NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2015 nummer 68

zondag 1 februari 2015

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie


NGV VERENIGINGSNIEUWSGens Nostra: nummer 2 verschijnt eerste week van februari 2015

We beginnen deze uitgave met deel 1 van een tweedelig artikel in de reeks “Op het slechte pad” van de auteur Harmen Snel getiteld “De Brouwertjes, met dieven vangt men dieven!”.

De hoofdrolspelers zijn de kinderen van het echtpaar Sicko Brouwer en Helena Willekens. Het echtpaar kon als zoveel andere families in Amsterdam aan het eind van de 18e eeuw moeilijk nog het hoofd boven water houden als gevolg van de grote teruggang van de bedrijvigheid in de hoofdstad. De kinderen die opgroeiden aan het eind van de achttiende eeuw in de Jordaan vonden daarna vaak moeilijk werk en de “kleine criminaliteit” leek een mogelijkheid om van te leven. Deel 1 begint met de zoon Jan Brouwer geboren in 1777 die al op 21 jarige leeftijd wordt gearresteerd. De levensverhalen van de kinderen geven een interessant inkijkje in het leven van de gewone Amsterdammer in die tijd en de strenge bestraffing voor wat wij nu geringe vergrijpen zouden noemen. Eén dochter Abigael springt er in het bijzonder uit, haar levenswandel en relaties met andere “bekende” criminelen, worden daarom uitvoerig in deel 2 dat maart verschijnt belicht.

Afbeelding: Brouwer deel 1. De Kromme Tuinstraat Amsterdamse Jordaan. Langere tijd woonde de familie Brouwer hier (SAA, Beeldbank).

Vervolgens komen twee schippersverhalen aan bod. De eerste verhaal getiteld “Twee generaties schippers Prudon” handelt over twee generaties binnenschippers waarover met behulp van veel notariële e.a. akten veel viel te achterhalen. De auteur Mario Prudon put hierbij uit de uitgebreide familiegeschiedenis van Prudon, waarover hij eerder reeds een boek heeft gepubliceerd. Het schippersverhaal begint met Antonius (Toon) Prudon, op 1 maart 1809 gedoopt in Nijmegen en later meestal varende vanuit Nijmegen over de Rijn richting Rotterdam. Het tweede schippersverhaal betreft een paar voorouders met de naam Verdonk, die aangekomen in Leiden vanuit de Zuidelijke Nederlanden moeilijk aldaar werk vonden en aanmonsterden bij de VOC. De auteur Piet Verdonk laat zien in de bijdrage getiteld “Vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden in dienst van de VOC”, dat er achter het glorieuze verleden van de VOC ook veel schrijnend onrecht en ellende konden schuil gaan onder de bemanning van de schepen in dienst van de VOC.
Afb. links: Het zicht op Hollandse havenstad Malacca eind 18e eeuw anonieme schilder, bron internet: http://www.dutchmalaysia.net/lang_en/culture/pictures_old_malacca.html.
Afb.rechts : Vier grafzerken aan buitengevel van de in 1521 door de Portugezen gebouwde St. Pauls kerk in havenstad Malacca waaruit blijkt dat de vrouw van David Verdonck daar in 1652 is begraven.


Verder zijn de rubrieken Digitaal, met artikel van Antonia Veldhuis over het zoeken op het internet naar genealogische informatie en Tijdschriften, Boeken en Nieuws aanwezig en vermelden we de aanwezigheid van een mooie Heraldische kwartierstaat van “Dr. Francois Francoisz. Boogert, geboren in Delft op 8 augustus 1733”, ingestuurd door Hans Nagtegaal. Het betreft meer een genealogisch dan een heraldische bijdrage en is daarom opgenomen. Tot slot verwijs ik naar een oproep hieronder geplaatst in de Nieuwsbrief om in 2015 bijdragen voor Gens Nostra naar ons toe te sturen. Maar let op de richtlijnen voor deze publicaties die staan vermeld op onze webstek op de website van de NGV. Tot slot wenst de redactie u veel leesplezier.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens NostraDe NGV digitaliseert

In gesprek met Jan Middelkoop
En dat werd tijd ook! De schat aan gegevens die in het Verenigingscentrum in Weesp ligt vereist tal van bezoeken om door te worstelen. Ik begon met ter plaatse invoeren (in Aldfaer) maar dat schoot niet op. De volgende stap was een halve dag fotograferen en daarna thuis een maandje uitwerken. Ook een soort digitaliseren dus, maar dan alleen de voor mij interessante knipsels etc. Nu wordt er voor alle leden gedigitaliseerd. Dat zorgt straks voor steeds minder fysiek bezoek aan Weesp, maar ook voor een steeds breder toegankelijk, digitaal bezoek aan Weesp. Maar dan moeten wel al die scans doorzoekbaar worden gemaakt en daarvoor hebben we u nodig! Wat ik in een maandje met mijn gemaakte foto's deed, kunt u gewoon thuis achter uw pc doen. Gewoon een uurtje in de ochtend of een nachtje door, als u toch niet kunt slapen. Indexeren is net als zoeken in een archief, je moet scherp blijven op details in het document. U bent gewaarschuwd, het is net zo verslavend als uw stamboom uitzoeken!

U zult zich misschien afvragen waarom ik een halve dag stond te fotograferen? En bij knipsels waren dat ook nog 4 tot 8 knipsels per foto. Dat komt zo: toen ik – al werkend, dus niet altijd even veel tijd – begon met genealoogje te spelen, las of hoorde ik dat je eerst maar eens wat naamgenoten moest verzamelen. Daarna kon je er wel een verband in aanbrengen. Achteraf gezien dom als je familienaam van een plaats is afgeleid. Ik ben maar doorgegaan met verzamelen en nu heb ik meer dan 100 Middelkoopfamilies, die ik (nog) niet koppelen kan. Ik heb hoop, want op de top waren het er meer dan 160. Maar inmiddels weet ik ook dat een aantal geen familie van elkaar is. Er stonden namelijk rond 1400 in Middelkoop 33 huisjes, zodat hun, naar elders vertrokken kinderen – die misschien de familienaam Middelkoop aannamen – uit verschillende gezinnen kwamen. Inmiddels mag dat de pret niet meer drukken. We behoren gewoon tot dezelfde clan: (van)Middelkoop. Google mij maar op Middelkoop World Wide.
Foto: een Windows 7 pc met twee schermen. Links Aldfaer en rechts de recent geïndexeerde gegevens in de nieuwe NGV Database (met scans ). Die twee schermen kan ik iedereen aanraden, net als INDEXEREN!

Wilt u ook helpen met het digitaliseren? Schrijf dan naar Dolf Houtman: vcescanbeheer@gmail.com. U kunt gewoon van huis uit meewerken: alles wat u nodig heeft is een computer met een internet aansluiting. Het systeem werkt zowel met Windows computers als met Mac computers.


Algemene Oproep voor het insturen van bijdragen voor Gens Nostra in 2015

De voorraad aan artikelen voor Gens Nostra slinkt en daarom doen wij een algemene oproep aan al onze lezers om de resultaten van hun genealogisch onderzoek op papier te zetten en naar ons toe te sturen. We ontvangen graag familiegeschiedenissen en biografieën over uw voorouders ingebed in de betreffende historische periode. Maar ook korte beschouwende verhalen over de mogelijkheden van digitaal onderzoek, bijzondere vondsten, bepaalde historisch-genealogische vraagstukken en opvallende onderlinge relaties en contacten van personen zijn van harte welkom.

Hieronder een paar suggesties.
Stuurt u ons bijdragen waarin gereflecteerd wordt op: hoe dode punten in het onderzoek zijn overwonnen, bijvoorbeeld door gevonden akten over goederenbezit, heraldiek, of door de verwevenheid van personen met de dorps-, stads- en streekgeschiedenis of met een zelfde plaats en land van herkomst.

