NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2011 nummer 19

zaterdag 30 april 2011

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

Eerste deel Sonttolregisters

Op 21 april is het eerste deel van de database Sonttolregisters-online vrijgegeven voor raadpleging door onderzoekers en andere belangstellenden. Het betreft de gegevens over 125.117 doorvaarten uit de jaren 1787-1799. De gegevens worden gepresenteerd op de website www.soundtoll.nl.

De Sonttolregisters vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken van ca. 1400 tot 1857 hief op schepen die door de Sont voeren, de zeestraat tussen de Oostzee en de Noordzee. De registers van deze tolheffing zijn bewaard vanaf 1497. Van elke doorvaart werd de naam van de schipper, zijn woonplaats, de haven van vertrek, de samenstelling van de lading en vanaf de jaren 1660 ook de bestemming van het schip genoteerd. De helft van de schepen die door de Sont voer, kwam uit Nederland. In de 17e eeuw domineerden Hollandse schepen deze vaart. In de loop van de 18e eeuw namen schepen uit Friesland die rol over. De tolboeken bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten en vormen daarmee een uiterst belangrijke bron voor de economische geschiedenis van Europa.

De Universiteit van Groningen en Tresoar hebben het initiatief genomen de inhoud van deze tolboeken te digitaliseren. Met financiële steun van het NWO en enkele culturele fondsen uit Friesland worden alle gegevens momenteel in een elektronische database ingevoerd door Breed, de sociale werkvoorziening van Nijmegen en omgeving. In de komende maanden zal het aantal jaren dat geraadpleegd kan worden, gestaag toenemen. Het zal tot 2013 duren voor het gehele project is afgerond.

De resultaten worden om te beginnen gebruikt voor een onderzoek naar de geschiedenis van de Friese koopvaardij in de 17e en 18e eeuw. Aan dit onderzoek wordt momenteel gewerkt door twee promovendi en een postdoc aan de Universiteit van Groningen.

Bron: Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Museum

Weet U:

dat een nastelingmaker of Nestelmaker iemand is die nestels vervaardigt. Een nestel is een rijgsnoer, veter of koord met aan de uiteinden een malie (een metalen versteviging) waardoor het gemakkelijk door (veter)gaatjes geregen kon worden.
Het woord nestel wordt ook gebruikt voor een erekoord; een gevlochten koord op de schouder van een uniform.

dat een nestelkoetsier, resp. nestellakei een koetsier, resp. lakei is in dienst van het Koninklijk Hof; zij hebben op hun uniformen nestels als onderscheidingsteken.

de webredactie

  terug naar top

Landelijk nieuws

Column nr. 9
(30 apr)

encyclo.nl geeft als betekenis van het woord bloggen: ‘een Weblog bijhouden’. En voor weblog onder andere: ‘een (Web)log. Een blog is een interactief systeem dat het mogelijk maakt dat de beheerder allerlei onderwerpen met een inleiding maakt, en daar kan iedereen dan op reageren. Het is een soort dagboek.’
Ook over genealogie en aanverwante onderwerpen zijn diverse weblogs. Van Stamboom tot Staatsgeheim is zo’n blog, over geschiedenis, archiefonderzoek en stambomen, geschreven door Bas Lems. Te vinden op vanstamboomtotstaatsgeheim.blogspot.com
Onderwerpen waarover hij schreef zijn onder andere: Egypte & Napoleon, H.J. Wolters overleden, Google Streetview, Stadsarchief Keulen ingestort en D.F.A. Genealogie. De rode woorden in de tekst linken door. In de rechterkolom Labels vindt u items die in de stukjes worden genoemd. U kunt reageren.
Een heel ander soort weblog, die ik graag onder uw aandacht wil brengen, Lees verder..
 
