NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2012 nummer 31

maandag 2 april 2012

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten
Recente genealogische artikelen
Recente publicaties van leden
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

Grensoverschrijdend project

Roosendaal en de Belgische gemeenten Essen en Kalmthout pakken uit met een gezamenlijke, grensoverschrijdende wereldprimeur: de drie besturen, van wie de geschiedenis nauw met elkaar is verweven, plaatsen hun burgerlijke stand en parochieregisters op het internet. Een project dat heel wat stamboomonderzoekers zal aanspreken!
Via de gemeentelijke websites vindt u het virtueel archief terug: de registers van de burgerlijke stand en zijn voorlopers - de parochieregisters - van 1603 tot 1900. Binnen elk register kunt u zoeken naar authentieke geboorte-, huwelijks- of overlijdensakten en ze afdrukken in kleur. Niet alle akten zijn in het Nederlands, vele zijn in het Latijn en enkele in het Frans.
Het mooie van de samenwerking is dat u nu het spoor van een voorvader die vanuit Roosendaal over de landgrens naar Essen of Kalmthout trok kunt volgen. Voorheen moest u de bronnen via de verschillende archieven raadplegen, nu zijn de drie gemeenten in een keer doorzoekbaar.
In totaal zijn er voor dit project meer dan 26.000 akten ingescand. In Nederland zijn al heel wat gemeentearchieven overgegaan tot het digitaliseren van hun oude akten. In België is dat heel uitzonderlijk, Essen en Kalmthout vervullen hierin een pioniersrol.
bron: www.gemeentearchiefroosendaal.nl

Petitie om de akten van de burgerlijke stand vrij te houden van betaling

De heer Rub Hubert uit Haarlem heeft op eigen initiatief een actie op touw gezet om zo veel mogelijk handtekeningen (ondertekeningen) te krijgen om de akten van de burgerlijkse stand vrij te houden van betaling. Daarvoor heeft hij een oproep gedaan via de website van Bob Coret in stamboomforum. Personen die zich niet wensen te registreren en toch de petitie willen ondertekenen kunnen dit via een e-mail aan de heer Hubert zelf. Zie hiervoor de berichtendraad op www.stamboomforum.nl en tik in het zoekscherm rechtsboven het woord petitie

Wie rechtstreeks naar de petitie wil kan klikken op de volgende link: www.petitiesonline.nl/petitie/hou-de-akten-van-de-burgerlijke-stand-kosteloos-beschikbaar/379

Weet U:

dat een kooltjer iemand is die een kleine hoeveelheid land had en daarop vooral tuinbouwproducten teelde.

dat een hoetstoffeerder iemand is die de laatste hand legde aan de hoeden door ze te versieren met banden, gespen, pluimen e.d.

De webredactie

  terug naar top

Landelijk nieuws

Column nr. 20
(31 mrt)

Anny Kayser-van de Zee maakte me attent op de datum van Famillement in mijn vorige Column. Ik schreef dat deze op 26 oktober is, dit is natuurlijk een tikfout. De juiste startdatum is woensdag 26 september 2012, ziecongress2012.info/famillement_26_september (underscores voor en na 26).

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren(dbnl.org) is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. Ze digitaliseert literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis. Kees Hessels gaf me de tip dat de twaalf delen van Monumenten in Nederland van Ronald Stenvert (en anderen) op deze site te vinden zijn.
Aanklikken van Monumenten in Nederland (op dbnl.org/tekst/sten009monu00_01 (underscore Lees verder..
 
Bekende kunstenaars uit Den Helder (biografieën en kwartierstaten)
(31 mrt) Ter gelegenheid van het 45ste jubileum jaar heeft de afdeling Den Helder in haar blad Noordkopstukken (april 2012) een reeks van biografieën en kwartierstaten geplaatst van Nationaal bekende kunstenaars die met den Helder relaties hebben gehad. Dit artikel nummers is zeer de moeite waard. Ik geef u de namen met een korte omschrijving Lees verder..
 
