NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2012 nummer 29

dinsdag 31 januari 2012

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente publicaties van leden
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

NRC straks gratis in te zien

De Koninklijke Bibliotheek gaat alle jaargangen vanaf 1970 tot 1995 van NRC-Handelsblad digitaliseren en gratis ter beschikking stellen op de website Historische Kranten kranten.kb.nl/ . "Naar verwachting zullen de circa 300.000 pagina's uit NRC Handelsblad in de loop van 2014 beschikbaar komen. De KB streeft ernaar ook de nummers van het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche courant -de voorlopers van NRC Handelsblad- van 1940 tot 1970 te digitaliseren. Het Algemeen Handelsblad van 1828 tot 1940 is al opgenomen in de webdienst historische kranten." bron: KB

frans en latijn

Bij uw genealogische opzoekingen komt u gegarandeert wel eens in aanraking met Franse of Latijnse teksten. Op de site www.willebroek.info/Archief/index.htm vindt u een Frans woordenboek (met name beroepen); de Franse kalender en een latijns woordenboek. Klik in de linkerkolom op een van deze onderwerpen.

Britse oorlogsbegraafplaatsen

In Sittard-Geleen is 67 jaar geleden een kleine Britse oorlogsbegraafplaats aangelegd. Hier rusten zo'n 250 Britse soldaten die in deze streek omgekomen zijn.
Het is opmerkelijk dat deze begraafplaats er is, want de Britten begroeven hun militairen meestal in de buurt van de plek waar zij omgekomen waren. Dat betekent dat je ze op verschillende gewone kerkhoven kunt tegenkomen. Hier één, daar drie, etc. Het is dan ook moeilijk voor mensen die naar een omgekomen Britse soldaat zoeken de plek te vinden waar hij begraven is. Jan de Wilde heeft zich tot taak gesteld om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de Britse oorlogsgraven en de daarop begraven militairen.
Op zijn site www.wargravessittard.org staan foto's van de grafstenen en informatie zoals: naam, sterfdatum, regiment, een portret van de soldaat (indien mogelijk), en familiegevens. Verder heeft hij ook een overzicht gemaakt van andere plaatsen in Nederland waar Britse soldaten begraven liggen.

Weet U:

dat een schachtenmaker de persoon is die met name het bovenwerk van laarzen maakt.

dat een rietmaker iemand is die de rieten van weefkammen maakt.

De webredactie

  terug naar top

Landelijk nieuws

Column nr. 18
(31 jan)

Mijn computer ‘vroeg’ of ik Acrobat Reader 8 wou updaten, laten overschrijven door een nieuwere versie dus. Meestal negeer ik zo’n opmerking. Alleen nu even niet. Om een lang verhaal kort te maken: de nieuwere versie beviel niet, me erin verdiepen lokte ook niet. Gelukkig is er een eenvoudige methode om dit soort enthousiaste beslissingen teniet te doen: Systeemherstel. Via Starten, Alle Programma’s, Bureau-accesoires, Systeemwerkset komt u daar. Bij Herstelpunt een datum/tijd kiezen waarop u zeker wist dat het ding het nog deed. Handig als een geïnstalleerd item niet werkt zo u wilt of – ik spreek uit ervaring – als bijvoorbeeld het geluid het ineens niet meer doet. U krijgt dan een eerdere toestand van uw PC terug, veranderingen in documenten worden niet ongedaan gemaakt.

Hoef ik nu alleen nog even de indexen van de CD-roms - die allemaal in één map staan - opnieuw te selecteren, zodat ik alle ‘tijdschriften’ tegelijk kan doorzoeken. Lees verder..
 