Veel van onze voorouders zijn in de afgelopen eeuwen als immigrant naar Nederland gekomen. We kijken daarom ook uit naar vooroudergeschiedenissen waarin de immigratie naar Nederland een rol heeft gespeeld. Hierbij valt te denken aan landen van herkomst, als Vlaanderen, Duitsland, Nederlands Oost- en West-Indië (Suriname, Antillen), maar ook aan religieuze groepen van immigranten, bijvoorbeeld Mennonieten, Joden of Hugenoten.
Tot slot wijzen we op het fenomeen van het “het uitoefenen van een zelfde beroep in één familie gedurende een aantal opvolgende generaties”. Kortom stuurt u ons bijdragen waarin een bepaald beroep de leidraad van de familiegeschiedenis vormt. Mochten we een aantal bijdragen ontvangen met een zelfde kenmerk, bijvoorbeeld immigratie uit een zelfde land, dan zullen wij trachten hiermee een speciale uitgave samen te stellen.

Afbeelding: Italiaanse schoorsteenvegers in Nederl 1800-1900

Raadpleegt u vóór het schrijven en insturen van uw bijdrage eerst de “Richtlijnen voor publicatie in Gens Nostra”, die te vinden zijn op de webstek van Gens Nostra. Inzenden kan gedurende het hele jaar. Maar wenst u plaatsing in het laatste kwartaal van dit jaar of aan het begin van 2016 dan moet u de bijdrage inzenden vóór 1 augustus 2015, aan de redactie van Gens Nostra, postbus 26, 1380 AA Weesp, of via GNredactie@ngv.nl.
Na ontvangst van uw bijdragen krijgt u binnen drie weken een bevestiging van ontvangst en binnen ongeveer drie maanden de eerste informatie over eventuele plaatsing.

Frits van Oostvoorn,
hoofdredacteur Gens Nostra
De burgerlijke stand en het naamrecht

Samengesteld door W.D. Zondag

Een stukje geschiedenis van de burgerlijke stand en enkele min of meer belangrijke wijzigingen.

Naamrecht in Nederland
Huidige wetgeving namen
De geslachtsnaam van een kind:
- moeder gehuwd: naam vader; mogelijkheid voor keuze naam moeder
- moeder ongehuwd: naam moeder; als kind wordt erkend: behoudt naam moeder, tenzij gekozen wordt voor de naam van deerkenner.

Naamskeuze
Naamskeuze kan sinds 1 jan 1998 gedaan worden en komt in grote lijnen op het volgende neer:
- keuze kan worden gedaan voor de geboorte van het kind of uiterlijk tijdens de geboorteaangifte; wel dienen hij naamskeuze beide ouders in persoon aanwezig te zijn om te tekenen (schriftelijke naamskeuze is niet mogelijk).
- over 't algemeen geldt: 'eens gekozen, blijft gekozen'; eenheid van naam in het gezin; dus elk volgend kind krijgt dezelfde naam als het oudste kind

Naam gehuwde man of vrouw
In akten van de burgerlijke stand en in de bevolkingsadministratie wordt een Nederlandse man of vrouw altijd met de eigen geslachtsnaam vermeld.

In het zakelijk en financieel verkeer is het toegestaan de geslachtsnaam van de partner (mede) te voeren. Er zijn vier mogelijk heden wat naam gebruik betreft voor zowel de man als de vrouw:
1. uitsluitend eigen naam;
2. uitsluitend naam partner;
3. naam partner voorafgaand aan eigen naam;
4. naam partner achter eigen naam.
Voorbeeld: Jan Jansen is gehuwd met Maria Vermeulen. Jan heeft wat naamgebruik de volgende mogelijkheden: l. Jansen; 2. Vermeulen; 3. Vermeulen-Jansen; 4. Jansen-Vermeulen.

Een buitenlandse man of vrouw wordt in Nederland altijd vermeld conform zijn of haar nationale recht.

Wijziging geslachtsnaam o.a. ingeval van
- bespottelijke / ongepaste naam
- veel voorkomende naam
- naam die uitsterft
- naam van de opvoeder (bijv, naam moeder of naam stiefvader)
Procedure
- verzoekschrift aan de Koning (via het Ministerie van Justitie)
- advies wordt gevraagd aan burgemeester woonplaats (hoofd afdeling burgerzaken)

Buitenlands naamrecht in Nederland
Hoofdregel: nationale recht van betrokkene.
Als een kind in Nederland wordt geboren uit Spaanse ouders dan past de ambtenaar van de burgerlijke stand Spaans naamrecht toe. Voorbeeld: uit een Spaanse vader Sanchez Vicario. Julio en een Spaanse moeder Gonzalez Rodriquez, Maria, wordt een zoon Alva geboren; Alva krijgt de Spaanse nationaliteit en wordt in de Nederlandse geboorteakte vermeld met de geslachtsnaam Sanchez Gonzalez (eerste deel naam vader (Sanchez) en eerste deel naam moeder (Gonzalez).

Voornamen
Het geven van voornamen is in Nederland sinds 1970 vrij, mits
- het geen ongepaste naam is
- het geen bestaande geslachtsnaam is, niet zijnde tevens voornaam.
Wijziging voornaam: procedure via de rechtbank (via een advocaat).

Indien betrokkene een vreemde nationaliteit heeft, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand rekening houden met de voorschriften die gelden in dat land. Voorbeeld: een Marokkaanse vader mag aan zijn kind alleen voornamen geven die voorkomen op een speciale lijst, goedgekeurd door de Marokkaanse autoriteiten.


Middeleeuwse belasting ‘Dertiende penning’ wordt afgeschaft

22 december 2014 Daan Couwenbergh

Goed nieuws voor huiseigenaren in een aantal dorpen in het noorden van de provincie Utrecht. In Abcoude, Baambrugge, Vinkeveen en Kamerik vervalt binnenkort de dertiende penning. Deze middeleeuwse belasting op grondbezit werd waarschijnlijk in de dertiende eeuw ingesteld. In 1984 werd besloten dat de penning per 1 januari 2015 wordt afgeschaft.

Een heerlijk recht
Van oorsprong is de dertiende penning een heerlijk recht. Dat wil zeggen dat een lokale grondeigenaar -de heer- het recht had om de dertiende penning te heffen, zonder dat de nationale overheid zich daarin mengde. Het recht om die penning te heffen was net als de grond overerfbaar. Vanuit de middeleeuwen was dit recht vaak in handen van een adellijk of kerkelijk heerser. Tijdens de Bataafse Republiek werden al dit soort adellijke rechten afgeschaft, maar in de jaren ’60 van de twintigste eeuw bleek dat de dertiende penning toch nog geheven mocht worden.

De dertiende penning in de middeleeuwen
De dertiende penning in Utrecht stamt uit de middeleeuwen. Wanneer het precies ontstaan is, is echter niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is het recht ontstaan aan het eind van de dertiende eeuw of aan het begin van de twaalfde eeuw, in de tijd dat grote stukken ‘woeste veengrond’ ontgonnen werden. De dertiende penning werd geheven bij de verkoop van stukken grond. Wanneer een pachter een stuk grond verkocht aan een andere pachter, inde de lokale landheer een dertiende deel van de waarde van de grond. Op die manier hield de landheer zicht op wie er in zijn gebied kwam wonen. Bij het recht van de dertiende penning hoorde namelijk ook het recht van naasting. Als er een prijs voor een stuk grond was afgesproken, kon de landheer voor de overeengekomen prijs het land opeisen, in de plaats van de beoogde koper.

