NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2014 nummer 65

zaterdag 1 november 2014

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie


NGV VERENIGINGSNIEUWS

Gens Nostra met Speciale uitgave over “De eerste Wereld Oorlog en onze voorouders” verschijnt de eerst week van november 2014


In de eerste week van november verschijnt Gens Nostra met een themanummer gewijd aan “Familiegeschiedenissen rond de Eerste Wereldoorlog”. Een uitgave met uiteenlopende verhalen over belevenissen van onze voorouders in deze periode. In de toen oorlogvoerende landen, zoals Engeland, Frankrijk en BelgiŽ wordt de honderd jaar geleden aangevangen oorlog al jaren uitvoerig herdacht, maar in Nederland werd tot op heden hieraan weinig aandacht geschonken. Nederland was ondanks haar neutraliteit wel degelijk betrokken bij de oorlog, bij voorbeeld via de mobilisatie van jonge mannen voor het leger, inkwartiering van Belgische vluchtelingen en de gevolgen voor de economie. De auteurs hebben de belevenissen van hun (over)grootouders of andere familieleden meestal gehoord van ouders en grootouders, of gelezen in dagboeken en andere familiedocumenten.

Het themanummer begint met een overzicht van de militaire aspecten van de oorlog om de positie van Nederland weer te geven. De auteur Sven Maaskant is militair-historicus en geeft een overzicht van de omvang en strategieŽn van de verschillende legers betrokken bij de oorlog en de maatregelen die in Nederland werden getroffen om de neutraliteit te waarborgen.

Daarna volgt het verhaal over een (handels)reis naar Rusland in oorlogstijd van Hendrik Ernst August Baalbergen, de overgrootvader van de auteur. De neutrale positie van Nederland gaf aan velen een goede mogelijkheid om inkomen te verwerven via handel met alle oorlogspartijen en zo ook met het verre Rusland. Niet een reis zonder risico’s.

Het volgende verhaal betreft een oorlogsdagboek van John Noppen, een familierelatie uit Groot-BrittanniŽ van de auteur Hans Noppen. Deze John George Noppen begon zijn dagboek op 26-jarige leeftijd toen hij op zondag 4 oktober 1914 met zijn bataljon Engeland verliet richting Zeebrugge in Vlaanderen en geeft daarna van tijd tot tijd een beeld van wat hij meemaakt. De laatste aantekeningen in het dagboek dateren van 15 maart 1915, wanneer hij arriveert in het ziekenhuis in Engeland. Kortom een fascinerend verhaal.

Tenslotte geeft de Hans van Felius, met wiens hulp deze editie tot stand kwam, ons een kort overzichtje van de vele initiatieven die naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog zijn genomen, zoals het opzetten van een database voor Belgische vluchtelingen, het bijeenbrengen van verzamelobjecten en diverse tentoonstellingen.

Frits van Oostvoorn
Hoofdredacteur Gens Nostra


In gesprek met Peter Bedeker over het scanproces,
onderdeel van de digitalisering

Genealogie werd voor mij een hobby toen “internet” met antwoorden kwam als je je eigen naam opvroeg. Lidmaatschap van het NGV kwam later. Mijn reden om lid te worden: mensen met genealogiekennis en ervaring ontmoeten.

Scanners waren voor mij niet vreemd, alleen deze snelle apparaten die nu in Weesp staan kende ik niet. Via de “werkgroep Digitaliseren” kwam ik terecht in de productieomgeving scannen, omdat er scanprofielen aangemaakt moesten worden. Daarna ben ik er gebleven: het is gewoon een leuke club mensen. Elke woensdag worden er soms 100 kaarten, maar soms ook 10.000 gescand. Afhankelijk wat er klaar ligt en of er problemen zijn. Daarnaast zit ik in de afdeling Flevoland in het bestuur. Daar zijn we heel druk met de organisatie van voorouder-spreekuren en met een vraagbaak bij de bibliotheek in Almere en Lelystad, naast de lezingen en workshops.

In het centrale archief van het NGV in Weesp is veel papier. Geordend en ongeordend. In de afgelopen jaren zijn er al indexen gemaakt van al dat materiaal. Handig als je in Weesp bent en daar via zo’n index het origineel kan opvragen.

Om nu dit materiaal via internet voor leden thuis beschikbaar te maken moet het gescand worden. Maar voordat er een kaart gescand kan worden, is er al een team mensen bezig om bijvoorbeeld alle rouwkaarten te verzamelen, op grootte en type te sorteren. Er wordt dus gescand per type kaart. Het scannen zelf gaat vlug want het voorwerk is immers al goed gedaan. Een stapel van 100 kaarten is binnen 2 minuten dubbelzijdig gescand.

Ook voor het scannen geldt een goede voorbereiding. We werken met “profielen” op de scanner. Binnen het profiel kan er een boel klaargezet worden: verwachte papiergrootte, kleur/zwart-wit, gamma-instelling, contrastinstelling etc. We maken veel gebruik van de ingebouwde automaten in de scanners en de bijbehorende software: automatisch rechtzetten van papier, kleurgamma, groottebepaling papier en achtergrondkleurbepaling. Deze laatste functie leverde heel wat problemen op met “rouwkaarten met een zwart randje”: de scanner snapte niet wat de bedoeling was: zwart of witte achtergrond. Oplossing: automaat uitzetten. Gaat nu alles van een leien dakje: nee dus.

Veel materiaal is te klein om zomaar te scannen. Het blijft steken tussen de rollen. Materiaal met harde kaften gaat er niet door. Bij geboortekaartjes worden mensen creatief en maken soms onmogelijk te scannen kaartjes: lintjes, randjes, gaatjes, plakwerk etc.

Het scannen gaat met 4 mensen: 2 mensen die scannen en 2 controleurs. Alle rouwkaarten waren in ongeveer 1,5 jaar gescand. Het indexeren hiervan is nog niet klaar en gaat nog steeds door. Op dit ogenblik scannen we geboortekaartjes. Deze bundels zijn voor de indexeerders nog niet zichtbaar op de website van het NGV. Maar wat er ondertussen wel gebeurt: de hoeveelheid data die opgeslagen is op de website van het NGV wordt steeds groter en de kans dat er iets gevonden dus ook. Uiteindelijk moet alle data in ťťn grote database komen, ongeacht of het materiaal van een afdeling is of uit het verenigingscentrum.

