NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2015 nummer 71

vrijdag 1 mei 2015

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


Gens Nostra: Themanummer "Napoleon en onze Voorouders"
verschijnt de eerste week van mei 2015

De editie van Gens Nostra is in mei volledig gewijd aan de invloed op en gevolgen van het bewind van Napoleon op onze voorouders. Op 18 juni van dit jaar is het precies tweehonderd jaar geleden dat het napoleontische leger in de buurt van Brussel nabij het dorpje Waterloo werd verslagen door de Engelse, Pruisische en Nederlandse troepen onder leiding van de beroemde Engelse generaal Wellington. Daarmee kwam een einde aan een periode waarin vanaf ongeveer 1792 de Franse legers onder leiding van Napoleon oorlog voerden op de Europese slagvelden en vele landen onder Frans bewind kwamen. Deze belangrijke periode in onze vaderlandse geschiedenis herinnert ons niet alleen aan vele verwoestende oorlogen maar ook aan grote bestuurlijke en wetgevende veranderingen, het invoeren van de burgerlijke stand en de dienstplicht en een geheel andere organisatie van de rechtspraak. Met als gevolg: grote maatschappelijke veranderingen in Nederland en andere landen in Europa tijdens dit Frans bewind. Veel van onze voorouders hebben met deze maatregelen te maken gehad tijdens hun leven in deze periode en vooral daarover gaat het in ons Themanummer.
Een afbeelding van de teruggave van de Sint Jan door Napoleon in 1808 op de in 1908 geborduurde Dalmatiek van de parochie Kathedrale Basiliek Sint-Jan Evangelist 's-Hertogenbosch.

We beginnen met een prachtig artikel van de bekende historicus Joost Welten, groot kenner van de invloed van het Franse bewind onder Napoleon op Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Hij beschrijft het leven van de "Antiheld John Irish Stephenson", wiens levensverhaal de hele Bataafs-Franse periode, van de komst van de Fransen in het najaar van 1794 tot de definitieve nederlaag van Napoleon in de slag bij Waterloo op 18 juni 1815, beslaat . Een volgend artikel beschrijft het leven van "Jan Egbertus van Gorkum, militair en cartograaf", later behorende tot de "kennissenkring" van het Koninklijk Huis. Vervolgens komen ook enige niet-militaire aspecten van het Franse bewind aan de orde in het artikel getiteld "Johannes Vermeulen, in dienst van de Bataafse republiek, koningen en keizer Napoleon". Hierin wordt een lange "loopbaan van militair tot belastinginspecteur" geschetst. Het grote aantal jonge mannen en vrouwen die al of niet gedwongen hun geboorte streek verliet in deze periode en zich vervolgens over grote afstanden verplaatsten maken genealogisch onderzoek naar onze voorouders in die tijd extra moeilijk. Wim van Haeringen, vertelt ons daarover aan de hand van zijn zoektocht naar de mogelijke vader en moeder van Sophia Logger, dit tegen de achtergrond van de opmars van het 33ste regiment van Napoleon in 1811 richting Moskou. Dat niet alle jonge mannen dienst nemen in de legers van Napoleon lezen we in een boeiende bijdrage getiteld "Bruidegom gezocht of hoe de Fransen een Loer is gedraaid - Une Petite Histoire". Tot slot besluiten we met een korte levensgeschiedenis van een eenvoudige jonge man Romke Eelkens Zandstra, "de militaire loopbaan" van een groep Friese jonge mannen uit betere standen, die begin 1813 in dienst traden van de Gardes d'Honneur, en met een korte geschiedenis van de Sint Jan's kerk in 's-Hertogenbosch ten tijde van het Frans bewind.
Hopelijk bevat ons Themanummer voor de lezer een aantal boeiende en leerzame verhalen over de voorouders in een periode waarin Napoleon hier de scepter zwaaide. De redactie wenst alle lezers veel leesplezier.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens Nostra

De NGV digitaliseert

Deze maand: Marry Luken-Sluis.

