NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2015 nummer 69

zondag 1 maart 2015

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS


Gens Nostra: nummer 3 verschijnt eerste week van maart 2015

De maarteditie van Gens Nostra begint met deel twee van het artikel "De Brouwertjes: Met dieven vangt men dieven!" van Harmen Snel.
De hoofdrolspelers zijn nu zijn dochter Abigael, alias Maria, en haar partners. De laatsten speelden een wel heel bijzondere rol in het Brouwer-netwerk. Opnieuw zien we dat de kinderen die opgroeiden aan het eind van de achttiende eeuw in de Jordaan vaak moeilijk werk vonden en de "kleine criminaliteit" daarom voor hen een aantrekkelijk alternatief was.

Afbeelding: Ingang Kamp Soltau.

Het volgende verhaal gaat over een familiegeschiedenis die zich afspeelt tijdens de Eerste Wereld­oorlog ofwel "Den Grooten Oorlog" zoals de titel luidt van de streekgeschiedenis van Rodger van Kerckhoven.
De hoofdpersoon, Florimond Becq, werd in 1864 geboren in Wodecq, een dorpje op de taalgrens van Vlaanderen en Wallonië en kwam aan de kost als boerenknecht in Sempst. Vanaf het binnentrekken van de Duitse soldaten in 1914 en de daarop volgende gebeurtenissen, zoals de vernieling van huizen en dorpen, gevangenneming van mannelijke inwoners en internering in Soltau, volgen we door de ogen van de hoofdpersoon de oorlog op de voet. Een aangrijpende geschiedenis.

Afbeelding: Zemst: kerk na brand in 1914 (foto 1918)
Verder onderwerpt Hans Meijeraan een aantal akten van de burgerlijke stand aan een nadere analyse, waarbij hij de nadruk legt op een geboorteakte met drie aantekeningen in de marge. Deze marges worden gebruikt om later wijzigingen in de akten te noteren en zijn daarom voor genealogen hoogst interessant.

In de rubriek Digitaal bespreekt Mathieu Hendriks wat onze website tegenwoordig allemaal te bieden heeft aan mensen die zich met genealogie bezig houden. Als u denkt alles al te weten, raad ik u toch aan dit artikel te lezen want wellicht staat er iets in wat u nog niet weet. Verder zijn aanwezig de rubrieken Boeken en Tijdschriften.

Tot slot: we zijn op dit moment druk bezig met het themanummer over "Napoleon en onze voorouders" en hopen deze uitgave begin mei te kunnen rondsturen aan onze leden.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens Nostra


De NGV digitaliseert

In gesprek met Dick Waalboer

voorzitter van de afdeling Oostelijk Westfriesland

De afdeling West-Friesland beschikte over meer dan 55 dikke ordners. In deze ordners zaten gemiddeld 350 pagina's vol geplakt met uitgeknipte familieberichten. Keurig op alfabet, hoofdzakelijk uit West-Friesland. Niet dat we eenkennig zijn, maar we wonen daar nu eenmaal. Het bestand besloeg een periode vanaf 1990 tot en met 2010 met hier en daar een enkele uitschieter naar het verleden. Een hele kast vol! Toen ik voorzitter werd van onze afdeling was een van mijn zorgen: als dit in brand vliegt...!
We hebben toen, na nogal wat vijven en zessen, iedereen van het bestuur op één lijn kunnen krijgen om te gaan digitaliseren. Het Westfries Archief (WFA) was zo royaal om een kamer, compleet met laptop en scanner ter beschikking te stellen. Nadat uitgezocht was wat de beste methode zou zijn om te werken, zijn we aan de slag gegaan. Steeds met twee mensen: één scannen en lezen en de ander intikken in Excel. Ongeveer vier jaar lang zijn zeven vrijwilligers bezig geweest om de bladen te scannen en in te voeren. Daarna kregen we nog een heleboel losse familieberichten aangeboden en ook deze zijn verwerkt. Het is nu nog een kwestie van bijhouden. En dat gebeurt nog door enkele mensen, die gemiddeld een middag in de twee maanden hiermee bezig zijn. Zelf ben ik nog met Jan Netelbeek bezig om de scans doorzoekbaar op de site van de NGV te krijgen. Ook het WFA zal de informatie op de site plaatsen. Het is alweer meer dan tien jaar geleden, dat ons PR-bestuurslid Gerri Kind-Renskers met een groep mensen in het WFA startte met het digitaliseren van DTB's in West-Friesland. In de meeste gevallen was wel enige kennis van paleografie noodzakelijk. Met kopieën van de originele stukken werd thuis "vertaald" en werden de gegevens in Excel verwerkt. Controle vond plaats door het personeel van het WFA. Al vrij snel heb ik mij ook bij die groep aangesloten. Wij, mijn vrouw en ik, wilden graag onze paleografische kennis op peil houden. Zij was al actief in die groep. Iedere tweede vrijdag van de maand kwam de groep bij elkaar in het WFA om woorden, die we thuis niet konden "vertalen" plenair te behandelen. Meestal kwamen we er dan wel uit. Als dat niet zo was, werd het probleem op de website van het WFA geplaatst als "probleem van de maand". Sinds ruim een jaar wordt gewerkt met "Vele handen". Een kleine 270 mensen werken hieraan mee. Het gaat wel sneller, maar.... aan een handschrift wennen bijvoorbeeld is er niet bij. Het "probleem van de maand" is gebleven.Wat korte berichten