Het recht van de dertiende penning komt in particuliere handen
In Utrecht was het heerlijke recht om de dertiende penning te heffen in handen van de kerk. De Utrechtse bisschoppen waren ook landheer. Door de reformatie verloor de katholieke kerk echter veel van haar invloed. Het heerlijke recht op de dertiende penning kwam in handen van de Staten van Utrecht terecht. In 1715 verkochten de Utrechtse Staten het recht om de penning te heffen aan een aantal particulieren. Alleen in Abcoude en Baambrugge bleef het recht in handen van de Staten.
Het recht was hierdoor niet meer gekoppeld aan het landheerschap. Dat had wel gevolgen voor de mensen die met de tiende penning te maken kregen. In de middeleeuwen had de landheer naast het heerlijke recht om geld te ontvangen, ook nog de heerlijke plichten om met dat geld de bevolking van het land militair of op een andere manier bij te staan. De plicht om zo’n ‘tegenprestatie’ te leveren verdween echter toen het recht in particuliere handen kwam. De eigenaar van het recht inde alleen nog maar het geld.

Het recht na de Franse Revolutie
Na de Franse Revolutie werden dit soort wetten in de Nederlanden afgeschaft. Maar in het noorden van de provincie Utrecht bleef het recht bestaan. De laatste eigenaar van het recht liet in 1812 zijn eigendom van het recht door een notaris vastleggen. Zo voorkwam hij dat het recht door de Franse wetgeving werd afgeschaft. Na het herstel van het ancien regime werden een aantal van deze heerlijke wetten weer hersteld. Maar in de tweede helft van de 19e eeuw kwamen de heerlijke rechten steeds meer ter discussie te staan.
In 1907 werden de penningen helemaal afgeschaft. Volgens het parlement drukten de penningen te veel op de inkomsten van boeren. De dertiende penning in Utrecht was echter niet een onderdeel van de nationale wetgeving, maar hoorde bij de gemeenten. Daardoor bleef het recht bestaan.

De dertiende penning in de twintigste eeuw
Ondanks dat het recht formeel dus nog steeds gold, maakten de eigenaren van het recht steeds minder gebruik van de dertiende penning. Soms gebeurde het echter dat een rechthebbende wel wenste te incasseren. Mensen die dan met de heffing geconfronteerd werden, werden daar echter steeds ontevredener over. Dat leidde tot een aantal rechtszaken, waarin het recht door de rechter werd erkend. In 1984 werd echter besloten dat het recht per 1 januari 2015 verdwijnt.

De dertiende penning vandaag de dag
Lang heeft het recht dus een slapend bestaan gehad. Daardoor is het op sommige plaatsen verdwenen door non-usus. Doordat er te lang geen gebruik is gemaakt van het recht, is het komen te vervallen. Maar op andere plaatsen werd het nog wel gebruikt. Dat leverde soms een onduidelijke situatie op, waardoor de dertiende penning op een aantal plaatsen de media haalde toen bewoners – onverwacht- een flinke heffing kregen. Aan die onduidelijkheid komt nu een einde.

Wilt u nog meer weten over de dertiende penning kijk dan ook eens op de website van M.W.J. de Bruijn of HIER bij Google Books.
Bron: Isgeschiedenis

Openbaarheidsdag 2015

Persbericht 30 december 2014
De eerste dinsdag van het nieuwe jaar is het wederom Openbaarheidsdag in het Nationaal Archief. Aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar vervalt de beperking van de openbaarheid van archieven. De informatie in deze archieven is dan toegankelijk voor onderzoekers, journalisten en publiek.

Iedereen die geïnteresseerd is in het handelen van de overheid kan vanaf 6 januari 2015 de historische bronnen uit de jaren 1989, 1964 en 1939 in de studiezaal van het Nationaal Archief raadplegen.

Bekijk de lijst (pdf bestand) met archiefstukken die openbaar worden op gahetna.nl

Het boeiende jaar 1989

1989 was het jaar van de val van de muur in Berlijn, maar ook van het kabinet-Lubbers. De ‘Twee van Breda’ werden na jarenlange discussie vrijgelaten. Ook de nieuwe Mediawet en de ov-jaarkaart voor studenten werden in ’89 in gevoerd. Een ander boeiend onderwerp uit die tijd is de paspoortaffaire. Met het openbaar worden van het archief van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de Europese gemeenschappen te Brussel over 1989 is deze grote affaire nu geheel te reconstrueren. Het begon in 1984 met het voornemen een nieuw, fraudebestendig Europees paspoort te ontwikkelen. Het bedrijf dat in opdracht van de staat het paspoort zou ontwikkelen, bleek in 1988 niet in staat om aan de verplichtingen te voldoen. Dit leidde tot een parlementaire enquête onder leiding van Loek Hermans. De conclusies van de commissie leidden tot het aftreden van minister van Defensie Wim van Eekelen en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken René van der Linden.

1939 en de naderende oorlog

De internationale spanning is voelbaar in het Europa van 1939. Koningin Wilhelmina laat zich niet onbetuigd en geeft waarschuwingen over de herbewapening, zo leert het geheim verbaal in het archief van het Kabinet van de Koningin. Daarin bevindt zich ook correspondentie tussen Koning Leopold van België en Koningin Wilhelmina met als onderwerp de dreigende oorlog. Leopold noemt haar chère cousine. Ook de kabinetsformatie van 1939 is er terug te vinden. Dit kabinet is een centrumlinks noodkabinet, waarvan voor het eerst twee sociaaldemocraten deel uitmaken.

Persoonlijke verhalen in de overheidsarchieven

Overheidsarchieven zijn vaak rijkelijk gevuld met persoonlijke verhalen. Het gezantschap in Parijs kreeg te maken met Aart Akkersdijk (geboren in 1892). In december 1938 werd hij door een Frans militair tribunaal in Lille tot twintig jaar veroordeeld wegens spionage. In het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging komt hij voor als vermoedelijke Duitse spion. Hij overleed in 1947.

Een ander verhaal, dat uit het archief van de ambassade in de Sovjet-Unie naar boven komt, is dat over Alfred Adolf Hoeve (geboren in 1914), die in de oorlog vanuit een Duits concentratiekamp met Russische krijgsgevangenen meeging naar de Sovjet-Unie. Zijn verblijf in de Sovjet-Unie viel hem tegen, daarom probeerde hij vanaf 1947 terug te keren naar Nederland, wat uiteindelijk pas in 1960 lukte.

Openbaar tenzij

De Archiefwet 1995 bepaalt dat archiefbestanden van departementen en andere overheidsinstellingen na twintig jaar worden overgedragen aan het archief. Ruim 95 procent van de overgedragen stukken is direct in te zien. Voor de overige paar procent geldt dat de archieven nog een tijd gesloten blijven, of slechts beperkt openbaar worden. Dat is dan omwille van de privacy van nog levende personen, het landsbelang of onevenredige benadeling. De eventuele beperkingen gelden altijd voor een van tevoren vastgestelde periode, meestal vijftig of vijfenzeventig jaar. En dus vallen jaarlijks archiefdelen vrij.

Nationaal Archief

Als 'nationaal geheugen' van Nederland beheert het Nationaal Archief 125 kilometer archiefmateriaal, 15 miljoen foto's en 300.000 kaarten van de rijksoverheid en van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest).

