NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NGV Nieuwsbrief 2012 nummer 32

maandag 30 april 2012

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

Famillement: 26 september

Het congres is aanleiding om op woensdag 26 september in Maastricht het zogenaamde Famillement te organiseren. Dit is een voor iedereen gratis toegankelijke genealogische en heraldische publieksmanifestatie in het gebouw van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) en de Bonbonnière.
Het Maastrichts archief en de Bonbonnière worden gebruikt voor stands van een veertigtal deelnemers. In het auditorium zijn de hele dag door verschillende lezingen. Verder zijn er een antiquarenbeurs in de Sint Janskerk, rondleidingen door het RHCL, exposities en een heraldische stadswandeling.
Onder de exposanten een keur aan relevante nationale en regionale instellingen, verenigingen en stichtingen. Daarnaast heraldische kunstenaars, uitgevers, boekhandelaren en antiquariaten. In verband met het internationale thema zullen ook organisaties uit het buitenland acte de présence geven. Het Famillement heeft voor zowel gevorderden als nieuwelingen op het terrein van familiegeschiedenis veel te bieden. Dus komt allen!
Bron:congress2012.info/famillement_26_september

Vierde serie verborgen verleden

Afgelopen zaterdag 28 april was bij de NTR de laatste aflevering te zien van de derde serie "verborgen Verleden". Mensen die uitzendingen gemist hebben kunnen deze gedurende 30 dagen na de uitzending terugzien via www.uitzendinggemist.nl/. Van deze 3e serie zijn de laatste vier dus nog te zien.

Intussen is ook bekend dat er volgend jaar voorjaar een vervolg komt. Een vierde serie van acht afleveringen wordt op dit moment voorbereid.

De Centrale Inlichtingendienst

Hebt u ooit gekeken in de documenten van de Centrale Inlichtingendienst? De documenten bestaan uit: artikelen, pamfletten, verslagen, rapporten en observaties van bijeenkomsten en congressen. U kunt er - voor de periode 1919 tot 1940 - zoeken op personen, trefwoorden, instanties en geografische namen.
In de inleiding op dit onderdeel van de website www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/RapportenCentraleInlichtingendienst1919-1940 leest u het volgende:

Begin 1919 werd de Centrale Inlichtingendienst (C.I.) opgericht, als vrucht van ervaringen opgedaan tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog. Deze dienst was organisatorisch ondergebracht bij de afdeling G.S. III van de Generale Staf en fungeerde tot 1940 als een soort verdeelstation voor informatie op het terrein van de openbare orde en binnenlandse veiligheid: hij ontving uit brede kring informatie, verwerkte deze en verspreidde het resultaat als rapportage voornamelijk binnen de overheid. Dankzij deze beperkte taak kon de dienst klein van omvang blijven. De eigenlijke inlichtingenvergaring geschiedde voornamelijk door de inlichtingendiensten van de gemeentelijke politiekorpsen. Daaronder namen die in de grote steden een belangrijke plaats in.

Het archief van de C.I. over de gehele periode 1919 tot 1940 werd bij de Duitse inval in mei 1940 verbrand. Er was geen enkele voorzorgsmaatregel genomen om de archieven of de belangrijkste gegevens daaruit binnen of buiten de landsgrenzen in veiligheid te brengen. Na de capitulatie van het Nederlandse leger werden op last van de opperbevelhebber alle activiteiten van de C.I. gestaakt.

Door de vernietiging van het archief zijn de enorme kartotheek en de minuten van de uitgaande rapporten van de C.I. verloren gegaan. Exemplaren van de rapporten bevinden zich echter in tal van archieven van de overheid, in het bijzonder van enkele ministeries, en in enkele particuliere collecties. Ook archieven van de commissarissen van de koningin, van gemeentebesturen, van de procureurs-generaal bevatten nog dergelijke rapporten. Onderzoekers stuitten regelmatig op deze rapporten, maar vanwege het geïsoleerde karakter, de onduidelijke herkomst en een gebrek aan context konden zij er over het algemeen weinig mee beginnen. De enige die tot nu toe een meer systematisch gebruik heeft gemaakt van de C.I.-rapportages is L. de Jong in deel I (Voorspel) van zijn geschiedenis van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door systematisch onderzoek van een aantal archieven op nationaal niveau kon een flink aantal rapporten worden getraceerd. Daaronder zijn vele belangrijke analytische stukken (bulletins, maand- en jaarrapporten) die de C.I. heeft opgesteld.