De NGV digitaliseert

Heeft u uw eigen familienaam al gezocht en gevonden in de nieuwe NGV database? Elke maand worden er weer veel nieuwe documenten in opgenomen. Ook enkele afdelingen converteren nu hun databases en geven daarmee alle NGV-leden toegang tot hun documenten.
Klik hier en zoek&vind: Zoeken in nieuwe database (+scans).

Wilt u ook helpen met het digitaliseren? Schrijf dan naar Dolf Houtman: vcescanbeheer@gmail.com. Alles wat u nodig heeft is een computer met een internet aansluiting. Het systeem werkt zowel met Windows computers als met Mac computers.
4 manieren om te zoeken in het Internet Archive Text Archive

Het Internet Archive Text Archive is een online digitale bibliotheek, enigszins te vergelijken met Google Books. Het bevat ook interessante werken voor de genealoog en familiegeschiedkundige.

Het enige wat ontbreekt is een manier om in de volledige inhoud van alle werken te zoeken op de website van Internet Archive (IA). Met het zoekveld zoek je namelijk enkel in de metadata (titel, auteur en dergelijke). Je kan enkel per werk in de volledige tekst zoeken.

Er zijn gelukkig enkele manieren om wťl in alle volledige teksten tegelijk te zoeken:
  1. 1. Zoek via Open Library (kruis Show only eBooks aan), zoals op de website van het IA wordt aangegeven. Dat is echter niet zo duidelijk en je krijgt ook veel andere resultaten.
  2. 2. Zoek beter rechtstreeks via Open Library Search Inside, hier zoek je enkel in IA ťn je krijgt context rond je zoekterm in de resultatenlijst. Je hebt wel enkel een eenvoudig zoekveld, geen extra velden.
  3. 3. Zoek in Google met de toevoeging site:archive.org. Bv. “peter site:archive.org“. Zo kan je natuurlijk alle geavanceerde mogelijkheden van Google gebruiken.
  4. 4. Zoek via Geneanet ‘Zoeken in de Bibliotheek’. Je hebt meer selectiemogelijkheden: naam, voornaam, plaats, titel, auteur. Je krijgt hier wel meer resultaten dan enkel die uit een selectie van werken op IA. Als je doorklikt op de resultatenlijst zie je de bron van het resultaat, meestal Internet Archive of Gallica.
    Je hebt een omweg nodig om je resultaat te vinden op IA: de titel kopiŽren en opzoeken op IA, waarna je in de tekst van het werk kan zoeken naar je oorspronkelijke zoekterm.
Bron: Spoorzoeker

Google zoektips:
Als u een reeks steekwoorden of een zin heeft bedacht om mee te zoeken dan heeft u bij Google nog diverse opties voor een beter resultaat, kijkt u maar eens op deze pagina:
Slim zoeken op internet


45 meter katholiek archief in Bolsward

In Bolsward kunt u 40.000 bidprentjes, 6800 boeken en 5500 dossiers vinden van religieuzen die in Frysl‚n geboren zijn of gewerkt hebben. Het is een greep uit de verzameling van het Archief- en Documentatiecentrum voor R.-K. Friesland (ADRKF) in Bolsward.

Ontstaan en groei van het ADRKF
De historie van het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland is begonnen in mei 1984, maar is eigenlijk al terug te voeren naar het jaar 1970.
In dat jaar begon Henk Nota met het verzamelen van allerlei materiaal dat betrekking had op het parochieleven van Wijtgaard, zijn toenmalige woonplaats. In 1981 leidde dat, naar aanleiding van het 350-jarig bestaan van de parochie, tot een boekwerkje. Bij de voorbereidingen van dit jubileum kwam zoveel materiaal te voorschijn, dat het hen de moeite waard leek dit voor het nageslacht te bewaren. Samen met Jozeph Roorda werd eerst een dorpsarchief opgezet en in mei 1984 kwam de voorzichtige oprichting van een eigen katholiek documentatiecentrum voor de provincie Friesland.

De eerste naam werd: 'R.K. Religieus Documentatiecentrum voor Friesland'. Het bleek een schot in de roos. Van alle kanten kwamen schenkingen van materialen: archieven, foto’s, knipsels, devotionalia, bidprentjes, boeken, enz. Samen met een drietal vrijwilligers van het eerste uur, genoemde Roorda, Ida Kempe-Wildering en Gretha Hofstra-Koopmans, werd een kaartsysteem aangelegd van alle Friese religieuzen en de pastores van de Friese parochies. Er werden 175 verschillende orden en congregaties aangeschreven met het verzoek om medewerking aan dit unieke documentatieproject. Hier werd enthousiast op gereageerd. Het eerste kantoor was op een slaapkamer op Buorren 14 in Wijtgaard. Binnen korte tijd stond de zolder en de slaapkamer vol met archieven, devotionalia en andere materialen. Er moest uitbreiding komen, maar huur kon men niet betalen. Wel hadden zich al vele tientallen donateurs opgegeven, voornamelijk uit de hoek van de religieuzen.
Er kwam een gesprek met de Zusters van Liefde van Tilburg in Wijtgaard en dit bracht de oplossing voor het huis huisvestingsprobleem. De Zusters stelden spontaan per 1 mei 1986 ruimte in hun klooster 'Mater Dei' beschikbaar. Bij de entree werd een mooie grote kamer ingericht als nieuwe kantoorruimte en de zolder mocht worden gebruikt voor opslag en expositieruimte. Ook werden in dat jaar de eerste stappen tot professionalisering genomen: er werden bestuursleden gezocht die gezamenlijk in een nieuwe stichting wilden functioneren.
Per 1 juli 1988 werd de 'Stichting Documentatiecentrum voor R.K. Friesland' opgericht. De doelstelling werd omschreven als volgt: 'Het verzamelen en toegankelijk maken van materialen (en archieven) die betrekking hebben op het katholieke leven in Friesland, de geschiedenis van de kerkelijke organisaties en instellingen en de daarmee verwante verbanden, alsmede op personen die een rol gespeeld hebben op een of meer van de genoemde gebieden'.
Talloze verzoeken om medewerking kwamen bij het centrum binnen: uitlenen van materialen voor tentoonstellingen, aanleveren van documentatie en gegevens voor boeken en brochures, het houden van lezingen, radiopraatjes, enz. enz. Mede daardoor kreeg het centrum een bekende naam. Ook werden de bestuursleden en de beheerder gevraagd bij boekuitreikingen, recepties en bijeenkomsten over kerkelijke geschiedenis.