Begin jaren tachtig kwam ik samen met een schoonzus voor het eerst in een archief om de familie Luken uit te zoeken. Het was een enorm tijdrovende klus! Tienjaren Tafels, Burgerlijke Stand registers, doopboeken blad voor blad doornemen. En thuis moest alles op gezinsbladen overgeschreven worden.. Wat was ik blij toen ik in 1987 mijn eerste genealogische computerprogramma aangeschaft had. Geen gezinsbladen en getekende schema's meer. Na ieder archiefbezoek kon ik mijn bestanden snel updaten met de nieuwe vondsten. Bovendien kon ik snel gegevens delen met andere onderzoekers. Ook nadat de familie Luken in kaart was gebracht bleef ik met genealogie bezig. Niet zozeer het verzamelen, maar juist het puzzelen naar familieverbanden vind ik zo leuk.
De ontwikkelingen gingen verder, er kwam steeds meer op internet beschikbaar. Familysearch, Geneaknowhow, Genlias, Geneanet, ga maar door. Gevolg is dat ik achter mijn computer ook steeds meer kan verzamelen. Voor huwelijksbijlagen hoef ik niet meer naar Haarlem, maar zoek de scan op. Ook handig voor mijn werk als redacteur van Hollands Noorderkwartier.

Bij de NGV zitten ze ook niet stil. Ik volg de ontwikkelingen op de NGV-site en vind dat de vereniging goed bezig is met digitaliseren. Jaap van Zweeden hield een lezing bij 'mijn afdeling' en dat gaf de doorslag: ik meldde me aan om te helpen. Op dat moment werd gewerkt aan de rouwkaartenverzameling. De duizenden kaarten waren reeds gescand. Het invoerprogramma was even wennen, maar dat ging snel. De rouwkaarten zijn weliswaar goed leesbaar, maar toch moet je goed opletten omdat ze niet uniform zijn. De overlijdensdatum wordt nagenoeg altijd vermeld, maar de plaats niet altijd. Soms staat een geboortedatum op een kaart, maar meestal een leeftijd. De ene keer staan alle kinderen vermeld met voornaam, achternaam en woonplaats, de andere keer alleen voornamen waar je niets mee kan. Uiteindelijk is het doel dat als naar een bepaalde familienaam wordt gezocht, alle rouwkaarten met die naam verschijnen.
Invoeren doe ik meestal tussen de bedrijven door. Het is geen werk dat je uren achtereen kunt doen. Voordeel is dat je kunt beginnen en eindigen wanneer je wilt. Kwartiertje, uurtje, het maakt niet uit. 'Iedere dag een toer is een hemdsmouw in een jaar'. Of in dit geval: Iedere week een bundel is ca. 6000 kaarten per jaar. Een bundel is niet groot en als je ermee klaar bent, meld je hem gereed en pak je een nieuwe op. De ene week heb ik meer tijd dan de andere, dus sommige dagen 'brei ik meer toeren'.
Het is plezierig dat je kunt zien hoeveel invoerwerk er nog gedaan moet worden, hoeveel er klaar staat om gecontroleerd te worden, hoeveel invoerders en controleurs meewerken. Al ben je alleen aan het invoeren, toch maak je deel uit van een team. En. iedere keer als je zelf in de database gaat zoeken kun je wéér meer vinden!

Marry Luken-Sluis
Heerhugowaard, 12 april 2015


Korte berichten

Koninklijke Bibliotheek België digitaliseert 3,2 Miljoen kranten
"In 2006 kreeg de Bibliotheek van het Federaal Wetenschapsbeleid de opdracht een representatieve selectie van haar verzamelingen Belgische kranten te digitaliseren. Dit project - tot vandaag een van de belangrijkste in België op het vlak van erfgoeddigitalisering - wil in de eerste plaats een onmetelijke schat aan informatie redden van de verzuring. Daarnaast heeft het tot doel de exploitatie van 'oude kranten' te optimaliseren door gebruik te maken van het OCR-procedé ('Optical Character Recognition'). In het kader van dit project werden maar liefst 3,2 miljoen pagina's gedigitaliseerd." 1,2 Miljoen hiervan zijn online gezet. De anderen vallen nog onder het auteursrecht en zijn daarom niet rechtenvrij.
Bron: Koninklijke Bibliotheek België
Lees verder.....

