NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2012 nummer 33

vrijdag 1 juni 2012

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

Op straat naar het verleden kijken

Tijdens een wandeling door een Noord-Hollandse plaats kunt u nu niet alleen naar de mooie omgeving kijken, maar ook naar de situatie of gebeurtenis uit het verleden.
Dit is mogelijk door middel van een app voor uw smartphone. De app heet: Street Museum NL en is gratis beschikbaar voor iPhone en Android. Deze app haalt het verleden naar het heden en toont meer dan 1.000 beelden uit collecties van Noord-Hollandse musea en archieven zoals oude foto's, ansichtkaarten en schilderijen in het straatbeeld van vandaag.
"Richt de camera van je smartphone op de historische plek. Street Museum NL herkent waar je bent (wel even GPS aanzetten) en toont een afbeelding van vroeger in het beeld van nu. Zo zie je op je smartphone wat je voorouders zagen toen zij door Noord-Holland liepen.
Bij elke afbeelding hoort een ideale "kijkplek"; [daar] valt het oude beeld precies samen met het hedendaagse beeld. Via Facebook, Twitter of e-mail kun je het historische beeld delen met je vrienden. Handig voor toeristen is dat de app ook toeristische informatie geeft.
De [applicatie] is ontwikkeld naar een idee van het Noord-Hollands Archief. (bron: Noord-Hollands Archief)

Sonttolregisters over de 18e eeuw online.

De gegevens uit de Deense Sonttolregisters over de 18de eeuw zijn vanaf 16 mei voor iedereen online beschikbaar. Zij staan in de database 'Sonttolregisters online' op de website www.soundtoll.nl. De registers bieden een schat aan informatie over scheepvaart en economie in eerdere eeuwen.
De Sonttolregisters - meer dan 700 dikke, handgeschreven, in leer gebonden delen - worden bewaard door het Rijksarchief in Kopenhagen. Doordat zij een enorme hoeveelheid gedetailleerde gegevens bevatten, vormen zij een moeilijk systematisch te raadplegen bron. Dankzij Sonttolregisters online worden zij voor iedereen gemakkelijk toegankelijk en kunnen zij eindelijk in hun volle omvang worden gebruikt voor ( wetenschappelijk) onderzoek.
Het project 'Sonttolregisters online' zorgt voor een databank met de gegevens uit de Sonttolregisters. Iedereen kan deze databank raadplegen op www.soundtoll.nl. Het project is begonnen in 2009. De gegevens over de achttiende eeuw staan nu online. Ze zijn toegankelijk via een nieuwe gebruikersinterface die het niet alleen mogelijk maakt in de database te zoeken en te selecteren, maar ook statistische analyses uit te voeren. In de komende jaren zullen de gegevens van de complete Sonttolregisters online beschikbaar komen.
De Sonttolregisters behoren tot de bekendste en belangrijkste bronnen voor de economische en maritieme geschiedenis van Nederland en de rest van Europa. Ze vormen de administratieve neerslag van de tol die de koning van Denemarken tot 1857 hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken die de Noordzee en Oostzee met elkaar verbindt. De registers zijn (met enige hiaten) bewaard gebleven voor de periode 1497 - 1857 en bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten. Van elke doorvaart noteerden de ambtenaren van de Tolkamer in Helsingor onder meer de naam van de schipper, zijn woonplaats, de haven van vertrek, de samenstelling van de lading en vanaf de jaren 1660 ook de bestemming van het schip. Onder de schippers die door de Sont voeren, waren veel Nederlanders (en Friezen). (bron: Tresoar)

Weet U:

dat een haarsnijder een persoon is die haar van dieren in kleine bundels bijeenbond en deze op gelijke lengte afsneed voor gebruik in borstels en kwasten

dat een hooploper een onervaren en ongeoefende matroos van lage rang is.

De webredactie

  terug naar top

Nieuws

Digitale Overijsselse kadastrale atlas 1832 beschikbaar
(31 mei) De Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832 presenteert op vrijdag 8 juni een digitale atlas waarin de hele provincie Overijssel is opgenomen Lees verder..
 
