NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2014 nummer 63

maandag 1 september 2014

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

NGV VERENIGINGSNIEUWS

O P R O E P

De landelijke dienst Public Relations (PR) heeft dringend behoefte aan vrijwilligers die het team komen versterken.

We zoeken mensen met goede ideeën, mensen met kennis van DTP software, mensen met kennis van fondsenwerving maar ook mensen die gewoon actief iets voor de vereniging willen doen bij de dienst Public Relations. De invulling van de diverse taken gaat in overleg. We komen 6 keer per jaar bij elkaar, we regelen heel veel per mail.

Heeft u belangstelling of wilt u meer inlichtingen stuur dan een email met uw motivatie en achtergrond naar pr_service@ngv.nl


Op verzoek plaatsen wij het volgende afdelingsnieuws van afd. Zaanstreek-Waterland:

Komende lezingen:

woensdag 10 sep 2014
Nakomelingen en de erfenis van Neeltje Pater
Spreker: G. de Pater
Organisator: NGV afd. Zaanstreek-Waterland
Adres: Kerkstraat 12, 1541 HA Koog aan de Zaan (gebouw De Stolp, naast de Kogerkerk)
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

woensdag 8 okt 2014
Boeven in de familie
Spreker: F. Moubis
Organisator: NGV afd. Zaanstreek-Waterland
Adres: Kerkstraat 12, 1541 HA Koog aan de Zaan (gebouw De Stolp, naast de Kogerkerk)
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)


Heeft uw afdeling ook nog een bericht voor de lezers van de nieuwsbrief waar u de aandacht op wilt vestigen? Stuur uw tekst dan naar pr_service@ngv.nl


Oude webpagina's opzoeken

Wat is de Wayback Machine?
Boeken die ooit geschreven zijn, zijn terug te vinden in bibliotheken. Nieuws is terug te vinden in kranten. Maar hoe zit het met nieuws en informatie dat via het web gepubliceerd werd? Gelukkig werd daarvoor Archive.org uitgevonden, een non-profit project dat een online archief aanlegt van alles wat gedigitaliseerd werd.
De Wayback Machine is een leuke online tool om te bekijken hoe websites er vroeger uitzagen. De website werd in 2000 gelanceerd maar gaat terug tot 1996. In deze 18 jaar is er een behoorlijk archief opgebouwd en inmiddels is de grens van 400 miljard pagina’s bereikt. Het aantal gearchiveerde pagina's stijgt snel want in januari afgelopen jaar stond de teller nog op 240 miljard pagina's, een stijging van 160 miljard pagina's dus.

Historie
In totaal zijn er nu al iets meer dan 400 miljard pagina's te vinden door de jaren heen. De WayBack machine werd opgericht in een samenwerking met Sun Microsystems. Sinds 2006 bestaat er ook de tool Archive-It, waarmee bibliotheken die zich op de dienst aanmelden een eigen collectie kunnen aanmaken van waardevolle web content. En sinds 2013 kan je ook content zien die recent geïndexeerd werd door de web crawlers, van maar enkele uren terug.

Analoge content in digitale vorm
Maar Archive.org is meer. Iedereen die wil kan daar content zetten die bewaard moet worden voor het nageslacht. Uiteraard moet men er wel de rechten op hebben. Zo heeft een tv-producer er onlangs ontelbare afleveringen van een praatshow op de Amerikaanse tv uit de jaren 60 en 70 geplaatst; alle opnames waren toen nog in analoge vorm, en de dame heeft die netjes omgezet in een digitale vorm - een tijdrovende taak. Zie de CNN website HIER.
Maar je vindt er ook afleveringen van oude tv-feuilletons op de Amerikaanse tv, die je gratis in streaming kan bekijken. Sommige items kan je ook downloaden. Maar ook voor het terugkijken naar websites met historische informatie wat inmiddels is verwijderd van het web of oudere genealogie websites, kortom teveel om op te noemen. Een website om eens rond te neuzen en wie weet wat er wordt ontdekt!
Internet Archives Blogs
https://archive.org/web/

We hebben de afgelopen negen afleveringen van de nieuwsbrief steeds een lezenswaardige column kunnen plaatsen van Carla van Beers. Helaas heeft Carla moeten besluiten te stoppen met haar column, zij heeft teveel andere schrijf verplichtingen en heeft er jammer genoeg niet meer voldoende tijd voor.
Als redactie kunnen we terugkijken op een prettige samenwerking en wij hopen dat u als lezer de maandelijkse artikelen van Carla heeft kunnen waarderen. Heeft u er een gemist dan kunt u deze terugvinden in de vorige nieuwsbrieven via deze LINK of op de website van Carla via deze LINK.
Ook via deze weg wil de webredactie Carla bedanken voor haar column en we hopen dat we in de toekomst nog eens wat van haar zullen horen/lezen. U kunt in ieder geval nog het nodige van haar vinden op:
familiearchieven.nl en bronnen

De webredactie.


Armoede en armenhuizen in de 19e eeuw

Berber Wierstra
Kinderombudsman Marc Dullaert maakte in mei bekend dat steeds meer kinderen in Nederland opgroeien in armoede. Het zou gaan om een groep van meer dan 300.000 kinderen, een aantal dat volgens Dullaert door de crisis nog meer zal stijgen. In de 19e eeuw werd armoede, door de groei van de steden, een grootschalig probleem. Hiermee kwam de ‘sociale kwestie’ op de kaart.

