NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2015 nummer 70

dinsdag 31 maart 2015

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


Gens Nostra: nummer 4 verschijnt eerste week van april 2015

De aprileditie van Gens Nostra bevat een vijftal zeer uiteenlopende bijdragen. Allereerst een artikel van Tiny Hofman getiteld 'Een Duitse voorvader: Harmanus Dirxsz van Grevenbroeck". Het betreft de overgrootvader van twee nichtjes die later echtgenotes van ene Hendrick Duijm zouden worden. De laatstgenoemde was een voorouder van de auteur. Uit het onderzoek blijkt dat Harmanus Dirxsz van Grevenbroeck, wonende in Den Haag, van Duitse afk omst was. Kortom een artikel dat voornamelijk gaat over deze Harmanus en zijn nakomelingen en dat speelt in Den Haag. Het laat verder zien hoe men door middel van uiteenlopende bronnen een brede levensgeschiedenis kan reconstrueren.

Een geheel ander verhaal betreft 'Het stuurmans-leven van Zeekapitein Luppo Gerlof Stel' van Jan Sjoert Moolhuizen. Hij trof op de zolder van zijn opa in Nieuwe Pekela tijdens een jaarlijkse schoonmaak een oude octant aan van Luppo Gerlof Stel, de vader van zijn opa. Via het speuren in regionale archieven bleek dat het leven van overgrootvader Luppo Stel eertijds eindigde in de Zuiderhaven van Harlingen en wel door verdrinking maar waarvan de toedracht nog steeds niet duidelijk is. Het artikel gaat over wat Luppo Stel tijdens zijn laatste zeereis, die duurde van 24 april tot 4 november van het jaar 1879 meemaakte en hoe de auteur dat heeft uitgezocht.Hans Nagtegaal laat ons deze keer kennismaken met de familiegeschiedenis van Maerten Engelbrechtsz Graswinckel, geboren Delft 29 juni 1612. De auteur legt ons uit hoe de hoofdpersonen aan hun wapens kwamen. Verder licht hij toe hoe het wapen en de naam van de familie beinvloed werd vanuit moeders- en vaderskant.


Het volgende artikel is van Petronella Elema, getiteld 'Het huwelijk van Jacob Steffens, een schippersfamilie Swart uit Groningen'. Aanleiding van het onderzoek en het verhaal daarover is de geboorte van een zoon van Eentjen Alberts op 7 februari 1697 te Eenrum.
Eentjen is de vrouw van Jacob Steffens maar bij de bevalling bleek de vader van dat kind niet haar echtgenoot te zijn en voorts was niet duidelijk welke naam het jongetje kreeg. Het is dan ook onbekend wat er van het jongetje geworden is, maar de auteur doet wel een interessante suggestie. Een verhaal over een soort gebeurtenis waarmee wij allen te maken kunnen krijgen.

Kaart van de provincie Groningen door F. de Wit circa 1725 bij Art Swart van Elema

U vindt hierin ook een bijdrage van Toon van Gestel over de toekomst van de genealogie en verder zijn aanwezig de vaste rubrieken Boeken en Tijdschriften. In Digitaal vertelt Antonia Veldhuis over haar top-10 van meest interessante websites voor genealogen.Tot slot: ons Themanummer over "Napoleon en onze Voorouders" zal verschijnen in het eerst volgende Gens Nostra ofwel het dubbelnummer dat in mei verschijnt.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens Nostra

De NGV digitaliseert

In gesprek met Albert Bosch.

"De NGV digitaliseert" en daar werkt Albert al tien jaar aan mee! Al zestig jaar verzamelt de vereniging knipsels van familieberichten. Een 'leger' van vrijwilligers knipt de advertenties en sorteert ze dan op achternaam. Ongeveer tien jaar geleden is begonnen met het digitaliseren van de overlijdensadvertenties en veel vrijwilligers werken mee aan het indexeren van deze advertenties. Inmiddels zijn er bijna 1,3 miljoen overlijdensadvertenties geïndexeerd en op de NGV website toegankelijk gemaakt. En Albert was één van de eerste medewerkers aan dit digitaliseren.

Al langere tijd was Albert bezig met genealogisch onderzoek toen een collega hem tien jaar geleden meenam naar het verenigingscentrum in Weesp. En dat was Bingo! Er ging een wereld aan nieuwe bronnen en nieuwe mogelijkheden open. Juist toen begon ook het eerste digitaliseringsproject. Inmiddels is de wereld weer veranderd en sinds 2006 zijn de familieberichten op internet op diverse sites te vinden. Door de vereniging worden de familieberichten van voor die tijd nu gescand en geïndexeerd. Dat gaat om wel zo'n 167.500 rouwkaarten en ongeveer evenveel trouw- en geboorteberichten!

Iedere woensdag werkt het team in Weesp aan het scannen en op andere dagen zorgt Albert, samen met collega's, voor de controle en de kwaliteitsbewaking van de geïndexeerde scans.
Ook met PC's brengt hij veel ervaring mee. Voor de kenners: gestart in 1984 met de Commodore-64 naar nu MacBook Pro met een virtuele Windows voor zijn GensDataPro werk.

De namen van zijn eigen onderzoek zijn Jongejans en Bosch in Nederland en Heisich uit Duitsland, Bottrup en Silezië.

VN vragen Zeeuws Archief historische slavenreis te presenteren

Nederlandse slavenreis onderwerp van de Raad voor de Mensenrechten in Genève

Op uitnodiging van de voorzitter van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties presenteerde het Zeeuws Archief uit Middelburg vrijdag 20 maart 2015 in Genève zijn project over de slavenreis van het schip de Eenigheid (1761-1763). Het Zeeuws Archief maakte een blog en een educatieve website over een slavenreis die 252 jaar geleden plaats had. De gegevens zijn afkomstig uit het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), een onderneming die zich in de 18e eeuw specialiseerde in trans-Atlantische slavenhandel.

