NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2014 nummer 67

woensdag 31 december 2014

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente genealogische artikelen


 

Nieuws van de redactie


NGV VERENIGINGSNIEUWSGens Nostra: nummer 1 verschijnt eerste week van januari 2015

We beginnen deze uitgave met een artikel van Mirjam Neuteboom getiteld “De afkomst van Anna van Schoonhoven (†1477): Bronnen, bewijzen en beelden”. Dit artikel laat zien dat een onderzoek dat jarenlang sluimerde, plotseling een impuls kan krijgen door ťťn nieuwe, op zichzelf niet eens zo belangrijke vondst. En dat er dan vervolgens een verhaal kan ontstaan, waarin een synthese wordt gemaakt van alles wat er tot nu toe bekend is over een vijftiende-eeuwse vrouw. Zij had overigens niets met het Nederlandse stadje Schoonhoven van doen, maar was afkomstig van kasteel Schoonhoven bij Aarschot. De heren van Diest behoorden tot haar voorouders en allen waren afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. Anna van Schoonhoven blijkt voor te komen in heel wat kwartierstaten en de redactie gaat er van uit dat velen die op dit moment een vergelijkbaar onderzoek doen, iets kunnen leren van deze boeiende familiegeschiedenis, waarvoor veel archieven en literatuur werden geraadpleegd.

Afb. links: Plattegrond van ’s Hertogenbosch, waar het Sint Geertruidenklooster was gelegen, door Jacob van Deventer (ca.1560).
Afb rechts: De molen van de heren van Schoonhoven, eind 16e eeuw, een bakstenen gebouw onder een rood pannendak. Het waterwiel, de sluis en de brug zijn van hout. Het opschrift luidt: ‘den moelen van Schoenhoeve, drayende met de Motte’.

Vervolgens komt deel twee van het bijzonder interessante artikel van de auteur Cornelis R.H. Snijder over “Het scherprechtersgeslacht Pruijm/Pfraum, ook wel Pruijm/Pfraum genoemd” aan bod. Dit deel handelt over het nageslacht van “probandus” meester Hans Pruijm en we zien dat ook zijn zonen en kleinzonen het beroep van scherprechter in diverse plaatsen in de Republiek uitoefenden en trouwden met dochters of weduwen van scherprechters. Ook dochters van meester Hans Pruijm huwden met scherprechters uit andere scherprechtersgeslachten. In dit deel ligt het accent op de genealogie van de familie en de interessante akten en andere documenten die handelen over het werk en het leven van de verschillende nakomelingen van Hans Pruijm in de verschillende plaatsen waar zij waren aangesteld.

Verder bevat deze uitgave twee dagboekfragmenten uit de Eerste Wereldoorlog en een korte familiegeschiedenis geschreven naar aanleiding van de aantekeningen in een dagboek van Luitje Smit, geboren in 1904 en grootvader van de auteur Gea Straat-Kammenga. Het bevat de belevenissen van een jongetje van tien jaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
In de rubriek Digitaal bespreekt Jan Diebrink het programma Haza, dat hij heeft ontwikkeld.

Tot slot een algemene oproep om in het komende jaar opnieuw artikelen en andere bijdragen voor Gens Nostra in te sturen en een vooraankondiging dat we in de loop van 2015 een Themanummer getiteld “Napoleon en zijn invloed op het leven van onze voorouders” zullen uitbrengen.
De redactie wenst alle lezers prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling.

Frits van Oostvoorn, Hoofdredacteur Gens Nostra


De NGV digitaliseert

In gesprek met Henny Zonneveld-Aupers
“Mijn zwager ging zijn stamboom uitzoeken en wist dat je daarvoor in een archief moest zijn. Ik vond dat interessant en ging mee naar Haarlem om dan ook gelijk mijn eigen stamboom op te halen”

Zo begon het familieonderzoek voor Henny en ze liet zich niet ontmoedigen toen geconstateerd werd dat stamboomonderzoek toch iets moeilijker is dan gedacht. Op de rommelmarkt in Heemstede vond ze een paar oude Gens Nostra’s en zo ontdekte ze onze vereniging waarvan ze al in 1976 lid is geworden!

Later verhuisde Henny naar Alkmaar en las in de krant dat er een lezing van de NGV zou zijn, “Daar kan ik wel eens gaan kijken” dacht ze. De afdeling ‘Hollands Noorderkwartier’ heeft veel actieve leden en zo werd ze betrokken bij een vaste groep vrijwilligers die iedere donderdag een paar uur in het verenigingscentrum werken. ’s Morgens eerst een kwartiertje fietsen en dan gaan we met z’n allen in de auto naar Weesp.
“Samen reizen is gezellig en in het verenigingscentrum wordt op je gerekend. Zo dragen we allemaal een steentje bij”.

Via internet kan nu veel gevonden worden, maar voor het echte onderzoek is het archief nog steeds een ongekend rijke bron. Zelf heeft Henny niet veel familieverhalen meegekregen, maar als je dan in het archief vindt dat een familielid in de oorlog een fiets heeft gepikt is dat toch weer een mooie anekdote!

In het verenigingscentrum werkt Henny mee aan de verzameling bidprentjes. Daarvan heeft de vereniging 900.000 stuks!! En er zijn plannen om die ook allemaal te gaan digitaliseren en voor alle leden direct via internet toegankelijk te maken, fantastisch toch?

