NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2013 nummer 43

vrijdag 25 januari 2013

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie


Duitslanddag

De aankondiging van de Duitslanddag op 2 februari aanstaande, komt door vertraging in de uitgave van Gens Nostra helaas niet op tijd bij geïnteresseerden. Er is daarom besloten om deze nieuwsbrief eerder te laten verschijnen om u toch te kunnen attenderen op deze Duitslanddag in het Verenigingscentrum te Weesp.
Deze dag is zeer de moeite waard voor een ieder (leden en niet leden) met voorouders uit Duitsland en de toegang is gratis. Verdere info vind u bij de bekende rubrieken in deze nieuwsbrief of rechtstreeks via de deze link.


Gemeentelijke herindeling in Nederland

In Nederland zijn er in de negentiende, en vooral in de twintigste eeuw veel gemeentelijke herindelingen doorgevoerd, waarbij het aantal gemeenten sterk is teruggelopen.

Achtergronden

De Nederlandse overheid wil graag bepaalde taken en bevoegdheden aan de gemeenten overdragen. Deze decentralisatie, die is ingezet door Lubbers I, moet gemeenten meer armslag en verantwoordelijkheden geven. Omdat men denkt dat veel kleine gemeenten deze verantwoordelijkheden niet of niet voldoende aankunnen, worden deze heringedeeld tot grotere gemeenten. Verwacht wordt dat grotere gemeenten een professioneler en zakelijker bestuur opleveren. Een ander motief tot gemeentelijke herindeling kan zijn dat een grote plaats meer ruimte nodig heeft, bijvoorbeeld voor woningbouw, en daarom grond krijgt van of samengevoegd wordt met kleinere gemeenten in de buurt. De effecten van herindelingen zijn tot nu toe omstreden.

Hoewel er al vanaf de negentiende eeuw, aanvankelijk zeer weinig en op zeer kleine schaal, herindelingen plaatsvinden, is vooral vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw het aantal en de schaal van de herindelingen geleidelijk toegenomen. Dit hangt samen met de toename van het aantal bevoegdheden dat werd overgedragen en het veranderde ideaalbeeld dat de overheid had van de gemeente. Was begin jaren tachtig een inwoneraantal van minstens 5000 nog de richtlijn bij herindelingen, Paars II streefde eind jaren negentig naar gemeenten met 25.000 inwoners of meer.

Inmiddels hebben in heel Nederland al herindelingen plaatsgevonden. Sommige plaatsen hebben zelfs al meerdere herindelingen meegemaakt, andere wisten de dans te ontspringen. Bij het trekken van de nieuwe grenzen hangt veel af van politieke keuzes op nationaal of regionaal niveau.

Het verzet vanuit de bevolking tegen herindelingen is altijd vrij groot geweest, vooral als kleine gemeenten bij grote gemeenten gevoegd werden. De mening van de bevolking werd in het verleden echter vaak genegeerd, zelfs bij referenda. Een goed voorbeeld is de herindeling van Vleuten-De Meern bij Utrecht. In 1996 werd daar een volksraadpleging gehouden, waarin bij een opkomst van 83% maar liefst 98% van de bevolking zich tegen herindeling uitsprak. Toch vond per 1 januari 2001 de herindeling plaats.

Pim Fortuyn maakte in 2002 van het afschaffen van gemeentelijke herindelingen een verkiezingsthema. Onder invloed van de LPF besloot het kabinet-Balkenende I om herindelingen niet meer van bovenaf op te leggen. Geplande herindelingen rond Eindhoven en in het noorden van Noord-Holland werden afgelast. Alleen de herindeling in de Achterhoek mocht nog wel doorgaan, welke op 1 januari 2005 plaatsvond. Hoewel het huidige beleid erop gericht is dat herindelingen alleen plaatsvinden met goedkeuring van de gemeenten zelf, kan het toch nog voorkomen dat een gemeente tegen haar zin wordt heringedeeld, bijvoorbeeld als de zogenoemde 'bestuurskracht' van een kleine gemeente onvoldoende blijkt te zijn. Ook gaan er nog geregeld stemmen op voorstedelijke gemeenten in met name de Randstad (bijvoorbeeld Diemen, Rijswijk of Schiedam) desnoods gedwongen in te lijven bij grote steden. Recent (2008) wordt met name in de noordelijke provincies weer gesproken over een nieuwe ronde gemeentelijke herindelingen. Het ligt echter niet in de verwachting dat Den Haag nog zo gemakkelijk als in het verleden met dit soort grootschalige herindelingen akkoord zal gaan. Tegenwoordig denkt men dat gemeenten op zich als belangrijke maatschappelijke waarden en als belangrijke ordeningskaders voor burgers dienen te worden beschouwd.