Via de blog 'Aan boord van een slavenschip' - eenigheid.slavenhandelmcc.nl (Nederlands) en atlanticslavetrade.org (Engels) - kunnen de gebeurtenissen aan boord van het slavenschip van dag tot dag worden gevolgd. De reis van het Zeeuwse schip de Eenigheid begon 1 oktober 2013 (1761) en wordt 26 maart 2015 (1763) voltooid.


Ter gelegenheid van de internationale dag tegen racisme (21 maart) organiseerden de Verenigde Naties (VN) vrijdag 20 maart 2015 een bijeenkomst die in het teken stond van educatie onder de titel 'Learning from historical tragedies to combat racial discrimination today'. De bijeenkomst markeert het begin van het internationale decennium gewijd aan mensen van Afrikaanse afkomst (2015-2024) en is onderdeel van de 28ste sessie van de Raad voor de Mensenrechten in Genève, Zwitserland. Gedurende deze sessie, van 2 t/m 27 maart, werden tal van mensenrechtenkwesties behandeld.

Driehoekshandel of trans-Atlantische slavenhandel
De trans-Atlantische slavenhandel of driehoekshandel heeft bestaan van de 16e tot in de 19e eeuw. Vanuit Europese havens vertrokken schepen geladen met handelsgoederen naar de kust van West-Afrika. Daar werden de goederen geruild tegen gevangen genomen Afrikanen, die vervolgens over de Atlantische Oceaan werden vervoerd en verkocht om als slaven te werken op de plantages. In totaal werden circa 12 miljoen Afrikanen verhandeld. De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) verhandelde in de 18e eeuw circa 31.000 mensen.


Foto: DPI Animation House, Den Haag

Archief van de Middelburgse Commercie Compagnie online
De UNESCO plaatste het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) in 2011 in het Memory of the World Register, de werelderfgoedlijst voor documentaire werken. Dankzij subsidie van Metamorfoze, het nationale project voor behoud van papieren erfgoed, is het volledige archief van de MCC gedigitaliseerd. De scans (ca 320.000 stuks) kunnen worden geraadpleegd via de archiefinventaris Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC). De laatste scans worden medio 2015 toegevoegd. Het Zeeuws Archief beheert het archief van de MCC.

Een introductiefilmpje (2:52 min.) met 3D-beelden van het schip de Eenigheid is te bekijken via: eenigheid.slavenhandelmcc.nl


Pompen of Verzuipen

tentoonstelling over Nederlanders & het water

Lelystad - 'Pompen of Verzuipen', zo luidt de nieuwe titel van de tijdelijke tentoonstelling van Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad. De familietentoonstelling over Nederlanders & het water ia vanaf 27 maart te zien tot 3 januari 2016.

'Pompen of Verzuipen' toont het hele waterverhaal van Nederland in vogelvlucht, vanaf het verleden tot aan nu. Het bekijkt de (toekomstige) maatregelen die Nederlanders nemen tegen een stijgende zeespiegel aan de voordeur en de groeiende toevoer van water via de grote rivieren, aan de achterdeur. Als het meezit, gaat u met droge voeten naar huis.


Foto: ANP. Bewoners van het plaatsje Arcen en Velden, boven Venlo, werken aan de aanleg van een nooddijk (januari 1995)

Nederlanders en het water: een interessante en eeuwenoude haat-liefde verhouding. Vanaf het bouwen van de eerste boerderij op een terp, het aanleggen van dijken en de ontginning van veengebieden, tot 's werelds grootste inpolderingsproject. De Nederlander woont al voor een deel op de bodem van de ooit zo dreigende zee. Toch blijft het water hem uitdagen. Hij beschermt zich tegen watersnood en zoekt oplossingen tegen wateroverlast. En hij is er sterk in geworden. De Nederlandse expertise in waterbeheersing heeft internationaal aanzien. Maar beheerst hij het water? Of vindt hij telkens nieuwe oplossingen voor de voortdurend veranderende dreiging?

Directeur Peter Verdaasdonk: 'Nieuw Land vertelt met haar vaste presentatie 'Polderen' het indrukwekkende verhaal over het Zuiderzeeproject, het allergrootste inpolderingsproject aller tijden. Maar 'Pompen of Verzuipen' gaat over heel Nederland, van Flevoland tot Zeeland, vanaf het verleden en heden tot in de toekomst. 'Pompen of Verzuipen' is de basis voor de complete geschiedenis over waterbeheersing in Nederland, vanaf de prehistorie tot nu.'

Naast bijzondere museale collecties uit eigen depot, zijn er ook schitterende collecties in bruikleen van onder andere het Molenmuseum, Noordelijk Archeologisch Depot, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Museum de Cruquius. Bijzondere collecties in combinatie met korte animatiefilmpjes. Diverse speelelementen maken het een familietentoonstelling geschikt voor alle leeftijden. Ook daagt 'Pompen of Verzuipen' de bezoeker uit om na te denken over de toekomst, het confronteert hem met verbazingwekkende feiten en toekomstige uitdagingen. Het gehele jaar zullen er diverse activiteiten worden georganiseerd in het teken van waterbeheersing. Informatie over alle activiteiten voor diverse doelgroepen is te vinden op de website www.nieuwlanderfgoed.nl

Nieuw Land
Nieuw Land is museum + archief + studiecentrum en vertelt de geschiedenis van Flevoland met diverse vaste en tijdelijke tentoonstellingen, activiteiten en museumlessen. Aan de Lelystadse kust werken Bataviawerf, Nieuw Land en RCE-Scheepsarcheologie samen aan een nieuw cultuurbelevingspark.Wat korte berichten

Miljoen scans Surinaamse archieven online
Sinds 2 maart staan ruim één miljoen scans van Surinaamse archieven online op de website van het Nationaal Archief. Tegelijkertijd zijn de archieven ingescheept en op weg naar het Surinaams Nationaal Archief in Paramaribo waar ze thuishoren.
Een belangrijk archief dat nu geheel online beschikbaar is, is dat van de Gouverneur van Suriname, Kabinet (1951-1975). Hierin is veel over (de aanloop naar) de onafhankelijkheid van Suriname in te vinden. De laatste Gouverneur van Suriname is Johan Ferrier die in 1975 de eerste president van het onafhankelijke Suriname wordt.
Lees verder.....