Voor de Industriële Revolutie kwam armoede ook al voor, maar in de loop van de 19e eeuw nam dit sterk toe. De revolutie zorgde voor werkgelegenheid in de steden, vaak bij fabrieken en in werkplaatsen, waardoor er een massale arbeiderstrek van het platteland naar de stad ontstond, die zorgde voor een toenemende urbanisatie. Omdat er in het begin van de Industriële Revolutie meer arbeiders dan werkplekken waren, konden fabrikanten het zich veroorloven om lage lonen te betalen en lange werkdagen te eisen. Als gevolg hiervan waren kinderarbeid, hongerlonen en massale werkloosheid aan de orde van de dag. Doordat er gebrek aan woonruimte en geld was, leefden de meeste arbeiders met hun hele gezin in een huisje dat bestond uit één kamer.

Armenhuizen
Wanneer de situatie echt onhoudbaar was, was er als laatste redmiddel het armenhuis. Hier was de situatie misschien nog wel erger: er moest gewerkt worden om in het eigen onderhoud te voorzien en wie daar niet in slaagde, werd alsnog op straat gezet. De gedachte was dat vlijt troost bood aan de fatsoenlijke arme, en de onfatsoenlijke arme een leerschool verschafte. Het bestuur van deze tehuizen werd echter plaatselijk geregeld, en de omstandigheden verschilden dan ook sterk per stad. Niettemin werd het omschrijven van de gruwelen in de armenhuizen een populair genre in de literatuur in de 19e eeuw, waarin ze werden afgeschilderd als lugubere instellingen, waar de meest verschrikkelijke incidenten plaatsvonden. Er zijn echter ook verhalen van verzorgers die wel het beste voor hadden met de armen en alles deden wat in hun macht lag om hun leed iets te verzachten. Deze verhalen zijn echter schaars.

Eerste Nederlandse Vakbond
Enige verbetering in de situatie van arbeiders kwam in 1837, toen de eerste Nederlandse vakbond werd opgericht. Het duurde nog tot 1874 voordat kinderarbeid aan banden werd gelegd door middel van het kinderwetje van Van Houten, dat in 1874 werd ingevoerd. Deze wet hield in dat kinderen tot de leeftijd van 12 jaar niet meer in fabrieken mochten werken. In 1900 kwam er, door invoering van de leerplicht, formeel een eind aan kinderarbeid in Nederland.

Kinderrechtenverdrag
De Kinderombudsman stelt nu dat er in Nederland sprake is van een ‘zorgelijke ontwikkeling’, doordat steeds meer gezinnen met kinderen het met minder dan 1400 euro per maand moeten stellen. Volgens hem is dit in strijd met het kinderrechtenverdrag van de VN, waarin onder andere staat dat ieder kind recht heeft op sociale zekerheid en een toereikende levensstandaard, iets wat volgens Dullaert nu vaak niet wordt bereikt in Nederland.
Bron: Abram de Swaan, Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd
Bron: www.isgeschiedenis.nl


Oude recepten en de maten en gewichten
(door Agnes Dunselman-Borgers)

Recepten uit de 17e en 18e eeuw. Dat intrigeert. Hoe werden de maaltijden en lekkernijen bereid? Schilderijen uit die tijd lichten een tipje van de sluier op, een open vuur, grote ovens, stenen schotels, koperen pannen, een hardwerkende keukenmeid. Zou deze keukenmeid recepten hebben kunnen lezen of kookte ze op gevoel en wist ze de maten en gewichten wel uit haar hoofd? Dat zal vaak het geval zijn geweest. Toch zijn er gedrukte receptenboekjes die vaak meer waren dan een kookboek alleen, getuige de titel van een receptenboek uit 1667: "De verstandige Kock, of Sorghvuldige Huyshoudster" Het boekje is gevuld met adviezen hoe men spijzen kan bereiden, bakken, stoven, koken, hoe men sausen en pasteien maakt, etc. De laatste bladzijdes van het zelfde boekje beschrijven hoe je op verstandige wijze jams en marmelades, vruchtensappen en siropen kan maken, hoe je appeltjes kan drogen, augurkjes kan inleggen, of groene ockernoten kan konfijten. Ockernoten zijn walnoten en het recept begint met de datum waarop de walnoten geplukt moeten worden. Dit moet gebeuren op Sint Jan, er van uit gaande dat iedereen in die tijd wel wist welke datum dat is. Het is 24 juni, midzomerdag, en de naamdag van Johannes de Doper.

Drukker en uitgever van dit werk was Marcus Doornick, boeckverkooper op de Vijgendam te Amsterdam, in't kantoor Incktvat. De Staten van Holland en West-Vriesland verleenden hem brieven van octrooi op 10 december 1668 dat voor de tijd van 25 jaar het alleenrecht had voor het drukken en verkopen van een boek, bestaande uit 3 delen t.w. " Den Verstandigen Hovenier", "Den Nederlandschen Hovenier, met curieuse Platen verciert" en "Den Ervaren Huyshouder; mitsgaders de Verstandige Kock".