Jaarlijkse Heraldische Dag op woensdag 26 september 2012
(31 mei) De jaarlijkse Heraldische Dag van de NGV-afdeling Heraldiek is dit jaar op woensdag 26 september te Maastricht, gecombineerd met ‘Famillement’, een voor iedereen gratis toegankelijke genealogische en heraldische publieks-manifestatie in het gebouw van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) en de Bonbonnière. Dit is tijdens het 30e Internationale congres voor Genealogie en Heraldiek, dat mede door NGV wordt georganiseerd. Lees verder..
 
Vlaggendag zaterdag 9 juni 2012
(31 mei) Op zaterdag 9 juni aanstaande houdt de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde (NVvV) haar jaarlijkse ‘Vlaggendag’ in Amsterdam in het geheel vernieuwde Scheepvaartmuseum. Lees verder..
 
Column nr. 22
(30 mei)

Toen ik nog niet zo lang met stamboomonderzoek bezig was kwam ik als beroep huisman tegen. Blij met deze geëmancipeerde voorvader, vertelde ik dit mijn collega genealogen. Niet dus. Hij was boer. De betekenis van een beroep kunt u vinden in (onder andere) het boekje Van aakschipper tot zwikker, gids van historische beroepen door Carl Denig. Er zijn ook diverse websites over dit onderwerp.
Zo staat op onserfgoed.com onder de bruine button rechtsboven Oude beroepen. Op de verkregen site De beroepen geven en het zoeken kan beginnen, via de letters A tot en met Z. Die uiteraard na aanklikken beroepen tonen die met die letter beginnen. Daaronder acht beroepsgroepen met algemene, nuttige informatie. De ambachten werden ook genoemd in het tijdschrift Ons Erfgoed, uitgegeven door H.M. Lups. Als verklaring voor mijn huisman staat er: ‘In de middeleeuwen onder het leenstelsel de naam voor de gewone vrije man en in het bijzonder Lees verder..
 
Het juni-nummer van "Gens Nostra" verschijnt deze week
(30 mei) Het nummer heeft 64 pagina's, u vindt dit maal de volgende artikelen:

- Petronella J.C. Elema: Soorwold

- M.J. Platt-de Kiewit (†) en H. Rienewerf:
Bij de kwartierstaat van Cornelis Witschge (1925-1991) alias Pipo de Clown

en de rubrieken:

- Rubriek Gens Data.
W.J. Scholl: Digitale kaarten

- Rubriek Het portret van ..
- Roelof Dolfin: Het portret van … Amel Dolfin en Lammechien Meijer

- Roelof Dolfin: Het portret van … Roelf Meijer

- Evert Winkelmeijer: Het portret van … Johan Hendrik Winkelmeijer en Jantien Boekholt

- Rubriek Wegwijs.
Cor de Graaf: Waar is Hindrik Hendriks overleden?

U vindt een OPROEP voor deelname aan twee verschillende Themanummers in 2013 [nl. Rijnland en Binnenschippers]

en verder de vaste rubrieken Archiefnieuws, Boekrecensies, Periodieken, Vragen en de Mededelingen, waarin het Overzicht 2012-2013 van de NGV-bestuurders Lees verder..
 
50 jarig lidmaatschap
(29 mei) Uitreiking Oorkonde aan Frans Buijs behorende bij zijn 50 jarig lidmaatschap van de N.G.V. (Frans is nu 53 jaar lid) Lees verder..
 
40 jaar lid
(29 mei) Uitreiking Oorkonde aan Dick Pinkster behorende bij zijn 40 jarig lidmaatschap van de N.G.V. Lees verder..
 
Commotie over archiefwerk van mormonen
(29 mei) "Ze doen het graag en ze doen het gratis. Leden van de mormoonse kerk bieden alle regionale archieven aan om geboorte-, trouw- en overlijdensakten uit hun collectie te digitaliseren. Welkome hulp, maar de mormonen gebruiken de akten om burgers postuum te dopen", aldus de opening van een artikel in dagblad Trouw van 9 mei 2012.
De tempel in Salt Lake City Lees verder..
 
