NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2012 nummer 28

maandag 2 januari 2012

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente prikbordberichten
Recente publicaties van leden
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

Allereerst wensen wij alle lezers een gezond en vruchtbaar genealogisch jaar toe.Historische kranten

Het Noord-Hollands Archief heeft onlangs een krantenviewer gelanceerd met meer dan 170.000 pagina's historische kranten.Deze viewer is voor iedereen gratis te gebruiken.

Via de Krantenviewer kunt u onderzoek doen in een gedeelte van de krantencollectie van het Noord-Hollands Archief.
Momenteel zijn in de Krantenviewer de volgende kranten digitaal beschikbaar:
.Haarlem's Dagblad (1883 - 2 mei 1942), als gevolg van een gedwongen fusie met de Opregte Haarlemsche Courant daarna verschenen als:
.Haarlemsche Courant (4 mei 1942 - 4 april 1945), later voortgezet als:
.Haarlems Dagblad (25 juni 1945 - 1950)
.Weekblad Huis aan Huis (28 december 1934 - 29 augustus 1941 (verschenen als Huis aan Huis - weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis) en 30 maart 1951- 30 december 1960 (verschenen als Huis aan Huis - Santpoorts Weekblad)).

In verband met auteursrechten zijn de scans van kranten van na 1942 niet via internet toegankelijk. U kunt deze scans wel inzien in de studiezalen.
bron: Noord-Hollands-Archief

Genlias aangevuld

GenLias is onlangs aangevuld met de huwelijksaktes uit de periode 1848 tot en met 1867 van Amsterdam. Daardoor zijn alle 320.013 huwelijken van Amsterdam uit de periode 1848-1932 nu beschikbaar.

Een gek heeft acht uur slaap nodig

Bron: Weekblad voor het Kanton Bergum 7 Januari 1882 Over den slaap Slaap is noodzakelijk voor de gezondheid, vooral voor iemand , die met het hoofd werkt. Hoe meer de hersens door de slaap verkwikt worden, des te beter zullen zij werken. Alle groote mannen zijn slapers geweest. Sir Walter Scott kon met niet minder dan tien uren slaap toe. Een gek heeft misschien acht uren noodig, zeide George III, maar een philosoof moet negen hebben. De grootste veldheeren waren mannen, die konden slapen wanneer ze maar wilden. Zoo was het met Wellington en Napoleon. De grootste sprekers in het Lagerhuis zijn altijd de mannen geweest, die daar in slaap vallen zooveel zij maar verkiezen. Dit verklaart waarom de oude Palmerston zoo jeugdig bleef. uit: "Friesland zoals het was" aflevering 54 (een internetuitgave van Tresoar).

Weet U:

dat een reepgast de persoon is die aanwijzingen geeft tijdens het laden en lossen van scheepsruimen aan de kraandrijver en aan de mensen die in het ruim werken.

dat een rachelaar iemand is die rachels of raggels aanbrengt. Dit zijn dunne smalle latten die tegen plafonds getimmerd worden, waar vervolgens riet op aangebracht werd dat als hechtplaats diende voor het pleisterwerk.

De webredactie

  terug naar top

Landelijk nieuws

Column nr. 17
(02 jan)

Mag ik u allereerst, mede namens mijn ‘meedenker/meelezer’ Robyn Steensma, veel persoonlijk en genealogisch geluk en heel veel gezondheid toewensen voor 2012?
Of zoals we hier in Fryslân zeggen: ‘Folle lok en seine foar it nije jier’.Deze tijd is bij uitstek geschikt om terug te zien. Naar het afgelopen jaar, of nog verder terug. Want genealogen gaan graag terug. En hoe verder terug, hoe beter. Velen zal de slogan die bij een stand op een jaarmarkt in 2009 in Harlingen stond dan ook aanspreken: ‘Er is geen heden zonder verleden’. Dit met de verwijzing naar hun homepage. Op de site die ze in dat jaar hadden stond veel informatie over oude beroepen, met name de vakgebieden die in relatie met de zeevaart stonden. Intussen is de site compleet gewijzigd, maar het adres is nog zuiderzeeambachten.nl. Onder Filmbeelden (rode tabs) het verhaal Van boom tot botter. Over welke weg een boom aflegt Lees verder..
 