Zoeken met historische spellingvarianten in Delpher
U kunt nu in Delpher gebruik maken van de mogelijkheid om te zoeken met historische spellingvarianten. Het is een optie die standaard uit staat, maar die u zelf kunt activeren. Staat deze aan dan stelt Delpher zelf historische spellingvarianten van uw zoekopdracht voor. Op deze wijze vindt u nog meer in Delpher, zeker als het om oudere historische documenten gaat. Deze optie vindt u via Zoeksuggesties tonen met historische spellingsvarianten.....

8.000 Boeken aan Delpher toegevoegd
Onlangs zijn er 8.000 boeken toegevoegd aan Delpher. Daaronder bevinden zich 39 telefoonboeken uit het begin van de twintigste eeuw. Die voegen weer een nieuwe dimensie toe aan het speurwerk van genealogen en historici. Hoe ontwikkelde de telefonie zich in Nederland? Wie woonde op welk adres? Voor meer informatie over deze en andere toevoegingen
Lees verder.....

Streekarchivaat Noordwest-Veluwe
Gestaag worden bronnen toegevoegd aan de onvolprezen website www.archieven.nl. Nu vindt u in het Streekarchivaat Noordwest-Veluwe historische informatie over 362.152 personen. Dit omvat onder meer de plaatsen Elburg, Doornspijk, Harderwijk en omliggende dorpen. Ook aan de website www.kampennotarieel.nl wordt door Annick Alink trouw doorgewerkt aan de transcripties van het rechterlijk archief: onlangs zijn de recognitiën 1520 - 1525 toegevoegd, zoals altijd inclusief namenindex en huizenindex.
zie de website: Rechterlijk Archief Kampen.

Jpg-afbeeldingen gratis te downloaden
Vanaf 1 april hoeven bezoekers die afbeeldingen downloaden van de website van het Gelders Archief niet meer te betalen voor deze dienst. Het gaat om foto's, prenten, kaarten en tekeningen in een hoge kwaliteit jpg-format, die reeds downloadbaar via onze website waren.
Lees verder.....

Romeins DNA-project
Hoe groot was de genetische verwantschap tussen families in een middeleeuws dorp? Verrassend klein, zo blijkt uit een onderzoek in zes Vlaamse gemeentes. Anders gezegd: met de kerktorenmentaliteit van de middeleeuwse Vlamingen viel het best mee. Al zou het weleens de pest geweest kunnen zijn die hen tot migreren dwong.
In samenwerking met Familiekunde Vlaanderen, de Universiteit Gent en drie archeologische musea werkte evolutionair geneticus Maarten Larmuseau gedurende drie jaar aan het 'Romeins DNA-project'. Hij heeft al meer dan honderd huisbezoeken bij families achter de rug, op zoek naar stambomen en DNA-stalen. "In de late middeleeuwen - de 14de en 15de eeuw - gingen mensen voor het eerst een familie- of achternaam gebruiken. Dankzij stamboomonderzoek kunnen we de geschiedenis van families reconstrueren. Maar tot voor kort hadden we er het raden naar in hoeverre families binnen dorpen of regio's biologisch verwant waren in de periode waarin familienamen erfelijk werden."
Lees verder.....

  pijl omhoog

Nieuws

Column nr. 56

(31 mrt)

Op amateurfilmplatform.nl staan veel (oude) films, gemaakt tussen (ongeveer) 1910 en 2010. Heel Nederland is vertegenwoordigd. U kunt - via films - selecteren op locaties, periodes, onderwerpen en collecties. De laatste geeft het aantal films per categorie: Community uploads (691), Drents Archief (160), het Fries Film Archief (174), het Gronings AudioVisueel Archief (795), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (1667) en Stadsarchief Rotterdam (137). Zomaar een paar voorbeelden uit het jaar 1920: RTM, zomertaferelen Scheveningen, Bloemendaal, recreatie op zondag en de Kagerplassen.Onderwerpen geeft onder meer: vakantie, straatbeelden, stranden, stadsbeelden, markten en havens. Een paar willekeurige: de strenge winter van 1929, Amsterdam 1934, fietstocht door Nederland 1940, Zandvoort 1940, Muiden 1946 en winter 1947.
Ook Batavia en Nederlands-Indië komen voor op de films op bovengenoemde Lees verder..
 

Digitaal beschikbare gegevens van het Archief Bergen op Zoom

(31 mrt) De volgende stukken zijn via link te raadplegen Lees verder..
 

'Paasblikken zoeken' bij het Nationaal Archief, win een fotoportret

(30 mrt) Tweede Paasdag - 6 april, nodigt het Nationaal Archief iedereen uit om paasblikken te zoeken. Rondom het NA in Den Haag zijn 100 paasblikken verstopt. In alle exemplaren zit een leuke verrassing. Slechts één winnaar gaat er vandoor met ...
de hoofdprijs: een portret gemaakt door fotografe Anne Reitsma. Lees verder..
 

