NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2014 nummer 57

zaterdag 1 maart 2014

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente genealogische artikelen
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

Spiegel je aan je moeder's moeders

Met genealogie kan je alle kanten uit. Dat valt meteen op wanneer je genealogen ontmoet. Ze verzamelen waardevolle gegevens, maar ieder op een eigen manier. Sommigen zijn vooral geinteresseerd in aantallen en komen met duizelingwekkende getallen. Bij zoveel voorouders kan ik me geen beeld vormen. Dat hoeft ook niet, ze zitten allemaal in een database en zijn per kerngezin direct opvraagbaar. Anderen bouwen een summiere stamboom als basis en zoeken daar mooie verhalen bij. Het worden documenten al dan niet in boekvorm bewaard. Het is een hele kunst om bij het graven in het verleden bijzondere voorouderlijke figuren op te sporen. Je hoort mensen zeggen, dat er nu net in hun familie niets te beleven valt. Dat komt natuurlijk omdat er globaal genomen weinig informatie bewaard is gebleven. Genealogen, oud of jong, je ziet ze eenzaam ploeteren in archieven of in het middelpunt stralen bij familiebijeenkomsten. Ze zijn allemaal verschillend, maar delen dezelfde liefde voor de voorouders. Ze werken aan het in kaartbrengen van een naamstamreeks. En daar zie ik plotseling een heel groot probleem...

Wanneer de dataverzamelaars versus de verhalenzoekers met elkaar in discussie gaan stuiten ze op de vele onzekere factoren van genealogie als hulpwetenschap. Kinderen kunnen soms een andere vader hebben dan er op papier vermeld staat. Onlangs onthulde schrijfster Annejet van der Zijl, dat biermagnaat Freddy geen biologische Heineken was. Het feit was al wel bekend binnen de familie, maar zij mocht het in de biografie die ze over de oprichter van het biermerk schreef naar buiten brengen. Mogelijk heeft het een precedentwerking en kunnen anderen ook makkelijker voor hun "onechte" (voor)ouders uitkomen. Alleen zijn zulke zaken vaker onbenoemd gebleven dan dat ze middels overlevering zijn doorgegeven.
Het probleem van onbekende ouders kan iedere genealoog veel onrust bezorgen. Er ontstaan gaten in de stamboom, het zoeken houdt op. Voor mensen met prangende vragen als "waar kom ik vandaan?" is het een onoverkomelijk iets. Gelukkig kan men in deze tijd de hulp van de genetische genealogie inroepen.

Biologische afstamming werpt een nieuw licht op kwesties van bloedverwantschap en opvoeding. Wat is sterker? Wanneer wordt je identiteit door je genen of door het leven van je opvoeders bepaald. Stief- of adoptiekinderen kunnen zelfs op hun niet-biologische ouders gaan lijken. Er wordt nu onderzocht of genen die als "open elementen" fungeren vatbaar zijn voor "invulling". Dat lijkt ook zo te zijn bij zeer zeldzame gevallen waarbij kinderen vlak na de geboorte verwisseld zijn. Dat zoiets helemaal niet ondenkbaar is, vertelt het verhaal van de tienermoeder Sophie Serrano, die in een Franse kliniek in 1994 de dochter van een ander toegewezen kreeg. Toen het incident ontdekt werd, was het meisje inmiddels al een jaar of twaalf. Sophie wilde het kind dat zij grootgebracht had als haar eigen dochter behouden. Dan zie je hoe gecompliceerd het begrip "nakomeling" kan zijn. Was het voor alle partijen beter geweest als zij het niet ontdekt hadden?

Tja, en nu dan het grote probleem waarover ik begonnen was. Ik heb het in bovenstaande voorbeelden nog niet aangestipt. Het ligt niet zozeer in het feit dat genealogen de verbintenissen tussen voorouders en nageslacht heel nauwkeurig onder een loep moeten bekijken. Nee, het raadsel waar ik mee worstel, het probleem dat ik signaleer, gaat niet over hoe een stamreeks tot stand komt, of die juist is of dat er mogelijk fouten in zijn geslopen... Het gaat mij erom dat er -in het algemeen- te veel gewicht aan de patrilineaire stamreeks wordt toegekend. Zo veel zelfs dat het de matriliniaire baarreeks overschaduwt. Toen ik aan een vriendin vroeg of zij misschien wist waarom vrouwen zo vaak de genealogie van hun vader belangrijker vinden dan die van hun moeder, antwoordde ze: omdat mannen een grotere stem hebben binnen het gezin. Dat verklaart misschien een heleboel.

