NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2014 nummer 59

donderdag 1 mei 2014

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen


Nieuws van de redactie

Hoe het verleden van ons allemaal werd

door Maarten Muns
In de loop van de negentiende eeuw ontstond er in Nederland een ware obsessie met geschiedenis. Historische romans, monumenten, geschiedenisonderwijs, alles waar voorheen nauwelijks belangstelling voor was schoot als paddenstoelen uit de grond. Vanwaar die plotselinge ‘historiezucht’?

In de zomer van 1825 verscheen er een aanplakbiljet in de straten van belangrijke steden als Amsterdam en Den Haag. ‘Verkooping van Domeinen. Zyne Majesteit de Koning , publiek voor afbraak, verkoopen het Slot te Muiden,’ stond er te lezen. De regering van koning Willem I had geld nodig en had besloten het Muiderslot te verkopen. Wie dacht dat hij nog wel een bestemming had voor de oude stenen en het houtwerk kon een bod doen. Veel verwachtte de regering er waarschijnlijk niet aan te verdienen.
Het verkopen van het Muiderslot voor afbraak aan de hoogste bieder. Zelfs in economisch moeilijke tijden zou zoiets vandaag de dag volledig ondenkbaar zijn. Maar in de achttiende eeuw, en zoals het aanplakbiljet laat zien ook nog aan het begin van de negentiende eeuw, was slechts een elitaire kring zich bewust van de historische waarde van gebouwen. Bestuurders hadden al helemaal geen oudheidkundig geweten.

Verwoesting en bewondering
In de negentiende eeuw veranderde dat langzaam maar bewust. De omslag van geschiedenis als ‘iets voor rijke mensen’ en geschiedenis als iets wat van iedereen is en als ijkpunt voor de nationale identiteit functioneert, ligt rond het jaar 1800. Daar vind je het begin van historisch besef, schrijft Marita Mathijsen in haar nieuwe boek Historiezucht. Over de obsessie met het verleden in de negentiende eeuw. Hoewel het nog jaren duurde voordat dat besef overal was doorgedrongen.

Karikatuur van het vernietigen van machtssymbolen in Friesland, waar patriotten de graven van Friese Oranjeprinsen vernielen in 1795.

De Franse Revolutie had op het eerste gezicht weinig op met historisch besef. Koning Lodewijk XVI werd in 1793 onthoofd en in heel Frankrijk en de bezette gebieden werden standbeelden van vorsten omver gehaald en werden kerken, archieven en historische gebouwen geplunderd en verwoest. Het feodale verleden moest worden afgesloten. Er kwam zelfs een hele nieuwe kalender die begon op 22 september 1792, de eerste dag van de republiek.

Maar terwijl het verleden deels vernietigd werd, bloeide tegelijkertijd een cultus van herdenken, die zich uitte in nationale feestdagen, een nieuw volkslied, nationale musea en staatsbegrafenissen. De deelnemers aan de revolutie ontdekten dat ze niet langer alleen ondergeschikt waren aan de geschiedenis. Ze waren er opeens onderdeel van. Ze konden voor een revolutie zorgen en zèlf hun eigen geschiedenis maken. Ook de onteigening van de kloosters en opruiming van archieven en bibliotheken hadden ook een enorme invloed op de opbloei van historische belangstelling. Ineens kwamen er boeken en manuscripten op de markt die nog nooit eerder te koop waren.

Sjablonen uit het verleden
Ook tijdens onze eigen Bataafse Revolutie werden hier en daar symbolen van vorstelijke macht stukgeslagen, vooral in Friesland. Maar omdat Nederland nooit een sterk koningshuis had gekend zoals in Frankrijk en de symbolen van de katholieke kerk al gemarginaliseerd waren tijdens de Beeldenstorm (1566), ging het hier allemaal veel minder gewelddadig. Maar ook in Nederland gebruikten de nieuwe machthebbers sjablonen uit het verleden. De naam van het nieuwe land, de Bataafse Republiek, alleen al was zo’n symbool. Bij de heldhaftige Bataven, die op slimme manier samenwerkte met de Romeinen en zich er uiteindelijk van los maakten, lag de bron van de Nederlandse vrijheid.


In Frankrijk werden bovendien alle archieven van het Ancien Régime – voor zover ze niet verwoest waren – openbaar, zodat iedereen alles over zijn eigen familieverleden kon gaan uitzoeken. Ook in Nederland kwam er een Rijksarchivaris, die moest gaan inventariseren wat er allemaal aan historische informatie in de archieven verborgen lag.

Hoewel de radicaalste idealen van de revoluties na 1813 gedeeltelijk werden teruggedraaid, was de nieuwe functie van geschiedenis een feit geworden. Geschiedenis was niet meer ‘iets van weinigen, voor weinigen’, ze was van iedereen, van de gewone man èn van de koning. Vrijwel iedereen was zich bewust geworden van de geschiedenis. Dat uitte zich in hoogleraren vaderlandse geschiedenis aan universiteiten, openstelling van archieven en bibliotheken, bouw van musea en instelling van monumentenzorg. Boeren die rond 1800 de losse stenen op hun land maar vervelend vonden, wezen anderen er rond 1850 trots op dat op hùn akker ooit het slot van de heren van Egmond had gestaan.

De revoluties waren weliswaar een krachtige vonk voor het ontstaan van historisch besef, die ontwikkeling gingen niet van de ene op de andere dag. De verkoop van het Muiderslot in 1825 laat dat duidelijk zien.

Vondel en Rembrandt
De ontluikende ‘historiezucht’ kwam zowel vanuit de bevolking zelf als dat het wortels in de nationale politiek had. In de tijd van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was er van staatswege een andere geschiedenis nodig. Typisch Nederlandse symbolen konden niet altijd blijven bestaan omdat de verbondenheid tussen Noord en Zuid gestimuleerd moest worden. Vandaar dat Koning Willem I al in 1815 een rijksgeschiedschrijver aanstelde. Die moest aantonen dat de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden van oudsher verbonden zijn geweest.