Wilt u ook helpen met het digitaliseren? Schrijf dan naar Dolf Houtman: vcescanbeheer@gmail.com. U kunt gewoon van huis uit meewerken: alles wat u nodig heeft is een computer met een internet aansluiting. Het systeem werkt zowel met Windows computers als met Mac computers.
De geschiedenis van straatnamen

Ruben Daniels
Op 21 oktober 2014 liet oud-schaatskampioen Jochem Uytdehaage via Twitter weten dat hij een straatnaambord had meegenomen uit de naar hem vernoemde straat in Utrecht. Uytdehaage won twee gouden medailles op de Olympische Spelen. Het straatnaambord mocht hij meenemen van de gemeente Utrecht, omdat deze vervangen zou worden. Het gebruik van straatnamen is al heel oud, straatnaamborden komen echter pas uit de negentiende eeuw.

Vroege geschiedenis van straatnamen
De Romeinen gaven hun straten aan met de termen Cardo en Decimanus. Alle straten die van noord naar zuid liepen werden een cardo genoemd. Een decimanus was een van oost naar west lopende straat. Bij hoofdwegen werd daaraan de bepaling ‘maximus’ toegevoegd. In de middeleeuwen was men minder geordend. Straten en pleinen werden vaak genoemd naar het werk dat daar het meeste werd uitgevoerd, of waren gewoon een beschrijving van een belangrijk gebouw dat er in de buurt stond, of van belangrijke mensen die er woonden. Vanaf de twaalfde eeuw hield men steeds vaker vast aan een vaste straatnaam. Omdat deze echter nooit officieel werden vastgelegd, kwam het voor dat er per straat meerdere namen in omloop waren.

De gemeentewet
In Nederland werden straatnamen pas officieel opgeschreven nadat dit in 1851 in de Gemeentewet als verplichting werd opgenomen. Daarbij werden vaak gewoon de straatnamen overgenomen die in de volksmond bekend waren. Tegelijkertijd werd wel een adviescommissie opgesteld, die mee moest helpen met het bedenken van eventuele nieuwe straatnamen. De belangrijkste reden waarom de straatnamen vastgelegd werden, was omdat het in het land steeds drukker werd. Hulpdiensten zoals de politie en de brandweer, maar ook postbodes moesten steeds meer werk doen om het juiste adres te vinden. In hetzelfde jaar moesten straten daarom ook voorzien worden van straatnaambordjes. De Fransen hadden in 1728 al verplichte straatnaambordjes ingevoerd.

Nieuwe wijken
Na 1900 moesten er door steeds grotere stadsuitbreidingen, ook steeds meer nieuwe straatnamen vastgelegd worden. Veel van deze nieuwe wijken kregen daarbij een thema. Zo werden straten vaak genoemd naar beroemde schilders uit de Gouden Eeuw, of allerlei soorten bomen. Aan veel wijken is aan de straatnamen goed te zien wanneer ze gebouwd werden. Veel Nederlandse steden hebben bijvoorbeeld een Transvaalbuurt of een Indische buurt. Straatnamen in deze buurt herinneren aan het Nederlandse koloniale verleden.

Transvaalbuurten en Indische buurten
Na de Tweede Boerenoorlog, die tussen 1899 en 1902 werd gevoerd in Oranje Vrijstaat en de Republiek Transvaal, vernoemden veel Nederlandse steden een wijk naar belangrijke plaatsen en personen die aan de kant van de boeren meevochten, omdat zij zich daar verbonden mee voelden. In Indische buurten zijn de straatnamen vernoemd naar personen en plaatsen uit Nederlands-IndiŽ. Veel Indische buurten zijn later gebouwd dan de Transvaalbuurten. Een groot conflict in Nederlands-IndiŽ speelde zich dan ook pas later af.

Monopoly
Een belangrijk spel met straatnamen, Monopoly, komt ook uit het begin van de twintigste eeuw. In 1934 werd in Engeland het eerste Monopolyspel verkocht door Charles Darrow. Zijn spel was geÔnspireerd op het in 1904 door Elizabeth Magie uitgebrachte bordspel ‘The Landlord’s Game’. In 1936 werd het spel door de firma Perry & Co. voor het eerst uitgebracht in Nederland. Aanvankelijk had het spel Engelse straatnamen, maar al gauw besloot men om Nederlandse straatnamen te gaan gebruiken. Voor de straatnamen werd gebruik gemaakt van straten waar een Perry-filiaal gevestigd was. Verder werd gebruik gemaakt van straatnamen in de directe omgeving, bijvoorkeur winkelstraten.

Wijken zonder straatnamen
De jaren zeventig kende een periode waarin wijken aangelegd werden zonder straatnamen. In grote delen van Lelystad, dat gebouwd werd tussen 1967 en 1980, zijn deze bijvoorbeeld niet te vinden. Ook de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch bevat enkel huisnummers. Dit systeem moest de postcode kunnen vervangen. De huisnummers in de wijk lopen op van 13.000 tot 19.999. Omdat het vinden van het juiste huisnummer er hierdoor echter niet makkelijker op was geworden, werd besloten dit systeem niet in de rest van Hoofddorp door te voeren. Veel mensen vonden een straatnaam bovendien een stuk persoonlijker. Nog steeds gaan herhaaldelijk stemmen op voor het hernoemen van de straten.