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Jacqueline van Walbeek, 06-50520543
Bron: Nationaal Archief


Vrede van Xanten

Op 12 november 1614 – 400 jaar geleden – werd de ‘vrede’ van Xanten gesloten: de vorstenhuizen van Brandenburg (Pruisen) en Palts-Neuburg verdeelden de macht over de Nederrijn-vorstendommen. Met deze afspraak moest een eind komen aan de opvolgingsstrijd tussen beide vorstenhuizen over wie de hertogdommen Kleef, Gulik, Berg en de graafschappen Mark en Ravensberg mocht besturen. Aangezien de Republiek zich actief inzette om dit verdrag te waarborgen, kan tevens gesproken worden over 400 jaar Nederlands-Pruisische betrekkingen.
Geschreven door Annemieke Romein (Ph.D. student in Early Modern History)

Opvolgingsprivileges en – claims
Nog voor de dood van Hertog Johann Willem (†25 maart 1609) maakten verschillende vorstenhuizen keizer Rudolf II hun interesse in het bestuur van het Nederrijngebied duidelijk. Dat de hertog zou sterven zonder een nageslacht was al enkele jaren duidelijk en zodoende wilde een aangetrouwde oomzegger, de Keurvorst van Brandenburg, het gebied voor zijn zoon (een achterneef van de hertog) claimen. Hij deed dit door aanspraak te maken op het opvolgingsprivilege (Privilegium Successionis). Echter, een andere zus van Johann Willem had wel zoon gekregen – Wolfgang Wilhelm van Palts-Neuburg – en claimde zodoende het recht op de gebieden. De argumentatie was dat het oudste neefje (haar zoon) meer recht had op de erfenis dan het oudste achterneefje (Brandenburg).

Actieve betrokkenheid van de Republiek
Over de grenzen heen werd de situatie nadrukkelijk gevolgd. In de Republiek werd met argusogen gekeken wie er mogelijk aan de macht zou komen. In 1605-6 had generaal Spínola de Republiek opgeschrikt door via de rivieren een aanval uit te voeren en had de Republiek zo op haar zwakste plek kunnen raken. Ook Engeland en Frankrijk hielden de situatie nauwlettend in het oog aangezien zij vreesden dat de Habsburgers nog meer macht naar zich toe zouden weten te trekken door hier een favoriet aan te stellen. Een pro-Spaanse alliantie zou het evenwicht in de regio kunnen ontwrichten en een oorlog veroorzaken, net nu er een wapenstilstand tussen de Republiek en Spanje van kracht was. (Uiteraard was niet bekend dat 4 jaar later de Dertigjarige Oorlog zou beginnen.) Deze buitenlandse mogendheden – de Republiek, Engeland en Frankrijk – stelden zich daarom actief op bij de onderhandelingen die leiden tot het voorlopige verdrag van Xanten. Zij beloofden de vrede te waarborgen.

Religieuze achtergronden
De Republiek en Engeland steunden mede vanuit religieus perspectief de twee jonge Lutherse vorsten; het Rooms-katholieke Frankrijk had vooral politieke motieven in de lijn met ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’. Het bleef dan ook tot het laatste moment geheim dat Palts-Neuburg zich tot het Rooms-katholicisme had bekeerd. Zo kon hij trouwen met Maria van Beieren, dochter van één van de belangrijkste hertogen van het Heilig Roomse Rijk, en wist hij zich van de steun van de katholieke vorsten in het Rijk te verzekeren. De Keurvorst, die van het Lutheranisme naar het Calvinisme overstapte, wist zich van de nadrukkelijke steun van de Republiek te verzekeren. Deze steun uitte zich met name in het ontvoeren van katholieke priesters door de in het Nederrijngebied gestationeerde soldaten.

Ondeelbaar Neder-Rijn gebied
De macht over het Neder-Rijn gebied werd gedeeld. Karel V had in 1546 bepaald dat de gebieden ondeelbaar waren (Privilegium Unionis) tenzij de keizer hier persoonlijk toestemming voor gaf. Omdat Keizer Rudolf II de afspraken die in Xanten gemaakt waren, niet erkende – hij wilde de mogelijkheid open houden een eigen favoriet de macht te geven – konden de gebieden ook niet worden verdeeld. In 1555 (Vrede van Augsburg) was er bepaald dat de vorst de religie van zijn eigen gebied mocht bepalen; indien iemand hierdoor in gewetensnood kwam mocht hij verhuizen naar een gebied met de religie van zijn voorkeur.

Verdeeld, maar niet gescheiden
In het geval van Kleef, Mark, Gulik, Berg en Ravensberg ontstond er een merkwaardige situatie. Het bestuur was weliswaar verdeeld, maar niet officieel gescheiden. Zodoende konden de bewoners niet worden gedwongen om van religie te veranderen: zij hoefden slechts te wijzen naar één van beide vorsten om hun gelijk te behalen. Deze ongemakkelijke situatie zou aanhouden tot de jaren 1670: toen werden er definitieve afspraken gemaakt tussen beide vorstenhuizen en erkende de keizer ook de verdeling van de gebieden. Tot dat moment werden de vorsten als ‘bezitters’ gezien, in plaats van heersers. 1614 was het jaar van de voorlopige vrede; pas in de jaren 1670 kwam er definitief rust in de opvolgingskwestie.
Bron: IsgeschiedenisWat korte berichten

Fries kaartenkabinet online
7.000 Friese kaarten en bouwtekeningen nu online beschikbaar vanuit ‘Wurkje foar Fryslân’
Het Fries Kaartenkabinet is de verzameling kaarten uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw uit de collectie van Tresoar. De nadruk ligt op de achttiende en negentiende eeuw. Het Fries Kaartenkabinet omvat kaarten, plattegronden, kadastrale kaarten en bouwtekeningen. Het materiaal is hoofdzakelijk afkomstig uit overheidsarchieven en particuliere archieven.
Lees verder.....

Noord-Hollands Archief lanceert digitaal geschiedenislokaal
Op donderdag 22 januari 2015 is in het Noord-Hollands Archief een nieuw fenomeen gepresenteerd: het digitale geschiedenislokaal. Speciaal voor het onderwijs is een website ontwikkeld met lokale historische bronnen, zoals foto’s, documenten, plattegronden en filmfragmenten. Voor de genealoog vast bruikbare info voor achtergrondinformatie bij de stamboom.
Lees verder.....

Zeeuwse Bibliotheek lanceert Tijdschriftenbank Zeeland
De Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg heeft de Tijdschriftenbank Zeeland gelanceerd. De databank maakt deel uit van het portaal De Zeeuwse Bibliotheek Digitaal, dat ook de Krantenbank Zeeland, de Beeldbank Zeeland en een audiocollectie bevat.
Lees verder.....

Gemeentegeschiedenis
Nederland telt 408 gemeenten. In 1812 waren dat er meer dan 1100. In twee eeuwen vol herindelingen, annexaties en fusies heeft Nederland bijna 1700 gemeenten gekend. Gemeentegeschiedenis maakt deze en andere historische gegevens per gemeente toegankelijk.
Lees verder.....

Meer dan 150.000 archiefdossiers van Brabantse bedrijven toegankelijk
Sinds begin oktober 2014 is een deel van het historische handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noord-Brabant online op naam doorzoekbaar. Daarmee zijn nu in totaal al meer dan 150.000 archiefdossiers van Brabantse bedrijven via onze website toegankelijk gemaakt!
Lees verder.....

Het archief van de Raad van Vlaanderen
Inventaris online en nieuwe gebruikersgids.
Sinds kort is de inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), de hoogste justitieraad van het graafschap Vlaanderen, integraal online raadpleegbaar. Daarnaast werd door het Rijksarchief te Gent een gebruikersgids opgesteld die u op weg helpt bij opzoekingen in dit enorme bestand.
Lees verder.....

Overzicht stamboeken militairen
Voor onderzoek naar voorouders die militaitr zijn geweest is het overzicht van stamboeken en andere bronnen betreffende militairen (Landmacht, Marine en KNIL) over de periode 1795 - ca. 1950 een goede start. Dit overzicht is als volgt ingedeeld: Periode ->Krijgsmachtonderdeel ->Rang:
Lees verder.....

Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar pr_service@ngv.nl

De webredactie.
  terug naar top

Nieuws

President Obama annonceert groot DNA project

(31 jan) In het zakenmagazine Forbes las ik link dat President een natie-breed DNA project wil opstarten en hij vraagt daarvoor 215 miljoen Dollar dat moet worden verspreid over diverse projecten die met elkaar samenhangen. Hij wil een nationale DNA-database op te zetten zoals momenteel al in Groot Brittannië van 100.000 vrijwiligers-dna-donateuren al gaande is. Lees verder..
 

President Obama vraagt 215 miljoen dollar voor groot DNA project

(31 jan) President Obama heeft volgens een bericht in het zakenblad Forbes 215 miljoen dollar gevraag voor een Amerika omspannend DNA project. Het is de bedoeling dat 1.000.000 vrijwilligers betrokken worden die DNA willen afstaan waarmee men het mechanisme van kanker en vele andere ziekten beter kan ontraadselen. Het project is een tegenhanger van een groot al lopend Brits onderzoek waar momenteel 100,000 vrijwillige donors zijn betrokken. Wij hebben hier al eerder over bericht. Daarnaast zijn er in de VS nog diverse private ondernemingen die dit onderzoek doen en die mogelijk daarbij betrokken worden Lees verder..
 

Terugblik lezing "WieWasWie" bij NGV-afd. Land van Cuijk en Ravenstein.

(31 jan)
De NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein mag terugkijken op een zeer geslaagde avond. Met een opkomst van ruim 60 personen was de lezing een mooie start van het nieuwe jaar op dinsdag 20 januari 2015, hotel 't Vertrek te Boxmeer. Lees verder..
 

Enkele Delftse Archievalia verhuizen tijdelijk naar Schiedam

(30 jan) De archieven van Archief Delft bewaard in het depot Torenhove, zijn voor een periode van twee jaar overgebracht naar het Gemeentearchief Schiedam. Vanaf 17 februari zijn de stukken uit deze archieven weer op te vragen en in te zien op de studiezaal van Schiedam. Lees verder..
 

zie bij prikbord Concentratie kamp - krantenartikel 1938 - Dr J Mengele

(30 jan) Omdat NGV-Nieuws geen grafische mogelijkheden heeft is het artikel geplaatst bij NGV Prikbord:
link Lees verder..
 

Column nr. 54

(30 jan)

In de nieuwsbrief van Delpher (delpher.nl) las ik: "Zoeken in Europese kranten. Delpher is met negen miljoen krantenpagina’s een enorme bron van ontdekking. Maar wist u dat u via The European Library in 18 miljoen Europese krantenpagina’s uit de 17e t/m de 20e eeuw in meer dan twintig talen kunt zoeken? Neem nu snel een kijkje."
Hetgeen ik dus onmiddellijk deed. Op theeuropeanlibrary.org kunt u zoeken in 48 bibliotheken van Europa, in meer dan 25.188.328 digitale items en 165.469.450 biografische records. Om in de kranten te zoeken 'moet' u even Historic Newspapers selecteren.

Via een kaart kunt u een land selecteren en datum van publicatie is aan te geven. Verder kunt u filteren op krantentitel, bibliotheek en taal. U ziet welke kranten te doorzoeken zijn en van welke jaren.
Onder Frequently asked questions krijgt u o.a. antwoord op de vraag hoe u beter kunt zoeken. Ik tikte even de naam Lees verder..
 

Scanproject Vele Handen (West-Friesarchief) loopt gesmeerd

(28 jan) Binnen het project Vele Handen zijn het afgelopen jaar een gigantisch aantal gegevens gedigitaliseerd. Er werken momenteel 268 vrijwilligers die deze gigantische klus klaren. We verwachten nog deze maand een bijzondere mijlpaal op onze website te bereiken. 1 millioen gegevens verwerkt. Lees verder..
 

Groot deel DTB Rijswijk nu in Digitale Stamboom (index + scans)

(28 jan) Met de ontsluiting van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Rijswijk (Z-H) is de volledige online toegankelijkheid van de primaire bronnen (DTB, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters) van Rijswijk weer een stapje dichterbij gekomen. Dankzij hulp van vrijwilligers is een groot deel van de registers geïndexeerd en zijn aan deze index ook de scans gekoppeld. Ze zijn nu beschikbaar op de Digitale Stamboom. Lees verder..
 

Alle Friezen (archief Sneek)

(28 jan) AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd en overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 19e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw. Lees verder..
 

Websites over Haagse scholen en Haagse verenigingen in een gloednieuw jasje per 28 januari

(27 jan) Op woensdag 28 januari om 16.00 uur lanceert het Haags Gemeentearchief in de studiezaal op de begane grond in het Atrium van het stadhuis de vernieuwde websites www.haagsescholen.nl en www.haagseverenigingen.nl. Lees verder..
 

Kranten gedigitaliseerd in de Bommelerwaard

(27 jan) Heel wat kranten uit de streek van de Bommelerwaard zijn gedigitaliseerd en op internet te raadpolagen. Gedigitaliseerd zijn de volgende kranten en periodieken: Lees verder..
 

Stamboom krantencollectie archief Roermond

(25 jan) advertentie van L.de Rijk te Steyl, 1 maart 1857

Stamboom van de historische kranten op het Gemeentearchief aanwezig. De volgende negentiende en twintigste-eeuwse kranten worden bewaard op het Gemeentearchief Roermond: De Roermondenaar, De Volksvriend, Het Nieuwsblad van Roermond, De Maas en Roerbode, De Nieuwe Koerier, De Nieuwe Koerier/Maas en Roerbode, De Limburger/ Maas en Roerbode, Het Limburgs Dagblad, Orchidée, Weekend-Orchidée en De Maas en Roerpost.

Maastricht, 29 januari 1876 Lees verder..
 

Rijnland 2015 nr 1

(25 jan) Overwegend intern afdelings nieuws, enkele korte bijdragen van algemeen belang Lees verder..
 

Lidmaten Nederlands Hervormde Gemeente Grave online door BHIC

(24 jan)

Foto: BHIC

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft vanaf 17 januari 2015, op zijn site de lidmaten van de Nederlands Hervormde Gemeente Grave beschikbaar gesteld in de periode 1676-1836. Lees verder..
 

WEBSITE HISTORIE VAN GOES VERNIEUWD.

(24 jan) Na het succes van Goes in de 18de eeuw wil men meer geschiedenis van Goes op de website zetten. Met het openen van de nieuwe site www.historievangoes.nl vervalt de website 'goes18e-eeuw.nl'. Lees verder..
 

Nieuwe site voor genealogie in Drenthe

(23 jan) Morgen (24 januari) wordt de website AlleDrenten.nl officieel; nu is er nog een beta-versie. Deze website heeft meer scans en informatie over Drentse voorouders dan de oude site Genlias.
Om dit te vieren wordt op zaterdag 24 januari 2015 de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis gevierd in het Drents Archief met lezingen, workshops, een informatiemarkt, presentaties van ervaren genealogen, een kijkje achter de schermen, een interview met Peter Middendorp en de presentatie van de nieuwe website AlleDrenten.nl.
De organisatie is in handen van het Drents Archief in samenwerking met de Drentse afdeling van de NGV.
De toegang is gratis. Lees verder..
 

Gouwedepot onlangs geopend

(23 jan) December 2014 werd het gouwedepot als bewaarplaats voor de historische schatten uit de regio geopend. Het herbergt de archeologische objecten van het Archeologisch depot Gouda, alle archieven en collecties van Streekarchief Midden-Holland en een groot deel van de archieven en collecties van Streekarchief Rijnlands Midden. Deze stukken liggen in ruimten die voldoen aan de wettelijke eisen voor het opslaan van historische documenten en archeologische vondsten. Lees verder..
 