Elk Europees land was zijn nationale verleden aan het ontdekken, en daarbij speelde geschiedschrijving, literatuur, monumenten en heldenverering speelden een onmisbare rol. In Nederland werd Joost van den Vondel ‘ontdekt’ als literaire held uit een gouden tijdperk. Toen de Belgen er na 1830 met hun nationale schilder Rubens vandoor gingen werd in Nederland Rembrandt tot nationale held verheven. In 1832 verscheen ook de eerste Nederlandse historische roman, naar het voorbeeld van de Schotse schrijver Walter Scott, zij het decennia later. Schiders gingen historische scenes schilderen en deden hun best om die er groots en belangwekkend uit te doen zien. Iets wat in Nederland, gezien de realistische schildertraditie maar mondjesmaat lukte.

Allerlei openbare musea moesten helpen bij de volksopvoeding op het gebied van het verleden. Naar mate de eeuw vorderde kon je als Nederlandse burger vrijwel niet meer onder de geschiedenis uit. Op bijna elk plein verscheen wel een monument. Vele zijn er helaas in de twintigste eeuw weer verwijderd. Het in 1885 geopende Rijksmuseum in Amsterdam was misschien wel het toppunt van een eeuw die overliep van een obsessie met het verleden zoals die er nooit eerder was geweest.
Bron: www.kennislink.nl

Een pelgrimage, bedevaart of ...
waar gaat jouw reis naar toe?

Een tante en een nicht van mij zijn naar Lourdes gegaan, verder ken ik niemand die op een echte bedevaart is geweest. Maar misschien moet ik mijn ouders ook meetellen die in de jaren vijftig op audiëntie bij de paus in het Vaticaan waren, waarbij de toenmalige Vader der Vaderen hun kinderen gezegend heeft. Mijn moeder schreef over deze ervaring in een brief, haar bewoording was heel lyrisch, alsof zij een tiener was en de paus een popidool. Ze vertelde later dikwijls dat hij al haar kinderen gezegend had, dus ook de laatste drie die op dat moment nog niet geboren waren, waartoe ook ik behoorde.

Wat ik nu zo mooi vind aan het maken van een bedevaart is dat je met een bepaalde opdracht naar een oord of een hele belangrijke plek afreist. Je hebt een spiritueel doel en om dat te verwezelijken ga je op pad. Wikipedia geeft een aantal redenen voor het waarom mensen op bedevaart gaan: om over een hogere waarheid, God of het leven na te denken; om respect te betuigen; om inspiratie te verkrijgen; om tot bezinning te komen; om een poosje afstand te nemen van een hectisch dagelijks bestaan; om de ervaring; om er geweest te zijn; of om andere mensen te ontmoeten.

Gelukkig zijn er voor niet gelovigen ook tal van "bedevaartsoorden" waar je naar toe kan gaan. Een "literaire pelgrimage" voert je naar unieke plekken die onderdeel uitmaken van de wereld van de literatuur, je hebt er over gelezen in een boek en dan ga je het met eigen ogen zien. Of je gaat op zoek naar de huizen of grafstenen van grote schrijvers, componisten of helden uit het verleden. De reis op zichzelf verschilt niet wezenlijk van andere reizen, tenzij je een voettocht onderneemt, maar de lading van een pelgrimage maakt dat zo een reis een unieke ervaring wordt.
Het nadeel van bedevaartsoorden of algemene herdenkingsplekken is dat het er erg druk kan zijn, de religieuze of culturele plaatsen zijn een onderdeel van een industrie geworden. Er zijn handboeken en reisgidsen die iedereen naar dezelfde plekken leidt. Je bent al gauw geen pelgrim meer, eerder een toerist die tijdelijk op de plaats van zijn of haar bestemming het "respect betuigen" heeft ingeruild voor een aangenaam verpozen.

Sinds ik mij met veel geestdrift op de genealogie heb gestort, is het "tijdreizen" op mijn pad gekomen. Dat lijkt wat mij betreft het meest op een ouderwetse bedevaart. Het omvat wel geen hogere waarheid die aan God gerelateerd is, maar het zet zeker wel aan tot nadenken over het leven. Bovendien kan ik mij als niet-gelovig mens in de kerkgang van de voorouders verdiepen en zo leer ik de Christelijke cultuur opnieuw te waarderen.
Met een genealogische pelgrimage kom je op plekken die je anders niet zou bezoeken, je reist naar kleine gehuchten of je dwaalt door onbekende wijken in grote steden, je bezoekt kerken, zoekt naar huizen, sporen, namen, archieven en ga zo maar door. Het is een mooie ervaring om in de voetsporen van mensen uit het verleden te kunnen lopen. Je komt onderweg aardige, interessante of norse mensen tegen. Er ontstaan toevallige ontmoetingen, je doet bijzondere ontdekkingen. Je neemt afstand van je eigen hectische bestaan, je hebt een specifiek doel, je moet naar die ene plek! Je wil door de tijd reizen, je bent benieuwd hoe het leven toen was. Je wilt je respect aan voorbije levens betuigen. Daarmee doe je nieuwe inspiratie op en kom je tot bezinning.