Deze korte inleiding is bedoeld om de gebruikers van de C.I.-databank enig inzicht te geven in geschiedenis en werkwijze van de C.I., aard en inhoud van de rapportage en de context waarin de getraceerde rapportage moet worden geplaatst. Ook vindt men hier een overzicht van de vindplaatsen van de documenten, een korte literatuuropgave en enkele opmerkingen van belang bij het raadplegen van de gegevens.

Weet U:

dat een hopbeschoeijer iemand is die van een lading hop de hoeveelheid moest bepalen (het beschot aangeven; beschot in de betekenis van oogst, opbrengst.)

dat een lindewaeryester een vrouw is die een linnenwinkel voerde.

de webredactie

  terug naar top

Landelijk nieuws

Column nr. 21
(29 apr)

Het probleem met internet is niet dat er geen (genealogische) sites zijn, maar waar ze te vinden! Ik heb, met behulp van enige tips, er weer een paar voor u gevonden.

In 2005 schreef ik in het septembernummer van Gens Nostra het artikel Gevallen in Brazilië, in dienst van de WIC. Over mijn voorvader Onno Lijphart en zijn medestrijders in de oorlogen tegen de Portugezen in 1648 en 1649. Ik gaf hiervoor een half maandsalaris (oké, iets overdreven) uit aan kopieën uit het archief van de Oude West-Indische Compagnie om deze thuis rustig te kunnen uitwerken. Lijsten van gekwetste en gesneuvelde personen, brieven van de heren 17 en verklaringen over de veldslagen. Foto’s maken mocht toen niet. Wilt u weten welke brieven en ordonnanties ik toen bekeek, kijk dan op gahetna.nl. Via Collectie en Archiefinventarissen (balk bovenin) krijgt u een zoekscherm. Daar Westindische Compagnie intikken, tweede item Lees verder..
 
Roelof Vennik: Ridder in de Orde van Oranje Nassau
(28 apr) Gisteren werd bij de lintjesregen 2012 te Rotterdam onze voorzitter Roelof Vennik Ridder Oranje Nassau. Bij deze uitreiking waren diverse H-bestuursleden aanwezig die hem namens het bestuur en de vereniging een bloemstuk en een fles wijn aanboden. Lees verder..
 
Kort verslag Algemene Vergadering 21 april 2012
(28 apr) De afgevaardigden van de afdelingen ’s-Hertogenbosch-Tilburg en Limburg-Zuid waren helaas verhinderd om deze vergadering bij te wonen. De afdeling Den Helder eveneens maar die vierde haar 45-jarige bestaan op deze dag.
Het gedeelte vóór de pauze werd vlot en adequaat afgewerkt.
De heer Hans Duitgenius werd voorgesteld als de nieuwe vice-voorzitter.
Helaas namen we afscheid van de heer Jochen Rengers die als tweede penningmeester en als hoofdbestuurslid niet terugkomt. Lees verder..
 
Utrechtse voorouders tot 1579 terug te vinden via Internet
(27 apr) Vanaf 27 april kan iedereen de belangrijkste bronnen over zijn voorouders uit de periode vóór 1811 gratis via internet bekijken. De eerste doop- trouw- en begraafboeken uit de provincie Utrecht zijn dan volledig digitaal online beschikbaar. Lees verder..
 
Drs. Leo Voogt nieuwe directeur Centraal Bureau voor Genealogie
(26 apr)

Drs. L. (Leo) Voogt (1959) is per 1 augustus 2012 benoemd tot directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie. Leo Voogt is op dit moment interim-directeur bij LIBER (Association of European Research Libraries). Eerder was hij onder meer directeur van Museum Meermanno|Huis van het boek en directeur bibliotheekrelaties bij wetenschappelijk uitgever Elsevier. Hij is historicus en wetenschappelijk bibliothecaris. Lees verder..
 