50 jaar Familiekunde (in) Vlaanderen
In 2015 bestaat Familiekunde Vlaanderen 50 jaar. Een halve eeuw vrijwilligersengagement op het gebied van familiekunde, genealogie en heraldiek willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
We organiseren in het FelixArchief te Antwerpen daarom een tweedaags evenement '50 jaar Familiekunde (in) Vlaanderen', bestaande uit de traditionele congresdag (14 maart 2015) en de Dag van de familiegeschiedenis (15 maart 2015). Iedereen met belangstelling voor genealogie en familiegeschiedenis is van harte welkom.
Het 50ste congres op 14 maart 2015 staat in het teken van de 'Belgische oorlogsvluchtelingen naar Nederland en Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog'.
Lees verder.....

De Slag om Verdun in de Eerste Wereldoorlogkrant
Op 30 Januari is de vierde aflevering van de Eerste Wereldoorlogkrant verschenen die het Historische Nieuwsblad en de KB samen uitbrengen. De Slag bij Verdun staat centraal in dit nummer. De Eerste Wereldoorlogkrant is verkrijgbaar in de boekhandel en ook online.
Lees verder.....

Digitaal goud delven bij de KB
Ewoud Sanders heeft zijn zoekgids uit 2014 over 'digitaal schatgraven' bij de KB herschreven en opnieuw uitgebreid. De 2015-versie bevat nog meer informatie over het zoeken via Delpher, dat eind vorig jaar grondig is herzien. Het boekje is een toegankelijke gids door verschillende webdiensten van de KB met aansprekende voorbeelden.
Lees verder.....

Reconstructie Doopboek 's-Gravendeel
De DTB=boeken van 's-Gravendeel zijn in het begin van de 20e eeuw als oude rommel opgeruimd. Dhr. Arie Butterman heeft met veel inzet het doopboek kunnen reconstrueren. Het resultaat is een overzicht van 1.072 doopdata over de periode 1743-1811, dat te vinden is op:
Lees verder.....

Correspondentie van Franklin D. Roosevelt
Als kind van 12 jaar schreef de vroegere Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt een bedankbrief aan Sijbrand Fontein uit Harlingen. Deze correspondentie is onlangs teruggevonden in het archief van Tresoar.
"Roosevelt bedankt 'Mr. Fontein' voor de postzegels die aan hem gestuurd zijn. Hij vertelt dat hij nu al meer dan 1700 postzegels in zijn verzameling heeft. De familie van de jonge Franklin kwam oorspronkelijk ook uit Nederland. Contact met Nederland is daarom niet verwonderlijk.
Roosevelt schrijft onder andere in zijn brief: "Dear Mr. Fontein. It was most kind of you to send me all those stamps and I am ever so much obliged to you for them. I only had 5 of the Dutch stamps & not many more of the others so I feel quite rich now as I have more than 1700." Onder de brief staat: Franklin D. Roosevelt, Hyde Park on Hudson, New York, U.S.A. De brief zal tentoongesteld worden op 'De dag van de brief' vrijdag 24 april in De Harmonie te Leeuwarden."
Bron: nieuwsbrief Tresoar februari 2015


Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar webredactie@ngv.nl

De webredactie.

  pijl omhoog

Nieuws

De afdeling 'West Noord-Brabant', nu ook op Facebook en Twitter

(28 feb) De afdeling WestNoord-Brabant is sinds kort ook op de Social Media: Facebook en Twitter te vinden. U vindt e.e.a. op de webstek van de afdeling: link

U kunt op Twitter volger worden link en/of de Facebookpagina liken link Lees verder..
 