Het kenmerk van een tijdreis spitst zich toe op drie punten. 1) Het doel van je reis bestaat uit het terugvinden van een persoonlijk (puzzel)stukje uit het verleden. 2) De plek die je bezoekt is gerelateerd aan een leven dat niet meer bestaat, het betreft je (voor)ouders, je familie of andere personen die je speciale historische aandacht hebben.
Tijdreizen kost geld, energie en tijd, maar dat neem je voor lief. En toch zijn er heel veel mensen die zich niets bij dit fenomeen kunnen voorstellen. Ze trakteren zichzelf het liefst op een welverdiende hedendaagse relax-vakantie of kiezen voor een moderne avontuurlijke exotische reis. Aan de andere kant weet ik dat zij, zonder dat ze zich daar zelf bewust van zijn, wel degelijk ook aan tijdreizen doen. Het is namelijk helemaal geen apart verschijnsel. Een ieder die het graf van familieleden bezoekt is immers bezig met een eigen "tijdreis". Dat is tot slot het laatste aspect. 3) De plek waar je naar toe gaat is niet inwisselbaar, het is die ene bestemming, die telt.

Carla van Beers
april 2014
Zie ook:
www.familiearchieven.nl/overgrootmoeders006.html / familiearchieven.nl / bronnen

Een aantekening kan veel info geven
Water tot aan het hoogaltaar...

Het mag dan een aantekening in de marge zijn, de inhoud is dat zeker niet. Pastoor Wilhelmus Penninx van Nuland schrijft in de kantlijn van het doopboek van eind 1740 dat Nuland 'sinds mensenheugenis' nog nooit zo'n hoog water heeft gehad. Tot een halve voet boven de bovenste trap van het hoogaltaar.

Het hoge water trof Nuland om één uur vrijdagnacht, twee dagen voor Kerst. Een ingrijpende gebeurtenis die dan ook in verschillende facetten is terug te vinden in het archief. Collega Annemarie sloeg de boeken en kaarten er nog eens op na en vond diverse sporen terug.
Behalve de aantekening van de pastoor trof ze in de dorpsrekening van dat jaar een post met uitgaven voor het metselen van een nieuwe kerkmuur die door ’t hoog water was omgestort.
Niet alleen in Nuland had men last van het hoge water, ook in Den Bosch. Dit blijkt uit een brief van 31 december 1740 van S.J. van den Velde alias Honselaar aan zijn neef, waarin hij uitgebreid de gevolgen van het hoog water voor de stad en de evacuatie van bewoners beschrijft. Met 'droevig hart' vertelt hij de stad bijna acht dagen door het 'extra hooge water' is getroffen, dat alle straten waren overstroomd en het water tijdens kerstnacht door de 'groote kerck' (Sint Jan) heeft gelopen.
Er moesten mensen op andere plekken in veiligheid worden gebracht, onder meer op de zolders boven de Hoofdwagt en op kamers van het stadhuis. Er werd een 'extra ordinaire' collecte gehouden voor de slachtoffers van de watersnood en die bracht 10.000 gulden op 'en nog is er te kort gekomen'. Lezen we verder: "Geen wagte konde afgelost worden, de paarde van 5 esquadrons dragonders en alle andere hebben op de stads walle moete 3 a 4 nagte onder den blooten hemel blijve." En let wel: we hebben het over begin januari...
Ook op verschillende kaarten is het overstromingsgebied in 1740 vastgelegd: hier zien we een detail van een dergelijke kaart.
Bron: www.brabantbekijken.nl

Database met duizend verzekeringsfondsen 1827 - 1880
Bronnen door Eric Hennekam

Nieuwe database met duizend onderlinge en commerciële verzekeringsfondsen uit de periode 1827-1880 in Nederland. Een onderlinge verzekering tegen ziekte en andere ellende is al heel oud in ons land. Al in de zestiende eeuw zijn er zulke fondsen. Hoe anders is dat in de Verenigde Staten.

Deze database van L.A. van der Valk op de site van het Huygens ING geeft informatie over de negentiende-eeuwse verzekeringsmaatschappijen. Je kunt op allerlei items zoeken, zoals naam, plaats, provincie, soort verzekering en voorzieningen die uitgekeerd worden.

Om de populariteit even te checken keek ik in de krantenarchieven database Delpher. Daar gezocht naar advertenties van verzekeringsmaatschappijen in de negentiende eeuw. Kwam er vele tienduizenden advertenties tegen in deze krantencollectie.

Zoek eventueel in de andere beschikbare databases:
•A.C.M. Kappelhof en V. Kingma,Onderzoeksgids sociale zekerheid, 1890-1967
•A.C.M. Kappelhof,Onderzoekgids zorgverzekeraars 1870-1968 en http://www.collective-action.info/datasets-various-types-institutions#Guilds
•M.J.B. Schouten en M. van Tielhof,Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in Nederland in de negentiende eeuw
•M. van Tielhof, Erkende verenigingen 1855-1903

Wat korte berichten

Nico Kramers foto's van verwoest Arnhem op internet
ARNHEM - De vele honderden foto's die de Arnhemse fotograaf Nico Kramer vlak na de bevrijding in 1945 maakte van zijn door de Tweede Wereldoorlog getekende stad zijn sinds deze week te bekijken via internet.
Lees verder .....

Getijdenboek
In 2002 kreeg de KB een zeer kostbaar en lang verloren gewaand vijftiende-eeuws verlucht getijdenboek. Het heeft ooit deel uitgemaakt van de beroemde verzameling van de prinsen van Trivulzio te Milaan. De waarde van het handschrift wordt geschat op bijna zes miljoen euro. Voor zover bekend gaat het hier om het duurste particuliere geschenk ooit aan een culturele instelling in Nederland.
Op deze website kunt u door het getijdenboek bladeren.

Parochieregisters online
We zijn er bijna. Help ons de eindmeet te halen!
Het Rijksarchief van België heeft het afgelopen decennium met de hulp van vele steden, gemeenten en parochies om en bij de 26.500 parochieregisters beschreven, gescand en online gebracht. In 2013-2014 werd onze databank verder uitgebreid met meer dan 800 parochieregisters, waarvan een groot deel reeds gedigitaliseerd is en momenteel in de zoekrobot wordt geïntegreerd.
We blijven streven naar een volledige ontsluiting van de parochieregisters voor het hele land.
Lees hier hoe je ons en vele genealogen en onderzoekers kan helpen.