GENS NOSTRA april/mei, is het themanummer "Vader Onbekend deel 2"
(25 apr)


Rond dit weekend verschijnt het gecombineerde nummer van Gens Nostra april/mei.
Het is het vervolg op het nummer van Gens Nostra van oktober/november 2011, waarin "Vader Onbekend deel 1" stond. Het omvat 96 pagina’s gecombineerd met een los katern Periodieken van 48 pagina’s.

Het themanummer omvat 14 bijdragen over dit thema. In alfabetische volgorde van de auteur zijn dat: Lees verder..
 
Index vredegerechten 1811-1838 beschikbaar voor de regio Grave, Gemert, Boxmeer en Ravenstein
(24 apr) Index vredegerechten uitgebreid met 6.500 akten Boxmeer en Ravenstein
Misschien heeft u het BHIC-nieuwsbericht al gelezen, maar bij deze nog eens een extra attendering voor de gebruikers van het BHIC- forum:

 Lees verder..
 
Gammastralen redden door schimmel aangetaste archivalia.
(24 apr) Gammastralen zijn niet alleen goed voor de ontsmetting van medicijnen fruit en ziekenhuismateriaal maar ook voor archivalia. Hiermee kan men schimmels mee doden.

Schimmelinfecties zijn de vijand van archivalia. Boeken die in warme en vochtige omgeving worden bewaard raken op den duur door schimmels besmet. Is een maal het papier door schimmel aangetast dan vervalt en verkruimelt dit snel, en moet als reddeloos verloren worden beschouwd. Maar ook zijn schimmelinfecties een gezondheidsbedreiging voor mensen die veelvuldig beschimmelde boeken moeten raadplegen of verzorgen. Lees verder..
 
HB-vergadering 18 april 2012 VC Weesp
(19 apr) Woensdag 18 april 2012 was de maandelijkse hoofdbestuursvergadering in het VC met dit keer een zeer omvangrijke agenda, waaruit we dit keer slechts de hoofdpunten vermelden Lees verder..
 
Vlamingen met Franse achternamen zijn waarschijnlijk migranten uit Picardie (16de eeuw)
(19 apr) Familiekunde Vlaanderen, onze zustervereniging publiceert in samenwerking met enkele Belgische genetici in een toonaangevend wetenschappelijk blad “Heredity” een bijzondere vondst.
Het blijkt dat de Vlamingen met Franse Achternamen een andere genetische opbouw hebben dan Vlamingen met een Nederlandse naam. De onderzoekers bepaalde de haplogroepen op het Y-chromosoom. Er waren verschillen tussen de persoon met een Franse of een Nederlandse naam. Lees verder..
 
Digitale archief van het Huis te Breckelenkamp openbaar
(14 apr) Vanaf 10 april is het digitale archief van het Huis te Breckelenkamp openbaar. Lees verder..
 
Heraldisch tijdschrift nummer 1 van 2012 is uit
(10 apr) Het heraldisch tijdschrift is als altijd weer een lust voor het oog. Zie hier een overzicht van de inhoud: Lees verder..
 
Op een makkelijke manier personen op gescande groepsfoto’s nummeren
(09 apr) Gedigitaliseerde groepsfoto's taggen met WinIdent32.
Met het freeware-programma WinIdent32 kunnen op een makkelijke manier personen op gescande groepsfoto's worden genummerd en geannoteerd. Daarbij worden ook losse portretfoto's van de afzonderlijke personen vervaardigd.

 Lees verder..
 
Konmakandra - 21 april 2012 --- Surinaamse genealogie
(07 apr)

Het bestuur van de Stichting voor Surinaamse Genealogie nodigt U uit voor de jaarlijkse Konmakandra met als titel Sranan Rutu in het digitale tijdperk die deze keer zal worden gehouden op 21 april a.s. van 10.00 – 16.00 uur in Den Haag. Lees verder..
 
De R.K. Parochieregisters van Ottersum uit 18e en 19e eeuw en volkstelling uit 1829
(06 apr) wapen van de voormalige gemeente Ottersum L.


Op de website van de R.K Parochie van Ottersum kunt u sinds kort de gegevens raadplegen van een aantal eeuwenoude parochieregisters van Ottersum.

 Lees verder..
 
Foto-bank van het Regionaal Archief Tilburg bereikt een mijlpaal
(06 apr) Het Regionaal archief Tilburg heeft een mijlpaal bereikt in BeeldOnline Lees verder..
 
