NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2012 nummer 40

donderdag 1 november 2012

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

Reactie van Frouwien Schoonhoven op 'Ghitaerne'

In de vorige nieuwsbrief stond een stukje over de Ghitaerne. Als gitarist (met conservatorium opleiding) heb ik onderstaande opgezocht over dit instrument.

Santori ende ghitaerne
De gitaar van nu ontstond niet van de ene dag op de andere. De geschiedenis gaar terug naar de snaarinstrumenten in het verre oosten. In de 14e en 15e eeuw kwam de "guiterne" veelvuldig voor in Frankrijk en is waarschijnlijk via Spanje naar het Noorden gekomen. De Ghitaerne is naar ik aanneem een oude schrijfvorm voor deze Guiterne. In 1550 is er al een 'guiternemethode' geschreven: "Tablature de Guiterne"door Guillaume Morlaye uit Parijs.

Een relatie tussen het woord sehtar-guiterne-ghitaerne-gitaar:
Sehtar - Perzisch
Citar - Perzisch
Chittarra- Italiaans
Chitarra- Italiaans
Guiterne- Frans
Ghitaerne- Oud Nederlands
Guiterre- Frans
Gitarre- Duits
Guitarra- Spaans
Guitar- Engels
Gitaar- Nederlands

Santeri
Een santir is een Perzisch hakkebord, waarschijnlijk een oervorm van de cymbalom. Een klankkast in de vorm van een gelijkbenig trapezium, waarop 18 vierdubbele snaren zijn gespannen. Het instrument wordt geslagen met twee lichte stokken die eindigen in een breed blad. Het werd via de Arabische machtsuitbreiding, verbreid over de Noordkust van Afrika en kwam met de Moren naar naar Spanje. Ging vandaar uit naar zuid europa en Turkye, waar het zichzelf weer ontmoette als rechtstreeks uit het Iraans gebied geimporteerd muziekinstrument. Hakkebord-dulcimer-Qãnun
Uit algemene muziek encyclopedie prof Robyns

Een ghitaerne komt al twee keer voor in "Inkomsten en uitgaven" van Hertog Albrecht van 1358-1359.

Een kwestie van stand

Een voor genealogen weinig bekende en mogelijk verrassende invalshoek voor een beeld van de tijdgeest en het leven in het verleden.
We zijn hierop geattendeerd door mevrouw Lies Schram uit Hoorn.
'Een kwestie van stand'
Fraaie handwerken uit Hoorn 1750-1825
Hoorn is een unieke stad. Dat blijkt maar weer uit het borduurwerk dat daar gemaakt is. Een hele bijzondere collectie 'fraaie handwerken' is van 15 december 2012 t/m 10 maart 2013 te zien in het Westfries Museum. Aan de hand van de borduur- en oefenlappen geeft het museum een spannend inkijkje in het achttiende-eeuwse regentenmilieu waaruit de handwerken afkomstig zijn.
Regentendochters
Centraal in de tentoonstelling staan 36 borduurwerken uit de periode 1750-1825 die allemaal in Hoorn zijn gemaakt. Het bijzondere aan de borduurlappen en oefenlappen is dat er op deze doeken motieven voorkomen die elders in Nederland niet op vergelijkbare doeken aangetroffen zijn. Ook zijn er door de maaksters hele verrassende steken gebruikt, die ook niet of nauwelijks voorkomen. Op de doeken zijn ook initialen en een jaartal aangebracht.
Na uitgebreid genealogisch onderzoek is aangetoond, dat de borduurwerken (36 doeken in totaal) allemaal in Hoorn zijn gemaakt.
We weten nu ook iets over de achtergrond van de maaksters. Het gaat om meisjes uit regentenfamilies en uit de hogere middenstand. Van sommige borduursters weten we welk beroep hun vader of hun toekomstige echtgenoot uitoefende. We weten soms in welke straat ze woonden en in een enkel geval wat de politieke voorkeur van de ouders was. Hierdoor kan een beeld geschetst worden van het leven in Hoorn in de periode 1750-1825.

De basis van de tentoonstelling is afkomstig uit de collectie van het Westfries museum, aangevuld met doeken uit diverse musea in Nederland en daarbuiten en uit particulier bezit. Naast de genoemde doeken zijn ook kostuums, diverse documenten, Hoorns zilver werk, porselein uit die tijd tentoongesteld, speciaal betrekking hebbend op de families, waarin de meisjes opgroeiden. Van een paar meisjes is hun portret bewaard gebleven. Heel bijzonder is ook een stukje haarwerk, dat ter nagedachtenis gemaakt is van het haar van een van de meisjes. Dichter bij het verleden van een borduurster kun je haast niet komen.
Bij de tentoonstelling behoort een brochure die verkrijgbaar is in onze museumwinkel.