Aan welke genealogische software geven de Duitse genealogen de voorkeur (2)

(30 mrt) vervolg Lees verder..
 

Aan welke Windows genealogische software geven de Duitse Genealogen de voorkeur

(30 mrt) In een recente uitgave van het blad computer genealogie verscheen een overzicht welke Windows gestuurde genealogische software bij onze buren het meest wordt gebruikt en welke software momenteel de voorkeur zou hebben. Zij vergeleken de resultaten van een recente enquête van ca 800 deelnemers met die van enkele jaren vergeleken en zagen daar bij duidelijke verschillen in gebruik en voorkeur. De belangrijkste vragen die werden gesteld. Wat is volgens u het beste programma en welk programma gebruikt U nu. Deze beide gegevens hoeven niet samen te vallen.
Dit artikel gaat vooral over de beoordeling genealogische software die in 5 klassen werd gescored, heel goed tot heel slecht. De beoordeling van goed naar niet zo goed waren in volgorde Stammbaumdrucker, Gen Plus, TMG, Legacy, Familienbuch, Ages!, Pro Gen, Family Tree Maker, GF-Ahnen, Family Tree Builder, Brother Keeper, Webtrees en tenslotte Der Stammbaum. Hieronder vindt de individuele bespreking van deze sotware plaats Lees verder..
 

De IGV zoekt naar speciale foto's van 'handschoentjes'

(29 mrt) Heeft u ook een foto van een bruid afgebeeld op de foto met een foto van de bruidegom, zoals die van Odilia Amelia van Hall?

‘Trouwen met de handschoen’ of juridisch geformuleerd, trouwen bij volmacht. Zo'n bruid wordt wel een 'handschoentje' genoemd.

Het lijkt de redactie van Asal Oesoel leuk deze foto’s in een bericht op te nemen, zodat er als het ware een pagina ontstaat uit een digitaal familiealbum.
Voor de goede orde: het gaat om foto’s die dateren van voor 1920-1925.
U kunt hierover contact opnemen met: Roel de Neve
roeldeneve@kpnmail.nl;of met
redactie@igv.nl Lees verder..
 

Ook de ouders van Mark Rutte trouwden met de handschoen, dat was in 1946.

(29 mrt) Op de site van de Indische Genealogische Vereniging gelezen:
‘Trouwen met de handschoen’ of juridisch geformuleerd, trouwen bij volmacht, is voor mensen die een band met Nederlandsch-Indië hebben geen onbekend fenomeen. Velen van hen kennen wel een familielid dat op die manier een huwelijk sloot. Van zo’n huwelijk was sprake wanneer een van de partners door omstandigheden niet aanwezig kon zijn en zich liet vertegenwoordigen door een gevolmachtigde.
Zo trouwde Izaäk Rutte, de vader van minister-president Mark Rutte, te Den Haag op 15 augustus 1946 bij volmacht met Hermina Cornelia Dilling Lees verder..
 

Bericht van archief Noord-Oost Friesland

(29 mrt) In de afgelopen tijd zijn een aantal archieven (opnieuw) bewerkt, deels als gevolg van verkregen aanvullingen. De meeste nieuwe inventarissen zijn online beschikbaar. Maar zeer zeker op papier in de studiezaal van het Streekarchief.
Het betreft o.a.: Lees verder..
 

Bundeling in Archief voor Erfgoed : Het Aezel Projek in Limburg

(29 mrt)
Het Aezel Projek, ofwel “Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen”, heeft tot doel de versnipperde erfgoed-informatie in Zuid Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet. Dit ambitieuze project werd in 1989 gestart en wordt door een 100-tal vrijwilligers in heel Limburg uitgevoerd, samen met een aantal archiefinstellingen in de provincie. Lees verder..
 

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

(28 mrt) Het regionaal archief Alkmaar heeft een groot aantal kranten uit Noord-Holland in zijn collectie, van Castricum tot Den Helder en Wieringen. Hier worden ze duurzaam bewaard. Veel van die kranten zijn inmiddels digitaal in te zien op de website van het Regionaal Archief. Van kranten die niet digitaal beschikbaar zijn kunnen de originele leggers in de studiezaal worden ingezien.
Begin dit jaar kreeg het Archief ook Texelse Courant van 1887 tot 2007. Het Regionaal Archief bewaart al een aantal Texelse waterschaparchieven, en de bibliotheek heeft veel boeken over Texel. Lees verder..
 

Belangwekkende resultaten van het IJslandse DNA-onderzoek

(27 mrt) In deze rubriek heb ik al meerdere malen over het grote DNA onderzoek in IJsland gesproken. Dit is een gigantisch project waarin de regering en heel wat grote farmaceutische bedrijven participeren. IJsland heeft in veel opzichten een unieke samenleving. Tot voor kort was het nog een vrij geïsoleerd gebied. Een tweede belangrijk punt is dat men over een uitstekende genealogische documentatie beschikt die tot in de vroege middeleeuwen doorloopt. Verder worden de medische gegevens uitstekend gedocumenteerdVoor DNA-experts dus een uitmuntend gebied om speur werk te doen.. In het bekende blad Nature Genetics dat ik regelmatig volg zag ik onlangs een zeer uitgebreid en zeer stevig artikel over de eerste resultaten van het DNA onderzoek van 1% van de IJslandse bevolking. De titel van dit artikel us Nature Genetics | Large-scale whole-genome sequencing of the Icelandic population, De eerste auteur is Daniel F Gudbjartsson, gevolgd door nog ca 50 andere namen. Dit reflecteert de omvang van Lees verder..
 

