NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2014 nummer 66

maandag 1 december 2014

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

De webredactie wenst u prettige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2015
 
 


Ook voor Sinterklaas hebben we weer een oud recept gevonden, kijkt u HIER maar eens naar een stukje geschiedenis en een recept van oud-hollandse speculaas.NGV VERENIGINGSNIEUWS


Gens Nostra: nummer 12 verschijnt eerste week van december

De laatste editie van het jaar begint met een bijzonder interessant artikel in de reeks “Op het slechte pad” en is getiteld “Het scherprechtersgeslacht Pruijm/Pfraum, ook Prom/Praum/Sprong genoemd”. De auteur Cornelis R.H. Snijder heeft vele jaren onderzoek gedaan naar diverse geslachten van scherprechters (beulen, ofwel voltrekkers van doodvonnissen) en mag dan ook als een expert op dit gebied gelden. Deel 1 begint met de “probandus" van dit geslacht, meester Hans Pruijm, bekend omdat hij het doodvonnis over Johan Van Oldenbarnevelt in 1619 mocht voltrekken. Het artikel handelt over de voltrekking van vonnissen en wat daaraan voorafging en in het bijzonder over de uitvoerders hiervan de Scherprechters. Zij waren ook betrokken bij vele Heksenprocessen die in de vijftiende en zestiende eeuw plaatsvonden [zie bovenstaande afbeelding van een Heksenverbranding in “Hinrichtung von drei Hexen am 4. November 1585 in Baden (Schweiz). Abbildung aus der Sammlung des Johann Jakob Wick, Zentralbibliothek ZŁrich. Bron: Dietegen GuggenbŁhl: Hexen. In: Sandoz-Bulletin 24 (1971)]. Het blijkt dat sommige geslachten sterk verbonden waren met de uitoefening van dit bijzondere beroep en vele huwelijken van scherprechters ook binnen deze beroepsgroep plaats vonden. Het verhaal bevat vele aan het beroep en de persoon verbonden historische details, die naar verwachting de lezer zeer zullen boeien. Deel 2 hiervan verschijnt de volgende maand.

Verder is een artikel opgenomen getiteld “Eerste Wereldoorlog, mobilisatie en inkwartiering, 1914-1918” van Maryke Snels en dit gaat over de Nederlandse militairen die werden ingekwartierd bij haar voorouders wonende in Dongen, Noord-Brabant. Een verhaal met veel oude foto’s en andere illustratieve beelden uit die periode.

Ook hebben we in deze uitgave een kort verhaal in de serie “De ene akte is de andere niet” van Hans Meijeraan met een analyse van de problemen die opdoemen bij het bepalen van de leeftijden van personen zoals deze uit de akten van het Haags Gemeentearchief en FamilySearch rond 1816 naar voren komen. De rubrieken Digitaal, Tijdschriften en de Boekbespreking bevatten veel informatie voor genealogen.

In het algemeen dankt de redactie de vele auteurs voor het insturen van hun bijdragen aan Gens Nostra en is dit jaar onder de indruk geraakt van de grote interesse en vele positieve reacties die zij mocht ontvangen over het blad. Wij hopen het volgend jaar op dezelfde weg door te gaan met het maken van een mooi en interessant blad voor de leden van onze vereniging. We wensen u alvast prettige feestdagen.

Frits van Oostvoorn,
Hoofdredacteur Gens Nostra


De NGV digitaliseertHeeft u uw eigen familienaam al gezocht en gevonden in de nieuwe NGV database? Elke maand worden er weer veel nieuwe documenten in opgenomen. Ook enkele afdelingen converteren nu hun databases en geven daarmee alle NGV-leden toegang tot hun documenten. Klik hier en zoek&vind: Zoeken in nieuwe database (+scans).

Wilt u ook helpen met het digitaliseren? Schrijf dan naar Dolf Houtman: vcescanbeheer@gmail.com. Alles wat u nodig heeft is een computer met een internet aansluiting. Het systeem werkt zowel met Windows computers als met Mac computers.

In gesprek met George Reman over zijn indexeringswerk voor de NGV.

Het sympathieke van het indexeren is dat ik het doe wanneer het mij past. Dan werk ik er een uurtje aan en de volgende keer kan ik gewoon weer verder gaan waar ik eerder was gebleven. En of het zondag is of door de week, welk uur van de dag het is, ik kan altijd een tijdje indexeren wanneer het mij past.

Op dit moment werk ik ook aan het uitzoeken van de voorouders van mijn achterneven in Zuid-Afrika, de kleinzoons van een tante aan vaders kant. Daar heb ik veel plezier in en het indexeren van de rouwkaarten heeft niet altijd prioriteit. Maar dat kan bij de NGV en dat maakt dit werk zo prettig!

Enerzijds is het ontspannen om met het indexeren even wat anders te doen. Anderzijds moet ik, net als mijn collega-indexeerders, wel serieus en geconcentreerd werken. Elke rouwkaart is verschillend en daarom moet er soms echt gepuzzeld worden om de juiste gegevens te vinden. Niet altijd staat bijvoorbeeld een overlijdensplaats op de rouwkaart en soms staat dat ergens ‘verstopt’ in de tekst. Vrouwen worden met hun meisjesnaam geÔndexeerd en elke familienaam mag maar ťťnmalig in de index voorkomen; echt goed opletten dus!
Op de NGV website vond ik overlijdensadvertenties met voor mij interessante gegevens, maar om die advertenties te bekijken moest ik naar Weesp. Ik woon gelukkig dichtbij Weesp en een bezoek aan het verenigingscentrum is dus gemakkelijk te doen voor mij. En zo hoorde ik over het scannen van familiedrukwerk, dat vervolgens beschikbaar gemaakt moet worden voor het voor alle leden. Ik heb begin dit jaar mijn hulp aangeboden en zo rolde ik ook in het project.

Het prettige van het indexeren is dat je dit werk gewoon thuis kan doen. Hoewel ik die ene dag in de week in Weesp bijzonder waardeer vanwege het contact met mensen.


Het NGV bronnenbestand

De NGV site bevat een indrukwekkende hoeveelheid van meer dan 5.000.000 gegevens en iedere dag wordt dit bestand nog verder uitgebreid. Dit te meer omdat Jan Netelbeek en medewerkers begonnen is met het indexeren en scannen van NGV-data-collectie uit ons VC. In casu quo zijn dit momenteel overlijdensannonces. Maar ook NGV-afdelingen zijn druk doende gegevens uit de eigen collectie te indexeren en te scannen. Vele vrijwilligers van de NGV hebben deze gegevens bij elkaar gebracht. Vandaar dat uitsluitend de leden van de NGV hier in volle breedte toegang hebben.