Het thema van Internationale Vrouwendag op 8 maart 2014 is OMDENKEN. Het is een redelijk nieuw begrip en zou een sleutelwoord kunnen zijn voor vrouwen die aan genealogiebeoefening doen. Waarom zouden de vader's vaders meer tot de verbeelding spreken? Vrouwen die zich afvragen waar ze vandaan komen hoeven helemaal niet ver te zoeken. Ze hebben geen database met duizenden namen nodig. Ze kunnen (als ze willen) letterlijk in een rechte lijn, via de voorouderlijke baarmoeders, terug in de tijd. Zo mooi, eenvoudig en puur kan het zijn. Bekijk, als voorbeeld, het NGV-boek "Dameslijnen" uit 2008 en spiegel je vervolgens aan je eigen moeder's moeders.Op 8 maart 2008 vierde de afdeling Utrecht van de NGV het zestigjarig bestaan. Dit was ook de honderdste Wereld Vrouwendag en dat bracht het afdelingsbestuur ertoe een bundel matrilineaire stamreeksen uit te geven. Het boek is samengesteld uit bijdragen van leden en werd geredigeerd door een bekwame redactie. Het resultaat is een bundel van 90 stamreeksen, dameslijnen genoemd. Gemiddeld tellen ze acht generaties en waaieren uit over geheel Nederland en zelfs ver daarbuiten tot in Nederlands IndiŽ, Suriname en Afrika. Samen bevatten ze ruim 1300 familienamen, die uiteraard door middel van een index zijn terug te vinden.

Carla van Beers
februari 2014
Zie ook:
www.familiearchieven.nl/overgrootmoeders004.html
familiearchieven.nl
bronnen


De lange schaduw van de Trojaanse oorlog

Onderzoek naar Trojaanse sagen in de Nederlanden

In de Nederlanden gingen in de late Middeleeuwen nogal wat mythologische verhalen over de Trojaanse oorlog rond. Door historici zijn ze lang afgedaan als bizarre historische uitwassen en werden ze vaak genegeerd. Neerlandica Wilma Keesman (UvA) onderzocht deze Troje-sagen in de Nederlanden. Zij ontdekte waarom het zo belangrijk was, niet alleen voor vorsten van die tijd maar zelfs voor complete steden, om een link met een Trojaanse held te hebben.
door Maarten Muns

De Trojaanse oorlog is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de Griekse mythologie. Het beroemdste verslag ervan – hoewel pas eeuwen later opgeschreven – is de Illias van de Griekse schrijver Homerus (ca. 800 v.Chr. – ca. 750 v.Chr.). De oorlog begon volgens Homerus met een twist tussen de goden. De oude Grieken zagen de Trojaanse Oorlog als het einde van de mythologische tijd en het begin van de historie. Een echte oergebeurtenis dus.

Paris en Menelaos (de twee middelste figuren) bevechten elkaar tijdens de
Trojaanse oorlog, terwijl Afrodite (links) en Artemis toekijken. wikimedia commons
;

Om hun beschavingsniveau en machtspositie te legitimeren verzonnen veel machtige steden uit de oudheid voor zichzelf een mythologische link met een van de helden uit deze oorlog. Het belangrijkste voorbeeld is dat van de Romeinse dichter Vergilius, die een verhaal schreef waaruit bleek dat de Trojaanse held Aeneas na de oorlog een lange reis maakte om uiteindelijk in ItaliŽ te landen, waar zijn nakomelingen de stad Rome stichtten.

De Trojaanse Oorlog
Volgens de mythe ontstond de Trojaanse Oorlog na een symbolische ruzie tussen de godinnen Hera, Pallas Athene en Afrodite. Oppergod Zeus stuurde de godinnen naar de Trojaanse prins Paris, die de knoop moest doorhakken. Hij koos voor Afrodite en in ruil voor deze gunst liet Afrodite Helena, de vrouw van koning Menelaos van Sparta en de mooiste van alle Grieken, verliefd worden op Paris. Toen Paris Helena meenam naar Troje werd Menelaos woest. Hij verzamelde een groot leger Grieken en trok ten strijde. Pas na tien jaar lukte het de Grieken de stad Troje in te nemen, door een list van de Griekse held Odysseus: het bekende houten paard van Troje

Maar ook toen de klassieke oudheid al lang voorbij was, gebruikten Europese vorsten en steden, naar goed Romeins voorbeeld, een mythologische link met de Trojanen om hun machtspositie te legitimeren. Veel geschiedenissen openden daarom met de val van deze stad en de daarop volgende avonturen van een eigen Trojaanse stamvader.
Ook in de Nederlanden gebeurde dat volop. Zo voerde hertog Jan I van Brabant (die van het biermerk) rond 1270 in een aantal genealogieŽn zijn eigen stamboom, via Karel de Grote en de Merovingische koningen, terug op Trojaans bloed.

Bloedlijntjes zoeken
In de Middeleeuwen werd de Trojaanse oorlog gezien als allesbehalve een mythe. Het was een historisch feit, maar de middeleeuwers hadden – door de sterke invloed van het christelijk geloof – bepaald een andere opvatting van de geschiedenis dan wij tegenwoordig hebben. De geschiedenis werd uitgelegd als de opeenvolging van vier wereldrijken, te weten het Babylonische rijk, het Medisch-Perzische rijk, het Grieks-Macedonische rijk en het Romeinse Rijk, waarvan de laatste het belangrijkste was. In het Romeinse Rijk werd immers Jezus Christus geboren.

