NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2014 nummer 64

woensdag 1 oktober 2014

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie


NGV VERENIGINGSNIEUWS

In gesprek met Hanneke Blaas over digitaliseren bij de NGV.

Het digitaliseren van de archieven in het verenigingscentrum gaat voorspoedig. We maken grote vorderingen met het digitaliseren van de rouwkaarten en we zijn volgende projecten aan het voorbereiden.

Kijk eens in het nieuwe archief, bijvoorbeeld of uw eigen familienaam al is opgenomen. Ga daarvoor naar de Actueel pagina en dan in het linker menu bij “Zoeken in nieuwe database (+scans)”.

En als u het team van ruim 100 medewerkers ook wilt komen versterken schrijf dan naar Dolf Houtman: vcescanbeheer@gmail.com. Wat u nodig hebt is een computer met een internet aansluiting. Het systeem werkt zowel met Windows computers als met Mac computers.

Lees over het gesprek met Hanneke Blaas, onze medewerkster van het eerste uur!Digitale informatie is bijna niet meer weg te denken. Je kunt gewoon vanuit huis allerlei informatie raadplegen. Je toetst ťťn vraag in en krijgt direct een heleboel informatie. Zo kom je op zaken die je nooit vermoed had. Dat inspireert. Toch is het niet zaligmakend, het blijft een hulpmiddel. Je moet toch altijd blijven controleren in het archief want digitaal is zeker niet altijd foutloos.
Het blijft immers mensenwerk. Zo kwam ik in Genlias een onbekende Blaas tegen, met een voornaam die niet in de familie voorkomt. Toen ik e.e.a. in het archief nazocht, bleek het om een Bloos te gaan. Zo’n foutje is snel gemaakt. Ik kom daarom nog graag op archief, bijvoorbeeld om iemand te raadplegen, voor controle, huwelijkse bijlagen enz.

Ik gebruikte voornamelijk Genlias en nu WieWasWie. Toen ik vijftien jaar geleden met Genlias begon was het toereikend. Ieder archief had echter zijn eigen systeem, vandaar de behoefte aan meer uniformiteit. De oplossing was WieWasWie. Het was even wennen maar gemopper hoor je nu niet meer. Ik vind WieWasWie prettig in het gebruik. Zeker als je niet precies weet hoe een naam gespeld wordt. Door een ? in te voegen of * kun je alsnog zoeken, vaak met resultaat. Bovendien geeft het programma ook informatie vůůr 1811. Via internet is er natuurlijk nog veel meer beschikbaar. Heel veel is vrij toegankelijk.

Hoeveel namen ik ingevoerd heb, daar houd ik me niet mee bezig. Ik weet dat ik 2 Š 4 dagen bezig ben met zo’n honderd rouwkaarten. Er zit geen tijdsdruk achter. Ik doe het als ik er zin in heb en kan het elk moment van de dag weer stoppen zonder gegevens kwijt te raken.
Ja, rouwkaarten zijn erg verschillend. Familierelaties zijn niet altijd duidelijk; gaat het om een kind of een broer/zus, terwijl er bij de Belgen vaak een halve stamboom op de kaart staat. Maar met gezond verstand kom je een heel eind.
Door gedigitaliseerde rouwkaarten zijn kloosterlingen gemakkelijker vindbaar. Zodra ze het klooster in gaan krijgen ze een andere voornaam. Onder die naam gaan ze door het leven en overlijden ze. Op de rouwkaart komen de namen weer samen waardoor menige puzzel opgelost kan zijn.

Ik ben een puzzelaar, vind het leuk om dingen uit te zoeken. In mijn werkende leven was ik docent wiskunde. Wiskunde is ťťn en al puzzelen. Ik vind het pas leuk als het een beetje moeilijk gaat worden, bijvoorbeeld als de kaart slecht leesbaar is. Of als er wel een datum maar geen jaartal staat. Mijn kinderen zeggen wel eens: ‘je had detective moeten worden’. Zo had ik laatst een Friese rouwkaart met daarop de plaatsnamen Berne en Stoarn, geen idee wat de huidige spelling hiervan is. Toen heb ik een kennis uit Friesland gevraagd welke plaatsen dit zouden kunnen zijn. Hij vroeg me naar het zinsverband. Het kwartje viel, Berne betekent ‘geboren’ en ‘stoarn’ gestorven. Dat houdt me dan een halve dag bezig.

Na de rouwkaarten komen nu de geboortekaarten. Leuk. Geboortekaartjes zijn ťťn grote puzzel. Het gewicht van de baby interesseert je niet als genealoog. Wel de namen van de ouders en de geboorteplaats. Die elementen staan echter vaak niet op zo’n kaartje. Vanaf het begin van mijn lidmaatschap, zo’n vijftien jaar geleden, heb ik aan de digitalisering meegewerkt. Ook werk ik als vrijwilliger op het Noord-Hollands archief, indiceerwerk zoals de krijgsraad, vredegerechten enz. Ook knip ik familieadvertenties uit de krant voor het CBG.

Het digitaliseren is fantastisch werk als je aan huis gebonden bent of vanuit huis iets nuttigs wilt doen. Je hoeft echt niet veel verstand van computers te hebben. Het gaat erom dat je kunt typen en je werk serieus neemt.
Ik heb het gevoel nuttig werk te doen, iets te kunnen bijdragen aan ons aller hobby.
Ingezonden door Jaap van Zweeden


O P R O E P

De landelijke dienst Public Relations (PR) heeft dringend behoefte aan vrijwilligers die het team komen versterken.

We zoeken mensen met goede ideeŽn, mensen met kennis van DTP software, mensen met kennis van fondsenwerving maar ook mensen die gewoon actief iets voor de vereniging willen doen bij de dienst Public Relations. De invulling van de diverse taken gaat in overleg. We komen 6 keer per jaar bij elkaar, we regelen heel veel per mail.

