NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2014 nummer 62

vrijdag 1 augustus 2014

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente genealogische artikelen
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

Familie in Beeld

Met als ondertitel ‘Familiegeschiedenis en stamboomonderzoek’ zijn er vorig jaar en dit jaar vier afleveringen verschenen van het tijdschrift ‘Familie in Beeld’ onder de periodieken voor genealogen en andere geÔnteresseerden in familiegeschiedenis eens iets heel anders.
Jammer genoeg waren de kostbare uitgave van het Familie in Beeld en de verkoopcijfers niet met elkaar in overeenstemming te brengen, zodat de papieren uitgave vervangen moest worden door een digitale.

Wie een medium zoekt om zijn de resultaten van zijn onderzoek op de klassieke wijze te publiceren is aan het verkeerde adres. Wie echter naar mogelijkheden zoekt zijn familiearchief met alles wat daarin verzameld is, aantrekkelijk te presenteren vindt in ‘Familie in Beeld’ talloze suggesties en vele hulpmiddelen.
Het tijdschrift is afkomstig uit de wereld van de hobbybladen en gericht op het visueel presenteren van de familiegeschiedenis. Het gaat om een presentatie met documenten, tekeningen en foto’s, maar ook kleine voorwerpen als munten en sieraden, een tabakspijp, een LP-hoes, klein huisraad of speelgoed. Ieder nummer bevat een aantal knipvellen en werktekeningen die zijn te downloaden en waarmee de genealoog onmiddellijk aan de slag kan.
Naast uitgebreide technische informatie over plakboeken, albums panelen, bevat het tijdschrift lezenswaardige artikelen over zaken die men nauwelijks in genealogische tijschriften tegenkomt zoals over distributiebonnen, rijwielplaatjes, vrijetijdsbesteding, woninginrichting of het conserveren van archivalia, steeds met afbeeldingen in kleur die gebruikt kunnen worden.

Zeker er zullen ongetwijfeld onderzoekers zijn die te vergeefs zoeken naar de bronvermeldingen en de voetnoten. Wie echter op een familiebijeenkomst de aandacht wil of de interesse van zijn kleinkinderen wil gaande wil houden krijgt vele mogelijkheden aangereikt. Misschien spreekt de werkwijze van ‘Familie in Beeld’ de klassiek geschoolde genealoog niet erg aan. Misschien is dat ook niet de doelgroep van het tijdschrift en mikt de uitgever op de belangstelling van de i-phone- en tabletgeneratie. Bovendien, waarom zouden we iemand die op deze manier, fris en onconventioneel, met familiegeschiedenis en stamboomonderzoek heeft kennis gemaakt, straks niet in een archief zien zitten gebogen over een oud-rechterlijk archief of in Weesp zoekend in onze collectie familieadvertenties.

Nieuwe afleveringen van Familie in Beeld gaan maandelijks verschijnen als een gratis nieuwsbrief-magazine, op de website www.familieinbeeld.nl kunt u zich aanmelden en vindt u alle overige informatie.

OPROEP voor genealogen en beheerders van familiearchieven

De Stichting Familiearchieven Beheer i.o. is een onafhankelijk initiatief van NGV leden, dat onderzoekt of het tot stand brengen van een centrale bewaarplaats voor familiearchieven haalbaar is. Inmiddels is er een beleidsplan met concept statuten en een overeenkomst van bewaring opgesteld.
De stichting i.o. gaat nu haar plannen toetsen bij professionals uit het werkveld. Daarnaast wordt al gekeken naar een geschikte locatie.
Belangrijk is om te weten of er bij genealogen en beheerders van familiearchieven voldoende interesse bestaat om hun archief te plaatsen in een veilige omgeving.

Enkele kernpunten:

  • U blijft eigenaar van uw gedeponeerde archief en kunt uw archief blijven aanvullen.
  • Uw archief kan naast papieren documenten ook digitale informatiedragers en objecten bevatten.
  • U bepaalt wat wel en niet openbaar is.
  • Uw archief dient professioneel verpakt te worden.
  • Uw archief kunt u in eigen kast of kist, eventueel gesloten, plaatsen.
  • Vereist is een inventarislijst.
  • De stichting maakt het mogelijk dat openbare stukken kunnen worden geraadpleegd voor wetenschappelijk of cultuur-historisch onderzoek.
  • Bewaargever draagt bij in de kosten van bewaring. Er is geen winstdoelstelling!
  • De stichting heeft naast een beheersfunctie ook een adviesfunctie.
In veel gevallen zal deponering pas plaatsvinden, nadat een beheerder van het familiearchief is overleden of niet meer in staat is het in eigen beheer te houden. U kunt met de stichting ook afspraken maken over een toekomstige deponering.