Persoonsnamen
Dat Jochem Uytdehaage tijdens zijn leven een straatnaam naar zich vernoemd heeft gekregen, is eigenlijk best bijzonder. Als een straat naar een persoon genoemd wordt, kiest men bij voorkeur voor een overledene. Ook hebben veel gemeente een periode van 5 tot 25 jaar ingesteld waarin gewacht moet worden, voordat een persoon op een straatnaambord mag worden vermeld. Dit om ‘besmetting’ te voorkomen. Een voorbeeld hiervan was de Stalinlaan in Amsterdam, die al gauw omgedoopt werd in Vrijheidslaan. Uitzonderingen worden officieel alleen gemaakt voor leden van het Koninklijk Huis, maar er zijn meer straten vernoemd naar nog levende personen. Een voorbeeld is de Anton Geesinkstraat in hetzelfde Utrecht, dat werd vernoemd naar de – toen nog niet overleden – judoka.

G E Z O C H T

Vrijwillige, deskundige hulp bij electronische afwerking van inventarislijst op belangrijke collectie Schots-Nederlandse geschiedenis (uit Britse en Nederlandse archieven), bijeen gebracht ivm onderzoek over migratie uit Schotland naar de Republiek en andere delen van Europa, enerzijds ivm ideologische en sociaal-economische problemen, anderzijds behoefte aan krijgsvolk bij recrutering van Schotse regimenten tijdens internationale oorlogen (17e, 18e eeuw).

Inlichtingen over collectie, onderzoek, doelstelling werkzaamheden, reis, verblijf en vergoeding op aanvraag,
Daniel J J Sutherland, Devon, England, GB (0044-1548-821379).


Als u per email wilt reageren stuur uw vragen of aanmelding dan naar pr_service@ngv.nl, wij zorgen dan voor doorzending.


Bruikbaarheid en betrouwbaarheid van bronnen

Voor genealogisch en historisch onderzoek zijn bronnen, primaire en secundaire, onmisbaar en zij zijn het belangrijkste gereedschap voor de genealoog en/of historicus. Het lezen en interpreteren van bronnen is echter niet eenvoudig want men moet namelijk niet alleen met bronnen kunnen redeneren, maar ook over bronnen. Een belangrijke vraag bij bronnen is “hoe betrouwbaar is deze bron” en “hoe betrouwbaar is de informatie voor de onderzoeksvraag”.

Daar is wat ondersteuning handig bij en daarom is er o.a. een stappenplan met een aantal vragen die mogelijk wat duidelijkheid kunnen geven.

1: Kies je bronnen pas als je weet wat voor vraag je wilt onderzoeken.
Van tevoren is niet altijd te zeggen of een bron betrouwbaar is of niet. Jezelf eerst altijd afvragen wat je te weten wilt komen. Daarom dus eerst de onderzoeksvraag opschrijven en dan kijken of de mogelijke bronnen betrouwbaar (kan) zijn.

2: Welke informatie bevat de bron en is deze bron nuttig voor je vraag, feit en mening.
In een bron kun je tegenkomen wat iemand denkt hoe het gebeurd is of zou kunnen zijn geweest (een mening), maar het wordt interessanter als deze mening wordt ondersteund met feiten. Genoemde feiten kunnen vaak via andere bronnen gecontroleerd worden.

3: Wie heeft de bron gemaakt? Primair en secundair.
Soms zijn er over een gebeurtenis veel bronnen beschikbaar. Een verhaal kan verteld worden door iemand die het zelf heeft meegemaakt, maar ook van horen zeggen. De eerste is dan een primaire bron, de tweede een secundaire bron. Natuurlijk is dan de primaire bron de belangrijkste maar bij een verhaal over een gebeurtenis kan een secundaire bron juist aantonen hoe een verhaal kan veranderen. De vraag is hier dan wat de onderzoeksvraag was.

4: Uit welke tijd en van welke plaats is deze bron afkomstig, tijd- en plaatsbepaling.
Bij officiŽle stukken is vaak datum en plaats vermeld, in niet officiŽle stukken kan men toch vaak door kritisch lezen ontdekken wanneer, door wie of waar het stuk is geschreven. Meestal kan dat door de vermelde personen in het stuk maar ook door vermelding van een omgevingsaanduiding, ambacht, afstand, etc..

5: Wat wilde de maker van deze bron met het vastleggen van de gebeurtenis.
OfficiŽle bron;
b.v. een akte met getuigen vastgelegd door een ambtenaar, bestuurder, notaris, advocaat, etc..
Openbare bron;
b.v. een artikel in een krant, een vlugschrift, reclamefolder, advertenties, etc..
Persoonlijke bron;
b.v. een dagboek, brieven naar familieleden, etc..

6: Is de bron representatief.
Roept het een werkelijkheid op, is het waarneembaar makend, kenmerkend, in overeenstemming met, een goed overzicht gevend. Typeert het een groep, een stroming, een organisatie, een bestuur, etc..