Uitbreiding krantenbezit Archief Alkmaar

(22 jan) Kranten vormen een waardevolle genealogische bron. De belangrijkste kranten zijn inmiddels gedigitaliseerd, maar de kleinere regionale kranten dreigen vergeten te worden. Voor de genealogie zijn die vaak nog belangrijker dan de grote kranten. Een gevaar dreigt dat de de oude regionale kranten verloren gaan door veroudering, schimmel, chemisch verval etc. Het is goed dat men deze dus professioneel archiveert.

Het Alkmaarse archief heeft de Texelse kranten ondanks in bezit gekregen. We vernemen het volgende: Lees verder..
 

Amstelland 2015 nr 1

(21 jan) In Memoriam Mevrouw Borghols-Keijzer (21 jaar bestuuslid, bibliothecaresse)
Merendeel intern nieuws Lees verder..
 

22 april 2015 - Workshop genealogisch onderzoek KNIL-militairen

(21 jan) Museum Bronbeek organiseert op woensdag 22 april 2015 van 13.30 tot 15.30 uur een workshop rond genealogisch onderzoek naar militairen die dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) o.l.v. Ingrid Koolhoven, oud-medewerker Nationaal Archief. Lees verder..
 

Wij van Zeeland 2015 nr 1

(20 jan) Zeer mooi en goed gevuld nummer. we selecteren alleen de langere artikelen. Indrukwekkende kwaliteit Lees verder..
 

Nieuwjaarsbijeenkomst NGV-KPL 10 januari 2015

(19 jan)

Fotografische impressies van een prettige en informatieve

nieuwjaarsbijeenkomst in 't Trefpunt te Eindhoven

 Lees verder..
 

Update Aldfear naar 6.0

(19 jan) ik kreeg zojuist het bericht dat aldfaer is updated en dat deze nieuwe update beschikbaar is als het stamboomprogramma Aldfaer 6.0

Nieuwigheden zijn : Lees verder..
 

Nieuws van Archief Enschede

(19 jan) Het stadsarchief heeft eind 2014 weer negen nieuwe archieftoegangen afgerond. Archiefinventarissen van o.a. D.C.W., Sociale Dienst en Dienst Gemeentewerken zijn nu digitaal te raadplegen via deze website. Ook de volgende archiefinventarissen voor het publiek zijn rechtstreeks raadpleegbaar via de site: Lees verder..
 

Foto tenstoonstelliing PEC-Zwolle Archief zwolle

(18 jan) Onder de noemer ‘FOTOntdekkingen’ brengt het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in eigen huis en op wisselende locaties in de stad unieke historische foto’s van Zwolle in beeld. Foto’s die het verdienen van schatkamer naar toonkamer te worden gehaald. Lees verder..
 

Transcript 2.4 ; een hulpprogramma bij het transcriberen

(18 jan) Transcript is een Windows hulpprogramma die het transcriberen van documenten vergemakkelijk omdat het schermbeeld in twee wordt verdeeld, waarbij men een scan in het bovenbeeld zet en rustig kan transcriberen in het onderste venster zonder dat bij het transcriberen men allerlei hulpwegingen met de muis moet doen. Het programma is ontwikkeld door J. Boerema en is onlangs als transcript 2.4. , als update dus verschenen. Lees verder..
 

RANGLIJST VAN MEEST BEZOCHTE WEBSITE: 2015 EN 2014 VERGELEKEN (Slot)

(17 jan) dit is het vervolg van vorige site Lees verder..
 

RANGLIJST VAN MEEST BEZOCHTE WEBSITE: 2015 EN 2014 VERGELEKEN

(17 jan) zie overzicht Lees verder..
 

Vrijwilligers gevraagd voor ontsluiten van geboorteakten Gelders Archief

(17 jan) Iedereen die vanuit huis wil meewerken om gegevens van oude Gelderse geboorteakten online te ontsluiten kan eenvoudig aan de slag. Al jaren werken tientallen genealogische vrijwilligers in het kantoorgebouw van het Gelders Archief aan het digitaal ontsluiten van de Burgerlijke Stand in Gelderland tot circa 1952. Het is nu mogelijk om dat vanaf een locatie te doen die de vrijwilliger zelf kiest en op een tijdstip dat hem of haar het beste uitkomt dankzij VeleHanden.nl. Daardoor komen historische genealogische gegevens nog sneller ter beschikking van het publiek dan tot nu toe het geval is. Lees verder..
 

MAC-versie van Family Tree Builder nu "gratis" beschikbaar

(16 jan) Family tree builder is een van de software pakketten die door MyHeritage tegenwoordig in de markt wordt gezet. In 2013 is hiervan de 7de versie gekomen, met de bekende apps als smart matching, de volledige synchronisatie met de database van deze onderneming, Record Matches en Unicode ondersteuning, automatische gezichtsherkenning, Google Maps kaartintegratie, en Smart Research. Dit programma wordt voor beperkt gebruik gratis aangeprezen. Men heeft 36 talenversies waaronder Nederlands. Dit programma is bedoeld voor Windows maar onlangs is eveneens gratis een Mac-versie beschikbaar genomen genaamd Family Tree Builder Mac Extensie. Lees verder..
 

De nieuwe website Archief Roosendaal heeft enkele bugs: oplossingen

(15 jan) Ondanks eerdere uitvoerige testen zijn na de lancering van de nieuwe website toch enkele punten ontdekt welke verbeterd en/of aangepast moeten worden. Veel van deze zijn inmiddels gemeld bij de leveranciers en zullen op korte termijn opgelost worden. Hieronder een overzicht met eventueel een tijdelijke oplossing: Lees verder..
 

23andMe werkt samen met farmaciegoigant Pfizer

(15 jan) 23andMe, is welbekend als leverancier van DNA=onderzoek ook voor genealogen. Het is een bedrijf dat voor het eerste de DNA-code heeft gekraakt. 23andMee werkt nauw samen met Facebook billionaire Yuri Milner en Google Ventures, (CEO Anne Wojcicki is getrouwd et de google directeur). Sedert oktober vorig jaar (zie ons eerdere bericht) is er ook nauwe band met MyHerritage. Je kunt hier inderdaad spreken van een groot informatietechnologie complex waar Google, 23andMe, My Heritage en Faceboek met elkaar samenwerken. Lees verder..
 

Kort verslag bestuursvergadering 7 januari 2015

(14 jan) Als afdelingsbestuur willen wij de leden graag op de hoogte brengen van wat tijdens bestuursvergaderingen wordt besproken. Een kort verslag hiervan is een goed middel. Lees verder..
 

Jaarverslag ancestry.com 2014 (deel 3-slot) Impact van geneologie bedrijven

(14 jan) Als gevolg van de genealogie hebben veel families bredere onderlinge contacten, men ziet elkaar meer en het familienetwerk is uitgebreider geworden. Bij een enquête onder Ancestry.com - gebruikers uit 6 landen (VS Canada, Duitsland, Zweden, Australië, VK, gebruikers bleek dat 26% contact had gekregen met familieleden die men eertijds niet kende, 18 % had vroegere contacten weer opgenomen en 9% had familieleden die men niet kende in levende lijve ontmoet. Genealogie versterkt daardoor op substantiële wijze de familiebanden en heeft daardoor op de samenleving een duidelijke impact. Vooral internet was een belangrijk kanaal geworden waardoor familieleden vaak onderling contact hadden. Familiegroepen op internet zijn daarbij een belangrijk gegeven. Lees verder..
 