Troje was – via Aeneas – als de moederstad van Rome aangewezen en moest de moederstad zijn voor iedereen die dat voorbeeld wilde volgen. De Merovingische koningen – Karel de Grote en ook de latere keizers van het Heilig Roomse Rijk – zagen allemaal hun rijk als opvolging van het machtige, maar ten onder gegane Romeinse Rijk. Er was dus nogal wat aangelegen om een bloedlijntje met een Trojaanse held te hebben. Trojaans bloed betekende van oudsher uitverkiezing, soevereiniteit en de hoogste wereldlijke macht. Hertog Jan wilde zijn macht legitimeren en mogelijk zelfs een aanspraak doen op de Heilig Roomse keizerskroon (die van 1246 tot 1273 vacant was).

Een van de vele illustraties uit het Troje-epos Historia Destructionis Troiae, van de Italiaan Guido de Columnis. Zijn werk was van groot belang voor de overlevering van Troje-sagen in de middeleeuwen.;

Uiteindelijk legde bijna heel Europa de eigen oorsprong in Troje. De Troje-sagen werden een van de eerste gezamenlijke Europese oorsprongsgeschiedenissen. Zo waren alle Europeanen, de vorsten voorop, als Trojanen een uitverkoren volk. De door God gezonden culturele overwinnaars van de barbaarse toestand waarin Europa zich ooit bevond.

Kwetsbare traditie
Dat helpt te verklaren waarom de Troje-mythen ook in de Nederlanden zo populair waren. De Trojaanse oorlog was het eerste niet-religieuze onderwerp waarvoor de beginnende drukpers in de Nederlanden gebruikt werd. De vele herdrukken geven aan hoe gretig de verhalen aftrek vonden. De oude Brabantse Troje-sage werd nog tot in de zestiende eeuw verspreid. Deze belangstelling voor Troje was vaak direct verbonden met de eigen herkomst uit de stad. Want ook steden legitimeerden hun machtspositie met een beroep op Troje. Zoals Brugge, dat zichzelf op ťťn lijn met Rome en andere Trojaanse dochterssteden plaatste.

De stad Troje heeft echt bestaan en lag bij het huidige Hisarlik in Turkije. Er zijn verschillende lagen bebouwing ontdekt, wat erop wijst dat de stad heel oud is en meerdere keren verwoest (en weer opgebouwd) werd. Er zijn sporen van grote verwoesting gevonden in de twaalfde eeuw vůůr Christus – waarschijnlijk door oorlog – in de archeologische laag die VIIa genoemd is, wat grofweg overeenkomt met de traditionele datering van de Trojaanse oorlog volgens Homerus. In zijn tijd was Troje een indrukwekkende ruÔne. Veel historici zien de Illias als een literair verhaal in een historische context. Maar over de daadwerkelijke verhouding tussen die twee kunnen onderzoekers het nog niet eens worden.

Om te concurreren met de Brabantse machthebbers en de over Holland regerende Bourgondische koningen, creŽerden de Hollandse graven in de vijftiende eeuw hun eigen Troje-sage. De Hollandse graven zouden direct van de Merovingers afstammen, die weer een bloedlijn met Troje hadden. Van het Hollandse volk werd eerder juist al gekscherend gezegd dat ze afstamden van de door Brutus – een achterkleinzoon van Aeneas en de eerste legendarische koning van Groot-BrittanniŽ – verjaagde reuzen.

Door de politieke versnippering en bijbehorende machtsstrijd deden in de Nederlanden zelfs meer Troje-sagen de ronde dan in omringende landen, aldus promovenda Wilma Keesman in haar proefschrift. Juist de veelheid aan Nederlandse sagen maakte de Troje-traditie hier kwetsbaar. Drukkers waren selectief; het drukken van kleine, lokale Troje-sagen, was economisch riskanter en gebeurde dus niet. Verhalen werden gecombineerd en door de Nederlandse Opstand en centralisatiepolitiek verdween de oorspronkelijke betekenis van de mythen langzaam uit zicht.

Wilma Keesman promoveerde op 5 februari aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘De eindeloze stad. Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de (laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden’
Bron: www.kennislink.nl

Geestelijke goederen op de Oost-Veluwe

Nadat de Reformatie op de Veluwe (ca. 1581-1590) werd ingezet werden de voormalige geestelijke goederen van RK-instellingen geconfisqueerd. Omstreeks 1598-1600 werd een inventarisatie van deze goederen gemaakt, die werden opgetekend in twee lijvige protocollen. Van een deel is door Evert de Jonge een transcriptie gemaakt. Het betreft kloosters en kerken op de Oost-Veluwe. Voor de volledige geschiedenis van de confiscatie en de mogelijkheden voor genealogisch onderzoek wordt verwezen naar het artikel in Veluwse Geslachten, 26e jrg. (2001), pag. 253 e.v. ‘Archieven van geestelijke instellingen als bron van genealogisch onderzoek’.
Op de website van Veluwse geslachten vindt u een link naar de "Transcriptie Geestelijke goederen op de Oost-Veluwe".

Ontstaan der grondwet

Met het vertrek van de Franse troepen eind 1813 werd de onafhankelijkheid van de Nederlanden hersteld en konden als het ware nieuwe fundamenten voor het politieke bestel worden gelegd. Begin december van dat jaar werd reeds een nieuwe orde gevestigd: prins Willem Frederik van Oranje-Nassau, de zoon van stadhouder Willem V, werd uitgeroepen tot soeverein vorst. Nog in dezelfde maand riep Willem Frederik een commissie in het leven die werd belast met de vervaardiging van een nieuwe grondwet. De commissie stond onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834), die reeds in 1812 een schets voor een voorlopige grondwet had gemaakt. De commissie kwam op 27 december 1813 voor het eerst bijeen. Drie maanden later, op 29 maart 1814, werd het voorstel van de commissie goedgekeurd.

