NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2012 nummer 36

vrijdag 31 augustus 2012

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente genealogische artikelen
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

Gezocht: fotografen van Tilburgse evenementen

Regionaal Archief Tilburg verzamelt hedendaagse digitale foto's van Tilburgse evenementen. Voordat het te laat is, want digitale fotografie is vluchtig. In de fotocollectie van het archief wordt een selectie van foto's van Tilburgse evenementen voor de toekomst zeker gesteld. Het verzamelen gebeurt via Facebook, Twitter en Flickr onder de naam 'Kijk op Tilburg'.
Alles ziet er nu anders uit dan vroeger, we missen gebouwen die afgebroken zijn, we denken met plezier terug aan festivals die er niet meer zijn, kleding die uit de mode is geraakt, gewoontes die we vergeten zijn. Foto's van die vervlogen tijden roepen verhalen op en worden gekoesterd.
Maar ooit wordt de tijd van nu ook vervlogen tijd. Over tientallen jaren denken we met genoegen terug aan de festivals, gewoonten en kleding van nu. Alles wordt nu gefotografeerd en gedeeld via sociale media, maar deze media komen en gaan. Hoe zeker zijn we ervan dat over 50 jaar de huidige foto's op Facebook er nog zijn? Kunnen we dan nog laten zien hoe 'Tilburg Ten Miles' er in 2012 uitzag?

In 2011 verzamelde het archief via Flickr foto's van de Tilburgse kermis. Dit leverde een mooi en gevarieerd beeld op. Het verzamelen gaat nu door onder de naam 'Kijk op Tilburg'. Omdat Tilburg zichzelf heeft uitgeroepen tot evenementenstad, ligt de focus voor het verzamelen op Tilburgse evenementen.

Deelname is open voor iedereen. Meedoen gaat eenvoudig door foto's van een Tilburgs evenement te delen en 'taggen' via Twitter, Facebook of Flickr. De 'tags' zijn 'Regionaal Archief Tilburg' of #KijkopTilburg. Op die manier geeft de deelnemer aan mee te willen doen aan 'Kijk op Tilburg' en kan het archief de foto vinden.
Medewerkers van het archief bekijken en selecteren de foto's. Belangrijk daarin is dat het een typisch Tilburgs beeld weergeeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een bepaalde activiteit die alleen in Tilburg voorkomt of een gebouw dat herkenbaar is voor Tilburg. Hoe Tilburgser hoe beter!
Regionaal Archief Tilburg neemt contact op met de maker als de foto geschikt is om opgenomen te worden in de fotocollectie. Zo wordt onze kijk op Tilburg bewaard en kunnen we later met plezier terugkijken naar de tijd waarin we nu leven.

Meer informatie op www.regionaalarchieftilburg.nl

Militieregisters

Het Stadsarchief Rotterdam laat via het project 'VeleHanden' Rotterdamse Militieregisters uit de periode 1814 tot 1902 toegankelijk maken. Vrijwilligers helpen via dit project vanuit huis mee om de registers te indexeren op onder meer naam, geboortedatum en geboorteplaats. Op deze manier komt de informatie voor een breed publiek beschikbaar. Zestien andere archiefdiensten uit het hele land hebben inmiddels hun militieregisters op VeleHanden geplaatst.

In militieregisters werd de administratie bijgehouden van alle mannen die werden opgeroepen voor de dienstplicht. In 1811 werd bepaald dat op iedere 100 inwoners één militielid moest worden aangewezen. Door een tekort aan vrijwilligers werd er geloot, dit werd bijgehouden in lotingsregisters. Later gold de militaire dienstplicht voor alle mannen vanaf 18 jaar. Tot 1941 werden registers opgemaakt van alle jongemannen die werden opgeroepen voor de dienstplicht.

De registers uit de periode 1814 tot 1902 bevatten de rijkste informatie. Daarom zijn deze uitgekozen voor het project. De militieregisters bieden waardevolle informatie voor genealogisch en sociaalhistorisch onderzoek. Naast naam, geboortedatum, geboorteplaats en de namen van de ouders, werd in de militieregisters ook het beroep, signalement, reden tot afkeuring en plaats van inlijving vermeld.