Engelse Immigranten 1330-1550

(28 feb) Onlangs is een volledig doorzoekbare database beschikbaar gekomen die de migratie naar Engeland in deze roerige tijd in overzicht brengt. Het is de tijd van Rozenoorlog en de Pest Lees verder..
 

Bestuursvergaderingen in Agenda

(27 feb) Voortaan staan de data van de vergaderingen van het Bestuur van de afdeling Kempen- en Peelland in de Agenda vermeld. Met als kop BESTUURSVERGADERING KPL.

Vragen en agendapunten uiterlijk 14 dagen voor de vergadering via mail sturen naar de secretaris marielouisevanwijk@onsbrabantnet.nl

Voor ingelogde leden komt de actielijst van de betreffende vergadering onder het menu item Verslagen beschikbaar. Lees verder..
 

100.000 Brabantse boeven op internet

(27 feb) Kleine boefjes en grote criminelen veilig achter slot en grendel in het BHICRuim 250 mensen hebben zich de afgelopen maanden enthousiast beziggehouden met het opsporen van boeven uit de gevangenisregisters van het BHIC. Dankzij dit unieke crowdsourcingsproject zijn de oude inschrijvingsregisters van Brabantse strafgevangenissen over de periode 1821-1925 vanaf nu online doorzoekbaar op naam, leeftijd, geboorteplaats en misdrijf. Dat betekent meer dan 100.000 registraties van kleine boefjes en grote criminelen op bhic.nl/stamboomLees verder..
 

Column nr. 55

(27 feb)

Een bijeenkomst in het kader van het computerprogramma HazaData had als onderwerp het plaatsen van afbeeldingen in het stamboomprogramma. Eén van de aanwezigen zei dat er in zijn familie bijna geen foto's zijn, dit bracht mij op het thema beeldbanken. Dit zijn verzamelingen waarop plaatjes van ansichten, schilderijen, gevangenissen, kerken, huizen, kastelen, tekeningen, graven, straten enz. staan. Plaatsen waar uw familie kwam, leefde, werkte, woonde. Met wat geluk staat er zelfs nog een voorouder van u op. U kunt beginnen met beeldbanken.startpagina.nl. Na de opsomming van diverse beeldbanken in Nederland volgt er een opsomming van verzamelingen per provincie.Op deze startsite staan onder andere Het Nationaal Archief (meer dan een miljoen foto's en ruim 9000 kaarten), het Geheugen van Nederland (833.928 beelden), Het Verleden in Beeld (beroepen en schepen), een heleboel Polygoon journaals en Erfgoedfoto.nl. Lees verder..
 

Het Gemeentearchief Schiedam heeft een mooie art-decokaart gekocht.

(27 feb) Op deze litho is het grondgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland te vinden. De litho van Schieland die Van Baarsel tekende toont de twee grootste droogmakingsprojecten: de Zuidplaspolder en de polder Prins Alexander Lees verder..
 

50 Jaar Hollands Noorderkwartier

(26 feb) De afdeling Hollands Noorderkwartier viert op zaterdag 11 april 2015 haar 50-jarig bestaan als afdeling.

Alle NGV-leden worden hierbij uitgenodigd aan deze viering deel te nemen

De feestelijkheden hebben plaats in:
Kerkgebouw De Blije Mare
Kajakstraat 60
1826 DN Alkmaar Noord
naast winkelcentrum de Mare

gratis parkeren op het Europaplein

Bus 3 vanaf NS-station Alkmaar Lees verder..
 

Blue Crab een nieuw macintosh tool waarmee men websites integraal kan downloaden

(26 feb) Deze Software Review ontleen ik aan Linus Ly, lly@atpm.com. Het gaat over Limit Point Software’s Blue Crab Standard Installation waarmee je websites integraal kunt binnenhalen. Ik bespreek deze zaak hier vooral om te laten zien welke ontwikkelingen de computer-genealogie door maakt Lees verder..
 