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

(26 mrt) Kranten zijn door de komst van de digitalisering een steeds belangrijkere bron voor genealogie, we richten ons vandaag op de kranten van de Langstraat. Meer dan 100.000 pagina’s geschiedenis van de Langstraat en het Land van Heusden en Altena kunnen bij link doorzocht worden. Lees verder..
 

Nieuwsbericht van Archief Almelo

(25 mrt) Een zestal zeer enthousiaste vrijwilligers heeft geboorteakten geindexeerd. Het betreft hier de akten vanaf het begin van de burgerlijke stand in 1811 tot en met 1910. Lees verder..
 

Amerfoort en omstreken

(24 mrt) Enkele aardige samenvattingen van lezingen Lees verder..
 

15 miljoen Brabanders - Personendatabase BHIC passeert ‘grootse’ grens.

(24 mrt) Lees je deze kop, dan is de link met het liedje ‘15 miljoen mensen’ van Fluitsma en Van Tijn (of Guus Meeuwis) snel gelegd.
Maar het gaat hier toch echt over 15 miljoen Brabanders. Met het toevoegen van zo'n 115.000 namen van personen die korte of langere tijd verbleven in een Brabantse strafgevangenis heeft de personendatabase van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) de grens van meer dan 15 miljoen vermeldingen bereikt. Daarmee is bhic.nl/stamboom niet alleen de populairste archiefdatabase van het BHIC, maar ook veruit de grootste van de provincie. Lees verder..
 

Koggeland 2015 nr 1

(23 mrt) Veel afdelingsnieuws, 2 meer algemene artikelen Lees verder..
 

Amstelland 2015 nr 3

(22 mrt) Enkele aardige arikelen Lees verder..
 

Van het Hoofdbestuur 20 maart 2015

(22 mrt) Wellicht denkt u, dat aan het begin van de lente het Hoofdbestuur (= HB) uit zijn winterslaap is ontwaakt. Eerder het tegendeel is waar: onze beslommeringen waren zo divers, dat we simpelweg niet toegekomen zijn aan het melden ervan. Het is bij goede voornemens gebleven: daarvoor bied ik excuses aan. Lees verder..
 

Nieuws van het Streekarchivaat Noordwest-Veluwe

(20 mrt) Het Streekarchivaat Noordwest-Veluwe beschikt over historische informatie over 362.152 personen uit onder meer de plaatsen Elburg, Doornspijk, Harderwijk en omliggende dorpen. Lees verder..
 

Televisieserie 'De IJzeren Eeuw' vanaf 3 april

(19 mrt) De NTR en de VPRO zenden vanaf 3 april 'De IJzeren Eeuw' uit, een dertiendelige tv-serie over Nederland in de negentiende eeuw.

In dertien afleveringen van 45 minuten neemt presentator Hans Goedkoop de kijker mee de negentiende eeuw in. Daarin zal blijken dat in die eeuw een land tot stand kwam dat wij nog altijd herkennen: het begin van het moderne Nederland.

Vanaf vrijdag 3 april is de tv-serie De IJzeren Eeuw om 21.05 te zien op NPO2 Lees verder..
 

Nieuws van het Archief Eemland

(19 mrt) Veel archief bestandeen van Amerfoort zijn te vinden in het Archief Eemland.
Onlangs is het archief van het gemeentebestuur Amersfoort uit de periode 1970 tot 1990 naar Archief Eemland verhuisd. Lees verder..
 

Jewish Heritage Europe, een portal voor Joodse culuur en geschiedenis

(18 mrt) Jewish Heritage Europe is recente website die weliswaar een Engelstalige website is maar die niettemin zeer belangrijk is ook voor Nederlandse Israëlitische genealogen. Deze website is een project van de Rothschild fundatie (hanadiv) Europa. De bedoeling is een portaal te zijn waar allerlei elementen van de Joodse genealogie worden gebundeld. Dit kunnen privé-personen zijn maar ook de veelheid van organisatie die zich met joodse genealogie bezig houden. Nederland heeft een breed Joods cultuurgoed. Vanaf de 16de eeuw hebben zich door pogroms over de hele wereld vooral in Amsterdam zeer veel Joden gevestigd, zodat voor de tweede wereldoorlog ongeveer 10% van de Amsterdammers van joodse komaf waren. Het Amsterdamse stadsdialect zit nog steeds vol met jiddische leenwoorden. Amsterdam werd Mokum genoemd, in het hebreeuws is dat het woord voor de plaats. Lees verder..
 

Antwerpenaren in Nederland (begin 17e eeuw)

(17 mrt) In 1585 viel Antwerpen in Spaanse handen en de bewoners weken uit naar Nederland, Duitsland enz..
Op huizen, erfelijke rentes enz. werd beslag gelegd.

Bij de ingang van het twaalfjarig bestand (1609 - 1621) werd het beslag opgeheven en veel mensen gingen over tot verkoop van hun achtergebleven bezittingen.

Deze periode is onderzocht, waarbij alle verkopingen vanuit Nederland zijn genoteerd.

U vindt deze onder "zoeken in bronnen" en vervolgens onder de knop "Bevolking Antwerpen" in de linkerkolom. Lees verder..
 

Protestants Montferland nu online!

(17 mrt) Onlangs zijn door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers twee kerkarchieven verworven: dat van de Hervormde Gemeente 's-Heerenberg en de Hervormde Gemeente Zeddam. Deze archieven bevonden zich in het Gelders Archief te Arnhem. Op verzoek van het bestuur van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam zijn deze archieven nu geplaatst in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Lees verder..
 

Genever maart 2015 nr 1

(16 mrt) Mooie lange uitgewerkte stamreeks
Oproep om bestuursleden: je zal er maar wonen !!
Wie is Wie (graag opgave van E-mailadressen van nog enkele leden) Lees verder..
 