En dan de handgeschreven recepten.
Deze zijn zeldzamer, logisch, ze werden in de keuken gebruikt en met vet, room, suiker, wijn en wat al niet meer aan de vingers, zijn deze papieren geen lang leven beschoren. In de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen is een mooi handgeschreven kookboekje bewaard gebleven. Het is een Brabants Kookboek in een 17e eeuws handschrift. Op internet te vinden onder:
http://anet.ua.ac.be/docman/ehcpreciosa/d07c58/s004.jpg

Hoe zullen deze 17e eeuwse spijzen en gerechten gesmaakt hebben?
Wie het wil weten moet naar de keuken en achter het fornuis. Nu krijgen we wel te maken met het probleem van de maten en gewichten. Het decimale stelsel bestond nog niet, dat wordt pas ingevoerd in 1820. Woorden als pond en ons kennen we nu nog wel, maar het zijn andere gewichten dan de pond en het ons van voor 1820.
Het Meertens Instituut heeft een site waar de oude Nederlandse maten en gewichten per stad zijn weergegeven. Een pond gewogen in de Waag van Amsterdam was meer dan een pond in Haarlem, respectievelijk 494,09 gram en 468,2 gram. Zo zijn er per stad of streek grote verschillen in lengte- en oppervlaktematen, inhoudsmaten voor graan, boter, natte waar, turf, veen, zout etc. Zie www.meertens.knaw.nl/mgw/maten.
In boekjes van apothekers vinden we voorin een systeem van afkortingen van maten en gewichten. Deze maten en gewichten met de symbolen of tekens die daar bij horen komen we ook tegen in keukenrecepten.

Het kleinste gewicht is een grein. Grein betekent korrel, het gewicht van bijvoorbeeld een korrel graan, kardomom, peper, mogelijk ook rijst. 20 Maal een grein is een scrupel; een halve scrupel is een obool; 3 scrupels maken een drachma en 8 drachmen maken een once. 12 Maal een once maakt een pond. Een half pond is 6 ons en een kwart is 3 onces. Dan kennen we ook nog een loot, een loot is 4 drachmen of een half once. Een pint is ongeveer 20 maal een once in vochtigheid.
Willen we deze waarden omrekenen naar gewichten in het huidige decimale stelsel, dan wordt een korrel, een grein, gesteld op 65 milligram. Dan wordt de scrupel 1,3 gram, de drachma 3,9 gram, het once 31,25 gram en het pond 375 gram. Het betreft hier het medicinale pond. In keukenrecepten vinden we de gelijke benamingen. Hoogst waarschijnlijk heeft de keukenmeid deze gewichten niet zo precies aangehouden. In een recept kan staan: "neem gezeefde blom en een lutske (een klein beetje) water" of "neempt wijtten gember ende crumen van schoonen broode duergeslaegen met amandelmelck of witten wijn". Er staan helemaal geen maten en gewichten bij en toch moet dit een lekkere saus worden. Je neem witte gember (ik zou het raspen) samen met wittebroodkruim en je klopt het op met amandelmelk (gemaakt van gestampte ontvelde witte amandelen) en/of witte wijn. Er staat niet bij of de saus opgekookt moet worden of hoeveel van ieder onderdeel nodig is. Dit is gewoon de ervaring van de keukenmeid. Met wat oefening zal het ons tegenwoordig ook wel lukken.

Soms geeft een recept wel een duidelijke maat. Bijvoorbeeld men neme een half loot saffraen, een half loot foelie, een half loot naegelen en een half loot rompen. Het zou omgerekend dan gaan op ruim 7 gram saffraen, idem voor foelie en kruidnagelen of nootmuskaat. De verstandige keukenmeid van toen mag dit dan wel opgeschreven hebben maar de verstandige keukenmeid van nu moet dat toch echt maar eens nader bezien. Saffraan is een zeer kostbare specerij, meeldraden van de crocusbloem, die tegenwoordig verkocht wordt per 0,1 gram. Kostbaar als goud. Zou 7 gram werkelijk noodzakelijk zijn in een gerecht?? En weeg nu eens 7 gram foelie en 7 gram kruidnagelen af en zie hoe veel dat is. Dat zal echt niet gebruikt zijn voor een huiselijke maaltijd, misschien voor een weeshuis of een garnizoen soldaten. Nog duidelijker is het met een half loot nootmuskaat. Omgerekend zou het om ruim 7 gram nootmuskaat gaan. Nootmuskaat is voor een mens giftig als hij meer dan 5 gram ineens eet. Een van mijn cursisten merkte ooit op dat dit dan wel je laatste avondmaal zal worden! Dus moet ik wel de conclusie trekken dat de maten en gewichten in handgeschreven recepten met een korreltje zout genomen moeten worden, figuurlijk dan. Het meesterschap van de Verstandige Kock groeit met haar of zijn ervaring.
Bron: Afd. blad Koggenland 2013/4 blz.81


Wat korte berichten

Geschiedenis van de zeescheepvaart
Voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de zeescheepvaart in Nederland is er nu een mogelijkheid informatie te vinden over alle zeeschepen die sinds 1813, het ontstaan van het huidige Koninkrijk der Nederlanden, hebben gevaren onder Nederlandse vlag, inclusief de schepen met thuishaven in de (voormalige) overzeese gebiedsdelen. Naast algemene informatie over het ontstaan en doelstelling van onze stichting wordt u via het keuzemenu geleid naar de zoekfuncties die antwoord moeten geven op uw vragen.
Lees verder .....