Het project 'VeleHanden' zet zich in om de geschiedenis van alle Nederlanders op internet te krijgen zodat een groot publiek er gebruik van kan maken. Vrijwilligers kunnen vanuit huis de bronnen indexeren en zo meehelpen aan de digitale beschikbaarstelling. Wie mee wil helpen kan zich aanmelden op de site www.velehanden.nl. Ervaring is niet nodig, passie voor het verleden is wel wenselijk. Zestien andere archiefdiensten uit het hele land hebben inmiddels hun militieregisters op VeleHanden geplaatst.

235.000 Scans Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom

Het Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom is door het Gelders Archief grotendeels gedigitaliseerd en op internet geplaatst. Daarmee is een rijke bron van historische gegevens voor genealogen, streek- en rechtshistorici gemakkelijk toegankelijk. Vooral belangstellenden die onderzoek naar personen in het verleden doen, profiteren hiervan.

Het ORA Veluwe en Veluwezoom heeft betrekking op een groot gebied in Gelderland: het landrostambt van Veluwe en richtersambt van Veluwezoom. Het landrostambt van Veluwe omvatte tien scholtambten (bestuurlijke gebieden):Ede, Barneveld, Nijkerk, Putten, Ermelo, Doornspijk, Heerde, Epe, Apeldoorn en Voorst. Het richtersambt van Veluwezoom omvatte de scholtambten Rheden, Brummen en Renkum.

De gerechten deden uitspraken in burgerlijke, vrijwillige en voogdijzaken. Vrijwillige rechtspraak heeft betrekking op zaken die tegenwoordig door de notaris worden afgehandeld, zoals testamenten en de overdracht van onroerende goederen. De scholten (bestuurs- en rechtbankambtenaren) functioneerden onder andere als hulpofficieren van justitie en wat we tegenwoordig de notaris noemen. De gerechten deden geen uitspraken in criminele (straf) zaken; dat gebeurde destijds door het Hof van Gelre en Zutphen.

Het archief omvat het tijdvak van 1418 tot 1811, toen de Fransen een nieuwe rechterlijke organisatie in Nederland introduceerden.
De bijna 235.000 scans zijn niet met een zoekmachine doorzoekbaar, maar toegankelijk via een archiefinventaris.

Weet U:

dat een Diefleider iemand is die als taak had het aanhouden en naar de plaats van terechtstelling voeren van dieven, andere misdadigers en wetsovertreders. Hij is een dienaar/werknemer van de schout.

dat een Droller of drolster iemand is die in de katoenindustrie werkt aan een drolmachine ofwel verdeelstoel. In deze machine ondergaat de katoen de laatste bewerking van het voorspinnen. De naam is vermoedelijk afgeleid van het Engelse drawing-frame.

De webredactie

  terug naar top

Landelijk nieuws

Column nr. 25
(31 aug)

‘Internet is als een stad’ schreef enige tijd geleden de Leeuwarder Courant, die het weer overgenomen had van een ander blad (ja, ik weet het: bronvermelding). Het heeft zijn verzamelpleinen, je moet soms erg zoeken om de weg te vinden en er zijn gevaarlijke plekken die je beter kunt vermijden. Voor genoemde stad kun je een plattegrond nemen (zie hieronder). Voor genealogie op internet zal ik proberen u weer wat (verder) wegwijs te maken en (mogelijk voor u) interessante sites te noemen. Lees verder..
 
Tijdelijk beperkte dienstverlening Nationaal Archief m.i.v. 15 oktober 2012 (tot medio 2013)
(29 aug) Tijdens de tweede fase van de renovatie worden publieke ruimtes op de begane grond verbouwd. Naar verwachting is de renovatie medio 2013 voltooid. Dit zal tijdelijk enige overlast geven en invloed hebben op de dienstverlening. Het archief vraagt hiervoor uw begrip. Om de overlast zo beperkt mogelijk te houden, wordt er tijdens de renovatie een alternatieve studiezaal ingericht waar u het archiefmateriaal in kunt zien.