Heeft u belangstelling of wilt u meer inlichtingen stuur dan een email met uw motivatie en achtergrond naar pr_service@ngv.nlFranse oorlogskinderen in Nederland

Precies honderd jaar geleden, als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, wordt Nederland overspoeld door een stroom vluchtelingen. Vanuit het door de Duitsers onder de voet gelopen BelgiŽ slaan ťťn miljoen mensen op de vlucht naar buurland Nederland. In 1918 volgt een groep van 40.000 Franse vluchtelingen. De Fransen valt een minder hartelijk welkom ten deel dan de Belgen vier jaar eerder. De Nederlandse bevolking staat niet te juichen om wťťr een groep nieuwe vluchtelingen op te nemen. De reserves beginnen op te raken en het wordt steeds lastiger om de eigen bevolking, laat staan een grote groep ontheemden, te voeden.

Actie
Toch laat de ellende van de Franse bevolking de Nederlanders niet koud. Verhalen over ondervoede kinderen in de Franse bezette gebieden zetten aan tot actie. Er worden diverse comitťs opgericht, die zich tot doel hebben gesteld Franse kinderen in Nederland op te nemen. In Amsterdam vormt zich het ‘Centrale Comitť voor de verzorging in Nederland van Fransche kinderen uit het bezette gebied’. Dit comitť verklaart zich bereid 1000 Franse kinderen, in vier transporten, naar Nederland te brengen, om ze hier op krachten te laten komen.

Huize "de Rees" te Brummen
De Franse kinderen worden opgevangen op verschillende plaatsen in Nederland. Zo wordt in 1917 een groep jongens en meisjes uit Noord-Frankrijk, in de leeftijd van 6 tot 16 jaar, opgenomen in landhuis ‘de Rees’ in Brummen, waar Hendrika Johanna Reesink (1896-1958) de scepter zwaait.
In huize de Rees kunnen de jongens en meisjes aansterken. Elke maand worden de kinderen gewogen om te controleren of hun gewicht voldoende toeneemt. Daarnaast wordt hun gedrag in de gaten gehouden. Zo vinden we in het archief een beschrijving van de individuele kinderen. Hierin wordt de veertienjarige Marceline omschreven als een ‘heel aardig, opgewekt kind waar iedereen veel van houdt.’ Minder blij is men met de elfjarige Louise, die ‘niet aardig, ontevreden (…..) oerlui en dom’ zou zijn. ‘Een verwend kind thuis’ concludeert men.

Onderwijs
Naast verzorging krijgen de kinderen in huize de Rees ook onderwijs. Op 25 februari 1915 wordt in Nederland ‘De Centrale Commissie voor het Onderwijs aan de Uitgewekenen opgericht, die verantwoordelijk zou worden voor het oprichten van scholen voor vluchtelingenkinderen. Binnen deze commissie is Prof. Dr. Gustave Cohen verantwoordelijk voor het onderwijs aan Franse kinderen. Op 1 januari 1918 zijn er in Nederland 30 Franse lagere scholen, waar 933 kinderen onderwijs ontvangen.

‘Votre petit Lillois qui ne vous oublira jamais’
Dat het verblijf in Brummen een grote indruk heeft gemaakt op de Franse kinderen blijkt uit de briefwisselingen die na de oorlog op gang komen met mevrouw Reesink. In de brieven schrijven de kinderen over het leven na de oorlog en wordt genegenheid geuit voor de ‘vrienden uit Holland’. Of zoals Gaston zijn brief afsluit ‘Votre petit Lillois qui ne vous oublira jamais’ (Uw kleintje uit Lille, die u nooit gaat vergeten)

Nationaal Archief
2.04.54, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Armwezen, invnr. 179
2.21.136, Archief H. J. Reesink, invnrs. 11, 14, 28, 29
Roodt, E. de, Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Zaltbommel 2000)
Bron: www.gahetna.nl


Toegang van vreemdelingen in wet geregeld

Tegenwoordig moeten vreemdelingen vaak jarenlange procedures doorlopen voordat ze zich in Nederland kunnen vestigen. Vroeger was het veel eenvoudiger ons land binnen te komen. Pas halverwege de 19e eeuw krijgen vreemdelingen met regels te maken.

Ongestoorde binnenkomst
Lange tijd kan iedereen ons land binnenkomen en hier verblijven. Slechte economische omstandigheden en een oplopende werkloosheid brengen hier in de jaren 40 van de 19e eeuw verandering in. Het aantal werkzoekende vreemdelingen neemt snel toe en dat zorgt voor meer concurrentie voor Nederlanders op de arbeidsmarkt. Door de revolutionaire wind die op dat moment door Europa waait, vinden velen het invoeren van regels voor de binnenkomst van (armoedige) vreemdelingen noodzakelijk.

Gastvrijheid onder voorbehoud
De commissie die de nieuwe Vreemdelingenwet voorbereidt, benadrukt in haar reactie op vragen van Kamerleden dat Nederland, ‘dat ten allen tijde een gastvrij land was en nog is, zulks onder de voorgedragen wet niet minder zal wezen’. Maar, zo vindt de commissie: ‘Nederland was steeds een toevluchtsoord, veilig voor onschadelijke vreemdelingen, doch in de eerste plaats veilig voor de inboorlingen zelve’. Een vreemdeling kan volgens de leden wel als vanzelfsprekend aanspraak maken op betreding van het Nederlands grondgebied, maar als hij niet aan de toelatingsregels voldoet, moet hij afgewezen worden.

Voldoende middelen van bestaan
De nieuwe Vreemdelingenwet wordt op 13 augustus 1849 van kracht. In artikel 1 komt de geest van de wet het beste naar voren: ‘Alle vreemdelingen, die voldoende middelen van bestaan hebben, of door werkzaamheid kunnen verkrijgen, worden in Nederland toegelaten (…). Iedereen is welkom, op voorwaarde dat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien en, op vertoon van een paspoort, zich bij de politie meldt voor een verblijfspas.

