NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2011 nummer 27

woensdag 30 november 2011

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Evenementen binnenkort
Cursussen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten
Recente verslagen van landelijke evenementen
Recente genealogische artikelen
Recente publicaties van leden
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

Brieven boven water

Nederlandse brieven in Londen

The National Archives (TNA) in Kew (Londen) bewaart het archief van het High Court of Admiralty. In dit omvangrijke archief zitten ongeveer 38.000 in het Nederlands geschreven brieven en documenten. Dat is een deel van de buit die Engelse kapers in de zeventiende en achttiende eeuw veroverden op Nederlandse schepen. De buit bevat brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden en hun familieleden, scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes en kwitanties. Eeuwenlang zijn ze bewaard op stoffige zolders en in donkere kelders van het High Court of Admiralty in Londen, zonder dat iemand naar deze unieke verzameling documenten omkeek. Sommige brieven zijn tot op de dag van vandaag niet geopend en gelezen.

Ontdekking

Pas in 1980 werden deze zogenoemde Prize Papers door een Nederlandse onderzoeker ontdekt. Het bestaan van de archiefschat bleef echter slechts in kleine kring bekend en maar een gering deel werd in publicaties gebruikt. Het project Sailing Letters moet daar verandering in brengen.

Project Sailing Letters

Dit project is gestart in 2004 op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek. Het doel is om de bekendheid van de Nederlandse brieven en documenten in de Prize Papers te vergroten en deze documenten toegankelijk te maken voor onderzoekers. Binnen het project werken de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, de Rijksuniversiteit Leiden en de Samenwerkende Maritieme Fondsen samen. In 2011 is de index die een deel van de documenten ontsluit overgedragen aan het Nationaal Archief. bron: nationaal archief

Terugbezorgen

In het voorjaar van 2011 heeft de KRO enige uitzendingen gewijd aan deze brieven. Het betreft met name VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) en WIC (West-Indische Compagnie) - brieven. Verslaggever Derk Bolt bezorgt enkele brieven bij nazaten van de oorspronkelijke geadresseerde. Het vergt natuurlijk een gedegen genealogisch onderzoek voordat de echte nazaten gevonden zijn. Ook u kunt hieraan meehelpen; hebt u interesse, meldt u dan bij Frans Amsing, tel.: 06-22035035

Duizenden verzetsstrijders in database

Het Nationaal Archief werkt aan een database met namen van verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Een groep historici zoekt in de strafdossiers van de Bijzondere Rechtspleging naar gegevens over de bestrijding van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De onderzoekers richten zich op de manier waarop de Sicherheitsdienst en de politie tijdens de oorlog jacht hebben gemaakt op verzetsstrijders en andere Nederlanders die van anti-Duits gedrag werden beschuldigd. Het onderzoek zal, voorjaar 2012, leiden tot een database van gearresteerde verzetsmensen, zodat nabestaanden en onderzoekers weten waar ze moeten zoeken als ze meer gegevens willen vinden over deze mensen. Het gaat, zo laat het zich in de eerste fase aanzien, zeker om enkele duizenden namen van mensen van wie de arrestatie in deze dossiers wordt beschreven. Het bestand wordt vooralsnog niet openbaar; mensen met een verzoek om informatie kunnen zich t.z.t. melden bij het Nationaal Archief. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Archief en het V-Fonds (Fonds voor Vrijheid en veteranenzorg). Het wordt uitgevoerd door vijf historici, onder leiding van journalist/auteur Ad van Liempt. Het kan gezien worden als een vervolg op het onderzoek dat kort geleden leidde tot de publicatie van het boek Jodenjacht. Daarin wordt de rol van de politie bij de opsporing van ondergedoken Joden beschreven. Van dat boek is bij Balans inmiddels de derde druk verschenen. Ad van Liempt, Jan Kompagnie, Jodenjacht, Amsterdam, uitgeverij Balans 2011 ISBN 978 94 600 3368 1 ; prijs: ? 19,95