Nuttige internet Tips
(27 jan) Onlangs zijn er drie internet-initiatieven aangekondigd, waarvan er twee reeds actief zijn en de derde in het voorjaar 2012 operationeel moet worden. Om met de laatste te beginnen: het Nationaal Archief (NA) in Den Haag is bezig een databank op te zetten met verwijzingen naar gegevens over verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Deze databank die vooralsnog niet publiekelijk toegankelijk is, zal gegevens bevatten van gearresteerde verzetsstrijders, waarbij bovendien informatie van verschillende bronnen wordt gecombineerd om zo het lot van gearresteerde verzetsstrijders te kunnen reconstrueren. Het project staat onder leiding van de bekende historicus en publicist Ad van Liempt. Zodra de databank operationeel is, zullen geïnteresseerden bij het NA kunnen navragen waar er gegevens beschikbaar zijn over een te onderzoeken arrestant.
(Bron: www.nos.nl/ d.d. 23-11-2011) Lees verder..
 
Gastenbrief: Ondersteuning voor GensDataPro
(26 jan) Jaarlijks wordt aan alle gasten van de NGV (meer dan 10.000!) een brief gestuurd waarin de voordelen van het NGV lidmaatschap worden genoemd en de vraag gesteld wordt of ze lid willen worden.

In deze brief is een foutje geslopen die mogelijk onrust kan veroorzaken bij de GDP-gebruikers die geen lid zijn van de NGV.
In de gastennieuwsbrief van 24 januari 2012 wordt bij de voordelen van het NGV lidmaatschap vermeld dat u als NGV lid korting heeft bij de aanschaf van GensDataPro en tevens alle nodige hulp krijgt.

Als NGV lid heeft u inderdaad korting bij de aanschaf van het programma.
Echter, de ondersteuning en hulp voor GensDataPro is onafhankelijk van het NGV lidmaatschap en dus beschikbaar voor alle GDP-gebruikers.

De nieuwsbrief die in het archief op website staat is inmiddels aangepast Lees verder..
 
Bij Haagse Beeldbank nu 220.000 afbeeldingen gedigitaliseerd
(26 jan) Haagse beeldbank nu 200.000 afbeeldingen beschikbaar. Sedert 1995 digitaliseert de Haagse beeldbank de grafische collectie van het Haagse gemeentearchief. Dit beeldmateriaal betreft foto's, kaarten, afbeeldingen, tekeningen, etc etc Lees verder..
 
Gens Nostra van januari is verschenen
(21 jan) Het eerste nummer van dit jaar werd gelijk verzonden met de Inhoudsopgave en het Register 2011. U kunt dus al heel vroeg terugkijken welke namen er zoal in de vorige jaargang te vinden waren.
Het januarinummer bevat de volgende artikelen: Lees verder..
 
Wat zijn de meeste gebruikte browsers ?
(21 jan) Hier een overzicht van de meeste gebruikte browsers

Internet Browser Percentage gebruikers
Internet Explorer 39%
Firefox 30%
Chrome 18%
Safari 10%
Opera 1%
Android 1%
Overige 1%
Totaal 100% Lees verder..
 
40.000 Notariële akten van gemeentearchief Schouwen-Duiveland zijn nu toegankelijk
(19 jan) Als aanvulling op het vorige Actueel bericht van Jan-Willem Koten.

Zierikzee. In het Gemeentearchief van Schouwen-Duiveland wordt donderdagmorgen 26 januari een feestje gevierd. Die dag wordt stilgestaan bij het feit dat onlangs 40.000 notariële akten toegankelijk zijn gemaakt.

 Lees verder..
 
Informatie gemeente archief Schouwen-Duiveland
(19 jan) Het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland beheert de archieven en verzamelingen van dit voormalige eiland. U kunt in de studiezaal in Zierikzee of op onze website zoeken naar antwoorden op vragen over het verre, nabije en zelfs heel recente verleden van het eiland. Het bezit van het gemeentearchief bestaat niet alleen uit archieven, maar ook uit de topografisch-historische atlas (prenten, tekeningen etc.), een fotoverzameling en een collectie audiovisueel materiaal. Daarnaast bezit het gemeentearchief een gespecialiseerde bibliotheek. Lees verder..
 
‘Kaspersky beste scanner voor Windows 7’
(19 jan) Overgenomen van Seniorweb
Windows 7 heeft geen ingebouwde virusscanner. U kunt kiezen voor een gratis of betaald programma. Bij deze laatste categorie is het programma Kaspersky als beste getest voor Windows 7. Lees verder..
 