Nadat ook in de Zuidelijke Nederlanden de Fransen waren weggetrokken, werd op het Congres van Wenen besloten tot een vereniging van Noord en Zuid. De vereniging leidde tot aanpassingen van het staatsbestel en tot een gewijzigde grondwet, die wederom door een commissie onder leiding van Van Hogendorp werd opgesteld.

De uitgave bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt het ontstaan van de grondwet van 1814, het tweede deel die van 1815. Het opgenomen bronnenmateriaal bestrijkt echter een ruimere periode dan de titel van de uitgave doet vermoeden. In de uitgave zijn ruim 500 stukken opgenomen, variŽrend van schetsen voor de grondwet en notulen van de vergaderingen van de grondwetcommissies tot correspondentie van verschillende leden van de commissies en de briefwisseling tussen Van Hogendorp en Willem Frederik, later koning Willem I. De documenten zijn gesteld in het Nederlands, Frans en Engels.
Klik HIER voor een digitale versie van het ontstaan van de grondwet.
Via DEZE link kunt u de grondwet even rustig lezen op een regenachtige dag.

Wat korte berichten

Rechtenvrije afbeeldingen zoeken
Via de website CCSearch, wat staat voor Creative Commons Search, kun je in een keer via verschillende zoekmachines zoeken naar rechtenvrije afbeeldingen. Lees wel de waarschuwing op de website. Ook met Every Stock Photo kun je zoeken naar rechtenvrije afbeeldingen.

Feest! Weet wat je viert
Ieder jaar is het Kerstmis, Pasen en Sinterklaas. Maar wie weet wŠt we dan vieren? Waarom valt bijvoorbeeld Valentijnsdag op 14 februari? Waarom hebben we vrij met Pinksteren? Waar komen al die verschillende feesten vandaan en wat is hun betekenis?
Feestweetwatjeviert.nl geeft antwoord op alle vragen over christelijke en andere religieuze feesten in Nederland.

First World War 100
Na een digitaliseringsperiode van bijna drie jaar heeft het Brits Nationaal Archief de eerste driehonderdduizend pagina's uit dagboeken van Britse frontsoldaten uit de Eerste Wereldoorlog online gepubliceerd.
Op de website First World War 100 (vernoemd naar het honderdste herdenkingsjaar van de oorlog) kunnen nu de persoonlijke verslagen worden gelezen van soldaten die deel uitmaakten van de eerste cavalerie- en infanteriedivisies die bij het front aankwamen. De collectie gedigitaliseerde dagboeken omvat in totaal 1,5 miljoen pagina's, die in de loop van 2014 op de website gepubliceerd zullen worden.

Boek over middenstanders Hoornaar, Hoogblokland en Noordeloos
GIESSENLANDEN • De Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos brengt 26 maart een nieuw boek uit. De titel is ‘Zo druk als een klein baasje’.
Het 96 pagina’s tellende boek geeft een terugblik op (bijna) verdwenen middenstanders en ambachtelijke bedrijven in een deel van de twintigste eeuw in de voormalige ‘Schakelgemeenten’.
Lees verder ....

Historisch Centrum Overijssel verwerft middeleeuws ‘rentenboek’
Historisch Centrum Overijssel verwierf onlangs een bijzonder boekje uit de Middeleeuwen. Het gaat om het zogenaamde Rentenboek van het Olde Beghijnenhuis te Zwolle.
Lees hier verder .... of hier....

NotariŽle archieven worden digitaal toegankelijk
ALKMAAR - Het Regionaal Archief Alkmaar heeft ongeveer 500 meter notariŽle archieven uit de periode 1550-1935. Het zijn veel geraadpleegde bestanden, niet alleen door genealogen, maar ook door mensen die op zoek zijn naar de geschiedenis van hun huis, dorp of stad. In de notariŽle archieven is informatie te vinden over testamenten, leningen, transporten van onroerend goed, boedelinventarissen en nog veel meer.
Lees verder ....

Wat vindt u op de NGV website

Op de "Actueel" pagina vind u links in het menu als eerste de volgende 2 items:
Nieuwsbrieven NGV” brengt u naar overzicht met de eerder uitgebrachte nieuwsbrieven, columns en mededelingen van het hoofdbestuur. Kunt u altijd eens wat terug lezen.
Website overzicht” geeft u een bijna compleet overzicht van wat er is te vinden op de NGV website.