De NGV-bronbestanden zijn in de loop der jaren zo omvangrijk geworden dat onze webserver te klein werd om alle gegevens nog te kunnen op slaan. Er is in 2013 een nieuwe webserver in gebruik genomen. De bestanden van de oude server staan weliswaar al op de nieuwe server maar nog in een separate database. Op den duur zullen ook deze gegevens in een alles omvattende database op de nieuwe server worden geÔntegreerd. Dit kost, om technische redenen nog flink wat inspanning. Wel plaatst men van nu af aan nog uitsluitend op de nieuwe server de nieuw gescande bronnen in een nieuwe database. Deze omvatten gescande data uit de collectie van het Vereniging Centrum. Daarnaast digitaliseren diverse afdelingen de eigen bestanden. Ook deze krijgen een plaats op de nieuwe server. Het is echter de bedoeling dat op den duur de oude data bestanden met de nieuwere bestanden op de nieuwe server worden geÔntegreerd. Dit is een tijdrovend proces omdat de scans (half automatisch) moeten worden gekoppeld aan die indexinformatie.

Van verschillende kanten kregen we signalen dat men problemen heeft met het gebruik van de site “bronnen” met name is er de vraag welke gegevens nu precies beschikbaar zijn. Om U te verduidelijken wat beschikbaar is, geven we hier een kort overzicht van onze bronnen en andere bestanden die U op onze website aantreft.

DE GEGEVENS UIT DE OUDE SERVER (HET OUDE BESTAND)

De gegevens van de bestanden “oude vorm” omvatten de vroegere bestanden van gegevens uit het Verenigingscentrum en daarnaast ook gegevens verzameld door de vereniging meer in het algemeen. De Collectie van het Verenigingscentrum omvat vrije en uitsluitend voor NGV-leden toegankelijke bronnen.

Vrij toegankelijk zijn:
 • Het boekenbezit (in eerste instantie genealogische publicaties zoals genealogieŽn kwartierstaten, daarnaast nog toelichtend materiaal zoals streekgeschiedenissen, kadastrale atlassen e.d.
 • Het heraldische boekenbestand
 • Een index microfiches met namen genoemd in enkele oude (Indische) kranten en de doopboeken van Oosterland (gemeente in Zeeland)
Slechts toegankelijk voor leden zijn:
 • Bidprentjes
 • Een index van bibliotheek
 • Een Index periodieken
 • Krantenknipsels: rouwadvertenties
Wilt u de meer specifieke bestanden doorzoeken klik dan in de linker kolom op het item VC-collecties. U krijgt dan een sjablone met diverse zoekmogelijkheden waaruit keuzes kunnen worden gemaakt.

Daarnaast kunnen leden en ook niet-leden nog:
 • Zoeken in stambomen, die bij actueel op onze website zijn geplaatst. U kunt deze gegevens ook doorzoeken door op de knop stamboom in de linker kolom te klikken
 • Het Twente bestand doorzoeken
Uitsluitend voor leden zijn verder nog beschikbaar enkele bronnen die uit de oude doos komen zoals:
 • De doopboeken Hoorn
 • Het Registre Civique (dit zijn van een groot aantal plaatsen gegevens van weerbare mannen tijdens de napoleontische bezetting voordat hier de burgerlijke stand werd ingevoerd)
 • Advertenties afkomstig van Delfland
 • Het Vlamingen project
 • Het meer recent toegevoegde project Schotten
 • De bronnen CGE. Deze zijn afkomstig uit deelname van het vroegere Bronscanproject. Bent u NGV-lid bent dan kunt u dit item in de linker balk te klikken dit item direct doorzoeken. U komt dan op de pagina zoeken in CGE- bronnen.
Hoe kunt u zoeken. Er zijn diverse mogelijkheden om te zoeken die uitsluitende de leden ter beschikking staan:
 • Quick scan. Bij het klikken van deze knop krijgt u als lid toegang tot een groot aantal bronnen, dat u bij invoering van een naam globaal maar ook op meer specifieke bronnen doorzoeken door deze aan te vinken.
 • De meer op bijzondere items gefocuste zoekmethode is te vinden in het midden van de linker kolom (bijv. periodieken, bibliotheek etc.)
ZOEKEN IN DE NIEUWE BESTANDEN

Op de pagina actueel vindt u in de linker zij-kolom een knop “zoeken in de nieuwe database (scans)” onder een kleine gele balkje (schijnwerper). Op deze site kunt u de recent ingevoerde scans doorzoeken van het scanproject en andere zaken die van de oude bij de nieuwe server reeds zijn ingebracht. Deze gegevens zijn in een nieuwe vorm. Het zijn in dit geval niet alleen geÔndexeerde gegevens maar ook de scans van de rouwkaarten zelf. Het voordeel van deze site is verder dat u op de combinatie van twee namen kunt zoeken. Dit zoeksysteem verkeert nog in een testfase. Mocht u problemen hebben, neem dan contact op met de webmaster. Het is de bedoeling dat deze gegevens ook met quick-scan kunnen worden doorzocht.

Momenteel wordt tevens bij in de inrichting van de nieuwe server gewerkt aan het zo snel mogelijk opnemen van de volgende zaken:
 • inventaris van de bibliotheek, die overigens pover is, maar aan up-to-date brengen wordt hard gewerkt,
 • een verzameling digitale indexen die alleen in het VC toegankelijk zijn,
 • een verzameling CD’s, DVD’s en USB’s met ‘stand-alone’ digitale indexen volgens de Adobe methode.
Het u verder vragen dan kunt U die altijd aan de medewerkers van de website voorleggen of een reply op de nieuwsbrief en dan wordt uw vraag doorgezet.

Jan-Willem Koten


G E Z O C H T

Vrijwillige, deskundige hulp bij electronische afwerking van inventarislijst op belangrijke collectie Schots-Nederlandse geschiedenis (uit Britse en Nederlandse archieven), bijeen gebracht ivm onderzoek over migratie uit Schotland naar de Republiek en andere delen van Europa, enerzijds ivm ideologische en sociaal-economische problemen, anderzijds behoefte aan krijgsvolk bij recrutering van Schotse regimenten tijdens internationale oorlogen (17e, 18e eeuw).