'Familie in beeld' nu als gratis online tijdschrift

(13 jan)

In 'Familie in Beeld' worden stamboomonderzoek (genealogie) en familiegeschiedenis (het beschrijven, bewaren en presenteren van alles wat je van je familie weet en hebt) samengesmolten tot een interessante, creatieve en persoonlijke hobby voor zowel hem als voor haar. De eindresultaten zijn niet alleen waardevol voor jezelf, maar ook voor je nageslacht. Andere elementen die in deze mix zitten, zijn het sociale (familie)aspect en de thema’s nostalgie, geschiedenis, vintage, home-deco en crafting. Lees verder..
 

Uit het jaarverslag van ancestry.com 2014 (deel 2), grote veranderingen de laatste 25 jaar

(13 jan) Genealogie doet er toe. Kennis van het voorgeslacht is in vrijwel alle culturen een zeer belangrijke zaak, waar soms leven en dood van af hangt. In west-Europa is men zich pas de laatste eeuwen van het belang van de familiegeschiedenis bewust geworden, vooral doordat geschreven bronnen beschikbaar kwamen. Maar in veel andere culturen bestaat een levendige orale genealogische traditie. In de arabische landen is het niet ongewoon dat men de namen 20-30 voorouders paraat heeft. Ook bij joden is genealogie een belangrijk item. Alom geldt de regel dat door de beoefening van de genealogie de familiebanden worden versterkt, men elkaar nabij staat in kommervolle en vroegdevolle gebeurtenissen, het netwerk verbreidt waardoor men sneller aan een baan komt en de sociale cohesie van een buurt verstevigt. Dit zijn zaken van groot belang. Het is vooral in de huidige zich fragmenterende sociale orde systemen, de genealogie als steeds belangrijker wordt ervaren. Lees verder..
 

Deel van de Delftse archieven verhuist naar Gemeentearchief Schiedam, voor 2 jaar.

(12 jan) De archieven van Archief Delft, die bewaard worden in het 'depot Torenhove', zijn voor een periode van twee jaar overgebracht naar het Gemeentearchief Schiedam. Vanaf 17 februari zijn de stukken uit deze archieven weer op te vragen en in te zien op de studiezaal van Schiedam. De reden is de voorgenomen verhuizing van de gemeentelijke organisatie uit het kantoorgebouw Torenhove eind dit jaar. Begin 2017 worden deze archieven en de andere archieven in de nieuwbouw voor Archief Delft op Harnaschpolder ondergebracht. Lees verder..
 

6. Westfälischer Genealogentag in Altenberge

(12 jan) Bald ist es wieder soweit! Dann steht Altenberge bei Münster wieder ganz im Zeichen der Genealogie und Familienforschung. In der Sporthalle Gooiker Platz präsentieren sich Vereine, Archive und Dienstleister, in der benachbarten Schule erwartet Sie ein spannendes Rahmenprogramm. In fünf Vorträgen berichten ausgewiesene Kenner wieder über aktuelle Fragen und Entwicklungen in der Familienforschung. Lees verder..
 

Uit het jaarverslag van ancestry.com (deel 1) voor het jaar 2014

(12 jan) De laatste 10 jaar is op werdeldeniveau bezien, in vrijwel alle landen de belangstelling voor genealogisch onderzoek zeer sterk is toegenomen. Genealogie en DNA-onderzoek zijn belangrijke groeimarkten geworden. Ancestry.com heeft in een recent jaarverslag van deze ontwikkelingen kond gedaan. Dit jaar verslag bevat vele interessante meldingen die betrekking hebben op niet alleen de onderneming maar ook op de clientèle die van Ancestry gebruikt maakt. Dit rapport is vrij omvangrijk we zullen daarom in diverse afleveringen hieruit stukjes putten.
Ancestry is een van de grote private ondernemingen en beschikt over 13 miljard records in zijn database dat door miljoenen dagelijks wordt geraadpleegd. Een van de aspecten in dit rapport wil ik uitlichten. namelijk waarom doet men aan genealogie en wat vinden de mensen die genealogie bedrijven er de voordelen van. De antwoorden op deze vraag zijn interessant, wellicht ook voor onze eigen lezerskring. Lees verder..
 

Aqua vita 2015 nr 1

(11 jan) Enkele sterke stukken Lees verder..
 

Google alert, kan een nuttige zoekhulp bieden

(10 jan) Veel genealogen zijn gebruikers van Google. Deze zoekmachine biedt een interessante optie, die niet ieder kent. Google kan de zoektaken overnemen die U éénmalig instelt. Naar wens krijgt U dan 1x per dag, 1x per week of welke periode u wil instellen of er iets van uw gading gevonden is. Lees verder..
 

Amersfoort 2015 nr 1

(09 jan) Grootdeels interne afdelingszaken. en enkele verassende korte bijdragen Lees verder..
 

Een nieuwe vorm van genealogie

(09 jan) Het vreselijke aardige van de genealogie is dat je er volk van allerlei pluimage tegen komt, van de kinderverzorgster tot de hoogleraar sterrekunde. Daarmee bewijs je hoe universeel genealogie is en een belangrijke bindende factor in een samenleving is die bovendien zelfbewustzijn van betrokkenen bevordert Lees verder..
 

Bij sommige mensen smaakt koriander als zeep

(08 jan) Onlangs las ik een artikel in Nature dat naar mijn gevoel mogelijk belangstelling kon trekken bij genealogen. Het handelde over het feit dat in sommige families weerstand bestaat tegen het gebruik van het groentekruid koriander. In sommige continenten eet men vrijwel geen koriander terwijl in het Midden-Oosten dit smaakkruid zeer populair is en graag bij het koken wordt gebruikt. Waarom dit zo is werd ondanks duidelijk na uitvoerige DNA-studies. Lees verder..
 

Waartoe dient genealogie - het antwoord van A Camus

(08 jan) Onlangs last ik “de eerste man” van de Nobelprijswinnaar A. Camus, het is zijn laatste boek, dat nog onvoltooid is. De reden waarom ik dit hier ter sprake breng is dat ik nergens geen beter pleidooi voor genealogie heb gelezen dan in dit boek. Lees verder..
 

Gens Nostra 2015 nr 1

(07 jan) Weer een heel mooi nummer met enkele oorlogsverhalen in de serie de grote wereldoorlog Lees verder..
 

Threant 2015 nr 1

(06 jan) Index nummer 2014 en verder enkele aardige genealogische gegegevens o.a. over de oudste vrouw van Nederland Lees verder..
 

Binnen 10-20 jaar is er geen anonimiteit meer mogelijk voor een sperma- of eiceldonor.

(05 jan) De bekende krant 'The Washington Times' publiceerde onlangs een artikel dat sperma- en oocyte-donoren aan het denken zal zetten. De betrekkelijke anonimiteit waarin deze donoren tot nu toe verkeerden zal in de niet zo verre toekomst tot het verleden gaan behoren. Wat dit voor juridische consequenties zal hebben is nog niet geheel duidelijk.

In toenemende mate trachten adoptiekinderen en vondelingen hun biologische ouders te leren kennen. Het wordt geleidelijk aan een geheel nieuwe industrie waar veel geld in omgaat. Lees verder..
 

Periodiek Besproken nr. 7

(05 jan) De afdeling Amsterdam e.o. heeft een rubriek op haar afdelingswebsite staan:

Periodiek Besproken.

Nummer 7 is vandaag nieuw geplaatst en staat weer boordevol met informatie.

Met onderstaande link kunt de rubriek direct bekijken.

link Lees verder..
 

De genealogie op wereldschaal: vervolg van 1

(04 jan) vervolg Lees verder..
 