De website van Cock Rijerkerk
Inmiddels zijn “we”, mede met de gewaardeerde hulp van velen van jullie, in de databank op www.rijerkerk.net/databank over de 100.000 gezinnen geschoten.
Overigens ligt er nog voldoende te verwerken en gaat de voortdurende controle ook gewoon door. Dus zowel kwantitatief als kwalitatief is nog wel het nodige te verwachten.
Inmiddels zit er in de databank: personen: 278010, gezinnen: 100049, totaal aantal verschillende familienamen: 25076, gebeurtenissen: 594074, aantekeningen: 35417, multimedia: 431, bronnen: 3241, bronverwijzingen: 41755.

Jaarverslagen en jaarboeken Haerlem in krantenviewer
De jaarverslagen en jaarboeken van 1905 tot en met 2012 van de Historische Vereniging Haerlem zijn sinds kort volledig doorzoekbaar in de krantenviewer op de website van het Noord-Hollands archief. Hiermee is een belangrijke bron met een schat aan historische informatie over Haarlem beschikbaar geworden voor geïnteresseerden.
Lees verder .....

Leenrepertorium
In de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen (of: leenregisters) staan de overgangen van bezittingen (of: belening) opgetekend, over een periode van meer dan vier eeuwen. In de leenregisters staan ca. 25.000 namen van personen, plaatsen, erven en percelen. Deze bron biedt een schat aan informatie over de lokale geschiedenis, maar ook en vooral over de familierelaties van bezitters van lenen. Dit alles uit een periode waarin andere bronnen van informatie over onroerend goed en personen relatief schaars zijn. De leenregisters zijn te raadplegen in één PDF-document, te vinden als bijlage op deze pagina. U kunt het document hier openen en/of vervolgens opslaan op uw eigen computer. Het is een groot document (13 Mb): afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding duurt het zoeken in de PDF soms even!
https://www.historischcentrumoverijssel.nl/onderzoek/mijn-familie/andere-indexen/leenrepertorium

Afbeeldingen overzees verleden vrij via Wikipedia
De Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief (NA) stellen meer dan 2500 afbeeldingen van prenten, kaarten en tekeningen, voorzien van uitgebreide beschrijvingen, beschikbaar op Wikipedia. Het gaat om afbeeldingen die relevant zijn voor het koloniaal- en handelsverleden van ons land en die we kunnen rekenen tot het gemeenschappelijk erfgoed van Nederland en de landen waar de Republiek in de 17e en 18e eeuw actief was.
Lees Verder .....

De armenzorg: van gunst naar recht
Op 28 juni 1854 treedt de Wet op het Armbestuur in werking. Daarmee is de 1e stap op de lange weg naar de regeling van een financieel vangnet voor iedereen gezet.
Lees verder .....

Boek over geschiedenis pachtboeren Achterhoek en Liemers
OUD-ZEVENAAR - De broers Leo en Theo Salemink hebben een boek geschreven over de geschiedenis van pachtboeren in de Achterhoek en Liemers. Het verhaal wordt verteld via de historie van de familie Salemink vanaf 1600. Wat aanvankelijk alleen bedoeld was als een familieverhaal over de historie van de familie Salemink (Saalmink, Zaalmink, Zalemink), werd uiteindelijk een sociaal epos over Achterhoekse pachtboeren.
Lees verder .....

Wat vindt u op de NGV website

We gaan verder met de pagina Kenniscentrum, afhankelijk van uw rechten op de NGV site vindt u daar links nog het volgende menu blokje “Naslagwerken” en “Akties” met daaronder de volgende menu items:

Archieven NL” is een pagina waar een overzicht staat van de archieven in Nederland. Er is een begin gemaakt met de invoer en u als gebruiker kunt zelf archieven toevoegen.
Gen. Woordenboek” hier kunt u zoeken in een verzameling van woorden en begrippen voorkomend in Doop- Trouw- en Begraafboeken en andere genealogiebronnen. Deze verzameling is gebaseerd op het boekje van André Dumont die het ook beschikbaar heeft gesteld voor onze website.
Vadem. Wazamar” brengt u naar de website van Walter Andreas Groen en dan specifiek naar de pagina waar u kunt zoeken naar woorden en termen met betrekking tot genealogisch onderzoek in het Nederlands sprekend taalgebied.
Landkaarten” geeft een pagina met een verzameling oude geografische landkaarten en de kaarten van de DVD “Middeleeuws Vlechtwerk”.
Privacy” Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft richtsnoeren gepubliceerd betreffende de publicatie van persoonsgegegevens op internet. Op deze pagina vindt u een samenvatting van dit document alsmede de specifieke sectie met betrekking tot genealogie.

Zoeken” brengt u naar de pagina waar u in de content van de NGV site kunt zoeken in Nieuws, Genealogische artikelen, Prikborden, Profielen, Evenementen, Cursussen.

