NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2011 nummer 21

zaterdag 2 juli 2011

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Recente NGV prikbordberichten
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

Archief Begijnhof Breda wordt gedigitaliseerd.

Het Begijnhof van Breda is een van de oudste rechtspersonen in Nederland. In 2017 bestaat de stichting 750 jaar. Naast het Bredase Hof is er in Nederland na de reformatie slechts één authentiek Begijnhof bewaard gebleven in Amsterdam. Het Bredase Hof dankt zijn voortbestaan aan de bijzondere bescherming van het Huis van Oranje-Nassau. Vele generaties van het Koninklijk Huis hebben het Begijnhof ooit bezocht. Uit dankbaarheid boden de begijnen hun beschermheren en -vrouwen altijd een schotel begijnenrijst aan. Het recept van deze saffraanrijst is tot op de dag van vandaag geheim gebleven.
Het Begijnhof heeft ook een bijzonder waardevol archief. In 1999 zijn alle stukken in bruikleen overgedragen aan het Bredase Stadsarchief.

Het Stadsarchief van de Gemeente Breda gaat het gehele archief van het Begijnhof restaureren en digitaliseren. Dit is mogelijk dankzij een landelijke subsidie uit het programma 'Metamorfoze' dat ingesteld is door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het behoud van het papieren erfgoed. Wethouder Wilbert Willems van Breda en voorzitter Ed Wagemakers van Stichting Het Begijnhof hebben op donderdag 30 juni hiervoor twee contracten ondertekend.

Het archief van het Begijnhof Breda is voor een deel eigendom van de Gemeente Breda en voor een ander deel in bezit van de Stichting Het Begijnhof Breda. Al in 1999 heeft de stichting haar deel in langdurige bruikleen gegeven aan het Stadsarchief. Het archief als geheel beslaat de periode van meer dan zeven eeuwen: van 1267-1997. De oudste Bredase oorkonde van 1 mei 1269 maakt onderdeel uit van dit archief. Het is één van de oudste in de Nederlandse taal gestelde oorkondes van ons land. Deze akte bevat ook het oudste zegel met het stadswapen van Breda.
Het archief heeft een omvang van ongeveer 9,5 meter en bestaat uit omslagen, akten, brieven, kasboeken, oorkonden en beeldarchief. Ook de boekhouding is een belangrijk onderdeel ervan: die vormt een bijna volledige serie sinds het begin van de 16de eeuw tot 1945. Dankzij de compleetheid van het archief van het Begijnhof Breda is het mogelijk om een reconstructie te maken van de dagelijkse bezigheden van de begijnen door de eeuwen heen. Hierdoor ontstaat een beter beeld van de rol die ze gespeeld hebben in de maatschappij.

Onlangs is de restauratie en digitalisering van start gegaan. Het programma Metamorfoze verbindt beide activiteiten nadrukkelijk. Door digitalisering hoeven de archiefstukken zelf in de toekomst niet meer geraadpleegd te worden en wordt de toegankelijkheid veel groter. Volgend jaar wordt het archief van het Begijnhof - het aantal digitale opnamen is ruim 87.000 stuks - via de website van het Stadsarchief Breda voor iedereen toegankelijk. Ook het beeldarchief van het Begijnhof is dan via de beeldbank van het Stadsarchief te raadplegen.

Weet U:

dat een Geelgieter iemand is die voorwerpen in geelkoper of messing giet.

dat een Diefhenker een beul is; iemand die veroordeelde dieven ophangt.

de webredactie

  terug naar top

Landelijk nieuws

Column nr. 11
(01 jul)

Wegens ruimtegebrek in de vorige Column kon ik twee onderwerpen die op de Genealogisch dag ter sprake kwamen niet melden. Dat waren de site van het Nationaal Archief en Links/bronnen.
De collectie van het Nationaal Archief bevat bijna duizend jaar geschiedenis en 110 kilometer archiefmateriaal. Tekeningen, kaarten, documenten, foto’s en naslagwerken.
Het adres nationaalarchief.nl is veranderd in gahetna.nl, een specifieke website voor onderzoeken. Zoeken in de collectie kunt u via het scherm rechtsboven: Zoeken.
Als u meer wilt lezen over de veranderingen van de site en lay-out, dan kan dat (onder andere) op digitalearchivaris.nl/2011/05/ga-maar-na.html en op de blog van Bob Coret: blog.coret.org/2011/05/nieuwe-website-nationaal-archief.html.
En natuurlijk op de site zelf, onder Vraagbank. Het tweede item was de discussie over het belang van bronvermeldingen in Lees verder..
 