Nederlands Bidprentjes Archief, collectie met meer dan 66.000 bidprentjes

(25 feb)
Eind 2005 zijn Egbert Wijnen uit Mierlo en Theo van Beeck uit Helmond begonnen met het opbouwen van een databank van bid- en herdenkingsprentjes waarbij, naast de gebruikelijke persoonsgegevens, zowel de voor- als binnenzijde digitaal in kleur worden opgeslagen. Hiermee ontstond het "Nederlands Bidprentjes Archief". Lees verder..
 

Kwartier van Nijmegen 2015 nr 1

(24 feb) Dit is weer eens een goed gevuld nummer met tal van aardige verhalen. Lees verder..
 

StoryWorth bekroond bij VS-genealogen congres

(23 feb) Tijdens het grote genealogen-congres in Salt Lake City, waarover eerder werd geschreven, werd StoryWorth, ontwikkeld door een San Francisco start-up-company, bekroond met een prijs van van $15,000. StoryWorth moest bij de uitverkiezing concurreren met LucidPress, een layout-programma voor kladboek-aantekeningen GenMarketplace, een web app dat linkt met personen die een oplossing bieden voor een genealogische zoekvraag en ArgusSearch, een handschrift-herkenner en -conversieprogramma. Lees verder..
 

NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein ook op Facebook

(21 feb)
Sinds enige tijd heeft de NGV-afdeling LVC ook een Facebook-pagina.
Ga hiervoor naar de : link

Men moet wel een account voor Facebook hebben of aanmaken.

Veel leesplezier ! Lees verder..
 

De 16.155 Belgische vluchtelingen in Uden tussen 1914 en 1918

(21 feb) Een eeuw geleden streken er vele duizenden Belgische vluchtelingen neer op de uitgestrekte heide ten noorden van het Nederlandse dorp Uden. Daar hebben zij, als vluchtelingen voor de oorlog in hun eigen land, de eerste culturele activiteiten ontplooid in het onontwikkelde gebied.
De Vlaming Hugo VanDingenen in 2007 Lees verder..
 

Jan Veekens uit Oss benoemd tot 'Ridder' voor inzet genealogische en hist. verenigingen

(20 feb) Ons NGV-lid de heer Jan Veekens woonachtig te Oss, is woensdagavond 18 februari 2015, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Veekens ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Van Soest van Boxmeer.

Lees verder via de : link Lees verder..
 

Jan Veekens uit Oss benoemd tot 'Ridder' voor inzet genealogische en hist. verenigingen

(20 feb) Fotograaf : Daan Schijffelen


Ons NGV-lid de heer Jan Veekens woonachtig te Oss, is woensdagavond 18 februari 2015, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Veekens ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Van Soest van Boxmeer. Lees verder..
 

'Familie in beeld', vanmiddag (16-2) in: Tijd voor Max (NPO 2) 17.40 uur

(16 feb) Tussen 17.40 en 18.40 uur op NPO/Ned. 2, komt Wim Kros vertellen over de boeiende, waardevolle en persoonlijke hobby 'Familiegeschiedenis'
Zie verder op de NGV Facebook-pagina link
en link Lees verder..
 

Op de valreep, Omroep Max besteedt aandacht aan genealogie

(16 feb) Via een van onze NGV-leden ontvingen we de tip dat op (carnavals)maandag 16 februari 2015 bij Omroep Max in het programma Tijd voor Max & Hallo Nederland aandacht gegeven wordt aan genealogie/stamboomonderzoek. Lees verder..
 

Gens Propria 2015 nr 1

(15 feb) Dit nummer gaat vooral over de eerste wereldoorlog. Lees verder..
 

Ex First Lady Laura Bush houdt Key speech bij genealogencongres

(15 feb) Het grote genealogische congres RootsTech (Salt Lake Palace.) krijgt veel belangstelling ook in de lokale pers van deze stad (Salt lake City) en staat (Utah). Kernthema is de digitalisering van de genealogie, DNA-onderzoek, Gelaatsherkenning met computertechnieken e.d. Vooral het optreden van Laura Bush en haar dochter Jenna trok zeer veel aandacht. Voor een overzicht van de rede en de sfeer er om heen zie

link

link Lees verder..
 