‘De schijn van kwelling’
Juist die registratie bij de politie levert de nodige problemen op. Het politieapparaat is in die tijd nog relatief amateuristisch georganiseerd; agenten worden onderbetaald en kunnen niet altijd lezen en schrijven.
Bovendien is de uitvoering van de Vreemdelingenwet voor sommige steden nogal bewerkelijk. De directeur van de Amsterdamse politie, H. Provů Kluit, schrijft op Nieuwjaarsdag 1850 aan de minister van Justitie dat het vrijwel onmogelijk is om de dagelijkse registratieplicht voor de ruim 200 logementen in de stad bij te houden. Bovendien: ‘Het zoude de schijn van kwelling hebben elken vreemdeling bij iedere ontmoeting, of in openbare plaatsen te doen ondervragen of hij in het bezit van eenen behoorlijken Nederlandsche reis en verblijfspas is’. Volgens zijn Rotterdamse collega Van Dorp vormt de wet juist een preventief middel om de toelating van vreemdelingen te regelen. Oneffenheden in de uitvoering zouden wel worden weggewerkt.

Impact gering
Uiteindelijk heeft de Vreemdelingenwet van 1849 weinig impact. Veel lokale besturen en politieapparaten zijn in de tweede helft van de 19e eeuw nog niet professioneel ingericht om de regels te handhaven en bij de behandeling van individuele gevallen is er sprake van ad-hoc beleid. Pas na de Eerste Wereldoorlog gaat de overheid zich intensiever met vreemdelingen bemoeien en wordt de regelgeving uitgebreid.

Nationaal Archief
2.09.47 Ministerie van Justitie: Wettendossiers 1850-1975, inv.nr. 12
Leenders, M., Ongenode gasten. Van Traditioneel asielrecht naar immigratiebeleid, 1815-1938, (Hilversum 1993) signatuur: 178A46
Bron: www.gahetna.nl


R.K. DTB boeken in de Achterhoek

Op de website http://www.genealogiedomein.nl/ worden de laatste paar maanden met enige regelmaat DTB boeken (index en afbeeldingen) van Rooms Katholieke gemeentes geplaatst. Vanzelfsprekend zijn er ook vele andere DTB boeken te doorzoeken. Minstens zo interessant voor de genealoog is de geschiedenis (in grote lijnen) van een katholieke familie in de Achterhoek, misschien geeft u dit informatie voor uw eigen onderzoek. Het onderstaande artikel is n.a.v. een lezing door dr. Theo Salemink.

HOE GOD VERANDERDE IN DE ACHTERHOEK, de geschiedenis van vier eeuwen

Met de kennis van nu is God wel erg veranderd in deze oostelijke gebieden van Nederland, die we kennen als Achterhoek en Liemers. Dat wordt pas echt duidelijk en komt ook dichtbij als je die geschiedenis sinds 1600 in de spiegel van ťťn familie bekijkt. Een familie van katholieke pachtboeren, die begon bij 'oermoeder' Hille op de boerderij 'Het Salemelinck' in Sinderen, vlakbij Silvolde. Het is de familie van de spreker zelf.
Je ziet de golfslag van de tijd zich voor je ogen afspelen en je ziet hoe God elke keer verandert. Eerst de tijd van felle strijd tussen katholieken en protestanten. De Tachtigjarige Oorlog. Beelden de kerk uit, want God mag geen gezicht hebben. Katholieke boeren bidden voor hun katholieke God in schuren, de tijd van de schuilkerk. De pachtboeren Salemink wonen op de 'Grote Nottel' in Silvolde en gaan naar de schuurkerk op de heuvel. Maar er komen ook joden uit Oost-europa op de vlucht. Zij bidden tot een andere God, die later toch weer als 'onze' God herkend wordt. Twee eeuwen lang.

Dan komt de Bataafse Republiek. Katholieken, protestanten en joden gelijk voor de wet. De katholieken willen processies houden in plaatsen als Silvolde of Gendringen, maar dat is een brug te ver. In Didam vechten de radicale katholieken en de oude katholieken met elkaar op leven en dood. De Saleminken wonen op de boerderij 'De Kempen' in Silvolde en gaan failliet. Ze moeten als 'gastarbeiders' vertrekken naar Isselburg over de grens. Daar is een ijzergieterij. Ook de joden krijgen meer vrijheid.

Vanaf het midden van de 19e eeuw is er de katholieke emancipatie, eigen scholen, de zuil, katholieke boerenbond en boerenleenbank. De Saleminken komen terug naar Silvolde en boeren op 'Lubbers', pachtgoed van de heren van Hohenzollern-Sigmaringen. Ze zijn nog steeds katholiek en vereren de Bedrukte moeder Gods van Varsseveld. Grote devoties in een veranderende tijd van het zogenaamde ultramontaanse katholicisme. Ze bouwen neo-gothisch kerken. Katholieke kinderen en protestantse kinderen vechten soms met elkaar, maar op de boerderijen moeten ze als 'buren' samenwerken.
Het joods geloof van hun joodse buren is voor hen vreemd: ze hebben Jezus 'vermoord', denken ze in die tijd. Maar in de praktijk wonen en werken ze in de dorpen samen totdat de Tweede Wereldoorlog komt en de Duitse bezetters de joden uit deze streek wegvoeren. De Saleminken wonen intussen in Didam en ze gebruiken nu kunstmest. De bisschoppen van Nederland protesteren, maar de katholieke boeren in deze streek kunnen weinig doen, zo lijkt, tegen de Duitse bezetters. In ieder geval komt er geen opstand en het duurt nog tot de jaren zestig en zeventig voordat de joodse God gezien wordt als dezelfde God als Allah en Jezus en er sprake is van dialoog. Maar dan wonen er weinig joden meer in de Achterhoek, ze zijn omgebracht in Auschwitz. En dan verandert de tijd weer.