Inlichtingen over collectie, onderzoek, doelstelling werkzaamheden, reis, verblijf en vergoeding op aanvraag,
Daniel J J Sutherland, Devon, England, GB (0044-1548-821379).


Als u per email wild reageren stuur uw vragen of aanmelding dan naar pr_service@ngv.nl, wij zorgen dan voor doorzending.


Aangeboden

CBG JAARBOEKEN van 1997 t/m 2012
Op te halen bij Jan Schoneveld,
Het Noorderlicht 24 8254AL Dronten,
telf 0321-312495


Is Nederland het volgende strijdtoneel voor commerciŽle genealogie?

15 November 2014 | Yvette Hoitink

MyHeritage heeft net een strategische samenwerking aangekondigd met twee belangrijke spelers op in de Nederlandse stamboomwereld: Aldfaer en Coret Genealogie.

Aldfaer is gratis Windows software om stambomen in vast te leggen. Coret Genealogie verzorgt meerdere online diensten voor stamboomonderzoek zoals het Stamboom Forum en Genealogie Online voor online publiceren van stamboomgegevens. Genealogie Online werkt volgens het freemium-model: uploaden van stambomen is gratis maar wie meer dan 500 afbeeldingen of documenten wilt opslaan heeft een abonnement nodig.
Deze samenwerking stelt Aldfaer en Genealogie Online in staat om de ‘Matching’ technologie van MyHeritage in hun software te integreren. Dat betekent dat gebruikers van deze producten straks eenvoudig toegang hebben tot informatie over hun voorouders die in MyHeritage beschikbaar is.

Gemengde reacties
Op Nederlandse blogs en sociale media is de aankondiging van de samenwerking met gemengde reacties ontvangen. De Nederlandse Genealogische Vereniging spreekt zelfs over een ‘coup’ door MyHeritage. In discussiegroepen op Facebook uiten Nederlandse gebruikers van deze producten hun zorgen over wat er met hun gegevens zal gebeuren nu MyHeritage er een belang in heeft. Om deze reacties te begrijpen, is het belangrijk om meer te weten van de stamboomgemeenschap in Nederland.

Gratis genealogie in Nederland
In Nederland hebben we een traditie dat genealogie gratis is. Zoals ik twee jaar geleden al in een column schreef, lijken Nederlandse genealogen deze gratis toegang vanzelfsprekend te vinden, tot op het punt dat er schande van wordt gesproken als iemand het waagt om geld te vragen voor genealogische informatie.
Genealogische databases worden vooral beschikbaar gesteld door non-profit organisaties of door de overheid, vooral door archieven die de betreffende archiefstukken bewaren. Een goed voorbeeld is WieWasWie, een website die toegang biedt tot genealogische databases en afbeeldingen van tientallen archieven in het land. Deze website wordt beheerd door het Centraal Bureau voor Genealogie, een non-profit instelling die zich toelegt op het bevorderen van genealogie. Hoewel er al jaren sprake van is dat WieWasWie betaalde dienstverlening gaat invoeren, is de site tot nu toe gratis te gebruiken.
Het recht op gratis toegang tot informatie uit archieven is zelfs in de wet vastgelegd. De Archiefwet van 1995 stelt:
De archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten zijn, behoudens het bepaalde in de artikelen 15, 16 en 17, openbaar. Ieder is, behoudens de beperkingen die voortvloeien uit het in die artikelen bepaalde, bevoegd die archiefbescheiden kosteloos te raadplegen en daarvan of daaruit afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of op zijn kosten te doen maken.
Artikel 15, 16 en 17 gaan over mogelijke beperkingen op de openbaarheid, bijvoorbeeld vanwege privacy, staatsveiligheid of de staat van de stukken.

Trend: betaalde toegang
Veel archieven wijzen erop dat de wettelijke eis tot gratis toegang tot archiefstukken niet betekent dat alle vormen van toegang gratis dienen te zijn. Zolang archieven ze een gratis methode aanbieden, zoals toegang in de studiezaal, voldoen ze aan de wettelijke eisen.
De afgelopen paar jaren zijn steeds meer archieven geld gaan vragen voor hun online dienstverlening. Het Stadsarchief Amsterdam introduceerde een pay-per-view systeem voor toegang tot scans van hun archiefstukken. De indexen zijn gratis beschikbaar, maar als je de bijbehorende scan wilt zien dan moet je betalen. Andere archieven laten de afbeeldingen gratis zien maar vragen een vergoeding voor downloads. De meeste archieven scannen tegen betaling ook nog niet gedigitaliseerd materiaal (‘scanning on demand’). Dat wordt meestal gezien als reproductie en niet zozeer als toegang.

Trend: Open data
Een trend die haaks lijkt te staan op de trend voor betaalde toegang is het Europese Open Data initiatief. Veel archieven omarmen het idee dat archiefstukken vrij beschikbaar horen te zijn om hun gebruik te bevorderen. Archieven zoals het Nationaal Archief en het Erfgoedcentrum Leiden en Omstreken hebben hun datasets beschikbaar gesteld aan de website Open Cultuurdata.

CommerciŽle genealogie in Nederland
Ik vraag me af of de stap van MyHeritage om samen te werken met deze twee pijlers van de Nederlandse stamboomwereld het begin is van interesse in Nederland van commerciŽle bedrijven.
Ik denk dat Nederland in de toekomst meer commerciŽle bedrijven zal aantrekken:
 1. Nederland heeft een actieve en groeiende groep genealogen. Door de trend van betaalde toegang raken zij gewend aan het idee dat informatie niet altijd gratis beschikbaar is.
 2. Maar belangrijker: Nederland is een belangrijk land van oorsprong voor veel bestaande klanten. Nederland heeft veel emigratiegolven gekend: naar Nieuw Nederland en Zuid-Afrika in de 17e eeuw, naar de Verenigde Staten en BraziliŽ in de 19e eeuw, en naar de Verenigde Staten, Canada, AustraliŽ en Nieuw-Zeeland in de 20e eeuw. Ook was Rotterdam een belangrijke vertrekhaven van emigranten vanuit heel Europa.
De Verenigde Staten is de grootste afzetmarkt voor genealogische bedrijven vanwege de omvang van de bevolking en omdat genealogie daar zo populair is. In 2000 identificeerden 5 miljoen Amerikanen zich als Nederlands tijdens de volkstelling, maar nog veel meer Amerikanen hebben Nederlandse voorouders verder terug in de tijd. In de VS is een race aan de gang tussen de grote commerciŽle leveranciers om nieuwe bronnen te vinden. Al het laaghangende fruit is al geplukt: volkstellingen en passagierslijsten zijn breed beschikbaar en kranten en burgerlijke stand aktes worden met een enorme snelheid gedigitaliseerd.