Registers burg.stand en parochie van Roosendaal, Essen B. en Kalmthout B. online
(29 mrt) Roosendaal en de Belgische gemeenten Essen en Kalmthout hebben nu een gezamenlijke, grensoverschrijdende wereldprimeur: de drie besturen, van wie de geschiedenis nauw met elkaar is verweven, plaatsen hun burgerlijke stand en parochieregisters op het internet. Een project dat heel wat stamboomonderzoekers zal aanspreken! Op 21 maart werd de unieke samenwerking voorgesteld in GC de Oude Pastorij in Essen B.

Lees ook verder via de : link Lees verder..
 
Familieverbanden en echtparen kunt u destilleren uit regesten Rechterl.Archief Nuland NBr.
(28 mrt) Allerlei familieverbanden en echtparen kunt u destilleren uit de regesten.

Voorbeeld van een regest uit het Rechterlijk Archief Nuland 41 (1684-1693) Allerhande Akten. Versie 1.0
Blz 3 dd 8 maart 1684 cooppenningen 204-0-0, 40e penn:5-2-0
Compareren Jan Jan Bastiaens en Wouter Joppen als momboiren over de onmondige en onbejaerde kinderen van wijlen Adriaan Jansen van Schijndel en Handerske zaliger, volgens authorisatie dd 8 maart 1684 , i.v.m. een camp hooi of weiland, groot 3 mergen, gelegen onder Nuland in de Nuien ( nieuwen) Camp tussen zuid en noord waarts de genoemde onmondigen en Franck Janssen van der Reijt tot Schijndel westwaarts, nu verkocht aan Frans Jansen Doreleijer wonend te Schijndel, uit te weghen via een weijcampke aan de westzijde van de genoemde camp tot op het gemeijne Vinckel. Tekenen: Jan Jansen van der Ven, J. van der Steen, secretaris.
Doelstellingen van Nuwelant
Geschreven door W. van Groenland
Heemkundewerkgroep Lees verder..
 
Het 35-jarig Jubileum van de afdeling Delfland in beeld.
(27 mrt) Een korte impressie van de viering van het 7e lustrum van de NGV afdeling Delfland is te zien op de site van de afdeling, zie link met o.a. foto's van de onthulde wapenkaart link, de uitreiking van het eerste jubileumboek en de uitreiking van een van de oorkondesLees verder..
 
Wereldprimeur, samenwerking burg.stand Roosendaal en Essen (B) en Kalmthout (B)
(25 mrt) Roosendaal en de Belgische gemeenten Essen en Kalmthout pakken uit met een gezamenlijke, grensoverschrijdende wereldprimeur: de drie besturen, van wie de geschiedenis nauw met elkaar is verweven, plaatsen hun burgerlijke stand en parochieregisters op het internet. Een project dat heel wat stamboomonderzoekers zal aanspreken! Op 21 maart 2012 is de unieke samenwerking voorgesteld in GC de Oude Pastorij in Essen.

 Lees verder..
 
Rotterdamse gezinskaarten 1880-1941 beschikbaar
(25 mrt) Gezinskaarten waren tussen 1880 en 1941 een onderdeel van de bevolkingsregistratie. Van alle inwoners van de stad werden de gegevens bijgehouden, zoals naam, geboortedatum, burgerlijke staat, adres, beroep en kerkgenootschap. Op een gezinskaart staan de gegevens van alle op hetzelfde adres samenwonende leden van een gezin bij elkaar. Het gezinshoofd staat als eerste genoemd. Dit was meestal de man en vader, soms een weduwe of een gescheiden vrouw. De echtgenote en de kinderen volgen verderop op de kaart. Sommige ‘gezinnen’ bestonden uit enkele ongehuwde broers en zusters. Vaak is dan de oudste de hoofdbewoner. Inwonende familieleden werden bijgeschreven op de gezinskaart, inwonende personeelsleden kregen een eigen kaart. Vanaf 1910 kregen alle alleenstaanden een eigen kaart (ook als ze inwoonden, behalve bij hun ouders).
In de periode 1910-1938 staan alle inwoners van de toenmalige stad Rotterdam in de gezinskaarten ingeschreven. Sommige gezinnen komen echter al vanaf 1880 in het bestand Lees verder..
 
WiGeDok opent de poort naar sociaal-economisch erfgoed
(25 mrt) De geur van suikerbieten. Schoorstenen als herkenbare bakens in het landschap. Een gevelreclame van een bakker. Een stuk Grunneger kouk. Deze sporen van Groningse bedrijven kunt u nog dagelijks om u heen ervaren.
Hun nalatenschap omvat echter nog veel meer. Een belangrijk deel daarvan is te vinden in bedrijfsarchieven.