De stichting i.o. wil graag weten of er belangstelling bij N.G.V.-leden is om t.z.t. hun archief te plaatsen in een gezamenlijk depot.
Hebt u vragen?
Laat het ons even weten!
Namens de stichting i.o.
Hugo Doeleman
email: hugo.doeleman@xs4all.nl

lees meer over dit onderwerp op http://www.familiearchieven.nl/SFB001.html

het in kaart brengen
van de matriarchale kring

Wanneer je mensen naar de namen van hun opa en oma vraagt weten ze het meestal wel, maar met de namen van de overgrootouders wordt het al lastig, tenzij je een genealoog treft. Globaal genomen kan je zeggen dat het geheugen van een familie drie generaties in tact blijft. De namen van ooms en tantes, neven en nichten blijven ook ergens hangen en zo wordt het verhaal al iets breder.
Mijn oma kwam uit een grote familie, zij was er een van een tweeling en de jongste van 17 kinderen. Alleen het feit dat het er zůveel waren wekte bij ons na-oorlogse generatie gevoelens van ontzetting, afschuw en schaamte op. Dat werd nergens gecompenseerd door leuke anekdotes of mooie foto's. Mijn moeder die de helft van haar kindertijd buitenshuis op een kostschool verbleef had kennelijk geen overleveringen van haar moeder meegekregen die ze aan ons kon doorgeven. Daar had ze wel een verklaring voor, want haar moeder was vroeg wees geworden, zij werd daarna door haar zus opgevoed. Toen ik dat later ging uitzoeken, bleek het half waar te zijn. Overgrootmoeder overleed in 1905 op 57 jarige leeftijd en overgrootvader verliet in 1906, enkele dagen voor de 19e verjaardag van mijn oma, het aardse leven. Zo jong was ze dus niet meer. Ja, ze woonde wel bij haar zus en diens man in Amsterdam. De familie was tamelijk hecht. Na haar trouwen, toen mijn oma naar de andere kant van het land verhuisde, bleven ze elkaar geregeld opzoeken.
Mijn moeder heeft afgezien van haar verschrikkelijke kostschool periode een geweldig fijne "Ot en Sien" jeugd gehad. Ik ken dus verhalen over haar ooms en tantes en heb deze later aangevuld met bezoekjes aan nog levende nichten. Maar met het tellen van de namen kwam ik steeds niet tot het aantal van 17. Pas later vond ik ze allemaal in het katholieke doopregister van Hillegom terug. Zes kinderen waren jong overleden. Het getal 17 (van de overlevering) klopte dus helemaal.

De vrouw die zoveel kinderen gebaard had heette Alida van Leeuwen, ze is den 6den November 1847 in Noordwijk geboren als dochter van Johanna Zandbergen en Christiaan van Leeuwen, die bouwman en tapper was. De naam Alida werd van generatie op generatie doorgegeven. Het is, zoals het zich laat aanzien, via Aaltje Kors Brederode uit Voorhout een zuster van een voorvader in onze vrouwelijke lijn terecht gekomen. De man van deze Aaltje was in 1704 voogd over de nagelaten weeskinderen van Magtold Claas & Herman Kors Brederode. Het verschijnsel wezen herhaalde zich vijfentwintig jaar later weer. Arme kinderen, maar gelukkig bleef het daar voorlopig bij, want daarna ging het vier generaties goed. Totdat betovergrootmoeder Johanna Zandbergen kwam!
Haar eerste dochter werd ook Alida genoemd, en haar tweede, de oma van mijn moeder, kreeg dezelfde naam. Ik had aangenomen dat de eerste dan overleden was, maar dat bleek bij nader inzien helemaal niet zo te zijn. De ene Alida werd Aal genoemd en het ander meisje Da. Ik was natuurlijk heel nieuwsgierig naar die eerste dochter van Johanna Zandbergen. Ze was in Noordwijk gebleven en had daar 13 kinderen gekregen. Het herstellen van de foute aanname zorgde voor verrassingen. De tante van mijn oma was heel oud (95 jaar) geworden, ze had ook negen dochters en achtentwintig kleindochters gekregen. Was niemand van hun bestaan op de hoogte? Achteraf gezien lijkt het me ook wel weer logisch want in het leven van iemand met zoveel broers en zussen is er toch nauwelijks meer plaats voor ooms, tantes, neven en nichten.

Nu heb ik hen allen in een matriarchale kring in kaart gebracht. Johanna Zandbergen staat als onze gemeenschappelijke voormoeder in het midden. Iedere cirkel daarom heen geeft een nieuwe generatie weer. De dochters van de eerste Alida zijn blauw gekleurd en onze lijn met vrouwelijke nakomelingen (die weggetrokken zijn uit Noordwijk) is groen.
Voormoeder Johanna Zandbergen was 30 toen ze stierf en de beide Alida's (7 en 5 jaar) werden vroeg halfwees.

Carla van Beers, juli 2014

Zie ook:
www.familiearchieven.nl/overgrootmoeders009.html / familiearchieven.nl / bronnen

Het ontstaan van onze achternaam

Marjolijn Roodnat

"Hallo, ik ben op zoek naar Jan". Je eerste vraag zal waarschijnlijk zijn: "Welke Jan?" Je zal denk ik gek opkijken als je gesprekspartner antwoord: "Jan, de zoon van Arie, die van onder de Es". Maar nog niet eens zo heel erg lang geleden werden personen op deze manier aangeduid. Achternamen bestonden nog niet en als je op zoek was naar iemand dan noemde je zijn voornaam in combinatie met de voornaam van de vader of een omschrijving van de plek waar deze persoon woonde. Dat dit niet meer werkbaar was toen de bevolking verder bleef groeien is iets wat verder geen toelichting behoeft.