De Saleminken wonen nu in Gaanderen en fokken en mesten varkens, het begin van een bio-industrie. De wereld wordt modern, de kerk ook. Het Aggiornamento in de jaren zestig. God wordt modern en praat geen latijn meer. Protestanten zijn geen 'vreemden' meer en men spreekt nu van een een 'joods-christelijke traditie'. Het kan verkeren. De joden zijn niet meer schuldig een aan moord op God, zegt Het Tweede Vaticaans Concilie. Nieuwe liederen van Huub Oosterhuis, maar de kerk loopt leeg, de boeren worden een kleine minderheid en sommige kinderen van die boeren houden meer van Marx dan van Maria.

En dan, heel bijzonder, in twee kloosters in deze streek verschijnt Lord Boeddha en zijn meditatie. In de Abdij van de paters benedictijnen in de Slagenburg bij Doetinchem en bij de zusters franciscanessen in Babberich. Daar staat een Boeddhabeeld naast Maria. Een paar jaar later verschijnt de islam in de Achterhoek, ze heten gastarbeiders en hun God Allah. Is het dezelfde God? Waarom wel de komst van Allah en waarom verdween bij veel Achterhoekers de God van hun oude geloof, katholiek of protestants? Hoe God veranderde in de Achterhoek. Maar tegenwoordig lijkt God klein en onaanzienlijk geworden, of hij nu JWHW, Allah, Boeddha of Jezus heet. Is er nog toekomst?
Bron: http://pkn.kerkenzevenaar.nl/Wat korte berichten

De website www.GezinsBladen.nl
Op deze site zijn bijna 55.000 individuen te vinden die tezamen bijna 20.000 gezinnen vormen.
Een van de grootste databases waar alle personen op de een of andere manier aan elkaar verwant zijn.
Dagelijks ontvang ik aanvullingen en wijzigingen voor de site.
Ook indien aanwezig zijn er afbeeldingen van de personen aanwezig.
We zijn bezig de site in een nieuw jasje te steken.
Het is de bedoeling om straks de gegevens op verschillende manieren weer te geven.
Standaard worden de gegevens weergegeven in de vorm van een GezinsBlad.
Nu al is het mogelijk om ook een stamreeks te tonen.
Daarna volgen nog de kwartierstaat (grafisch en tekstueel), Parenteel en Genealogie.
Aanvullingen, wijzigingen en toezenden van afbeeldingen blijven gewenst.
Ingezonden door Bert Tobť.

Bevolkingsregisters Mechelen
Bevolking Mechelen 1796
De volkstelling van Mechelen van 1796 werd ingevoerd door Fernand Maes en vervolgens aan ons overhandigd om ze een plaatsje te geven op onze webstek. Deze telling vult ongetwijfeld een leemte op want ze is een uitstekende verbinding tussen de parochieresters van het Oud Regime en de Burgerlijke Stand van het Nieuw Regime.
Fernand nam het origineel van de telling, die in het Frans is opgesteld, zeer minutieus over. Voor het gemak hebben we beroepen, straatnamen en opmerkingen naar het Nederlands omgezet. Op een viertal beroepen na is ons dat na enig speurwerk gelukt. De beroepen die we niet konden thuisbrengen, hebben we in het Frans laten staan, gevolg door '(?)'. Voornamen hebben we ongewijzigd gelaten en moeten daarom ook in het Frans ingevoerd worden (Jean i.p.v. Jan, Marie i.p.v. Maria, enz.).
Deze databank bevat 16102 personen.

Verder zijn er nog de volgende bevolkingsregisters te raadplegen:
Mechelen 1803; 14544 personen
Mechelen 1846; 9084 personen
Mechelen 1856; 82818 personen
Zie de website: http://www.dewarevrienden.net/DWV/

Nederlandse liedteksten online
Sinds kort zijn 50.000 Nederlandse liedteksten online te bekijken: Dutch Songs Online. Het gaat onder meer om volksliederen, geuzenliederen, psalmen en kerstliederen, marktzangen, zeemansliederen en kinderliedjes van voor het jaar 1900. Aan de digitalisering is vijf jaar gewerkt. Het is een project van de Universiteit Utrecht, het Meertens Instituut van de KNAW en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).
Lees verder .....

Ontwerp je eigen familiewapen
zondag 26 oktober
Zoekt u een interessante en creatieve activiteit om met uw kleinkind(eren) aan deel te nemen? Op de laatste zondag van de herfstvakantie staat het Drents Archief in het teken van het familiewapen.
Lees verder...

Geschiedenis Drentse armenkoloniŽn vastgelegd in interviews
FREDERIKSOORD - Museum De Koloniehof in Frederiksoord is op zoek naar verhalen over het dagelijkse leven in de vroegere armenkoloniŽn van Drenthe en Overijssel.
Lees Verder .....

De beste bronnen uit de Eerste Wereldoorlog
Speciaal voor het thema van afgelopen zomer selecteerde zoekspecialist Eric Hennekam de beste en handigste bronnen en archieven uit de Eerste Wereldoorlog. Hennekam, die een vaste rubriek bijhoudt op onze website, selecteerde websites en databases waarmee u uren kunt grasduinen door brieven, films, foto's, registers, aantekeningen en ander materiaal.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de Slag bij de Somme, Amerikaanse militairen en Duitse 'Feldzeitungen', kranten die speciaal voor de soldaten aan het front werden gepubliceerd.
Lees verder .....
Rubriek Eric .....

Geschiedenis van de Nederlandse studentenverenigingscultuur
Op 28 juni 2014 vierde de Leidse studentenvereniging Minerva het 200-jarig bestaan van haar gelijknamige sociŽteit met een maskerade in de binnenstad. De studentensociŽteit is veruit de oudste van het land. De Nederlandse studentencultuur wordt al lang gekenmerkt door een bloeiend verenigings- en sociŽteitsleven, waarin onder andere anciŽnniteit, tradities, mores en alcohol een belangrijke rol spelen.
Lees verder .....