Geschiedenis van gemeentelijke herindelingen

Overzicht van grootschalige herindelingen

1961 - Schouwen-Duiveland (Zld)
1966 - Goeree-Overflakkee (Z-H); Walcheren(Zld)
1970 - Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland (Zld); Waterland (N-H)
1971 - Tholen (Zld)
1973 - Kop van Overijssel
1974 - Zaanstreek (N-H)
1978 - Westelijke Betuwe (Gld)
1979 - West-Friesland (N-H)
1980 - Voorne-Putten (Z-H)
1982 - Zuid-Limburg
1984 - Provincie Friesland; Hoeksche Waard (Z-H)
1985 - Krimpenerwaard (Z-H); Rijk van Nijmegen (Gld, deels 1984)
1986 - Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (Z-H)
1989 - Westelijk deel Utrecht
1990 - Provincie Groningen; Kop van Noord-Holland
1991 - Midden-Holland (Z-H); Midden-Limburg
1997 - Provincie Noord-Brabant (deels 1993 t/m 1996); provincie Zeeland (deels 1995)
1998 - Provincie Drenthe
1999 - Bommelerwaard (Gld)
2001 - Provincie Overijssel; regio's Den Haag, Utrecht en Venlo; Oostelijke Betuwe (Gld, deels 2002)
2003 - Zeeuws-Vlaanderen
2004 - Westland (Z-H) (zie hiervoor: gemeentelijke herindeling Westland)
2005 - Achterhoek, Liemers (Gld); Deventer en Bathmen (Overijssel)
2006 - Utrechtse Heuvelrug
2007 - West-Friesland (N-H, deels 2006), Midden-Limburg
2009 - Bloemendaal en Kaag en Braassem
2010 - Noord-, Midden-Limburg, Zuidplas en Caribisch Nederland
2011 - Súdwest-Fryslân, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Medemblik, Bodegraven-Reeuwijk, Oss en Eijsden-Margraten
2012 - Hollands Kroon
2013 - Schagen, Goeree-Overflakkee en Molenwaard
Meest recente herindelingen

Per 1-1-2013:
 • Provincie Noord-Holland: de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Schagen.
 • Provincie Zuid-Holland: de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Molenwaard.
 • Provincie Zuid-Holland: de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee.
Door deze herindeling daalde het aantal gemeenten in Nederland van 418 naar 411 (=inclusief de drie openbare lichamen in de Cariben).

Komende herindelingen

In de provincies Drenthe, Overijssel, Flevoland en Zeeland vallen normaal gesproken geen herindelingen (meer) te verwachten, in Gelderland en Noord-Brabant misschien hooguit op enkele plaatsen nog. De huidige plannen concentreren zich in Utrecht, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg. Gezien de geringe grootte van bepaalde gemeenten in Groningen zal in de komende jaren ook daar over herindelingen gesproken gaan worden.

2014

 • Provincie Friesland: Het college van burgemeester en wethouders heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de toekomst van Boarnsterhim. De bureaus BügelHajema en WagenaarHoes hebben gerapporteerd het geen realistisch alternatief te achten dat de gemeente Boarnsterhim zelfstandig kan blijven. De gemeenteraad heeft 30-11-2010 een besluit genomen om per 1-1-2014 de gemeente op te heffen en te verdelen over de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, De Friese Meren en Súdwest Fryslân.
 • Provincie Friesland: De gemeenten Gaasterland-Sloten, Lemsterland, Skarsterlân en een deel van Boarnsterhim zullen per 1-1-2014 fuseren tot een nieuwe gemeente met als werknaam De Friese Meren.
 • Provincie Zuid-Holland: De gemeentebesturen van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude hebben met instemming van de provincie besloten tot een fusie per 1 januari 2014.
2015