Programma "aangepast lezen"
"Ruim 1,1 miljoen Nederlanders hebben een leesbeperking. Zo telt ons land onder anderen 300.000 blinden en slechtzienden en hebben ruim 630.000 Nederlanders dyslexie. Daar komt bij dat het aantal Nederlanders met een visuele beperking de komende vijf jaar met 20% toeneemt, onder meer door de vergrijzing." De Nederlandse Koninklijke Bibliotheek heeft een collectie van 70.000 audioboeken, die landelijk toegankelijk is. "De KB stelt zich ten doel om de bibliotheekvoorzieningen voor mensen met een leesbeperking in stand te houden en te verbeteren zodat zij volwaardig kunnen participeren in maatschappelijk en cultureel opzicht."
Bron: Koninklijke Bibliotheek Nederland
Lees verder.....

Datums omrekenen met app
"De nieuwe app heet Kalender Convert en maakt het mogelijk om datums van de volgende kalenders om te rekenen: de Juliaanse, Gregoriaanse, (Franse) Republikeinse en Hebreeuwse of Joodse kalender. De datums worden real time omgerekend en de app werkt ook offline." ... De app kost ? 1,79 in de App Store.
Bron: Centraal Bureau voor Genealogie
Lees verder.....

80.000 boeken en 39 telefoonboeken toegevoegd in Delpher
"Onder de nieuwe boeken die onlangs aan Delpher zijn toegevoegd bevindt zich een collectie van 39 telefoonboeken uit het begin van de twintigste eeuw. Die voegen weer een hele nieuwe dimensie toe aan het speurwerk van genealogen en historici. Hoe ontwikkelde de telefonie zich in Nederland? Wie woonde op welk moment op welk adres?
Bron: Koninklijke Bibliotheek
Lees verder.....
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar webredactie@ngv.nl

De webredactie.

  pijl omhoog

Nieuws

Column nr. 57

(30 apr)

Het meinummer van Gens Nostra gaat over de oorlog die Napoleon voerde en waarbij een onbekend aantal soldaten sneuvelde. In de archieven bevinden zich, vaak onvolledige, lijsten met namen van vermiste personen. Zo zit er in het archief Provinciaal bestuur van Friesland 1813-1822 (toegang 11, Tresoar) onder nummer 6510: 'Staat van in Rusland verondersteld wordende krijgsgevangenen gemaakte en als nog vermist wordende Militairen, uit Vriesland afkomstig'. Hierin worden 1023 soldaten genoemd waarvan men nooit meer iets heeft vernomen. In dit boek staan ook Groningers. Digitaal zijn dit soort lijsten er weinig, vaak zijn ze onvolledig. Wel volledige(r) lijsten zijn er van de mensen waar we aan het begin van deze maand bij stilstaan.

Op grebbeberg.nl staan onder Ereveld diverse lijsten met gesneuvelden tijdens de tweede wereldoorlog, o.a. het Register der Nederlandse militairen gevallen bij de Grebbeberg, (mei 1940, Lees verder..
 

De Algemene Vergadering op 25 april in Driebergen

(30 apr) Na de opening staat de Vergadering stil bij de 141 leden, die het afgelopen jaar zijn overleden. Lees verder..
 

Militieregisters Roosendaals archief on line beschikbaar

(30 apr) Het Roosendaalse archief meldt dat vanaf deze week dat u de militieregisters van Wouw en Roosendaal van circa 1813 t/m 1935zijn gedigitaliseerd. Lees verder..
 

OORLOG AFFICHES 1940-45

(29 apr) HET ARCHIEF KAMPEN BERICHT: Onlangs zijn 56 oorlogsaffiches uit de collectie van het archief online te bekijken. Lees verder..
 