VECHTERS voor de PAUS, Nederlandse zoeaven 1860-1870, tentoonstelling
(18 jan) Zo heet de tentoonstelling in het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen, die nog is te bezichtigen tot 17 maart 2012.

 Lees verder..
 
CBG start een nieuwe activiteit "Stamboomcafé"
(17 jan) Het Centraal Bureau voor Genealogie start in februari met een Stamboomcafé, op de laatste dinsdag van de maand van 17.00-19.00 uur.

Aan het begin van elke bijeenkomst houdt een bekende uit de wereld van de genealogie een kort praatje over een actueel onderwerp.
Daarna krijgen de cafébezoekers de gelegenheid elkaar te ontmoeten, nieuwe kennissen op te doen, oude contacten aan te halen, informatie uit te wisselen, CBG-medewerkers te spreken, enzovoort.
Via de CBG-website houdt men belangstellenden op de hoogte van datums en sprekers.

Het eerste Stamboomcafé is op dinsdag 28 februari in de Van Beresteynzaal.
De toegang is gratis, graag wel even aanmelden via: stamboomcafe@cbg.nl Lees verder..
 
Inhoudsopgave/index Mededelingenblad Delfland bijgewerkt
(12 jan) De inhoudsopgave van het Mededelingenblad van de afdeling Delfland is bijgewerkt en loopt nu van 1991-2011.

Deze up-to-date versie (63 pagina's) kunt u raadplegen op link

Vanaf blz. 19 vindt u een index op de namen die erin voorkomen. Lees verder..
 
Welke voornamen zijn in Nederland het meest gebruikt in 2011
(11 jan)
De Top 20 kindernamen van 2011 is bekend. De populairste jongens- en meisjesnaam zijn Daan en Emma. Daarmee is Daan weer terug in de top 3 van populairste jongensnamen naast Sem en Milan. Emma heeft Sophie en Julia achter zich gelaten en eindigt op de eerste plaats. Lees verder..
 
Nieuwe archiefbestanden openbaar
(08 jan) De Archiefwet 1995 bepaalt dat archiefbestanden van overheidsinstellingen na twintig jaar worden overgedragen aan het archief. Ruim 95 procent van de overgedragen stukken is direct in te zien. Voor de rest geldt een beperking op de openbaarheid, meestal omwille van de privacy van nog levende personen. Over particuliere archieven maakt het BHIC speciale afspraken met de schenkers. De beperkingen gelden altijd voor een van tevoren vastgestelde periode. En dus zijn er jaarlijks nieuwe archiefdelen in de openbaarheid. Lees verder..
 
Goedkeuring conservering archief Zuiderzeesteunwet en andere collecties
(08 jan) Op 1 december jl. heeft de Beoordelingscommissie Metamorfoze in het nieuwe traject Archieven en Bijzondere Collecties het projectvoorstel conservering Archief Rijksdienst Uitvoering Zuiderzeesteunwet (1925-1975) van Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad goedgekeurd.

Het archief van de Zuiderzeesteunwet is één van de meest interessante collecties van Nieuw Land. In totaal beslaat het archief 153 strekkende meter, zijnde ongeveer 15.000 dossiers van personen behorende tot de kustbevolking van de voormalige Zuiderzee. Het gaat om personen die aanspraak konden maken op een tegemoetkoming vanwege financieel verlies door afsluiting van de Zuiderzee. De dossiers geven inzicht in de leefomstandigheden van de Zuiderzeevissers voor en na de afsluiting van de Zuiderzee, en laten de gevolgen zien van de economische crisis in de jaren dertig en de uitvoering van het Zuiderzeeproject.

 Lees verder..
 
