NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2012 nummer 41

zaterdag 1 december 2012

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente verslagen van evenementen
Recente genealogische artikelen
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

De webredactie wenst u prettige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2013
 
 


Ook Sinterklaas vergeten we niet en misschien heeft u wel trek in 17e eeuws marsepein, kijk "hier" eens voor het recept.


NGV lidmaatschap 2013 als cadeautje van Sinterklaas of Kerstman.

Heeft u er al eens aan gedacht om een jaarlidmaatschap cadeau te doen aan een niet lid.
Via deze link op papier of deze link direct op de website kunt u dit regelen.
U ontvangt een acceptgiro voor de betaling van het lidmaatschap voor één jaar. Zodra uw betaling is ontvangen, stuurt de ledenadministratie u de fraaie cadeaucheque met enveloppe toe, die u zelf kunt overhandigen. Het lidmaatschap gaat in op 1 januari 2013.


Vacatures:

We hebben sinds geruime tijd de mogelijkheid om op de website alle openstaande vacatures kenbaar te maken aan de leden. Helaas staan er echter maar 4 vacatures vermeld terwijl een rondgang, medio november, langs de afdelingswebsites en ook diverse afdelingsbladen het volgende (mogelijk niet complete) overzicht geeft:

Afd UTR: voorzitter, 2e secretaris, redactielid
Afd HTB: penningmeester
Afd LVC: alg. bestuurslid
Afd NYM: voorzitter, 2e secretaris, 2e penningmeester
Afd AFT: alg bestuurslid
Afd ACH: ass. Bibliothecaris, redacteur Bulletin
Afd DRE: voorzitter, alg. bestuurslid, secretaris
Afd GRN: bestuurslid (PR)
Afd ZWA: redactielid, 2e secretaris
Afd DFL: secretaris, redactielid
Afd KNL: diverse bestuursleden
Afd APD: twee bestuursleden Familieorganisaties (FAM): PR leden

Wel vermeld op de website:
DNA adviescommissie: webredacteur
Dienst O&P CG: medewerkers voor diverse activiteiten
Interessegroep Joodse genealogie: medewerkers
Dienst Public Relations: medewerkers voor diverse taken

Nergens vermeld maar niet onbelangrijk zijn de vacatures bij het hoofdbestuur (HB), de zittende hoofdbestuursleden kunnen nog diverse collega bestuursleden gebruiken voor uiteenlopende taken.

Zit er iets voor u bij, neem dan contact op met de betreffende afdeling, dienst of met het HB. Zonder voldoende bestuursleden kan een organisatie niet volop functioneren en afdelingen niet bestaan, meld u dus aan!
Aan de afdelingen het advies om bovenstaande en ontbrekende vacatures op te nemen in de "vacature meldingen" op de NGV site, klik hier om ze toe te voegen.

Mijn zus is 140 jaar geleden gestorven ?!

Gedurende een rechtszitting vroeg de rechter aan een getuige:
- Hebt u nog broers of zusters?
- Nee edelachtbare, mijn enige zusje is 140 jaar geleden gestorven.
De rechter keek ongelovig en zij:
- Dat kan niet.
- Integendeel, meende de getuige.
- Mijn vader huwde toen hij 20 was en uit dat huwelijk werd een dochter geboren, die slechts enkele dagen oud werd. Toen hij 62 was, werd hij weduwnaar, maar huwde voor de tweede maal. 4 Jaar later werd ik geboren en ik ben nu 94, edelachtbare!
(bron: Afd. blad Land van Cuijk en Ravenstein, november 2012(62))

Wat korte berichten

In WieWasWie kan sinds medio november ook gezocht worden op twee personen tegelijk. Dat is een onmisbaar iets wanneer je zoekt met veel voorkomende namen. Door ook te zoeken op de naam van b.v. een echtgeno(o)t(e) kunnen te lange resultatenlijsten worden voorkomen, zie WieWasWie.