In 1990 kwam het vertrek van de Zusters van Liefde uit Wijtgaard. Omdat het klooster werd verbouwd tot een Woon- en Dienstencentrum werd het kantoor van het Documentatiecentrum voorlopig weer ondergebracht op Buorren 14. Het werk kon derhalve doorgaan, zij het dat alle archieven tijdelijk werden opgeslagen in het Rijksarchief te Leeuwarden. Gelukkig kon in het nieuwe Woon- en Dienstencentrum 'It Kleaster' een kantoor- en opslagruimte worden gehuurd.
Op de begane grond een ruim kantoor en op de tweede etage werd een permanente expositie, ’t Hemeltje, ingericht. Dankzij vele donaties en giften bleek de financiering steeds geen probleem. De opening van dit vernieuwde pand vond plaats in juni 1991. In mei 1992 werd in alle ruimten van het Woon- en dienstencentrum een grote tentoonstelling gehouden bij gelegenheid van de 50e sterfdag van pater Titus Brandsma. Zeer velen brachten een bezoek aan deze tentoonstelling, waarvoor onder andere materialen werden gebruikt van de familie Hettinga-de Boer uit Bolsward. Hier werd de basis gelegd voor het verwerven van het waardevolle Titus Brandsma Familie-archief (1993). Ook andere (grote) archieven vonden een plek in het centrum. Enkele bekende zijn: Friesche Bond van de KVP, ABTB, KPO, KVG, KAB, Familiearchief Kardinaal de Jong, pater Halvard Hettema, OFM-Drachten, KBO, Roomsk Frysk Boun en Frisia Catholica. In 1994 kwam het centrum met een eigen uitgave: 'De kloosters en communiteiten in Friesland vanaf 1580'. Er verscheen als bijlage een nieuwe Kloosterkaart van Friesland.

De aangeboden materialen, verzoeken om medewerking en het aantal bezoekers voor de op de zolderruimte aanwezige expositieruimte breidden zo sterk uit, dat moest worden uitgezien naar een geheel nieuwe ruimte. Maar niet alleen ruimtegebrek was een reden tot verhuizing; ook het vrijwilligersbestand had daarmee te maken. Men ging er vanuit dat in een grotere plaats meer vrijwilligers beschikbaar zouden zijn. Er werd gekozen voor Bolsward als nieuwe vestigingsplaats. Toevalligerwijze kon het pand Grote Dijlakker nummer 11 worden aangekocht, naast de r.k. kerk en grenzend aan het kerkplein. Een mooiere plek kon men zich niet wensen. De plannen om te komen tot het oprichten van een eigen Titus Brandsma Museum werden meteen meegenomen.
Dit alles resulteerde op 7 november 2001 in het oprichten van de 'Stichting Titus Brandsma Museum', met een eigen bestuur. De naam van het Documentatiecentrum werd gewijzigd in: 'Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland'.
Beide stichtingen zouden zich vestigen in het aangekochte pand aan de Grote Dijlakker. September 2003 vond de presentatie plaats van een nieuw boek over pater Titus Brandsma, getiteld 'Titus Brandsma onder ons', eveneens een uitgave van het Documentatiecentrum. De feestelijke opening van het nieuwe pand, met daarin twee instellingen, vond plaats op 24 januari 2004. Voorzien van alle moderne communicatiemiddelen werden tevens nieuwe computers in gebruik genomen en de website www.archiefrkfriesland.nl gepresenteerd. Zeer velen hebben inmiddels van deze nieuwe bron van informatie, die nog wekelijks met nieuwe informatie wordt uitgebreid, gebruik gemaakt. Omdat opnieuw vele materialen werden aangeboden en beide instellingen behoefte hadden aan meer armslag, volgde in 2008 opnieuw een grote uitbreiding. Het pand van de buurman op nummer 12 werd aangekocht door het Documentatiecentrum. Voortaan zouden de beide instellingen ieder een eigen ruimte tot hun beschikking hebben: moeder en dochter werden weer gescheiden. Na een grondige verbouwing werd Grote Dijlakker 12 in maart 2009 in gebruik genomen. In dit diepe pand, een voormalige slagerij, hebben kantoor, expositieruimte, archiefkasten, bibliotheek en depot een prachtig onderkomen.

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat het centrum zo’n enorme groei heeft doorgemaakt. Niet alleen in Friesland, maar in geheel Nederland, heeft het bovendien een goede naam opgebouwd. Het aantal materialen en archieven, alsmede de belangstelling van bezoekers, groeit nog steeds en dankzij vrijwilligers en donateurs blijft het een baken in de geschiedenis van Rooms-Katholiek Friesland.

Het Archief- en Documentatiecentrum is in principe elke woensdag van 09.00 tot 16.00 uur toegankelijk voor bezoekers. Het is verstandig vooraf via e-mail of telefonische een afspraak te maken.
Meer informatie: www.archiefrkfriesland.nl


Tresoar is de winnaar

Liefdesbrief van soldaat van Napoleon archiefstuk van het jaar 2014 maakt Tresoar winnaar!

Tresoar heeft de landelijke verkiezing van het archiefstuk van het jaar gewonnen met een Liefdesbrief van een Friese soldaat van Napoleon uit 1811. Dit jaar deden bijna vijftig archiefinstellingen mee om de titel "Stuk van het Jaar" te behalen. Een landelijke publieksactiviteit die tot doel heeft om te laten zien wat voor interessante, vreemde, mooie, spannende en bijzondere archiefstukken zich in de Nederlandse archieven bevinden.

De prijs, een wisselbeker en een foto van het winnende stuk, werd in het stadsarchief Rotterdam uitgereikt door Feyenoord-icoon Gerard Meijer. Gemeentearchief Kampen werd tweede met een gravure over de overstroming van november 1775. Gemeentearchief Schiedam eindigde op een derde plek met de getuigenis van de wegens homoseksuele handelingen in 1803 ter dood veroordeelde Jillis Bruggeman.

Antonia Veldhuis


Het Rijksarchief in BelgiŽ

Francis Boer

7 miljoen nieuwe pagina’s genealogische bronnen beschikbaar

De update van de collectie digitale genealogische bronnen van begin oktober 2014 vereiste een uitbreiding van de externe servercapaciteit met 14,24 Tb. De financiering van deze uitbreiding was complex en heeft tijd gevraagd, maar het resultaat oogt indrukwekkend:
•7 miljoen nieuwe pagina’s online beschikbaar (1 scan = 2 pagina’s)
•Totaal van 21.998.486 pagina’s online beschikbaar
5.209.280 pagina's uit 25.453 parochieregisters
16.789.206 pagina's uit 21.014 registers van de burgerlijke stand

Om welke registers gaat het?
Wat Vlaanderen betreft, zijn vooral parochieregisters toegevoegd en is de uitbreiding het meest voelbaar voor de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Om dit doel te bereiken werden overeenkomsten gesloten met de steden Antwerpen, Aalst, Lokeren, Sint-Niklaas, Lier, … Voor Brussel en WalloniŽ ligt de focus meer op de uitbreiding van de registers van de burgerlijke stand. In WalloniŽ situeert die toename zich vooral in de provincie Henegouwen. Het aantal digitale beelden van de registers van de burgerlijke stand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in ťťn klap verdubbeld.