Archieven waterschappen naar Gelders Archief
De oude archieven van de voormalige waterschappen Vallei & Eem en Veluwe verhuizen naar het Gelders Archief in Arnhem. Door de verhuizing, waarschijnlijk eind 2014, nemen in de nabije toekomst de mogelijkheden documenten digitaal te raadplegen toe en wordt het mogelijk om op één plek historisch onderzoek te doen naar de beide vroegere waterschappen. De centralisatie levert een jaarlijkse besparing op van 30.000 euro op. De oude archieven (documenten tot het jaar 1997) zijn nu nog ondergebracht bij Archief Eemland in Amersfoort en CODA in Apeldoorn. Dijkgraaf Tanja Klip: “We zijn er van overtuigd dat de dienstverlening met dit besluit verder wordt verbeterd.”
Bron: Nijkerk.nu

Ledematen provincie Groningen
Deze site bevat per kerspel (kerkdorp) bewerkingen van alle lidmaten administraties van de gereformeerde (hervormde) kerken in de provincie Groningen buiten de stad, vóór invoering van de Burgelijke Stand in 1811. De site is doorzoekbaar via alfabet op kerspel dorpen en ook via de kerspel klik kaart.
Lees verder .....

Bron over de Oostkantons online: de St. Vither Zeitung gedigitaliseerd
Op 25 maart werd in Eupen het digitaliseringsproject St. Vither Zeitung gepresenteerd, een samenwerking van het Algemeen Rijksarchief, het Rijksarchief Eupen en de Duitstalige Gemeenschap van België. De St. Vither Zeitung vormt een buitengewoon rijke bron voor wie de beladen geschiedenis van de Oostkantons wil bestuderen en is voortaan online raadpleegbaar.
Lees hier meer over de geschiedenis van de krant en over het digitaliseringproject.
Klicken Sie hier, um diese Nachricht auf Deutsch zu lesen.

Wat vindt u op de NGV website

Op de "Actueel" pagina vindt u links in het menu een blokje “Zoeken in” met daaronder de 6 volgende menu items:

Familienamen” zijn alle verzamelde familienamen die door de gebruikers zijn opgegeven via "Onderzochte Familienamen" en via de Contactdienst. Zoeken in deze database kan iedereen. Als u contact wil maken met de inzender, moet u op de website geregistreerd zijn. Als u zelf namen wilt toevoegen, moet u allereerst op de website geregistreerd zijn. Nadat u bent ingelogd kunt u via "Mijn Profiel" en de knop "Onderzochte familienamen" uw familienamen toevoegen.
Stamboom” brent u naar een zoekscherm waar u uitgebreid kunt zoeken in de door collega genealogen geplaatste stambomen die zijn aangeleverd via een gedcom bestand.
Contactdienst” linkt u door naar een database met honderduizenden familienamen, via het linker menu kunt u uitgebreide informatie vinden over raadplegen en/of aanmelden.
Het is bijzonder effectief kennis te nemen van wat anderen al hebben gevonden. De Contactdienst inventariseert deze gegevens en bemiddelt tussen de vraag naar en het aanbod van genealogisch onderzoeksresultaten. De bij de Contactdienst opgeslagen gegevens kunnen worden beschouwd als een groot repertorium, waarbij de bron altijd een individuele genealoog is. Het bestand bestaat uit duizenden familienamen, waarbij per plaats het oudst en jongst gevonden gegeven is opgenomen.
VC Collecties” brengt u naar het scherm met de collecties van het verenigingscentrum. U kunt daar zoeken in bibliotheek boeken, bibliotheek heraldiek, index microfiches, bidprentjes, index bibliotheek, periodieken en overlijdensknipsels.
Familiewapens” laat u de familiewapens zien van geregistreerde gebruikers van de NGV site, u ziet een afbeelding van het familiewapen en een uitgebreide beschrijving.
Zoeken op de NGV site” toont u een zoekscherm om te zoeken op de NGV site binnen nieuws, genealogische artikelen, prikborden, profielen, evenementen en cursussen.

Het laatste menublok op de Actueel pagina bevat maar 1 menu item, dit gedeelte van de website is gereserveerd voor het uitvoeren van administratieve functies en alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers.
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar pr_service@ngv.nl

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

Oorlog op papier - Prenten en foto’s uit de Eerste Wereldoorlog

(29 apr)

In het kader van de 12e editie van de Stripdagen Haarlem en het WO1 herdenkingsjaar is vanaf dinsdag 6 mei 2014 de tentoonstelling ‘Oorlog op papier – Prenten en foto’s uit de Eerste Wereldoorlog’ te zien in de Janskerk, het publiekscentrum van het Noord-Hollands Archief op de Jansstraat 40 in Haarlem. Lees verder..
 

Gedecoreerden, Lintjesregen sinds 2004 t/m 2014

(28 apr)
Het NRC houdt een Lintjesregen-database bij. Daarin kun je zoeken naar iedereen die sinds 2004 tijdens de traditionele lintjesregen vlak voor Koninginnedag en nu Koningsdag een lintje kreeg. De database is ook te downloaden als spreadsheet.

De database van het NRC : link Lees verder..
 