Hierna staat er nog een volgend laatste blokje, sommige zijn specifiek voor bepaalde groepen gebruikers die daar de rechten voor hebben, met de 9 volgende menu items:

Handleidingen” De handleidingen geven een overzicht van de beschikbare functionaliteit en algemene gebruiksadviezen.
WM nieuwsbrieven” geeft een overzicht van alle verstuurde nieuwsbrieven aan de NGV webmasters.
WM documentatie” documenten en naslagwerken voor webmasters m.b.t. onderhoud van de afdeling sites.
SG documentatie” geeft documenten gemaakt en gebruikt door stuurgroepen.
Presentaties” geeft een overzicht van Powerpoint-presentaties of presentaties van OpenOffice software die gebruikt kunnen worden voor promotiedoeleinden of informatie in en door afdelingen.
NGV Huisstijl” stelt u in staat op het logo en headers met de NGV huisstijl te downloaden voor uw brieven of promotiematerialen.
Webmasters” hier vindt u afdelingspakketten, handleidingen, handige gereedschappen en overzichten, die nuttig kunnen zijn voor afdelingswebmasters.
Folders” hier vindt u een overzicht van divers foldermateriaal voor intern en extern gebruik.
Website beheer” is alleen toegankelijk voor de beheerders van de NGV site.
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar pr_service@ngv.nl

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

Fotomateriaal pre-holocaust leven van Oost-europese Joden komt beschikbaar

(31 aug) Belangrijke nieuws joodse genealogie: Vishniac collectie komt voor breed publiek beschikbaar Lees verder..
 

Stichtse Heraut 2014 nr 3

(29 aug) veel interne zaken en twee artikelen van meer algemene strekking Lees verder..
 

Column nr.49

(29 aug)

Voor een artikel over een brand in het Tuchthuis in Leeuwarden kon ik de Leeuwarder Courant op (delpher.nl en dekrantvantoen.nl) gebruiken. Hierin stond, een paar dagen na het afbranden van het gebouw, een uitgebreid verslag. Ook in de Opregte Groninger Courant wordt erover geschreven. Vreemd genoeg nemen andere landelijke bladen dit nieuws niet over.
Ook jaren later werd er in kranten nog over bijzondere gebeurtenissen geschreven, zoals ik ontdekte. Dit leverde mij waardevolle gegevens op over bovengenoemde ramp.
Tip: Het verdient dus aanbeveling om in kranten niet alleen in het betreffende jaar te zoeken, maar om uw zoekperiode uit te breiden.

Nog meer details over het afbranden van het gebouw kon ik vinden in de boekenreeks Nederlandsche jaerboeken inhoudende een Verhael van de merkwaerdigste geschiedenissen... enz . Ze zijn er vanaf 1747 en voorvallen uit geheel Nederland passeren de revue. En het Lees verder..
 

Lezing in Oostmalle (B)

(29 aug) Een genetisch-genealogische lezing op 3 september a.s. in Kasteel de Renesse Lees verder..
 

Amstelland augustus 2014

(28 aug) Enkele zeer lezenswaardige artikelen Lees verder..
 

Apeldoorn en omstreken 2014, nr 3

(27 aug) Aardig nummer met nieuwe toegangen tot de genealogie, zoals tertiare bronnen en huizenbezit Lees verder..
 

Handig overzicht voor het zoeken naar personen (nu met link!)

(23 aug) Onlangs stuitte ik op zoek naar mogelijke ingangen voor het zoeken naar een persoon op een website van Eric Hennekam.

Het is een al wat oudere blog, die periodiek wordt bijgewerkt.

In deze blog treft u een overzicht aan van (nu) elf beste websites voor personen zoeken en genealogie. Klik hier op deze link

Het voordeel van dit overzicht is niet dat er zeer veel nieuwe ingangen bij staan, maar dat alles in één overzicht bij elkaar gebracht is, met een duidelijk uitleg. Het werkt dan als een soort handleiding bij het systematisch zoeken naar iemand en als hulpmiddel bij vastlopers.

Doe er uw voordeel mee. Lees verder..
 

Districtsklappers (DTB) Zuid-Holland - doorklikken naar scans

(23 aug) Dhr Pauwel heeft in een blog een overzicht gemaakt van alle districtsklappers van Zuid-Holland, die via het Nationaal Archief te raadplegen zijn.
U komt op deze blog via deze link

De deep links op zijn site leiden naar de districtklappers (op naam) op de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Zuid-Holland (1695-1812).

Deze klappers zijn te vinden op de website van het Nationaal Archief: www.gahetna.nl > Vraagbaak > Onderzoeksgidsen > Persoon > Bevolkingsregistratie > Doop-, Trouw- en Begraafboeken. Lees verder..
 

Threant 2014 nr 3

(23 aug) Twee grote genealogische artikelen Lees verder..
 

Vervolgcursus Aldfaer

(22 aug) Vervolgcursus Aldfaer Lees verder..
 