Het historische krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) bevat sinds eind november acht miljoen krantenpagina´s uit de periode 1618-1995. De pagina's zijn gratis doorzoekbaar via de speciale website, zie KB krantenarchief.

De gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat van 1813-1940 is in te zien op de site van Historici.nl.

Gelders Archief microfilm en -fiche vrij. Het nieuwe gebouw van het Gelders Archief wordt microfilm en -fiche vrij. Wij nemen een grote stap in het digitale tijdperk door al onze films en fiches in de huidige studiezaal te digitaliseren en op internet te plaatsen.
De exemplaren in de studiezaal zijn diazofilms. Een diazofilm is een kopie van een moederfilm, beter bekend als zilverfilm. Een zilverfilm heeft de beste kwaliteit en mag niet gebruikt worden, zodat deze kwaliteit gewaarborgd blijft. Ze liggen dan ook netjes in doosjes opgeborgen in het depot. Hierdoor blijven ze krasvrij en zijn ze ideaal om nieuwe (digitale) kopieën van te maken.
Maar in het depot staan veel meer films dan die in de studiezaal te vinden zijn. Films die ooit in opdracht van iemand zijn gemaakt. Films die bij archieven behoren, die niet meer bij ons berusten. Films van archiefstukken die zich bij andere (buitenlandse) archiefinstellingen bevinden. Alles bij elkaar wel meer dan duizend zilverfilms en meer dan zesduizend zilverfiches, naast de films en fiches van de Burgerlijke Stand en de DTB-boeken. Zie Gelders Archief.

Weet u

dat een modderman werkzaam was op een varende baggerinstallatie, een moddermolen. De emmers waarmee gebaggerd werd, werden voortbewogen door mannen die in tredmolens liepen.

dat kraenkinders bedienaars waren van hijskranen. Kraenkinders takelden met de kraan vrachten en versjouwden deze. Het gaat vooral om kleine volwassen mannen die in vroegere eeuwen een op spierkracht aangedreven stadskraan in de haven gebruikten om schepen in- en uit te laden.

De webredactie.

  terug naar top

Nieuws

Aangepaste openingstijden CBG
(01 dec) In verband met de feestdagen zal de studiezaal van het CBG gesloten zijn op:
24, 25, 26 en 31 december 2012 en op 1 januari 2013. Lees verder..
 
PORTEFEUILLEHOUDER: de brug tussen de leden en het HB
(30 nov) Binnen het Hoofdbestuur van de NGV heeft een ieder een aantal portefeuilles te beheren.
Dit kunnen zijn:
Diensten,
Regionale afdelingen,
Functionele afdelingen Verenigingscentrum,
Doelstelling van de portefeuille houder is om de band tussen afdeling en HB te intensiveren waardoor de kloof tussen de leden en het HB wordt weggenomen. Lees verder..
 
Regels voor Eerbetoon binnen de NGV
(30 nov) Sinds de instelling van het eerbetoon binnen de NGV zijn er geen duidelijk omschreven afspraken vastgelegd omtrent de voorwaarden tot het verlenen van een gouden of zilveren speld of een oorkonde.
Dit reglement tracht hierin te voorzien maar geeft niettemin de mogelijkheid voor het hoofdbestuur om in eventuele samenspraak met andere functionarissen hiervan af te wijken.
Op voordracht van het afdelingsbestuur, directeur verenigingscentrum, hoofd van dienst of op initiatief van het hoofdbestuur zelf kan het hoofdbestuur tot toekenning van een der vormen van eerbetoon besluiten.
Criteria zoals de duur van de uitgeoefende functie(s) geven niet vanzelf recht op een vorm van eerbetoon terwijl waardering van de uitgeoefende functie(s) wel een rol mag spelen.
Een verenigingsspeld of andere uiting van eerbetoon is dus geen automatische vanzelfsprekendheid. Ze dienen dan ook als een bijzonderheid te worden gezien en als een expliciete waardering voor de decorandus. Lees verder..
 