Voor de klanten is de beschikbaarheid van bronnen een belangrijke factor om te kiezen tussen betaalsites. Om bestaande klanten vast te houden en nieuwe klanten aan te trekken is toegang tot nieuwe bronnen een belangrijk onderdeel van de strategie van genealogische bedrijven. Ik denk dat Nederland wel eens het volgende strijdtoneel zou kunnen worden, waarop genealogische bedrijven strijden om Nederlandse bronnen te mogen ontsluiten.

Lange termijn effecten
Op de lange termijn hoop ik dat commerciŽle samenwerkingsverbanden de online beschikbaarheid van archiefstukken zullen versnellen. Deze bedrijven hebben immers meer middelen dan archiefinstellingen. Om al deze bronnen te digitaliseren vereist enorme investeringen. Als we die alleen door de overheid laten bekostigen zal het digitialiseren langzamer gaan dan wanneer archieven en bedrijven samenwerken.
Iedere gebruiker zal de voorkeur geven aan gratis toegang boven betaalde, maar voor de bronnen die niet binnen de overheidsbudgetten passen zal de keus in werkelijkheid zijn tussen betaalde toegang of geen (online) toegang. Persoonlijk heb ik liever de optie om te betalen voor toegang; dat is beter dan geen keus te hebben dan een tripje naar de studiezaal.

Sources/Bronnen
1. “Dutch Americans,” Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_American, 12 November 2014, 19:01 2. “Archiefwet 1995,” Overheid.nl, section “Wet- en regelgeving” [laws and regulations] (http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/geldigheidsdatum_14-11-2014 : accessed 14 November 2014)

Bron: overgenomen uit de Blog van Yvette HoitinkWat korte berichten

Westfriese kranten online
17 november 2014
Vanaf vandaag kunt u op onze website bijna 100.000 krantenpagina’s uit de periode 1850-1950 doorzoeken. Tijdens een bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur van het Westfries Archief, werd deze digitale informatievoorziening officieel in gebruik genomen. Bestuursvoorzitter Judith de Jong, wethouder van de gemeente Hoorn, verrichtte de openingshandeling.
Lees verder.....

Braziliaanse Koorts
Documentaire over Zeeuwse emigranten in de 19de eeuw
‘De Braziliaanse Koortsen’, zo noemden de Zeeuwen destijds de mogelijkheid om een toekomst in BraziliŽ op te bouwen. Arme landarbeiders te Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland droomden van eigen grondbezit in het onbekende en verre BraziliŽ. Veelal ongeletterde landarbeiders werden in cafťs geronseld en gingen met vrouw en kinderen via de haven van Antwerpen naar BraziliŽ. Daar wachtte een bikkelhard bestaan: grondbezit bleek een leugen en de beloofde comfortabele woning was niet meer dan een paar boomstammen met een dak van palmbladeren. Geld om terug te keren naar Zeeland hadden deze mensen uiteraard niet. Dat verklaart waarom er nu in BraziliŽ families zijn met namen als Boone, Laurett, Heule, Van Schaffel, Smoor, Louwers en Den Hollander. Vandaag de dag spreekt nog slechts een handjevol nazaten van deze pioniers Zeeuws.
Lees verder.....

Bibliotheken bezoeken
Voor achtergrond informatie bij uw genealogie bent u altijd op zoek informatie, een mogelijke bron hiervoor is WorldCat. Via WorldCat heeft u toegang tot collecties en diensten van meer dan 10.000 bibliotheken verspreid over de hele wereld, een enorme bron dus en heel nuttig als u info zoekt in het buitenland.
De website vindt u HIER.

Hoe hoort het eigenlijk?
Tafelmanieren en historische menu's voor de feestdagen.
Mogen verloofden naast elkaar zitten aan tafel? En wist u dat het dessert pas geserveerd mag worden als het peper en zout van tafel is? Hoe zag een feestmenu van notarisfamilie De Lange eruit eind 19e eeuw? Kom zaterdagochtend 6 december naar het Regionaal Archief Alkmaar en laat u inspireren voor de feestdagen. Harold Bos brengt u bij 'hoe het hoort' en archiefstukken geven u inspiratie voor kerstkaarten, recepten, kerstliederen en feestelijke menu's.
Lees verder.....

Welkom op de website van Archiefbank Vlaanderen
Schrijf je de geschiedenis van een plaatselijke voetbalclub of stel je een biografie op van een befaamd architect? Wil je weten waar je brieven, foto's of andere informatie uit de Eerste Wereldoorlog vindt? Spoor je bijkomende gegevens op voor je stamboomonderzoek? Zoek je bronnen voor een academisch artikel? Of tracht je historische informatie op te diepen voor het jubileum van jouw vereniging? Vind wat je zoekt in onze onlinedatabank.
Lees Verder .....

Kaarten hele gebied straks digitaal
Een eerste deel van de duizenden kaarten, tekeningen en prenten die het RAR in de collectie heeft, is vanaf komend jaar op de vernieuwde RAR-website te zien, vertelt archivaris Sil van Doornmalen (1965). “Mensen zoeken eerst op internet, je wilt dat ze vinden waarnaar ze zoeken. Digitaal bekijken is bovendien het behoud voor oude documenten.”
Lees verder .....

Vlaams-Brabantse huwelijksakten
Meer dan honderd vrijwilligers hebben de voorbije zeven jaar in Rijksarchief Leuven, van thuis uit en in diverse Vlaams-Brabantse gemeentehuizen meegewerkt om bijna 300.000 Vlaams-Brabantse huwelijksakten uit de 'lange negentiende eeuw' in te voeren in de zoekrobot Zoeken naar personen van het Rijksarchief. Het Rijksarchief is al zijn enthousiaste vrijwilligers bijzonder erkentelijk voor de voltooiing van dit monnikenwerk!
Lees verder .....