De geschiedenis van de achternaam

Veel mensen denken dat wij onze achternaam te danken hebben aan Napoleon Bon Aparte. Maar dit is een misverstand. Hij maakte het voeren van een achternaam wel officieel maar Nederland had al een onofficieel systemen van toenamen. Omdat ook in die tijd alleen een voornaam niet voldoende was om iemand aan te herkennen werden er bepaalde toevoegingen aan een naam gegeven om de persoon te verduidelijken (dit wordt een patroniem genoemd). Dit kon onder andere de naam van de vader zijn, de naam van de boerderij waar de persoon woonde of een omschrijving van de omgeving waar die persoon woonde. Jan, de zoon van Willem werd op die manier Jan Willems.

Achternamen in de grote steden
In de grote steden was een voornaam in combinatie met een patroniem nog steeds niet voldoende. Je had in de grote steden namelijk wel vijf bakkers die Arie heetten, of twee Willem's die onder de Es woonden. Rond de 17e eeuw werd het in de steden daarom al de gewoonten om een familienaam te nemen. Deze werd nergens geregistreerd en er bestonden geen officiŽle regels voor, maar zo werd iedereen makkelijker te herkennen. Omdat er geen officiŽle regels bestonden voor een familienaam was het doorgeven van de naam vaak een warboel. Soms kreeg iemand de familienaam van de vader, dan van hun moeder en dan weer van hun grootouders. Zo kwam het vaak voor dat er opeens een nieuwe familienaam ontstond of een bestaande familienaam verdween. In de landelijke gemeenten en gewesten werd alleen met patroniemen gewerkt, daar was het hebben van een familienaam nog steeds iets wat alleen bedoeld was voor de rijke en de adel. Of voor immigranten die vanuit de stad naar het platteland verhuisde.

OfficiŽle registratie van de achternaam
Om duidelijkheid en eenheid in het systeem van familie- en toenamen te krijgen werd in de tijd van de Franse overheersing (1799-1815) besloten over te gaan op een systeem van achternamen. Iedereen die nog geen familienaam had, moest er ťťn kiezen. Voor grote delen van Nederland was dit niet zo bijzonder, mensen hadden tenslotte al een soort van familienaam en moesten nu alleen wennen aan het feit dat deze nu officieel was en op een bepaalde manier geschreven moest worden. In het Noorden van Nederland moesten daar en tegen nog heel wat nieuwe achternamen verzonnen worden.

Er gaan nog steeds verhalen rond dat mensen uit protest een gekke achternaam zoals Naaktgeboren zouden hebben gekozen, maar dit klopt vaak niet. Voor de meeste mensen was hun achternaam helemaal niet nieuw, hij werd nu alleen officieel. Helaas kwam dit systeem, verzonnen door Napoleon, niet helemaal van de grond. Veel mensen ondernamen geen actie en lieten hun naam niet inschrijven. Hier kwam definitief verandering in met het invoeren van de burgerlijke stand op 18 november 1811. Al werden in de loop der jaren nog heel veel "vergeten" mensen van een achternaam voorzien.

Ook werd nu vastgelegd dat kinderen altijd de achternaam van de vader kregen, mits deze bekend was. Als de vader het kindje niet wilde erkennen, of de moeder wilde niet dat het kind erkend zou worden, dan kreeg het kind de achternaam van de moeder. Als een kindje ter vondeling werd gelegd dan koos de burgemeester van de stad een naam.

Het verschil tussen Nederlandse en Vlaamse spelling in achternamen
De reden waarom we in Vlaanderen veel meer spellingvarianten op een achternaam zien dan in Nederland komt simpel voort uit het feit dat de Belgen eerder een achternaam moesten kiezen dan de Nederlanders. De Belgen moesten onder bewind van de Fransen al in 1795 beginnen met het registreren van hun achternaam. Op dat moment was er nog geen officiŽle spelling voor de Nederlandse taal en hierdoor kon de naam van den Broek bijvoorbeeld als Vandenbroeck, of als Vandenbrouck gespeld worden. Raedemaecker, Rademaekers of Rademakers is nog zo'n bekend voorbeeld. In 1804 werd in Nederland de spelling Siegenbeek ingevoerd, hierdoor werden er dus voor het eerst regels verbonden aan het spellen van Nederlandse woorden ťn dus ook aan het spellen van achternamen. In Nederland werden de achternamen dus allemaal geregistreerd volgens de spelling van Siegenbeek, vandaar dat wij hier alleen de variant Rademaker(s) en van de(n) Broek kennen.

Kiezen van de achternamen

Zoals eerder gezegd hoefden veel mensen hun achternaam niet meer te kiezen, ze hadden in de loop van de jaren al een toenaam gekregen die nu omgezet werd in een officiŽle achternaam. De achternamen zijn grofweg onder te verdelen in de volgende categorieŽn:

• Vadersnamen
• Beroepsnamen
• Dierennamen
• Herkomstnamen
• Kenmerknamen

Vadersnamen
Dit werd verreweg het meeste gebruikt in de kleine dorpen, omdat dit het duidelijkst was. Ondanks dat er veel dezelfde namen waren was de kans een stuk kleiner dat zowel de vader als de zoon dezelfde naam had als een andere vader en zoon uit het dorp. De naam van de vader werd dan achter de voornaam van het kind gezet, Arie, de zoon van Piet, werd dan Arie Pieterszoon. Of afgekort Arie Pietersz. Jan, de zoon van Willem, werd Jan Willems. Het geven van een vadersnaam is al een zeer oud gebruik wat we ook zien in de bijbel. Ook was een vadersnaam niet per direct een familienaam, dit werd het pas als de afstammelingen de familienaam ook gebruikten. Hoe een vadersnaam werd aangeduid was per streek en gewest erg verschillend.