Service-upgrade GensDataPro 2.9.9.1

(16 mrt) De NGV heeft 16 maart 2015 een nieuwe versie van GensDataPro uitgebracht: service-upgrade versie 2.9.9.1. Lees verder..
 

NGV present op 'Dag van de Familiegeschiedenis' van 50 jaar Familiekunde Vlaanderen (foto)

(15 mrt) Diverse afdelingen van de NGV waren aanwezig met een stand in Antwerpen tijdens 50 jaar Familiekunde Vlaanderen. Lees verder..
 

Publicaties Franse Tijd uit Barneveld nu online beschikbaar

(15 mrt) Een unieke verzameling publicaties uit de Franse Tijd is nu digitaal te raadplegen. Lees verder..
 

Historische archieven voormalige gemeente Bemmel online doorzoekbaar.

(14 mrt) Per 15 februari zijn de historische archieven van de voormalige gemeente Bemmel online doorzoekbaar op de website van het Regionaal Archief Nijmegen. Het gemeentebestuur van Lingewaard heeft in januari officieel de archieven van Bemmel naar de archiefbewaarplaats in Nijmegen overgebracht. Daar kunnen geïnteresseerden nu naar hartenlust grasduinen in de Bemmelse bronnen. Lees verder..
 

50 jaar Familiekunde Vlaanderen (dag van de familiegeschiedenis)

(13 mrt) Familiekunde Vlaanderen vzw viert haar 50-jarig bestaan in het FelixArchief te Antwerpen programma congresdag (14 maart) en een dag voor Familiegeschiedenis (15 maart). Tijdens deze twee dagen is er ook een genealogie en erfgoedbeurs Lees verder..
 

50 jaar Faniliekunde Vlaanderen (congresdag)

(13 mrt) Familiekunde Vlaanderen vzw viert haar 50-jarig bestaan in het FelixArchief te Antwerpen programma met een congresdag (14 maart) en een dag voor Familiegeschiedenis (15 maart). Tijdens deze twee dagen is er ook een genealogie en erfgoedbeurs Lees verder..
 

Hulp gevraagd bij database over Apothekers

(12 mrt) Aan de Universiteit Utrecht wordt binnen de vakgroep Geschiedenis van de Farmacie gewerkt aan een database van alle apothekers die tussen 1240 en 1818 in de Noordelijke Nederlanden gevestigd waren.

We proberen in deze database zoveel mogelijk gegevens bijeen te brengen, dus niet alleen de naam, plaats en data, maar bv. ook echtgenote(s), straat- en huisnaam en nevenfuncties.

De database zal farmaceutisch, medisch en sociaaleconomische historici meer zicht geven op het medisch landschap en de verzorgingsdichtheid (hoeveelheid apothekers per hoofd van de bevolking) in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Daaruit voortvloeiend ontstaat o.a. meer zicht op geneesmiddellenvoorziening in deze periode.

Tegelijkertijd heeft de genealoog met deze database een professioneel en uniek onderzoeksinstrument waarin hij eenvoudig en snel bronmateriaal over een voorvader in het apothekersmetier kan terugvinden.

De database wordt namelijk vrij toegankelijk voor iedereen. Lees verder..
 

CURSUS GENEALOGIE VOOR BEGINNERS NAJAAR 2015

(12 mrt) De nu lopende cursus was snel volgeboekt. Daarom heeft het Bestuur besloten een tweede maal deze cursus te laten geven in het najaar.

In het linker menu bij Cursussen vindt u de data en meer informatie. Lees verder..
 

Mededelinge blad Zaanstreek 2015 Maart nr 1 - 100ste editie

(12 mrt) Het mededelingenblad verschijnt dit keer als 100ste editie, waarvoor onze hartelijke gelukwens. Ook nu in dit mooie blad enkele korte leuke verhalen en een groot genealogisch artikel Lees verder..
 

Hoe moet je een artikel of boek schrijven over je familie ?

(11 mrt)

Hoe begin je hieraan ? Waar moet je aan denken ?
Er is tegenwoordig veel keuze uit handleidingen over dit onderwerp.
Een viertal boeken worden hieronder beschreven. Lees verder..
 

Archief schepenbank Geertruidenberg digitaal!!

(11 mrt)
Archief Tilbnurg bericht: Op dit moment is Regionaal Archief Tilburg bezig met het digitaliseren van de meest geraadpleegde archieven van de gemeenten binnen haar werkgebied. Afgelopen jaar is er gestart met het digitaliseren van notariële- en schepenbankarchieven. Belangrijke bronnen voor o.a. genealogen en onderzoekers naar huizen, hoeven, landerijen enz. Lees verder..
 

Beleef de Groninger Veenkoloniën

(10 mrt) Met name voor de Noord-oosterlingen en hun afstammelingen is het interessant eens te kijken hoe hun voorouders leefden en werken. Een (groeps-)bezoek aan het Veenkoloniaal Museum in Veendam is dan meer dan de moeite waard.

Oog in oog staan met een veenlijk, diep weggestopt tussen zware lagen turf. Dwars door het wrak van een turfschip wandelen, om plotseling uit te komen in een cafeetje met het zicht op Riga. Over de Sluiskade wandelen langs een bootjesbouwer, een kruidenier en -alweer- een cafeetje. Het ruim 60 ton metende bolschip de Eben Haëzer bezoeken en je in het piepkleine roefje proberen voor te stellen hoe daar een heel gezin in heeft geleefd. Als contrast de Scholtenkamer binnen gaan, waar de grootindustrieel Willem Albert Scholten je vanaf zijn sokkel streng toekijkt. Op de bovenste verdieping van het museum in het verend stalen stoeltje van een antieke Ferguson ploffen en een rit maken langs een kaarsrechte akker. Lees verder..
 