Om dit materiaal toegankelijk te maken en te bewaren voor de toekomst werkt het RHC Groninger Archieven samen met het Wirtschaftsarchiv Nord-West-Niedersachsen en het Niedersächsisches Landesarchiv - Staatsarchiv Aurich (Ostfriesland) aan een uniek grensoverschrijdend project. WiGeDok opent voor u de poort naar dit sociaal-economisch erfgoed: www.wigedok.eu. Lees verder..
 
Aanvullingen op AlleGroningers.nl
(25 mrt) Sinds kort kunt u op AlleGroningers.nl ook zoeken naar de gegevens van geboorten in 1911 in alle gemeenten.
Er wordt nog gewerkt aan de invoer van de gegevens van huwelijken uit 1936 en overlijdens in 1961. Van deze drie jaren zijn de akten dit jaar namelijk openbaar geworden. Lees verder..
 
Gids voor biografisch en genealogisch onderzoek in Nederland
(19 mrt) Genealogen zijn nieuwsgierig naar het verleden. En niet alleen naar de gegevens van hun voorouders, maar ook naar de tijd warin ze leefden, de omstandigheden waaronder, de plaatsen en woningen, e.d.

Op het internet is zeer veel materiaal te vinden. Zowel bij genalogische sites, maar ook bij erfgoedsites en bij de sites van Archieven. Dagelijks komt er meer en meer historische informatie in tekst en beeld digitaal beschikbaar. Zoveel dat het moeilijk zoeken wordt. Waar begin je; hoe pak je deze zoektocht aan? Lees verder..
 
Schepenprotocollen stad Grave vanaf 1642 nu digitaal beschikbaar, met de scans en de samenvattingen
(16 mrt) Vanaf begin maart 2012 zijn nu ook o.a. de scans en samenvattingen van de Schepenprotocollen vanaf 1642 en de oudste notariële akten van de stad Grave op de website van het BHIC digitaal beschikbaar. Dit allemaal dankzij het werk van mevr. Dr. Leny van Lieshout uit Grave.

 Lees verder..
 
Stadsarchief Sittard verhuisd
(15 mrt) Vanaf maandag 2 april 2012 is de studiezaal in Born gesloten voor bezoek vanwege de aanstaande verhuizing naar onze nieuwe lokatie te Sittard.Vanaf maandag 14 mei 2012 zullen we in de nieuwe studiezaal aan de Kapittelstraat 6 in de Sittardse binnenstad weer tot uw beschikking staan. We gaan daar samenwonen met een van onze samenwerkingspartners: Museum Het Domein. Lees verder..
 
Oude Rotterdamse gezinskaarten gedigitaliseerd
(15 mrt) Het Gemeentearchief Rotterdam (GAR) heeft onlangs ongeveer 600.000 gezinskaarten uit de periode 1880 tot 1941 laten digitaliseren. Zie link De kaarten zijn gratis toegankelijk gemaakt via de link Digitale Stamboom Rotterdam. Lees verder..
 
HB-vergadering 12 Maart 2012
(15 mrt) In het kader van transparantie en betere communicatie wordt in deze rubriek een overzicht gegeven van enkele van de belangrijkste zaken die ter tafel kwamen.

Het betreft dit keer de vergadering van het HB in het VC van Woensdag 14 Maart 2012 van 19.00-22.00 uur. Daarvoor was er een overleg van enkele HB-leden met een bestuursdelegatie van de Dienst familieverenigingen. Lees verder..
 
Heeft u een ander e-mailadres gekregen?
(13 mrt) Regelmatig krijgen we bij de webredactie e-mailtjes binnen waarin wordt doorgegeven dat iemand een ander e-mailadres heeft gekregen. Hoewel dit natuurlijk een net gebaar is, is dit helemaal niet nodig omdat u het zelf kun wijzigen. Dit is eenvoudiger, sneller en bespaart de webmaster veel werk!