Nogmaals Reunion
(26 mei) Recent heeft Leister een onderhouds update uitgebracht Lees verder..
 
Impressie HB-VERGADERING van 23 mei 2012 (Deel 2)
(25 mei) Vervolg van deel 1 Lees verder..
 
Impressie HB VERGADERING van 23 mei 2012 (deel 1)
(25 mei) Het HB streeft er naar om meer transparantie en openheid te geven over zijn handelingen. Vandaar hier een kort overzicht van de belangrijkste punten die 23 mei j.l. werden besproken. Uiteraard zijn er ook zaken die vertrouwelijk moeten blijven omdat personen werden genoemd. Deze worden niet verwerkt. We wijzen er met nadruk op dat dit geen notulen zijn maar een impressie, een globale afspiegeling van de meningsvorming en de ingenomen standpunten. De NGV-leden krijgen daarmee hopelijk een beter zicht over de zaken die op HB-niveau aan de orde komen. Lees verder..
 
Oer-Vlissingers gezocht
(24 mei) Hebt u zich ook al eens afgevraagd of uw verre voorouders uit Vlissingen kwamen? Binnenkort is er een mogelijkheid om dit te testen. Echte Vlissingers kunnen zich namelijk aanmelden voor een DNA-onderzoek naar verwantschap tussen mensen van nu en mensen die vanaf de 15de eeuw in Vlissingen hebben geleefd. Personen die denken dat de kans groot is dat hun familie al eeuwen lang in Vlissingen woont of woonde, vragen wij om zich aan te melden voor dit onderzoek. De gemeente Vlissingen en de Walcherse Archeologische Dienst hebben naar aanleiding van opgravingen van begraafplaatsen in de binnenstad van Vlissingen een oud-DNA-onderzoek in gang gezet. Het Forensisch Laboratorium voor DNA-Onderzoek (FLDO) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voert het onderzoek uit. De provincie Zeeland subsidieert het onderzoek. Lees verder..
 
Bewerking "Haastrechtse Kercke Rekenbouck 1584-1811" is verschenen
(22 mei) In de reeks Hollandse Bronnen, uitgaven van "Ons Voorgeslacht" is deel 6 verschenen. De bewerking is van de hand van Coen van Wijngaarden (1941-2011), oud hoofdredacteur van Gens Nostra en voormalig hoofdbestuurslid van de NGV.
Het boek is 387 pagina's dik en heeft een index op de namen.
Het grote belang van deze publicatie is dat deze niet alledaagse bron inzicht geeft in het kerkelijk leven van die periode en dat er veel genealogische gegevens in het boek zijn te vinden. Bijzonder zijn hierbij ook de (genealogische) voetnoten. Het bestuur van OV is de heer van Wijngaarden veel dank verschuldigd en betreurt dat hij de verschijning van dit boek niet meer heeft kunnen meemaken. Lees verder..
 
Erfgoed Brabant: 16 juni presentatie digitale collectieontsluiting
(22 mei) Op zaterdag 16 juni 2012 organiseren Erfgoed Brabant en de Brabant-Collectie een middag over de toekomst van digitale collectieontsluiting in Noord-Brabant. Lees verder..
 
Arm en Rijk, thema v. maand v.d. geschiedenis 2012
(17 mei) De Maand van de Geschiedenis is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement. Ieder najaar in oktober organiseren honderden musea, archieven en andere culturele instellingen speciale tentoonstellingen en activiteiten rond een wisselend thema. In 2012 is dat Arm & Rijk. Lees verder..
 
Uitreiking oorkondes ter gelegenheid van 40 en 50 jaar lidmaatschap van de NGV
(13 mei) Op de ledenvergadering van 10 april 2012 zijn door de voorzitter - de heer A. Neggers - ter gelegenheid van hun 40 en 50 jaar NGV-lidmaatschap, oorkondes uitgereikt aan de heren H. Kuijken, N. van Asch, P. Beishuizen en J. Spoorenberg.