X-DNA onderzoek zit momenteel in de lift

(21 aug) De laatste jaren kan men bij de keuze van genetisch genealogisch onderzoek kiezen tussen Y-DNA onderzoek, Mt-DNA onderzoek en MT DNA onderzoek. Het X-DNA onderzoek kreeg tot nu toe weinig aandacht. Het X-chromosoom is veel groter dan het Y-chromosoom en heeft 1000 genen, terwijl het Y-chromosoom maar ca 50 genen. De laatste jaren is het mogelijk om met nieuwe technieken he DNA van het X chromosoom apart te analyseren. Men analyseert hier bij specifiek de STR’s van een X chromosoom, dat men apart kan analyseren. De laatste tijd zit de X-chromosoom DNA analyse in de lift. De meeste laboratoria de DNA-analyses doen geven nu ook de mogelijkheid van X-DNA-analyse Lees verder..
 

Genever 2014 nr 3

(20 aug) 2 aardige genealogische puzzels Lees verder..
 

Meer Tsjechische vroege joodse gegevens on-line beschikbaar.

(18 aug) Belangrijk joods genealogisch nieuws Lees verder..
 

Aqua Vita 2014 nr 2

(17 aug) 3 geweldige verhalen Lees verder..
 

Land van Cuijk en Ravenstein 2014 augustus nr 67 jrg. 23

(16 aug) Vele korte bijdragen waarvan ik enkele selecteer Lees verder..
 

Themadag Europese Joodse cultuur: 'Vrouwen in het Jodendom'

(16 aug) Op zondag 14 september vindt de Europese Dag van de Joodse Cultuur plaats. Het thema is dit jaar ‘Women in Judaism’ (‘Vrouwen in het Jodendom’). In tientallen steden in bijna alle landen van Europa vinden allerlei activiteiten plaats.

In Nederland neemt onder meer de'Stichting Joods Erfgoed Den Haag' deel. De stichting presenteert in Den Haag een boeiend en gevarieerd middagprogramma met vele lezingen, presentaties, wandelingen in de voormalige Joodse buurten en een mooie afsluiting in de synagoge. Zie de website van de stichting >>> link Deelname is GRATIS.


Over het doen van onderzoek naar Joodse families in Den Haag leest u op >> link Lees verder..
 

Noordkopstukken 2014 nr 3

(14 aug) Vaak aardige verhalen, ook nu weer Lees verder..
 

Genealogisch Erfgoed Magazine 2014 nr 3

(13 aug) Weer een aardig goed gevuld nummer, met prettig leesbare en kundig geillustreerde verhalen Lees verder..
 

Jaarboeken CBG van 1974 t/m 1988

(12 aug) Te verkrijgen: Lees verder..
 

Afdelingsblad West Noord Brabant 2014 nr 2

(08 aug) Mooi uitgevoerd nummer Lees verder..
 

Nieuwe serie "Verborgen Verleden" start op 27 september a.s.

(07 aug) In tegenstelling tot een eerder bericht start de nieuwe serie niet op 6 sept. maar op 27 sept. a.s.

Dit najaar kunnen de volgende prominente Nederlanders worden gevolgd tijdens hun zoektocht naar hun familiegeschiedenis: interieurontwerper Jan des Bouvrie, columniste Aaf Brandt Corstius, presentator Ruben Nicolai, actrice Anna Drijver, sportjournalist Jack van Gelder, schrijfster Paulien Cornelisse, presentator Cornald Maas en historicus Herman Pleij. Lees verder..
 

De vergadering van het Hoofdbestuur op 30 juli 2014

(07 aug) Deze HB-vergadering stond in het teken van gesprekken, gevoerd met diverse Diensten en Werkgroepen en het initiëren van uitvoerende activiteiten. Lees verder..
 

AncestryDNA Matching bericht onjuiste interpretatie joodse gegevens

(06 aug) Mensen die bij Ancestry.com DNA onderzoek hebben laten doen en bericht kregen dat zij belangrijke joodse wortels zouden hebben, zijn vermoedelijk niet geheel juist voorgelicht. Men vermoedt dat er over-interpretatie is geweest wat betreft hun joodse afkomst. Hetzelfde geldt ook voor sommige mensen met Spaanse wortels. Lees verder..
 

Museum Elburg organiseert cursus Middelnederlands

(05 aug) Komende winter organiseert de Vereniging Vrienden van het Museum Elburg bij voldoende belangstelling een cursus Middelnederlands.

Docent is de heer Gerard Bouwmeester. Hij studeerde Nederlands aan de universiteit Utrecht en Mediëval Studies aan de University of York.
Sinds 2007 is hij als junior-docent verbonden aan de vakgroep Middelnederlands in Utrecht.

Gerard zal de cursisten aan de hand nemen bij het lezen van 'literair' Middelnederlands. 'Het is dus niet puur 'archivarisch' Middelnederlands, waar vaak jargon gebruikt wordt. De basisregels van de grammatica zijn echter gelijk, maar net als woordbetekenis, zijn de finesses anders. Bovendien is het taalgebruik vaak particulier. Het is zogezegd 'een vak apart'. Iemand die goed
literaire, MNL teksten kan lezen, zal zeker zijn/haar weg vinden in de
meeste archiefstukken (meer dan andersom). Lees verder..
 

Gens Nostra augustus 2014

(05 aug) Weer een fiks diepgravend en mooi verzorgd nummer. Lees verder..
 