Archivalia Hilvarenbeek nu via de website beschikbaar.
(06 apr) In 2001 is de gemeente Hilvarenbeek gestart om de archieven van de voormalige gemeenten Diessen en Hilvarenbeek tot 1996 te laten bewerken. Lees verder..
 
Vrouwen voor het voetlicht, tentoonstelling in Catharijnecovent
(05 apr) Van 31 maart t/m 24 juni is in Museum Catharijneconvent de tentoonstelling "Vrouwen voor het voetlicht" De tentoonstelling besteedt uitgebreid aandacht aan de rol van vrouwen in de kerk en toont op welke wijze vrouwen zich hebben ingezet voor de kerk van het jaar nul tot nu: "nonnen, kloppen, moeders, diaconessen, pastoorshuishoudsters, pastoraal werksters, vrouwelijke dominees etc." Door het tonen van schitterende en ontroerende werken brengt het museum al die vrouwen rondom de kerk voor het voetlicht. Lees verder..
 
Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, maart 2012
(04 apr) Het 1ste nummer van 2012 van dit tijdschrift is uit:

 Lees verder..
 
Het eerste forensisch genealogische onderzoek gaat van start
(03 apr) Zoals we signaleerden kan nu door de forensisch genealogen een verwantschapsonderzoek worden uitgevoerd om misdadigers op te sporen. Men hoopt nu daarmee de moordenaar van mevrouw Vaatstra op te sporen bij wie sporen vreemd DNA vermoedelijk van de dader werden getraceerd. Het genetische materiaal in de DNA-databank voor strafzaken zal uiteindelijk worden vergeleken met dat van mogelijke familieleden. Lees verder..
 
Brieven Boven Water: een Nederlandse patriot in New York
(02 apr) In het KRO-programma Brieven Boven Water vormen vanaf 5 april (20.18 uur, Nederland 2)[/] op zes donderdagavonden eeuwenoude ongeopende brieven de aanleiding voor enerverende speurtochten in verre familieverledens. In de eerste aflevering belandt Derk Bolt met de 77-jarige mevrouw Sassen Doyer uit Zwolle in New York, in het spoor van de 18e eeuwse patriot Hendrick Doyer. Deze patriot moest in 1789 vluchten uit Nederland en maakte vervolgens fortuin in New York met o.a. een jeneverstokerij. Er werd zelfs een straat naar hem vernoemd, in de New Yorkse wijk Chinatown. Lees verder..
 
Elsjen Roelofs vermoorde haar echtgenoot Jan Alberts in 1767 met behulp van rattengif
(02 apr) Via de de prikbordmelding van de heer J. Pott op 2 april 2012 werd ook mijn aandacht gevestigd op de uitgave van dit boek van Janne IJmker.
Een zeer aanbevelingswaardige tip van de heer J. Pott.

De in het boek beschreven gifmoord heeft in 1767 werkelijk plaatsgevonden in het Drentse Doldersum, en IJmker heeft haar boek gebaseerd op de processtukken die ze raadpleegde in het Drents Archief te Assen.

Janne IJmker

Janne IJmker (Tiendeveen, 1962) is een Nederlandse schrijfster.
IJmker begon haar carrière met het schrijven van verhalen in het kinderblad Zeggus en een drietal kinderboeken. Ze won tweemaal de prijs voor het beste christelijke kinderboek, namelijk voor Mijn vriend Samuel (2002) en Verdwenen vaders (2004). Een derde jeugdboek, De toverfluit, verscheen in 2005. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