Column nr.45

(28 apr)

Bent u geïnspireerd door het artikel Op het slechte pad op bladzijde 98 in Gens Nostra 3/4 (maart/april) 2014 geschreven door Harmen Snel? En wilt u ook eens zien of uw voorouders dezelfde weg bewandeld hebben? Dan zijn daar op internet al enige mogelijkheden voor. Ik noem een paar (willekeurige) sites, waarin ik me beperk tot de periode voor 1811. Zo kunt u voor Fryslân (vroeger Friesland geheten) kijken in de index van de bijlagen van de criminele sententies van het Hof van Friesland (1700-1811). Deze lijst vindt u op hvnf.nl/2011/11/criminele-sententies-hof-van-friesland. Hierin staan: inventarisnummer, datum van het vonnis, naam beklaagde en plaats herkomst. Deze vooronderzoeken leveren soms een schat aan gegevens op, zoals leeftijd, namen ouders, uitgebreide beschrijving van het delict, getuigenverhoren en eventuele eerdere delicten en bewijsstukken. Uiteraard staan in de lijst (ruim 7000 vermeldingen) niet alleen Lees verder..
 

Afscheid van Toon van Gestel, welkom aan John Boeren.

(27 apr) In de ledenvergadering van 22 april hebben we afscheid genomen van Toon van Gestel als initiator en coach van ons bestuur. Hij gaat nu het landelijk hoofdbestuur voorzitten.
We zijn blij met John Boeren als nieuw bestuurslid van onze afdeling.
Het bestuur bestaat nu uit: Peter de Bruin, voorzitter; Annie Duijf, secretaris; Anja van Geel, penningmeester; Hein Brocken, webmaster; John Boeren en Pieter van de Sanden, leden.
Verder zijn het Jaarverslag 2013 en het Financieel Verslag 2013 goedgekeurd. Peter de Bruin is benoemd als afgevaardigde naar de Algemene Vergadering van de NGV en Hein Brocken als plaatsvervangend afgevaardigde.
Het verslag staat onder het kopje Afd. Verslagen: linkLees verder..
 

Hogeschool Utrecht in een praktijkproject met de NGV (5)

(27 apr) Studenten van de Hogeschool Utrecht, faculteit Communicatie en Journalistiek, onderzochten voor de NGV de mogelijkheid om de communicatie met leden en potentieel nieuwe leden te verbeteren. Het project is begin februari gestart en midden april afgesloten. Door het inzetten van jonge mensen onder leiding van professionele communicatiemensen denken we onze verbeterpunten te kunnen prioriteren en ook de aansluiting met de maatschappij te kunnen behouden. Lees verder..
 

Delpher als bron voor genealogie

(26 apr) Naar aanleiding van het bericht dat de KB onlangs zo'n duizend boeken online gezet heeft kreeg ik een bericht van dhr. Boers, die een aantal opzoekingen gedaan had in de rubriek boeken.
Zijn ervaring is dat er veel gegevens te vinden zijn, ook op het gebied van genealogie.

Alleen al het intikken van het woord "genealogie" in het zoekveld in het tabblad boeken levert 216 resultaten op. Lees verder..
 

De afd.Zeeland op Facebook

(26 apr) Sinds kort is onze afd. ook aanwezig op Facebook. Wij zijn te vinden op het volgende adres: link Lees verder..
 

Ruim duizend nieuwe boeken in Delpher te vinden

(24 apr) Voor het eerst zijn er nieuwe boeken aan Delpher toegevoegd. Het gaat om 1200 titels (1913-1929) uit de KB-collectie, die binnen het Metamorfoze-project zijn gedigitaliseerd.
Het merendeel van de titels betreft non-fictie: veel wetten (zoals de Trekhondenwet), architectuur, topografie, flora en fauna van Nederlands-Indië, godsdienstige en politieke geschriften en een klein deel literatuur, zoals een enkel boek van Couperus.

Bekijk eens enkele onvermoede pareltjes:
- Een handboekje over de inrichting van winkels, van de Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat; (link)
- Historisch overzicht van karikaturen over artsen, door de journalist en karikaturist Cornelis Veth; (link)
- IJs, vruchtenschotels, verfrisschende dranken van Martine Wittop Koning, lerares in koken en voedingsleer.(linkLees verder..
 

Amersfoort en omstreken 2014/nr2

(24 apr) Veel interne zaken met enkele aardige verslagen van
Voordrachten Lees verder..
 

Gemeentearchief van Leidschendam-Voorburg verhuist naar Den Haag

(22 apr) Het gemeentearchief van Leidschendam-Voorburg verhuist naar Den Haag. M.i.v. donderdag 17 april donderdag is het archief niet meer te bezoeken aan de Herenstraat in Voorburg.

Het historische archief bestaat uit ongeveer twee kilometer archieven van het gemeentebestuur, gemeentelijke instellingen en particulieren zoals kerken, verenigingen, families en personen. Sommige stukken gaan terug tot de zestiende eeuw. Lees verder..
 

WhatsApp groeit als kool

(22 apr) WhatsApp is een berichtendienst voor hedendaagse smartphones waarmee men gratis via een internet kunt chatten en foto's en video-opnames kunt uitwisselen. Uitgebracht in 2009 door iPhone, later ook voor besturingssystemen als iOS 4.3, Android telefoons vanaf Android 2.1, Windows Phones vanaf Windows Phone 7.5 en Blackberry telefoons vanaf OS 4.6. Lees verder..
 

Cursus Stamboom onderzoek voor beginners

(19 apr) In het Westfries Archief wordt in oktober en november 2014 weer een cursus Stamboomonderzoek voor beginners gegeven. Lees verder..
 

Ancestry.com een machtige genealogische onderneming

(19 apr) Onlangs kwamen nieuwe gegevens vrij over deze machtige genealogische onderneming. Ancestry.com heeft nu 1600 werknemers in dienst en hun bestand omvat 10 petabyte (10 quadriljoen bytes) bytes, die uit 13 miljard, gestructureerde én ongestructureerde records bestaat. Lees verder..
 