Met dank aan…
Het online brengen van genealogische bronnen is in vele opzichten teamwork. Het team digip@t – een nationale coŲrdinatiedienst van het Rijksarchief – heeft de leiding in dit verhaal en neemt ook het uitvoerende luik op zich. Maar zonder de ondersteuning van de Rijksarchieven in de provincies was het niet mogelijk geweest om de collectie van parochieregisters te vervolledigen. Ook de stadsarchieven hebben opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd door originele parochieregisters ter beschikking te stellen voor digitalisering. Hierdoor kan het Rijksarchief zijn digitale collectie genealogische bronnen alsmaar uitbreiden. We houden eraan al onze partners uitdrukkelijk te bedanken en blijven oproepen tot verdere samenwerking in de toekomst. Informatie over ‘spoorloze’ registers blijft welkom!

Ook u hebt als lezer in ťťn van onze leeszalen of als surfer op search.arch.be een essentiŽle rol gespeeld bij het verfijnen van de digitale collectie genealogische bronnen door systematisch fouten en problemen te melden. We kunnen niet genoeg benadrukken dat deze feedback zeer nuttig is en dat u met vragen of problemen steeds terecht kan bij digita@arch.be. Een laatste dankwoord richten we graag tot alle vrijwilligers die sinds vele jaren meehelpen aan de uitbouw van de zoekrobotten van het Rijksarchief. De zoekrobot Zoeken naar personen heeft de kaap van 24 miljoen namen overschreden…
Bron: arch.arch.beWat korte berichten

Oorsprong Drentse plaats- en familienamen
A.J. Mantingh
Albert Mantingh stuurde ons een zeer interessante studie van zijn hand toe, waarin hij uitgebreid materiaal verzamelde om de oudste herkomst van Drentse familienamen en plaatsnamen te vinden. Daarbij strekt zijn zoekgebied zich uit tot het hele Nederduitse taalgebied boven de lijn Brussel-Kassel-Berlijn. Ik heb zijn studie namens hem verspreid onder de plaatselijke Historische Verenigingen en hem ook op onze website geplaatst onder Publicaties en bronnen>Digitale bronnen, waar hij toegankelijk is voor eenieder en ook gedownload kan worden. Daarnaast toonde hij in 1993 aan, dat Drenthe de grootste overeenkomst in ing-namen heeft met de ing-plaatsnamen in het Lippegebied, wat teruggevoerd kan worden op de verklaring van Cornelius Kiliaan, dat de naam Drenthe is afgeleid van de naam der Tenkteren. Deze analyse deed hij in 2010 nog eens, maar nu met de ing-familienamen in het Lippegebied met weer hetzelfde resultaat.
Bron: www.drentsehistorischevereniging.nl

Historische Vereniging Zwartsluis
De Historische Vereniging Zwartsluis heeft op 22 oktober j.l. een ledenbijeenkomst georganiseerd in de Sluuspoort te Zwartsluis. Op deze avond is door Hans Winter van marketing- & communicatiebureau Active Creations uit Zwartsluis de nieuwe website van de Historische Vereniging gepresenteerd.
Op deze site is veel informatie te vinden over de ontstaansgeschiedenis van “de Swartesluys”. Op dit moment zijn er ca. 800 foto’s op geplaatst. De website wordt regelmatig van nieuwe informatie voorzien. Een interessante site als uw voorouders uit deze omgeving komen, de naam van de website is http://hvzwartsluis.nl/

WO2Slachtoffers.nl
Deze nieuwe website gaat een overzicht bieden van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Jack Kooistra heeft een archief van 160.000 namen opgebouwd. De eerste 10.000 zijn daarvan gedigitaliseerd. Deze zullen in de loop van de tijd op deze website gepubliceerd worden. Momenteel staan er 636 namen online.
http://wo2slachtoffers.nl/

Repertorium van Notarissen
Download het Repertorium van notarissen residerende in Amsterdam Amstelland, ambachtsheerlijkheden en geannexeerde gemeenten 1524 – 1810. Het repertorium is een hulpmiddel voor onderzoek in het Notarieel Archief. Het bevat onder meer persoonsgegevens, jaren van werkzaamheid, beheersing van vreemde talen en godsdienst van Amsterdamse notarissen.
Lees verder.....

Info en plaatsbeschrijving adhv oude vvv gidsen
Op dit weblog worden geÔllustreerde gidsen en tijdschriftartikelen uit Overijssel over de periode 1880-1930, die uitgebreide plaatsbeschrijvingen bevatten, 'gedigitaliseerd' weergegeven. De oorspronkelijk tekst is gehandhaafd. Het weblog biedt als voordeel dat foto's, kaarten, links etc. kunnen worden toegevoegd.
Wij roepen de lezers van dit weblog op om hun commentaar, aanvullingen, verwijzingen naar foto's, websites etc. te melden,.....
Lees Verder .....

Odeeby, genealogisch onderzoek naar horigen en vrijen in en rond Putten op de Veluwe
Hier vind je de resultaten van het lopende onderzoek naar horigen, keurmedigen en vrijen en hun goederen in Putten, Nijkerk, Ermelo, Garderen, Harderwijk en Voorthuizen tussen de jaren 855 en 1700. De website is nog “Under construction”
Lees verder .....

Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant
Het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant (DONB) is een project van de Stichting Brabantse Bronnen. Deze database bevat ca. 750 oorkonden van de voormalige Hollandse gebieden met de heerlijkheden Heusden en Altena, de oorkonden van de heerlijkheden Cuijk, Ravenstein, Megen, Boxmeer en Bokhoven van voor het jaar 1312. U kunt de originelen bekijken en de transcripties/vertalingen lezen + bijkomende informatie.
Lees verder .....