wo 02 mei Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 02 mei Hillegom Inloopavond Genealogie Hillegom
za 05 mei Zaandam Openstelling Afdelingscentrum
di 08 mei SCHINVELD Bijeenkomst GensDataPro
wo 09 mei Utrecht DNA in de genealogie, een lezing over de valkuilen en zegeningen van DNA-onderzoek
do 10 mei AMERSFOORT "Y-chromosoom DNA onderzoek"
vr 11 mei Groningen Excursie naar Groninger arch. met als titel:"zo bewaren wij de geschiedenis van Groninger arch."
vr 11 mei Hoorn Voorouderspreekuur in het Westfries archief
za 12 mei BOCHOLTZ Heemkundecontactdag Parkstad en Heuvelland
za 12 mei Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 12 mei Krimpen a/d IJssel Alg. Ledenvergadering 'Ons Voorgeslacht'
za 12 mei Borne Wat betekent oorlog en onderdrukking voor kinderen? Bert Woudstra vertelt over zijn jeugdjaren.
di 15 mei Nijmegen Het leven van de armsten in Europa vanaf de Middeleeuwen tot heden
di 22 mei Amsterdam-Buitenveldert Bibliotheekinloopavond
wo 23 mei Haarlem Noord Volksgebruiken en tradities rond zwangerschap, geboorte en doop
wo 23 mei Breda De genealoog als archivaris
do 24 mei Hillegom Inloopavond Genealogie Hillegom
vr 25 mei Lelystad Voorouderspreekuur in Nieuw Land
vr 25 mei Purmerend Voorouderspreekuur in het Waterlands archief
vr 25 mei Nijmegen Excursie naar Regionaal Archief Nijmegen
di 29 mei 's-Gravenhage "Stamboomcafé" (spreker: Yvette Hoitink)

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

wo 02 mei Vianen Genealogie
do 03 mei Haarlem Workshop: Bronnen uit de Tweede Wereldoorlog
di 08 mei 's-Gravenhage Familiegeschiedenis schrijven - 2
ma 14 mei 's-Gravenhage Kennismaking met het CBG
wo 16 mei Vianen Genealogie
ma 21 mei 's-Gravenhage Aldfaer
wo 23 mei Delft Oral history: Zegt het voort!
wo 23 mei Vianen Genealogie
do 24 mei Tilburg Huizenonderzoek
wo 30 mei Vianen Genealogie
ma 18 jun 's-Gravenhage Aldfaer
ma 25 jun 's-Gravenhage Workshop Stamboomonderzoek voor beginners 2

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

30 apr Foto van Christina Franken (1852 - 1921)
29 apr Gratis opzoekingen in de regio Antwerpen
29 apr Gens Nostra
28 apr Adriaan Walraven en de smid van Zaamslag
27 apr Adriaan Walraven de smid van Zaamslag
26 apr Geertuida Vleeshouwer overleden te Versailles /Frankrijk
26 apr Huwelijk van Willem August Vleeschouwer
26 apr Roffelsen
23 apr Anna Sophia Maria Smeets en haar zus Elisabeth Maria Smeets
23 apr Tanneke van Alten
23 apr Afbeelding Christina Louisa in 't Veld
22 apr Franse databases over personen in de Caraïben
21 apr Familie van Ingen uit Utrecht
20 apr Adrianus Cornelisse van Pul en Joanna Konings
19 apr Petronella Christina Postma
19 apr NGV promotie op TV-Tiel
18 apr Ouders van Arie van Wolferen uit Maassluis
18 apr Wanneer overleed Willem Rhijnders Wi(e)cherink/Wigerink, geb Apeldoorn 29/3/1744
17 apr P. Wicart
17 apr Indexen op bronbestanden Historische Vereniging Noordoost Friesland
17 apr Gezocht ouders Abel Cooningh en Elisabeth Coster
16 apr Genealogische bronnen Duitsland
15 apr Zoek de naam Chenieke
15 apr Kortenbout te Schiedam
14 apr Nicolaas Marcel/ Ceelen Smulders
13 apr Famillienamen Krijnse Locker- Kriense Lokker-Lokker-Locker en Kriense
12 apr Hendrika (Riek) Knuit
12 apr Roffelsen
10 apr Cornelis van Leeuwen
09 apr Peter van Rooden en Jannigje van Genderen
08 apr Index met familienamen weer aangevuld met 790 familienamen
08 apr Gratis hulp nodig in de regio Antwerpen!
07 apr Familie Woldendorp
07 apr Militieregister
03 apr Ouder`s uit West - Friesland vernieuwd
02 apr Achtendertig nachten van Janne IJmker

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente genealogische artikelen

25 apr Goed nieuws voor Joodse genealogen
10 apr Family Tree Builder 6.0
09 apr Genealogie in Vlaanderen door Duitse bril

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2012 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257