Namen eindigend op -ing en -ink: komen vaak uit de Achterhoek en Twente. De uitgang -ink achter een naam wil eigenlijk zoveel zeggen als behorende tot een bepaalde; familie, boerderij of nederzetting. De voorvader van de familie Jannink heette Jan en de hoeve van Bern of Bren (een afkorting van de naam Bernard) was de Brennink. De opzichter (toentertijd een meier genoemd) was de Brenninkmeier. Hieruit kan je opmaken dat de meeste achternamen toentertijd een hele logische keuze was.
Namen eindigend op -a, -ma of -inga: deze namen komen vaak uit het Noorden van Nederland. Deze toevoegingen hebben dezelfde betekenis als de toevoegingen -ing en -ink, ook hier betekend het behorende tot of komende van.
Namen eindigend op -ert of -er: de uitgang -ert is een verzwaring van de uitgang -er. Voorbeelden van deze achternamen zijn Bruggert, Demmer en Brinkert.
Namen eindigend op -sen of -s: de uitgangen -zoon, -sen en -se worden simpelweg afgekort tot s, sz of een n zoals in de namen Peters, Smits, Smitsen of Smitsz.

Vadersnamen in diverse landen
Zoals hiervoor gezegd is het geven van vadersnamen al een zeer oud gebruik wat niet alleen in Nederland werd toegepast. Ook Engeland kent het geven van vadersnamen, hier voegen ze son achter een deel van de voornaam van de vader. Thompson is de zoon van Thomas. Bij de Ieren voegen ze een O' toe aan de vadersnaam: O'Connel. En bij de schotten wordt er Mac voor de naam gezet, zoals in MacDonald. Ook de IsraŽlieten kennen een vadersnaam en gebruiken Ben: Ben Goerion en de Arabieren gebruiken Ibn: Ibn Ismael.

Dieren
Deze namen spreken voor zich. Hierbij waren de dieren die gehouden werden of voorkwamen in de omgeving een bron van inspiratie voor de achternaam zoals Koe, de Hond, Vos enzovoorts.

Kenmerknamen
Tussen de kenmerknamen vinden we ook de wat minder vriendelijke bij- en toenamen. Een kenmerknaam beschrijft namelijk letterlijk een geestelijk of lichamelijk kenmerk van een persoon. Denk hierbij aan achternamen zoals de Lange, de Jong, Breebaart, Kloeck, de Scheve enzovoorts.

Beroepsnamen
De groep die een achternaam heeft die gebaseerd is op een beroep is behoorlijk groot. In deze groep vindt je de voor zichzelf sprekende achternamen zoals Bakker, Slager en Molenaar. Iemand die Dekker heet van zijn achternaam was de zoon van een riet- of leidekker. Maar ook namen als de Ruyter, Krijgsman en Taalman bijvoorbeeld worden tot deze groep gerekend.

Herkomstnamen
Naast de vaders- en beroepsnamen zijn ook de herkomstnamen veel aanwezig. De herkomstnaam is een aanduiding of toevoeging over de plaats van herkomst of de plaats van bewoning. In de Middeleeuwen zagen we vaak dat de pachters de naam van hun heer aannamen, zo wist iedereen van welk landgoed en uit welke plaats ze kwamen. Het grappige bij herkomstnamen is dat sommige heel veel voorkomen en andere vrijwel niet. De naam van Tilburg, (van) Steenhoven of van Velsen zien we heel veel, maar van Beverwijk en van Zaandam zijn zeldzaam. Helaas is het niet duidelijk hoe dit komt. In de eeuwen hiervoor was de emigratie van en naar de ene stad groter dan van en naar een andere stad en dit zou een verklaring kunnen zijn.

De herkomstnamen kunnen we ook onderverdelen in diverse groepen:

• Geografische aanduiding: deze is hierboven al besproken. Hierbij krijgt iemand een toenaam die een aardrijkskundige aanduiding aangeeft zoals van Tilburg.
• Landen, plaatsen, gouwen en landstreken: Engelsman komt uit Engeland, van Gelder uit het gewest Gelder. Dit zijn voor zich sprekende toenamen. Een landstreek werd ook gebruikt als toenaam, denk hierbij aan de naam de Gooijer of Westfalen.
• Buurten, hofsteden en erven: over de namen die genoemd zijn naar buurten of hofsteden is helaas niet zo veel bekend. Maar wel hebben veel families hun naam hier aan te danken. Vooral in Gelderland namen mensen de achternaam aan van het erf waar ze op woonde of van de buurt waar ze in woonde. Dit blijkt een decreet uit 1825 dat nog bewaard is gebleven. In deze streek is het vaak nog steeds de gewoonte om iemand een toe- of bijnaam te geven naar het erf waar hij of zij woont.
• Geaardheid: hiermee wordt niet de geaardheid van de stamvader bedoeld maar de geaardheid van het stuk land waar men op woonde of het water waar men bij in de buurt woonde. De achternamen Kreupelhout, Horst, van der Horst, van Horst en Brinkhorst zijn hier voorbeelden van. Een horst is overigens een begroeide hoogte, deze kwamen vroeger zeer veel voor om de voeten droog te houden tijdens overstromingen.
• Zee, water, meer, loos, moer en/of veen: een waterloop werd vroeger een loos genoemd, de namen die van een loos of de zee zijn afgeleid zijn ontelbaar; (van der) Zee, Vermeer, Opmeer, Overmeer, Loos, Noordeloos, Loosdrecht enzovoorts. Voorbeelden van families die hun naam te danken hebben aan een moer, moeras of veen zijn (van der) Moer en (van der) Veen.
• Loo, maat, weide, zand: een loo is een open plaats in een bos, moeras of een waterloop en er zijn vele naamvarianten op denkbaar (van het Loo, Loo, Loon). Grasland werd vroeger in een bepaalde grootte gemeten die een Maat of Made werd genoemd, denk maar aan familie van der Maat of van der Made. Mol kan verwijzen naar het dier maar ook naar heel fijn zand of aarde zoals in het Mullen in Enkhuizen, hier werden de achternamen Mullen, Muller en Mulder op gebaseerd.

© 2014 Marjolijnr, gepubliceerd in Diversen (Mens en Samenleving) op 05-06-2014, laatst gewijzigd op 07-06-2014. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Dit artikel is geplaatst met toestemming van Marjolijn.
Bron artikel: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/133850-het-ontstaan-van-onze-achternaam.html


Bronnen en referenties
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_achternamen_in_Nederland
http://members.chello.nl/~r.fruining/Namen/Ontstaan%20van%20namen%20en%20naamsaanneming.htm
http://www.historien.nl/de-geschiedenis-van-de-achternaam/


Het meest doodgezwegen archief van Nederland

Het omvangrijkste en tegelijkertijd meest doodgezwegen archief van Nederland is het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). Dit archief beslaat vier strekkende kilometer en bevat naar schatting 540.000 dossiers van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog “fout” waren.

De dossiers lagen vijftig jaar opgeslagen bij het ministerie van Justitie tot ze in het jaar 2000 werden overgeheveld naar het Nationaal Archief in Den Haag. Met die verhuizing heeft het Nationaal Archief de deur opengezet naar ons foute verleden, want je mag, zij het onder bepaalde voorwaarden, de dossiers inkijken. Vooral kinderen en kleinkinderen van “foute” ouders bezoeken massaal het CABR. En het aantal blijft maar stijgen, zoveel zelfs dat de medewerkers van het archief er een dagtaak bij hebben gekregen.

Het CABR bevat dossiers van collaborateurs en politiek-delinquenten die na de oorlog werden verdacht of zijn opgepakt vanwege hun onvaderlandslievende houding. Je vindt er de dossiers van ter dood veroordeelde landverraders als Anton Van der Waals, maar ook duizenden dossiers van doorsnee NSB-leden, echtgenotes van NSB’ers, soldaten die aan het oostfront vochten en mensen die verdacht werden van collaboratie maar waarvan dat nooit is bewezen.

Het hele artikel kunt u lezen via deze LINK, gaat u liever meteen naar het Nationaal Archief dan kunt u daar komen via deze LINK.

Wat korte berichten

IndustriŽle revolutie
Op een site voor onderwijs vonden we een stukje over de industriŽle revolutie, misschien leuk om uw genealogie aan te vullen met deze informatie. Via deze LINK kunt u dit pdf formulier downloaden.

Bevolkingsregister online
Bevolkingsregister van Apeldoorn gedigitaliseerd: meer dan een kwart miljoen Apeldoorners online.
Het bevolkingsregister is een onmisbare bron voor iedereen die geinteresseerd is in familiegeschiedenis.
Maar het bevolkingsregister geeft nog veel meer informatie: over samenstelling, migratie, groei en afname van de bevolking, over beroepen en godsdienst, over armoede en rijkdom. Het is daarmee dť sleutel tot het dagelijks leven van de Apeldoorners in de periode 1829-1939.
In het bevolkingsregister online kunt u zoeken naar achternamen en voornamen, binnen bepaalde periodes en aan de hand van geboorteplaatsen. Van de gevonden resultaten kunt u vervolgens een scan oproepen.
Lees verder .....

Oud Rechterlijk Archief van Harderwijk
Een belangrijke werkgroep van onze Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”, de Werkgroep Genealogie, heeft het weer een mijlpaal bereikt. Deze keer is het Mevrouw S.M. Jacobs, een thuiswerker, die haar werk aan inventarisnummer 3 uit het Oud Rechterlijk Archief van Harderwijk heeft voltooid.
Lees verder .....

Wie woonde er vroeger in je huis?
Wat waren de grondbezittingen van je voorouders of wie was eigenaar van een perceel in 1800? Die informatie kunnen Nijmegenaren sinds kort vinden via de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen. Het Regionaal Archief Nijmegen heeft de woningkaarten van ruim 25.000 adressen (1920-1946) en 35.000 namen van Nijmeegse huis- en grondeigenaren van 1650 tot 1832 op internet geplaatst.
Lees verder .....