Wat vindt u op de NGV website

We gaan weer een menu optie verder en komen bij de pagina Uitwisseling, afhankelijk van uw rechten op de NGV site vindt u daar links de volgende menu blokjes “Uitwisseling” en “Leer uw mede-genealogen kennen” met daaronder de volgende menu items:

Introductie” is het gedeelte van de website dat als doel heeft de communicatie tussen de leden te bevorderen waardoor u makkelijker bepaalde genealogische bronnen kunt opsporen of gegevens na onderling contact kunt uitwisselen.


Profielen” geeft een overzicht van alle leden die een profiel op de website hebben aangemaakt. U ziet de woonplaats en afdeling, of ze een functie vervullen bij de NGV, u kan contact leggen via het email icoon of via Skype en het laat zien bij ‘Activiteiten’ of zij gegevens hebben geplaatst in de familiedatabase, bij de contactdienst en op stamboom.ngv.nl, een kwartierstaat in het profiel hebben, een eigen homepage heeft, deelneemt aan het DNA project, een familiewapen heeft, interesse heeft in computergenealogie, gebruiker is van GDP, gegevens laat zien over zijn/haar onderzoek en het aantal personen in zijn database laat zien.
Zoek profiel” biedt u de mogelijkheid om iemands profiel op te zoeken via de achternaam, zijn/haar profielnummer of emailadres.
Homepages leden” laat een overzicht zien van alle leden met een homepage en hun onderzochte familienamen.
Kennis leden” kunt u raadplegen als u informatie of hulp zoekt, deze leden hebben hun specialisme hier opgegeven en u kunt bij hen terecht via het email icoon met uw vragen.
Gen. progr. leden” laat zien welke genealogische programma’s worden gebruikt door de leden.
Prikbord” geeft een overzicht van de prikbord meldingen die op de NGV site zijn geplaatst. Ook kunt u via de menuopties zelf een prikbordmelding toevoegen.
Publicaties leden” geeft een overzicht van artikelen die geplaatst zijn door de leden, ook hier kunt u via het menu zelf uw artikelen/publicaties toevoegen.
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar pr_service@ngv.nl

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

Koggenland 2014 nr 3

(30 sep) Onderstaande nummer vrijwel volledig gevuld met kwartierstaat en enkele korte mededelingen van meer algemene aard Lees verder..
 

Column nr.50

(29 sep)

Vaak kunt u bij een nieuw onderzoek wel wat hulp gebruiken. Bij de meeste grote archiefbeherende instellingen zijn daarom gelukkig onderzoeksgidsen beschikbaar. Ook de Groninger Archieven heeft zo'n gids, hij is gratis te downloaden van de website groningerarchieven.nl via Onderzoek, Hulp bij onderzoek, Onderzoekgidsen. Er is sinds kort (1 oktober) een herziene uitgave. Het boekwerk is verdeeld in Familie, Schepen en schippers, Middenstand, Panden, Boerderijen en Militairen en gaat in op persoonsgegevens, memories van successie, notariŽle akten, boedelinventarissen en kadastrale gegevens. Hoewel het boekje is geschreven voor onderzoek in Groningen, zal erg veel informatie ook nuttig zijn bij onderzoek elders in den lande. Hij ligt ook in papieren vorm op het Archief.

Anny Kšyser-van der Zee maakte me erop attent dat dit een gouden Webdigit@@l is. Een jubileum dus, een speciaal exemplaar. Daar horen natuurlijk bijzondere mensen Lees verder..
 

Twentse Genealogie 2014 nr 3

(26 sep) Dit nummer wordt, naast huishoudelijk afdelingszaken nagenoeg geheel gevuld met 1 groot artikel Lees verder..
 

Beginnerscursus ALDFAER 2014-II

(26 sep) Wegens groot succes weer een beginnerscursus Aldfaer op maandag 1 december 2014 en op maandag 15 december 2014 van 13.30 – 16.30 uur in 't Trefpunt te Eindhoven. Lees verder..
 

Vervolgcursus ALDFAER 2015

(26 sep) Wegens grote belangstelling een tweede vervolgcursus Aldfaer op maandag 19 januari 2015 en maandag 9 februari 2015. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Lees verder..
 

Mededelingenblad NGV-afd.Delfland 2014 nr 3

(25 sep) Overwegend intern afdelingsnieuws, 2 meer algemene bijdragen Lees verder..
 

Boek over Zoetermeer tijdens de 80-jarige oorlog verschijnt 27 september a.s.

(24 sep) Over het ontzet van Leiden is veel geschreven, over de ontberingen op het platte
-land veel minder. Auteur Geert Konert heeft nu een boek gemaakt over de gebeurtenissen rondom Zoetermeer en de gevolgen van de strijd voor het dorp en omliggende platteland.

Op 27 september wordt het boek gepresenteerd tijdens het Historisch Festival in
het stadhuis. Alleen die dag is het voor € 16,50 verkrijgbaar. Daarna kunt u het
voor € 18,50 aanschaffen bij het Hist.Genootschap Oud-Soetermeer of via de winkel op hun website. Lees verder..
 

Selamat Sjabbat. Joden in Nederlands-IndiŽ

(24 sep) Hetty Berg spreekt op 14 december 2014 in Museum Bronbeek over de verborgen geschiedenis van de joden in Nederlands-IndiŽ.
Dit naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Selamat Sjabbat. Joden in Nederlands-IndiŽ’ in het Joods Historisch Museum. Lees verder..
 

Heraldische tijdschrift 2014 nr 3

(24 sep) wederom fraai ogend en rijk gevuld blad Lees verder..
 