Wat vindt u op de NGV website

Als laatste op de pagina Uitwisseling, afhankelijk van uw rechten op de NGV site vindt u daar links de volgende 3 menu blokjes “Zoeken in”, “Hulp” en “Admin”:

De menu blokken “Zoeken in” en “Admin” zijn reeds besproken in de nieuwsbrief van afgelopen 1 mei bij de pagina “Actueel”.
Het menu blok “Help” bevat de volgende menu opties:

Leden helpen leden” Deze service is alleen voor NGV-leden beschikbaar. Gasten kunnen dus niet gebruik maken van deze service. In deze service zijn alle archieven verzameld waar NGV leden hebben aangeboden/gevraagd opzoekingen te willen uitvoeren voor leden die niet in de gelegenheid zijn om het archief te bezoeken.
In principe biedt de NGV via vraag en aanbod de mogelijkheid NGV leden met elkaar in contact te treden. De NGV staat verder buiten de overeenkomst die vrager en aanbieder hierover sluiten.

Archieven NL” Hier wordt door de leden een lijst bijgehouden van archieven in Nederland, ieder lid kan hier gegevens (url en adres) van een archief toevoegen.Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar pr_service@ngv.nl

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

Herzliche Einladung zur AusstellungserŲffnung

(30 nov) Am Freitag, dem 21.11.2014, erŲffnen wir um 19 Uhr im alten Rathaus die Wanderausstellung Hollandgang der „Heemnoabers 99“, die bis zum 14.12.2014 Station macht in Neuenhaus. Lees verder..
 

Column nr.52

(30 nov)

In de bijlage van een criminele sententie las ik dat de van diefstal verdachte Claas Claasen een lichaamslengte had van vijf hout voeten groot en ruim negende half duim. Hij kon dus gemakkelijk door de ruit klimmen die op een hoogte van vier hout voeten en drie en een half duim was. De afmeting van de ruit was negen duim (hoog) bij zeven en half duim (breed).
De site meertens.knaw.nl geeft onder Collecties, Databanken (middelste kolom onderaan) Databank Oude Nederlandse Maten en Gewichten. Hoe groot Claas precies was heb ik nog niet echt kunnen ontdekken, het 'negende half duim' bracht me in verwarring.Deze databank bevat historische metrologische gegevens uit het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw.
U kunt zoeken per plaats, provincie, type (b.v. lengte-, olie-, turf-, vlaktemaat) en er is een verwijzing naar literatuur. Via Friesland, lengtemaat kwam ik bij Lees verder..
 

GEM de nieuwe roepnaam van Genealogisch Erfgoed Magazine 2014 nr 4

(29 nov) Weer aardig goed leesbaar nummer, met een spannend verhaal Lees verder..
 

GEM WERKT SAMEN MET HERALDISCHE BUREAU NAGTEGAAL

(29 nov) Genealogisch Erfgoed Magazine, een bekend genealogisch blad, gaat samenwerken met het heraldische bureau Nagtegaal, waardoor GEM dikker gaat worden om een extra-katern Heraldiek op te kunnen nemen. De contributie prijs stijgt voor dit alles maar met slechts 1 euro per jaar. De omvang van het genealogische gedeelte blijft dus hetzelfde.

Zie internetpagina : link Lees verder..
 

MyHeritage breidt zijn netwerk verder uit

(28 nov) De IsraŽlische genealogische multinational breidt wederom zijn netwerk uit. Ik berichtte eerder hierover bij de aankondiging van het bekende VS-programma RootsMagic en eerder ook al bij Aldfaer. Daarmee wordt MyHeritage een van de belangrijkste spelers in de Genealogische wereld Lees verder..
 

‘Verstoorde Vredesillusie’: Eerste Wereldoorlog en Vredespaleis

(27 nov) T/m woensdag 3 december 2014 : Expositie 1914-1918
Van 14 november tot 3 december wordt in het 'Vredespaleis' uitgebreid stil gestaan bij 100 jaar Eerste Wereldoorlog met een affiche-tentoonstelling, en een presentatie van brieven van een Franse soldaat aan zijn vrouw, Lees verder..
 

Website CBG i.v.m. onderhoud vrijdag vanaf 17.00 uur, 24 uur uit de lucht

(27 nov) Op vrijdag 28 november start uitgebreid onderhoud aan de stroomvoorziening van de gecombineerde serverruimte van het Nationaal Archief en het CBG.
De werkzaamheden gaan 24 uur duren.
Dit betekent o.a. dat de website van het CBG gedurende 24 uur uit de lucht zal zijn. Volgens planning zullen de werkzaamheden rond 17.00 uur op zaterdag de 29 november worden afgerond, waarna www.cbg.nl weer online gaat. Lees verder..
 

Nieuwe versie van RootsMagic (nu RootsMagic 7) beschikbaar

(27 nov) Onlangs werd de nieuwe versie van RootsMagic uitgebracht, nu nr 7. Roots magic gold als een van de 3 beste genealogische programma’s en richt zich zowel op de beginner als de professional. Naast de betaalde versie komt ook de gratis versie the “roots magic essentials” beschikbaar, de eenvoudiger versie van dit programma. Het programma genoot populariteit omdat het voorweinig geld veel bood. Een van de aardige zaken van dit programma was dat je dit van een geheugenstick kunt gebruiken waardoor je het programma altijd beschikbaar kunt hebben. Je kon het programma ook binnen een werkgroep vanuit diverse andere computers gebruiken en op elkaar afstemmen. De nieuwe versie van Rootsmagic 7 heeft deze handigheden gehandhaafd en bijna voor ieder nieuwe handigheden toegevoegd. Lees verder..
 

Rootstrust: een nieuwe type genealogisch programma

(26 nov) Atavus Inc. Is een pas opgerichte VS-company, die onlangs met een sterk geÔnnoveerd genealogisch programma is uitgekomen. Eigenlijk doet de term genealogisch programma deze nieuwe software voor de omschrijving tekort. Het is meer een data managementsysteem die die relaties zowel familiaal als andersinds, personen, plaatsen, administratieve gegevens en gebeurtenissen, databestanden, etc op vele manieren aan elkaar koppelt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van in en export van data in diverse formats, genereert grafische en tekstuele uitvoer (zij het in beperkte mate) en koppelt documenten, multimedia image files en websites aan de aanwezige gegevens in je bestanden. Het is dus meer een datamanagement systeem dan een programma waar je mooie grafische uitvoer mee kunt maken. Wel is er een geavanceerde editor die verschillende vormen van lettertypen aankan. Lees verder..
 