Foto-impressie Algemene Vergadering in 'Antropia' te Driebergen op 25 april 2015

(28 apr) Deze keer werd de AV gehouden in het hoofdgebouw van 'Antropia' in Driebergen. Deze zaal was ons al bekend van de GensDataPro-Gebruikersdag , die daar in 2012 gehouden werd. Lees verder..
 

Populaire Oorlogscollectie Boeree online

(28 apr) Het Gelders Archief bericht dat de Collectie Boeree op internet staat. Deze documentaire verzameling is een van de meest geraadpleegde oorlogscollecties van het Gelders Archief. Het Gemeentearchief Ede financierde het digitaliseringsproject. De gedigitaliseerde collectie is te vinden op de website van het Gelders Archief: 2171 Collectie Boeree. Lees verder..
 

Afbeeldingen bekijken van documenten op WieWasWie is nu eenvoudiger.

(27 apr) Ik las dit bericht bij het archief Maastricht. Bij de WieWasWie deelnemende archieven zijn de links naar de scans nu zonder authentificatie te openen. Sommige scans openen vervolgens meteen in de viewer van WieWasWie, andere in een nieuw tabblad of venster van de deelnemer. Soms moet je nog even naar de juiste bladzijde bladeren. In een klein aantal gevallen vraagt de deelnemer een vergoeding voor het bekijken en downloaden van de afbeelding, dat wordt dan ter plekke aangegeven. Lees verder..
 

40-jarig NGV-jubileum van mevrouw T. Verheijen-Vernooij en de heer F. Peters

(27 apr)

Uitreiking van de oorkondes behorend bij het 40-jarig NGV-jubileum

 Lees verder..
 

JewishGen! Een unieke website voor joodse genealogie

(27 apr) Ancestry.com heeft een speciale website bedoeld om personen die Joodse genealogie bedrijven het leven wat makkelijker te maken. Joodse genealogie is om diverse redenen wat complexer dan de gewone genealogie, die toch al soms zeer complex kan zijn. Jewish gen is een non profit organisatie gekoppeld aan het joodse erfgoed Museum. Het was primair opgezet als een memoriaal voor holecaust slacht offers (Vizkor boek project). Momenteel beschikt men over 700 vrijwilligers over de hele wereldn en worden er bijna dagelijks informatie toegevoegd over beschikbaarheid van databases, bronnen en onderzoek Tools. Momenteel heeft men een verzameling van 20 miljoen Records. Op de website vindt men veel hulpmiddelen zoals een vertaal service en hulp bij DNA genealogie Lees verder..
 

GroninGen 2015 nr 2

(26 apr) Mooi en als altijd rijk-gevuld nummer Lees verder..
 

Ancestry . com heeft belangrijke database van leden van de Nederlandse protestante Kerk in de VS

(25 apr) Deze vooral de DTB gegevens van Nederlandse protestante migranten database in eerste instantie van New York, New Jersey, and Pennsylvania. De laatste tijd worden ook Nederlandse vroege Nederlanse protestanten uit andere staten er bijgevoegd. Voor de Nederlandse genealoog kan dit interessant zijn omdat dit gegevens van 1660-1926 bestrijken Lees verder..
 

Ancesty.com zit weer in de lift.

(24 apr) Na verliescijfers de laatste tijd is er weer groei en meer winst voor deze genealogische onderneming en ook de omzet stijgt weer. Ancestry.com is nog steeds de grootste commerciele onderneming op dit gebied in de wereld, met 2 miljoen abonnees. Het globale bestand omvat 16 miljard records en men beschikt over 70 miljoen stambomen. Het vlaggeschip blijft de website ancestry.com met daarnaast nog geaffilieerde sites zoals Archives.com, Fold3.com en Newspapers.com. Daarnaast nog AncestryDNA en de geaffileerde Ancestry.com DNA en LLC. Lees verder..
 

Reunion vervolg (F. van Bodegom)

(23 apr) LeisterPro heeft op 22 april 2015 Reunion 11 en ReunionTouch uitgebracht (beiden betaalde upgrades).
ReunionTouch is een universeel programma voor de iPhone en/of iPad. Lees verder..
 