 • Provincie Noord-Holland: de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer. Op 15 maart 2012 heeft de gemeente Graft-De Rijp besloten om met Alkmaar te gaan fuseren. Op 21 juni besloot de gemeenteraad van Schermer unaniem om te fuseren met de gemeente Alkmaar. De fusie zal ingaan op 1 januari 2015.
 • Provincie Gelderland: de gemeenten Groesbeek, Millingen en Ubbergen. De gemeenteraden van de drie gemeente hebben op 20 december 2012 definitief besloten tot een fusie per 1 januari 2015.
 • Provincie Gelderland: de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek onderzoeken een fusie van de twee gemeenten per 1 januari 2015. In december 2012 hebben beide gemeenteraden opdracht gegeven voor het tweede deel van dit onderzoek.
 • Provincie Zuid-Holland: de gemeenten Bernisse en Spijkenisse hebben in december 2012 een principebesluit genomen over een fusie per 1 januari 2015. De gemeenteraad van Bernisse heeft daaraan een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste is om nog een ultieme poging te doen om een grote gemeente Voorne-Putten te vormen, waarin ook de gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne op zouden moeten gaan.
 • Provincie Friesland: De gemeenten Menameradiel, Franekeradeel, Het Bildt en Harlingen werken aan de vorming van een gemeente Noordwest-Fryslân. Mogelijk sluit ook Leeuwarderadeel zich aan bij deze nieuwe gemeente. De inwoners van Leeuwarderadeel mogen zich op 30 januari 2013 in een referendum uitspreken over aansluiting bij Noordwest-Fryslân, danwel Leeuwarden. De nieuwe noordwest gemeente kan mogelijk op 1 januari 2015 van start, echter Harlingen gaat uit van 1 januari 2016.
 • Provincie Noord-Brabant: Land van Cuijk: De gemeente St. Anthonis heeft in oktober 2012 aangegeven te streven naar een krachtige gemeente in het Land van Cuijk waarin op 1 januari 2015 de huidige 5 gemeenten zouden moeten opgaan. Cuijk, Mill en St. Hubert en Grave hebben echter aangegeven eerst een ambtelijke fusie van die drie gemeenten te willen onderzoeken. Als een grote gemeente er (nog) niet in zit dan streeft St. Anthonis mogelijk naar een tussenstap door op eerst te fuseren met Boxmeer.
Overige fusiebesprekingen

 • Provincie Gelderland: Druten en Beuningen hebben plannen om in de toekomst te fuseren, met mogelijk ook de gemeenten West Maas en Waal, Wijchen en Heumen.
 • Provincie Gelderland : de gemeentebesturen van Hattem, Heerde en Oldebroek streven naar een fusie per 1 januari 2017, de gemeenteraden zullen uiteindelijk beslissen. De gemeenten Elburg en Epe zullen ook bij de besprekingen worden betrokken.
 • Provincie Gelderland: De vier gemeenten in de Liemers Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar zijn een onderzoek gestart naar de mogelijkheden en ambities op het gebied van samenwerking. De resultaten van het onderzoek worden In het voorjaar van 2013 worden de resultaten aangeboden aan de vier gemeenteraden.
 • Provincie Friesland: Gemeente Littenseradiel: Na aanvankelijk betrokken te zijn geweest bij de besprekingen voor de nieuwe gemeente Noordwest-Fryslan, wat de wens is van de provincie, richt deze gemeente zich nu op een opheffing van de gemeente per 1 januari 2018. De 23 dorpen van de gemeente zouden daarbij verdeeld worden over de gemeenten Leeuwarden en Súdwest Fryslân. Een klein gedeelte zou aan kunnen sluiten bij de nieuwe gemeente Noordwest-Fryslân. Begin 2013 wordt de bevolking geraadpleegd over de plannen.
 • Provincie Noord-Holland: de gemeente Zeevang heeft een verzoek ingediend bij buurgemeente Edam-Volendam om te fuseren. In 2012 is gestart met onderzoeken om te kijken of deze fusie mogelijk is.
 • Provincie Friesland: de gemeenten Kollumerland, Dongeradeel, Dantumadiel en Ferwerderadiel onderzoeken de mogelijkheid voor de vorming van een gemeente Noordoost-Fryslân. De gemeenteraad van Kollumerland heeft zich hierover in december 2012 positief uitgesproken, de overige gemeenten moeten zich nog officieel uitspreken.
 • Provincie Groningen: Door de provincie is in de eerste helft van 2012 een 'Ontwerpvisie op de kwaliteit van het lokaal bestuur in de provincie' opgesteld, vergezeld van een zgn. 'Vlekkenkaart' waarop de samenhang is tussen de verschillende gebieden in de provincie. Op basis van de ontwerpvisie en de Vlekkenkaart is een visitatiecomissie na de zomer van 2012 gestart met het kijken naar hoe alle gemeenten in de provincie hun taken het best kunnen uitvoeren. Alle opties worden daarbij bekeken, ook gemeentelijke herindelingen.
Recent afgeblazen herindelingen