Webdienst Historische Kranten met een miljoen pagina's uitgebreid

Opnieuw heeft de KB de webdienst Historische Kranten uitgebreid, nu met een miljoen pagina's naar ruim drie miljoen. U kunt al 31 miljoen artikelen doorzoeken in kranten van 1618 tot 1995, waaronder artikelen in het Nieuw Israelietisch Weekblad. Lees nu zelf wat men belangrijk vond in de vier grote steden tussen 1618 en 1813. En vergelijk dat met wat er bericht werd vanuit Groningen of Middelburg - of uit Duinkerken, waar eind 18e eeuw vier keer in de week de Nederlandstalige Duinkerksche historische courant verscheen. Meer dan twintig krantentitels tot aan het einde van de Franse tijd zijn belangrijk uitgebreid in deze nieuwe release. Voor het eerst zijn afleveringen opgenomen van het Nieuw Israelietisch weekblad (NIW). In samenwerking met het Joods Historisch Museum en de UB Amsterdam zijn zesduizend afleveringen vanaf de oprichting in 1865 gedigitaliseerd. Dit onafhankelijke Joodse weekblad bestaat nog altijd. Behalve in de oorlogsjaren, toen het NIW een verschijningsverbod opgelegd kreeg, is het ononderbroken verschenen. Uiteindelijk zullen alle afleveringen van 1865 tot 1994 in de webdienst Historische Kranten beschikbaar komen. De release van november is de tweede aanvulling op de Historische Kranten van 2011. Tot eind 2012 zullen geregeld nieuwe aanvullingen plaatsvinden, tot een totaal van ruim negen miljoen pagina's. Dat is een miljoen pagina's meer dan aanvankelijk gepland was. Ruim dertig procent hiervan is nu dus beschikbaar. bron: koninklijke bibliotheek

Weet U:

dat een schooldienaar een schoolmeester is. Het woord betekent letterlijk: iemand die een school bedient.

dat een schoolmatres een kleuterjuffrouw of onderwijzeres is. Zij is houdster van een school voor kleine kinderen, de latere bewaarschool.

Naar aanleiding van het begrip reder ontvingen wij van dhr. Kuiper de volgende aanvulling: Uit het gebied Friesland dat van Noord Frankrijk tot Denemarken liep werd al voor de Franken en hun christelijke bondgenoten in de achtste eeuw in zeventig tijd na oorlogen het hele gebied oprolden, een levendige export van kleding. Vooral naar Engeland. Friesland was in de heidense tijd het rijkste gebied van de hele wereld.

de webredactie

  terug naar top

Landelijk nieuws

Column nr. 16
(30 nov)

De website van de Groninger Archieven is vernieuwd, het adres is onveranderd: groningerarchieven.nl. De lijst namen van de dopen van ‘onechte’ kinderen, die ik in de Gens Nostra oktober/november (2011) in mijn artikel Vader onbekend in de stad Groningen 1640-1811 noemde, stond daardoor bij verschijnen er van nog niet op de site. Intussen is dat wel het geval, onder Onderzoek, Hulp bij onderzoek / Familie. De beloofde pakken met breukbriefjes, verklaringen van vaders, inschrijvingen van vroedvrouwen enz. komen zo spoedig mogelijk.

Naar aanleiding van mijn kapitein Keun, die ‘op zee bleef’ - genoemd in Column 14 - kreeg ik van Piet Boltjes een reactie. Hij schreef deze ook onder de Column op de site. Keun/Kuen, informatie over zijn schip de Twee Gezusters, en het vergaan hiervan, is ook te vinden op zijn site zeemansleed.nl. Ruim 2000 opvarenden en 1500 schepen. Er wordt nog dagelijks Lees verder..
 
Verslag van de Algemene Vergadering van afgelopen zaterdag
(30 nov) Het verslag is te lezen op link.
U moet daarvoor wel eerst inloggen! (alleen toegankelijk voor NGV leden) Lees verder..
 