Vrijwilligers Doop- Trouw- en Begraafboeken gezocht
Houdt u van historisch puzzelen in oude handschriften ťn van leuk gezelschap? Dan is deelname aan het vrijwilligersproject Doop-, Trouw- en Begraafboeken voor 17e en 18e-eeuws Utrecht misschien echt iets voor u. Vanaf augustus zijn er nog enkele plaatsten beschikbaar aan de Alexander Numankade.
Lees verder .....

Winnaar Delpher zoektips
Den Haag, 1 juli 2014 – De KB vroeg gebruikers van Delpher om hun zoektips te delen, zodat ook andere gebruikers sneller en beter zouden kunnen zoeken. Yvette Hoitink stuurde de winnende tip in. De software die de tekens moet lezen maakt fouten, en dat is lastig. Maar, zegt Hoitink, de fouten die de software maakt zijn voorspelbaar, als u daarop inspeelt, gaat het zoeken beter.
Lees verder ...., voor overige zoektips kijk HIER.

Wat vindt u op de NGV website

Op de pagina Kenniscentrum vindt u links het volgende menu blokje “Andere bronnen” met daaronder de 5 volgende menu items:

Gen. Artikelen” is een pagina waar ruim 160 artikelen zijn vermeld over een scala aan onderwerpen die betrekking hebben op genealogie. Bladert u eens door de titels, wie weet zit er wetenswaardige info tussen waar u al wat langer naar op zoek bent.
Publicaties Leden” is een pagina waar u door leden aangeboden transcripties, boeken, familiegeschiedenissen, etc. kan vinden. Vaak is dat een link naar hun eigen website. Ook hier vindt u misschien extra of ontbrekende info voor uw eigen onderzoek.
Nieuws” is de pagina waar u alle op de website vermelde nieuwsitems kunt vinden vanaf 2004.
Kennis Leden” is een levend archief, hier hebben vele genealogen aangegeven over welke “speciale kennis” zij beschikken. Door dit in hun profiel te vermelden geven zij aan dat zij anderen met vragen over de vermelde onderwerpen, graag willen voorzien van antwoorden op hun vragen. Hier vindt u de basis weer terug van de NGV, het elkaar helpen.
BiografieŽn” van zogenoemde bekende Nederlanders zijn ruimschoots op internet aanwezig. Zie bv. www.biografischportaal.nl, waar u er al meer dan 125.000 (!) kunt vinden, en Wikipedia. Het is niet de bedoeling van de NGV om voor die categorie nÚg een publicatiemogelijkheid in het leven te roepen. Wij willen juist ruimte geven aan de levensverhalen van alle Nederlanders die juist niet tot die "BN-ers" behoord hebben. Er zijn inmiddels een bescheiden 71 biografieŽn geplaatst en misschien zit er wel iemand tussen die ook in uw familie voorkomt.


Na dit blokje staat er een volgend blokje met de 2 volgende menu items:

Computergenealogie” geeft u informatie over de Dienst Computergenealogie, u vindt hier veel informatie over genealogische software, evenementen, cursussen en nieuws. U kunt met uw vragen terecht op een helpdesk en ook kunt u vragen stellen aan andere genealogische programma gebruikers.
Genetische Genealogie”, hier vindt u informatie over genetische genealogie, ook wel als DNA onderzoek aangeduid. Daarnaast kunnen Y-DNA testresultaten worden opgeslagen in een doorzoekbare Y-DNA database. Het gebruik van de Y-DNA database staat open voor alle geregistreerde gebruikers van de NGV website.
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar pr_service@ngv.nl

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

Gaenovium website live

(31 jul) Zoals u wellicht heeft gelezen via sociale media is deze week de Gaenovium website live gegaan, hierbij hoort het volgende (Engelstalige) persbericht: link
Gaenovium is een internationaal congres gericht op ontwikkelaars/ontwerpers van genealogische software (dus niet de eindgebruikers) en zal plaatsvinden op 7 oktober in Leiden.
Gedetailleerde informatie is beschikbaar op de Gaenovium website: link Lees verder..
 

Prinses CharlŤne van Monaco heeft ook Ierse voorouders

(31 jul) Prinses CharlŤne weet eindelijk hoeveel Iers bloed door haar aderen stroomt. De Ierse ambassadeur Rory Montgomery overhandigde woensdag in het prinselijk paleis aan CharlŤne haar stamboom en daaruit blijkt dat ze van vaderskant Ierse voorouders heeft. Lees verder..
 

Column nr.48

(30 jul)

Sommige archieven en onderzoekers bieden hun gegevens niet alleen aan op hun website, maar bieden de data ook in machineleesbaar formaat aan voor hergebruik, zogenaamde open data. Dit biedt mogelijkheden voor anderen - particulieren en bedrijven - om met deze data mooie en slimme dingen te doen. De meertalige website Open Archieven (openarch.nl), een initiatief van Coret Genealogie, is hier een voorbeeld van. Akten worden heel helder weergegeven, er worden automatisch links naar andere akten getoond, akten zijn te downloaden in GEDCOM en PDF, en gegevens worden verrijkt met andere open data zoals het weer, historische kaarten en volkstellingen (tekst Coret).Vergeet u bij al het digit@le moois dat internet u biedt niet om ook eens een boek te raadplegen. Recent las ik (tip Henk Hartog) het boek Seer teder beminde heer vader en vrouw moeder!, brieven die de telgen Fockens uit de Oost (Batavia) tussen Lees verder..
 