Op de "Actueel" pagina vind u links in het menu een blokje “In de schijnwerper” met daaronder de volgende 4 menu items:
Zoeken in nieuwe database (+scans)” brengt u naar een pagina waar u kunt zoeken in de database met nu nog alleen rouwkaarten, inmiddels al meer dan 204.000 namen en met scans van de rouwkaarten. Dit onderdeel is alleen voor leden.
Beginners” geeft leden en gasten nuttige tips en laat u kennismaken met de belangrijkste begrippen in de genealogie.
Gen. woordenboek” is een verzameling van woorden en begrippen voorkomend in Doop- Trouw- en Begraafboeken en andere genealogiebronnen die leden en gasten kunnen raadplegen. Deze verzameling is gebaseerd op het boekje van Andrť Dumont.
Familiewapens” laat u de inmiddels 262 familiewapens zien van leden en gasten die een wapen in hun profiel hebben opgenomen. Als u bent ingelogd dan kunt u zelf aan uw profiel een familiewapen toevoegen.
Wilt u zelf eens een stukje tekst plaatsen in de nieuwsbrief over iets wat het weten waard is voor andere lezers.
Stuur dan uw tekst naar pr_service@ngv.nl

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

BelgiŽ maakt dubbele achternamen mogelijk

(28 feb) Aansluitend op de prikbordvermelding van de heer Jan-Willem Koten van 26 februari 2014 : "Geen blije Belgen", het volgende.

Wanneer volgt Nederland?

Belgische kinderen krijgen voortaan standaard een dubbele achternaam, eerst die van de vader en dan die van de moeder. Eťn achternaam kan ook nog, maar alleen als de ouders daar bewust voor kiezen.
Wij lopen achter
Nederland loopt achter op BelgiŽ en een hoop andere Europese landen die hun naamrecht de laatste jaren hebben geliberaliseerd. Bij ons is het nog altijd ůf de naam van de vader, ůf die van de moeder. Maar er wordt gewerkt aan een wetswijziging. Ik verwacht dat dubbele achternamen over een paar jaar in Nederland ook mogen. Lees verder..
 

Column nr. 43

(27 feb)

In mijn Webdigit@@l nummer 23 (juli 2012) vertelde ik hoe u kunt voorkomen dat u bij een zoekterm op google.nl steeds dezelfde sites krijgt door het beperken van de periode. Ineens was dat verdwenen. Een tip van Eric Hennekam (gekregen via Tineke Hartman-van der Meulen) zette me weer op het goede spoor.
Via Zoekhulpmiddelen (aanklikken) kunt u bij Elk land, Elke taal, Elke periode en Alle resultaten uw voorkeur aangeven. Bij Elke periode heeft u de keus uit Afgelopen: uur, 24 uur, week, maand en jaar.Onder Afbeeldingen kunt u, bij Zoekhulpmiddelen (aanklikken), Grootte, Kleur, Type,Tijd en Gebruiksrechten aangeven om de treffers te beperken. Bij Gebruiksrechten kunt u zien wat voor soort afbeeldingen u kunt zoeken en u ziet welke u vrij mag gebruiken of delen en voor welke u toestemming moet hebben en/of auteursrechten moet betalen.
Meer over dit onderwerp Lees verder..
 

OPROEP: artikelen voor Themanummer Gens Nostra: De Eerste Wereldoorlog

(27 feb) Op 28 juni is het honderd jaar geleden dat in Sarajevo de Oostenrijkse troonopvolger aartshertog Frans Ferdinand en zijn echtgenote bij een aanslag werden vermoord.
Deze gebeurtenis werd de aanleiding tot een van de bloedigste oorlogen die het continent Europa gekend heeft: de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland in dit conflict neutraal bleef, heeft deze oorlog wel de nodige gevolgen gehad.
Het Nederlandse leger werd gemobiliseerd, en het land werd overspoeld door vluchtelingen uit BelgiŽ. Een deel is daarvan gebleven en een ander deel keerde na verloop van tijd terug.
Maar ook in andere opzichten kreeg ons land te maken met de oorlog en zijn gevolgen.

Gens Nostra wil aan de gebeurtenissen in de periode 1914-1918 en zijn gevolgen aandacht besteden door het uitbrengen van een Themanummer aan het eind van het jaar. Lees verder..
 

Grootschalig inventarisatieproject gemeente Velsen afgerond

(26 feb) Na ruim een jaar werken, is de inventarisatie van een groot aantal archieven van de gemeente Velsen gereed.

Veelomvattend project

De gemeente Velsen gaf in januari 2013 opdracht voor het grootschalige project, dat de inventarisatie van maar liefst zeven archieven behelsde.
Het in archieven gespecialiseerde bedrijf DOCFactory beschreef de archieven in inventarissen en medewerkers van de gemeente Velsen verzorgden de materiŽle kant, zoals de verpakking in duurzaam papier en het verwijderen van nietjes, plastic en paperclips. Het inventariseren is inmiddels gereed.
Naar verwachting neemt de materiele verzorging van de archieven nog enkele maanden in beslag. Zodra ook deze werkzaamheden zijn afgerond, worden de archieven overgebracht naar het Noord-Hollands Archief. Lees verder..
 

1 maart 2014 - Families van toen

(24 feb) Op zaterdag 1 maart 2014 organiseert de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. een genealogische dag over ‘Families van Toen’.

Deze dag wordt gehouden in Partycentrum De Kwinter van 10.30 uur tot 14.30 uur en de toegang is gratis.

Er zijn deze dag zes verschillende onderdelen: stamboom Vink, NGV, Aldfaer, oude foto’s, Kallewaard/van der Schuit en de plaatselijke historische vereniging. Lees verder..
 