Reunion maar nu van de expert Frans van Bodegom

(23 apr) Ik had al eerder iets over Reunion geschreven, maar zojuist kreeg ik van Frans van Bodegom, de expert op dit gebied, het volgende bericht: Lees verder..
 

Reunion 11 voor Macintosh + ReunionTouch Apple iOS Devices nu beschikbaar

(23 apr) Een belangrijke update van Reunion is nu beschikbaar zo meldt. Leister Productions Niet minder dan 11 verbeteringen c.q. toevoeging zijn in de software verwerkt. Enkele daarvan zijn: Lees verder..
 

“Gisteren vandaag” rapport door SCP o.a. over genealogie en NGV

(22 apr)
Een nieuwe uitgave van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Erfgoedbelangstelling en erfgoedbeoefening

Het culturele draagvlak, nr. 15
auteurs : Andries van den Broek en Pepijn van Houwelingen Lees verder..
 

50 jaar Hollands Noorderkwartier 2015 nr 1 (slot)

(22 apr) Dit is het laatste referaat van de serie die in dit feestboek is gepubliceerd Lees verder..
 

50 jaar Hollands Noorderkwartier 2015 nr 1 (deel 5)

(21 apr) Dit is een vervolg van deze aardige reeks met verhalen over een bijzondere voorouders, of een dierbaar object met deze voorouder verbonden. Lees verder..
 

50 jaar Hollands Noorderkwartier 2015 deel 4

(20 apr) Dit is uit het feestboek van Hollands Noorder Kwartier. In dit derde verhaal komen enkele bijzondere verhalen aan bod. Soms van bijzondere gebeurtenissen vaak met een verrassend medisch tintje. Opvallend hoe vaak kleindochters bijzondere verhalen van hun Opa schrijven. Lees verder..
 

‘De korenmolen Windlust van Nootdorp – Verleden, heden en toekomst’.. boek verschijnt binnenkort.

(19 apr) De Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp (VWN) brengt begin mei a.s. een boek uit getiteld ‘De korenmolen Windlust van Nootdorp – Verleden, heden en toekomst’..

Het boek is geschreven door Aart Struijk en Tinus Verwijmeren. Aart Struijk schreef eerder al artikelen en een boek over enkele Delftse molens. Tinus Verwijmeren is oprichter van de Stichting VWN en sinds 1996 molenaar op de korenmolen Windlust.
Vanaf 9 mei a.s. is het boek te koop op de molen. Lees verder..
 

50 jaar Noorder Kwartier 2015 nr 1 deel 3

(19 apr) Dit is uit het feestboek van Noorder Kwartier. In dit derde verhaal komt eveneens aan het licht de ellende waarin onze voorouders soms verkeerden, dan besef je pas hoe goed we het nu hebben. Lees verder..
 

50 jaar Hollands Noorderkwartier 2015 nr 1 deel 2

(18 apr) Dit is uit het feestboek van Noorder kwartier. In dit tweede verhaal komt aan het licht de ellende waarin onze voorouders soms verkeerden, dan besef je pas hoe goed we het nu hebben. Lees verder..
 

De nieuwe secretaris van de afdeling West Noord-Brabant stelt zich voor

(17 apr) Tijdens de ledenvergadering van 15 april j.l. heeft de NGV afdeling West Noord-Brabant een nieuwe secretaris gekozen. Als opvolger van de heer M. Krooswijk is door de aanwezige leden ondergetekende als zodanig gekozen. Het is een goede gewoonte, dat nieuwe bestuursleden zich aan de leden voorstellen en dat wil ik met onderstaande kennismaking voortzetten. Lees verder..
 