Chinese genealogie.

Zijn er onder onze lezers genealogen die zich bezig houden met chinese genealogie?
Dhr van Egten is op zoek naar mede-genealogen en links op dit terrein.
U kunt zich melden via de webredactie. Wij zorgen dat uw bericht bij dhr. Van Egten komt.

Weet U:

dat een varkenvanger geen persoon is die al zijn inventiviteit aanwendde om varkens te vangen, maar een zeeman die bruinvissen ving. Het woord varkens werd ook gebruikt voor bruinvissen.

en een varingloper iemand is die de boeren langs ging met een fokstier om de tochtige koeien te dekken.

De webredactie

  terug naar top

Landelijk nieuws

Column nr. 27
(31 okt)

Op 26 september jl. was ik op Famillement, de gratis dag tijdens het 30e internationale Congres voor Genealogische en Heraldische Wetenschappen, dat van 24 – 28 september 2012 in Maastricht werd gehouden. De titel van het congres was Grenzen in genealogie en heraldiek, een thema geïnspireerd op de moderne tijd waarin grenzen op velerlei gebied wegvallen.
Vooral op het gebied van internet is dat van toepassing.
Enkele tientallen standhouders gaven acte de presence en ik verzamelde weer enige websites voor u.
Veel hiervan noemde ik al eens. De bekendste is uiteraard de website van onze eigen NGV, waarvan ook de afdeling Familie organisaties, Kempen en Peelland en de Computer Genealogen bij dit congres present waren. Allen te bereiken via ngv.nl. Ook diverse Vlaamse en Duitse verenigingen waren aanwezig. Aan deze beide laatste ga ik in een volgende Column aandacht besteden.

 Lees verder..
 
Fusie Nationaal Archief en Koninklijke Bibliotheek bevroren
(29 okt) Brief van staatssecretaris Halbe Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer over zijn besluit om de voorgenomen fusie van de Koninkijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief (NA) te bevriezen.
Er komt nu een verkenning naar alternatieve vormen van samenwerking. Lees verder..
 
Aanvulling digitale bestanden Kennemerland
(23 okt) Onlangs zijn mede door hulp van vrijwilligers beschikbaar ghekomen
- Overlijdensaktes Haarlem 1913-26
- Huwelijksaktes (diverse gemeenten nabij Haarlem) 1923-32
- Scans gekoppeld aan overlijdensaktes Zandvoort en Heemstede 1869-1950

Momenteel wordt druk gewerkt aan digitalisering tot 1960 van Haarlem en huwelijksakten van aangesloten gemeenten tot 1932 Lees verder..
 
Ancestry.com wordt gekocht door private investor Permira Funds voor $1.6 miljard;
(23 okt) Ancestry.com is de grootste online genealogische onderneming van de wereld. De laatste 15 jaar is het bestand gegroeid tot 10 miljard gedigitaliseerde records. Men heeft 2 miljoen abonnees. Het is de bedoeling dat deze overgenomen onderneming onder eigen naam verder gaat. De hoofdkwartieren blijven in Londen, Dublin, San Fransico en Provo (UTAH). Permira is een Europese investeringsmaatschappij. Lees verder..
 
Digitalisering telefoongidsen 1901-1990
(22 okt) Medio volgend jaar komen ook de oudste telefoongidsen beschikbaar, het gaat om totaal 40 banden tussen de jaren 1901 en 1950 afkomstig uit het postmuseum. De gidsen van 1915 en 1950 zijn te vinden via de : link en de : link (Frans van der Veldt) Lees verder..
 
GensDataPro gebruikersdag groot succes
(18 okt) Afgelopen zaterdag vond in Driebergen de GensDataPro gebruikersdag plaats. De belangstelling was groot en de organisatoren moesten de inschrijving beeindigen toen het maximum aantal deelnemers was bereikt (300 personen).
Dit keer was de gekozen locatie in Driebergen, een zeer goede keus.
Voordrachten zijn er gehouden door Bas Wilschut (ontwikkelaar), Jacqueline Hofland (documentatie en training) en Jaap de Rooij (helpdesk).
Hierbij een korte impressie met een aantal foto's genomen tijdens deze dag.
 Lees verder..
 