 • Provincie Zuid-Holland: De provincie stuurde aan op een fusie tussen de gemeenten Gouda en Waddinxveen per 1-1-2014. Gouda was voor, Waddinxveen tegen. De provincie heeft ook de recente fusiegemeenten Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk in de discussie betrokken.
 • Provincie Noord-Brabant: de gemeenten Bernheze en Maasdonk zouden per 1 januari 2015 fuseren tot een plattelandsgemeente. Dit proces is echter stopgezet.
 • Provincie Noord-Holland: Met een stemming op 22 mei 2012, waarbij het wetsvoorstel werd verworpen, kwam er een voorlopig einde aan de "controversieel" verklaarde gemeentelijke herindeling Bussum, Naarden, Muiden en Weesp.
 • Provincie Utrecht/Gelderland: De samenvoeging van de gemeenten Woudenberg, Renswoude en Scherpenzeel werd in 2010 na de val van het kabinet Balkenende IV "controversieel" verklaard en in april 2011 verworpen.
 • Provincie Limburg: Ook de omstreden fusie tussen Bergen, Gennep en Mook en Middelaar werd in april 2011 definitief verworpen.
Bron:
Voor ons genealogen is het vaak nuttig te weten welke gemeenten zijn samengevoegd of verdwenen. Bovenstaand verhaal komt van de Wikipedia website, u vindt daar aanvullend nog vele tientallen links naar de bronnen en eerdere herindelingen. Ook kunt u daar een kaart van Nederland downloaden met de huidige gemeente indeling in 2013.


Wat korte berichten

Heeft u ook nog iets op zolder liggen?

 

In het Gelderse Bronkhorst is kort geleden een zeldzame wereldkaart uit de zestiende eeuw ontdekt. De kaart dook op tijdens een taxatiemiddag van oude boeken, meldt Omroep Gelderland.
De kaart dateert uit 1594 en zou gemaakt zijn door de beroemde cartograaf Petrus Plancius (1552-1622). De eeuwenoude kaart werd tijdens de taxatiemiddag gevonden in een beschadigde bijbel. Volgens de taxateur is de veilingwaarde van de kaart ongeveer drieduizend euro. Tijdens veilingen brengen dit soort kaarten echter geregeld veel meer op.
De eigenaren hadden de bijbel met daarin de kaart lange tijd op zolder liggen. Ze zijn van plan de kaart te veilen.
Bron: Historiek, Yuri Visser

Het Internationale Rode Kruis draagt een groot oorlogsarchief over aan Duitsland. Het gaat om het archief van de zogenaamde International Tracing Service met informatie over mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werden vervolgd en vermist raakten.
De International Tracing Service werd in 1943 opgericht en probeerde voor miljoenen families informatie boven tafel te krijgen over mensen die tijdens de oorlogsjaren vermist raakten. Het archief is enorm. Het gaat volgens het Rode Kruis om meer dan vijftig miljoen documenten over ongeveer 17,5 miljoen mensen die door de nazi's werden vervolgd. De stukken bevatten onder meer informatie over kampgevangenen, dwangarbeiders en verdreven personen. Het beheer van het archief wordt nu overgedragen aan de Duitse federale archiefdienst in Bad Arolsen. Het archief was daar al gevestigd. Het Rode Kruis blijft wel betrokken bij het archief. Als er nieuwe informatie binnenkomt over vermiste personen dan wordt die overgedragen aan de Duitse archivarissen.
Het ITS-archief is het grootste archief ter wereld met gegevens over de misdaden en slachtoffers van het naziregime.
Bron: Historiek.net

Netwerk Oorlogsbronnen is een website met, de naam zegt het al, bronnen over de Tweede Wereldoorlog. U kunt zoeken in 18 collecties, 138.920 afbeeldingen, 895 video- en audiofragmenten en 1.664.259 tekstdocumenten.

Canon van Overijssel
De IJsselacademie heeft het initiatief genomen om in navolging van de Canon van Nederland een canonproject in Overijssel te lanceren. De bedoeling is om via lokale canons te komen tot een breedgedragen Canon van Overijssel. Alle canons worden gepubliceerd op www.canonvanoverijssel.nl. Ze bieden inwoners en digitale bezoekers van Overijssel een stevig houvast bij een (nadere) cultuurhistorische verkenning van de eigen omgeving.
Het project canonvanoverijssel.nl is in 2009 gestart. Onder de enthousiaste leiding van Ewout van der Horst werken honderden vrijwilligers van historische verenigingen en andere belangstellenden sindsdien aan het samenstellen, schrijven en illustreren van een cultuurhistorische canon voor hun stad of dorp. Op basis van deze lokale canons komt een integrale Canon van Overijssel tot stand. De presentatie hiervan vindt plaats in het voorjaar van 2013.

http://list.genealogy.net/mm/listinfo/ is voor mensen die contact willen leggen met medespeurders aan de andere zijde van onze oostgrens.
Bron: Afd.blad AP, 2012 nr. 4

Weet u

Een 'Impostmeester' was een belastingpachter, die zag men natuurlijk niet graag komen en de burgers noemde ze ook wel Bloedt-suyghers, ook mede door hun vaak hardhandige optreden waarop de belastinggelden werden geïnd. Steden waren voor een groot deel afhankelijk van inkomsten uit indirecte belastingen, de imposten, op b.v. dranken, maar ook op eerste levensbehoeften zoals boter, zeep, turf, etc..
Burgers probeerden natuurlijk om via slimme trucjes deze accijnzen te ontduiken maar werden weer dwars gezeten door verklikkers, deze gaven vaak tegen hoge beloningen "sluykers" bij de impostmeesters aan.