WEST- NOORD BRABANT 2014/1

(17 apr) Prachtig uitgevoerd blad Lees verder..
 

Noordkopstukken 2014/nr 2

(16 apr) 4 aardige genealogische verhalen Lees verder..
 

Tijdschrift 'Familie In Beeld' vermeldt NGV Verenigingscentrum

(15 apr) Eind maart verscheen het vierde nummer van het kwartaalblad 'Familie in Beeld'.
Geïnteresseerden vinden het blad in de winkels voor boeken en tijdschriften.
'Familie in beeld' propageert, leert en helpt om op een bijzondere, creatieve manier een familiegeschiedenis-album of kwartierstaat-album te maken.
In het maartnummer van het blad staat ook een artikel over ons Verenigingscentrum in Weesp. In de stijl van 'Familie in beeld' wordt een overzicht van de collecties in ons VC gepresenteerd.

De boodschap is dat iedereen in Weesp welkom is en wie geen lid is van de NGV krijgt een mooie kans kennis te maken.
Met de bon uit het blad krijgt men gratis toegang tot het NGV-Verenigingscentrum. Lees verder..
 

Afdeling Apeldoorn e.o. in programma De Vereniging van RTV Apeldoorn

(15 apr) Henk Weltje en Frans Nelis waren op woensdag 9 april in het programma De Vereniging van RTV-Apeldoorn in gesprek met Erika Mous. Het programma duurde een uur en het gesprek werd enkele malen onderbroken om een door ons gekozen stukje muziek te laten horen.
Het is een aardige promotie voor genealogie in het algemeen en voor onze afdeling in het bijzonder geworden.
Als U het programma wilt beluisteren, klik dan op link Lees verder..
 

Boer zoekt roots. Op zoek naar het oudste boeren- of tuindersbedrijf in Nederland

(15 apr) Windesheim, LTO Noord, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)en Rabobank zijn op zoek naar het oudste agrarische familiebedrijf in heel Nederland, van Groningen tot Zeeland. Boeren en tuinders waarvan het bedrijf al vele generaties in de familie is, worden opgeroepen zich aan te melden vóór 1 juni 2014. Lees verder..
 

DNA en persoonsidentificatie op naambasis.

(15 apr) In een recente BBC uitzending werd het werk van een forensisch genealoog onder de publieke aandacht gebracht. De grote betekenis van misdaad opsporing door de koppeling van genealogisch gegevens aan het DNA heeft geleid tot het ontstaan van deze nieuwe beroepsgroep: forensische genealoog. In heel wat gevallen kan een achternaam worden gekoppeld aan het DNA-profiel. In toenemende mate maakt de recherche bij de opsporing van misdaden hiervan gebruikt. Het is wel geen perfect middel. Maar is sommige gevallen kan het de politie belangrijke vingeraanwijzingen geven in welke richting men verder moet gaan zoeken. Lees verder..
 

Hogeschool Utrecht in een praktijkproject met de NGV (4)

(14 apr) Vervolg op het bericht van 22 februari, 12 maart 2014 en 1 april.
Studenten van de Hogeschool Utrecht, faculteit Communicatie en Journalistiek, onderzoeken voor de NGV de mogelijkheid om de communicatie met leden en potentieel nieuwe leden te verbeteren. Het project is begin februari gestart en wordt begin april afgesloten. Door het inzetten van jonge mensen onder leiding van professionele communicatiemensen denken we onze verbeterpunten te kunnen prioriteren en ook de aansluiting met de maatschappij te kunnen behouden. Lees verder..
 

Heimat und Front 1914 – 1918

(14 apr) Emslandmuseum zeigt Kriegserinnerungen

Das Lingener Museum zeigt derzeit eine Sonderausstellung über den Ersten Weltkrieg aus regionaler Perspektive. Fotos und Erinnerungsstücke sowie Nachlässe von Kriegsteilnehmern und Zeitzeugen dokumentieren, wie Menschen aus Lingen, dem Emsland und der Grafschaft Bentheim den Ersten Weltkrieg an der Front und in der Heimat erlebt haben. Lees verder..
 

Voor-christelijke sporen en volksverhalen in Beuningen

(14 apr) Beuningen is meer dan alleen een mooi gebied met verspreid liggende boerderijen met een lange historie. Wie goed kijkt kan allerlei elementen ontdekken waarvan de historie ver terug gaat in de tijd. Ook volksverhalen die in het (recente) verleden de ronde deden hebben een lange historie. Op uitnodiging van de historische vereniging De Dree Marken verzorgen Harry Booijink en Dick Schlüter over deze onderwerpen op 8 mei in café-restaurant `t Sterrebos in Beuningen een lezing.

8 mei 2014
Aanvang 20.30 uur.
(zaal open vanaf 20.00 uur). ‘t Sterrebos schenkt de koffie gratis. Lees verder..
 

Jaarboek 2013 – de Publication de la Société Royal Historique et archéologique dans le Limbourg

(12 apr) Keur van Limburgse geschiedenis van wetenschappelijk niveau
Mede verslag van gebeurtenissen rond het 150 jaar bestaan van de Sociëteit (toekenning koninklijke) Lees verder..
 

Koggenland 2014/nr1

(12 apr) NGV OWF bestaat 30 jaar. Men viert dit met een vergadering 17 mei, er is ook een DVD beschikbaar met een kwartierstaten boek Koggenland, het periodiek Koggenland 1985-2013, oude plaatsnamen, geslachtsnamen, beroepen Franse en Latijnse genealogische termen, regels vernoemen, genealogisch woorden boek en paleografie
Verder : Lees verder..
 

Bevolkingsregisters van o.a. Breda in Wiewaswie

(11 apr) Van het Stadsarchief Breda ontvingen we het bericht, dat ze samen met andere archieven via de website WieWasWie een zogeheten vele handen projekt zullen starten. Lees verder..
 