Gens Nostra van december verschijnt met 2 nummers en "een surprise" !
(29 nov) Gens Nostra komt in december met twee nummers:

In de week vóór Sinterklaas verschijnt het eerste deel van het decembernummer.
Dit nummer bevat 48 pagina’s

In de week vóór kerst verschijnt naar verwachting het tweede nummer, december bis.
Dit tweede nummer bevat eveneens 48 pagina’s

Omdat de NGV dit jaar 65 jaar bestaat, ontvangen alle leden bij dit nummer een DVD als cadeau. Deze DVD is uitsluitend beschikbaar voor de leden.
Het is het grote Middeleeuwenbestand van Rob Dix te Arnhem. Lees verder..
 
Kohier (met veel familienamen)van een eenmalige belasting in 1683 te Grave
(29 nov)
Kohier van een eenmalige belasting in 1683 te Grave

In dit tweede deel van de 'Archievenreeks' wordt een aantal bronnen toegankelijk gemaakt over alle huiseigenaren in de stad Grave op een gegeven ogenblik. Lees verder..
 
Meer dan drie eeuwen eigenaars- en bewoningsgeschiedenis in Grave zijn gereconstrueerd
(29 nov)


In de serie 'Geschiedenis van de Graafse straten' is het derde deel verschenen.
Dit deel behandelt alle percelen in de Maasstraat, Maaskade, Visscherstraat en Korte Rogstraat te Grave. Daarbij ligt de nadruk op de geschiedenis van de huizen. Lees verder..
 
Van tho Valstegen tot Gulickshof, de geschiedenis van het oude buurtschap Elsteren in Well L.
(29 nov) De Gulickshof te Well L.

Onder deze titel verscheen op zondag 27 november 2011 onder auspiciën van de Stichting Archief Well e.o. een boek over de geschiedenis van het buurtschap Elsteren en het dorp Well L. Martin Philipsen uit Beek en Donk, getrouwd met Mia Rijs die in het Elsteren op de oude boerderij Gulickshof is geboren, heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de geschiedenis van deze boerderij en het buurtschap Elsteren. Het boek is gepresenteerd in het MFC de Buun te Well. Lees verder..
 
Boekje Echte Bommelerwaarders gepresenteerd
(23 nov) Op 16 november 2011 is het boekje Echte Bommelerwaarders verschenen. Lees verder..
 
Nieuwe website Streekarchief Bommelerwaard
(23 nov) De geheel vernieuwde website van het Streekarchief Bommelerwaard is woensdag 16 november 2011 online gegaan! Lees verder..
 
Een freule van dertien, Marianne von Evers van Aldendriel (1804-1878)
(20 nov)

Op 6 november 2011 is er een boek uitgebracht, waarin het eeuwenoude, prachtige kasteel Well (L.) een prominente rol vervult.
Het is geschreven door Madelon Djajadiningrat, een historisch antropologe uit Rotterdam. Zij raakte in de ban van het levensverhaal van Marianne von Evers van Aldendriel (1804-1878), de onechte dochter van baron Pieter Willem de Liedel de Well en zijn schoonzus, Eleonore von Schloissnigg uit Wenen.
Marianne von Evers zou op 13 en 15-jarige leeftijd bevallen zijn van een jongen en een meisje. De kinderen werden al heel vroeg door een zekere P. Nederlander naar de Maatschappij van Weldadigheid in Drenthe gebracht. Een veenkolonie, waar arme kinderen bij gezinnen ondergebracht werden. Daar stonden ze in de boeken als Willem en Marianne der Nederlanden. Lees verder..
 
Foto-impressie van de PR-dag van 29 oktober jl. in het Verenigingscentrum Weesp
(13 nov) De voorbereidingen:

Een deel van het materiaal om te bekijken:


Verwelkoming:


Ondertussen....de chefkok:


Uitleg over biodoc en bidprentjes:


Uitleg over de bibliotheek:


Tijdens de lunch even bijpraten:


Achterin de zaal:


Een hapje en een drankje en netwerken tot slot:
Met hartelijke dank aan Lex van der Linden voor de foto's

Zie ook: link Lees verder..
 