Van links naar rechts H. Kuijken, N. van Asch, P. Beishuizen en J. Spoorenberg


Op 11 april 2012 is door de dames A. Magielse-Dix en A. van der Velden-Swinkels aan de heer G. van Gurp de oorkonde voor 40 jaar NGV-lidmaatschap uitgereikt.

Op 4 mei 2012 is door de dames A. Magielse-Dix en A. van der Velden-Swinkels aan de heer L. Eijkelenboom de oorkonde voor 50 jaar NGV-lidmaatschap uitgereikt.

 Lees verder..
 
Historische Vereniging Achterhoek en Liemers
(11 mei) Met veel genoegen kunnen wij u melden dat de Historische Vereniging Achterhoek en Liemers (HVAL) een nieuwe website in gebruik heeft genomen.
U vindt deze site via de link achterhoek-en-liemers.nl/.

De Historische Vereniging Achterhoek en Liemers is uniek omdat zij als enige de historie van de hele streek tot haar werkgebied rekent. De vereniging werd als Oudheidkundige Vereniging “De Graafschap” opgericht in 1925 en is daardoor de oudste ten oosten van Rijn en IJssel. Geheel in de geest van haar traditie onderneemt de vereniging activiteiten die zich kenmerken door actualiteit, kwaliteit en toegankelijkheid. De excursies, de lezingen en de artikelen in het Jaarboek Achterhoek en Liemers brengen dit streven in de praktijk Lees verder..
 
Militair Historische Dagtochten (organisatie: Legermuseum Delft)
(11 mei) Het Legermuseum organiseert samen met Durendale Reizen in 2012 enkele militair historische dagtochten. Het betreft bezoek aan bekende locaties uit de militaire geschiedenis. De tochten geven veel interessante informatie.
O.a. "16 mei: Slag om Den Haag in 1940" en "10 okt. Leidens ontzet in 1574" Lees verder..
 
Nieuwe locatie studiezaal Archief Sittard-Geleen
(08 mei) Vanaf maandag 14 mei a.s is onze nieuwe studiezaal aan de Kapittelstraat 6 in de Sittardse binnenstad voor bezoekers beschikbaar. Vanaf die dag zullen we geopend zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. In het pand aan de Kapittelstraat 6 huizen we samen met Museum Het Domein. De glazen deur rechts achter het toegangshek is de toegangsdeur naar onze studiezaal. Deze locatie is vlak bij de Sint Petrus Kerk en de Markt. Lees verder..
 
Tilburg opde kaart een virtuele tocht door de tijd
(08 mei) Vandaag lanceert Regionaal Archief Tilburg de website Tilburg op de Kaart., dit zijn gegevens afkomstig uit Google Maps en Google Streetview. Dze gegevens worden gekoppeld aan de lijst van Rijksmonumenten en aan databanken van het archief zoals BeeldOnline met historische foto´s en de TilburgWiki met historische informatie. Lees verder..
 
Collectie bidprentjes Bommelerwaard uitgebreid
(07 mei) De collectie bidprentjes is aangevuld met vele nieuwe prentjes. De prentjes zijn nu voortaan ook per plaats van overlijden door te bladeren. De prentjes maken deel uit van de database ‘Personen’ op de website.

Het Streekarchief Bommelerwaard heeft een kleine collectie bidprentjes online staan. Het archief heeft er voor gekozen om alleen prentjes van personenen die geboren, gewoond dan wel gewerkt hebben in de Bommelerwaard en overleden zijn voor 1946 op te nemen.

Verder op deze site: de DTB-registers; de Burgerlijke Stand (vanaf 1811); en de Bevolkingsadministratie (1810-1994). streekarchiefbommelerwaard.nl/Lees verder..
 
