zie inleiding van vorige tranche. Lees verder..
 

Gens Nostra 2015 nr 5/6 Dubbelnummer. Napoleon en onze voorouder (deel 1)

(12 mei) Dit is een buitengewoon goed uitgevoerd themanummer dat zich met de Napoleontische tijd in Nederland bezig houdt. Enkele aardige en bijzondere persoonlijke ervaringen van militairen uit die tijd die hun levensloop hebben bijgehouden worden gepresenteerd. De inhoud van dit nummer is zo omvangrijk dat ik dit hier in meerdere afleveringen moet bespreken. Lees verder..
 

Eén adres voor wapenregistratie

(09 mei) Vanmiddag hebben de Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht' en de Nederlandse Genealogische Vereniging besloten een samenwerkingsverband aan te gaan op het gebied van wapenregistratie. Lees verder..
 

Heraldisch tijdschrift 2015 nr 1

(09 mei) Het Heraldische tijdschrift heeft zich vernieuwd. Men heeft nu voor stevig papier gekozen, een wat groter lettertype en een eenkoloms opmaak. Dit nummer leest daardoor lekker, ook de grafiek komt goed uit. Een verbetering vind ik zelf. Nummer om te bewaren Lees verder..
 

Hoe voeg ik een afbeelding toe bij de rubriek Actueel >>> Landelijk nieuws

(08 mei) Zie hier in het kort de procedure hoe U een foto kunt invoegen bij de site Landelijk nieuws. Deze procedure geeft sommige mensen problemen. Deze procedure geldt ook voor sommige andere rubrieken. Wilt U deze zaak nog eens extra bekijken dan kunt U naar het blokje dat rechts–onder "aanpassing nieuwsmelding" staat op deze site vindt U een hokje met een foto en de woorden Help wanted. Daar kunt U alles teruglezen. Lees verder..
 

Bericht van Apple over ResearchKit voor DNA-onderzoek

(08 mei) Apple heeft enkele weken geleden bericht over zijn nieuwe research-kit waarin patiënten gegevens zeer veilig kunnen worden verzameld via de iPhone. Daarmee kunnen mensen met specifieke aandoeningen deelnemen aan klinische studies en periodieke overzichten van patiënten aantallen met die ziekte, bijvoorbeeld gekoppeld aan week jaar of seizoen. Deze kunnen dan worden geëvalueerd door onderzoekers, waarmee men hoopt de invloed van externe en andere factoren op te sporen zodat lijders aan een bepaalde ziekte zo goed mogelijke steun en zorg kan worden geboden. Lees verder..
 

Vrijwilligers gevraagd voor project Verzetskranten

(07 mei) De Koninklijke Bibliotheek wil een flink aantal Nederlandse verzetskranten online zetten. Daarom zijn zij op zoek naar vrijwilligers die gescande teksten van die kranten willen verbeteren.
Heeft u interesse? Meld u dan vóór 10 mei aan. Lees verder..
 

Leidse kranten in het Leidse archief on line doorzoek

(07 mei) In het Leids archief link vindt U Leidse kranten vanaf 1720 tot 2006. Lees verder..
 

Zeven pijlers van het genealogisch onderzoek

(06 mei) Het ‘Voorzittersoverleg van genealogische verenigingen’ heeft tijdens zijn vergadering van 21 maart 2015 de ‘Zeven pijlers van het genealogisch onderzoek’ onderschreven.
Het Centraal Bureau voor Genealogie formuleerde ze op initiatief van het ‘Voorzittersoverleg’. De ‘Zeven pijlers’ vormen samen een ‘code of practice’ van het genealogisch onderzoek: Lees verder..
 

Een handig foefje voor zoeken op internet bij Google.

(06 mei) Wat niet veel mensen weten is dat je ook bij Google rechtstreeks en gericht op internet kan zoeken, zodat je niet alles wat te voorschijn volgt hoeft te doorzoeken Lees verder..
 

Historisch Cenrum Overijssel zet scans van Overijsselse doop-, trouw- en begraafboeken online

(04 mei) Na de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) van Olst, Zwolle en Zwollerkerspel zijn in april ook de DTB van de overige gemeenten in Overijssel online beschikbaar gekomen. Lees verder..
 

Studiezaal CBG en Nationaal Archief op 5 mei gesloten

(03 mei) Op dinsdag 5 mei - Bevrijdingsdag - zijn de studiezalen van het Nationaal Archief en van het Centraal Bureau voor Genealogie gesloten. Lees verder..
 

Militieregisters

(03 mei) Altijd al willen weten hoe uw (over-)grootvader er uit zag? De militieregisters kunnen een tipje van de sluier oplichten!
De archieven van Bergen op Zoom en Roosendaal hebben die op hun website geplaatst. Lees verder..
 