Mededelingenblad Delfland 2014 nr 2

(29 jul) Meest interne afdelingszaken, met een korte biografie van meer algemene betekenis. Lees verder..
 

Nieuwe service voor leden: de genealogische helpdesk

(28 jul) Met ingang van 15 augustus 2014 start de afdeling HTB ('s Hertogenbosch-Tilburg) met een nieuwe service voor haar leden: een digitale genealogische helpdesk.
Bij ons bestuurslid John Boeren, ervaren genealoog, kunt u via e-mail terecht met uw vraag over een vastgelopen onderzoek. Hij doet geen onderzoek, maar denkt mee.
 Lees verder..
 

Regionaal Archief Dordrecht beheert nu ook de collectie Oud-Beijerland

(22 jul) Archivalia van de gehele Hoeksche Waard behoren nu tot het verzorgingsgebied van het Regionaal Archief Dordrecht. Lees verder..
 

Koggenland nummer 2 -2014

(21 jul) Overwegend intern nieuws Lees verder..
 

1340 - 2014 nr 3; NGV afd.Rotterdam en omstreken

(20 jul) Overwegend interne zaken. Verder nog twee verslagen van aardige lezingen Lees verder..
 

Nieuws van Archief Roosendaal

(19 jul) De genealogische databank werd aangevuld met de volgende bronnen: Lees verder..
 

De vergadering van het Hoofdbestuur (HB) op 2 juli 2014

(17 jul) Deze vergadering van het HB stond in het teken van het afstemmen van lopende zaken, het bespreken van de situatie in de afdeling Heraldiek en het vaststellen van het secretariaat. Lees verder..
 

Drentse kadastergegevens digitaal beschikbaar

(17 jul) In het Drents Archief is het Kadaster kosteloos beschikbaar voor onderzoek naar de geschiedenis van huizen of landerijen. Bezoekers kunnen rekenen op een korte introductie door een medewerker van het Drents Archief. Lees verder..
 

Scans van de Comparitieregisters van de WEESKAMER DELFT na 1618 nu doorzoekbaar

(16 jul) en raadpleegbaar via link

Dit berichtje is ontleend aan een tweet van Archief Delft link Lees verder..
 

Gegevens Lonneker als open data (Enschede) beschikbaar

(16 jul) Vanaf 10 juni 2014 zijn de openbare akten en registers van de burgerlijke stand van de gemeente Lonneker beschikbaar als Open Data (Enschede). Lees verder..
 

Kerkvisitatieverslagen van het Bisdom Roermond (1559-1801) nu online

(15 jul) Op de website link zijn de transcripties en vertalingen te vinden van circa 1700 visitatieverslagen die het resultaat zijn van de inspecties verricht in de 150 parochies van het oude bisdom Roermond. Dit bisdom omvatte grote delen van de huidige provincie Limburg, maar ook parochies in de regio Nijmegen, Oost-Brabant en de Duitse Nederrijn. Lees verder..
 

Wij van Zeeland, 2014 nr 3

(09 jul) Zeer rijk gevuld nummer, We plaatsen alleen de belangrijkste artikelen. Opvallend veel zeer vroege gegevens Lees verder..
 

De officiŽle wapentekeningen van alle Nederlandse gemeenten e.a. online raadpleegbaar

(09 jul)
Wapens van de Nederlandse publiekrechtelijke lichamen, o.a. gemeenten.
Bij Soeverein Besluit van 24 december 1814, nr. 32, kreeg de Hoge Raad van Adel de opdracht de wapens te bevestigen van “alle steden, dorpen en heerlijkheden, districten en corporatien”, die daartoe een verzoek hadden ingediend. Het begrip “corporatien” werd ruim geÔnterpreteerd, zodat daaronder niet alleen waterschappen werden gerekend, maar ook bepaalde categorieŽn privaatrechtelijke lichamen, zoals kerkelijke en educatieve instellingen. Lees verder..
 

Nieuwe directeur Nationaal Archief: de heer Marens Engelhard

(05 jul) Den Haag, 2 juli 2014.
Marens Engelhard (58) wordt per 1 oktober 2014 de opvolger van Martin Berendse als algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief.

Engelhard is sinds 2010 directeur van het Stadsarchief Amsterdam en in die hoedanigheid ook gemeentearchivaris. Als directeur van het Stadsarchief (onder wie ook het Bureau Monumenten & Archeologie valt) geeft hij leiding aan een kleine tweehonderd medewerkers. Net als voor het Nationaal Archief zijn zowel publieksdienstverlening op het terrein van documentair erfgoed als alle ontwikkelingen rond digitaal archiveren en online raadpleging ook voor het Stadsarchief kernbegrippen.
Voordat Engelhard, van huis uit historicus, gemeentearchivaris werd, was hij onder meer stadsdeelsecretaris in Osdorp, deed hij een aantal interim-klussen, was hij organisatieadviseur en directeur van het Pedologisch Instituut Amsterdam.
Lees verder link Lees verder..
 

Gens Nostra nr 7 2014

(05 jul) Zeer gevarieerd nummer Lees verder..
 