Genealogica (Flevoland) 2014 nr 3

(23 sep) Overwegend algemeen en intern nieuws, 2 aardige verhalen nog Lees verder..
 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 2014 nr 3

(20 sep) Drie brilliante verhalen van professioneel niveau Lees verder..
 

Verborgen verleden

(19 sep) Op 19 september verschijnt bij uitgeverij WBOOKS.com Verborgen verleden, het boek bij het gelijknamige tv-programma van de NTR. Dit boek, dat tot stand kwam in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Genealogie (CBG), geeft een compleet overzicht van werkmethoden en bronnen voor stamboomonderzoek. Het is een onmisbaar handboek voor iedereen die op ontdekkingstocht wil gaan naar zijn eigen familieverleden. Lees verder..
 

Mededelingenblad NGV-afd.Zaanstreek-Waterland 2014 nr. 3

(19 sep) Twee grote genealogische artikelen Lees verder..
 

Rijnland 2014 nr. 3

(18 sep) Het merendeel van dit blad zijn interne afdelingsmededelingen. Bij een van de mededelingen staat een passage over het Famillement dat 8 oktober tussen 13-21 uur plaats vindt in de Hooglandse Kerk Leiden. De actuele lijst deelnemers kan men vinden Famillement.blogspot.nl. . Het belooft een grote en leerzame bijeenkomst te worden die kosteloos kan worden bezocht. Bij dit congres zal de eerst editie van Genmagazine, een uitgave van het CBG, worden gepresenteerd Lees verder..
 

Rijnland 2014 nr 3

(18 sep) Overwegend intern nieuws, weinig directe genealogie
Kort stukje over de organisatie van het famillement per 8 oktober a.s. van 13-20.15 Er wordt heel wat geboden. Voor het eerst wordt het vernieuwde kwartaalblad van het CGB genMagazine gepresenteerd Lees verder..
 

Kwartier van Nijmegen 2014 nr 3

(17 sep) Weer als altijd een goed gevuld nummer Lees verder..
 

Database online van Belgische vluchtelingen in Zeeland tijdens WOI

(16 sep) De Zeeuwse archiefdiensten presenteren op woensdag 8 oktober 2014 in de filmzaal van de Abdij een nieuwe online database met de namen van duizenden vluchtelingen uit BelgiŽ die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Zeeland zijn opgevangen. De database maakt meer dan 40.000 namen evenals de scans van de vele bronnen online doorzoekbaar. Lees verder..
 

Bulletin Achterhoek en Liemers 2014 nr 3

(16 sep) Dit nummer bevat de geschiedenis van een boerderij de Huet in Dichteren, Moet gigantisch werk zijn geweest Lees verder..
 

Redactiestatuut Gens Nostra

(14 sep) Het redactiestatuut van Gens Nostra is door de redactie en door het hoofdbestuur ondertekend. Lees verder..
 

Heraldische Dag zaterdag 18 oktober 2014

(14 sep) Op bovenvermelde dag wordt de jaarlijkse Heraldische Dag georganiseerd, ditmaal in het Kasteel Groeneveld te Baarn. Lees verder..
 

Deel 3, 4 en 5 van de Historisch boerderij-onderzoek in Twente verschenen.

(11 sep) Afgelopen week zijn diverse delen van de werkgroep "boerderij-onderzoek in Twente" van de Oudheidkamer Twente als e-book verschenen Het betreft het Richterambt Borne, het richterambt Oldenzaal en het richterambt Enschede. Lees verder..
 

Jaarbericht van Rijksarchivaris van BelgiŽ

(10 sep) De Rijksarchivaris van BelgiŽ maakt in de septembernieuwsbrief de plannen mbt het jaar 2014/2015 bekend. Zie daarvoor: link Lees verder..
 

Hollands Noorderkwartier 2014 nr 3

(10 sep) een groot genealogisch artikel Lees verder..
 

De Troonrede-route & Instaplezing Prinsjesdag voor dummies, i.v.m. 200 jaar Prinsjesdag.

(09 sep) Dit jaar viert Nederland 200 jaar Prinsjesdag. Het Nationaal Archief vertoont op zaterdag 13 en zondag 14 september de eerste originele Troonrede, die van Koning Willem I. Deze schreef hij zelf!
Benieuwd naar wat zijn koninklijke opvolgers voorlazen op hun allereerste Prinsjesdag? Vanuit het Nationaal Archief kan iedereen de Troonrede route lopen langs de eerste troonredes van de Nederlandse vorsten, van Willem I tot aan Beatrix. Lees verder..
 

Gepermeteerd; sept 2014

(09 sep) enkele meer algemene bijdragen Lees verder..
 

Gens Nostra 2014 nr 9

(08 sep) Knappe genealogie van families uit het Rijnland Lees verder..
 

Het HoofdBestuur vergaderde op 2 september over onderwerpen voor de midden- en lange termijn.

(08 sep) Een jaar gaat snel voorbij: het begroten heeft nu de volle aandacht van het HB. Daar komt het een en ander bij kijken: zo verwachten we de begroting van elke afdeling. Lees verder..
 

Studiezaal van Erfgoed Leiden van 15 sept. t/m 9 okt. gesloten.

(07 sep) Van maandag 15 september tot en met vrijdag 3 oktober 2014 zal de studiezaal van Erfgoed Leiden en Omstreken (Boisotkade 2a) gesloten zijn wegens verbouwingen in het archiefgebouw. Lees verder..
 

Digitalisering in het verenigingscentrum.

(05 sep) Meer dan 100 NGV leden werken al samen in het programma om de archieven in het verenigingscentrum te digitaliseren. De meesten doen dat gewoon thuis via internet, enkelen doen dat in het verenigingscentrum. Lees verder..
 