50 jaar Hollands Noorder kwartier 2015 nr 1

(17 apr) Dit feestnummer ziet er inderdaad zeer feestelijk uit en het staat ook boordevol aardige informatie. Ik wil de redactie met deze uitgave complimenteren. Het is een bundel van 96 pagina’s in boekvorm geworden van 32 artikelen. De meeste artikelen zijn van gewone mensen, waarbij een voorwerp, een bijzondere foto of brief aanleiding is geweest om over deze persoon te schrijven. Dit geeft een zeer aantrekkelijke lees waarin je vaak je zelf herkent. Wat was het vroeger soms een gesukkel, en hoe wisten onze ouders zich staande te houden. Het is ondoenlijke om al deze verhalen in één referaat te bundelen. Ik stel voor om dit noorderkwartier nummer gefractioneerd te bespreken. Veel van deze artikelen zijn zo aardig dat ze bijna naadloos bij onze reeks van biografieën op deze site zouden kunnen worden opgenomen. Een punt mag niet onvermeld blijven Hans van Veen, was een van de eerste die een bijdrage heeft geleverd. Hij heeft dit nummer niet meer in druk gezien. Zijn artikel; heeft men als erkentelijkheid, Lees verder..
 

TMG na 25 jaar geleidelijk aan exit

(16 apr) Genealogen die zich al lang om computergenealogie bekommeren zullen met grote spijt bemerken dat het eens zo complete en innovatieve programma TMG op zijn laatste benen gaat lopen. Dit programma the master genealogist gold als het beste wat beschikbaar was en werd door professionals het meeste gebruikt. Door de Vlamingen is destijds daarvan een Nederlandse versie gemaakt Lees verder..
 

Boeken touch free scannen

(15 apr) Ons zusterblad geeft als tip dit keer de bespreking van de overhead scanner Fijitsu ScanSnap SV 600. Zij hebben dit apparaat getest en waren vol lof over de mogelijkheden. Het is een niet te zwaar (3 kg) apparaat en niet te groot (40x15x20). Men kan dit makkelijk mee nemen en overal (op een plat (tafel)vlak) positioneren. Het voordeel is bovendien dat prijs van het apparaat niet zeer hoog is (ca 700 Euro). Lees verder..
 

Enquête verslag onder Duitse Computergenealogen

(14 apr) Bij het zilveren bestaansfeest van de Duitse Computergenealogie-vereniging werd een enquête onder de Leden van deze vereniging gehouden. De response was niet minder dan 923 leden. Kernvragen waren:
1. Hoeveel programma’s gebruikt men en wat is de mate van tevredenheid
2. Wat zijn de essentiële wensen voor goede genealogische software
3. Welke genealogische software gebruikt men ( in dit eerste verslag gaat het uitsluitend hierbij om gebruikers van Linux en Mac-sturingsprogramma’s) Lees verder..
 

Archief Roosendaal - Militieregisters op de site

(13 apr) De militieregisters 1813 t/m 1935 zijn op onze site bekijken. Lees verder..
 

Wij van Zeeland 2015 nr 2

(12 apr) Prachtig uitgevoerd en inhoudrijk nummer Lees verder..
 

11 en 30; 2015 nr 2

(11 apr) Leuk crimineel nummer Lees verder..
 

Threant 2015 nr. 2

(10 apr) Inhoud: Lees verder..
 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 2015 nr 1

(10 apr) Editie met speciale aandacht voor Weert. Hoogwaardige bijdragen Lees verder..
 

Het Hoofdbestuur (= HB) vergaderde op 8 april 2015

(10 apr) Terwijl in de afdelingen de agenda van de Algemene Vergadering (= AV) wordt besproken, legde het HB de laatste hand aan haar voorbereiding daarvan. Lees verder..
 

1340 2015 nr 1

(09 apr) Vrijwel geheel gevuld met Afdelingsbesognes Lees verder..
 

Achterhoek en Liemers 2015 nr 1

(08 apr) Naast afdelingsnieuws (o.a. een lezing van Jan Limpers over Aldfaer) zijn 2 artikelen van belang Lees verder..
 

GENS NOSTRA 2015 nr 4

(07 apr) Prachtig nummer dat er mag zijn, veel interessante inhoud Lees verder..
 