Koninginnedag en de abdissen van Thorn, van hoge adel
(29 apr) Weert en Thorn is in het nieuws vanwege het bezoek van de koninklijke familie aan deze twee Limburgse plaatsen op 30 april 2011.Thorn dankt het ontstaan aan de stichting van een abdij voor benedictinessen in het laatste kwart van de 10e eeuw. De stichter was een zeker graaf Ansfried, een voornaam edelman, die later bisschop van Utrecht werd. Bij de stichting werd hij terzijde gestaan door zijn vrouw Hilsondis. Hun dochter Benedicta werd de eerste abdis van de abdij. Dit wil zeggen dat zij de leiding in handen had. Lees verder..
 
The Royal Wedding, William and Catherine
(29 apr) Kijk naar de Genealogy of the Royal Family, naar aanleiding van "het" huwelijk van het jaar.Ga naar de link

Met dank aan het Archiefforum Lees verder..
 
Stadswandeling door Delft, op 7 mei
(28 apr) Op zaterdag 7 mei 2011 om 10.00 uur geeft dr. Peter van der Krogt, schrijver van het straatnamenboek een rondleiding langs kerkelijke beelden, gevelstenen en inscripties in de publieke ruimte. Het beeld van Stalpaert van der Wielen op het Bagijnhof kennen veel mensen, maar wie was hij, waarom is er van hem een beeld? En wie kent het kleinste gevelsteentje van de stad, 450 jaar oud? Kortom het wordt een wandeling vol verrassingen, zo belooft de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft (SKED). De wandeling start bij de Oud-Katholieke kerk. Lees verder..
 
Genealogische dag Utrecht op 21 mei 2011
(25 apr) De afdeling Utrecht van de NGV organiseert dit jaar op 21 mei 2011 een Genealogische Dag. Lees verder..
 
Vernieuwde website Nationaal Archief
(25 apr) Het Nationaal Archief is in de verbouwing. Lees verder..
 
Kort bericht uit Rome
(23 apr) De Gregorius universiteit in Rome opgericht in 1551 wil haar historische collectie digitaliseren. Deze omvat zeer interessante historische documenten ondermeer nieuwsbrieven over het concilie van Trente, de correspondentie met Galileo, veel vroeg kaartmateriaal uit China en andere landen uit het verre oosten etc. Lees verder..
 
Scans bevolkingsregister Blankenham online
(20 apr) Het bevolkingsregister van Blankenham is online te bekijken. Eind 2010 is de gemeente Steenwijkerland begonnen met het scannen van de bevolkingsregisters van haar rechtsvoorgangers te weten: Blankenham, Blokzijl, Giethoorn, Kuinre, Oldemarkt, Steenwijk, Steenwijkerwold, Stad Vollenhove, Ambt Vollenhove en Wanneperveen. Lees verder..
 
Kort Verslag van de Algemene Vergadering (AV) NGV van 16 april 2011
(20 apr) Na het hartelijk welkom door de voorzitter, constateerde deze dat de NGV voorzichtig bezig is om uit het dal te klimmen. Op dit moment is er een toename van 60 nieuwe leden per maand.
Met twee minuten stilte werden de zes overleden leden herdacht die ons in de laatste maanden zijn ontvallen.

Hierna werden Zilveren Spelden uitgereikt aan de heer M. Damman, afgevaardigde van de afdeling Gooiland, vanwege zijn langdurige betrokkenheid bij de voormalige functionele afdeling Computergenealogie en aan de heer J.E.C.D. de Rooij vanwege zijn werkzaamheden bij diezelfde afdeling. Hij is thans hoofd van de Dienst Ondersteuning en Presentatie voor Computergenealogie.
Uitreiking van de spelden door onze voorzitter Roelof Vennik aan Martin Damman (boven) en Jaap de Rooij (onder) Lees verder..
 
Kans op een kijkje in het ondergrondse depot van Museum Bronbeek
(17 apr) Met de landelijke actie "Niet weggooien!" op 3 mei 2011 a.s. attenderen vijftien oorlogsmusea en herinneringscentra mensen op het belang van originele voorwerpen, foto's en brieven uit WOII, die zij zelf mogelijk nog thuis hebben liggen. Museum Bronbeek organiseert in het kader van deze actie van 11.00 tot 17.00 uur een aantal informatieve publieksactiviteiten.