NGV-Vrijwilliger, vergeet het Hoofdbestuur niet?

(11 apr) Tijdens het periodieke overleg met andere genealogische organisaties in Nederland kwam het bijzondere van de NGV weer eens duidelijk naar voren. Lees verder..
 

Populariteitslijsten Nederlandse voornamen

(11 apr) Populariteitslijsten van topnamen (eerste voornaam) kunnen worden getoond voor gemeente (status 2007), regio (40 zogenaamde COROP gebieden), provincies, of Nederland.
Bij gemeente moet een gemeentenaam worden ingevuld, een jaar gekozen en dan zoek!.
Voor regio kan uit een lijst gekozen worden die ook provincies en Nederland bevat, en dan eveneens een jaar en zoek!.
Een lijst wordt getoond wanneer de topnaam (voor jongens of meisjes) minstens 50 naamdragers heeft. Bij die grens heeft de lijst enige statistische stabiliteit. Als dat aantal niet wordt gehaald, dan wordt het tijdinterval automatisch vergroot tot 5, 10 of 25 jaar. Indien bij een gemeente dan nog geen lijst wordt getoond kan beter voor de bijbehorende regio worden gekozen. Er worden maximaal 100 topnamen getoond. Een naam moet minimaal 5 naamdragers hebben om getoond te worden. De laatst getoonde namen behoren tot de groep met eenzelfde aantal naamdragers die nog volledig kan worden getoond zonder het totaal aantal van Lees verder..
 

Ruim 30.000 afleveringen van krantentitels erbij op Delpher

(11 apr) Er zijn tienduizenden afleveringen van diverse krantentitels aan Delpher (de zoekmachine van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag) toegevoegd.
Dit is de eerste uitbreiding sinds de lancering van Delpher. Het gaat om een aantal belangrijke titels, waar veel vraag naar is.

U vindt nu ruim vierduizend meer afleveringen van De Telegraaf en het Nieuwsblad van het Noorden.
Verder zijn meer dan 5.000 afleveringen van de voormalige dagbladen Het Volk en De Volksvriend en duizenden afleveringen van de Indische kranten De Locomotief en het Soerabaijasch handelsblad toegevoegd.

Download de pdf op Delpher voor een compleet overzicht van alle krantentitels en de recente toevoegingen (32 pag). (link).

Een compleet overzicht van collecties die in de (nabije) toekomst worden toegevoegd staat in deze pdf (link). Lees verder..
 

Gens Propria 2014/nr

(11 apr) Zeer lezenswaardig nummer met enkele artikelen geschikt voor landelijke verspreiding Lees verder..
 

Mededelingenblad Delfland 2014/nr 1

(10 apr) Overwegend afdelingszaken met een kleine aardigheid Lees verder..
 

Afdelingsblad Apeldoorn e.o. 2014-1

(09 apr) Voor een groot deel agenda en (jaar)verslagen. Lees verder..
 

11 en 30 / nr 2

(08 apr) Toch weer als altijd een apart nummer Lees verder..
 

Vandaag is de 2500ste link toegevoegd in de sectie LINKS

(07 apr) Dit deel van de NGV website (te bereiken via Links in de groene balk) bevat 2500 verwijzingen naar interessante sites die betrekking hebben op de genealogie. Dank zij de inspanningen van onze moderator Bert wordt deze verzameling verder uitgebreid. Ook worden deze links regelmatig gecontroleerd op geldigheid. Lees verder..
 

Twente genealogie 2014/nr 1

(07 apr) Enkele leerzame verhalen Lees verder..
 

Nieuwe bestuursleden en redactie afdelingsblad gezocht

(06 apr) Na het aftreden van het vorige bestuur in december 2013 is de afdeling op zoek naar leden, die de afdeling West-Noordbrabant nieuw leven willen inblazen. Lees verder..
 

HERALDISCH TIJDSCHRIFT 2014/NR 1

(06 apr) Weer een prachtig geïllustreerd nummer Lees verder..
 

Wij van Zeeland 2014/2

(05 apr) Boordevol en zeer fraai uitgevoerd nummer Lees verder..
 

Apeldoornse bevolkingsregisters online.

(04 apr) Tijdens het Historisch Café van vrijdag 4 april is het bevolkingsregister van Apeldoorn over de periode 1829-1939 officieel online gegaan op de website van CODA-kenniscentrum. Daar staat ook uitleg over hetgeen nu beschikbaar is en over de te verwachten uitbreidingen. Lees verder..
 

Museumweekend 5 & 6 april, Thema van dit jaar: "Doe een museum"

(04 apr) Op 5 en 6 april 2014 zullen Nederlandse Musea voor de 33ste keer hun deuren openen voor (nieuw) museumpubliek tijdens het Museumweekend.
Je kunt de musea die deelnemen vaak met korting bezoeken, soms kost het je zelfs helemaal niets. Tijdens het weekend worden er allerlei activiteiten
georganiseerd.
Heb je na dit weekend de smaak te pakken, dan kun je ervoor kiezen om een Museumkaart (voorheen Museumjaarkaart) aan te schaffen. Het thema voor 2014: Doe een museum.

Benieuwd naar welke musea doen mee op 5 en 6 april 2014? Lees verder..
 

Sonttolregisters online.

(03 apr) Een belangrijke bron voor de geschiedenis van de Nederlandse schippers ter koopvaardij tussen 1500 en 1850 wordt gevormd door de Sontolregisters (STR). De STR vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat die de Noordzee en Oostzee met elkaar verbindt. Ze bevatten de gegevens van 1,8 miljoen doorvaarten uit de periode 1497 - 1857. Ongeveer de helft daarvan betreft tolaangiftes door Nederlandse schippers. De aangifte van elke doorvaart bevat in principe de datum, de naam en de woonplaats van de schipper, de haven van vertrek, de haven van bestemming, de samenstelling van de lading en de tol.
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar te Leeuwarden zijn een elektronische databank aan het realiseren waarin al die gegevens toegankelijk worden gemaakt. Deze databank, Sonttolregisters online (STRO), is voor iedereen gratis online raadpleegbaar via soundtoll.nlLees verder..
 