Column nr. 27
(30 nov)

Mogelijk heeft u nog geen tijd om deze Column te lezen, omdat u - zolang het nog kan - wilt zoeken in GenLias.
Of misschien bent u verdiept in het zoeken in de gekaapte brieven (ook wel sailing letters genoemd) op gekaaptebrieven.nl. Ik vond een tiental over mijn familie. Hieronder een brief van de heer J.A. Keun waarin hij protesteert over het feit dat zijn promotie werd teruggedraaid, de heer Poppelman kaapt de betrekking voor zijn neus weg. Een kaperbrief in meerdere opzichten.
Duizenden epistels - door de Engelsen uit Nederlandse gekaapte schepen meegenomen - lagen eeuwenlang vergeten in een archiefkelder. Vorig jaar is men begonnen deze duizenden exemplaren uit de 17e en 18e eeuw te digitaliseren, zodat u ze kunt u doorzoeken op trefwoorden, waarbij u aan kunt geven wat voor soort schrijfsel u wilt (brief, testament, slavenlijst enz.) en waarin u de zoekperiode kunt aangeven. Er wordt nog steeds aangevuld en uiteraard zijn Lees verder..
 
Groene Hart Archieven Gouda en Alphen aan de Rijn sluitingen rond kerst
(29 nov) Rond de kerst zijn er een aantal extra dagen dat de archieven te Gouda en Alphen aan de Rijn zijn gesloten. Zie:
www.groenehartarchieven.nl/contact-en-bezoek Lees verder..
 
Streekarchief Eiland IJsselmonde vakantiesluiting van 24 december 2012 tot en met 2 januari 2013
(29 nov) Streekarchief Eiland IJsselmonde heeft een vakantiesluiting vanaf maandag 24 december 2012 tot en met 2 januari 2013 Lees verder..
 
Ledenbijeenkomst met lezing over Geneaknowhow op zaterdagmiddag 26 januari 2013.
(29 nov) Lezing door de heer H. de Wit uit Maarssen over de ondersteuning via Geneaknowhow.net aan genealogen en historisch onderzoekers. Lees verder..
 
Nieuwe rubriek mededelingenblad LVC: kwartierstaat op de middenpagina
(28 nov)
Door de uitbreiding van het mededelingenblad met vier extra pagina's is het mogelijk om een nieuwe vaste rubriek op de middenpagina op te nemen: de kwartierstaat. Lees verder..
 
3D impressie van nieuwbouw Gelders archief
(26 nov)
Op 11 november 2011 heeft gedeputeerde Dr. Annemieke Traag de eerste bouwhandeling verricht op het nieuwbouwterrein aan de Westervoortsedijk. Een metalen kist gevuld met objecten en documenten die betrekking hebben op het Gelders Archief en zijn medewerkers is in de fundering gestort. Wanneer het gebouw ooit wordt gesloopt komt men hopelijk de ongeschonden inhoud tegen na het oplichten van de deksel. Wat zullen ze dan denken van die 5.25 floppy diskette of dat prehistorisch mobieltje?
Volgens planning kan het gebouw in het tweede kwartaal van 2013 betrokken worden. Lees verder..
 
Bijzondere historische kaarten in Schatkamers van Nederland
(26 nov) Nederland ontdekken aan de hand van zijn historische kaarten. Dat is de uitdaging die de ANWB, het Nationaal Archief en alle Regionaal Historische Centra, waaronder het Gelders Archief ,BHIC, enz., bieden in ‘Schatkamers van Nederland’.

 Lees verder..
 
Kort verslag Algemene Vergadering van 24 november 2012
(26 nov) Afgelopen zaterdag vond de Algemene Vergadering van de NGV plaats in de Beatrixhal te Utrecht.
De opkomst was goed.