Transcripties kerkvisitatieverslagen oude bisdom Roermond (1559-1801) komen online vanaf 31-12-2011
(28 dec) Vanaf 31 december a.s. komen de transcripties van de kerkvisitatieverslagen van het oude bisdom Roermond online. Deze kerkvisitatieverslagen bestrijken de periode 1559-1801 en omvatten niet alleen het huidige volledig Nederlands-Limburgse bisdom Roermond, maar ook een groot aantal gemeenten in Duitsland en Brabant. Online komen niet alleen de scans van de originele verslagen (in Latijn), maar ook hun transcripties en vertalingen naar het Nederlands.
Visitatieverslag van de parochie Baerlo (L)in 1666. Lees verder..
 
Speciale uitvoering van uw kwartierstaat
(28 dec) Het Regionaal Archief Tilburg heeft iets bijzonders laten maken in het kader van het 200-jarig bestaan van de Burgerlijke Stand: een mooie prent waarop je al je voorouders kunt schrijven.
Geertje Aalders, een bekende Nederlandse illustratrice, maakte de prent door middel van papierknipkunst.
Geertjes werk is onder andere ook te zien in de HEMA en in de tijdschriften Flow en 101 Woonideeën.
De prent, in de vorm van een boom met vrolijke dierfiguren, is een eyecatcher in elke (woon-)kamer en een mooi cadeau bij een geboorte, huwelijk of familiefeest.

 Lees verder..
 
Het microfiche tijdperk loopt ten einde
(26 dec) In dit medium heb we herhaaldelijk er op gewezen dat microfilms hun beste tijd hebben gehad. Microfilms waren ooit een geweldige goede techniek om kwetsbaar materiaal te sparen. Bovendien konden enkele afdrukken tegelijk worden gemaakt. Toch is de mogelijkheid van verspreiding van microfiches over verschillende archieven uiteraard wat beperkter dan de digitale verspreiding via de computer en internet. Vandaar dat de genealoog vaak gedwongen is om soms ver afgelegen archieven te bezoeken om bepaalde gegevens via een microfiche viewer te zoeken. Microfiches hebben een zeer lange duurzaamheid die meer dan 200 jaar bedraagt. Vandaar dat zij toch hun waarde behouden, mits zorgvuldig bewaard. Lees verder..
 
Beschikbaarheid van huwelijksbijlagen in de provincies. Een bijzonder rijke bron
(25 dec) De huwelijksbijlagen vormen een bijzonder rijke bron. Ze bevatten in ieder geval een afschrift van de geboorteakten van het bruidspaar. We weten hieruit waar en wanneer ze geboren zijn. Waren bruid en bruidegom vóór de invoering van de burgerlijke stand geboren, dan overlegden ze een uittreksel uit het doopregister.


Hierboven het extract uit het doopboek 21 maart 1784 te Veert (Mairie de Pont Dld) van Christina Billen die huwde in Bergen (L) op 23 april 1812 met Paulus Nissen.

Als een doopbewijs niet voorhanden was, werd voor de kantonrechter (of vrederechter) een akte van bekendheid opgemaakt, waarbij vier getuigen een verklaring aflegden dat ze de betrokkene kenden. Lees verder..
 
Cursus Open Universiteit: Stamboomonderzoek
(24 dec) Marijke van Tuenenbroek meldt in Koggenland een cursus stamboomonderzoek van de Open Universiteit. Lees verder..
 
Uitbreiding service van streekarchief Bommelerwaard
(24 dec) Het streek archief heeft zijn service onlangs verder uitgebreid. Voor de genealoog belangrijke gegevens zijn nu gedigitaliseerd: Lees verder..
 
Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief gaan samenwerken
(24 dec)
Nadat vanaf 2 januari 2012 de genealogische dienstverlening van het Nationaal Archief overgenomen wordt door het Centraal Bureau voor Genealogie, gaat straks ook de Koninklijke Bibliotheek samenwerken met het Nationaal Archief. Lees verder..
 
Heeft u ook Limburgse voorouders ?
(23 dec) De Sectie Genealogie van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap tracht haar meer dan 600 leden te stimuleren en inspireren bij het genealogische onderzoekswerk.
Een belangrijk medium is ook de uitgave van het kwartaalblad “Limburgs Tijdschrift voor Genealogie”. Lees verder..
 
200 jaar Burgerlijke Stand in Hillegom. Op 4 sept.1839 geboren in de wafelkraam
(19 dec) In de registers van de burgerlijke stand worden de gegevens van geboorte, huwelijk en overlijden genoteerd. Hillegom is daarmee gestart in 1811, nu 200 jaar geleden.

De meest bijzondere geboorteplaats lezen we in de akte van Elias van der Maaren, geboren op 4 september 1839: "bevallen in de wafelkraam van Jacobus Sjarden, thans staande op de kermis van Hillegom". De moeder van Elias was de dienstmeid van de wafelbakker, de opa van Elias was wafelbakkersknecht. Het zal in die wafelkraam een hete bedoening zijn geweest.
 Lees verder..
 
3e Serie "Verborgen verleden"
(16 dec) Volgend jaar vanaf 10 maart start de derde serie van Verborgen Verleden met acht nieuwe uitzendingen.

Alle uitzendingen vinden plaats op zaterdag en beginnen om 20.15 uur op Nederland 2.

De hoofdpersonen in deze uitzendingen zijn:

10 maart 2012 Joost Prinsen
18 maart 2012 Peter van der Vorst
24 maart 2012 Jetty Mathurin
31 maart 2012 Cees Geel

7 maart 2012 Sophie Hilbrand
14 april 2012 Bennie Jolink
21 april 2012 Lenny Kuhr
28 april 2012 Marc-Marie Huijbregts Lees verder..
 
Cadeautje van de NGV, maar helaas niet voor iedereen....
(09 dec) De DVD die is meegestuurd met de Gens Nostra van december, is een cadeautje dat de NGV aan haar leden geeft. De software op deze DVD (gebaseerd op GensDataPro) is geschikt voor de Windows omgeving maar (helaas) niet geschikt voor de MAC.

Dat is vervelend voor de MAC bezitters, maar er zijn ook veel NGV-leden die helemaal geen PC hebben. Voor beide groepen zit er niets anders op dan in de kennissenkring te zoeken naar iemand die een PC met Windows bezit.
Dat klinkt wat cru, maar we wilden deze DVD niet aan de leden onthouden om reden dat een klein deel van de leden hier niet mee uit de voeten kan.
Dat neemt neemt niet weg dat het HB bij een volgend extraatje er extra op zal letten dat de MAC-gebruikers niet opnieuw buiten de boot vallen.

Een deel van de MAC gebruikers zal van deze beperking geen last hebben omdat die op hun MAC ook een Windows-omgeving kunnen creëren. (Zie verder in dit artikel) Lees verder..
 
Historische Informatie Punten, en nog meer "Historie in de Bibliotheek"
(06 dec) In de Historische Informatie Punten (HIP) in de bibliotheek vinden genealogen steeds vaker informatie voor hun onderzoek. Bibliotheken bieden dus meer en andere informatie dan vroeger. Zij brengen daardoor een laagdrempeliger toegang tot geschiedenis.