Zoekfunctie op website van de Koninklijke Bibliotheek is vernieuwd
(30 jun) De zoekfunctie op de homepage van de website van de Koninklijke Bibliotheek is aangepast. U kunt nu direct zoeken in onze meest geraadpleegde bronnen: de Algemene catalogus, Historische Kranten, het Geheugen van Nederland en de KB-website.
 Lees verder..
 
Enkele recente updates van bekende buitenlandse genealogische programma's
(25 jun) Er zijn dit jaar van enkele buitenlandse programma's, die ook hier ten landen populair zijn, updates verschenen o.a. van Legacy, Ancestral quest en Family Tree Builder Lees verder..
 
Instituut voor Nederlandse geschiedenis
(25 jun) Op de website van de ING (Instituut Nederlandse Geschiedenis) link, verschijnen steeds meer gedigitaliseerde historische bronnen die door het Instituut worden beheerd. Niet minder dan 144.749 namen zijn in deze bronnen beschikbaar. Gedigitaliseerd zijn ondermeer de Rijks Geschiedkundige publicaties (450 volumen sedert 1905). Verder is er een nieuw biografische woordenboek van de Nederlanden beschikbaar, een digitaal vrouwen lexicon, en een repertorium van overheidsambtsdragers, en talrijke andere bronnen. Lees verder..
 
Laatste nieuws: Het Archiefforum gaat helaas stoppen
(21 jun) Laatste nieuws van dinsdag 21 juni 2001, om 11.17 uur
door Eric Hennekam

Meer dan twee maanden heb ik er over lopen denken, maar vannacht is de kogel door de kerk gegaan.
Ik ga stoppen met het plaatsen van berichten op Het Archiefforum en verzenden van de nieuwsbrieven aan de duizenden leden. Lees verder..
 
Verslag van het bezoek aan het genealogisch congres in Lille op 4 juni 2011-06-20
(20 jun) Robert Philippo heeft onlangs namens de NGV het genealogisch congres in Lille bezocht.

Voor een tiental NGV leden heeft hij daar onderzoek kunnen doen en contacten kunnen leggen.

We hopen dat dit het begin is van een nieuw uitgebreid netwerk tussen Franse genealogen en de NGV.

Lees hier het uitgebreide verslag. Lees verder..
 
Promotie op 9 juni 2011 van de heer Hein Vera (medeoprichter van de Stichting Geneaknowhow )
(18 jun) De heer Hein Vera (medeoprichter van de Stichting Geneaknowhow) behaalde de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid, na de verdediging van zijn proefschrift, op 9 juni 2011, getiteld
"... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen", over 'de gemene gronden in de Meijerij van Den Bosch tussen hertog en hertgang 1000-2000'.
Bron: zie de pagina van de Radboud Universiteit Nijmegen :
link Lees verder..
 
Gratis Genealogiecursus
(16 jun) De Open Universiteit biedt een aantal (inleidende) gratis cursussen aan op verschillende vakgebieden. Een van deze cursussen is de "basiscursus stamboomonderzoek". De cursus heeft een omvang van ongeveer 50 studie-uren.In de informatie schrijft de OU:
Stamboomonderzoek is een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. De Basiscursus stamboomonderzoek helpt onderzoekers op weg die aan de slag willen met de geschiedenis van een familie. In veel gevallen zal dat hun eigen familie zijn.
In tien leereenheden maakt u kennis met deze boeiende vorm van historisch onderzoek. U krijgt achtergrondinformatie over bronnen, aanwijzingen waar te zoeken, maakt kennis met de bronnen zelf en u leert een aantal methodische basisvaardigheden. Na afronding van de cursus bezit u voldoende kennis en vaardigheden om zelf aan de slag te gaan met stamboomonderzoek. De cursus veronderstelt een vooropleiding op havo/vwo-niveau. Lees verder..
 
Verandering openingstijden studiezalen Groene Hart Archieven
(11 jun) In verband met gemeentelijke bezuinigingen sluiten de Groene Hart Archieven (Streekarchief Midden-Holland en Streekarchief Rijnlands Midden) hun studiezalen op woensdag. Deze sluiting wordt gefaseerd ingevoerd. Dit betekent dat met ingang van 1 juli 2011 de studiezaal van Streekarchief Midden-Holland op woensdag sluit. Vanaf1 september 2011 volgt de studiezaal van Streekarchief Rijnlands Midden. Lees verder..
 
De betrouwbaarheid van gemeentelijke archieven staat op de tocht
(09 jun) Volgens een artikel in het Friesch Dagblad van woensdag 8 juni 2011 staat de betrouwbaarheid van gemeentelijke archieven binnenkort op de tocht.