Genealogische database als Open Data Archief Tilburg

(05 sep) Vanaf vandaag stelt Regionaal Archief Tilburg de genealogische data zoals die in de database zit beschikbaar als Open Data. Het gebruik van overheidsdata in digitale vorm staat volop in de belangstelling. De Nederlandse overheid streeft ernaar om zoveel mogelijk van de digitale informatie gratis en zo open mogelijk ter beschikking te stellen. Daar hebben ze een speciale website voor opengezet; data.overheid.nl. Daarop kun je als overheidsorganisatie kenbaar maken welke databestanden je als open data ter beschikking stelt. Het Regionaal Archief Tilburg streeft er naar het komende jaar meer van hun informatie als open data beschikbaar te stellen. Lees verder..
 

Tijdschrift van de afdeling Kempen- en Peelland. 2014: 3

(05 sep) Mooi verhaal over Tabaks Cultuur Lees verder..
 

Famillement Leiden 2014 - 8 oktober a.s.

(03 sep)

Het Famillement Leiden 2014 vindt plaats in de Hooglandse Kerk en opent op woensdag 8 oktober letterlijk de deuren om 13.00 uur. Het evenement duurt tot 21.00 uur. De toegang voor bezoekers van het evenement is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Ongeveer 65 relevante nationale en regionale verenigingen, stichtingen, instellingen en bedrijven worden in staat gesteld zich aan het publiek te presenteren tijdens de Famillementmarkt. Tevens zal een achttal buitenlandse organisaties uit BelgiŽ, Duitsland en Frankrijk met een stand aanwezig zijn. (Zie hier (link) voor actuele lijst met deelnemers.)

Naast de markt biedt Famillement deze keer lezingen, workshops, een thematische rondwandeling, een veiling (door Burgersdijk & Niermans), een erfgoed-quiz voor scholieren, een publiek interview met schrijfster-columniste Aaf Brandt Corstius over haar ervaringen met Verborgen Lees verder..
 

Gens Propria 2014-3

(03 sep) 4 algemene artikelen Lees verder..
 

Kom je ook boeven vangen op het BHIC?

(03 sep) Hoe goed ken je jouw familie? Zit er een landloper tussen je Brabantse voorouders? Een smokkelaar misschien of zelfs een bendelid? Kleine boefjes en grote criminelen, je komt ze allemaal tegen in de inschrijvingsregisters van Brabantse strafgevangenissen. Die worden bewaard op het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in 's-Hertogenbosch en binnenkort kan iedereen helpen om de informatie daarin digitaal beschikbaar te maken. Het officiŽle startschot daarvoor wordt gegeven tijdens een speciale themadag op het BHIC op zaterdag 4 oktober 2014. Kom je dan ook boeven vangen op het BHIC?

 Lees verder..
 

Hulp bij het zoeken naar Franse voorouders.

(01 sep) 5 oktober in Noord Frankrijk, 8 oktober op het Famillement Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

wo 01 okt Grave Genealogisch spreekuur
wo 01 okt Grave Genealogisch spreekuur
do 02 okt Tilburg Jaarlijkse avond voor nieuwe leden
do 02 okt Boxmeer Lezing over NGV-digitaliseringsproject / najaarsvergadering
za 04 okt Groningen Dag van de Groninger Geschiedenis
za 04 okt 's-Gravenhage 'Ontdek de wereld achter Wikipedia', publiekslezing Wikipedian-in-Residence
za 04 okt Kapelle Industrieel Erfgoed
zo 05 okt Obdam 5e Najaarsmiddag van Westfriese Families
ma 06 okt Hoogeveen Genealogisch inloop spreekuur
wo 08 okt Almere Workshop genealogie + geschiedenis + internet
wo 08 okt Leiden Familiegeschiedenisevenement "Famillement"
wo 08 okt Utrecht Lezing over de Ommerschans door de schrijver van het boek De Bedelaarskolonie, de heer Wil Schackman
wo 08 okt Groningen Het zegel als juridisch sluitstuk en als middel tot image-building
do 09 okt Amersfoort Spreekuur familiegeschiedenis
do 09 okt Delfgauw Digitalisering in de NGV
vr 10 okt Almere Workshop genealogie + geschiedenis + internet
vr 10 okt Hoorn Voorouderspreekuur
vr 10 okt Tiel Genealogisch Cafť
za 11 okt Borne Lezing: De kerk van Borne. Zoals de grafzerken, epitafen en rouwborden er in kleur uitzagen.
di 14 okt Apeldoorn Publiceren op internet
di 14 okt Eersel Lezing: 'Het Wilhelminakanaal en zijn geschiedenis' door Jos Bekx
di 14 okt Eindhoven Lezing over Kasteel en Landgoed Croy te Aarle Rixtel
di 14 okt Nijmegen Hoe verging het Br. Sigefridus in 1942
wo 15 okt Breda Genealogisch Cafť
do 16 okt Tilburg Lezing Fotodatering
do 16 okt Amersfoort Lezing de valkuil van naamsveranderingen
za 18 okt Baarn Heraldische Dag 2014 op kasteel Groeneveld
za 18 okt Haarlem Dag van de geschiedenis; Voorouder-spreekuur
za 18 okt Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 18 okt Lelystad Workshop genealogie + geschiedenis + internet
za 18 okt Leeuwarden Een Europees geallieerd leger
za 18 okt Alkmaar Afdelingsbijeenkomst, lezing "Bidprentjes"
ma 20 okt Valkenburg aan de Geul Lezing: 'Migratiestromen rond de 80-jarige oorlog'
di 21 okt Tiel 'Het vinden van genealogische data op Internet, vanaf start onderzoek t/m maken van een genealo
wo 22 okt Aarle Rixtel Excursie naar kasteel Croy te Aarle Rixtel
wo 22 okt Haarlem Ledenavond met lezing.
do 23 okt Hoorn (NH) Genealogische opzoekingen in het archief van de Koninklijke Marine
vr 24 okt Den Helder Boeven in de familie.
za 25 okt Heesch NGV PR-dag 2014
za 25 okt Nijmegen "Vriend en Vijand"
za 25 okt Hoogeveen 25 jarig jubileum NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel
wo 29 okt Leiden Lezing: De vernieuwde website van de NGV en het indexeringsproject
do 30 okt Tilburg Bezoek aan het vernieuwde Regionaal Archief Tilburg
do 30 okt Lelystad Familiegeschiedenis schrijven, een heel avontuur.