GenVer gaat stoppen

(02 apr) Door de forse recente wijzigingen bij FamilySearch is het niet meer mogelijk om voor GenVer in de toekomst de juiste / gewenste kwaliteit te realiseren.

De tijd en energie, die er in gestopt moet worden om het een en ander te herstellen, zal neer komen op een dagtaak. En deze is helaas niet beschikbaar. Een hobby moet leuk blijven.
Een reden om er mee te stoppen. Ergens medio juli 2014 zal GenVer "uit de lucht" gaan. Tussentijds zal er, met de beschikbare uren, nog wel het een en ander worden aangepast. Lees verder..
 

Archiefonderzoek in België

(02 apr) De deelnemers aan de recente ALV van de afdeling LBZ (29 maart 2014) hebben als lezingonderwerp met de meeste stemmen, namelijk 20, gekozen voor Archiefonderzoek in België. Het onderwerp is dus interessant voor onze leden. Onlangs bracht het Belgische Rijksarchief over dat onderwerp een pdf-brochure uit aangekondigd in hun Nieuwsbrief 27 waarin onderstaand bericht stond. Lees verder..
 

Hogeschool Utrecht in een praktijkproject met de NGV (3)

(01 apr) Vervolg op het bericht van 22 februari en 12 maart 2014.

Studenten van de Hogeschool Utrecht, faculteit Communicatie en Journalistiek, onderzoeken voor de NGV de mogelijkheid om de communicatie met leden en potentieel nieuwe leden te verbeteren. Het project is begin februari gestart en wordt begin april afgesloten. Lees verder..
 

Stichtse Heraut 2014/2

(01 apr) Merendeel intern afdelingsnieuws
2 artikelen van genealogisch belang Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

di 06 mei Hoogeveen Genealogisch Inloop Spreekuur Hoogeveen
di 06 mei Haarlem Voorouder-spreekuur
di 06 mei Den Helder Inloopmiddag bibliotheek Den helder
di 06 mei Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
di 06 mei Groningen Afdelingsledenvergadering (ALV)
di 06 mei Pijnacker 'WILLEM II – DE KONING EN DE KUNST'
wo 07 mei Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
do 08 mei Delfgauw Afdelingsledenvergadering en 'Familiegeschiedenis schrijven: een heel avontuur'
vr 09 mei Tiel Genealogisch CAFÉ
za 10 mei Leiden Contactochtend, 'Op zoek naar voorouders'
za 10 mei . Jaarlijkse excursie naar Firdgum
za 10 mei Kapelle lezing door Cees Heystek over Heraldiek
za 10 mei Borne Verzetsstrijder Majoor Henk Brinkgreve. Lezing door Jelle Hooiveld
ma 12 mei Vinkeveen Inloopavond van de genealogiegroep Oudheidkamer De Proosdijlanden
di 13 mei ’s-Hertogenbosch Bezoek aan BHIC ’s-Hertogenbosch
di 13 mei Nijmegen Filmavond door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld
di 13 mei Eersel Lezing: 'Maria, de Moeder van Jezus, gezien door protestantse ogen'
di 13 mei Eindhoven 'Tesbuukskes'
wo 14 mei Utrecht Lezing over Heraldiek
do 15 mei Den Helder Inloopmiddag bibliotheek Den helder
do 15 mei Amersfoort Lezing: een boek maken in Word.
vr 16 mei Eijsden Officiële opening van het Familiemuseum in Eijsden
za 17 mei Utrecht NGV Algemene Vergadering
za 17 mei Haarlem Voorouder-spreekuur
ma 19 mei Hoorn Voorouder-spreekuur
di 20 mei Den Helder Inloopmiddag bibliotheek Den helder
di 20 mei Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 21 mei Breda Informatie / presentatie NGV website
di 27 mei 's-Gravenhage Stamboomcafé CBG -

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

ma 12 mei 's-Gravenhage Workshop 'Eerste Hulp bij Historisch Onderzoek' - deel 2

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

30 apr Gezocht nazaten van Barent Kroon en Lijsje vd Kraan gehuwd te Stompwijk 12-05-17
29 apr Overlijden van Jeltje Jans te Beetsterzwaag(?)
27 apr Henrich, Dietrich en Albrecht Dickhof (Dijkhoff/Dieckhoff/Deckhoff) 1694 Zwolle
26 apr Nieuws van Google Maps
25 apr Japanse onderneming helpt bij het digitaliseren van de Vaticaanse bibliotheek
17 apr Up-Date Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland
14 apr LANTINK-DELMTE
11 apr Pinterest: de snelst groeiende genealogische website
11 apr Albert Martens en Hilleghien Pracken
09 apr De Eerste Wereldoorlog
09 apr Bericht uit archief Gelderland
08 apr Perceelnummers Gemeente Hoogeveen van 1800 tot 2000
06 apr Franse trouwakte
05 apr Hendrik Meijers
04 apr Hillechien Wichers

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van evenementen

vr 25 apr Arnhem Rondleiding Gelders Archief
di 22 apr TILBURG Lezing "Vader onbekend"
di 22 apr TILBURG Agenda afdelingsledenvergadering NGV-HTB.
za 12 apr Hoogeveen Geschiedenis van de Kop van Overijssel en het gemeentearchief van Steenwijkerland
za 12 apr Borne Ons Moderne Dagelijkse Brood

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2014 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257