Van de voorzitter NGV: Wat nu met WIE WAS WIE?
(13 okt) Op 2 juli j.l. Is de betaversie van WieWasWie als opvolger van Genlias online gegaan.
Beta versie wil zeggen dat er nog veel moet gebeuren aan deze website, maar dat deze al wel kan worden gebruikt.
De laatste maanden is gebleken dat WieWasWie nog niet naar behoren kan worden gebruikt.
Zo lang dit het geval is moet volgens ons Genlias in de lucht blijven.
Het laatste bericht dat mij bereikte is dat dit nogmaals is uitgesteld tot 1 januari 2013. Lees verder..
 
Kwaliteitsstandaarden voor digitale genealogische uitwisseling en presentatie
(12 okt) Den Haag (Nederland) en Gilbert, AZ (USA) — 11 oktober 2012 —
Coret Genealogie en Family History Information Standards Organisation, Inc. (FHISO) hebben vandaag aangekondigd dat Coret Genealogie zijn plannen heeft afgerond om stichtend lid van de organisatie te worden. Als onderdeel van dit proces heeft Coret Genealogie zijn oprichter, Bob Coret, aangewezen om de organisatie als lid te vertegenwoordigen. Bob zal, samen met andere FHISO leden uit de wereldwijde genealogische gemeenschap, participeren in de ontwikkeling van standaarden voor de digitale representatie en het delen van familiegeschiedenis en genealogische informatie. Lees verder..
 
ENKELE KERNPUNTEN UIT HET HOOFDBESTUUR(HB)-OVERLEG VAN 10 OCTOBER 2012
(11 okt) Dit zijn geen notulen maar een globale impressie van waar het HB zich deze keer mee bezig hield. Lees verder..
 
Archief dorpsbestuur Terheijden ontsloten!
(10 okt) Het dorpsarchief van Terheijden bestrijkt de periode 1569-1810 en kent een omvang van ruim 24 strekkende meter. De beschrijvingen kennen een grote diversiteit aan onderwerpen, zoals resoluties, ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken. Ook komen we er stukken tegen over bestuursorganisatie, eigendommen, financiën, openbare orde en veiligheid. Lees verder..
 
In het oktobernummer van Gens Nostra.
(10 okt) De hoofdredacteur van Gens Nostra bericht over het oktobernummer.
Auteurs zijn dit keer o.a. Cor de Graaf, Antonia Veldhuis, Léon van der Hoeven, Harmen Snel en Rabbi J. Marx Lees verder..
 
Nieuwe (Belgische) website over genealogie
(09 okt) Er is een nieuwe interessante Belgische website over familiegeschiedenis (link).

Dit digitaal portaal is het startpunt voor iedereen die geïnteresseerd is het familieverleden. U vindt er een multimediale stap-voor-stap handleiding om uw eigen familiegeschiedenis te schrijven, uitleg over bronnen en een hele reeks nuttige tools en links. Lees verder..
 
Wij van Zeeland jg 14 2012/4
(09 okt) Wij van Zeeland jg 14 2012/4
zeer goed gevuld nummer:
= Uit de weeskamer archieven Tholen: Maartje Arijsse Verstrate (1670- 1735)
= Bevenlandse lotelingen voor Napoleon
= Arrestatie van een Reimerswalenaar: Marinus Matheusz Groeninck (1585)
= Levensbeschrijving van Susanna Ollaerts weduwe mr David van Mauden (1586)
= Zeer aanbevolen W Scholl: Gens data pro deel 6 (slot): invoeren gegevens Lees verder..
 
Foto's van het internationale congres in Maastricht 24-28 september
(08 okt) Van de heer John Morreau kregen we de beschikking over een aantal foto's van de openingsdag van het "Congress of Genealogical and Heraldic Sciences" dat van 24 t/m 28 september plaats vond. De foto's willen we u niet onthouden....
Ook zijn er nu foto's van de tweede dag toegevoegd, met dank nogmaals aan de heer John Morreau. Lees verder..
 
Duizenden gekaapte brieven ontsloten dankzij vrijwilligers
(08 okt) Het Meertens Instituut heeft op 8 oktober de website "gekaaptebrieven.nl" (link) gelanceerd met circa 3000 brieven uit de 17e en 18e eeuw, veelal geschreven door gewone Nederlanders.De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die destijds door de Engelsen zijn gekaapt, in een van de vier oorlogen waarin Nederland en Groot-Brittannië indertijd waren verwikkeld. Lees verder..
 