Lancering VeleHanden.nl en Militieregisters.nl geslaagd
(11 nov)

Donderdag 3 november 2011 was de feestelijke lancering van VeleHanden.nl en Militieregisters.nl. Meer dan 200 gasten waren bijeen in de centrale hal van Stadsarchief Amsterdam om het afwisselende programma bij te wonen. Eregast was schrijfster Conny Braam. Zij hield een prachtige lezing over haar eigen passie voor het verleden en over de schatten die, op zomaar een vrijdagmiddag, in het archief te vinden zijn. Ze bleek VeleHanden al even uitgeprobeerd te hebben en verklaarde vol trots dat 'zelfs zij het kon', en dat de poging om de site laagdrempelig en gebruiksvriendelijk te maken goed gelukt waren. Lees verder..
 
Wedstrijd: op zoek naar vijf generaties voorouders
(04 nov) Regionaal Archief Tilburg schrijft een wedstrijd uit waarbij deelnemers op zoek gaan naar vijf generaties voorouders. (link). Als prijs kunnen zij een speciaal hiervoor ontworpen prent van de illustratrice Geertje Aalders winnen. Deze prent is een zogenaamde sier-kwartierstaat, een boomfiguur waarin de voorouders geschreven kunnen worden. Deze illustratie kan een mooi huwelijks- of geboortecadeau zijn, of een cadeau voor een ander bijzonder familiemoment. Zowiezo iets heel bijzonders om in te lijsten en op te hangen! Lees verder..
 
Goed en slecht bericht archief Tilburg.
(04 nov) Het archief van Tilburg bericht een slecht bericht (de Lancier verdwijnt) en een goed bericht (publicatie van de militie registers on line) Lees verder..
 
Kaart van Delfland van Cruqius uit 1712 als puzzel uitgebracht !
(03 nov) In een retweet van de NGV afdeling Delfland op link van 2 november, kunt u lezen over deze 1000 stukjes tellende puzzel van 685 bij 485 mm. De prijs is € 12,00. De puzzel wordt uitgegeven t.g.v. het feit dat het in 2012 300 jaar geleden is, dat de kaart is uitgegeven. Lees verder..
 
Nu Digitaal Zoeklicht (zes delen) van het Kwartier van Nijmegen van de NGV
(02 nov) Tussen 1980 en 2005 zijn er zes delen genealogische bronnenpublicaties over Nijmegen en de regio verschenen. Deze Zoeklicht-reeks was een gezamenlijk project van de afdeling Kwartier van Nijmegen van de Nederlandse Genealogische Vereniging, de Stichting Zoeklicht en het Gemeentearchief Nijmegen tegenwoordig Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Gezien de diversiteit van de bronnen kunnen ook niet-genealogen baat hebben bij de raadpleging van de reeks. De bronnen zijn op woordniveau doorzoekbaar.

Afb. De resten van het kasteel Blankenburg te Beuningen volgens een anonieme vroeg-18de-eeuwse penseeltekening. r.k.d., Den Haag. Lees verder..
 
Virusscanner AVAST! geeft onterechte foutmelding op de NGV website
(02 nov) Vandaag is een nieuwe virusupdate door AVAST! verstuurd. Deze update resulteert echter in een onterechte detectie van een Trojan Horse op de NGV website.
Het betreft hier een java-script dat al maanden zonder problemen werkt en gewoon een aantal functies uitvoert binnen de NGV website.
Deze onterechte detectie heeft echter zodanige gevolgen, dat de NGV website nauwelijks te gebruiken is. De enige oplossing is de AVAST! virusscanner tijdelijk uit te schakelen. Dat kan door met de rechtermuis op het AVAST! icoontje rechtsonder in de taakbalk te klikken en in dat menu 'avast! shields control' te selecteren. Daarna kiezen voor een tijdelijk stoppen van de virusbeveiliging door bijvoorbeeld te kiezen voor 'Disable until computer is restarted'. Na de volgende opstart van de computer is de virusbeveiliging weer aktief.
Onze excuses voor het ongemak. We wachten op de reactie van AVAST!. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Evenementen binnenkort