Wat moet u doen om het zelf uw e-mailadres te wijzigen?
- Log in op de website;
- Ga naar uw profiel (via knop 'Mijn Profiel');
- Scroll naar beneden naar het gedeelte 'Gegevens betreffende bereikbaarheid en privacy';
- Klik op de knop 'Aanpassen gegevens';
- Wijzig uw e-mailadres en klik op 'OK' Lees verder..
 
Deze week verschijnt het "maartnummer van Gens Nostra".
(12 mrt) Het nummer heeft 64 pagina’s, uit de inhoud:

- Cor de Graaf: Bij de kwartierstaat van Jopie Heesters (1903-2011)

- Léon van der Hoeven: Begraven Waalwijk 1637-1644

- K.J. Slijkerman: Het geslacht van Damas Gerritsz uit Ridderkerk met de naamdragers Hoenderhoeck, Compeer en Van Der Heul [deel 2 en slot]

- A.J. Stasse: Kwartierstaat van André van Duin, 65 jaar Lees verder..
 
Dagcursus geavanceerd op internet zoeken naar personen en archieven
(11 mrt) Eric Hennekam geeft op 23 april een cursus geavanceerd zoeken via internet naar personen en archieven. Veel archiefonderzoekers (genealogen, historici, auteurs) gebruiken standaardbronnen op internet om informatie over hun familie op te zoeken. Maar er is veel meer te vinden door een 'andere zoekmethode' te gebruiken. In deze ééndaagse cursus leert Eric Hennekam u stapsgewijs hoe u te werk kunt gaan. U krijgt elke keer korte opdrachten om online de kennis in de praktijk te brengen.

De cursus wordt gegeven bij het CBG in Den Haag
Aanmelden tot uiterlijk 2 weken vóór de cursus. Lees verder..
 
DNA en familiestambomen bij opgravingen van ruim 1700 eeuwenoude skeletten in Oldenzaal
(08 mrt) Bij archeologisch onderzoek op het St. Plechelmusplein in Oldenzaal zijn onlangs ruim 1700 individuen opgegraven. Onderzoekers gaan de komende tijd DNA-materiaal van deze skeletten vergelijken met het DNA van hedendaagse Oldenzalers. Ze gaan op zoek naar de 'Oldstenzaler'.Een van de graven te Oldenzaal, foto : ADC ArcheoProjecten Lees verder..
 
Uniek predikantenbord dreigt te verdwijnen
(06 mrt) Museum Catharijneconvent in Utrecht is op zoek naar een nieuw onderkomen voor een eeuwenoud koorschot van de Nederlandse Hervormde kerk uit het dorpje Poortugaal. Het object wordt met vernietiging bedreigd.Op het koorschot, dat dateert uit circa 1775, staan de namen geschilderd van de predikanten die van 1583 tot en met 1828 in Poortugaal en Hoogvliet het woord verkondigden.

Volgens Catharijneconvent is het monumentaal koorschot van zes bij zes meter uniek omdat het ook diende als predikantenbord. Lees verder..
 
Enorme belangstelling bij Limburgse boekpresentatie op Chateau St. Gerlach, met TV interview
(05 mrt) In een sfeervolle ambiance in een van de zalen op het landgoed Chateau St. Gerlach werd afgelopen vrijdagmiddag 2 maart jl. de lang verwachte genealogische publicatie “Limburgse Verwantschappen” gepresenteerd.

 Lees verder..
 
Archief Tilburg passeert mijlpaal
(02 mrt) Kortgeleden heeft het Archief Tilburg een mijlpaal gepasseerd. De miljoenste naam uit het bevolkingsregister is nu in de database ingevoerd. Lees verder..
 
Nederland's Adelsboek deel 96 (2012) nu beschikaar
(01 mrt) Onlangs verscheen in de 'historische' reeks van Nederland's Adelsboek deel 96 dat recente informatie geeft van de nog levende generatie. Het is een vervolg dus op de afgesloten reeks van vroegere generaties in 1987. Het betreft dit keer de namen U-Voo Lees verder..
 