Digitalisering NGV: Zoeken op 2 namen nu mogelijk in de nieuwe NGV database

(24 feb) Bij de digitalisering van de NGV ligt in het verenigingscentrum op dit moment de nadruk op het scannen van rouwkaarten.
Totaal beschikt het VC over ca 140.000 rouwkaarten. Deze komen, zodra ze zijn verwerkt, beschikbaar in de nieuwe database van de NGV.
De zoekfunctie van de nieuwe database is inmiddels ook verbeterd en u kunt nu ook opvraging doen met behulp van 2 achternamen!
In deze nieuwe database kunt u dus naast de index-informatie, ook de scan van het document opvragen.
Voor velen is de nieuwe database nog moeilijk te vinden. Zie: "Zoeken in bronnen" en daarna "Zoeken in de nieuwe database". Wel eerst inloggen! Lees verder..
 

Hogeschool Utrecht in een praktijkproject met de NGV

(22 feb) Studenten van de Hogeschool Utrecht, faculteit Communicatie en Journalistiek, onderzoeken voor de NGV de mogelijkheid om de communicatie met leden en potentieel nieuwe leden te verbeteren. Het project is begin februari gestart en wordt begin april afgesloten.
Door het inzetten van jonge mensen onder leiding van professionele communicatiemensen denken we onze verbeterpunten te kunnen prioriteren en ook de aansluiting met de maatschappij te kunnen behouden. Lees verder..
 

12e Duitslanddag in Weesp weer een succes

(22 feb) Op zaterdag 1 februari j.l. is voor de 12e maal de Duitslanddag in ons verenigingscentrum te Weesp gehouden. Op deze dag waren weer een tiental Duitse experts aanwezig om vragen te beantwoorden en/of advies te geven voor verder onderzoek naar Duitse voorouders. Een honderdtal bezoekers wisten de weg naar het Verenigingscentrum te vinden. Lees verder..
 

Gens Nostra

(21 feb) Lang verwacht en toch gekomen. De nieuwe Gens Nostra is verzonden en ligt inmiddels bij u in de bus. Lees verder..
 

Afdeling Familie-organisaties gaat over in een werkgroep Familie-organisaties

(19 feb) In dit artikel verslag van de afdelingsledenvergadering van Afdeling Familieorganisaties en de gevolgen voor degenen die lid zijn van deze afdeling. Lees verder..
 

Gevonden in het Brabants Dagblad van 17 februari 2014

(17 feb) Naar aanleiding van de workshop: Tips en valkuilen bij stamboomonderzoek door John Boeren d.d. 15 februari 2014. Lees verder..
 

Genealogisch Erfgoed Magazine (GEM) 2014/1

(14 feb) Vanwege een recente herdenkingsdienst van een mazelen epidemie die vele kinderslachtoffers maakte, is een groot deel van dit nummer hieraan gewijd. Betreft een uitvoerig artikel over de dramatische terugreis van de Nieuw Amsterdam naar Nederland in 45/46, Lees verder..
 

Nationaal Archief, CBG en uitgeverij Atlas Contact organiseren -Dag van de Familiegeschiedenis-

(13 feb) De dag is op 12 april 2014 in Den Haag op de Willem-Alexanderhof 20/22.
Een dag voor iedereen, die het verhaal van zijn of haar familie op papier wil zetten. Er zijn lezingen en workshops van Judith Koelemeijer, Jos Palm, Marijke Hilhorst, Laura Starink en Lilian de Bruijn.

Hoe gaan auteurs van een familieverhaal te werk? Wat zijn hun technieken? Hoe gaan zij om met (archief)onderzoek? Wat moet je juist wel of niet doen? En hoe ga je om met de grens tussen werkelijkheid en verbeelding? Lees verder..
 

Van de voorzitter

(12 feb) Kom je vooruit, als je verder gaat? Het is een van de vele liedjes, die mijn zoon ooit schreef. Hij speelt met de vraag in een enigszins filosofische beschouwing zonder een antwoord te geven.
Ook de NGV is verder gegaan na de treurnis van 2013. Is er slechts voortgang of gaan we ook vooruit op de ingeslagen weg van aanpassing aan veranderende tijden? Daar mag, kan en zal iedereen anders over denken. En het leger van vrijwilligers binnen de NGV, zonder wie de NGV niet kan bestaan, werkt ondertussen naarstig verder. Een heel goede zaak! Lees verder..
 

Land van Cuijk en Ravenstein 2014/1

(11 feb) 3 grotere bijdragen naar afdelingsnieuws Lees verder..
 

Kwartier van Nijmegen 2014/1

(06 feb) Weer zo’n lezenswaardig nummer met boeiende verhalen. Lees verder..
 

Ja, ik wil!’ - Deelnemers digitalisering Amsterdamse ondertrouwakten gezocht!

(05 feb) Als genealogisch onderzoeker heeft u mogelijk al eens (of misschien zelfs al heel vaak) de Amsterdamse ondertrouwregisters bekeken. Deze ondertrouwinschrijvingen vormen nu de spil van het nieuwe en uniek wetenschappelijk onderzoek ‘Ja, ik wil!’, dat vanaf 3 februari 2014 gestart is op Vele Handen.