Een kort verslag van de ledenvergadering van de afdeling Heraldiek gehouden op 22 november.

(25 nov) Deze vergadering was bijeengeroepen door het hoofdbestuur (HB), als fungerend bestuur van de functionele afdeling Heraldiek
Hij werd gehouden in het Verenigingscentrum (VC) te Weesp Lees verder..
 

Zoeken in bronnen (knipsels en scans) van de NGV

(25 nov) Overlijdensknipsels en scans in het NGV-Verenigingscentrum
Zie ook de overige pagina's van de NGV-website

Het bestand bevat 1.172.786 overlijdensknipsels, dit is t/m de laatste bijwerking 20 november 2014.
Zoeken in de nieuwe NGV Database (met indien beschikbaar, scans).
Nieuw! in het zoekscherm kan nu op een combinatie van twee achternamen worden gezocht.
Het zoeksysteem verkeert nog in een testfase. Mocht u problemen met dit scherm hebben, neem dan contact op met de webmaster.
Het bestand bevat 521.492 personen. Dit is t/m de laatste bijwerking 20 november 2014. Lees verder..
 

Zilveren speld voor Arie-Cees Kleijwegt.

(25 nov) Arie-Cees Kleijwegt ontving uit handen van Toon van Gestel de zilveren speld. Lees verder..
 

Auschwitz gevangene No. A7733 vindt zijn familie terug.

(25 nov) Onlangs beschreef Ynet, een populaire IsraŽlisch krant (zie: link) , de genealogische lotgevallen van Menachem Bodner, een deel van een tweeling die het gruwelijke concentratiekamp had overleefd. Hij was zo dacht hij zijn gehele familie verloren. Hij wist dat hij nog een tweeling broer had en hij was doende deze op te sporen De zoekresultaten bleven tot nu toe zonder succes. Een half jaar geleden publiceerde YNet dit treurige verhaal dat hij al 70 jaar naar zijn tweelingbroer zonder succes had gezocht. Dank zij deze publicatie en het werk van enkele vasthoudende genealogen weet hij sinds kort zijn echte naam, zijn geboorteplaats, en dat nog enkele andere familieleden in de VS wonen. Hierbij was ook DNA-onderzoek belangrijk. Onlangs sprak hij met enkele Amerikaanse familieleden die veel van zijn ouders nog wisten. Het zoeken van zijn tweelingbroer Jeno gevangene A7734 gaat ook nog steeds door. Ik geeft U een korte samenvatting van de Lees verder..
 

Rabbi Abraham S. Goldberg, HY'D

(24 nov) Omgekomen bij de recente terroristische aanval in Jerusalem tijdens het gebed in de synagoge is Rabbi Abraham S. Goldberg. Lees verder..
 

Asal Oesoel: Website over Indische familiegeschiedenis & genealogie

(21 nov)

Sinds oktober 2014 is de website Asal Oesoel – subsite van de Indische Genealogische Vereniging (IGV)- online.

Asal Oesoel asaloesoel.igv.nl/ is een initiatief van de redactie van De Indische Navorscher (DIN), het jaarboek van de IGV.
De inhoud van Asal Oesoel is gericht op Indische familiegeschiedenis en genealogie. Via diverse rubrieken worden bezoekers van de website meegevoerd naar de wereld van families die ooit in Nederlands-IndiŽ hun thuis hadden. Lees verder..
 

Nieuws van Archief Eemland in Amersfoort

(21 nov) ‘Het bewaren waard’ is een nieuw product van Archief Eemland dat nog wat aandacht nodig heeft van historisch geÔnteresseerde Amersfoorters. Lees verder..
 

Ruim 155.000 scans van schepenprotocollen online

(19 nov)

Fragment uit een getuigenverklaring (Schepenprotocol Schijndel): Mishandeling van Mechelina Adriaan Smits door haar man Johannis (1802-1804):


…, en dat voor(noemde) van Dooremalen in gramme moede met een glas ’t bier int aangezigt van zijn vrouw gooijde. En ook, dat van Dooremalen op zeekeren tijd in den avond zijne voor(noemde) huijsvrouw opnam, en dezelve op de kaamer gooijde…

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC.nl) heeft ruim 155.000 scans van schepenprotocollen van Berlicum, Esch, Helvoirt, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Cromvoirt online gezet. Hiermee is deze historische bron (van de vrijwillige rechtspraak) voor het hele lokale werkgebied van het BHIC nu voor iedereen beschikbaar. Een onmisbare bron voor genealogie en historisch onderzoek! Lees verder..
 

VeleHanden project gevangenisarchieven BHIC over de helft, 18 nov. 2014

(18 nov)
Het VeleHanden project van het Brabants Historisch Informatie Centrum is over de helft! In ongeveer anderhalve maand zijn zo’n 8.500 scans van Brabantse strafgevangenisregisters dubbel ingevoerd en gecontroleerd. Lees verder..
 

BHIC winnaar IVI Award: prijs voor “Innovatie voor Informatie” 2014

(18 nov)
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft met zijn nieuwe website ‘Het geheugen van Brabant’ de IVI Award in de wacht gesleept (op 18 nov. 2014), de prijs voor “Innovatie voor Informatie”. Lees verder..
 

Samenwerking MyHeritage met Bob Coret en Aldfaer

(18 nov) Ter informatie
MyHeritage, kondigde vandaag de samenwerking aan met de Nederlandse genealogiediensten Aldfaer en Coret Genealogie. Het doel is om door middel van productintegratie en het gebruik van MyHeritage’s technologieŽn de Nederlandse stamboomonderzoekers te helpen hun familieonderzoek te verbeteren.
Ook start het bedrijf een nationale televisiecampagne in Nederland.
Met deze acties wil MyHeritage de vooraanstaande positie in Nederland verstevigen. MyHeritage heeft momenteel meer dan 850.000 geregistreerde leden in Nederland (circa 5% van de bevolking). Wereldwijd hebben MyHeritage en Geni.com meer dan 80 miljoen gebruikers. Lees verder..
 

Periodiek besproken Nr.5 (251) 21 september 2014

(17 nov) De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers.
Hoogstelijk aanbevolen.
Het betreft tijdschriften waarvan de titels hieronder zijn vermeld
zie verder

link

de meest recente linkLees verder..
 