Opwaardering Gramps

(02 mei) Het volgende bericht werd mij toegestuurd door Enno Borgsteede. Hij verzocht mij dit bericht te plaatsen.Het betreffen updates van het Linux-programma Gramps. Gramps is krachtige genealogische software. Het voordeel van deze Linux software is dat zij vrij gebruikt kan worden en gratis is. Bij de meeste reviews wordt dit programma als goed beoordeeld. Het is ook gebruikersvriendelijk, maar het installeren en op gang brengen van deze software vraagt geduld. De veranderingen van 3.4 naar het nu gangbare 4.3.3 is vrij groot. De laatste update vanb 4.3.2 naar 4.3.3. zijn reparaties van bugs. Dit programma heeft ook een NL-module. Lees verder..
 

familySearch heeft 70.000 Vlaamse records geïndexeerd

(02 mei) FamilySearch heeft van Oost Vlaanderen nu 70.000 records geïndexeerd uit de periode 1541 - 1912. en toegevoegd aan zijn bestanden. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

Voorouder-spreekuur

(di 02 jun - Haarlem - NGV afdeling Kennermerland i.s.m. Het Noord-Hollands Archief)
Vrijwilligers van de NGV bieden i.s.m. het N-HA gratis hulp bij:
- Archiefonderzoek
- Opstarten Stamboomonderzoek
- Vastgelopen onderzoek
- Zoeken op internet Lees verder..
 

Inloopavond voor al uw vragen genealogie en programma's

(do 04 jun - Apeldoorn - HCC!genealogie afd. Apeldoorn i.s.m. NGV afd. Apeldoorn e.o.)
In een 1-op-1-gesprek met betreffende expert moet u antwoord krijgen op al uw vragen over genealogische programma's, websites en zoekmogelijkheden in archieven. Vragen over Aldfaer, ProGen, GensDataPro, MyHeritage, Geneanet, Lees verder..
 

Voorouderspreekuur Almere

(za 06 jun - Almere - NGV afd. Flevoland)
Op zaterdag 6 juni 2015 van 11.00 tot 15.00 uur organiseert de Nederlandse Genealogische Vereniging Flevoland het maandelijkse voorouderspreekuur in het nieuwscafé in de Nieuwe Bibliotheek in Almere Stad.
Mensen die geïnteresseerd Lees verder..
 

Inloopspreekuur Regionaal Archief Tilburg in Bibliotheek Tilburg Centrum

(wo 10 jun - Tilburg - Bibliotheek Tilburg en Regionaal Archief Tilburg)
Bibliotheek Tilburg en Regionaal Archief Tilburg bieden samen de mogelijkheid om op zoek te gaan naar de geschiedenis van je familie, woonhuis of stad.
Eens per twee weken is een medewerker van het archief in de Bibliotheek Lees verder..
 

Spreekuur stamboomonderzoek en familiegeschiedenis

(do 11 jun - AMERSFOORT - Archief Eemland en NGV afdeling Amersfoort en omstreken)
Archief Eemland houdt, in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Amersfoort en omstreken, een maandelijks spreekuur voor vragen over stamboomonderzoek. U kunt hier terecht bij verschillende experts Lees verder..
 

Voorouderspreekuur

(vr 12 jun - Hoorn - afd. Oostelijk West-Friesland)
Voorouderspreekuur:

Bent u geïnteresseerd in uw voorouders? Wilt u ontdekken waar ze vandaan
kwamen? Maar weet u niet goed hoe u moet beginnen of is uw onderzoek
vastgelopen? Kom dan naar het gratis voorouderspreekuur! Lees verder..
 

Inloopspreekuur Regionaal Archief Tilburg in Bibliotheek Tilburg Centrum

(wo 24 jun - Tilburg - Bibliotheek Tilburg en Regionaal Archief Tilburg)
Bibliotheek Tilburg en Regionaal Archief Tilburg bieden samen de mogelijkheid om op zoek te gaan naar de geschiedenis van je familie, woonhuis of stad.
Eens per twee weken is een medewerker van het archief in de Bibliotheek Lees verder..
 

Voorouderspreekuur Nieuw Land Erfgoedcentrum Lelystad

(vr 26 jun - Lelystad - NGV afd. Flevoland)
Op vrijdag 26 juni 2015 van 10.00 tot 12.00 uur organiseert de Nederlandse Genealogische Vereniging Flevoland het maandelijkse voorouderspreekuur. Dit spreekuur wordt door de NGV Flevoland in samenwerking met het Nieuw Land Lees verder..
 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Recente NGV prikbordberichten

Overlijdensakten Jakarta 1932/1933
(30 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Gerrit Hendrik Houtsager, agent van politie Eindhoven (2)
(26 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Uitgeven van "Stamboomboek Familie Louwe en aanverwanten vanaf 1665"
(22 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Trouwakte begin 19de eeuw
(20 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Gegevens binnenschepen en schippers.
(20 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
beemsterdam
(19 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Engelandvaarders
(19 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Engelandvaarders
(17 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Beemsterdam
(17 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Vrouwtje Salomon Cohen overleden 15 sep 1859 Zwolle
(14 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Matthius van Enders
(11 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Wie was Matthius van Enders, vermoedelijk geboren omstreeks 1900
(11 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Johannes Dubelaar en Hendrika Johanna Schotting
(10 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Gerrit Hendrik Houtsager, agent van politie Eindhoven
(09 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Hendrik (Ottonis) van der Harst
(08 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Hendik Wichman
(08 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
hendrik wichman
(07 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Een huis met Stalling
(06 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Frerick Frerix Santinck
(06 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Broer Pieters (Pytters)
(06 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
prinses Charlotte Elisabeth Diana
(06 mei) Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwngv/domains/ngv.nl/public_html/Nieuwsbrieven/NGVtemplate.php on line 679  Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

Recente genealogische artikelen

Archeologie ondergraaft genealogie
(01 mei) Archeologie ondergraaft genealogie
Zijn wij genealogen bedrogen door historici? Lees verder..
 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2015 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257