Wat vindt u op de NGV website

We gaan weer verder met de pagina Uitwisseling, afhankelijk van uw rechten op de NGV site vindt u daar links de volgende menu blokjes “Websteks Interessegroepen” en “Websteks Diensten”:

Sinds enige tijd kunt u op de homepage van iedere afdeling deze afdeling via een knop toevoegen aan uw favorietenlijst. Iedere gebruiker kan dus een aantal websteks in zijn favorietenlijst hebben staan. De originele koppeling van de afdeling conform de ledenadministratie kan men zo men wil dus loslaten.
Als een gebruiker een webstek als favoriet heeft aangemeld, wordt deze automatisch als belangstellende gekenmerkt en ontvangt men daarmee automatisch de nieuwsbrief van die webstek (afdeling/interessegroep/dienst). Vooropgesteld natuurlijk dat er voor deze webstek een nieuwsbrief wordt uitgeven.
Ditzelfde kunt u dus doen met de interessegroepen en diensten die in dit menu staan vermeld. Ook op deze websites vindt u dus een knop om de interessegroep of dienst aan uw favorietenlijst toe te voegen.


Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar pr_service@ngv.nl

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

bevolking Nederland 1860,

(31 okt) Vaak realiseert men zich nauwelijks hoe klein onze steden waren, en bovendien wat er in de orde van stedengrootte is veranderd, Lees verder..
 

Column nr.51

(31 okt)


Oktober was - dit jaar voor de 11e keer - Maand van de Geschiedenis. Het thema was Vriend & Vijand. Alom in den lande werden evenementen georganiseerd. Voor jong en oud, voor de geschiedenisliefhebber en -leek. En natuurlijk voor de genealoog. Op 4 oktober ging ik naar de Dag van de Groninger Geschiedenis, op 8 oktober bezocht ik het Famillement in Leiden. Op de laatste waren ook Belgische en Duitse stands aanwezig. Op beide dagen stonden tientallen standhouders, die graag hun vereniging wilden promoten. Samen met twee nieuwsbrieven die ik kreeg leverde dit weer volop sites en nieuwtjes op voor deze rubriek. Een selectie:Van het Famillement was Geneanet de hoofdsponser. Maak uw stamboom, Vind uw familiegeschiedenis staat op hun flyer. Op hun site geneanet.org kunt u uw voorouder zoeken in 19 miljard personen in de index in 600.000 stambomen. Invullen van Lees verder..
 

De NGV en Facebook

(30 okt) De NGV heeft een officiŽle pagina op Facebook. U kunt die vinden via de onderstaande link.

https://www.facebook.com/genealogie.ngv
link

"Like" de pagina om op de hoogte te blijven.

Op deze pagina zal genealogisch nieuws en informatie geplaatst worden. De pagina is niet bedoeld om specifieke zoekvragen te stellen. Daarvoor kunt u de reeds bekende kanalen gebruiken. Lees verder..
 

1340 2014 nr 4

(29 okt) De afdeling meldt met een gemengd gevoel dat zij momenteel de grootste genealogische afdeling is. Men hoopt toch op nieuwe bestuursleden om de vele karren zonder paard te trekken Lees verder..
 

Nog meer foto's van de PR-dag

(28 okt) Ferrie Moubis stuurde ons ook enkele foto's van de PR-dag die we u niet willen onthouden. Lees verder..
 

Duitse lof voor Leids famillement

(28 okt) Wellicht is het de moeite waard de Duitse recensie te lezen van het Famillement in de oorspronkelijke taal Lees verder..
 

Boerderijen(-typen)tentoonstelling

(27 okt) Op zaterdag 8 en zondag 9 november is er een boerderij(-typen) tentoonstelling op erve Boerrigter in De Lutte. Lees verder..
 

Geneneal.docum.centra en websites belangrijk voor de afd.Land v.Cuijk & Rav.+ Nrd.Limb. DEEL 2.

(26 okt) Hierbij een overzicht van diverse genealogische documentatiecentra in de regio, NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein (van Ravenstein tot Kessel-L.) Dus ook Noord-Limburg. Lees verder..
 

Het (herziene) Stamboomboek 2014

(26 okt)

Dit boek wijst de weg bij het zoeken, vinden en verwerken van stamboomgegevens tot een familiegeschiedenis. Fragmenten van de zoektochten van de bekende Nederlanders uit het tv-programma Verborgen Verleden illustreren het geheel. Lees verder..
 

Inspirerende NGV PR-dag in Heesch ! (foto's)

(26 okt) Het was weer een fijne en informatieve dag, de PR-dag. Op de overgang van zomer naar wintertijd hadden de PR-functionarissen van de NGV in het Creatief Centrum in Heesch, een dag met een vol programma,
Benieuwd ??
Nadere informatie volgt later. Lees verder..
 

Lezingen (afd. Rotterdam)

(25 okt) Twee geplande lezingen tijdens afdelingsbijeenkomsten van Rotterdam e.o.! Lees verder..
 

Amstelland november 2014

(23 okt) Enkele aardige algemene artikelen Lees verder..
 

Regionaal Archief Alkmaar nu ook op 1e zaterdag van de maand open.

(22 okt) De studiezaal van het Regionaal Archief Alkmaar is nu ook op zaterdag te bezoeken.
Men kan tevens ook archiefstukken aanvragen om te bekijken en er zijn medewerkers aanwezig om u te helpen bij uw onderzoek.
Het archief is elke eerste zaterdag van de maand van 10.00u tot 14.00u open.

Zie ook de website van het archief:
link Lees verder..
 

Pauper Portretten Oproep

(21 okt) De Stichting PAUPER PORTRETTEN wil laten zien dat een relatief kleine groep kolonisten nu, 150 jaar later, afstammelingen heeft in alle gelederen van de maatschappij. Rangen en standen van toen hebben inmiddels geen enkele waarde of betekenis meer.

Voor het nieuwe project “DE PAUPER PORTRETTEN” van fotograaf Wouter Jansen en theatermaker en regisseur Tom de Ket is de stichting op zoek naar de afstammelingen van de Paupers uit de koloniŽn van de Maatschappij van Weldadigheid in de 19de eeuw.

Voor de Pauper Portretten Expo willen ze portretten maken van 100 nakomelingen van de 1.000.000 nazaten van de paupers ( wezen, vondelingen, landlopers en veteranen ) die ooit in Veenhuizen, of andere armoe kolonie hebben gezeten. Lees verder..
 

De voorouders van Ruben Nicolai via Uitzending gemist

(20 okt) Ruben Nicolai brak tien jaar geleden op tv door als vast lid van De Lama's, het immens populaire improvisatieprogramma van BNN. Sindsdien presenteert hij jaarlijks vele programma's voor afwisselend BNN en de AVRO. Ondanks dit hectische televisiebestaan neemt Ruben de tijd om zich in zijn familieverleden te verdiepen. Lees verder..
 