Redeneren OVER bronnen
Bij redeneren over bronnen zijn er allerlei vragen te stellen over de bron, bijvoorbeeld wie heeft de bron geschreven of gemaakt, waar is de bron gemaakt en waarom is de bron gemaakt. Onderstaand schema maakt de vraagstelling wat duidelijker.

Redeneren MET bronnen
Als de vragen over de bron zijn beantwoord dan is de volgende stap om te onderzoeken welke informatie de bron biedt. Er zal niet altijd een antwoord zijn maar het zet wel aan tot nadenken en onderzoek welke informatie de bron biedt en welke informatie ontbreekt. Voor dat laatste kunnen allerlei redenen zijn en wordt misschien duidelijker als de vragen in het tweede onderstaande schema gesteld worden, probeer zoveel mogelijk een antwoord te vinden.

Bruikbaarheid van bronnen
Tijdens een genealogisch en/of historisch onderzoek kan men bronnen tegenkomen waarvan men zich kan afvragen of deze bruikbaar zijn voor het onderzoek. Hoe vind men een antwoord op die vraag?

1. Het antwoord is in de eerste plaats afhankelijk van wat men onderzoekt, met andere woorden, wat is precies de onderzoeksvraag.

2. Welke informatie bevat de bron, is dat informatie die aansluit bij de onderzoeksvraag of betreft het zijdelingse informatie. Waak er voor om niet te verzanden in een berg zijdelingse informatie waardoor de kern van de onderzoeksvraag ondersneeuwt en naar de achtergrond verdwijnt.

3. Ga na in hoeverre de informatie in de bron betrouwbaar is in relatie tot de vraag.

4. Probeer ook te bepalen over welke aspect of voor welke (deel)vragen de bron geen informatie geeft.

Het bovenstaande is een kleine gids om bronnen te analyseren en te gebruiken tijdens een onderzoek. Bronvermelding is een belangrijk onderdeel in een genealogisch of historisch onderzoek en hopelijk wordt het op deze manier wat duidelijker om mee te werken.

“Source evaluation, the determination of information quality, is something of an art. That is, there is no single perfect indicator of reliability, truthfulness, or value. Instead, you must make an inference from a collection of clues or indicators, based on the use you plan to make of your source (Robert Harris, 1997).Wat korte berichten

Iron Mountain digitaliseert duizenden testamenten Eerste Wereldoorlog
Iron Mountain heeft duizenden testamenten en begeleidende brieven van Britse Eerste Wereldoorlog-soldaten gedigitaliseerd en ontsloten. De hartverscheurende personalia zijn opgenomen in het 41 miljoen documenten tellende archief van Her Majestyīs Courts and Tribunals Service dat Iron Mountain beheert.
Lees verder.....

Nationaal Comitť 4 en 5 mei draagt archief over Den Haag
Op maandag 8 december heeft het Nationaal Comitť 4 en 5 mei zijn archief overgedragen aan het Nationaal Archief in Den Haag.
Lees verder.....

Resoluties en keuren
Het Westfries Archief heeft de resolutie- en keurboeken van Enkhuizen en Hoorn laten digitaliseren. Deze boeken bevatten de besluiten van de stadsbesturen.
Lees verder.....

Archief Dordrecht beheert herinneringen aan ambachtsheerlijkheid en gemeente anno 1816 Dubbeldam
DUBBELDAM - Het verhaal van de zelfstandige gemeente Dubbeldam, tot de gemeentewet van 1851 een zogeheten plattelandsgemeente, wordt beheerd door het archief van Dordrecht. De periode 1816 - 2016 beslaat tweehonderd jaar van gemeente tot wijk van.
Lees verder.....

Uw eigen boek maken,
dat kan bij Pro-book, genaaid gebonden en zelfs al vanaf 1 exemplaar! U kiest het formaat, het omslag en het papiersoort en wij maken er een mooi boek van.
Lees verder.....

DTB Zuid-Holland districtklappers
Alle districtklappers en direct doorklikken naar de scans, de deep links leiden naar de districtklappers (op naam) op de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Zuid-Holland (1695-1812). Lees verder.....

29.000 kaarten en plannen raadpleegbaar in de digitale leeszaal van het Rijksarchief
Het Rijksarchief bewaart een schat aan cartografisch materiaal. Originele kaarten en plannen in raadpleging geven in de leeszaal is echter niet zonder risico. Ontvouwen/ontrollen en weer opvouwen/oprollen eiste zijn tol en een grootschalige digitaliseringscampagne drong zich op. De voorbije jaren werden bijna 46.000 kaarten en plannen gedigitaliseerd. Hiervan zijn er bijna 29.000 in digitale vorm beschikbaar voor onderzoek.
Lees verder.....Wat vindt u op de NGV website