11 en 30 (jaargang 17 nr 4 oct 2012
(07 okt) Twee aardige artikelen
- genealogie Klaas Foekes van der Wal (Nijenga)
- kwartierstaat van Teeke Herrres/Heeres Hempens) Lees verder..
 
Overdracht unieke familiearchief Nève (Maastricht) aan RHCL
(03 okt) Tijdens de genealogische en heraldische publieksmanifestatie Het Famillement (26 sept 2012) te Maastricht is het familiearchief Nève 1543-1953 overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). De aanwinst van dit omvangrijke archief met documenten uit de Euroregio is uniek te noemen. Regina M. Nève – Sprenger werkt nog aan de afronding van de inventaris van het archief. Lees verder..
 
Lezing over Landverhuizers uit het Belgische Maasland 1860-1900
(02 okt)

Een erg actueel onderwerp gebracht
door Irma Lommen-Salden
Op dinsdag 9 oktober 2012 om 20:00 te Maaseik
In Brasserie “De Beurs”, Markt 7.
+32 89 564079

Voor meer informatie lees verder via de : link Lees verder..
 
Archief staatsman mgr. Wilhelmus Hubertus Nolens (1860-1931) nu ook digitaal
(01 okt) Het archief van de Venlose priester-staatsman Wiel Nolens kan digitaal bekeken worden. Op vrijdag 28 september 2012 gaf Theo Bovens, commissaris van de koningin in de provincie Limburg, het startsein.
Gouverneur Bovens

Ook werd een brochure over Nolens gepresenteerd. In Abdij Rolduc te Kerkrade, de plek waar hij een deel van zijn opleiding volgde en later ook zelf les gaf.
De bibliotheek in Rolduc Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

do 01 nov Apeldoorn Hulp bij vastlopers
za 03 nov Middelburg Genealogische dag in het Genealogisch Centrum en het Zeeuws Archief
za 03 nov Zaandam Openstelling Afdelingscentrum
di 06 nov Hoogeveen Inloopspreekuur Stamboomonderzoek Hoogeveen
di 06 nov Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
di 06 nov Mill Beginnersavond
di 06 nov Eersel Lezing: 'Niets nieuws onder de zon' door Simon van Wetten
wo 07 nov Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 07 nov Groningen Dubbel-lezing over de Heerlijkheid Harssens
vr 09 nov Hoorn Voorouderspreekuur in het Westfries archief
za 10 nov Weesp "GensDataPro Serviceteam" aanwezig in het Verenigingscentrum
za 10 nov Hilversum Ledenvergadering van de afdeling Familie-organisaties + lezingen
za 10 nov Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 10 nov Nijkerk PRO-GEN Gebr.Groep, Algemene Vergadering en Contactdag
za 10 nov Hoogeveen Afdelingsledenvergadering
za 10 nov Borne Najaarsvergadering
za 10 nov Borne De geschiedenis van Avereest als voorbeeld voor het toegankelijk maken van bronnen.
za 10 nov Kapelle Najaars-ledenvergadering met aansluitend lezing
za 10 nov Rotterdam-Lombardijen Ledenvergadering en lezing "Genealogische antwoorden zoeken via internet"
zo 11 nov Haarlem Biergeschiedenis + bierwandeling met proeverij
ma 12 nov Sittard Lezing: "Bezit en eigendom van de 14de tot de 18de eeuw"
di 13 nov Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsledenvergadering
di 13 nov Apeldoorn Najaarsledenvergadering en rondetafelgesprek voor ieders vragen en tips met bijzondere aandacht voor
di 13 nov Eindhoven Korte ledenvergadering, daarna lezing over Geneaknowhow
di 13 nov Amsterdam-Buitenveldert Lezing: Erochique, erotiek door de eeuwen heen.
di 13 nov AMERSFOORT Eerst ledenvergadering, daarna lezing "Opa Kas"
wo 14 nov Alkmaar HNK afdelingsavond: Lezing "Studenten in de familie"
wo 14 nov Utrecht Ledenvergadering en daarna 10-minutenpraatjes door onze leden
do 15 nov Berkhout Op zoek naar Nederlanders in het leger van Napoleon.
do 15 nov Berkhout Vrouwen en militairen in het leger van Napoleon
vr 16 nov Emmen Inloopspreekuur Stamboomonderzoek Emmen
za 17 nov Lelystad Vooroudermiddag in Nieuw Land
za 17 nov Leeuwarden Contactmiddag en afdelingsledenvergadering
di 20 nov Tiel Genealogisch Onderzoek Duitsland
di 20 nov Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
di 20 nov Nijmegen De genealogie van Joodse families in Nederland
wo 21 nov Leiden Lezing 'Weeskamer'
do 22 nov Delfgauw Afd.ledenvergadering + uitleg Website van het Regionaal Archief Leiden
do 22 nov Nootdorp Delft, stad met een vergeten bierhistorie
vr 23 nov Den Helder DNA in de Genealogie
za 24 nov Rosmalen Lezing Populatiegenealogie, gevolgd door ledenvergadering
za 24 nov Utrecht NGV Algemene Vergadering
ma 26 nov Oploo Lezing "Eer, schande en humor"
di 27 nov 's-Gravenhage "Stamboomcafé"
wo 28 nov Haarlem Het Kadaster
do 29 nov Delft "Schatgraven in gekaapte brieven"