Een 'Varingloper' of 'Bulloper' is iemand die met een varing (fokstier) bij de boeren langs ging. Op de website van het WestFriesgenootschap staat daar over:
Bul is een ander woord voor stier. Maar weinig boeren hadden een stier; het bezit ervan betekende een heel kapitaal. Daarom werden er in vrijwel alle dorpen bullestieken opgericht, later ook wel stierenverenigingen genoemd. Het dorpsbestuur speelde daarbij een belangrijke, vooral controlerende rol. Voor gezamenlijke rekening werden er een paar stieren gekocht. De bulloper liep daarmee van boerderij naar boerderij om de koeien te laten dekken. De eigenaar van de koeien betaalde ervoor.

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

Column nr. 30
(25 jan)

Voor onderzoek naar een voorvader die praamschipper was moest ik me verdiepen in schippers en schepen. Een site waarop over dit onderwerp veel te vinden is, is groningerarchieven.nl onder Onderzoek. Via Hulp bij onderzoek en Schepen en schippers komt u bij een uitgebreide beschrijving waar u informatie kunt vinden, compleet met websites voor verder onderzoek. Dat zijn bijvoorbeeld de links naar het Noordelijk Scheepvaartmuseum, naar de monsterrollen en naar het Maritiem Museum Rotterdam. Op de site vindt u ook een beschrijving over Patentbelasting, de Scheepsmetingsdienst, Kranten en er wordt verwezen naar Beeldbanken en Notariële archieven. Aan de periode voor 1811 wordt eveneens aandacht besteed.
Ook over andere onderwerpen kunt u zich inlezen, zoals Panden, Boerderijen en Militairen. Voor de startende genealoog staat onder Stappenplan hoe u het beste te werk kunt gaan. Wat wilt Lees verder..
 
Amstelland februari 2013
(22 jan) Hendriks: Afstammingsreeks Franciscus Boers (Buhr - Neuekkirchen),
migranten familie uit Duitsland vooral in Amsterdam. Lees verder..
 
2 febr. 2013: 11e Duitslanddag NGV
(20 jan) Op zaterdag 2 februari 2013 zal voor de 11e keer de jaarlijks terugkerende Duitslanddag worden gehouden in het Verenigingscentrum in Weesp.

Nieuw op deze dag is de aanwezigheid van bestuursleden van de Westdeutsche Gesellschaft (Rijnland/Rheinprovinz). Lees verder..
 
Digitalisering van archieven: een korte enquête
(18 jan) Tegenwoordig stellen veel archiefinstellingen documenten digitaal ter beschikking. Archiefcollecties kunnen daardoor online op elke gewenste plaats en tijd geraadpleegd worden.
Maar in hoeverre blijft na digitalisering alle gewenste informatie van een archiefstuk behouden? Hoe belangrijk zijn geur, vorm en formaat van documenten voor hen die de archiefstukken raadplegen?
Om hier een beter beeld van te krijgen doet het Nationaal Archief onderzoek.Onderdeel van het onderzoek is een korte vragenlijst. Het invullen hiervan duurt ongeveer 15 minuten. Uiteraard worden alle verkregen gegevens uit het onderzoek vertrouwelijk behandeld. Lees verder..
 
Het verhaal van een polder die perfect moest zijn
(18 jan) Op dinsdag 22 januari geeft Eva Vriend een lezing in Nieuw Land in Lelystad over haar boek Het Nieuwe Land, het verhaal van een polder die perfect moest zijn.
Vriend beschrijft daarin de strenge selectieprocedure van de Rijksoverheid voor de nieuwe ´maakbare´ samenleving op het nieuwe land. Tijdens de lezing vertelt Eva Vriend over de totstandkoming van haar boek.

De lezing vindt plaats in Nieuw Land, in Lelystad, aanvang is 19.30 uur, aanmelden via aanmelding@nieuwlanderfgoed.nl. Lees verder..
 
Korte impressie van Hoofdbestuursvergadering van 16 januari 2013
(17 jan) Dit kunt u alleen lezen als u bent ingelogd als NGV-lid Lees verder..
 