Joodse begraafplaats Assen
(01 mrt) Op 2 februari j.l. hebben we de website joodsebegraafplaatsassen.nl gelanceerd.
Een onverwachte bijkomstigheid van zoiets is dat dingen in een stroomversnelling raken.
In november 2011 verwierven wij door een onderhandse verkoop het Register van overlijden en begrafenis 1890-1941; dit Register werd als PDF-bestand op de website gezet.
Pas sinds enkele weken weten we dat het Register van overlijden en begrafenis 1861-1890 zich in het Joods Historisch Museum bevindt; dankzij de welwillende medewerking van het JHM werd onlangs ook dat Register op de website gezet. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

wo 04 apr Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
do 05 apr Apeldoorn Workshop voor beginnende genealogen over forums en nieuwsgroepen
di 10 apr SCHINVELD Bijeenkomst GensDataPro
di 10 apr Apeldoorn Voorjaarsledenvergadering en bijdragen leden over Andere bronnen dan de geijkte DTB en BS
wo 11 apr Alkmaar HNK Afdelings ledenvergadering en lezing: Valkuilen en zegeningen van DNA-onderzoek
wo 11 apr Utrecht Lezing over het bij velen nog steeds geliefde genealogieprogramma PRO-GEN
wo 11 apr Leiden (Nieuwe) leden - avond en ALV
do 12 apr Lelystad Belastingen en Genealogie
do 12 apr Hillegom Inloopavond Genealogie Hillegom
vr 13 apr Hoorn Voorouderspreekuur in het Westfries archief
vr 13 apr Nieuwegein Interactieve lezing over de aanpak van stamboomonderzoek
za 14 apr Veldhoven Genealogisch spreekuur in de bibliotheek in Veldhoven
za 14 apr Zaandam Openstelling Afdelingscentrum
za 14 apr Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 14 apr Hoogeveen Afdelingsledenvergadering
za 14 apr Leeuwarden Gens Nostra voor en door leden en Afdelingsledenvergadering
za 14 apr Borne Afdelingsledenvergadering
za 14 apr Borne Lezing
za 14 apr Borne Lezing
za 14 apr Borne Lezing
za 14 apr Borne Lezing
za 14 apr Borne lezing
za 14 apr Borne Nog steeds buren en vrienden?
za 14 apr Kapelle Voorjaars-ledenvergadering en lezing over Handmerken
za 14 apr Hoogeveen Lezing en demonstratie: ‘Familysearch’
di 17 apr Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsledenvergadering
di 17 apr Nijmegen Algemene Ledenvergadering met aansluitend Inloop
di 17 apr AMERSFOORT 'HISGIS en Amersfoort op de kaart'
di 17 apr Tiel 'Begonnen met Aldfaer en hoe nu verder?"
di 17 apr Amsterdam-Buitenveldert 10 Minutenpraatjes
wo 18 apr Rosmalen Ledenvergadering en lezing over Familysearch van de Mormonen
do 19 apr Delfgauw 'Het kadaster', de geschiedenis van een gegevensbank van grond en eigenaren.
do 19 apr Berkhout Jaarvergadering + 10 minutenpraatjes
do 19 apr Mill Thema-avond computergenealogie GensDataPro
vr 20 apr Emmen Genealogisch inloopspreekuur
za 21 apr Utrecht NGV Algemene Vergadering
za 21 apr Mol (België) Nationaal Congres Familiekunde
di 24 apr 's-Gravenhage "Stamboomcafé" (spreker: L.M. van der Hoeven)
di 24 apr SCHINVELD Bijeenkomst GensDataPro
wo 25 apr SITTARD Lezing: 'Bigamie en vrouwenhandel' door de heer J. Voorberg
wo 25 apr Haarlem Noord Ontsluiting archieven Vredegerechten, Krijgsraad en Notarieel Archief N-H.A.
vr 27 apr Purmerend Voorouderspreekuur in het Waterlands archief

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

di 10 apr Delft "Schrijven voor WikiDelft"
wo 11 apr Delft en Schiedam Het gebruik van Sociale Media zoals Facebook en Twitter (Web 2.0)
wo 11 apr Hengelo Genealogie voor beginners 2011
za 14 apr Groningen Workshops 1 + 2 "Personen vinden in AlleGroningers.nl"
ma 16 apr 's-Gravenhage Aldfaer
za 21 apr Arnhem Genealogisch onderzoek KNIL-militairen (Workshop)
ma 23 apr 's-Gravenhage Geavanceerd personen en archieven zoeken (dagcursus)
do 03 mei Haarlem Workshop: Bronnen uit de Tweede Wereldoorlog
di 08 mei 's-Gravenhage Familiegeschiedenis schrijven - 2
ma 14 mei 's-Gravenhage Kennismaking met het CBG
ma 21 mei 's-Gravenhage Aldfaer
wo 23 mei Delft Oral history: Zegt het voort!
do 24 mei Tilburg Huizenonderzoek