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

do 01 nov Den Helder Workshop Genealogie
do 01 nov Haarlem 'Weeskamer- en weeshuisarchieven'
di 06 nov DARP (GEM. WESTERVELD) Leer je familiegeschiedenis kennen.(meerdaagse cursus)
di 06 nov Vleuten Genealogie
wo 07 nov Vianen Basiscursus genealogie
do 08 nov Burgum Geschiedenis van het eigen dorp
vr 09 nov Heusden Introductie in het archief
za 10 nov Groningen "Verken je familieverhaal" (workshops familieverhaal schrijven))
za 10 nov Amsterdam Huizenonderzoek in Amsterdam (inmiddels volgeboekt)
ma 12 nov 's-Gravenhage Kennismaking met het CBG
ma 12 nov Alkmaar Workshop Zoeken naar historische en genealogische informatie via internet.
do 15 nov Haarlem Gesodomieter in de Rechtbank
vr 16 nov Zwolle Genealogie
ma 19 nov 's-Gravenhage Eerste hulp bij Historisch Onderzoek deel 1
ma 26 nov Alkmaar Introductiemiddag archief
di 27 nov Utrecht Workshop 'Autobiografisch Schrijven' -- thema: 'Van A tot Z'
do 29 nov 's-Gravenzande Workshop Sociale Media
vr 30 nov Middelburg Workshop: Zoeken en vinden in digitale bestanden
ma 03 dec 's-Gravenhage Geavanceerd via internet personen en archieven zoeken (dagcursus)
ma 10 dec 's-Gravenhage Publiceren met Aldfaer (nieuw!)
ma 10 dec 's-Gravenhage Eerste hulp bij Historisch Onderzoek deel 2
di 11 dec Heusden Oud schrift voor beginners

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

31 okt Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief me 1860 personen (Familienamen)
30 okt Berent Schoute
30 okt Huwelijk Johannes Reinicus Hermanides en Marijke Berends Veltkamp
29 okt Westerbeck of Westerbeek
25 okt (Voor)ouders
23 okt Stamboom van der Bom
21 okt Waar woonde wie in Rosmalen,1730-1830
21 okt Oudschrift
18 okt Afdruk BR Bergharen rond 1936 Jannetje Rink (26/11/1914)
18 okt ik zoek de laatste De Jagers
17 okt Index weer aangevuld met 1250 familienamen
16 okt Verwegen
16 okt Onderzoek naar Chinese voorouders ?
15 okt Jacob Kisjes en Grietje Jans (de) Roos
14 okt Derk Pouwels en Hadewich Claesen
14 okt Zoek van dit Echtpaar de Ouders - Broers - Zusters en Kinderen
14 okt Jurjen Harms Kuipers ca 1750
14 okt ik zoek informatie over de familie Dussen
13 okt Testament Sibbeltje Tjeerds Galtema
09 okt Genlias blijft nog even (tot 1 jan 2013)
09 okt Laager-Scherer
08 okt Ik zoek Martien Langkamp * c.1755 - + 21-05-1843
08 okt verwanten gezocht ivm politieonderzoek
06 okt Wilhelmina Mrofs
04 okt Jan Willem Assie
04 okt Sophia Gesina van IJsselmuiden
01 okt Kerkarchief, Hervormde kerk van Wolsum en Westhem (Wijmbritseradeel)
01 okt Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief me 1000 personen

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente genealogische artikelen

28 okt Ages! Versie 2.0 ?
28 okt Biografie groottante Maria Gertrud Husmann1,

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2012 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257