De openingstijden van die tijdelijke studiezaal zijn:

dinsdag: 10-21 uur, met volledige dienstverlening
woensdag: 10-17 uur, met volledige dienstverlening
donderdag en vrijdag: 10-17 uur, met beperkte dienstverlening
De infobalie op de studiezaal is dan gesloten. Er is dus geen mogelijkheid tot stellen van inhoudelijke vragen over de archiefcollectie. Lees verder..
 
Van het bestuur: 'Lustrum Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie'
(29 aug) Het bestuur is aanwezig bij het lustrum v.d. Ned. Kring Joodse Genealogie:
Zondag 9 september 2012
Locatie / Casa 400
Eerste Ringdijkstraat 4 Amsterdam, vlakbij het Amstelstation.
Tijd ruimte open 10.00 uur begin programma 10.45 uur Lees verder..
 
Overlevingsverhalen JAPPENKAMPEN
(26 aug) In verband met de recente herdenking van de ontzetting van de krijgsgevangen in Japanse kampen willen we 2 belangrijke boeken onder ogen brengen met persoonlijke ervaringen en veel namen:

Het Drama Van De Pakan Baroe-Spoorweg 1943-1945
Auteur: Henk Hovinga
320 pagina's |Franeker: Jo Wijnen


C. Van. Heekeren - Het Pannetje Van Oliemans. 500 Krijgsgevangenen Onder De Japanners, Zuid-atjeh, 1944. Franeker: T. Weever Lees verder..
 
Bericht Hoofdbestuur: de afdelingsbladen
(24 aug) Naar aanleiding van een brief van Jos Grimmelikhuizen over een aantal afdelingsbladen die verzonden moeten worden naar niet afdelingsleden ontspon er een discussie of een en ander niet veel beter voortaan op de website geplaatst kon worden en wie toch een papieren exemplaar wilde hebben zou dat via een lijst, die Toos Greveling beheert, kenbaar moeten maken.
Op die manier zouden die exemplaren niet op de begroting drukken qua drukkosten en portokosten.
Een en ander zou zeker voordelen opleveren. Lees verder..
 
Prins van Oranje bij opening Internationaal Congres Genealogische en Heraldische Wetenschappen
(23 aug) Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje woont maandagmiddag 24 september in Maastricht de opening bij van het 30e internationale Congres Genealogische en Heraldische Wetenschappen.

Het congres wordt om de twee jaar gehouden en richt zich op wetenschappers en liefhebbers van familiegeschiedenis en familienamen (genealogie) en wapenkunde en familiewapens (heraldiek). Er zijn onder meer lezingen over DNA-onderzoek en familiegeschiedenis, de oorsprong van de heraldiek en wapenschilden van voormalige koloniën en nieuwe landen. Het congres wordt georganiseerd door de Nederlandse Genealogische Vereniging en het Centraal Bureau voor Genealogie en vindt plaats van 24 tot en met 28 september.

Bron tekst: Persbericht RVD nr. 263, 22 aug. 2012


Zie link Lees verder..
 
Erfgoedplatform gemeente Heumen en Werkgroep Historie Worsum opgericht
(22 aug) Het erfgoedplatform, stelt zich ten doel: het bevorderen van onderlinge kennismaking en samenwerking van alle erfgoedinstellingen binnen de gemeente Heumen.

 Lees verder..
 
Impressie van HB-vergadering 15 augustus 2012
(19 aug) Dit zijn geen notulen maar enkele hoofdpunten uit dit overleg, die relevant lijken voor de afdelingen en de individuele leden. We hebben vernomen dat deze communicatie op prijs wordt gesteld Lees verder..
 
Koninklijk Instituut wil fotomateriaal van na-oorlogse migranten uit Indonesie digitaliseren
(17 aug) Het KIT beschikt over vele duizenden albums van de vroegere bewoners van
Indonesië die na de Indonesische onafhankelijk naar Nederland zijn gemigreerd. Dit betrof Nederlandse expatriates in Indonesië, gemengd-bloedigen, maar ook Molukkers, Ambonezen etc. Mede door de recente herdenking rond 15 mei heeft men besloten een groot aantal foto's uit deze albums in digitale vorm te publiceren en te identificeren.
Dit is een belangwekkend project waarvoor we graag aandacht vragen. Het kan het begin worden van een Indisch genealogisch en familiehistorisch archief Lees verder..
 