‘Drie herdenkingsmonumenten met 45 namen' Haagse gemeenteambtenaren omgekomen in WO II
(06 mei) ‘Drie herdenkingsmonumenten met 45 namen. Haagse gemeenteambtenaren omgekomen in de Tweede Wereldoorlog’.

Dit boek, geschreven door Sjoukje Atema en Corien Glaudemans, is op 4 mei 2012 gepresenteerd voor de herdenkingsplechtigheid op het Politiek Terras op de 4e verdieping van het Haagse stadhuis aan het Spui.
Hier bevinden zich 3 plaquettes met de namen van 45 ambtenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.
Sommige oorlogsslachtoffers waren joodse ambtenaren. Andere medewerkers stierven tijdens een van de vele bombardementen op Den Haag, omdat zij zich inzetten voor de vrijheid van Nederland of samen met vele andere Hagenaars tijdens de Hongerwinter.


Zie link Lees verder..
 
Oorlogsdagboek Naaldwijkse Jeane Zwinkels online
(04 mei) Twee oude, ogenschijnlijk onbeduidende cahiertjes. Als je ze bij het opruimen van de zolder zou tegenkomen, zouden ze waarschijnlijk zo worden weggegooid.
Maar dat is gelukkig niet gebeurd met deze twee schriftjes van de Naaldwijkse Jeane Zwinkels (1910-1984), die tijdens de Tweede Wereldoorlog haar belevenissen bijhield in haar dagboekje.
De schriften zijn jaren geleden geschonken aan het Historisch Archief Westland, waar ze er heel erg zuinig op zijn. Het Historisch Archief Westland heeft besloten om, met instemming van de familie, het dagboek van Jeane Zwinkels voor een breder publiek beschikbaar te stellen. Het handgeschreven dagboek is letterlijk overgetypt en is als PDF gepubliceerd op de website van het archief. Lees verder..
 
Famillement 26 september 2012 in Maastricht
(03 mei) Op 26 september 2012 zal in Maastricht onder de naam Famillement een grootschalige genealogische publieksmanifestatie op verschillende locaties worden gehouden. Lees verder..
 
Honderd jaar geleden werd striptekenaar Marten Toonder geboren op 2 mei
(02 mei) – Voor zijn bewonderaars aanleiding om 2012 uit te roepen tot Toonderjaar.
Marten Toonder was de zoon van zeekapitein Marten Toonder en Trijntje Huizinga.link
Op negentienjarige leeftijd vergezelde Toonder zijn vader op een zeereis naar Buenos Aires. Hier maakte hij kennis met de tekenaar Dante Quinterno. Door zijn werk besloot Toonder eenmaal terug in Nederland tekenlessen te nemen. Zo belandde hij in 1932 op de Rotterdamse Academie (nu Willem de Kooning Academie). Hoewel zijn aanloop veelbelovend was, werd zijn verblijf aan de academie geen succes.
In 1935 trouwde Toonder met zijn Rotterdamse buurmeisje Afine Kornelie Dick, kortweg Phiny Dick. Lees verder..
 
Archiefnieuws Den Haag en Rotterdam
(02 mei) In het mededelingen blad van Delfland las ik twee aardige berichten: Lees verder..
 
Nieuw boek is uit: “Meulepas, een eeuwenoud geslacht”, door Lies van Limbeek-Meulepas.
(02 mei) Al vanaf ongeveer 1978 was de schrijfster Lies van Limbeek-Meulepas, wonende in Langenboom, geïnteresseerd in haar familiegeschiedenis. Zondag 29 april 2012 was de grote dag toen ze in Gassel NB haar familieboek kon presenteren aan een groot publiek van meer dan 250 familieleden, vrienden en bekenden. “Dit is mijn levenswerk”, vertelt Lies vol trots.Lees verder via de : link Lees verder..
 
Stadsbrand Enschede 7 mei 1862
(02 mei) Wie herinnert zich niet de verschrikkelijke vuurwerkramp van Enschede. Enschede werd echter al eens eerder door een grote alles verwoestende brand getroffen. Deze maand is het 150 jaar geleden dat Enschede door de stadsbrand vrijwel volledig in de as werd gelegd. Lees verder..
 