Dinsdag 28 november werd er een inspiratiemiddag "Kansen voor Historie in de Bibliotheek" gehouden, in het Meisjeshuis in Delft.
Goed georganiseerd met een goedgevuld programma dat door de opzet omvloog. Gevarieerd, instructief, educatief, volop kans voor het leggen van contacten op een gestructureerde manier en nog leuk ook. Door samenwerken kun je elkaar versterken, zo werd gezegd.
Aangezien ook genealogen met archieven, musea, historische verengingen en bibliotheken te maken hebben, was het voor ons - als aanwezige bestuursleden van de NGV afd. Delfland- leerzaam en gaf het gelegenheid tot leggen van nieuwe contacten, het hernieuwen van bestaande contacten en het inwinnen van eerder niet bekende informatie. Lees verder..
 
Minisymposium Euregionaal Centrum Sittard-Geleen
(06 dec) Op woensdag 14 december zal weer het jaarlijks historisch minisymposium worden ge-organiseerd. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, wordt het ook dit jaar georganiseerd door
het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen in samenwerking met de federatie Historie Sittard-Geleen-Born en de stichting Monografieën uit het Land van Sittard. Het symposium zal plaatsvinden in Biblionova Sittard, Broeksittarderweg 1 te Sittard Lees verder..
 
De digitalisering van de archieven is een zeer omvangrijke klus die vele decennia zal vergen
(04 dec) Digitalisering van de archieven heeft grote voordelen. Enerzijds wordt de bereikbaarheid van veel materiaal daarmee gediend. Anderzijds hoeven daarna deze documenten nauwelijks meer te worden geraadpleegd, zodat zij zorgvuldig in een conserveringsarchief kunnen worden opgeborgen. Daarom is digitalisering een speerpunt van veel archieven. Maar het digitaliseren van het archiefmateriaal blijkt een omvangrijker klus te zijn dan men in het eerste enthousiasme had voorzien. Dit wordt duidelijk wanneer men beseft dat het 5 eeuwen zou duren als men het Amsterdamse stadsarchief met een snelheid van 10.000 records per dag integraal zou willen digitaliseren. Lees verder..
 
Gevreesde Neveneffecten van de Digitalisering. Dr. T Kappelhof luidt de noodklok
(04 dec) De digitalisering van de archieven is een speerpunt van veel archiefinstellingen. Doelstelling is een betere ontsluiting van het materiaal, de bereikbaarheid van de gegevens via internet, maar ook bezuinigingen bij de serviceverlening met reductie van het aantal openingsuren van de archieven. Lees verder..
 
Vrijwilligers gezocht voor transcriberen charterbank Oisterwijk
(02 dec) Regionaal Archief Tilburg beheert met trots een verzameling Oisterwijkse charters van de Middeleeuwen tot de achttiende eeuw. Bijzonder materiaal! Charters spreken tot de verbeelding door het mooie handschrift, het zegel en het broze perkament. Deze documenten zijn echter vrij onbekend bij het grote publiek. Charters werden van de Middeleeuwen tot in de achttiende eeuw gebruikt om officiële berichten mee te verkondigen. Het zijn handgeschreven documenten, op perkament, vaak met een zegel van rode of groene was eraan vastgemaakt.
In januari 2012 start Regionaal Archief Tilburg met een onderzoeksproject rondom om een verzameling charters uit de huidige gemeente Oisterwijk. Eerder rondde Regionaal Archief Tilburg al de charterbank van Geertruidenberg en Raamsdonk af. Onderzoekers die zich als vrijwilliger hadden gemeld ‘vertaalden’ de teksten van 189 charters. Door de oude schrijfwijze zijn veel charters moeilijk te lezen. De bedoeling is dat deze worden omgezet van oud schrift naar hedendaags Lees verder..
 