BITROT

BITROT

Programma's en bestanden bestaan allemaal uit bits, opgeslagen op een opslagmedium. Als een bestand lang ongebruikt blijft, kan er bit rot optreden. Bits eroderen namelijk, en na verloop van tijd wordt dat zo erg dat een programma of een bestand onbruikbaar is omdat er te veel belangrijke bits verdwenen zijn.

Een steekproef onder twaalf gemeenten toont aan hoe snel digitaal opgeslagen documenten onbruikbaar dreigen te worden. Lees het hele krantenartikel op de
linkLees verder..
 
Wat hebben Foekje Dillema, Pieter Jelles Troelstra en Doutzen Kroes gemeen?
(09 jun) Tresoar heeft alle in 1811 bij de Burgerlijke Stand aangegeven inwoners van Friesland verzameld op de website "www.fryslan1811.nl" (link).
Doutzen Kroes, Pieter Jelles Troelstra en Foekje Dillema zijn allen nazaat van een in 1811 geboren Fries.
Genealogie is aan verandering onderhevig. Genealogen van weleer kwamen naar het archief om hun stamboom uit te zoeken. Door de digitalisering zijn veel genealogische gegevens beschikbaar gekomen via het internet, waardoor genealogen-van-nu niet meer fysiek bij Tresoar hoeven komen.
We weten dat onze genealogische databases op de website van Tresoar, maar ook op www.allefriezen.nl enorm veel worden geraadpleegd en juist voor de computergenealoog hebben we deze 'genealogie-puzzel’ gemaakt. Lees verder..
 
Pasfoto's van Puttenaren uit de periode 1940-1945
(07 jun) Op Beeldbank Putten (link) staan ruim 6000 pasfoto’s van Puttenaren uit de periode 1940-1945. De foto’s zijn gemaakt voor het persoonsbewijs dat door de Duitse bezetting werd ingevoerd. Iedere inwoner vanaf 14 jaar moest altijd een persoonsbewijs bij zich dragen.

Het is de bedoeling om de namen van de afgebeelde personen zoveel als mogelijk is te achterhalen. We hebben hiervoor hulp nodig mensen die in genoemde in Putten woonden.

Reacties graag naar: Werkgroep Genealogie van het Puttens Historisch Genootschap: Berendien Demmer–van de Kraats, telefoon 0341-491654 en
Tijs van den Brink, telefoon 0342-418503) Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

02 jul sjouwkjen eilerts Smit
02 jul afferden en deest
02 jul van Deursen 8000
30 jun zoektocht Fam:Smit
27 jun A van Meer advanmeer@live.nl
26 jun Waar ligt Vecht en kwam Claes Theunisz Vecht daar vandaan?
26 jun Volkstellingen regio Antwerpen en de Kempen vanaf 1692 gratis
25 jun Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief met 1500 namen
22 jun Franse kostschool in Warmond
20 jun Digitaal Kerkarchief van Schalsum 1636-1971 en tot 1758 ook Boer
19 jun Foto/afbeelding Dina Goedhart (1849 - 1925)
19 jun Lambert Pieters ( Ruijter ) op 15-01-1738 gehuwd met Marijtje Jans (Kieft)
18 jun Burgerlijke Stand Suriname
16 jun Gezocht gegevens : fam, van der Leer . en de Waard .
13 jun Leesapparaat
09 jun Johanna Loeffen te Mook
09 jun Wilhelmina Petronella Loeffen
08 jun Familiewapen Fam. van Geel Dordrecht-Amsterdam
08 jun Gezocht: overlijdensdatum/plaats Johanna Loeffen,geb.Wyler 1816
07 jun Overlijden /huwelijk van Christiaan Loeffen te Mook
07 jun Overlijdensdatum + plaats van Peter Jozef Wilhelmus Loeffen ,geb. Oeffelt 1867
06 jun Franciscus en Michiel Gomarus (broers)
05 jun Uithuizen en Veenhuizen (Norg)
05 jun Familie in Mullheim & Heerdt, Duitsland
02 jun Software-pakket
02 jun Uitnodiging lezing dinsdag 7 juni te Genk (B)
02 jun Bartelmeeus Jansz. Verburgh of van der Burgh en Adriaen Jansz. Brouwer ca 1545

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente genealogische artikelen

23 jun JOODSE GENEALOGIE: EEN TWEEDE HANDREIKING
08 jun Joodse Genealogie, een eerste handreiking

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2011 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257