Nieuws van Archief Tilburg, nieuwe scans beschikbaar

(04 jul) Nieuwe scans burgerlijke stand
Er zijn weer nieuwe scans van registers van de Burgerlijke Stand op de website geplaatst.
Het betreft: Lees verder..
 

Inbindbanden Gens Nostra 2013 via de webwinkel NU verkrijgbaar!!

(03 jul) Vanaf heden zijn de inbindbanden voor Gens Nostra met de jaaraanduiding 2013 beschikbaar.
Ook bewaarbanden met boekbindersspelden voor 2013 kunt u in de webwinkel bestellen
Ga naar de webwinkel
link klik hier Gens Nostra aan en scroll naar beneden. Het 2e en het 4e item betreft de inbindbanden. Lees verder..
 

Rijnland Juni 2014 nr 2

(03 jul) 2 lezingen en 2 originele artikelen. Leuk nummer Lees verder..
 

Nieuws uit Nijmegen: Scans van Woningkaarten nu digitaal beschikbaar.

(02 jul) In de Digitale Studiezaal zijn onder Indexen scans van woningkaarten van ruim 25.000 adressen (1920-1946) en 35.000 namen van Nijmeegse huis- en grondeigenaren van 1650 tot 1832 toegevoegd. Voor verdere info zie: link Tips voor het zoeken staan in de hulppagina en in de kennisbank van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis; daar is meer achtergrondinformatie te vinden over de woningkaarten en de bronnen van huis- en grondeigenaren. Lees verder..
 

Bulletin Achterhoek en Liemers nr 2; juni 2014

(02 jul) Vaak iets verassend, nu ook weer Lees verder..
 

Bent u op zoek naar uw voorouders in Oegstgeest of Poelgeest en meer over een vondst

(01 jul)
Oegstgeest is de op twee na beste gemeente van Zuid-Holland zo blijkt uit onderzoek (2014) van Elsevier.

Dit blijkt uit onderzoek (1e: Wassenaar. 2e: Voorschoten). Vorig jaar, evenals in 2011 en 2012, was Oegstgeest volgens dit onderzoek de beste gemeente van Zuid-Holland. Begin dit jaar werd Oegstgeest ook in een onderzoek van De Telegraaf tot beste woongemeente van Nederland uitgeroepen. Landelijk neemt Oegstgeest in het onderzoek van Elsevier de 13e plaats in (2013: 15e). Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

wo 13 aug Oslo (Noorwegen) 31e Internationaal Congres van Genealogische en Heraldische Wetenschappen
za 23 aug Den Helder Booij(y)(i) contactdag
zo 31 aug Nuenen Verenigingenmarkt Nuenen

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

vr 01 aug Weesp Sluiting aanmelding Heraldiek verdiepingscursus
za 06 sep Weesp Heraldiek verdiepingscursus
di 09 sep 's-Gravenhage Aldfaer
wo 17 sep Hilversum Gooi-o-logie
za 20 sep Amsterdam Genealogie
za 20 sep Amsterdam Paleografie
di 23 sep Utrecht 'Uit betrouwbare bron' - Levensverhalen schrijven
do 25 sep Amersfoort Kennismaken en aan de slag met social media, zowel privť als voor werk of vereniging.
ma 29 sep 's-Gravenhage Geavanceerd personen en archieven zoeken via internet

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

30 jul Dochter van Pieter Cornelis Ruijs geboren in Amsterdam
29 jul Nieuwe Delftse Collectie website gelanceerd
27 jul een centrale bewaarplaats voor familiearchieven
23 jul SAB (Deventer): 100ste topstuk online; Biblia Hebraica 1517
22 jul Cold Case uit 1782: verdachte moord Dordrecht gezocht, hulp genealogen gevraagd!
18 jul Stadsarchief Breda door de crowd-activiteiten toegankelijker gemaakt
17 jul De bevolking van Eindhoven van vroeger en gisteren vergeleken.
14 jul Rondleidingen in en om Kasteel Ter Horst in Loenen
14 jul Nieuwe website Gelders archief Arnhem (geldersarchief.nl)
14 jul Een kleine aardigheid op een vroege maandagmorgen: genealogie Donald Duck
12 jul Antwoord vraag: van wie was dit huwelijkscontract
12 jul Een beroemd huwelijkscontract onder de hamer
11 jul Openingstijden regionaal archief Nijmegen in vierdaagseweek en de zomerperiode
10 jul Mundia-applicatie en software wordt op 30 september gedeactiveerd
09 jul Recent geopende informatie mogelijkheid Pro-Gen en Aldfaer,
08 jul cd's WGfF
06 jul Geert Meek, Tolbert
05 jul Irving Livingstone Panton
04 jul Twee doopvermeldingen; kan dat dezelfde persoon zijn?
04 jul BERLINER ADRESSB‹CHER DER JAHRE 1799 BIS 1943
03 jul Nigeriaanse DTB's en Burgerlijk Stand?
03 jul Herkomst Arnold(us) van Meurs, kapitein
01 jul Waar verbleef Adolf Hitler tijdens de winter van 1916-1917 ?

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente publicaties van leden

08 jul Pieter de la Rocque (1679-1760) en de capitulatie van Hulst in 1747

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

Recente genealogische artikelen

07 jul Dankzij Denisova op het dak van de wereld
07 jul Nederlanders zijn honkvast

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2014 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257