Familiegeld Edam 1673 (oorlogsbelasting)
(16 aug) Familiegeld Edam 1673
Voor het financieren van de oorlog van het rampjaar 1672 was geld nodig, de Heer H van Rijswijk publiceerde in het blad van de Zaanstreek en Waterland een uitvoerig verhaal over de kohieren voor de inning van het familiegeld in 1673 ter financiering van de strijd. Lees verder..
 
De landmacht na 1813. Stamboeken van onderofficieren en minderen nu online
(10 aug) De registratie van het staande leger en de nationale militie over de jaren 1813-1924 is nagenoeg volledig bewaard gebleven. De stamboeken van officieren, die afzonderlijk staan geregistreerd, zijn van een alfabetische naamindex voorzien.

 Lees verder..
 
Stopt Genlias per 1 november 2012 ? Dus over minder dan 72 dagen !
(10 aug) Het navolgende bericht gevonden op de website van Genlias :
Actueel

Genlias is een gegevensbestand dat zeer regelmatig groter wordt. Kijk hier welke nieuwe gegevens de laatste maanden ingevoerd zijn. Ook ander nieuws over Genlias leest u hier.

 Lees verder..
 
Internet afkortingen voor dummies deel 2
(09 aug) Hier nog enkele van deze afkortingen en moeilijke veel gebruikte begrippen. Lees verder..
 
Internet afkortingen voor dummies
(09 aug) De computergenealogen worden steeds vaker geconfronteerd met afkortingen die de meeste van ons wel praktisch kunnen gebruiken maar waarvan men de oorspronkelijke betekenis niet altijd goed weet. In ons Duitse zusterblad las ik een artikel waar enkele van deze afkortingen worden verklaard. Wellicht dat voor sommige Nederlandse gebruikers van het internet, deze listing ook wel nut kan hebben. Lees verder..
 
Bericht van PRO-GEN, nu ook met internetcursus PRO-GEN 3.20
(06 aug) Voor de gebruikers van dit nog steeds populaire genealogie-programma verscheen onlangs een nieuwsbrief. Enkele punten worden hiervan in dit bericht opgenomen.
Ook is er een cursus beschikbaar.

 Lees verder..
 
GENS NOSTRA het juli - augustusnummer verschijnt deze week
(02 aug) Deze week komt Gens Nostra, het juli/augustusnummer, uit. Het nummer heeft 64 pagina’s. Het volgnummer is 7/8.
Het vorige nummer van juni heeft onterecht 'nummer 5' gekregen in plaats van 'nummer 6'.

De inhoud is: Lees verder..
 
Bijeenkomst gebruikers REUNION 10 - EXPO Houten 15 sept. 2012
(01 aug) Namens Frans van Bodegom wordt U hiermee uit genodigd voor het bijwonen van lezingen over Reunion 10 op de 122e Klokhuisdag op zaterdag 15 september 2012, locatie Expo Houten in Houten.

Sinds 1992 is de Reunion werkgroep aanwezig op de Klokhuisdagen om het programma Reunion te promoten en extra ondersteuning te geven aan de Reunion gebruikers.
Tijdens deze dag worden er twee lezingen gegeven over Reunion 10.
De Reunion HelpDesk is aanwezig waar u terecht kunt met uw vragen of problemen over en met Reunion. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