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

wo 01 okt Utrecht Kennismaking met Paleografie
wo 01 okt Rotterdam Paleografie voor beginners
wo 01 okt Alphen a/d Rijn Genealogie 1 - Een fascinerende speurtocht naar uw familieverleden
do 02 okt Utrecht Het leven in de (late) Middeleeuwen
do 02 okt Nijmegen Stamboomonderzoek en familiegeschiedenis
do 02 okt Alphen a/d Rijn Migratie naar Nederland vanaf 1600
vr 03 okt Beek Stamboom op de PC - Aldfaer
vr 03 okt Breda Cursus Oud schrift 2014-2015
di 07 okt Utrecht Het dagelijks leven in laatmiddeleeuws Utrecht
di 07 okt Amersfoort Introductie in archiefonderzoek
wo 08 okt Hengelo Cursus Oud Schrift
za 11 okt 's-Gravenhage Paleografie (oud schrift) voor beginners
za 11 okt 's-Gravenhage Paleografie voor gevorderden
za 11 okt 's-Gravenhage Paleografie voor Vergevorderden
ma 13 okt Delft Onderzoek de geschiedenis van uw huis!
ma 13 okt Eindhoven Cursus genealogisch computerprogramma GensDataPro (bij voldoende aanmeldingen)
ma 13 okt Delft Mini cursus 'Maak kennis met Archief Delft'
wo 15 okt Tilburg Oud Schrift beginners
vr 17 okt Hoorn Cursus Stamboomonderzoek
vr 17 okt Amersfoort Schrijven over geschiedenis (in archief Amersfoort)
wo 22 okt Amsterdam Joodse Genealogie
di 28 okt Alkmaar Oud schrift voor gevorderden
wo 29 okt Alphen a/d Rijn De Oostzeehandel: moedernegotie
do 30 okt Tilburg Cursus Aldfaer voor startende gebruikers
do 30 okt Zevenaar Stamboomonderzoek beginners
do 30 okt Amersfoort Stamboomonderzoek - Wie waren onze voorouders en hoe hebben ze geleefd?
za 01 nov 's-Hertogenbosch Familiegeschiedenis
ma 03 nov Hilversum Basiscursus Genealogie (Stamboomonderzoek)
ma 03 nov Katwijk Genealogie voor beginners
di 04 nov Alkmaar Oud schrift voor beginners
wo 05 nov Vleuten Genealogie
do 06 nov Den Helder/Alkmaar Workshop Genealogie
za 08 nov Amsterdam Huizenonderzoek in Amsterdam (volgeboekt)
za 15 nov Weesp Heraldiek verdiepingscursus > aanmelding
wo 19 nov Alphen a/d Rijn Genealogie 2
di 25 nov Elburg Middelnederlands

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

29 sep Latijn vertaling
28 sep verzoek archief Rivierenland
26 sep dienstplichtigen Leerdam
26 sep Hulp bij het lezen gevraagd
26 sep Hulp bij het lezen gevraagd
22 sep Belangrijke mededeling voor Mundia gebruikers
22 sep Een nieuw portaal is in oprichting van de Duitse Kerkelijke archieven
21 sep De Genealogie van de familie JS BACH
21 sep Cornelis Verkerk van 1826
20 sep Update Prov.Bestuurlijk Archief-Update for the Archives of the Friesland Prov.
19 sep Brother Keeper upgrading
18 sep Johanna van Marlen of Marle geboren circa 1723 Swoll
18 sep Anna Maria Wolsberge
17 sep Geertje Zevenbergen
16 sep 2e huwelijk van Wietske Alberts, weduwe van Sietse Eebes.
16 sep Roots-magic nu ook op Mac-computer
16 sep Naamsaanneming Hazewindus
15 sep Uitvoergids GensDataPro Grafisch en website op usb-stick
14 sep Jacob Marcus getrouwd met Tiets Johannes
14 sep Fokke Tjerks en Loltje Everts
13 sep Fokke en Janke Tjerks
11 sep Marijtje Koppert
11 sep Welke eene bitteren Religie Haat te Surhuisterveen heerst deel 3
11 sep Welke eene bitteren Religie Haat te Surhuisterveen heerst deel 2
11 sep Welke eene bitteren Religie Haat te Surhuisterveen heerst deel 1
10 sep Overlijden van Willem Hendriks Willema uit Ureterp
09 sep Plaatsnaam Sijnkantijn??
08 sep Geneaal
06 sep Onecht kind in Leerdam
04 sep Wie kent Geneaal ??
04 sep Wie weet….?
04 sep Evert Johannes de Vries
03 sep Janke Johannes de Vries en Markus Fokkes Veenstra
03 sep Windows 9 staat om de hoek
02 sep Nakomelingen van Claas Claases en Jantien Liebbes
02 sep Molen De Salamander, Leidschendam, genomineerd voor BankGiro Loterij molenprijs
02 sep Afbeeldingen uit Z-H. toegevoegd aan bestand
01 sep Jelle Johannes de Vries
01 sep Ellie van der Linden e.v. van Gool
01 sep Aalbert Johannis en Steven Kroes
01 sep Wat betekent de afkorting R.S. ?
01 sep de beste US-genealogische software
01 sep de beste VS-software

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van evenementen

di 23 sep Pijnacker 'De Raad van Beroerten' (en de Pijnackerse connectie)
ma 01 sep Valkenburg aan de Geul Lezingen: 'Digitalisering van genealogische informatiebronnen'

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

Recente genealogische artikelen

16 sep Bloedlijnen

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2014 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257