Voor beginners : 10-stappencursus Stamboomonderzoek
(13 jan)

Ook als je voorouders niet rijk of beroemd waren, kun je heel veel ontdekken over je leven en verleden. Met de gratis cursus stamboomonderzoek leer je stap voor stap hoe je in archiefbronnen informatie over je voorouders kunt vinden. Is je familie van adel of afkomstig uit een ver buitenland? Kom erachter met de Thuisacademie.

N.B. In Stap 4. "Naar het archief : bevolkingsregister", in de cursus wordt nog gesproken over Genlias. Zoals bekend is Genlias per 1 januari 2013 vervangen door www.wiewaswie.nl. Lees verder..
 
Nieuwe serie Verborgen Verleden
(12 jan) Vandaag - zaterdag 12 januari 2013 - begint een nieuwe serie Vervorgen Verleden bij de NTR. In de uitzending van vandaag gaat Mart Smeets op zoek naar zijn voorouders. De uitzending is op Ned. 2 en begint om 20.15 uur.

De uitzending wordt herhaalt op de maandag erna om 12.00 uur.

"In dit seizoen gaan we mee op reis met Mart Smeets, Nasrdin Dchar, Daphne Bunskoek, Ronald Giphart, Gerdi Verbeet, Waldemar Torenstra, Marte Röling en Stef Bos."

"De afleveringen blijven na uitzending 30 dagen beschikbaar op Uitzending Gemist." Lees verder..
 
Threant 24 (2013) nr. 1
(12 jan) Vernieuwde opmaak en uitgave Lees verder..
 
Wij van Zeeland 15e jaargang nummer 1
(12 jan) Wij van Zeeland, het kwartaalblad van de afdeling Zeeland van de NGV, verschenen. Lees verder..
 
Stadsarchief Amsterdam gesloten
(11 jan) Zaterdag 12 en zondag 13 januari is het Stadsarchief Amsterdam gesloten voor technisch onderhoud. Lees verder..
 
Extreme makeover 'Gens Nostra'
(10 jan) Wellicht heeft u wel eens makeover programma’s op TV gezien: bijna dagelijks kunt u bekijken hoe mensen voor en na de makeover zich kleden, hoe hun haar is gestyled of hoe het interieur (of zelfs een compleet huis) radicaal is veranderd. En hopelijk is verbeterd.

Ook 'Gens Nostra' ontkwam niet aan een extreme makeover, want zo mag de komende verandering wel worden genoemd.
Niet dat in het verleden geen veranderingen waren waar te nemen, maar die waren verre van extreem. Een letterpuntje vergroten, de witmarges iets verkleinen, een kleurtje toevoegen, alles in kleur uitvoeren, het zijn veranderingen die de afgelopen jaren soms ongemerkt hebben plaatsgevonden. Lees verder..
 
Nieuwe penningmeester gezocht
(10 jan) Geachte leden,

Onze gewaardeerde penningmeester, de heer J.A. van der Schot, heeft te kennen gegeven in 2014 niet herkiesbaar te zijn voor zijn bestuursfunctie. Door dit zo lang van te voren aan te kondigen stelt hij het bestuur in de gelegenheid tijdig een opvolger (m/v) te zoeken. Zij/hij krijgt ruim de tijd ingewerkt te worden en om kennis te maken met het afdelingsbestuur.

Voor meer informatie over de functie kunt u zich wenden tot de heer Van der Schot: hansvanderschot@quicknet.nl .

De secretaris ziet uw aanmelding met belangstelling tegemoet: secretaris@amsterdameo.ngv.nl .

Met vriendelijke groet,

M. Vulsma-Kappers, secretaris afd. Amsterdam e.o. Lees verder..
 
DNA en het Benelux Project van de Familiekunde Vlaaderen (FKV)
(09 jan) Marc van der Cloot, projectleider Benelux Project over de verplaatsing van DNA stalen van Leiden naar Leuven en nog meer ... Lees verder..
 
DNA en het Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek (FLDO)
(09 jan) Gaat het DNA van de deelnemers aan de Zonen van Adam naar Leuven ...? Lees verder..
 
DNA en de Stichting Genetische Genealogie (SGGN)
(09 jan) waarheid en wazigheid ... Lees verder..
 
Interessante site voor genealogen
(09 jan) De website tamurajones.net bevat diverse artikelen betreffende genealogische onderwerpen, evaluaties van genealogische producten, nieuwsberichten over genealogisch en informatie over technologie en het gebruik ervan in de genealogie.
Interessant is ook het jaarlijks overzicht van de beste en slechtste genealogische producten, verbeteringen, vernieuwingen,organisaties en evenementen: zie: linkLees verder..
 
DNA en de Stichting Genetische Genealogie Nederland (SGGN)
(07 jan) en ... hoe staat het met de privacy-borging? Lees verder..
 