di 04 sep Hoogeveen Inloopspreekuur Stamboomonderzoek Hoogeveen
wo 05 sep Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
do 06 sep Pijnacker De geschiedenis van de tuinbouw en veiling in Pijnacker.
za 08 sep het hele land Open Monumentendag 2012
za 08 sep Weesp "GensDataPro Serviceteam" aanwezig in het Verenigingscentrum
za 08 sep Utrecht Penningmeestersoverleg voor NGV afd.penningmeesters
di 11 sep Apeldoorn Lezing: Papier- en wasserij-industrie op de Veluwe
di 11 sep Eindhoven Open podium.
wo 12 sep Alkmaar "Het leven van de vele generaties vissers ten tijde van de Republiek en onder Franse bezetting"
wo 12 sep Utrecht Lezing over GensDataPro door Bas Wilschut
wo 12 sep Breda een lezing over ons Blad Gens Nostra en wat daar zoal bij komt kijken.
do 13 sep Lelystad Valkuilen en zegeningen van DNA-onderzoek
do 13 sep Nootdorp Nicolaes Kruikius en de wereld van cartografie
do 13 sep Elsendorp Contactavond LVC met kaartenbakken Start van het nieuwe seizoen
vr 14 sep Hoorn Voorouderspreekuur in het Westfries archief
za 15 sep Houten Lezingen over "REUNION 10" op de Klokhuisdag in Houten
za 15 sep Escaudoeuvres, Noord Frankrijk Scaldobresia 2012
za 15 sep Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 15 sep Rolde Lezing en demonstratie van het genealogieprogramma Pro-Gen
za 15 sep Oldenzaal Lezing over de eerste wereldoorlog in Ieper (België)
zo 16 sep Escaudoeuvres, Noord Frankrijk Scaldobresia 2012
di 18 sep 's-Gravenhage Stamboomcafé (spreker Jan van Holsteyn)
di 18 sep Nijmegen Opslaan & Terugvinden
di 18 sep Tiel Kennismaking nieuw gebouw Regionaal Archief Rivierenland te Tiel.
do 20 sep Berkhout Een kijkje in de personeelsrekeningen van het VOC-personeel
do 20 sep Delfgauw Erochique,erotiek door de eeuwen heen.
vr 21 sep Emmen Inloopspreekuur Stamboomonderzoek Emmen
za 22 sep Doetinchem Voorouderdag voor Achterhoek en Liemers - genealogische markt
za 22 sep Nuenen Genealogische dag in de bibliotheek in Nuenen
za 22 sep Leeuwarden Gevierde Friezen in Amerika
za 22 sep Amersfoort Computergenealogie
za 22 sep Zoeterwoude-Rijndijk Contactmiddag voor gebruikers GensDataPro
zo 23 sep Obdam Derde Westfriese familiedag
ma 24 sep Maastricht 30e Internationale Congres voor Genealogie & Heraldiek 24 t/m 28 sept
di 25 sep Amsterdam-Buitenveldert Onze voorouders en de rechterlijke archieven
wo 26 sep Maastricht "Heraldische Dag" van de NGV-afdeling Heraldiek
wo 26 sep Maastricht Famillement in Maastricht op 26 september
wo 26 sep Haarlem Noord Erochique: slaapkamergeheimen door de eeuwen heen en de ontwikkeling van de erotiek