Ondergedoken joden vinden hun wortels
(07 jan) 'Ondergedoken joden vinden hun wortels' is de titel van belangwekkend artikel in de Jeruzalem post, waarin nieuwigheid wordt aangekondigd die ook voor genealogen belangrijk is. Het zal de meesten wel bekend zijn dat joden gedurende 5 eeuwen vervolgd zijn. Dit is de reden dat Joden om te overleven zich aanpasten maar ook dat zij hun best deden hun identiteit te behouden, vaak in een verscholen vorm. Tijdens de Spaanse inquisitie zwoeren joden zogenaamd hun geloof af en werden christen. Maar in hun hart bleef men Jood: Anesim noemde men dat. Het decreet tot verplichte conversie dateert van 1492-1501 Lees verder..
 
Persoonskaarten Bommelerwaard online
(06 jan) Een belangrijke bron is toegankelijk geworden voor genealogisch onderzoek. Het Streekarchief Bommelerwaard heeft het Bommelerwaardse persoons- en archiefkaartenbestand uit 1994 online gezet, voorzover deze volledig openbaar zijn. De afgelopen jaren heeft het archief gewerkt aan een database van alle bijna 135.000 persoons- en archiefkaarten van de Bommelerwaard. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

wo 01 feb Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 01 feb Zaandam DNA in de genealogie
do 02 feb Apeldoorn Lezing: GensDataPro op de windows PC en op de Mac
vr 03 feb Leeuwarden De Sonttolregisters als bron voor historisch onderzoek
za 04 feb Zaandam Openstelling Afdelingscentrum
za 04 feb Weesp Tiende Duitslanddag in het Verenigingscentrum te Weesp
ma 06 feb SITTARD Lezing: "Holocaust in Limburg"
wo 08 feb Alkmaar Hebben jullie dat nog niet digitaal?
wo 08 feb Leiden (Nieuwe) leden - avond
wo 08 feb Utrecht Lezing over Begraafplaatsen in Utrecht en wat de administratie van de begraafplaatsen kan betekenen
do 09 feb Leeuwarden Doopsgezinden in Friesland (18de eeuw)
vr 10 feb Hoorn Voorouderspreekuur in het Westfries archief
za 11 feb Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 11 feb Rosmalen Lezing "Voorbij de Middeleeuwen"
za 11 feb Borne Lezing door Jan Haverkate.
di 14 feb Apeldoorn Lezing: Een Europees geallieerd leger
di 14 feb SCHINVELD Bijeenkomst GensDataPro
di 14 feb AMERSFOORT Bedelaars en landlopers in het Utrechtse
di 14 feb Eindhoven Lezing : "Wonderen in het zonlicht"
do 16 feb Delfgauw WIKI Delft
do 16 feb Zeeland NBr. Ledenvergadering en 10 minutenpraatjes
vr 17 feb Lelystad Cursus genealogie
vr 17 feb Emmen Genealogisch inloopspreekuur
za 18 feb Leeuwarden Friese schippers en Engelse Prize Papers
za 18 feb Kapelle Lezing,Van Zeeland naar Zeeland
di 21 feb Amsterdam-Buitenveldert Afdelingsledenvergadering
di 21 feb Nijmegen Geneaknowhow
di 21 feb Tiel 'Kasteel Ophemert en de bewoners'
di 21 feb Amsterdam-Buitenveldert Lezing: Militieregisters
wo 22 feb Haarlem De boeiende familiegeschiedenis Savrij
vr 24 feb Purmerend Voorouderspreekuur in het Waterlands archief
vr 24 feb Den Helder Jaarvergadering
vr 24 feb Den Helder Fortificaties van de Stelling Den Helder
zo 26 feb Veldhoven Devotionalia-verzamelbeurs
di 28 feb 's-Gravenhage "Stamboomcafé" (spreker: R. van Drie)
di 28 feb SCHINVELD Bijeenkomst GensDataPro