Aanvulling op artikel "De website van de NGV" in Gens Nostra 2015 nr. 3

(10 mrt) Over de interessegroep "Familieorganisaties" staat slechts een summiere vermelding in Gens Nostra, nl "een groep mensen uit één familie die samen op zoek zijn naar de wortels van hun familie."

Mevrouw Wil Furrer-Kroes merkt op dat het niet altijd gaat om één familie, maar dat veel vaker onderzoek gedaan wordt naar alle mogelijke naamgenoten, los van het feit of men tot dezelfde stam behoort.

Ook zijn er groepen die onderzoek doen naar alle voorkomende variaties van een bepaalde naam. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de variaties van de naam Kroes. U kunt dit zien op hun website: uitwelkebeker.nl.

Met dank voor deze aanvulling.

Mathieu Hendriks Lees verder..
 

Twee kwartieren

(10 mrt) leuke verhalen, het verhaal van Aldfaer wordt bijzonder aanbevolen. Lees verder..
 

Gepermeteerd maart 2015

(09 mrt) Twee genelogische verhalen en twee instructieve verhalen Lees verder..
 

Uitnodiging Jubileumviering 50 jaar HollandsNoorderKwartier.

(08 mrt) De afdeling Hollands Noorder Kwartier bestaat dit jaar 50 jaar.
Dat willen wij vieren met iedereen die de afdeling een warm hart toedraagt.
De viering zal plaats vinden op ZATERDAG 11 april a.s.

Het afdelingsbestuur heeft voor deze viering een speciaal programma samengesteld en nodigt u dus uit dat mee te beleven.

Kom dus gerust en vier ons feest mee!!!!

Locatie voor deze speciale dag:

Kerkgebouw De Blije Mare
Kajakstraat 60
1826 DN Alkmaar Noord
(naast winkelcentrum de Mare)
gratis parkeren (Europaplein)
Bus 3 vanaf NS Alkmaar Lees verder..
 

Twente 2015 nr 1

(08 mrt) Twee zeer interessante artikelen, verder afdelingsnieuws Lees verder..
 

Gens Nostra: 2015 maart nr 3

(07 mrt) Weer een prachtig mooi uitgevoerd nummer, met enkele bijzondere bijdragen. Vooral de bijdrage van Mathieu Hendriks wordt sterk aanbevolen Lees verder..
 

Goed nieuws voor de bewoners van Geleen

(05 mrt) Vanaf zaterdag 7 maart 2015 zijn de lokalen van Heemkunde Vereniging Geleen iedere eerste zaterdag van de maand geopend van 9.30 tot 12.00 uur.
Het betreft een experiment dat gedurende het hele jaar 2015 loopt. Hiermee willen wij de mensen tegemoet komen die overdag of in de avonduren weinig tijd hebben. Lees verder..
 

Vijftig jaar Familiekunde in Vlaanderen

(03 mrt) Veel genealogen hebben roots in Vlaanderen.
Voor hen hebben we een belangrijke gelegenheid om meer te weten te komen over die Vlaamse roots. Lees verder..
 

Onze NGV heeft een eigen Aldfaer helpdesk !

(03 mrt) NGV Aldfaer helpdesk moeilijk te vinden ? Lees verder..
 

Nieuws van het Historisch Centrum Overijssel

(03 mrt) Donderdag 12 maart 2015 vindt de officiële publiekslancering van het digitale platform MijnStadMijnDorp (MSMD) plaats. Op deze dag worden de producten portaal MSMD en portaal Onderzoek Overijssel gepresenteerd. Maar er worden ook informatiesessies georganiseerd, gerelateerd aan beide producten en het project Boeren in Overijssel. Lees verder..
 

Mededelingen over aldfaer

(02 mrt) Regelmatig bereiken mij klachten over Aldfaer, die ik zelden goed kan oplossen omdat ik het programma onvoldoende beheers. Het zijn klachten zoals onderstaande. Anderen berichten mij over foutmeldingen en dan verwijs ik naar Aldfaer zelf. De brief van de Heer Moed is mij uit het hart gegrepen: Lees verder..
 

Duitslanddag 2015 - een impressie -

(01 mrt)

Ondanks ‘weercode Oranje’ kwamen er bijna 80 bezoekers op 7 februari naar Weesp om de experts uit binnen– en buitenland te spreken, waarvan 30 niet-leden. Sommigen konden doorverwezen worden, o.a. naar de verrassende Duitstalige bibliotheek, anderen kregen het antwoord van hun leven. Zo kon een lid uit Den Haag na vele jaren het antwoord krijgen, waar één van haar voorouders vandaan kwam: ‘Deerwishen bij Frankfort aan de Main’ stond er in de huwelijksbijlage. Meneer Lupold von Lehsten uit Hessen had er veel plezier in: het is het zuiverste Hessisch dialekt voor … Oberwiddersheim ! En daar kent hij een vakman, die intussen al heeft nagekeken, of de gezochte voorouders daar voorkomen! Lees verder..
 