Kwaad bericht: TMG wordt na 25 jaar niet verder meer ontwikkeld

(04 aug) Bob Velke-Wholly Genes, Inc. bericht het einde van The Master Genealogist (“TMG”). TMG golt als het beste, meest vooruitstrevende professionele genealogische programma. Het staken van dit programma komt onverwacht. Het is een kwaad bericht Voorlopig blijft TMG nog wel gaande maar tegen het einde van 2014 zullen geen verdere upgrades meer beschikbaar komen, behoudens enkele pertinente bugs. Lees verder..
 

Blad “FAMILIE in Beeld” zal niet meer verschijnen

(02 aug) Belangrijke mededeling
Met welgemeende pijn in het hart moet ik bij deze mededelen, dat Familie in Beeld als tijdschrift vanaf juni 2014, niet meer zal verschijnen.
Na analyse van de laatste verkoopcijfers is namelijk duidelijk geworden, dat het langer uitgeven van deze titel als fysiek tijdschrift in deze economisch zware tijd met een krimpende tijdschriftenmarkt financieel niet langer verantwoord is. Lees verder..
 

Petitie voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België

(01 aug) De moeilijke toegang tot bevolkingsgegevens is een pijnpunt voor de vele genealogen en heemkundigen in België. Persoonsgegevens zijn tot minstens 100 jaar na het overlijden van een persoon zeer moeilijk (of helemaal niet) raadpleegbaar.
Familiekunde Vlaanderen dringt als belangenbehartiger voor genealogen sterk aan op een versoepeling van deze raadplegingstermijnen en een betere toegang tot bevolkingsgegevens voor genealogisch en historisch onderzoek. Lees verder..
 

Baton van ‘Internationaal Congres Maastricht 2012’ met ‘extra schildje’ naar ‘Congres Oslo 2014’

(01 aug) De congresstaf van het Internationaal Congres voor Genealogie en Heraldiek is onderweg naar Oslo.
De NGV en het CBG organiseerden het 30e Congres dat in 2012 in Maastricht werd gehouden.
De NGV en het CBG hadden ieder één jaar de staf in hun bezit.
Dhr. Jan Anema zal de ‘baton’ tijdens de openingsceremonie van het komende congres in Oslo namens het organisatiecomité van ‘Maastricht 2012’ overdragen aan de organisatie van het 31e Congres. Het congres vindt plaats van 13 tot 17 augustus 2014. Op de congresstaf is ter herinnering aan het congres in Maastricht een schildje aangebracht.

Een afbeelding van de baton, is te vinden op blz. 27 van Gens Nostra januari 2013
zie: >>> Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

ma 01 sep Valkenburg aan de Geul Lezingen: 'Digitalisering van genealogische informatiebronnen'
di 02 sep Hoogeveen Genealogisch inloop spreekuur (komt door omstandigheden te vervallen)
di 02 sep Elsendorp Contactavond met kaartenbakken
wo 03 sep Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 03 sep Grave Genealogisch spreekuur weer van start!
wo 03 sep Oostmalle De genetisch-genealogische projecten van Familiekunde Vlaanderen en KU Leuven
za 06 sep Almere Voorouderspreekuur
za 06 sep Delft 'Kerkelijk erfgoed bezichtigen in Delft' Maria v. Jessekerk(tentoonstelling en kerkgebouw)
za 06 sep Borne Lezing: Ja ik wil, 25 jaar belevenissen van een trouwambtenaar
di 09 sep Apeldoorn WieWasWie
di 09 sep Eindhoven Lezing : De afkomst van Sarah Bernhardt en Joodse genealogie
wo 10 sep Alkmaar Afdelingsbijeenkomst, lezing "De Nederlandse Schutterij door de eeuwen heen"
wo 10 sep Utrecht Lezing over het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen en Weesp
do 11 sep AMERSFOORT Spreekuur familiegeschiedenis
do 11 sep Delfgauw Molen 'De Roos' (in Delft)
vr 12 sep Tiel Genealogisch Café
za 13 sep Diverse plaatsen in het land Open Monumentendag 2014 (met als thema: 'Op reis')
zo 14 sep Den Haag 'Vrouwen in het Jodendom', themadag Europese Joodse Cultuur. (deelname gratis)
ma 15 sep Rijnsburg Avondje 'Rijnsburgse Bijnamen'
di 16 sep Tiel Ter Navolging
wo 17 sep Breda Ledenvergadering en lezing over Wiewaswie
vr 19 sep Lommel Belgie Lezing : Genealogisch onderzoek in de Meijerij van 's-Hertogenbosch
za 20 sep Monster Familiedag Genealogische Vereniging Klapwijk
za 20 sep Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 20 sep Leeuwarden Voorstreek 36, Leeuwarden. Van adelshuis tot herberg
za 20 sep Hoogeveen Mijn Opa was een Duitser
za 20 sep AMERSFOORT Computergenealogie
ma 22 sep Ulvenhout Genealogie en DNA
di 23 sep Leiden Weg met die zooi! Overpeinzingen bij het verschijnsel genealogische collectie: bewaren of niet
di 23 sep Pijnacker 'De Raad van Beroerten' (en de Pijnackerse connectie)
wo 24 sep Breda Bijeenkomst met nieuwe leden van de afdeling
wo 24 sep Delft Lezing: Bezeten van muziek. Het universum van Pierre van Hauwe
do 25 sep Lelystad Hand-, huis- en andere merken; logo's uit een ver verleden
do 25 sep Hoorn (NH) Stads en Stederechten in West-Friesland
vr 26 sep Den Helder Stelling Den Helder
za 27 sep Doetichem Voorouderdag
wo 01 okt Grave Genealogisch spreekuur
wo 01 okt Grave Genealogisch spreekuur