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

wo 05 sep Tilburg ‘Regionale geschiedenis in Brabant: een verkenning’
do 06 sep Nijmegen Stamboomonderzoek & familiegeschiedenis
vr 07 sep 's-Gravenhage Familiegeschiedenis schrijven voor genealogen
ma 10 sep 's-Gravenhage Kennismaking met het CBG
di 11 sep Gemert Beginnerscursus Genealogie
ma 17 sep Amstelveen Basiscursus Genealogie (a.d.h. van Aldfaer)
ma 17 sep 's-Gravenhage Aldfaer
ma 17 sep 's-Gravenhage Workshop 'Inleiding stamboomonderzoek' + rondleiding
wo 19 sep Leeuwarden Familiegeschiedenis schrijven
do 20 sep Mookhoek (gem. Strijen) Genealogie en paleografie
ma 24 sep Delft Onderzoek naar de geschiedenis van uw huis
di 25 sep Purmerend Paleografie voor beginners
di 25 sep Tiel ‘Oud-schrift (paleografie) voor beginners’
wo 26 sep Tiel Stamboomonderzoek (genealogie) voor beginners
do 27 sep Dalfsen Stamboomonderzoek voor beginners
za 29 sep Amsterdam Genealogie (volgeboekt)
di 02 okt Rotterdam Genealogie voor beginners
wo 03 okt Haarlem Oud-schrift (paleografie) voor gevorderden
wo 03 okt Tilburg Stamboomonderzoek
wo 03 okt Dalfsen Stamboomonderzoek voor beginners
do 04 okt Haarlem Oud-schrift (paleografie) voor beginners
za 06 okt 's-Gravenhage Paleografie voor gevorderden
za 06 okt Haarlem Oud-schrift (paleografie) voor beginners
za 06 okt Middelburg Zeeuwen op zee
za 06 okt 's-Gravenhage Oud schrift (paleografie) voor beginners
za 06 okt Haarlem Cursus èn workshop ‘Historisch huizenonderzoek’
ma 08 okt 's-Gravenhage Workshop 'DTB-registers en Burgerlijke Stand'
wo 10 okt Hengelo Oud Schrift voor beginners najaar 2012
do 11 okt Burgum Stamboomonderzoek voor beginners
do 11 okt Tilburg Onderzoek je woonomgeving.
do 11 okt Sittard Uw stamboom op de computer (met Aldfaer)
do 11 okt Hoorn Oud-schrift (inmiddels volgeboekt)
vr 12 okt Leeuwarden Workshop "Op zoek naar de oorlog"
do 18 okt Delft Oral History voor gevorderden (Interviewtraining)
do 18 okt Rotterdam Oud schrift voor beginners
wo 24 okt Zutphen Basiscursus stamboomonderzoek
do 25 okt Middelburg Wat staat daar? Paleografie voor beginners
za 27 okt Haarlem Workshop Historisch Huizenonderzoek
ma 29 okt 'S-GRAVENHAGE Workshop 'Werken met bevolkingsregisters'

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

30 aug Hendrik Dreessen (1846-189?)
30 aug Pieter Siersz, Maasland, Kethel en Delft.
29 aug Albert Oost (1857-19??)
29 aug Hendrik Smits (1843-19??)
28 aug Nederlands Indië
28 aug Van Veen
27 aug Mantz familie blog,
27 aug Gens_Nostra/Huppeldepup
26 aug Dr John G Gramberg * circa 1838
26 aug Gevraagd overlijden van Jan Nebbeling doop 1719 Amsterdam ?
20 aug Een Hoogerwerf - probleem
19 aug Louwerens van Spa
16 aug Brokx, Maas, Engart, Ingaard, hoe zit deze familie in elkaar?
14 aug Militieregisters Geplaatst op: 10 aug 2012 18:12 door Dhr. P. Peperkamp
13 aug Dirk de Jongh
12 aug Ik zoek gegevens over de Pieter Jacobsz van der Bom van der Bom
10 aug Overlijdensdatum en -plaats Johanna Pieternella de Koning
10 aug Militieregisters
10 aug Doopboeken Batavia 1900
08 aug Albert Belkmeer
07 aug Overlijden Elisabeth Janna van den Hof
05 aug Gegevens Klaas Kleijn
05 aug Verbasteringen van Nederlandse namen in het buitenland
03 aug Pluijmakers (naamvarianten !)- Pes(ch)mans.
01 aug Familie RIETFORT
01 aug Familie Bos Breda
31 jul Schaar x Olofs

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente publicaties van leden

25 aug Vijf Eeuwen Zeeuwse Zorge

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

Recente genealogische artikelen

23 aug GENETISCHE KAART van JOODSE DIASPORA toont GEMEENSCHAPPELIJKE VOOROUDERS
21 aug TNG VERSIE 9 - een online genealogisch programma
20 aug Cloudcomputing, heemkunde en de valkuilen bij de opbouw van een populatiebestand
19 aug WEBTREES Genealogische software om met elkaar samen te werken
07 aug De Praktische Argumenten voor de Bevordering van de Genealogie
05 aug Gegevens gesneuvelden WO-I in Duitsland worden gedigitaliseerd
04 aug Genealogische gegevens Tsjecho-Slowakije beschikbaar gesteld

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2012 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257