Zijn er nog andere alternatieven voor GenLias ?
(04 jan) GenLias is er sinds 1 januari 2013 niet meer en dus zullen we naar andere bronnen moeten omzien.

Allereerst een aanvullende opmerking.

Er zijn nog veel leden en gasten die (nog) niet weten dat er op de NGV-website een groot aantal linken ( t/m 7 januari 2013 een aantal van 2312 stuks) aanwezig zijn, die waarschijnlijk een antwoord op uw zoekvragen kunnen bieden.
Op de beginpagina van onze NGV-website staat in de groene balk de knop “Links” vermeld.
Klik op deze knop om uw zoektocht te vervolgen.
Met dank aan de heer A.L.C. (Lex) van der Linden.

Ook de heer Richard Keijzer heeft een poging gedaan om dergelijke bronnen bij elkaar te brengen.

Hier alvast een provincie in beeld Lees verder..
 
Nieuwe archiefgegevens
(03 jan) Het is 1 januari geweest. Dat betekent dat er weer nieuwe documenten in de archieven in de openbaarheid komen. Het ene archief geeft er meer bekendheid aan dan het andere. Het BHIC heeft januari uitgeroepen tot openbaarheidsmaand.

Januari ‘openbaarheidsmaand’ bij het BHIC
Januari is voor veel mensen de maand om goede voornemens te maken en het jaar met een schone lei te beginnen. Het verleden wordt opgeborgen in dozen, of in een kast. Soms zelfs in de hoop dat het zo vergeten wordt. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)(link) draait het om. Januari 2013 wordt bij het BHIC uitgeroepen tot ‘openbaarheidsmaand’. Iedereen kan nu via de overzichtslijst kennisnemen van documenten, archieven en archiefbestanden die vanaf deze datum openbaar zijn geworden en dus toegankelijk zijn. Zo wordt het vergeten verleden weer actueel.
Daarnaast schenkt het BHIC de hele maand januari elke maandag op brabantbekijken.nl aandacht Lees verder..
 
DNA en de Stichting Genetische Genealogie Nederland (SGGN)
(03 jan) Stelselmatige klachten en onzekerheden ... wat nu ...? Lees verder..
 
DNA en de Adviescommissie
(02 jan) De heer JW Koten heeft afscheid van de commissie genomen Lees verder..
 
DNA en de Stichting Genetische Genealogie Nederland (SGGN)
(02 jan) Verschijnt het 2e deel van de 'Zonen van Adam'...? Lees verder..
 
DNA en FamilyTreeDNA (FTDNA)
(02 jan) Ancestry.com dwingt FTDNA en MyHeritage nauwer samen te werken ... Lees verder..
 
DNA en de Stichting Genetische Genealogie Nederland (SGGN)
(02 jan) Gaan de 'Zonen van Adam' naar België ... ? Lees verder..
 
DNA en Ancestry.com
(02 jan) Bedrijfsontwikkelingen raken de DNA aktiviteiten van onze leden niet Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

vr 25 jan Den Helder "Mijn vissersfamilie op Goeree-Overflakkee"
za 26 jan Kerkgebouw De Vredehorst, Lezing/demonstratie: 'Het Drents Archief'
za 26 jan Rotterdam-Lombardijen Ledenbijeenkomst met lezing over Geneaknowhow
za 26 jan Vorden Boerenmagie
za 26 jan Kapelle "Grepen uit de historie van de Westerschelde en (oost) Zeeuws-Vlaamse polders
di 29 jan 's-Gravenhage "Stamboomcafé"
di 29 jan SCHINVELD Bijeenkomst GensDataPro
za 02 feb Weesp Elfde Duitslanddag in het Verenigingscentrum te Weesp
za 02 feb Best Stamboomcafe in de bibliotheek in Best
za 02 feb Delft "Speciale bijeenkomst" van Ons Voorgeslacht in Delft
ma 04 feb Sittard 'De valkuilen van de naamsverandering'
di 05 feb Eindhoven Niets nieuws onder de zon !
do 07 feb Alkmaar De Stelling van Amsterdam
vr 08 feb Tiel Genealogisch Café
za 09 feb Doornik ( Tournai) Frankrijk De NGV helpt weer leden met Franse voorouders.
za 09 feb Weesp "GensDataPro Serviceteam" aanwezig in het Verenigingscentrum
za 09 feb Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
zo 10 feb Lelystad Cursus Stamboomonderoek
ma 11 feb Delft 'De Delftse weg' De Technische Hogeschool Delft tijdens de bezetting.
di 12 feb Apeldoorn Mappen en bestanden in het stamboomprogramma Aldfaer
wo 13 feb Alkmaar HNK Afd. avond, Lezing: Het sprekend maken v/e familiegeschiedenis.
wo 13 feb Utrecht "Mijn betovergrootouders....immigranten in Utrecht..."
do 14 feb Delfgauw Geneaknowhow net
za 16 feb nog niet bekend Programma wordt later bekend gemaakt
za 16 feb Leeuwarden Een arbeidersfamilie uit de Friese Wouden
za 16 feb Borne Twickel, bewoners, huis en tuinen.
di 19 feb Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsledenvergadering
di 19 feb TIEL Publiceren: Van kopie tot drukwerk!
di 19 feb SCHINVELD Bijeenkomst GensDataPro
di 19 feb Amersfoort Het Kadaster
di 19 feb Nijmegen Een vervolg op "De pijn die blijft"
di 19 feb Amsterdam-Buitenveldert Lezing:De Nieuwe Kerk
wo 20 feb Leiden Over de website 'Wie Was Wie'
za 23 feb Weesp NGV PR-dag 2013