De nieuw gekozen penningmeester Martien van den Donk geeft toelichting op zijn plannen

Het voorlopige verslag van de vergadering vind u verder in dit artikel.
Meer foto's van vergadering vindt u in een ander artikel elders onder nieuws ngv.nl/Nieuws/homepage.php?action=ListItem&ident=1615  Lees verder..
 
Enkele afdelingsbladen (Genever, Zaanstreek, Apeldoorn)
(25 nov) Genever jg 15 nr 4 (2012)

Apeldoorn en Omstreken nr 4 (2012)

Zaanstreek en Waterland nr 4 (2012) Lees verder..
 
Enkele foto's van de Algemene Vergadering in Utrecht van 24 november 2012
(24 nov) Het hoofdbestuur achter de tafelvlnr. dhr. Netelbeek, dhr. De Lange, dhr. Vennik, dhr.Krooswijk, dhr. Koten en dhr. Duitgenius


Dhr. De Lange neemt afscheid als 1e penningmeester van het HB, hem wordt o.a. een kleine schatkist overhandigd.


Daarnaast waren er voor hem bloemen, een enveloppe en
ontving hij de gouden NGV-speld.


De zaal in de Jaarbeurs met de afgevaardigden
De nieuwe penningmeester, dhr. V.d Donk heeft plaatsgenomen achter de tafel naast de voorzitter dhr. Vennik.

Later meer foto's Lees verder..
 
Nieuwe openingstijden Noord-Hollands Archief in 2013
(23 nov) Met ingang van 2013 gelden er als gevolg van bezuinigingen en een teruglopend aantal bezoekers nieuwe openingstijden voor beide locaties van het Noord-Hollands Archief in Haarlem. De locatie Jansstraat is vanaf het nieuwe jaar geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en elke derde zaterdag van de maand van 9.00 tot 17.00 uur. De locatie Kleine Houtweg opent haar deuren in 2013 elke dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op de dagen dat de locatie Kleine Houtweg gesloten is, bestaat de mogelijkheid om archiefstukken van deze locatie aan te vragen en in te zien op de locatie Jansstraat. Lees verder..
 
De vrolijke armoede van de Jordaan (uitzending Andere Tijden op 25 nov.)
(23 nov) De heer Henri van Rijn attendeert op de volgende uitzending van 'Andere Tijden'. Komende zondag 25 november is er om 21.20 uur op de zender Nederland 2 een uitzending is over de vroegere grote armoede in de Amsterdamse wijk De Jordaan. Lees verder..
 
Een uniek historisch fotoalbum over Twente nu bewerkt tot (gratis) ebook
(18 nov) De Oudheidkamer Twente heeft recent het unieke album getiteld Tubantia van mr. G.J. ter Kuile (1871 – 1954) gekregen. Het album bevat vele, veelal onbekende Twentse afbeeldingen van zo’n 100 jaar geleden. Lees verder..
 
Een historische reis langs de randen van Overijssel
(17 nov) Op vrijdag 23 november presenteert de IJsselacademie: "Grensgang, een historische reis langs de randen van Overijssel." Het boek is geschreven door Jan ten Hove. De presentatie vindt plaats in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, tijdens een gelijknamig symposium. De directeur van de IJsselacademie, Jos Mooijweer, zal het eerste exemplaar van de nieuwe publicatie overhandigen aan Hester Maij, gedeputeerde Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur. Lees verder..
 
Jaarboek Achterhoek en Liemers nr. 36, nov. 2012
(16 nov) Op 8 november jl. verscheen het Jaarboek Achterhoek en Liemers nr. 36. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de heer Clemens Cornielje, Commissaris der Koningin in Gelderland tijdens een feestelijke bijeenkomst op Huis Bingerden bij Angerlo.

De inhoud van het Jaarboek nr. 36 staat geheel in het teken staan van het landelijke Jaar van de Historische Buitenplaats. Dat betekent dat elk van de twaalf artikelen een landgoed behandelt, of bepaalde aspecten daarvan, dat gelegen is in de Achterhoek of in de Liemers.