Op de NGV startpagina vindt u in de bovenste menubalk nog een paar menu opties, n.l.:
“Zoeken in Bronnen” is de pagina waar u naar hartenlust kunt zoeken in onze collecties. Op dit deel van de site vindt u een indrukwekkende hoeveelheid van meer dan vijf miljoen gegevens die door de vele vrijwilligers van de NGV bij elkaar zijn gebracht. Wekelijks komen hier nieuwe gegevens bij en op dit deel van de website hebben uitsluitend de NGV leden toegang tot alle gegevens. Deze pagina is maar beperkt toegankelijk voor niet-leden.
“Afdelingen” is de pagina waar u naar ieder afdeling kan doorklikken. Door op de getoonde landkaart op een regio te klikken komt u vanzelf op de homepage van de betreffende afdeling. Links vind u nog een paar extra buttons naar een aantal diensten van de NGV. Ook vindt u op deze pagina een postcodetabel met een overzicht van welke postcodes bij een afdeling horen.
“Links” is de pagina om op zoek te gaan naar basis- of aanvullende informatie voor uw genealogie. U vindt hier bijna 2600 links naar allerlei gerubriceerde websites, u kunt zoeken naar websites maar ook een overzicht opvragen b.v. per provincie maar ook per categorie.
“Webwinkel” is onze bestelpagina voor cd’s, software, formulieren, publicaties, etc..
“Mail ons” geeft een overzicht van diverse emailadressen waar u terecht kunt met uw vraag of melding.

De menu’s op de website zijn de afgelopen maanden in een verkorte vorm hier behandeld en hopelijk kunt u hierdoor wat makkelijker navigeren. Het is een moment opname want de website zal in de toekomst aangepast worden aan tijd en techniek. Beste is dus om zoveel mogelijk de website te bezoeken en rond te neuzen, er is ontzettend veel te vinden op onze NGV site en dat wordt in de toekomst alleen maar meer.

Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar pr_service@ngv.nl

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

Mededelingenblad Delfland 2014 nr 4

(30 dec) Overwegend intern afdelingsnieuws, enkele korte verhalen van algemene interesse Lees verder..
 

Gegevens op CD-DVD zijn slechts beperkt houdbaar

(30 dec) De opslag van gedigitaliseerde gegevens blijft een vraagstuk dat nog niet naar bevrediging is opgelost. CD-rom en DVD disks blijken kwetsbaar en ongeschikt voor blijvende data-opslag. Het is dan ook zaak deze gegevens regelmatig naar andere gegevensdragers over te zetten. Dit geldt ook voor genealogische gedigitaliseerde gegevens. Het ouderwets papier heeft nog de beste duurzaamheid. Mits het niet het houtpapier is dat na 1850 massaal werd toegepast. Maar zelfs kwaliteitspapier van oude lompen blijft niet eeuwig goed. Papier is gevoelig zoals ieder biologisch materiaal voor schimmelgroei, verbleking door vochtigheid, of chemische bestanddelen in het papier of in de omgeving. Daarnaast kunnen rampen archieven treffen zoals brand, overstromingen of diefstal. Lees verder..
 

Column nr.53

(29 dec)Robyn en ik sluiten ons bij bovenstaande wensen aan. Ergo: folle lok en seine! Een nieuw jaar, een nieuw begin. Deze keer een Column speciaal om startende genealogen/familieonderzoekers op weg te helpen. 'Onze' site ngv.nl (Nederlandse Genealogische Vereniging) is een mooi uitgangspunt om uw onderzoek te beginnen. In de linker kolom staat (onder In de schijnwerper), Beginners. Aanklikken daarvan geeft een pagina vol met nuttige tips voor beginners en een gratis te downloaden folder in pdf-formaat bij Klik hier.
Doorgewinterde genealogen kunnen deze Column doorsturen aan beginners of geprint doorgeven. Of misschien staat er, ook voor hen, nog een eye-opener in.

Nadat u op bovenstaande website aangeraden wordt gegevens te noteren uit trouwboekjes, paspoorten, albums enz. volgt er een uitleg over documenten die u kunt tegenkomen, hoe u onderzoek kunt doen en er volgt Lees verder..
 

1340, 2014 nr 4

(29 dec) Dit blad bevat overwegend interne afdelingsgegevens Lees verder..
 

MyHeritage breidt zijn imperium uit met Denemarken

(29 dec) Onlangs is het bericht verschenen dat My Heritage een overeenkomst heeft gesloten met de Deense archieven. Lees verder..
 

Gens Propria 2014 nr 4

(28 dec) Diverse leuke korte verhalen en een aardig verhaal over de bekende Haarlemmerolie Lees verder..
 

Dag van de Drentse Familiegeschiedenis, zaterdag 24 januari 2015

(28 dec) Ben je nieuwsgierig naar het verleden van je familie? Dan mag je de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis niet missen! Een dag boordevol workshops, lezingen, een informatiemarkt, presentaties van ervaren genealogen, een kijkje achter de schermen, een interview met Peter Middendorp en de presentatie van de nieuwe website AlleDrenten.nl. link
De Dag van de Drentse Familiegeschiedenis wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Drenthe en is vrij toegankelijk. Lees verder..
 

11 en 30 2015 nr 1

(25 dec) Dit nummer heet criminele voorouders: het nummer is gevuld met een aantal “criminele personen” sommige amper crimineel maar arm en kansloos. Der straffen waren vroeger niet mis. In feite kun je ieder verhaal bijna beschouwen als een korte novelle van een armzalig leven. Lees verder..
 

GroninGEN 2015 nr 1

(24 dec) Mooi uitgevoerd en goed gevuld nummer; diverse genealogische artikelen van algemeen belang. Lees verder..
 