De Amsterdamse ondertrouwakten vormen een unieke bron door hun omvang en de enorme hoeveelheid informatie die ze geven over de aanstaande bruid en bruidegom. Met het project ‘ Ja, ik wil!’ willen onderzoekers van de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam en Vele Handen deze schat aan informatie met uw hulp bruikbaar maken voor wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld huwelijkspatronen, de sociale en economische ontwikkeling van de Lage Landen in de vroegmoderne tijd, en de gemiddelde levensverwachting in voorbije eeuwen.

In de eerste fase van het project (2014) wordt circa een vijfde van het totale aantal inschrijvingen ingevoerd, het streven is om uiteindelijk Lees verder..
 

Duizenden testamenten, boedelbeschrijvingen en huwelijksvoorwaarden Land van Cuijk en Ravenstein

(03 feb)
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft ruim 35.000 samenvattingen van notariŽle akten uit het lokale werkgebied van het BHIC (Land van Cuijk en Ravenstein) toegevoegd aan zijn database. Lees verder..
 

Cursus Genealogie voor beginners

(01 feb) De NGV afdeling Twente organiseert in samenwerking met de Bibliotheek Hengelo een cursus Genealogie voor beginners op: 12, 19 en 26 maart, 2, 9, en 16 april 2014, telkens ’s avonds van 19.00 uur tot 21.00 uur. De cursus wordt gehouden in de cursusruimte van de Bibliotheek in Hengelo. Cursusleider is de heer Hans Souverijn. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

za 01 mrt Middelharnis 13e Genealogische Dag Goeree-Overflakkee
za 01 mrt Werkendam Genealogische Dag over 'Families van Toen'
za 01 mrt Hoogeveen 'Van wasschupsneuger tot leedanzegger'.
zo 02 mrt Schipluiden Yvonne Keuls over "Koningin van de nacht" haar nieuwste roman
ma 03 mrt Vinkeveen Inloopavond van de genealogiegroep Oudheidkamer De Proosdijlanden
di 04 mrt Hoogeveen Genealogisch Inloop Spreekuur Hoogeveen
di 04 mrt Haarlem Voorouder-spreekuur
di 04 mrt Den Helder Inloopmiddag bibliotheek Den Helder
wo 05 mrt Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
do 06 mrt Berkhout Rebellion in Hoorn door de Maatschappij van Weldadigheid
do 06 mrt Apeldoorn Vastlopers, tips en Aldfaer
za 08 mrt Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 08 mrt Leeuwarden Nauta's van Woudsend
za 08 mrt Borne Zoeken in secundaire bronnen
ma 10 mrt Eindhoven Cursus Aldfaer 1
di 11 mrt Apeldoorn De sprekende familiegeschiedenis
di 11 mrt Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
di 11 mrt Eersel Lezing: 'DNA en genealogie' door Toon van Gestel
di 11 mrt Eindhoven DNA-onderzoek voor genealogie, archeologie en lokale geschiedenis
di 11 mrt Nijmegen Lezing over computerprogramma WieWasWie
di 11 mrt Nijmegen WieWasWie
wo 12 mrt Alkmaar NGV-HNK afdelingsbijeenkomst.
wo 12 mrt Utrecht Lezing over het ontstaan van Geneaknowhow.
wo 12 mrt Den Hoorn Hans Goedkoop spreekt over de persoonlijke geschiedenis van zijn opa als KNIL-militair
wo 12 mrt Breda Uitleg GensDataPro
do 13 mrt Amersfoort Spreekuur familiegeschiedenis
do 13 mrt Delfgauw De mogelijkheden van het Genealogisch programma ProGen
vr 14 mrt Tiel Genealogisch CAF…
vr 14 mrt Leeuwarden Interview met Derk Bolt over familieonderzoek
za 15 mrt Haarlem Voorouder-spreekuur
za 15 mrt Weesp 'Werkgroep Familie Organisaties' voor info over familieverenigingen aanwezig in VC
za 15 mrt Weesp Spreekuur Familieorganisaties
di 18 mrt Den Helder Inloopmiddag bibliotheek Den helder
di 18 mrt Tiel Weg met die zooi! Overpeinzingen bij het verschijnsel genealogische collectie; bewaren of niet?
di 18 mrt 's-Hertogenbosch Presentatie en demonstratie WieWasWie
di 18 mrt Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsbijeenkomst met lezing: Het Kadaster en pre-kadastraal onderzoek.
do 20 mrt Den Helder Inloopmiddag bibliotheek Den helder
do 20 mrt Weesp Hist. Kring Weesp houdt Alg. Ledenverg., aansluitend lezing over 'Weesper Stadsboerderijen'
do 20 mrt Amersfoort Lezing: 'Koorts en Honger' ofwel de geneeskunde in vroeger tijd op het platteland.
do 20 mrt Delft "Agneta" (over mevrouw Van Marken)
vr 21 mrt Den Helder Lezing over WieWasWie.
za 22 mrt Boxmeer Genealogische contactdag in Boxmeer
za 22 mrt Best STAMBOOMONDERZOEK, iets voor u ... ?! 'misschien kunnen wij helpen'
za 22 mrt Utrecht Workshop archiefonderzoek zaterdag 22 maart 2014
wo 26 mrt Haarlem Afdelingsbijeenkomst met lezing
wo 26 mrt Leiden Lezing 'De geschiedenis van Scheveningen'
do 27 mrt Lelystad de Sprekende Geschiedenis
do 27 mrt Pijnacker 1001 VROUWEN uit de Nederlandse Geschiedenis
za 29 mrt Baarn Voorjaarsbijeenkomst Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland
za 29 mrt Datum onder voorbehoud Jaarvergadering
za 29 mrt Amersfoort Jongerenevenement "Indische Genealogische Vereniging"
za 29 mrt Kapelle Voorjaars ALV + lezing door Frank de Klerk
zo 30 mrt Houthalen - BelgiŽ Genealogiebeurs Houthalen BelgiŽ
zo 30 mrt Houthalen - BelgiŽ Genealogiebeurs Houthalen BelgiŽ