De organisatie de Genealogie op wereldschaal (1)

(04 jan) Gezien de belangstelling die genealogie de laatste Jaren geniet is dit wereldwijd een belangrijke bedrijfstak geworden waar vele zich hebben ingespannen om een plaatsje van de economische koek te verwerven. Wat ziet men de allerlaatste tijd vooral dat een aantal ondernemingen aan het groeien zijn die geleidelijk aan deze kleinere bedrijven opkopen waardoor momenteel nog maar enkele grote spelers in dit gebied overblijven. Het is door de reeks van fusies haast niet meer te overzien wie bij wie behoort. Vandaar dit overzicht van bekende sites en websites waarin deze ondernemingen opereren. Het is moeilijk alles goed in kaart te brengen, en ik zal wellicht hier en daar de zaak niet goed in kaart hebben gebracht. Mijn bedoeling is niet de finesses maar een globaal beeld te schilderen Lees verder..
 

Cursus Stamboomonderzoek in het Westfries Artchief te Hoorn

(03 jan) In het Westfries Archief wordt in februari en maart 2015 weer een cursus Stamboomonderzoek voor beginners verzorgd. Lees verder..
 

Wat is de beste genealogische software

(03 jan) Onlangs zijn de diverse genealogische programma's geevalueerd. Het betreft hier niet-Nederlandse programma's, maar meer die een sterke internationale gebruikersgroep hebben. De gegevens zijn gebaseerd op een onderzoek van Gensoftreviews (zie link). De resultaten daarvan zijn verrassend. Lees verder..
 

Digitaliseren DTB's Regionaal Archief Tilburg

(02 jan) Veel bezoekers, leden en gasten van de site van de NGV afdeling West Noord-Brabant hebben voorouders uit Tilburg en omgeving. Daarom willen we graag onderstaand bericht plaatsen. Lees verder..
 

Gedigitaliseerde DTB-bestanden beschikbaar in Tilburg

(02 jan) Gegevens uit DTB zijn gedigitaliseerd en nu en online beschikbaar
Men is druk bezig met het digitaliseren van doop-, trouw- en begraafboeken. Van de gemeenten Tilburg, Berkel-Enschot en Oisterwijk zijn in de eerste helft van december 2014 verschillende doop-, trouw- en begraafboeken op de website geplaatst.
Lees voor meer achtergrondinformatie een blogpost van Yvonne Welings. Lees verder..
 

Joodse Websites

(02 jan) Aanvullende lijst voor Joodse Genealogische websites in het Engelse spraakgebied Lees verder..
 

afd.blad West Noord Brabant 2014 nr 4

(01 jan) Mooi duidelijk blad Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

ma 02 feb Rotterdam-Hillegersberg De geschiedenis van Hillegersberg
di 03 feb Haarlem Voorouder-spreekuur
wo 04 feb Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 04 feb Apeldoorn Genealogisch Spreekuur i.s.m. NGV afdeling Apeldoorn e.o. en HCC!genealogie afdeling Apeldoorn
wo 04 feb EERSEL Brabant & Brabanders in Europa: de verhalen
do 05 feb Lelystad Goud en zilver in het archief
do 05 feb Apeldoorn Presentatie Erfgoed Gelderland
do 05 feb Apeldoorn Presentatie Erfgoed Gelderland
za 07 feb Weesp Dertiende Duitslanddag van de NGV
za 07 feb Borne De rechtspraak tussen1500 en 1800
ma 09 feb Eindhoven Cursus Aldfaer II
ma 09 feb Sittard Hoe begin ik met genealogisch onderzoek?
di 10 feb Deventer Het (groot-)burgerschap van Deventer
di 10 feb EINDHOVEN GENEALOGISCH ONDERZOEK IN DE MEIERIJ VAN ‘S HERTOGENBOSCH
di 10 feb Rosmalen GensDataPro demonstratie door André Van Damme
di 10 feb Leiden Lezing: Wat is ‘VeleHanden.nl’?
di 10 feb Nijmegen. Een luchtige wandeling door de geschiedenis van acht eeuwen Nijmegen
wo 11 feb Oudorp (Alkmaar) Doe en Hulp-avond: 'Werken met genealogische computerprogramma's'
wo 11 feb Goes Genealogisch spreekuur
wo 11 feb Utrecht Lezing over Geneanet
wo 11 feb Cascadeplein 4, Groningen De 18e eeuwse kaart van Groningen van Th. Beckeringh
wo 11 feb Breda Weg met die zooi!
wo 11 feb Den Helder Erochique: erotiek door de eeuwen heen.
do 12 feb AMERSFOORT Spreekuur stamboomonderzoek en familiegeschiedenis
do 12 feb Delfgauw Datering van oude foto’s
vr 13 feb Tiel Genealogisch Café
za 14 feb Leeuwarden Jacob Benckes en zijn wereld
di 17 feb Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsledenvergadering
di 17 feb Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsbijeenkomst met lezing "Een VOC-matroos in Amsterdam"
di 17 feb AMERSFOORT Lezing "WieWasWie"
di 17 feb Tiel Computergenealogie voor dummy's
wo 18 feb Groningen En dan in hun geheel. De vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge
do 19 feb Den Helder Jaarvergadering
za 21 feb Haarlem Voorouder-spreekuur
za 21 feb Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
ma 23 feb Eindhoven Cursus Genealogie voor Beginners (workshop 1 van 3)
wo 25 feb Haarlem Ledenavond met lezing.
di 03 mrt Haarlem Voorouder-spreekuur

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

di 03 feb Maarn Aanpak stamboomonderzoek
wo 04 feb Heusden Huizenonderzoek
vr 06 feb Hoorn Stamboomonderzoek voor beginners
ma 09 feb Delft Achter de gevels van Delft, onderzoek naar de geschiedenis van uw huis
di 17 feb Apeldoorn Wegwijs in stamboomonderzoek
wo 18 feb Amsterdam Joodse Genealogie
vr 20 feb Lelystad Zoektocht naar familiegeschiedenis: cursus stamboomonderzoek in Nieuw Land
ma 23 feb Eindhoven Cursus Genealogie voor Beginners
zo 01 mrt Hoogeveen GensDataPro
ma 02 mrt Middelburg Paleografie voor beginners
di 10 mrt Beek Stamboom op de PC - Aldfaer
vr 13 mrt Heusden Introductie in het Archief
za 14 mrt Heinenoord Workshop Paleografie
za 14 mrt Amsterdam Huizenonderzoek in Amsterdam
za 14 mrt Tilburg Familiegeschiedenis (i.s.m. Brabants Historisch Informatie Centrum)
di 17 mrt Utrecht ‘Uit betrouwbare bron’, een cursus levensverhalen schrijven voor 55+,
wo 25 mrt EINDHOVEN ALDFAER II
ma 30 mrt EINDHOVEN PALEOGRAFIE (OUD SCHRIFT) OP 6 MIDDAGEN

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

29 jan 70 jaar Auschwitz-herdenking: Gruwelijken waren al in 1938 in Nederland bekend
29 jan website www.scheepmakerstamboom.nl vernieuwd en uitgebreid
26 jan Wie kan Theo Hooy met het Dampad in de Zaanstreek helpen ?
23 jan Thomas Jefferson heeft beroemde familieleden; een aardigheidje
20 jan Durk Johannes Smeding x Annetje Pieters Kors, Muiden, N-H
18 jan OPROEP
11 jan Herkomst van Herman(n)us Bingen en Anna Vreuls
11 jan wat betekent dit woord
02 jan Tielle Jacobs en Jan Aljes te Niekerk

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van evenementen

wo 14 jan Breda Vader onbekend

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

Recente genealogische artikelen

31 jan Soms raak je de draad even kwijt in de wereld van de genetische genealogie

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2015 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257