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

ma 28 jan Delft Onderzoek naar de geschiedenis van uw huis
ma 28 jan Maastricht Genealogie voor gevorderden
di 29 jan Leeuwarden Autobiografisch schrijven voor gevorderden
vr 01 feb Maastricht Limburgse Rechtsgeschiedenis
za 02 feb 's-Hertogenbosch en Tilburg Familiegeschiedenis
wo 06 feb Tilburg Oud-schrift voor beginners
di 12 feb 's-Gravenhage Boek maken
di 12 feb Mookhoek (gem. Strijen) Oudschrift
wo 13 feb Heusden Streekgeschiedenis: Gedeeld verleden?! Heusden, Altena en de Langstraat
vr 15 feb Lelystad Stamboomonderzoek voor beginners
vr 15 feb Leeuwarden Kennismaken met moderne media
di 19 feb Terneuzen Genealogie voor Beginners
vr 22 feb Houten Cursus Genealogie bij Cursus&co
ma 25 feb 's-Gravenhage Geavanceerd personen en archieven zoeken via internet (dagcursus)
di 26 feb Utrecht Levensverhalen Schrijven voor 55+ m/v
wo 27 feb Amsterdam Joodse Genealogie
ma 04 mrt Roosendaal Workshop Kaartmateriaal, THA en andere bronnen
wo 06 mrt Hengelo Genealogie voor beginners
vr 08 mrt Maastricht Heraldiek
do 14 mrt Tilburg Onderzoek je woonomgeving
vr 15 mrt Middelburg Workshop: Zeeuwse voorouders digitaal, stamboomonderzoek via de computer
ma 25 mrt 's-Gravenhage Eerste hulp bij Historisch Onderzoek deel 1

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

25 jan Brouwer
24 jan Bijl, J. de. Boeren,bouwers, schepenen en schippers: de familie De Bijl vanaf Wi
24 jan Utrecht - Schalckwijck-van Holst
23 jan Brabant Cloud
22 jan Mededeling voor gebruikers van de Apple Macintosh en Reunion 10.
22 jan Den Haag: Bilsteijn, Maria
21 jan Haarlem: Lucia Le Maitre X Anthiny Pieters
21 jan Pieter van Meurs
21 jan Pieter van Meurs
20 jan Reinerus Van Berkel x Maria Petri Braningen uit Herpen
20 jan Le/La Maitre
19 jan Logement "De Rijzende Zon" te Wolvega
18 jan Vertalen Franse tekst in Huwelijksakte
18 jan Gelderse gegevens bij Wiewaswie.nl
12 jan FastFilm: een Tool voor familysearch
11 jan Theodorus Wouters
09 jan Alternatieven voor Genlias
09 jan Ancestry.com voor insiders
09 jan PAWriter Version 102 voor Macintosh
09 jan Index met weer aangevuld met 1480 familienamen
06 jan De schrijver Pieter Vervoort
05 jan Lezen oud schrift
04 jan Meedoen aan DNA-onderzoek door USA afstammelingen van een geëmigreerde Brouwer?
03 jan Voorouders Bastiaan Verschoor, overl. Meerkerk 13-08-1816.
03 jan Probleem met installatie van Ancesteral Quest
03 jan Gevraagd hulp voor MS Access database

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente genealogische artikelen

04 jan Nogmaals Koning Hendrik IV van Frankrijk
03 jan Verder DNA onderzoek van het Franse Koningshuis

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door op de NGV website www.ngv.nl via de rechterkolom eerst in te loggen, dan te klikken op “mijn profiel” en in het tweede blok via “gegevens aanpassen” het vinkje weg te halen bij “wilt u de ngv-nieuwsbrief ontvangen?”.

©2013 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257