Collectiedag Europeana 1914-1918 op 24 oktober bij Archief Eemland

(20 okt) Op vrijdag 24 oktober wordt de zoektocht naar persoonlijke verhalen en objecten afkomstig uit de Eerste Wereldoorlog voortgezet bij Archief Eemland. Eerder dit jaar vonden er al andere succesvolle collectiedagen plaats in verschillende provincies. De ingebrachte documenten of objecten worden ingescand of gefotografeerd, waarna de eigenaren zelf een beschrijving mogen plaatsen onder begeleiding van deskundigen. Daarna wordt het materiaal gedigitaliseerd en bewaard op het online archief van Europeana 1914-1918 en tevens op de website hetbewarenwaard.nl. Bijzondere items worden op historische waarde beoordeeld door een archivaris van Archief Eemland of Museum Flehite. De collectiedag is een onderdeel van een serie activiteiten in Amersfoort rond het thema van de Belgische vluchtelingen die in Nederland verbleven ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Voor meer informatie: archiefeemland.nl of europeana1914-1918.eu

 
Lees verder..

 

Zeldzame collectie oorlogsfoto’s voor het eerst te zien tijdens open dag

(20 okt) 1 november 2014: Eerste Wereldoorlog in het Zeeuws Archief

MIDDELBURG – Het Zeeuws Archief heeft een zeldzame fotocollectie over de Eerste Wereldoorlog verworven. De collectie bestaat uit 386 foto’s van het Duitse Marinekorps Flandern en is verzameld door de Zeeuws-Vlaamse notaris en viceconsul van BelgiŽ, Arend Mijs (1866-1934). Te zien zijn torpedo’s, zeemijnen, duikboten, torpedojagers, zeppelins, water- en jachtvliegtuigen, maar ook de loopgravenoorlog met gifgas en vlammenwerpers komt aan bod. Lees verder..
 

Open archievendag Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

(20 okt) Op zaterdag 25 oktober a.s. vindt de Open Archievendag van het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland plaats. Dit is een onderdeel van de ‘Maand van de geschiedenis’, die als thema heeft: Vriend en Vijand. Op dat thema is ingehaakt met exposities over Schouwen-Duiveland en de Eerste Wereldoorlog.

Om 11 uur en om 13.30 uur houdt de historicus Corstiaan Prince een inleiding over dit onderwerp. Na afloop van de middaglezing kan er, mits het weer dat toelaat, worden meegewandeld met de inleider langs herinneringsplaatsen in Zierikzee. Die dag is ook de archiefbewaarplaats te bezoeken. Vrijwilligers vertellen over hun werk. Er is een informatiestand van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland.

Iedereen is van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. De ingang van het Gemeentearchief is aan de achterzijde van het gemeentehuis, Laan van St. Hilaire 2 te Zierikzee. Lees verder..
 

Cursus Genealogie begin 2015 voor beginners/oppakkers

(17 okt) De afdeling Kempen- en Peelland organiseert een cursus genealogie.

Cursusdata
Dinsdag 24 februari 2015
Maandag 9 maart 2015
Dinsdag 24 maart 2015


Steeds van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Een half uur voor aanvang van de workshops is de cursusruimte geopend. Lees verder..
 

11 en 30, 2014 nr 4

(16 okt) aardig nummer Lees verder..
 

WO2 Venlo, opmerkelijke gebeurtenissen

(13 okt)

Opmerkelijke gebeurtenissen in Venlo en Blerick voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het belangrijkste regionale, landelijke en buitenlandse nieuws.

Vandaag, 13 oktober 2014, is er een nieuwe website gelanceerd - met betrekking tot Venlo in de Tweede Wereldoorlog - met de naam: WO2Venlo (link). De website is ontwikkeld door Gerard Verlaan, oud-medewerker van het gemeentearchief Venlo. Op de website staan opmerkelijke gebeurtenissen die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Venlo en Blerick hebben plaatsgevonden. Momenteel bevat de site zo’n 200 pagina’s. In de komende periode zal de website verder aangevuld worden. Lees verder..
 

'Geslaagd Famillement 2014!'

(12 okt) Veel mensen hebben het Famillement in Leiden op 8 oktober bezocht. Vanaf de start van de dag liep het goed. Bij binnenkomst kreeg men het blad GEN-magazine, waarin immers het programma van de dag vermeld was. Zo had je als bezoeker gelijk alle informatie bij elkaar. Ook was er een plattegrondje beschikbaar om te bestuderen wat, waar te vinden was.
De organisatie kan op een succesvolle dag terug kijken. Het programma was zeer goed gevuld, bezoekers waren zeer alert op de lezingen die ze wilden volgen, want die werden niet omgeroepen, dus het was opletten geblazen. Zorgen dat je op tijd in de Winterkerk, Tuinzaal, Mondriaanzaal of Bovenzaal present was. Het interview met Aaf Brandt Corstius trok een zeer volle zaal. De vele stands trokken veel bezoek.
Voordat de ‘markt’ begon, heeft de voorzitter van de NGV, bij Maryke Snels - van de afdeling Rijnland - de zilveren speld van de NGV opgespeld. Lees verder..
 

Gaenovium: innovatie in genealogie

(12 okt) Op het Gaenovium in Leiden kwam een internationaal gezelschap bijeen voor kennis uitwisseling van technische en wetenschappelijke ontwikkelingen in de genealogie. Dat was dinsdag 7 oktober 2014 op de dag voorafgaand aan het Famillement. Thema was ‘open data’.
gaenovium.com  Lees verder..
 

Jubileumnummer Threant 1989 - 2014. In het kader van het 25-jarig jubileum op 25 oktober 2014.

(11 okt) Naast het voorwoord van de voorzitter vind je in ons Jubileumnummer 68 bladzijden 16 publicaties van leden en niet leden. Lees verder..
 

Threant 2014 nr. 4

(11 okt) In verband met de jubileum uitgave van Threant is nr. 4 dit keer nogal uitgedund. Naast het voorwoord 'Van uw voorzitter', vind je er de gebruikelijke huishoudelijke mededelingen en de oproep voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 22 november aanstaande in De Vredehorst te Hoogeveen. Lees verder..
 