za 03 dec Zaandam Openstelling Afdelingscentrum
di 06 dec SCHINVELD Bijeenkomst GensDataPro
wo 07 dec Utrecht Voorouderspreekuur in het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht
wo 07 dec Zaandam Lezing over heraldiek
vr 09 dec Hoorn Voorouderspreekuur
za 10 dec Leiden Contactochtend, op zoek naar voorouders
za 10 dec Emmen Lezing: Genealogisch Onderzoek Duitsland
za 10 dec Leeuwarden GENEAKNOWHOW
za 10 dec Borne Algemene Najaarsvergadering afd. Twente
za 10 dec Amersfoort Lustrumbijeenkomst Afdeling Amersfoort e.o.
za 10 dec Eindhoven Inloopmiddag voor alle leden
za 10 dec Borne Lezing: "de betekenis van de Overijssel Collectie voor genealogen"
di 13 dec Mill Contactuitwisselingsavond
wo 14 dec Utrecht Lezing over Vreeswijk en de scheepvaart
wo 14 dec Rijswijk De smaak van de Middeleeuwen;-kooklezing met proeverij
wo 14 dec Breda Gezellige avond voor en door leden
vr 16 dec Emmen Genealogisch inloopspreekuur
di 20 dec SCHINVELD Bijeenkomst GensDataPro
vr 30 dec Lelystad Voorouderspreekuur

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Cursussen binnenkort

do 01 dec Haarlem Workshop ‘Filteren. Het nieuwe zoeken op de beeldbank van het Noord-Hollands Archief’
do 08 dec Tilburg Huizenonderzoek
ma 12 dec Gouda Genealogie en Paleografie
wo 14 dec Tilburg Schrijven voor de Wiki
za 07 jan 's-Gravenhage Stamboomonderzoek (module 2)
do 12 jan Haarlem Onderzoek in Rechtbankarchieven
di 17 jan Bodegraven Genealogie voor Beginners
di 17 jan Heusden Familiegeschiedenis
za 28 jan Haarlem Paleografie voor beginners
zo 29 jan Haarlem Bierwandeling met proeverij (aanmelden verplicht)

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

28 nov Doop papieren
27 nov Cornelis van Grieken
26 nov Cornelis Valentijn Schreuder en Catharina Rappard (Kleve omstreeks 1780)
23 nov Grietje Beens (Berends) ondertr. Marrum / Westernijkerk 1-4-1730 Pieter Hendriks
23 nov Overlijden Baukje Posthuma
23 nov Overlijden Pietronella van Gool
23 nov Overlijden Gerrigje van Dord
20 nov Zonen van Adam
20 nov Bernhard George Fliehe
19 nov Jansen en van Driel
18 nov Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief met 1100 Familienamen
18 nov J.H. of H.J.E. Coolenbrander Olthoff (?-1821), deurw. Hooggerechtshof Batavia
17 nov De Amsterdamse maandceelhouder en slaapbaas Nicolaas SCHRANS omstreeks 1800
13 nov Jubileum(boek) 2011 - afdeling Delfland
12 nov Harm Hillinga
10 nov Hendric(n)a Jansen.
08 nov Grovestein, Grovesteyn,Grovesteijn,Groevesteijn in het Sticht
06 nov Cornelis Strop overleden in 1799 op het eiland Barnabas
05 nov Famile Herboth
03 nov Anna Maria van Roij
01 nov Doopextracten van Christiaan Hilgers en Anna Cornelia Dekkers
01 nov Cornelis Koot en Huberta van der Klugt
01 nov Genealogische opzoekingen in België

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van landelijke evenementen

za 26 nov Utrecht NGV Algemene Vergadering

 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

Recente publicaties van leden

24 nov Ortsfamilienbuch Ransbach-Baumbach 1560-1930

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

Recente genealogische artikelen

28 nov Family Tree Builder 5.1
27 nov Gramps-update 3.3.1 – Een 10 jarige jubileumversie
27 nov De samenhang tussen achternaam en het Y-chromosoom-profiel
23 nov Oorsprong van de West-Europese mens
23 nov DNA ten dienste van de GENEALOGIE, resultaten oud hertogdom Brabant project
14 nov Het opzetten van de Burgerlijke stand in 1811 in de afdelinsgbladen
05 nov Genealogie van president N. Sarcozy, D. Strauss-Kahn en V.Giscard d'Estaing

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2011 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257