De betekenis van DNA-onderzoek voor de joodse genealogen

(17 nov) Over wat een jood precies is en waar de joden vandaan komen blijft nog steeds een punt van veel controversen. Zelfs binnen de groep van joodse geleerden heersen vele elkaar tegensprekende opvattingen. Het is zelfs de vraag of joden een etnische eenheid vormen en of het jodendom niet meer een religie is dan een ethische typering. Lees verder..
 

Recent voorbeeld van complexheid forensisch DNA-genealogisch onderzoek.

(15 nov) Steeds meer ziet men dat voor de opsporing van verdwenen mensen het DNA een onmisbaar hulpmiddel gaat worden. Ook voor het opsporen van misdaden is de forensisch genealoog steeds belangrijker. Hoewel de hieronder beschreven geval in ItaliŽ heeft plaats gevonden, is dit exemplarisch voor de complexheid van dit type onderzoek. Lees verder..
 

De vergaderingen van het hoofdbestuur (HB) op 15 oktober en 5 november 2014

(14 nov) Beide HB-vergaderingen waren gevuld met de voorbereiding van de Algemene Vergadering en de situatie binnen de functionele afdeling Heraldiek. Lees verder..
 

Commentaar op de overname van Aldfaer door MyHeritage

(13 nov) Wat te verwachten viel wordt waarheid. MyHeritage: een IsraŽlische genealogische onderneming, en de tweede mondiale genealogische onderneming na Ancestry.com, heeft een succesvolle coup gepleegd in onze Vaderlandse genealogische wereld, door het aflopende genealogisch programma Alfear op te slokken en tevens Bob Coret als adviseur in zijn imperium op te nemen. Lees verder..
 

Nieuwe afdelingsvoorzitter gekozen

(13 nov) Gisteren, 12 november, werd tijdens de ledenvergadering van de NGV afdeling West Noord-Brabant Jos Taalman gekozen als nieuwe voorzitter als opvolger van Toon van Gestel, die bijna een jaar lang als interim-voorzitter is opgetreden. Lees verder..
 

Eigendom WieWasWie van STAP naar CBG

(12 nov) Stichting Archiefprogrammatuur (STAP) en het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) maken bekend dat per 11 november 2014 het eigenaarschap van WieWasWie formeel is overgedragen aan het CBG. Lees verder..
 

De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van de NGV

(11 nov) In de afbeelding kunt u de hoogte van de contributie over de afgelopen jaren, alsmede de stijgingen en het voorstel van de contributieverhoging van het Hoofdbestuur voor het jaar 2015 lezen. De Algemene Leden Vergadering zal op zaterdag 29 november 2014 over een eventuele contributieverhoging beraadslagen.
In dit overzicht wordt alleen de basiscontributie weergegeven. Lees verder..
 

Verbeteringen inleiding joodse genealogie

(10 nov) Dank zij de hulp van Rogier Foyer, voorzitter van de Joodse Genealogisch Vereniging zijn de 3 verbeteringen door hem gesuggereerd bij de inleiding joodse genealogie verwerkt. Wij danken de heer Foyer. Lees verder..
 

13th International Symposium on the History of the Jews in the Netherlands

(10 nov)

INVITATION

(Dutch) Jewish History through the Prism of the Family.
13th International Symposium on the History of the Jews in the Netherlands

In Jewish History, every new generation is formed, both individually as well as collectively, socially politically and nationally, by the influence of older generations and the particular family constellation in which people find themselves. In this three-day conference we present a new perspective on Dutch) Jewish History through the prism of the family.

Date and venue
Jewish Historical Museum Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam (30 November 2014)
The Trippenhuis, Building of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam (1 & 2 December 2014) Lees verder..
 

Overlijden S.M.A.Schilder de Jongh

(10 nov) Op 5 november j.l. is na een zeer moedig besluit genealogisch onderzoekster (mijn vrouw) mevrouw S.M.A. Schilder de Jongh overleden. Lees verder..
 

Gens Nostra 2014. November 2014

(10 nov) Dit keer een interessant Themanummer over de eerste wereldoorlog. Er kwamen heel wat bijdragen na de oproep van de redactie. In dit nummer vindt men de eerste bijdragen, anderen volgen nog. Lees verder..
 

Voortzetting discussie over het genealogische programma Geneaal.

(09 nov) Harry van Binsbergen verzocht mij om deze reactie met extra aandacht op onze website te plaatsen, hetgeen ik graag doe. Al vast hartelijke dank Harry voor deze belangrijke bijdrage. JWK

Harry's bericht is al volgt:

Ik wilde graag reageren op de eerdere prikbordmeldingen over Geneaal.
Zou u het onderstaande stukje kunnen plaatsen? Lees verder..
 

Stichtse Heraut 2014 nr 4

(06 nov) Veel intern afdelingsnieuws Lees verder..
 

Militaire voorouders vindbaar via WieWasWie

(04 nov) Een samenwerking tussen het particuliere initiatief Zoekakten.nl, de Amerikaanse organisatie FamilySearch en het Centraal Bureau voor Genealogie zorgt ervoor dat een deel van de militaire stamboeken van het Nationaal Archief via WieWasWie.nl te doorzoeken en te raadplegen zijn. Lees verder..
 

Veilig internetten

(03 nov) Internetten hoort voor veel mensen tot de dagelijkse bezigheden, zowel beroepsmatig als privť. Ook wij genealogen kunnen niet meer zonder internet. Helaas zijn er ook dagelijks internationaal hackers bezig om ons om de tuin te leiden of anderszins te proberen om van ons te kunnen profiteren.
Daarom is het goed dat enkele ministeries samen met het bedrijfsleven initiatief ondernemen om in Nederland veilig te internetten. Het resultaat hiervan is de website: veiliginternetten.nl. Maak er gebruik van. Lees verder..
 