De landgoederen: Bingerden bij Angerlo; de Zwanenburg en Engbergen bij Gendringen; de Kemnade en Slangenburg bij Doetinchem; Huis Sinderen onder Varsseveld, de Ehze bij Almen, de drie Waliëns in de Achterhoek, Huis Verwolde bij Laren (G), Huis Bergh, De Hoeve bij Borculo en de theekoepels op landgoederen in de Graafschap Zutphen.

Voor alle artikelen geldt dat ze inhoudelijk goed onderbouwd zijn en toch prettig leesbaar voor een breed publiek. Lees verder..
 
Rectificatie Gens Nostra - Agenda December
(16 nov) In Gens Nostra van november staat op pag 44 de agenda voor december afgedrukt.

Hier staat dat op 12 dec. in Oosterbeek een bijeenkomst is over GensDataPro.

Dit is een FOUTIEVE vermelding. Deze activiteit vindt niet plaats.

excuses voor het mogelijke ongemak. Lees verder..
 
Vergaderimpressie HB-Vergadering 14 November 2012
(15 nov) Dit is een impressie van de HB-vergadering van 14 November te Weesp. Dit zijn geen notulen maar een middel om naar de leden de belangrijkste punten van dit overleg te communiceren, zodat ook de leden weten welke vragen het hoofdbestuur bereiken en welke beleidspunten aan de orde kwamen. Lees verder..
 
Studiezaal CBG dicht op zaterdag
(14 nov) I.v.m. de verbouwingen in en rondom de studiezalen van het Nationaal Archief is de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie vanaf heden voorlopig op zaterdag gesloten. Zaterdag 10 november was de laatste dag dat de studiezaal open was.

Link link Lees verder..
 
De canon van Grave, Tienduizend jaar geschiedenis
(13 nov)

Tienduizend jaar geschiedenis van de gemeente Grave. Vanaf de ijstijd tot de dag van vandaag. De canon van Grave bestaat uit vijftig korte verhalen over belangrijke personen, voorwerpen en gebeurtenissen. Vijftig vensters die zicht geven op het roemrijke verleden van Grave, Escharen, Gassel en Velp. Lees verder..
 
5e Edition Salon Géné@Tournai 2013
(13 nov) 5e Editie van de genealogische beurs in Tournai / Doornik in Zuid-België tegen de Noord-Franse grens bij Lille. Datum: 9 - 10 februari 2013. Plaats: Halle aux Draps in Tournai / Doornik. Taal: Frans. Lees verder..
 
Treant 23 jg nr 4 2012, met gegevens van Hendrik (Boer)Koekoek
(09 nov) Genealogische gegevens van Hendrik Koekoek (beter bekend als 2e kamerlid boer Koekoek)
Verder deelgenealogieën van Hermen Derksen (Meppelink), vooral Coevorden en Putter Andries eveneens Coevorden. Lees verder..
 
Het novembernummer van Gens Nostra verschijnt deze week
(08 nov) Het blad opent met de kwartierstaat van Rijk de Gooyer.

Lees verder..
 
Vanaf 5 november 2012 ( of later ) zoeken op twee personen in WieWasWie
(08 nov)
Vanaf 5 november 2012 (of later) zoek je een stuk efficiënter in de database van WieWasWie! De laatste weken is er hard gewerkt aan het verbeteren van het zoeken en vinden op WieWasWie.

Belangrijk !! : lees eerst het onderstaande bericht van de heer J. de Rooij van 9 november 2012. Lees verder..
 