De grootste stamboom ter wereld sinds 20 dec. 2014 zichtbaar in Eijsden

(23 dec)
Onder grote belangstelling van meer dan 100 genealogen en genodigden opende de heer Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn afgelopen zaterdag 20 december 2014 in het Internationaal Familiemuseum te Eijsden het Karel de Grote Paviljoen.
 Lees verder..
 

Bulletin Achterhoek en Liemers

(23 dec) Jan Van Zadelhof en Jan Stap nummer
(vorige nummer waren diverse reacties op de kwartierstaat van de heer Zadelhof, hier volgen nog enkele aanvullingen) Lees verder..
 

Noordkoppen 2014 nr 4

(22 dec) Dit is een bijzonder nummer met enkele misdaad verhalen, met genoegen gelezen Lees verder..
 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 2014 nr 4

(21 dec) Dit is een Karel de Grote nummer dat is geschreven door Funs Patelski, dat moet een geweldig karwei zijn geweest, aanrader.
 Lees verder..
 

Online krantenarchief Leiden moet gedeeltelijk dicht

(20 dec) De rechter heeft besloten dat 'Erfgoed Leiden' een deel van zijn gedigitaliseerde kranten offline moet halen. De scans vormen een inbreuk op de rechten van freelancers, zo luidt de uitspraak in een proces dat is aangespannen door auteursrechtenorganisatie 'Lira'.

De rechtbank in Den Haag oordeelt, dat de gewraakte scans binnen drie maanden van internet afgehaald moeten worden. Gebeurt dat niet, dan krijgt de gemeente een boete. Lees verder..
 

Voltooide en nieuwe projecten gemeentearchief Schouwen-Duiveland

(20 dec) In de laatste nieuwsbrief van het archief van Schouwen-Duiveland staat een artikel over projecten die in 2014 afgewerkt zijn en nieuwe projecten die inmiddels onderhanden genomen zijn en in 2015 deels of helemaal afgerond worden.

Hieronder het betreffende stuk uit de nieuwsbrief. Lees verder..
 

Blad Apeldoorn en Omstreken 2014 nr 4

(20 dec) Leuk verhaal van Jan Limpers Lees verder..
 

Mededelingenblad Zaanstreek en Waterland 2014 nr 4

(20 dec) Aardig gevuld nummer Lees verder..
 

Populus Scaldis

(19 dec) Wij ontvingen de link van Populus Scaldis, Lees verder..
 

Hollands Noorderkwartier 2014 nr 4

(19 dec) Overwegend intern nieuws, met oproep voor het scanproject en inleveren teksten jubileum nummer. Eťn zeer groot artikel. Lees verder..
 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2015 KPL

(18 dec) de eerste activiteit van het Bestuur in het nieuwe jaar Lees verder..
 

Twente Genealogie 2014 nr 4

(17 dec) Weer keurig uitgevoerd nummer met rijke inhoud
Kort in memoriam van
Prof Henk Zon, overleden 98 jarige leeftijd. Hij is oprichter van de afdeling Twente geweest nu 30 jaar geleden
Mevrouw Grietje Boltman-de Groot. Overleden 92 jarige leeftijd. Zij was de illustrator van het genealogische blad Twente Lees verder..
 

Bijeenkomsten en Ledenvergaderingen WNB

(17 dec) Onderstaand volgt een overzicht van het programma voor 2015. Lees verder..
 

Kort verslag bestuursvergadering van 10 december 2014

(17 dec) Om de leden van de afdeling WNB te informeren over de inhoud van gehouden bestuursvergaderingen is besloten om daar in het vervolg, via de website, een kort verslag van te doen. Lees verder..
 

Land van Cuijk en Ravenstein 2014 nr 4

(16 dec) Naast intern nieuws 4 meer algemene artikelen Lees verder..
 

Binnenkort cursus Oud Schrift

(15 dec) Op verzoek van leden! Lees verder..
 

Gepermeteerd 2014 nr 4

(15 dec) provocatief verhaal Hans Felius Lees verder..
 

Dolly Verhoeven eerste hoogleraar Gelderse Geschiedenis

(14 dec) Dolly Verhoeven is per 1 november 2014 benoemd tot hoogleraar Gelderse Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. De leeropdracht wordt gefinancierd door de provincie Gelderland. Verhoeven gaat de kennis versterken over de geschiedenis en cultuur van Gelderland. Belangrijk daarbij is het bevorderen van (amateur)initiatieven op het gebied van de geschiedschrijving van Gelderland in combinatie met publieksgerichte kennisspreiding. Lees verder..
 

Heraldisch tijdschrift 2014 nr 4

(14 dec) Weer prachtig nummer, voor het artikel over de kerkelijke hierarchie belangwekkend Lees verder..
 

Gens Nostra 2014 nummer 12

(13 dec) Briljant artikel over scherprechters
vervolg van de artikel WO I Lees verder..
 

Onderhoudswerkzaamheden site Nationaal Archief

(13 dec) Door onderhoudswerkzaamheden is het op vrijdag 12 december (vanaf 17:00 uur) en zaterdag 13 december tot het einde van de middag niet mogelijk om archiefstukken te reserveren. Ook kunt u geen nieuw gebruikersprofiel aanmaken. Lees verder..
 