Nieuw boek: “Meulepas, een eeuwenoud geslacht”, door Lies van Limbeek-Meulepas.
(02 mei) Al vanaf ongeveer 1978 was de schrijfster Lies van Limbeek-Meulepas, wonende in Langenboom, geïnteresseerd in haar familiegeschiedenis. Zondag 29 april 2012 was de grote dag toen ze in Gassel NB haar familieboek kon presenteren aan een groot publiek van meer dan 250 familieleden, vrienden en bekenden. “Dit is mijn levenswerk”, vertelt Lies vol trots.

 Lees verder..
 
Reactie op AV Vergaderingsverslag punt 14:
(01 mei) Mijnheer Koten
Het is mooi om de beste artikelen van de afdelingsbladen op de NGV
website te plaatsen. Het is echter nog veel mooier om de integrale bladen ter
download aan te bieden Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

za 02 jun zaandam Openstelling Afdelingscentrum
za 02 jun Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 02 jun Noordwolde (Frl) Excursie naar Noordwolde
vr 08 jun Hoorn Voorouderspreekuur in het Westfries archief
za 09 jun Velsen-Zuid Excursie naar landgoed Velserbeek
do 14 jun Borne lezing
zo 24 jun Amsterdam De geschiedenis van de familie Josephus Jitta
vr 29 jun Lelystad Voorouderspreekuur in Nieuw Land

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

ma 04 jun Alkmaar Introductiemiddag archief Alkmaar
ma 18 jun 's-Gravenhage Aldfaer
ma 25 jun 's-Gravenhage Workshop Stamboomonderzoek voor beginners 2

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

31 mei Wie vroeg naar bastaarden Willem III ?
28 mei Francois/Frans Isosse/Ysosse/Ygosse/ IJgos/Igosse
28 mei Willem Louis Ygos of Igos Veenhuizen - Deventer
27 mei bessolowo
24 mei Doop-Trouw en Lidmaten van diverse plaatsen in Friesland aangevuld
24 mei Nederlandse voorouders
22 mei Willem Jacob Schuler (ca. 1800/01-1862), zeeofficier Koloniale Marine
20 mei Rodenhuis-Walstra
18 mei Johannes van Erp (Jan)
18 mei AldConFig beheer van cfg bestanden van Aldfaer
16 mei Maria Mathilde Beitz of (Beltz) Stockerau, Oostenrijk
14 mei Doopregisters en/of overlijdensregisters Suderwick-Bocholt
14 mei Wie heeft de voornaam Ludovicus ?
14 mei Fam. Willem Pietermans-Maria Josephina Sibilla Welzen
13 mei Gerrit Huyskens of Huijskens / Gerd Hulscher / 3 vragen
12 mei Familie Herman van de Wal( Heerde 1868 - Hoensbroek 1959)
11 mei Elisabeth Witjes
10 mei Re: Uw NGV prikbordmelding van 29 apr 2012
10 mei Arnout Sloet (Sloot) uit Ingen
09 mei Philomena Husselman
09 mei Wenteler/Wentler/Wentelaer/.., Rotterdam en Tiel
06 mei van den Eijnden
06 mei Gerardus Hugo Martinus van Steekelenburg 1891-1980 (Wateringen Z-H)
05 mei Woonplaats: Bommell
04 mei Afdrukken en inlijsten stamboom
04 mei Josephus Cornelis Adrianus van Pul
04 mei Gezocht: huwelijk van Jacob Jan Kok, geb. Hoogkarspel 1916
02 mei Trouwbijbel Oudshoorn/Bloot
01 mei Soesbergen - Dijkstra

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente genealogische artikelen

30 mei Hoe verbeter je de fouten "alle groningers"
18 mei Al 129 miljoen boeken door google online gezet
15 mei Veel gestelde vragen bij de update Reunion10
09 mei Reunion 10 for Macintosh nu beschikbaar

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2012 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257