Samenwerking 'Centraal Bureau v. Genealogie' met 'Nationaal Archief' in 2012
(02 dec) Het CBG en NA zijn overeengekomen dat het CBG de genealogische dienstverlening voor het NA gaat verzorgen.
Voor de klant is dat samenwerken vanaf 2 januari 2012 zicht- en tastbaar. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

wo 04 jan Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 04 jan Haarlem Noord Nieuwjaarsbijeenkomst
za 07 jan Weesp Nieuwjaarsbijeenkomst in het Verenigingscentrum (voor NGV-medewerkers)
za 07 jan Berkhout Nieuwjaarsbijeenkomst
wo 11 jan UTRECHT Nieuwjaarsbijeenkomst voor en door de leden
wo 11 jan Alkmaar HNK Nieuwjaarsbijeenkomst
do 12 jan Lelystad Martine Zoeteman-van Peltis over haar werk bij het CBG en tevens een voorbereiding op onze excursie.
do 12 jan Amersfoort De Nederlandse eetcultuur door de eeuwen heen
do 12 jan Delfgauw Bidprentjes en Genealogie
vr 13 jan Nijmegen Gens Data Pro gebruikers groep
vr 13 jan Purmerend Lezing "Genealogie en Internet"
za 14 jan Veldhoven Genealogisch spreekuur in de bibliotheek in Veldhoven
za 14 jan Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 14 jan Borne Lezing met als onderwerp: "Kleding: Wat kostte dat wel of niet!"
di 17 jan SCHINVELD Bijeenkomst GensDataPro
di 17 jan Nijmegen Speurtocht naar de Nijmeegse familie Eilbracht.
di 17 jan Mill Lezing "Adel in Brabant"
di 17 jan Tiel 'De genealogie van Joodse families in Nederland'
do 19 jan Berkhout Hannekemaaiers, Haringvissers en andere Hollandgangers
vr 20 jan Emmen DR. Genealogisch inloopspreekuur
za 21 jan Vlaardingen Viering 45 jarig jubileum Historische Vereniging Vlaardingen (HVV)
za 21 jan Leeuwarden Bijzondere archiefbronnen
di 24 jan Amsterdam-Buitenveldert Genealogisch onderzoek in Duitsland
vr 27 jan Purmerend Voorouderspreekuur in het Waterlands archief
vr 27 jan Den Helder Genenaknowhow
za 28 jan IJhorst 'Nomen est omen' (De naam is een voorteken)
za 28 jan Rotterdam Ledenvergadering en Lezing
wo 01 feb Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 01 feb Zaandam DNA in de genealogie

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

vr 06 jan Delft Workshop: lezen van oude handschriften - paleografie
za 07 jan 's-Gravenhage Stamboomonderzoek (module 2)
do 12 jan Haarlem Onderzoek in Rechtbankarchieven
ma 16 jan Emmeloord GensDataPro voor gevorderden beamercursus
di 17 jan Bodegraven Genealogie voor Beginners
di 17 jan Heusden Familiegeschiedenis
wo 18 jan Eindhoven Stamboomonderzoek voor beginners
wo 25 jan Tilburg Verhalen schrijven in het archief
do 26 jan Tilburg Oud Schrift – gevorderden
za 28 jan Haarlem Paleografie voor beginners
za 28 jan Amsterdam Paleografie (oud schrift)
zo 29 jan Haarlem Bierwandeling met proeverij (aanmelden verplicht)
ma 30 jan Eindhoven Huizenonderzoek voor beginners
wo 01 feb Haarlem Paleografie voor gevorderden
wo 01 feb Amsterdam Joodse Genealogie
do 02 feb Haarlem Paleografie voor beginners
vr 03 feb Groningen Autobiografisch(biografisch) schrijven
za 04 feb Haarlem Schrijven van een historisch artikel
ma 06 feb 's-Gravenzande Levensverhaal schrijven
za 18 feb 's-Gravenhage Familiegeschiedenis schrijven