De afdeling 'West Noord-Brabant', nu ook op Facebook en Twitter

(28 feb) De afdeling WestNoord-Brabant is sinds kort ook op de Social Media: Facebook en Twitter te vinden. U vindt e.e.a. op de webstek van de afdeling: link

U kunt op Twitter volger worden link en/of de Facebookpagina liken link Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

wo 01 apr Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 VERVALLEN IVM VERBOUWING!!!
wo 01 apr GELDROP. BESTUURSVERGADERING KPL
wo 01 apr Groningen Dicht bij huis. Het Groningen van Cornelis Jetses
za 04 apr Almere Voorouderspreekuur Almere
di 07 apr Haarlem Voorouder-spreekuur
wo 08 apr Utrecht Afdelingsledenvergadering gevolgd door een Workshop over het maken van een boek in Word.
do 09 apr AMERSFOORT Spreekuur stamboomonderzoek en familiegeschiedenis
vr 10 apr Hoorn Voorouderspreekuur
vr 10 apr Tiel Genealogisch Café
za 11 apr Alkmaar Afdelingsbijeenkomst, Viering 50-jarig bestaan afdeling HNK
za 11 apr Alkmaar Nrd (naast centrum De Mare) Afdelings Viering 50-jarig jubileum.
za 11 apr Sittard Jaarvergadering NGV afdeling Zuid-Limburg
za 11 apr Boxmeer GENEALOGISCHE CONTACTDAG
za 11 apr Zoetermeer 'Wat de boer niet kent, lust hij niet'. PRO-GEN-gebruikersbijeenkomst (Zoetermeer)
za 11 apr 's-Gravenhage Dag van de Familiegeschiedenis
za 11 apr Groningen Afdelingsledenvergadering en lezing
za 11 apr Capelle a/d IJssel Algemene Leden Vergadering
za 11 apr Borne Lezing spreker en onderwerp wordt nog nader bekend gemaakt
za 11 apr Capelle a/d IJssel De humorenleer
za 11 apr Borne Algemene ledenvergadering afd. Twente
di 14 apr Eindhoven Voorjaarsafdelingsvergadering (met aansluitend "Het spoor bijster")
di 14 apr Apeldoorn Afdelingsledenvergadering en vervolg thema 'Mijn meest aansprekende voorouder'
wo 15 apr Tilburg Afdelingsledenvergadering NGV-HTB
wo 15 apr TILBURG Onderzoek in België door Herman Jorens, Vereniging Familiekunde Vlaanderen
wo 15 apr Breda Ledenvergadering
wo 15 apr Koog aan de Zaan Jaarlijkse ledenvergadering en aansluitend "De Zaanstreek tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-
do 16 apr Delfgauw Wie Was Wie
do 16 apr AMERSFOORT Afdelingsledenvergadering en lezing "Vertrouwd en vernieuwd: Archief Eemland in het Eemhuis.
do 16 apr Klundert De Tachtigjarige Oorlog in West-Brabant
za 18 apr Haarlem Voorouder-spreekuur met gast Robert Philippo
za 18 apr Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 18 apr Wijhe OPEN DAG GENEALOGIE WIJHE
za 18 apr 's-Gravenhage 'Dag van de Haagse Geschiedenis'
za 18 apr Hoogeveen Algemene leden vergadering NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel
za 18 apr Leeuwarden Digitalisering van de NGV verzamelingen
za 18 apr Kapelle ALV + Lezing over de "Proefkolonie" en de kolonisten in Zuidwest Drenthe
za 18 apr Hoogeveen "WEG MET DIE ZOOI"
di 21 apr Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsledenvergadering afdeling Amsterdam e.o.
di 21 apr Tiel Matriarchaal erfgoed: Terug via de vrouwelijke lijn
di 21 apr Delft Delft op de Kaert - Van Stadsgezicht tot Street View
di 21 apr Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsbijeenkomst met lezing: Populatiegenealogie
wo 22 apr Eindhoven Cursus Aldfaer II
wo 22 apr Leiden ALV + 'Leden presenteren uit eigen werk'
wo 22 apr Groningen Loopbaan en levensloop van onderwijzers en onderwijzeressenin het openbaar lager onderwijs in de neg
do 23 apr Den Helder Workshop onderzoek naar huizen
do 23 apr Lelystad Ledenvergadering gevolgd door de lezing De Nieuwe Hollandse Waterlinie
vr 24 apr Lelystad Voorouderspreekuur Nieuw Land Erfgoedcentrum Lelystad
vr 24 apr Purmerend Voorouderspreekuur in het Waterlands archief
vr 24 apr Den Helder Trekschuiten en postvervoer in het verleden.
za 25 apr Driebergen NGV Algemene Vergadering
di 28 apr Apeldoorn Excursie CODA Archief
wo 29 apr Den Helder Lezing bombardementen boven Den Helder tijdens de 2e wereldoorlog.
do 30 apr Groningen Het Scholtenhuis in de Tweede Wereldoorlog

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Cursussen binnenkort

wo 08 apr Delft Paleografie voor beginners
di 14 apr Middelburg Rondleiding depots Zeeuws Archief
wo 15 apr Nijkerk Een boek maken in Word
vr 17 apr Breda Workshop Huizenonderzoek
wo 22 apr Arnhem Workshop genealogisch onderzoek KNIL-militairen
vr 24 apr Breda Workshop Genealogie

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

29 mrt Overlijdensdatum van Johannes Wilhelmus Schelkes en Wilhelmina Stumpf
26 mrt Bewaarplaats notariële protocollen Kreis Kleve (Noordrijn-Westfalen) 1750-1850
22 mrt Engel de Jong
21 mrt Akten Burgerlijke Stand opgemaakt in 2-voud. Wat blijft daar digitaal van over ?
20 mrt Vertaalhulp
16 mrt Een nieuwe versie van GensDataPro® is beschikbaar GensDataPro 2.9.9.1
15 mrt Gezocht de juiste Otto
14 mrt Gevraagd de overlijdensdatum van Dirk Scholten
13 mrt Daem Claes Wassenaar
02 mrt Waardoor werd 'mineur' Pierre Jean Schumacher blind ?

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

Recente verslagen van evenementen

do 12 mrt ROSMALEN Lezing Genealogisch onderzoek in de Meijerij van ‘s-Hertogenbosch door Anton Neggers

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2015 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257