1ste verslag genealogie congres - Rede van broeder Dennis Brimhall CEO FamilySearch Mormonen)

(14 feb) Momenteel wordt in Salt Lake City - VS het grootste genealogie congres gehouden dat er ooit was en waarbij bijna 22 duizend personen hebben ingeschreven. participanten zijn ook Laura Bush (vrouw van ex-president) en haar dochter Jenna. Daarnaast participeren nog veel tienduizenden via internet (MiniRootsTech) en video tapes. De belangstelling voor genealogie is in de VS momenteel overweldigend. Het zijn niet alleen Amerikanen maar ook heel wat buitenlanders van alle zijden van de wereld die hier participeren. Genealogie wordt een wereldomspannende aangelegenheid waarbij de VS duidelijk het voortouw heeft genomen.
Van de diverse key-speeches heb ik de voordracht van broeder
Dennis Brimhall (nu 1,5 jaar CEO) samengevat. De nieuwe ontwikkelingen overtreffende stoutste verwachtingen. Vooral nu de grote spelers zoals Ancestry.com, MyHeritage, De Mormonen en Find my past steeds intensiever met elkaar gaan samenwerken. Genealogie is een mondiale activiteit geworden. Lees verder..
 

nieuwe website Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL).

(14 feb) Onlangs is de website van het vroegere rijksarchief Limburg en het stadsarchief maastricht, thans RHCL vernieuwd Lees verder..
 

Mededelingenblad NGV-Land van Cuijk en Ravenstein 2015 nr 1

(13 feb) Genealogische contactdag zaterdag 11 april 2015 vanaf 10.00 tot 16.00 uur in Hotel het Vertrek; Stationsweg 12, 5831 CR Boxmeer (t.o. NS-station) tel. 0485-577017 Lees verder..
 

Stichtse heraut 2015 nr 1

(12 feb) Overwegend intern afdelingsnieuws. Drie artikelen van algemene betekenis Lees verder..
 

Donderdagavond 12-2: lezing van Hans van Felius getiteld 'Weg met die zooi'

(11 feb) Hans van Felius houdt een lezing getiteld 'Weg met die zooi, of hoe blijft onze genealogische nalatenschap behouden?'

De eerder vermelde lezing over 'Datering van oude foto's' is pas op donderdag 12 maart. Sorry voor de verwarring.

link
en
link Lees verder..
 

Algemene Oproep voor het insturen van bijdragen voor Gens Nostra

(11 feb) De voorraad aan artikelen voor Gens Nostra neemt af en daarom doen wij een algemene oproep aan al onze lezers om de resultaten van hun genealogisch onderzoek op papier te zetten en naar ons toe te sturen. We ontvangen graag familiegeschiedenissen en biografieën over uw voorouders ingebed in de betreffende historische periode. Maar ook korte beschouwende verhalen over de mogelijkheden van digitaal onderzoek, bijzondere vondsten, bepaalde historisch-genealogische vraagstukken en opvallende onderlinge relaties en contacten van personen zijn van harte welkom. Lees verder..
 

Nieuwe (joodse) Kindertransport records zijn nu beschikbaar Findmypast

(11 feb) Find my past, de bekende Britse genealogische grootonderneming gespecialiseerd in VK en britse dominions bericht het volgendce Lees verder..
 

Flevoland 1215 nr 1

(11 feb) Veel intern afdelingsnieuws. Enkele korte algemenere verhalen Lees verder..
 

Lezing van 10 maart bekend!

(10 feb) De lezing gaat over Heraldiek. Lees verder..
 

GensNostra 2015 nr 2 (februari)

(10 feb) Prachtig en elegant uitgegeven nummer. Top verhaal is van Antonia Veldhuis over internet zoeken. Verder enkele gedegen genealogische verhalen Dan verslagen van Gouden Speld voor de Heer de Boo en Zilveren speld van de Heer Kleijwegt Lees verder..
 

Gens Nostra 2015 nr 2 - febr.

(09 feb) Dit nummer is een sieraad voor het oog. Het bevat een geweldig praktisch artikel van Anton ia Veldhuis waarop ik extra uw aandacht vestig. Verder uitreiking van Gouden speld aan Hans de Boo en een zilveren speld aan Arie-Cees Kleywegt Lees verder..
 

“Di gantse misjpoche” ("De hele familie")

(07 feb) De besturen van de Stichting Vrienden van de Synagoge Enschede en de Vereniging Oudheidkamer Twente nodigen u op zondag 22 februari 2015 van harte uit voor de lezing:

“Di gantse misjpoche” ("De hele familie")

Een zoektocht naar zijn Twents-Joodse familiegeschiedenis door Dr. John Löwenhardt. Lees verder..
 

Genealogisch Erfgoed Magazine: 2015 nr 1

(07 feb) Diverse goed leesbare artikelen, Lees verder..
 