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente prikbordberichten

01 jan Kantmeldingen
01 jan Genealogisch onderzoek in Oostenrijk
31 dec Trouwakte Carel Christiaan von Morgen* Siberta Magdalena Pieck 1763
31 dec Opzetten familie archief
31 dec Datum en plaats van het huwelijk tussen Adrianus Floris Raap en Anna Catharina H
31 dec Doopdatum en ouders van Rinske Sybrens Faber
31 dec Doopdatum en ouders van Adrianus Floris Raap
29 dec Herman/Hermanus van der Paal
28 dec K-kentekens (Zeeland) tot 1937 via omweg te achterhalen
28 dec Opzoekingen in de regio Antwerpen
28 dec Genealogische opzoekingen in de regio Antwerpen
28 dec Genealogische opzoekingen in de regio Antwerpen
28 dec Genealogische opzoekingen in de regio Antwerpen
27 dec Willem Antoni Lantman
26 dec Bernhard Christoph LUTKENS en Suzanna VAN KOLLN / Amsterdam circa 1794
26 dec Genealogie ARTS en ARS vanaf 1759
25 dec Hendrik Heije & Clasina Termoei (Dermoeijen) / Dordrecht circa 1777
21 dec Zoekt u genealogische gegevens in Dordrecht?
21 dec "Aander lu binnen ook u"
21 dec Haal meer voorouders uit uw computer
20 dec Cornelis Baggers & Johanna Catharina Faber, Bergen op Zoom circa 1761
19 dec Echtpaar Tames-Oudes, x 1792 Medemblik
18 dec ds. Jan Scharp versus Adriaan Walraven
18 dec Arien Jansz Tamis, geb. ca. 1735 in de Purmer
17 dec Jan van Laar - Barbera Bouman
16 dec Help ik kan niet verder
16 dec Veiling van schilderijen in Almelo in 1941
16 dec Belgische familie Lems
16 dec Gezocht dhr. Scharff
16 dec Johanna Catharina Antonia van Swelm
15 dec Digitaal Kerkarchief met 4600 nieuwe fotos
15 dec Petronella Francisca Ermers
15 dec Johanna Elisabeth Gerdina Ermers
15 dec Jacobus Wilhelmus Lambertus Ermers
15 dec Petronella Francisca Ermers
13 dec Cornel Claeszn Dusseldorp. ged. 22-07-1700 Rijpwetering???
13 dec Het wapen van de familie Ivangh uit Bergen, Noord-Holland.
13 dec Gevonden in het Kerkboek Lintel Hude
12 dec SCHEEPMAKER - Amsterdam
12 dec Gualterus Zeeman, overleden 1692 Alkmaar. Testament?
11 dec Gratis af te halen Gens Nostra 1995-2005
09 dec Uploaden mijn website Gensdatapro
07 dec Dijkstra Marten Beernds
07 dec Schouwburg Zwolle, eerste helft 18e eeuw
05 dec Familie Duijm in Elden
05 dec Huwelijks akte
05 dec Theodorus Adriaens
04 dec Adriaantje Kleijn.
03 dec Janssen van Alten in Brabant in 1697
03 dec Vermist G.J.Westendorp
03 dec Stamboom container
03 dec De levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841)
02 dec Foto & gegevens gevraagd
02 dec Foto & gegevens gevraagd
02 dec Foto & gegevens gevraagd
02 dec Informatie over het gebruik van de DVD 'Middeleeuws Vlechtwerk'
02 dec CD bij Gens Nostra in de prullenbak?
01 dec Grietje Marietje van Gelder.
01 dec Zoeken julie genealogische informatie in de regio Antwerpen!

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente publicaties van leden

17 dec Zeven eeuwen Van de Sandt

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

Recente genealogische artikelen

27 dec The Master Genealogist 8 (ITGM-8) is verschenen
25 dec Naamsaanname nog in 1826
24 dec Dubbele namen en Latijse en Griekse namen
22 dec Mijlpalen bij de burgerlijke stand
16 dec Google beter gebruiken bij internationale zoekacties
06 dec De achternaam en het Y-DNA-profiel (voor gevorderden)

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2012 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257