Boer zoekt 'roots' ; zoektocht gelukt naar oudste agrarische familiebedrijf
in Nederland

(12 dec)
Het oudste agrarische bedrijf van Nederland stamt uit 1593. Dit is het resultaat van de zoektocht ‘Boer zoekt roots’ van Windesheim, in samenwerking met LTO Noord, Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Flynth en de Rabobank, naar ‘het oudste agrarische familiebedrijf’ in Nederland.

Aanleiding voor deze zoektocht was het ‘International Year of Family Farming’ (2014). Lees verder..
 

Genever 2014 nr 4

(12 dec) Zeer uitvoerig Parenteel Hermans en een aardige genealogische puzzel van Ton van Reeken. Lees verder..
 

De Algemene Vergadering van 29 november en een vergadering van het Hoofdbestuur op 3 december.

(09 dec) De nadruk lag op de voorgestelde contributieverhoging, de veranderingen bij Heraldiek en het verkrijgen van meer helderheid in de organisatie van de Vereniging. Lees verder..
 

Start grootscheeps dna-afstammingsonderzoek naar de herkomst van de bevolking van de Kempen

(07 dec)
Zijn de inwoners van Zeelst echt zo bijzonder als wordt beweerd?
Zeelst Schrijft Geschiedenis start een grootscheeps dna-afstammingsonderzoek naar de herkomst van de bevolking van de Kempen, in het bijzonder van Zeelst en Meerveldhoven. Het publiek speelt daarbij een belangrijke rol: ofwel door speeksel af te staan ofwel door een gezin uit 1650 te adopteren en op zoek te gaan naar nog levende afstammelingen. Lees verder..
 

Jacques Cuijpers 1850-1926, een veelzijdig (school)meester

(07 dec)
Cuijpers was van 1883 tot 1913 hoofd van de openbare lagere school in Zeelst. In die periode heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het in kaart brengen van de Brabantse en Limburgse taal- en volkskunde.
Daarnaast was hij een uitmuntend kalligraaf. In de periode tussen 1890 en 1910 sierde hij tientallen verenigingen, personen en gebeurtenissen op met de prachtigste naamlijsten, oorkonden, diploma’s, gedachtenisprenten etc. etc. Lees verder..
 

Kwartier van Nijmegen 2014 nr 4

(06 dec) Rijk gevuld nummer dat dit keer een beetje een Pott-nummer is. Joop is in de NGV een bekende figuur, hij is lid van het bestuur van de afdeling Nijmegen en heeft op tal van punten verdienstelijk werk gedaan. Daarnaast nog twee aardige artikelen over de vroege medische zorg in Nijmegen. Lees verder..
 

MyHeritage wist in een dag een groot aantal graven te fotograferen en de gegevens te digitaliseren.

(05 dec) MyHeritage is een joodse genealogische onderneming die in Tel Aviv is gevestigd. Joden hechten veel betekenis aan graven en begraafplaatsen. De grootste begraafplaats in IsraŽl is Holon, een begraafplaats waar ca 200.000 overledenen rusten. MyHeritage wist een project op te zetten zodat binnen korte tijd al deze graven konden worden gefotografeerd en gedigitaliseerd om in hun website BillionGraves te kunnen worden verwerkt. Men riep daartoe vrijwilligers op waarbij zich ook veel jongeren melden. Ca 200 vrijwilligers waren bereid hier aan mee te doen. Lees verder..
 

Foto-impressie Algemene Vergadering Driebergen

(05 dec) Enkele foto's van de AV op 29 november jl. Lees verder..
 

Regionaal Archief Tilburg krijgt een nieuwe website (nog even geduld)

(05 dec) Regionaal Archief Tilburg werkt aan een vernieuwde website. De huidige website en vormgeving hebben we sinds 2010 en we vinden dat het beter kan. Webgebruikers veranderen, manieren van zoeken veranderen. Het is tijd dat onze website daarmee mee verandert. Lees verder..
 

Koggenland 2014 nr 4

(04 dec) Overwegend intern afdelingsmateriaal, 1 aardig verhaal en 2 korte stukjes van algemeen belang Lees verder..
 

Nationaal Archief: Openingstijden en Sluitingsdata Studiezaal & Informatiecentrum

(04 dec) 5 december - Sinterklaas: Informatiecentrum en studiezaal open tot 16.00 uur
24 december - Kerstavond: Informatiecentrum en studiezaal open tot 16.00 uur
25/26 december - Eerste en tweede Kerstdag: gesloten
31 december - Oudejaarsdag: Informatiecentrum en studiezaal open tot 16.00 uur Lees verder..
 

Toegang gedigitaliseerde gegevens over New Amsterdam: www.archives.NYC

(03 dec) Onlangs berichtte het New Yorkse archief dat online de eerste archiefstukken uit de 17de eeuw waren gedigitaliseerd die op Nieuw Amsterdam betrekking hadden uit de periode 1647 en 1661. Lees verder..
 

200e Like voor NGV-Facebook

(03 dec) Op 27 oktober startte de NGV met een Facebookpagina en sinds vandaag zijn er al 200 Likes. Op naar de 250!
U vindt ons op link !!
Een kijkje nemen is de moeite waard. Lees verder..
 

Kempen en Peelland 2014 nr 4

(02 dec) Naast veel interne zaken de volgende bijdragen Lees verder..
 

Een aardigheidje, weet U nog wie Twiggy was ?