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

31 mrt Siem Klinkenberg
31 mrt Johanna Louisa Schoor (14-5-1846)
30 mrt Kwartierstaat Worm
29 mrt Opzoekvraag archief Utrecht-Jerephaes van Wijck
29 mrt Joannes HAAS gedoopt in Griethausen (Kleve)
27 mrt Jan van Beers
27 mrt van Beers
26 mrt Jodicus/Joost Hazeveld
26 mrt Antonius Müller geb. 1762 Scharpenburg Duitsland
26 mrt Maria Margaretha Hubertina (van der) Spiegel
24 mrt Dopen en Trouwen Rinsumageest en Sijbrandahuis 1628-1810
24 mrt Nicolaas Nulkes
23 mrt Beers
21 mrt Johannes Willekes ( ik zoek zijn ouders)
20 mrt Jacob(us) Morre(n) in Tiel gedoopt? ca. 1775
19 mrt Reinder Wieggering/Wiechering x Cornelia Willemse(n) 1805/1806
19 mrt Paul of Pouwel van Dieren
19 mrt Is er een ov. advert. van Willy Karla (Carla) Gotlieb, ov. Den Haag 26-4-2004 ?
18 mrt Historische wandeling in Utrecht op zaterdag 30 juni 2012
17 mrt Pieter Nulkes
17 mrt Familie Bakhuizen uit Rotterdam en Vlaardingen
16 mrt Jan Johannes Homma
15 mrt Dirk van Katwijk x Cornelia Maria Metzelaar, Schiedam...
14 mrt Geertruida Vincentiusdr Jansz Blauw
14 mrt Bijlard, Anthonij Hilversum 1752 ?
12 mrt Herdruk Uitvoergids GensDataPro voor tekstuitvoer
10 mrt Jan Struijs en Agatha Henderiks de Rooij Hoeven
09 mrt Problemen met je stamboom! Ik help U in de regio Antwerpen
08 mrt Gezocht van Lokhorst en van Donselaar
08 mrt Index Provinciaal Bestuur weer aangevuld met 1100 familienamen
07 mrt Willemina Bronkhorst (eind 18e - begin 19e eeuw) omgeving Haarlem
07 mrt Huwelijk
06 mrt Eysenhagen
06 mrt Hendrik Meyers x Marytje Janse Boeckhove Cool; Rotterdam; Rijbergen
05 mrt 4 jaargangen Gens Nostra
04 mrt Elbertus van Dooijeweerd x Gijsberdina van Alphen
04 mrt Willem van Ringelensteijn x Engelina Weijgertse
04 mrt Ouders Caarel Willem Swaartveger
04 mrt Verzoek hulp
04 mrt Welke Marie Comelijn of Commelin?
02 mrt Workshops "Personen vinden in AlleGroningers.nl" op zaterdag 14 april
01 mrt Compter, Barend Johan
01 mrt Frank Jansz Kool en Maria Jansdr van der Velden
01 mrt Leendert Jansz Kool

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente publicaties van leden

24 mrt Het Geslacht Quackelaer, Een Zeeuwse familie, 1565 tot 2011
22 mrt Familieboek POSTMA
15 mrt Vijf Eeuwen Zeeuwse Zorge
11 mrt Het geslacht De Ram te Steenbergen
11 mrt Het geslacht Bierens uit Steenbergen
11 mrt Doopboek Liefkenshoek 1622-1706

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

Recente genealogische artikelen

28 mrt Krantenviewer NHA sinds kort online (zie Gens Propria nr. 67, blz. 24-27)
17 mrt Gaat GOOGLE het archiveren van KRANTEN weer hervatten
13 mrt Nijmeegse Brandbestrijding in vroeger eeuwen
10 mrt KARELS STAMBOOM, DE KALENDER, DE SCHELDEKAAIEN EN DE BOOMSTAMMEN VAN CUIJK

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2012 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257