CURSUS GENSDATAPRO sep 2015

(06 feb) Op verzoek van leden weer een cursus GensDataPro na de zomer van 2015 ! Lees verder..
 

BHIC - meer dan 100.000 scans van de Raad van Brabant

(06 feb) Onderzoek doen in het archief van de Raad en Leenhof van Brabant, een van de belangrijkste archieven bij historisch onderzoek in Brabant tot 1811, is nu nog eenvoudiger geworden.
Dat komt omdat het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch nieuwe online zoekingangen heeft gemaakt. Daarnaast zijn grote delen van het archief gescand. Het betekent een schat aan personen, plaatsen en gebeurtenissen. Kortom, pareltjes voor historici en liefhebbers.

Bij het archief is een uitgebreide inventaris beschikbaar met informatie over de inhoud van het archief en hoe te zoeken naar informatie. Grote delen van het archief zijn bovendien nader toegankelijk gemaakt. Het BHIC heeft drie belangrijke series uit het archief van de Raad van Brabant gescand: de vonnissen, de resoluties (besluiten) en de leenregisters. Deze series zijn online te doorzoeken op namen van personen, plaatsen en onderwerpen. Lees verder..
 

Nieuw beschikbare gescande registers archief Tilburg:

(06 feb) Vanaf 1 januari zijn weer een aantal nieuwe scans beschikbaar. Dit zijn: Lees verder..
 

Haardstedenregister Emmen

(05 feb) Een aantal gedigitaliseerde haardsteden-gegevens van de bewoners van Emmen zijn beschikbaar. Dit betreffen: Lees verder..
 

Update Ancestry.com

(04 feb) Ancestry.com blijft nog steeds de grootste en belangrijkste commerciële genealogische organisatie volgens het laatste rapport dat onlangs verscheen. (zie link) men telt 2 miljoen betalende abonnees. Het bestand bestaat 15 miljard records en 60 miljoen stambomen. De site site www.ancestry.com is internationaal gezien een veel gebruikte website. Daarnaast zijn er nog genealogische sub-producten/diensten zoals Archives.com, Fold3.com, en Newspapers.com. Belangrijk is daarbij ook AncestryDNA Lees verder..
 

Gezichten ‘voorspellen’ op basis van DNA

(04 feb) Door Senne Starckx.
Peter Claes (1979 Borgerhout België) ontwikkelde een revolutionaire techniek om gezichten te ‘voorspellen’ op basis van genetisch materiaal. Hoewel nog in de kinderschoenen, biedt de techniek hoop dat op DNA van onbekende misdadigers alsnog een gezicht kan worden geplakt. Lees verder..
 

'Trouwen in Gretna Green', bij 'Andere Tijden' op 10 februari NPO 2 om 21.20 uur

(03 feb) In het Schotse plaatsje Gretna Green kon een minderjarige trouwen zonder toestemming van de ouders. Het werd in de jaren zestig een populair laatste redmiddel voor Nederlandse stelletjes die niet bij elkaar mochten zijn, maar toch niet zonder elkaar konden. Woedende vaders en Interpol hadden het nakijken zodra het paar de Engels-Schotse grens was gepasseerd. Lees verder..
 

Drievoudig ouderschap (1 vader en 2 moeders), krijgt veel publiciteit

(03 feb) De genealogie wordt er niet eenvoudiger op door nieuwe geavanceerde medische technieken. In vroegere bijdragen aan deze website hebben we hier al over gesproken. Groot-Brittannië is sinds vandaag het eerste land ter wereld waar een speciale ivf-techniek (in-vitrofertilisatie) met Mt-DNA is toegestaan waar ziek Mt-DNA binnen een eicel wordt uitgewisseld met gezond donor Mt-DNA. Vaak gebruikt men de techniek dat men in een donor eicel de kern verwijderd en de moederlijke DNA-kern van de wensmoeder in deze lege eicel inplanteerd. Deze nieuwe mogelijkheid kreeg veel aandacht ion de Nederlandse pers. Lees verder..
 

MyHeritage op 6 miljard door nieuwe content.

(03 feb) De uitbreiding met deze nieuwe content is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen MyHeritage en FamilySearch. De content bestaat voornamelijk uit stamboomprofielen die zijn aangemaakt door meer dan 22 miljoen FamilySearch-leden. Dagelijks zal nieuwe data van FamilySearch worden opgehaald en bijgewerkt op MyHeritage. Lees verder..
 