Over bastaarden, boedels en nalatenschappen
(07 nov) BHIC zet 11.000 akten uit de archieven van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen en de Leen- en Tolkamer online

“Mijn heer soe datelijck als ick snachts van mijn heer schrijvens hadde ontfangen ben ick smorgens vroech naer Lieshout gegaen – daer komende hebbe bevonden de peerden van den abt ingespannen te sijn, gelijck hij oijck datelijck is vertrocken naer Postel alwaer hij eenige dagen sal blijven soe men verstont…” dat schreef Jan Diricx van Duijnhoven, onderrentmeester van de domeinen, op 26 juni 1650 aan zijn “heeren dienstwilligen dienaer” de Rentmeester-Generaal. Het is slechts één akte van de maar liefst 11.000 akten die het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch vandaag online heeft gezet. De akten zijn afkomstig uit het archief van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen en de Leen- en Tolkamer en dateren uit de 17e en 18e eeuw. Inmiddels is de index ‘Notaris-, schepen- en andere akten’ Lees verder..
 
Adellijke dames zwaaiden 800 jaar lang de plak over Thorn L.
(03 nov) Het door vele toeristen bezochte witte stadje Thorn in Limburg heeft een rijke geschiedenis, die terug gaat tot het einde van de 10e eeuw. In de loop der tijd ontwikkelde zich een miniatuurvorstendom onder leiding van een vorstin-abdis en 20 adellijke kloosterdames.
Het staatje had een eigen rechtspraak en sloeg een eigen munt. In 1794 kwam hieraan met de komst van de Fransen een einde.De kwartierstaat van een adelijke Abdis Lees verder..
 
Belangrijk bericht van de voorzitter i.v.m. voorzittersoverleg
(03 nov) KORT VERSLAG VOORZITTERSOVERLEG

Op 27 oktober j.l. vond in Delft het voorzittersoverleg Genealogische Organisaties plaats.
Aan dit overleg nemen de Hollandse Vereniging voor Genealogie, Genealogische Vereniging Prometheus, Veluwse Geslachten, de Nederlandse Genealogische Vereniging, Coret Computer, Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde HCC genealogie en Centraal Bureau voor Genealogie (de laatste twee konden die dag niet aanwezig zijn).
Na de gebruikelijke ronde waar een ieder de nieuwste ontwikkelingen binnen zijn organisatie kan melden kwamen de contacten met de koepelorganisatie voor de archiefwereld (BRAIN) ter sprake. Lees verder..
 
Alle oude notariële bronnen Archief Leiden gratis online
(03 nov) Goed nieuws voor iedereen die onderzoek doet naar voorouders in Leiden en omstreken: alle notariële protocollen van vóór 1811 zijn binnenkort gratis te raadplegen op archiefleiden.nl.Deze protocollen zijn belangrijke bronnen voor het vaststellen van familierelaties. Het gaat om bijvoorbeeld inboedels, schenkingen, schuldbekentenissen, huwelijksvoorwaarden en testamenten. Sinds 2010 heeft het RAL stapsgewijs de helft van deze protocollen gescand en gepubliceerd. De komende maanden volgt ook de rest. Vanaf 1 januari 2013 kan iedereen alle oude notariële protocollen gratis op onze site doorzoeken. Het zelf laten maken van scans van deze protocollen is tot die tijd in principe niet meer mogelijk. Lees verder..
 
Lancering OnsDNA.nl
(01 nov) Deze week lanceerde Branchevereniging Archieven in Nederland (BRAIN) de nieuwe website van de Nederlandse archieven: OnsDNA.nl. De website moet een startpunt bieden voor elke beginnende archiefbezoeker en -onderzoeker. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