2 nieuwe web pagina's

(07 apr) Op onze webstek (het stukje van de afdeling Rotterdam en omstreken op de NGV website) zijn 2 nieuwe pagina's geplaatst. Lees verder..
 

Eerste WhatsApp-bericht van de NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein verzonden!

(06 apr)

Afdeling start met WhatsApp-groep

In de tijd van social media kan ook in de genealogie deze nieuwe mogelijkheden om te communiceren niet ongebruikt blijven. Lees verder..
 

Apeldoorn en Omstreken 2015 nr 1

(06 apr) Overwegend intern afdelingsnieuws + 2 aardige verhalen Lees verder..
 

Facebook pagina

(05 apr) Sinds kort hebben we voor de afdeling Rotterdam e.o. een Facebook pagina gemaakt waar we regelmatig nieuws uit de regio Rotterdam e.o. zullen delen. Lees verder..
 

Stichtse Heraut 2015 nr 2

(04 apr) Overwegend intern afdelingsnieuws met enkele korte bijdragen van algemeen belang Lees verder..
 

Hulp bij Nieuwe website Regionaal Archief Tilburg

(03 apr) Regionaal Archief Tilburg heeft begin maart 2015 de nieuwe website gelanceerd. Er zijn een aantal dingen veranderd en dat vraagt om enige uitleg. Met behulp van blogs geven we uitleg over de verschillende onderdelen op de nieuwe site. Heeft u al een kijkje genomen? Lees verder..
 

Delfland 2015 nr 1

(02 apr) Overwegend interne berichtgeving binnen de afdeling, slechts een meer algemeen verhaal Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

za 02 mei Gorssel Genealogisch contactdag van van de Oudheidkundige Vereniging 'De Elf Marken' in Gorssel
za 02 mei Almere Voorouderspreekuur Almere
di 05 mei Haarlem Voorouder-spreekuur
di 05 mei EINDHOVEN AALST, een Kempendorp in de 18e eeuw
wo 06 mei Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade 199-201 te Utrecht
do 07 mei AMERSFOORT Lezing "Met hond en hondenkar terug in de historie"
vr 08 mei Hoorn Voorouderspreekuur
vr 08 mei Tiel Genealogisch Café
za 09 mei Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 09 mei Allingawier Excursie naar Museumdorp Allingawier
za 09 mei Borne Lezing over de 'Luchtoorlog boven Twente'
di 12 mei Nijmegen ComputerGenealogie voor Dummy’s verplaatst naar 8 september
wo 13 mei EINDHOVEN. BESTUURSVERGADERING KPL
wo 13 mei Utrecht Lezing over de familie Mulder in de Tweede Wereldoorlog
wo 20 mei Cascadeplein 4, Groningen De grafzerken in de kerk van Farmsum
wo 20 mei Naarden Lezingen: "Ridders van Holland" en "Digitaliseringsproject van NGV"
do 21 mei AMERSFOORT Spreekuur stamboomonderzoek en familiegeschiedenis
za 23 mei Haarlem Voorouder-spreekuur
wo 27 mei Tilburg Excursie naar de Brabant Collectie
wo 27 mei Haarlem Ledenavond+lezing;'WieWasWie'
vr 29 mei Lelystad Voorouderspreekuur Nieuw Land Erfgoedcentrum Lelystad
vr 29 mei Purmerend Voorouderspreekuur in het Waterlands archief

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Cursussen binnenkort

vr 22 mei Delft Familiegechiedenis schrijven

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

28 apr Voorouders van Aletta Blommestijn en Pieter van Weert
13 apr Periodiek besproken: Nummer 8 is beschikbaar
09 apr Huwelijk en herkomst gezocht van Jan van der Velde & Leijsie Smit (rond 1730
06 apr Elama
05 apr Jan Jacobs de Roy en Catharina Dommer
04 apr Utrecht sluit de leeszaal in de Hamburgerstraat
02 apr Buijs te Amsterdam (ca 1700-1800)
02 apr Bidprentjes uit West Friesland
01 apr Bob Coret en het Archief van Bergen op Zoom

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2015 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257