AlleGroningers

(02 feb) AlleGroningers vertelt over alle Groningers die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Groningen, van de 17e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw. Lees verder..
 

Digitaal archief weekblad Peel en Maas Venray

(01 feb)
Sinds 1880 verschijnt in Venray een weekblad. De oorspronkelijke naam van dit nieuws- en advertentieblad luidde "de Venrayse Courant". In 1881 werd de naam gewijzigd in Maas en Peel. Na overname in 1887 door de familie van den Munckhof kreeg het blad de naam die het thans nog draagt: Peel en Maas. Lees verder..
 

President Obama annonceert groot DNA project

(31 jan) In het zakenmagazine Forbes (link ) en het bekende blad Nature (link) las ik dat President Obama een natie-breed DNA project wil opstarten. Hij vraagt daarvoor 215 miljoen Dollar dat moet worden verspreid over diverse projecten die met elkaar samenhangen. Hij wil een nationale DNA-database opzetten zoals momenteel al in Groot Brittannië van 100.000 vrijwiligers-dna-donoren al gaande is. Deze Database zou dan van iedere betrokkene de medische, de fysiologische en genetische gegevens moeten bevatten. Lees verder..
 

President Obama vraagt 215 miljoen dollar voor groot DNA project

(31 jan) President Obama heeft volgens een bericht in het zakenblad Forbes 215 miljoen dollar gevraag voor een Amerika omspannend DNA project. Het is de bedoeling dat 1.000.000 vrijwilligers betrokken worden die DNA willen afstaan waarmee men het mechanisme van kanker en vele andere ziekten beter kan ontraadselen. Het project is een tegenhanger van een groot al lopend Brits onderzoek waar momenteel 100,000 vrijwillige donors zijn betrokken. Wij hebben hier al eerder over bericht. Daarnaast zijn er in de VS nog diverse private ondernemingen die dit onderzoek doen en die mogelijk daarbij betrokken worden Lees verder..
 

Terugblik lezing "WieWasWie" bij NGV-afd. Land van Cuijk en Ravenstein.

(31 jan)
De NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein mag terugkijken op een zeer geslaagde avond. Met een opkomst van ruim 60 personen was de lezing een mooie start van het nieuwe jaar op dinsdag 20 januari 2015, hotel 't Vertrek te Boxmeer. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. pijl omhoog

Evenementen binnenkort

ma 02 mrt BEST Genealogie en internet
di 03 mrt Haarlem Voorouder-spreekuur
wo 04 mrt Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 04 mrt Den Helder Het poppenhuis van Petronella Oortman
do 05 mrt Apeldoorn ALDFAER versie 6.0; wat méér biedt het nu?!
vr 06 mrt Nijmegen Innovatie in de middeleeuwen
za 07 mrt Middelharnis 14e Genealogische Dag Middelharnis in het Streekarchief Goeree-Overflakkee
za 07 mrt Wijhe OPEN DAG GENEALOGIE WIJHE
za 07 mrt Hoogeveen "JA IK WIL"
ma 09 mrt Eindhoven Cursus Genealogie (workshop 2 van 3)
di 10 mrt Apeldoorn Werken met Aldfaer
di 10 mrt EINDHOVEN Heraldiek en de weg naar een familiewapen
wo 11 mrt Oudorp (Alkmaar) Afdelingsbijeenkomst en korte ledenvergadering.
wo 11 mrt UTRECHT Het weeskamerarchief: een belangrijke bron voor gen.onderzoeken van historische familieverhalen.
wo 11 mrt Groningen Rurale metropool. Mensen, migratie en middelen in Groningen ten tijde van de Republiek
wo 11 mrt Koog aan de Zaan De eerste "schipvaart" naar Indië van 1595-1597 onder leiding van De Houtman.
do 12 mrt AMERSFOORT Spreekuur stamboomonderzoek en familiegeschiedenis
do 12 mrt Hoorn (NH) "Wie was Wie"
do 12 mrt ROSMALEN Lezing Genealogisch onderzoek in de Meijerij van ‘s-Hertogenbosch door Anton Neggers
do 12 mrt Delfgauw “Datering van oude foto’s”
vr 13 mrt Hoorn Voorouderspreekuur
vr 13 mrt Tiel Genealogisch Café
za 14 mrt Delft 'Aalmoes en Armenzorg'
za 14 mrt Antwerpen 14 en 15 maart : 50 jaar Familiekunde Vlaanderen
za 14 mrt Leeuwarden Maria Louise, prinses van Hessen-Kassel
za 14 mrt Borne Lezing over Geschiedenis van het Twents en Nedersaksisch
di 17 mrt Tiel 50 Betuwse zouaven
wo 18 mrt Leiden Lezing: Een boek maken in Word
do 19 mrt Mill Lezing over vluchtoord Uden
za 21 mrt Haarlem Voorouder-spreekuur
za 21 mrt Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 21 mrt Breda Genealogisch Cafe
za 21 mrt Utrecht Workshop archiefonderzoek
za 21 mrt Kapelle(Zld) Alg. voorjaars ledenvergadering + lezing "Voorbij de horizon"
di 24 mrt Eindhoven Cursus Genealogie (workshop 3 van 3)
wo 25 mrt Eindhoven Cursus Aldfaer II
do 26 mrt Lelystad De Nederlandse schutterij door de eeuwen heen
do 26 mrt AMERSFOORT Lezing "Erochique"
vr 27 mrt Purmerend Voorouderspreekuur in het Waterlands archief
vr 27 mrt Den Helder Onderzoek in militaire archieven.
ma 30 mrt EINDHOVEN START CURSUS PALEOGRAFIE
wo 01 apr Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 01 apr GELDROP. BESTUURSVERGADERING KPL