100.000 eeuwenoude titels worden toegevoegd aan online bibliotheek van de KB

(10 okt) Op de site van de KB is o.a. het volgende te lezen:

Unieke samenwerking bij digitaliseren Nederlands erfgoed

De Universiteit van Amsterdam (UvA.nl) haakt aan bij de succesvolle samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek (KB.nl) en Google, die 235.000 titels uit de collectie van de KB voor iedereen online toegankelijk hebben gemaakt. De komende twee jaar zal Google 100.000 unieke, vaak eeuwenoude boeken van de bibliotheek van de UvA digitaliseren. Alle boeken komen online voor iedereen wereldwijd gratis beschikbaar via Delpher.nl en via Google. Bas Savenije (Algemeen Directeur KB) en Louise Gunning-Schepers (voorzitter College van Bestuur UvA/HvA) tekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Lees verder..
 

Unieke samenwerking maakt militaire voorouders vindbaar via Wie Was Wie

(09 okt) Een samenwerking tussen het particuliere initiatief Zoekakten.nl, de Amerikaanse organisatie FamilySearch en het Centraal Bureau voor Genealogie zorgt ervoor dat een deel van de militaire stamboeken van het Nationaal Archief vanaf vandaag via WieWasWie.nl te doorzoeken en te raadplegen zijn. WieWasWie slaat daarmee een bredere weg in: van toegang op datasets van uitsluitend deelnemende erfgoedinstellingen naar aggregator van persoonshistorische data uit allerhande bronnen, ongeacht de herkomst. Ook de toevoeging van de eerste militaire bronnen vanuit het platform Militieregisters.nl is daar een voorbeeld van. Lees verder..
 

di 14 okt + do 23 okt Speurtocht naar de bij 'Woeste Hoeve' geŽxecuteerde Poolse piloot Cz

(09 okt) Richard Schuurman, menig Flevolander kent hem van Omroep Flevoland, heeft een passie: historisch onderzoek. In 2012 verscheen het boek Spoor naar Woeste Hoeve van zijn hand, een bijzondere zoektocht naar de geŽxecuteerde piloot Czeslaw Oberdak. Lees verder..
 

Boek over de Joodse geschiedenis van Nederlands-IndiŽ

(08 okt) Selamat Sjabat
Op 13 oktober opent het Joods Historisch Museum (JHM.nl) een tentoonstelling over het leven van Joden in Nederlands-IndiŽ / IndonesiŽ vanaf het begin van de koloniale tijd tot het heden: Selamat Sjabbat (Maleis-Hebreeuws voor vredige sjabbat).
Bij deze tentoonstelling verschijnt een publicatie van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie (NKvJG), tot stand gekomen in samenwerking met het JHM en het Menasseh ben Israel Instituut (MbII.nl).
Deze publicatie is samengesteld onder supervisie van het NKvJG-kwartaalblad Misjpoge en heeft een omvang van ruim honderd bladzijden.
Nieuwe leden van de NKvJG ontvangen dit boek gratis.
Losse nummers zullen vanaf 13 oktober te koop zijn in de Museumshop van het JHM.

De Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie is een vereniging van beoefenaren van en geÔnteresseerden in de Joodse genealogie en familiegeschiedenis. Het lidmaatschap staat open voor iedereen. Zie Lees verder..
 

Wij van Zeeland, 2014 nr 4

(08 okt) Weer prachtig uitgevoerd en rijk gevuld nummer, met vele leuke kleine berichten en enkele meer uitvoeriger bijdragen die ik hier noem. Lees verder..
 

Vandaag het 'Famillement' in Leiden bezoeken?
zie de handige link !

(08 okt) Met deze link >> link weet u welke deelnemers er zijn en welk programma gepresenteerd wordt in Hooglandse kerk in Leiden.

De toegang is gratis. U kunt tussen 13.00 uur en 21.00 uur gaan kijken en luisteren. Lees verder..
 

18 oktober genealogiedag in Arnhem

(06 okt) Stamboomonderzoek voor iedereen.

Wie geÔnteresseerd is in de geschiedenis van zijn of haar familie doet aan stamboomonderzoek of genealogie. Velen van hen zijn lid van een historische- of heemkundige vereniging of lid van de interesse-groep HCC!genealogie van de Hobby Computer Club (HCC) genealogie.hcc.nl. Deze actieve groep organiseert op zaterdag 18 oktober a.s. alweer haar 9e landelijke genealogiedag. Dit jaar in samenwerking met het Gelders Archief in Arnhem. Tienduizenden Nederlanders onderzoeken hun familiegeschiedenis. Voor beginners zijn er altijd vragen als: ‘Hoe start ik een onderzoek naar mijn voorouders?’ en ‘Welke mogelijkheden biedt het internet daarbij en welke computerprogramma’s kan ik gebruiken?’ Voor de meer ervaren onderzoeker is deze dag er een van ervaringen en gegevens uitwisselen met collega-genealogen.

De bijeenkomst in Arnhem is een rijke en afwisselende dag waar men zich kan oriŽnteren en op weg geholpen kan worden. Er is een genealogische Lees verder..
 

Gens Nostra 2014 nr 10

(04 okt) Wederom een prachtnummer met enkele professionele artikelen Lees verder..
 

Groningen 2014 nr 3

(01 okt) Goed gevuld nummer met veel korte verhalen en zeer veel namen, inclusief index Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