(01 dec) Lesley Lawson (meisjesnaam Lesley Hornby), was een zeer bekend model dat vroeger algemeen bekend was als Twiggy (takje), omdat ze graatmager was. Lees verder..
 

Lijst van Nederlandse krantenarchieven op internet.

(01 dec) De nieuwsbrief van Johan van Hassel voor genealogen in het Kempen-en Peelland bevat dit keer ook nieuws dat voor alle NGV leden van belang kan zijn.
Met toestemming treft u het nieuws over krantenarchieven hieronder aan.
Belangstellenden voor deze nieuwsbrief kunnen zich gratis aanmelden via :johan.van.hassel@gmail.com Lees verder..
 

Herzliche Einladung zur AusstellungserŲffnung

(30 nov) Am Freitag, dem 21.11.2014, erŲffnen wir um 19 Uhr im alten Rathaus die Wanderausstellung Hollandgang der „Heemnoabers 99“, die bis zum 14.12.2014 Station macht in Neuenhaus. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

za 03 jan Almere Voorouderspreekuur Almere
do 08 jan AMERSFOORT Spreekuur stamboomonderzoek en familiegeschiedenis
do 08 jan Delfgauw Genealogisch Onderzoek in Duitsland door Rob Dix:
vr 09 jan Hoorn Voorouderspreekuur
vr 09 jan Tiel Genealogisch Cafť
za 10 jan Veldhoven Stamboomspreekuur in de bibliotheek in Veldhoven
za 10 jan EINDHOVEN Nieuwjaarsbijeenkomst
za 10 jan Tilburg Nieuwjaarsbijeenkomst en 'Ons verborgen verleden'
za 10 jan Borne De markegrenzen in Twente
di 13 jan Apeldoorn De Vereniging Veluwse Geslachten
di 13 jan Nijmegen Genealogie en DNA
wo 14 jan Oudorp(Alkmaar) Afdelings NIEUWJAARS bijeenkomst, lezing "Huis Nijenburg te Heiloo en haar bewoners"
wo 14 jan UTRECHT Nieuwjaarsbijeenkomst NGV-afd.Utrecht voor en door de leden
wo 14 jan Breda Vader onbekend
do 15 jan AMERSFOORT Lezing "Genealogie en nu op zoek naar DNA?"
za 17 jan Leeuwarden De familie Hiddinga
ma 19 jan Eindhoven Vervolgcursus Aldfaer VOLGEBOEKT
di 20 jan Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsbijeenkomst met lezing "Genealogie van A tot Z"
di 20 jan Eindhoven Lezing WieWasWie
di 20 jan Tiel Populatiegenealogie
do 22 jan Hoorn (NH) "Humorenleer" Ofwel: als chirurgijn met een eigen kraam op middeleeuwse markten.
za 24 jan Assen Dag van de Drentse familiegeschiedenis
za 24 jan Capelle a/d IJssel GENEANET
za 24 jan Kapelle(Zld) Zoeken met gedigitaliseerde kaarten
di 27 jan Den Haag Stamboomcafť CBG, onderwerp: Joods Scheveningen
vr 30 jan Den Helder De Friese hardrijder Pier Thomas Stornebrink en zijn nazaten.

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

za 10 jan Tilburg Familiegeschiedenis (i.s.m. Brabants Historisch Informatie Centrum)
ma 19 jan Delft Achter de gevels van Delft, onderzoek naar de geschiedenis van uw huis
za 24 jan Amsterdam Genealogie
za 24 jan Amsterdam Paleografie
vr 30 jan Middelburg Zoeken en Vinden in digitale bestanden
di 17 feb Apeldoorn Stamboomonderzoek
wo 18 feb Amsterdam Joodse Genealogie
vr 20 feb Lelystad Zoektocht naar familiegeschiedenis: cursus stamboomonderzoek in Nieuw Land
di 24 feb EINDHOVEN Genealogie voor Beginners

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

31 dec DIJ(C)KHOF(F), DY(C)KHOFF, DECKHOFF, DICKHOFF (ca. 1640-1740)
31 dec rouwadv. Johannes Cornelis Lambregts, ovl 18-12-2014 in Rotterdam of Ridderkerk
30 dec doodsoorzaak
28 dec Nazaten Gerrit Klap en Aaffien van der Veen
28 dec Willem Rottschafer gehuwd met Grietje Willems Molag
26 dec Herkomst Willem Verkerk
24 dec Theodora Margaretha van Dedem (??-1846)
23 dec Oostzeehavenplaats Osterris
22 dec OPROEP JAN MIDDELKOOP, SECRETARIS AFD BETUWE
21 dec Hermanus Adolfus Groet
20 dec In Memoriam Ben Close(1937-2014)
11 dec MyHeritage heeft Instant Discoveries™ uitgebracht.
05 dec Szymkowiak
05 dec Kathe Kusch
05 dec Update Provinciaal Bestuurlijk Archief met 500 familienamen
02 dec hulp met lezen bevolkingsregister
02 dec Merkwaardige vraag over Jan Wester
01 dec Klaas Wieringa

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van evenementen

wo 17 dec Breda Het inlezen van een persoonstabel in GensDataPro

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

Recente genealogische artikelen

11 dec Richard III is toch Richard III – DNA-bewijs

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2014 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257