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

ma 03 mrt Leiderdorp Schatten op schrift II
do 06 mrt Burgum Op zoek naar de oorlog (1940-1945)
vr 07 mrt Heusden Introductie in het archief
di 11 mrt Heusden Verhalen schrijven
wo 12 mrt Hengelo Cursus Genealogie voor beginners
do 13 mrt Tilburg Onderzoek je woonomgeving
do 13 mrt Middelburg 'Nog beter lezen' - Paleografie voor gevorderden
vr 14 mrt 's-Gravenhage Familiegeschiedenis schrijven voor genealogen!
za 15 mrt Amsterdam Huizenonderzoek in Amsterdam
wo 19 mrt Amsterdam Joodse Genealogie
vr 21 mrt Middelburg Zeeuwse voorouders digitaal, stamboomonderzoek via de computer
za 22 mrt Utrecht Workshop archiefonderzoek zaterdag 22 maart 2014
ma 24 mrt 's-Gravenhage Geavanceerd personen en archieven zoeken via internet
ma 24 mrt 's-Gravenhage Workshop werken met Bevolkingsregisters
do 27 mrt Grou Geschiedenis van het eigen dorp
di 01 apr Middelburg Wegwijs in Hisgis - zoeken in geografische informatiesystemen
za 05 apr Middelburg Zeeland & de Eerste Wereldoorlog - Belgische vluchtelingen in de archieven
za 12 apr 's-Gravenhage 'Dag van de Familiegeschiedenis in het CBG' met diverse workshops
ma 14 apr Middelburg Wegwijs in HISGIS - zoeken in Geografische Informatiesystemen
ma 14 apr 's-Gravenhage Workshop 'Eerste Hulp bij Historisch Onderzoek' - deel 1
wo 16 apr Tilburg Oudschrift voor beginners
do 24 apr Middelburg Kijkje achter de schermen van het restauratie-atelier van het Zeeuws Archief voor leden ZVU

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

28 feb NAAMGEVING IN EUROPESE LANDEN (VERVOLG)
28 feb NAAMGEVING IN EUROPESE LANDEN
26 feb De nieuwe Gens Nostra
26 feb Geen blije Belgen
23 feb Froukje van der Meulen
20 feb Nederlandse sites en bronnen voor Amerikaanse genealogen van belang
19 feb Meer Zeeuwse Kerkgegevens bij de mormonen
15 feb Een genetische atlas van historische rasvermenging
14 feb Jan Pannekoek geb 12 maart 1821 te Dreischor.
13 feb The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ("TNG") Versie 10
12 feb Jean Michel (Michiel) Hanse en Maria Catharina Bouwens gezocht
12 feb Dien Ruijs
12 feb Harmen Evers
12 feb Het begin van een nieuwe trentd: triple en quadruple ouderschap
11 feb Pieter van Zoelen (begrafenis 29-09-1807 Weesp) gezocht.
08 feb The Master Genealogist v9.00 kwam onlangs uit
08 feb waar komt de naamstoevoeging Cock, Cocq of Coq vandaan
08 feb Gedcom Export MacFamilyTree
06 feb Grenzeloos Tilburg 1914-1918
04 feb Voor wie ongewone tekens gebruikt
03 feb Enkele duitse geneanolgische facebook sites
03 feb Overzicht Britse Koninklijke familie
02 feb Willem Schaap
02 feb Borreman
02 feb Anthonie en Judith van den Berg
02 feb Marinus de Blieck
02 feb Herman, Marinus, Cees en Jouk Bol
02 feb Hermanus Megchelse
02 feb Geerling, J.J.
01 feb Een nieuwe update van Gramps "4.0.3"
01 feb Drie kinderen van Geert Harkes Meek
01 feb Hartelijke Dank

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van evenementen

za 08 feb Borne De waarde van de kroniek van Sweder Schele van het Weleveld voor genealogisch onderzoek
za 01 feb Weesp 12e Duitslanddag op zaterdag op 1 februari 2014 in Weesp

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

Recente publicaties van leden

07 feb Vijf eeuwen Duijm

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

Recente genealogische artikelen

23 feb Welke software past het beste bij mij (deel 2)
23 feb Welke computer software is voor mij het beste (deel 1)
02 feb Een leuk DNA-verhaal - de Schotse koninklijke familie Stuart

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2014 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257