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

wo 03 sep Alkmaar Introductiemiddag Archief
za 06 sep Weesp Heraldiek verdiepingscursus
di 09 sep 's-Gravenhage Aldfaer
di 09 sep Gemert Stamboomonderzoek voor beginners
do 11 sep Heerhugowaard/Alkmaar Workshop Genealogie
do 11 sep Ravenstein Stamboomonderzoek voor beginners
wo 17 sep Hilversum Gooi-o-logie
do 18 sep Den Helder Autobiografisch schrijven
za 20 sep Amsterdam Genealogie
za 20 sep Amsterdam Paleografie (volgeboekt)
di 23 sep Utrecht 'Uit betrouwbare bron' - Levensverhalen schrijven
do 25 sep Amersfoort Kennismaken en aan de slag met social media, zowel privé als voor werk of vereniging.
ma 29 sep 's-Gravenhage Geavanceerd personen en archieven zoeken via internet
ma 29 sep Eindhoven Vervolgcursus Aldfaer
di 30 sep Utrecht Schrijftijd - Taal en Beeld
di 30 sep Groningen Cursus lezen van oude handschriften voor beginners
wo 01 okt Utrecht Kennismaking met Paleografie
do 02 okt Utrecht Het leven in de (late) Middeleeuwen
vr 03 okt Beek Stamboom op de PC - Aldfaer
vr 03 okt Breda Cursus Oud schrift 2014-2015
di 07 okt Utrecht Het dagelijks leven in laatmiddeleeuws Utrecht
wo 08 okt Hengelo Cursus Oud Schrift
ma 13 okt Eindhoven Cursus genealogisch computerprogramma GensDataPro (bij voldoende aanmeldingen)
vr 17 okt Hoorn Cursus Stamboomonderzoek
wo 22 okt Amsterdam Joodse Genealogie
di 28 okt Alkmaar Oud schrift voor gevorderden
do 30 okt Tilburg Cursus Aldfaer voor startende gebruikers
do 30 okt Zevenaar Stamboomonderzoek beginners
do 30 okt Amersfoort Stamboomonderzoek - Wie waren onze voorouders en hoe hebben ze geleefd?

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

31 aug Doopakte gezocht van Wilhelmius Cornelius Onkruijt
30 aug Vroege census gegevens Meckelenburg-Schwerin nu beschikbaar
28 aug Jurrian Havighorst en Maria Muller (Mulders). Jurrian geboren in Badbergen?
26 aug Jakob Oortwijn & Willemtien Hindriks
26 aug Wie kan de huwelijks akte lezen van Maria Agnes Cox
24 aug Plaatsnaam gezocht op de huwelijksakte akte van J.Onkruijt
24 aug plaatsnaam gevraagd,Jan Onkruijt van??????
24 aug Jacob Paff 1915 - 1969
23 aug Hendrik Hendriks en Tetje Klazes
21 aug Idske Fokkes de Vries
20 aug Re. Eelkjen Everts de Vries
20 aug Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief met 500 familienamen
18 aug Testamenten rond 1700
18 aug Wie schrijft er voor de afdeling Friesland een leuk stukje in 11 en 30?!
17 aug Re. kinderen Fokkes de Vries voor mevr. T. Hofman
15 aug Trijntje Fokkes de Vries
15 aug Johannes Fokkes de Vries
12 aug Jacobus Ramakers geboren ca 1760 in Luijkerland
12 aug 700 uur verschrikkingen
11 aug Aangeboden: GRATIS jaargangen Gens Nostra 1999-2013
11 aug Patroniem vóór voornaam?
11 aug Jannes MARSEL Groningen
11 aug Gaat de site Billiongraves verdwijnen?
10 aug Wie weet welke familiewapens dit zijn ?
10 aug Hendrik Kuiper en Zwaantje Tekkes Kielema
10 aug Zoek hulp
09 aug Harold JUDD
09 aug Bevolkingsreconstructies gezocht!
09 aug Finale identificatie van de Romanows (Russische tsarenfamilie)
07 aug Hendrik Johannes van der Wal
07 aug Idske Jans en Eelkjen Ottes
07 aug Andries Struis
07 aug Verdere concentratie en rangschikking van genealogische grootondernemingen
06 aug Doopdatum en overlijden van Oene Dieuws
06 aug Ouders/doop /overlijden van Hendrik Hendriks en Tetje Klazes
05 aug Wie was wie: een enquête over gebruik
05 aug GensNostra augustus 2014
04 aug Neeltje Lans
04 aug Toevoegingen Noord-Hollandse gegevens in WieWasWie

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente publicaties van leden

03 aug Hoofdbewoners Steenbergen eind 1665

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2014 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257