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

wo 01 feb Haarlem Paleografie voor gevorderden
wo 01 feb Amsterdam Joodse Genealogie
do 02 feb Haarlem Paleografie voor beginners
vr 03 feb Groningen Autobiografisch(biografisch) schrijven
za 04 feb Haarlem Schrijven van een historisch artikel
ma 06 feb 's-Gravenzande Levensverhaal schrijven
do 09 feb Rijswijk Autobiografisch schrijven
do 09 feb Voorburg Workshop Creatief schrijven
do 16 feb Mookhoek (gem. Strijen) Genealogie/paleografie voor beginners
vr 17 feb Lelystad Stamboomonderzoek voor beginners
za 18 feb 's-Gravenhage Familiegeschiedenis schrijven
vr 02 mrt Wassenaar Architectuur van Wassenaar
za 03 mrt 's-Gravenhage Stamboomonderzoek (module 3)
vr 09 mrt Heusden Introductie in het archief
za 10 mrt Amsterdam Huizenonderzoek in Amsterdam

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

31 jan Willemina Frederika Voogd
30 jan Langenberg
30 jan Index met familienamen weer aangevuld met 1130 familienamen
28 jan Gezocht Jan Jacobse (Japikse Japilise) van Driel te Brielle
28 jan Gezocht Jan Jacobse (Japikse Japilise) van Driel te Brielle
28 jan Gezocht: doop en ouders of herkomst Willem Roos
27 jan Gezocht ouders Cornelia van Vliet
26 jan Extra workshop vinden van personen in "allegroningers.nl" op 11 februa
25 jan Maria van R(h)eem rond 1800 te Arnhem
25 jan Dirk Blokker uit Bobeldijk (ca 1900)
25 jan Fam. van Geel Dordrecht
23 jan Problemen om uw voorvaderen te vinden in Vlaanderen!
22 jan Stolpersteine en zoeken naar 2 dochters van joodse Theresia Gotlieb in Amerika
22 jan Zoektocht naar Ernest Harrison
22 jan Gezocht nakomelingen Wijngaard-v.Vreeningen
22 jan Gezinskaarten AEngwirden
22 jan van der Lecq of van Esser
22 jan Gezocht Jan Jacobse (Japikse Japilise) van Driel te Brielle
22 jan Pieternella Filius/ Klazina Elisabeth Filius
22 jan Femmetje Filius
20 jan George Emilius Pool (ca. 1802/03-1845), kapitein-luitenant ter zee te Batavia
20 jan Anthonij Dekker (ca. 1777/78-1826), officier Koloniale Marine, uit Hagestein (?)
19 jan De Jong in Rotterdam, maar met voorouders uit Oldeboorn, Friesland.
18 jan Willem Muijs x Maria Beukhout (1739-1825)
18 jan Cuyk-Turcq
17 jan Voorouders gezocht en beroepen van Dirk Huijer.
17 jan Doop en ouders van Elisabeth Kamphuis/Camphuis Nijkerk
16 jan Familie Lee uit Lahore
15 jan Genealogie Blog
14 jan Waar is T(h)eunis C(K)amermans, geboren 1742, gedoopt?
14 jan Servaas Verbrugge, 1720-1778
13 jan Boek 'Huisseling, van verleden tot heden'
13 jan Celis Boogaard
12 jan DNA onderzoek
11 jan Familie Rootselaar
10 jan Extra workshop vinden van personen in "allegroningers.nl" op 14 januar
03 jan Jacobus Brieko (Briko/ Brico)
03 jan van Beers
03 jan Hendrick de Laer - ZEGEL HERKENNING - Wie zou mij kunnen helpen AUB ?
03 jan Microfiche lezer
03 jan Willem Reijersz. Groen
02 jan Voor een familielid in Canada zoek ik 2 familieleden Haarsma
02 jan Geschiedenis Zevenbergschen Hoek
01 jan Kantmeldingen
01 jan Genealogisch onderzoek in Oostenrijk
31 dec Trouwakte Carel Christiaan von Morgen* Siberta Magdalena Pieck 1763

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente publicaties van leden

22 jan Familiekroniek Cornelis Kees de Heij

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

Recente genealogische artikelen

08 jan Achtergrond gegevens van veel bezochte (top 100) genealogische websites
07 jan De Top 100 meest bezochte websites
06 jan Twijfelachtige ontwikkelingen bij het DNA-onderzoek door 23andME
06 jan 23andMe ligt onder vuur

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2012 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257