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. pijl omhoog

Cursussen binnenkort

ma 02 mrt Middelburg Paleografie voor beginners
di 10 mrt Beek Stamboom op de PC - Aldfaer
wo 11 mrt Hengelo Cursus Genealogie voor beginners 2015
vr 13 mrt Heusden Introductie in het Archief
za 14 mrt Groningen Workshop Familieverhalen
za 14 mrt Heinenoord Workshop Paleografie
za 14 mrt Amsterdam Huizenonderzoek in Amsterdam
za 14 mrt Tilburg Familiegeschiedenis (i.s.m. Brabants Historisch Informatie Centrum)
di 17 mrt Utrecht ‘Uit betrouwbare bron’, een cursus levensverhalen schrijven voor 55+,
wo 18 mrt Hoogeveen GensDataPro
za 21 mrt Utrecht Workshop archiefonderzoek
wo 25 mrt EINDHOVEN ALDFAER II
do 26 mrt Tilburg Onderzoek je woonomgeving.(Er is nog plaats, meld je gauw aan)
ma 30 mrt EINDHOVEN PALEOGRAFIE (OUD SCHRIFT) OP 6 MIDDAGEN
di 14 apr Middelburg Rondleiding depots Zeeuws Archief
vr 17 apr Breda Workshop Huizenonderzoek
wo 22 apr Arnhem Workshop genealogisch onderzoek KNIL-militairen
vr 24 apr Breda Workshop Genealogie

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. pijl omhoog

Recente prikbordberichten

24 feb 256 Gigabyte Flash drive USB 3
24 feb Pieds, pouces en lignes; Hoe lang was Henry Schoenmakers
22 feb Jantje Berend Koets
22 feb Wie is de dame naast mijn vader, B.H.J. (Ben) Schoorlemmer uit Zwolle
21 feb Hesselina (Dirks) Mulders (Muller), geb. 1731/32, Dalfsen (??)
20 feb Groninger Archiefnet
20 feb Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief 20-02-2015
20 feb Overlijdensdatum Hendrikus van Ammerzoden en Johannes Theodorus van Ammerzoden
20 feb Marritje Jansen van Zuijlen (abt 1736 -
20 feb Jaarboeken CBG
19 feb Canada expert binnen NGV inz emigratie ongeveer 1927 vanuit Friesland?
16 feb Harm Wirtjes Huininga
14 feb Militaire criminele sententies Groningen
13 feb Adriana Theodora Schulze, geb Amsterdam 1930 (?), overl Deventer 7 apr 2002
10 feb Dijk, Marum
03 feb leden helpen leden
02 feb reactie op "leden helpen leden" re. Levinus Johan Engelman
02 feb wanneer overleden?
02 feb Naam van de school en jaartal van de foto.
01 feb vertaling latijnse tekst bij doop. Opgelost.

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. pijl omhoog

Recente verslagen van evenementen

wo 11 feb Breda Weg met die zooi!

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. pijl omhoog

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2015 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257