za 01 nov Middelburg Genealogische Contactdag Zeeland
za 01 nov Capelle a/d IJssel Tweehonderd jaar Koninkrijk
za 01 nov 's-Gravenhage Willem I & Willem II & de rol v.h. Orangisme i.d. volhardingspolitiek
za 01 nov Hilversum Fietstocht Omroepgebouwen
di 04 nov Hoogeveen Genealogisch inloop spreekuur
di 04 nov Eindhoven Avond voor alle nieuwe leden van het afgelopen jaar en voor andere leden die belangstelling hebben.
di 04 nov Amersfoort Afdelingsledenvergadering en lezing Kastelen in de Gelderse Vallei
wo 05 nov Grave Genealogisch spreekuur
wo 05 nov Naarden DNA en Genealogie
wo 05 nov Den Hoorn Vervoer over vaarten en vlieten in en om Midden-Delfland
wo 05 nov Groningen "De Groningse connectie. Willem II en Groningse radicalen in de jaren veertig van de 19e eeuw"
do 06 nov Apeldoorn WIEWASWIE en wat kan je er allemaal mee
za 08 nov Weesp Helpdesk Dienst Computergenealogie -'NIET'- aanwezig in het VC, deze zaterdag
za 08 nov 's-Gravenhage Indringende verhalen uit de Surinaamse geschiedenis
za 08 nov Baarn Najaarsbijeenkomst Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland
za 08 nov Veldhoven Stamboomspreekuur in de bibliotheek in Veldhoven
za 08 nov Nuenen Genealogisch spreekuur in de bibliotheek in Nuenen
za 08 nov Borne Lezing: Veemrecht
za 08 nov Borne Najaars Afdelingsledenvergadering
di 11 nov Apeldoorn Afdelingsledenvergadering en 'de meest aansprekende voorouder'
di 11 nov Eindhoven Korte ledenafdelingsvergadering (met aansluitend "Open Podium")
di 11 nov Nijmegen Demonstratie van het genealogisch computerprogramma Aldfaer
di 11 nov Mill Beginnersavond
di 11 nov Eindhoven "Open Podium" (na korte ledenvergadering)
wo 12 nov Breda Afdelingsledenvergadering en lezing over familienamen
wo 12 nov Alkmaar Afdelingsbijeenkomst, lezing "Erotiek en Erochique door de eeuwen heen"
wo 12 nov Utrecht Clubavond met korte ledenvergadering en daarna de 10-minutengesprekken door onze leden
do 13 nov Amersfoort Spreekuur familiegeschiedenis
do 13 nov ROSMALEN Afdelingsledenvergadering NGV-HTB.
do 13 nov Delfgauw Afdelingsledenvergadering + avond 'Voor en door leden'
do 13 nov Rosmalen Lezing: Weg met die zooi!
vr 14 nov Hoorn Voorouderspreekuur
vr 14 nov Tiel Genealogisch Cafť
za 15 nov Haarlem Voorouder-spreekuur
za 15 nov Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 15 nov Leeuwarden Tienminutenpraatjes
di 18 nov Tiel 'Kwartierstaat uit lijfsbehoud'.
wo 19 nov Groningen Architect en kerkenbouwer: Egbert Reitsma 1892-1976
za 22 nov Hoogeveen Najaars ledenvergadering NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel
za 22 nov Kapelle Afd.ledenvergadering en lezing over Een reis met een Zeeuws slavenschip
za 22 nov Hoogeveen Sonttolregisters online als bron voor de geschiedenis van de Nederlandse schippers ter koopvaardij
ma 24 nov Valkenburg aan de Geul Lezing: Aldfaer
di 25 nov Den Haag Stamboomcafť CBG, onderwerp: Het Familiemuseum
wo 26 nov Leiden ALV + 'De schatkamer van Hoogheemraadschap Rijnland'
wo 26 nov Haarlem Algemene Ledenvergadering gevolgd door een lezing
do 27 nov Hoorn (NH) Het leven van Jacob Mossel uit Enkhuizen
do 27 nov Zeeland Lezing over handmerken
vr 28 nov Den Helder Het Noord-Hollands Kanaal en haar dorpen
za 29 nov Driebergen NGV Algemene Vergadering
za 29 nov Delft Genealogische bijeenkomst van 'Ons Voorgeslacht'
ma 01 dec Eindhoven Beginnerscursus Aldfaer

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

za 01 nov 's-Hertogenbosch Familiegeschiedenis
ma 03 nov Hilversum Basiscursus Genealogie (Stamboomonderzoek)
ma 03 nov Katwijk Genealogie voor beginners
di 04 nov Alkmaar Oud schrift voor beginners
wo 05 nov Vleuten Genealogie
do 06 nov Den Helder/Alkmaar Workshop Genealogie
za 08 nov Amsterdam Huizenonderzoek in Amsterdam (volgeboekt)
vr 14 nov Middelburg Eerste Wereldoorlog in archieven
za 15 nov Weesp Heraldiek verdiepingscursus > aanmelding
wo 19 nov Alphen a/d Rijn Genealogie 2
di 25 nov Elburg Middelnederlands
zo 30 nov Utrecht Nederlands Oud Schrift, een verdiepingscursus
vr 12 dec Middelburg Zoeken met gedigitaliseerde kaarten

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

31 okt Nieuwe scans van registers van de Burgerlijke Stand van Gilze en Rijen
30 okt Nakomelingen van Johannes Gerrits de Vries en Anke de Vries
30 okt Genealogisch netwerk voor Amelander roots
30 okt Lees hulp gevraagd Anneke Groeneveld
26 okt Pieter Nieuwland (1942-) auteur
25 okt Nieuwe lezingen ... door Robert Philippo
25 okt Enkhuizen, nieuws van 28 juli1833
24 okt Waar geboren/gedoopt Kors Oostbaan
22 okt Informatie over Maria Breslaar, Nicolaas Bresselaar en Maria de Jongh
22 okt Wouter, Kramers
22 okt Hendrik,Klaas Kroez(s)en
22 okt Gerrit ,Burgers
22 okt Pieter, Jacobsz van der Bom
22 okt 23andMe en MyHeritage gaan samenwerken
21 okt Johan George Eckhardt
21 okt Uitleg: Wat is een image system file ?
20 okt Beter zoeken op internet
17 okt Sytse Jans en zijn zuster Jitske Jans uit Ureterp
16 okt Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief
15 okt MAGNA CHARTA WEER LEESBAAR
15 okt Willem Hopman x N.N.
15 okt Willem Hopman x N.N.
14 okt Vriend en vijand, thema van de historische maand
14 okt Waddinxveen info over Johan Hendrik Weltje voor 1799
13 okt Digitaal platform EersteWereldoorlog.nu
13 okt Archiefmateriaal ter overname
12 okt Nieuwe service van MyHeritage bestemd voor bibliotheken en andere instellingen
12 okt Willemina (Wilhelmina) Lekatompessy in IndonesiŽ getrouwd met J.W. Fioole
11 okt Meer Belgische en Limburgse gegevens on line
09 okt BillionGraves groeit als kool
07 okt 11 October historische dag Sittard: Thema: Vriend en Vijand
06 okt johannes theodorus julius wichman
06 okt allegroningers / Windows XP/7
06 okt Nieuwe Belgische data bij FamilySearch
05 okt Anke Hendricks en Claas Jans
05 okt Het probleem van gelijke achternamen
04 okt Fotografeer de grafstenen van uw voorouders
02 okt Windows 10 in het kort
01 okt Geneaal, nieuwe Nederlandse software - meer meningen gevraagd
01 okt Nicolaus Nijman of Nieman(d) of Neijman
01 okt Liefke Hendriks

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente genealogische artikelen

10 okt Een zeldzame ziekte kan veel over de afstamming zeggen.

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2014 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257