Inventaris archief kerkelijke rechtbank (1569-1801) Roermond (incl. Land v.Cuijk en omgev.Nijmegen)

(02 nov) Zegel van het officialaat aangetroffen op akten van 1660 en 1663 met het wapen
van Eugenius Albertus d’Allamont, bisschop van Roermond (1659-1666).
Omschrift: “SIGILLUM OFFICIALATUS
RUREMUND(ensis)” (= zegel van het officialaat van Roermond). Diameter: 35 mm

Het bisdom Roermond en het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht hebben het bereiken van deze mijlpaal op woensdag 8 oktober 2014 gevierd met een middagcongres in het auditorium van het RHCL. Twee sprekers, drs. Tom Bervoets en dr. Gerard Venner, zijn toen in hun voordracht ingegaan op interessante aspecten van het verleden van het officialaat. Aan het einde van het congres werd het eerste exemplaar van de inventaris van het archief door de inventarisator dr. Gerard Venner aangeboden aan monseigneur Frans Wiertz, bisschop van Roermond. Naast het gedrukte boek is de digitale versie te raadplegen en te downloaden. Lees verder..
 

Jan des Bouvrie in 'Verborgen verleden' op 1 november op NPO 2

(01 nov) Vanavond de televisie uitzending over Jan des Bouvrie in Verborgen Verleden (20.20 uur)
Een voorproefje op
link Lees verder..
 

Familie SPEE van Kessel L. 1531-1932

(01 nov)
Vier eeuwen Kessel door de ogen van de familie Spee.
In twee boeken over de ‘familie Spee van Kessel’ worden de gebeurtenissen van deze familie in Kessel beschreven. In 1531 krijgt Thijs Spee een ‘nieuw erf’, een klein stukje land van ongeveer een kwart hectare. Zijn kleinzoon Henrick Spee laat in 1617 op de Spurckt een boerderij bouwen, waar de familie tot 1932 zal wonen. Vier eeuwen lang speelt de familie een belangrijke rol in Kessel omdat zij functies als schepen, gezworene, belastingheffer, tiende≠heffer, gerechtsbode e.d. bekleden. Ze maken oorlogen mee, economische voorspoed en tegenspoed, hongersnoden, natuurrampen, maar ook klein leed zoals diefstal, beroving, ongewenste zwangerschap en boetes voor overtredingen. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

ma 01 dec Eindhoven Beginnerscursus Aldfaer VOLGEBOEKT
di 02 dec Hoogeveen Genealogisch inloop spreekuur
wo 03 dec Grave Genealogisch spreekuur
do 04 dec Apeldoorn Genealogisch Spreekuur i.s.m. NGV afdeling Apeldoorn e.o. en HCC!genealogie afdeling Apeldoorn
ma 08 dec Aarle-Rixtel Romeinen in de BeNeLux
di 09 dec BEST Heren en onderdanen in de republiek der Verenigde Nederlanden
wo 10 dec 's-Hertogenbosch Genealogisch cafť
wo 10 dec Utrecht Het Utrechts Archief in de digitale tijd: ontwikkelingen en nieuwe kansen voor onderzoek
do 11 dec Amersfoort Spreekuur familiegeschiedenis
vr 12 dec Hoorn Voorouderspreekuur
vr 12 dec Tiel Genealogisch Cafť
za 13 dec Leeuwarden Genealogisch onderzoek in de middeleeuwen
za 13 dec Eindhoven Jaarlijkse inloopmiddag
za 13 dec Groningen Familieonderzoek, een fascinerende hobby
za 13 dec Borne Gerard Potcamp (1643-1705) Een Twentse priester, apostolisch vicaris tegen wil en dank
di 16 dec AMERSFOORT Lezing "De Nieuwe Hollandse Waterlinie"
wo 17 dec Breda Genealogische problemen

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

vr 12 dec Middelburg Zoeken met gedigitaliseerde kaarten
za 13 dec Amsterdam Workshop: Amsterdam en Slavernij
za 10 jan Tilburg Familiegeschiedenis (i.s.m. Brabants Historisch Informatie Centrum)
za 24 jan Amsterdam Genealogie
za 24 jan Amsterdam Paleografie

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

30 nov Archief Raad van Vlaanderen integraal online raadpleegbaar.
29 nov Stamboom cadeau
28 nov Wie (her)kent de dame op deze foto??
27 nov Jan Jumelet & Janna Cornelia Padmos
23 nov Genealogie bevordert de participatie tussen generaties
23 nov DELPHER bestaat 1 JAAR en is FLINK VERBETERD
19 nov GENEAAL: fout opgelost
16 nov Kleine Oostenrijkse Website
14 nov Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief 14-11-2014
13 nov Lege enk
13 nov Spectaculair Nieuws: MyHeritage, Alfear en Bob-Coret gaan samenwerken
13 nov Nijmeegse archief zoekt joodse gegevens
12 nov Grietje Drent, 1847
12 nov Meer gegevens provincie Henegouwen: zuid-BelgiŽ via FamilySearch beschikbaar
11 nov Wapenheraut VI, 400 barkschip Fagel.
11 nov Kopie Gens Nostra
11 nov www.waarschuwingsdienst verdwijnt en wordt op den duur betaalde dienst
09 nov Tjaak(t)je Everards, geboren Haren (Gron.) waar en wanneer overleden?
09 nov Robert Philippo gaat naar ... 42ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag
08 nov Ons Voorgeslacht, jaargang 1967, bladzij 360. ]
08 nov Jan Cuselbos Zevenbergen
08 nov U heeft geen recht te reageren !
07 nov U heeft geen recht te reageren !
07 nov Mr. Jan Herman Toe Water, geb. Makassar 8 juli 1839
07 nov Mr. Joan (Jan) Liens
07 nov Gerrit Burgers
06 nov Pieter Burgers
05 nov Fredrik Wilhelm Ignatious Ludovici van Brakel in Westfalen
05 nov FamilySearch and MyHeritage gaan intensief samenwerken
04 nov Pachtboeken Abdij van Rijnsburg
04 nov GEDCOM Validator?
03 nov Overlijden van Zweitse Fokkes Heersma en Aukjen Sakes Hogeveen
02 nov Sara (Saartje) van der Meulen, gesepareerde vrouw van Hendrik Janse(n)
02 nov familie Pool-Blink
01 nov Wallstreet Journal en de Britse "findmy past" gaan partnerschap aan

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van evenementen

do 13 nov Rosmalen Afdelingsledenvergadering NGV-HTB.
za 08 nov Borne Najaars Afdelingsledenvergadering
wo 05 nov Naarden DNA en Genealogie

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

Recente publicaties van leden

29 nov De witte dampkolom wijst de spoorbaan aan, Infrastructuur en bevolkingsgroei in Zuidoost Utrecht 1815-1940

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2014 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257