di 04 dec Hoogeveen Inloopspreekuur Stamboomonderzoek Hoogeveen
di 04 dec Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
wo 05 dec Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
za 08 dec Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 08 dec Borne Ware en Valse martelaren
ma 10 dec 's-Gravenhage Slotmanifestatie Haagse 'DigiTales'
wo 12 dec Hillegom Inloopavond Genealogie
wo 12 dec Utrecht Lezing over "De sprekende familiegeschiedenis"
wo 12 dec Breda bijeenkomst voor en door leden
wo 12 dec Groningen Van Stadskist tot T2100
do 13 dec AMERSFOORT Lezing over het telen en roken van tabak
vr 14 dec Hoorn Voorouderspreekuur in het Westfries archief
za 15 dec Sellingen (Gemeentehuis) Dag van de Westerwoldse geschiedenis
za 15 dec Rolde Lezing: 'Gens Nostra, voor en dóór leden'
za 15 dec Leeuwarden Jhr. de Geer - zijn leven verknoeid?
za 15 dec Eindhoven Inloopmiddag NGV-KPL
za 15 dec Vught Kennismaken met nieuwe leden
zo 16 dec Arnhem ‘Suriname en de slavernij. Over de machtsmiddelen van de Nederlanders’
di 18 dec n.v.t. Geen afdelingsbijeenkomst!
di 18 dec 's-Gravenhage "Stamboomcafé"
di 18 dec Schinveld Bijeenkomst GensDataPro

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

ma 03 dec 's-Gravenhage Geavanceerd via internet personen en archieven zoeken (dagcursus)
ma 10 dec 's-Gravenhage Publiceren met Aldfaer (nieuw!)
ma 10 dec 's-Gravenhage Eerste hulp bij Historisch Onderzoek deel 2
di 11 dec Heusden Oud schrift voor beginners
wo 09 jan 's-Gravenzande Powerpoint 2010 basis
ma 14 jan Gemert Oud-schrift
di 15 jan 's-Gravenhage Cursus Aldfaer
vr 18 jan 's-Gravenhage Familiegeschiedenis schrijven voor genealogen.
ma 21 jan Baarn Skypen, Twitteren, Bloggen.....hoe doe je dat? (ochtend)
ma 21 jan Baarn Skypen, Twitteren, Bloggen.....hoe doe je dat? (avond)
wo 23 jan Oostvoorne Hoe schrijf je een familiegeschiedenis?
vr 25 jan Lelystad Oud Schrift voor beginners
ma 28 jan Maastricht Genealogie voor gevorderden

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

29 nov Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief met 1025 personen
29 nov Nieuws van de LDS- (mormonen)
27 nov Johann Schulte
26 nov Lowies de Mol, Den Hoorn Texel, 1753
25 nov Herman Ram
25 nov Hermanus Gerardus Nieuwland
25 nov Arie van der Stel Westmaas
25 nov Tip: emigrantennieuws
20 nov Johannes de Graaf Den Haag.
19 nov DNA VAATSTRA
18 nov Het erf Onijs/Onis te Zwiep schoutambt Lochem
16 nov (voor)ouders Hariot
15 nov Wie zijn de ouders?
14 nov Weeshuis Neerbosch
14 nov Gertje van der Zwaag Vrouwengevangenis
12 nov Die Familien der Kirchengemeinde Carolinensiel D
11 nov DTB, Line Tecklenburg
11 nov Frederik Duijm
10 nov Groothengel
10 nov Brieven boven water van de KRO
07 nov Cursus Oud Schrift voor Gevorderden te Rotterdam
07 nov Hulp nodig met uw genealogie in Vlaanderen!
05 nov Informatie gezocht over de kerkenbouwer Adrianus Tollus
04 nov Gezin Veraart - Lagro en nakomelingen in Maastricht
04 nov Data base van Dhr A.Musquetier
02 nov Wie kent deze personen ?
01 nov Stamboom familie van der Blom
01 nov Familie Terwisscha van Scheltinga
01 nov Gezocht overlijdingsdatum, en alle info.

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van evenementen

za 10 nov Borne

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

Recente publicaties van leden

24 nov Genealogie Lammerée te Steenbergen

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

Recente genealogische artikelen

29 nov Nieuwe loot aan MyHeritage.com : Geni.com
09 nov Skeletloket: geïntegreerd bioarcheologisch onderzoek
03 nov Belangrijke genealogische sites

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website http://www.ngv.nl/

©2012 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257