Niet weggooien!
Met de actie "Niet weggooien!" willen de deelnemende instellingen voorkomen dat originele getuigenissen uit de WOII verloren gaan. Dit materiaal kan namelijk een bijzondere kijk geven op de oorlogsjaren. Zij proberen de mensen er daarom van bewust te maken dat het belangrijk is om dit erfgoed goed te bewaren. Lees verder..
 
Acht stellingen met betrekking tot genetisch genealogisch onderzoek.
(17 apr) Bij de laatste algemene ledenvergadering 16 April 2011 te Utrecht werden door het DNA-panel onder leiding van Rudolf Vennik met als leden: Robert Philippo, Menno de Lange, Toon van Gestel en Janwillem Koten de volgende 8 stellingen met de aanwezige besproken: Lees verder..
 
Nieuwe CD-ROM gezinsoverzichten gemeente Leudal en v.m.gemeente Neer (100.000 en 34.000 personen)
(13 apr) Inmiddels is de CD-ROM LEUDAL aangevuld met nieuwe gegevens en zijn er verbeteringen aangebracht. De vernieuwde en uitgebreide versie CD van LEUDAL 2a is uitgebracht op 1 februari 2011.
 Lees verder..
 
Studiezaal Nationaal Archief dicht op 19 & 20 april a.s. i.v.m. nieuwe DIGITALE DIENSTVERLENING!
(12 apr) Het Nationaal Archief is volop in ontwikkeling. Zowel in het gebouw als op de website werken zij aan de verbetering van de dienstverlening. De verbouwing van het Nationaal Archief is voor iedereen duidelijk zichtbaar en hoorbaar. Dat men tegelijkertijd hard werkt aan de digitale dienstverlening is minder duidelijk merkbaar. Tot nu.

Om u nog beter van dienst te zijn, introduceren ze samen met de Stichting Vrienden van het Nationaal Archief een nieuwe publiekswebsite. De invoering van de dienstverlening, inclusief website, vindt plaats in drie stappen. Dat geeft een paar dagen wat overlast, maar daarna zijn de voordelen er ook naar.

Stap 1: Generale repetitie
Dinsdag 19 en woensdag 20 april 2011 worden de computers aangepast aan de nieuwe dienstverlening.

Stap 2: Try outs
Donderdag 21 april 2011 is de studiezaal weer geopend zoals gebruikelijk. Al uw aanvragen, verzoeken en dergelijke verlopen vanaf dan via de nieuwe website.
Tot zondag 8 mei is de site Lees verder..
 
Archievendag 2011 ?
(10 apr) Op zoek naar de datum van de landelijke archievendag i.v.m. plaatsing op de NGV agenda, vond ik op: "Archief 2.0" het volgende bericht van Joost Geraets:

"In 2011 zal er geen Archievendag georganiseerd worden" Lees verder..
 
Kamerdebatten over FORENSISCH DNA ONDERZOEK zeer leerzaam
(07 apr) Sedert 1994 is voor de opsporing van misdaden en het identificeren van slachtoffers DNA-onderzoek toegestaan. Met de uitbreiding van de DNA-onderzoektechnieken zijn ook de forensische DNA-opsporingsmogelijkheden vergroot. In de laatste 15 jaar zijn diverse wetswijzigingen geweest, die het mogelijk maken deze nieuwe technieken bij het forensisch onderzoek toe te passen.
Ook nu staat een wetsuitbreiding voor de deur. Lees verder..
 
Pro-Gen onder Win7 Pro 64 bits in Xmode
(05 apr) Naar aanleiding van ons artikel om het genealogieprogramma PRO-GEN via een DOS-Box te draaien kregen we een aanvullend bericht van de heer Theo Verhaar, dat wellicht sommige gebruikers van dit programma kan interesseren:

Redactie: Heeft er wel eens iemand aan gedacht om Win7 Pro 64 bits te
nemen en dan in XPmode te draaien? Dan heb je gewoon WinXP 32 bits in
een volledige Windows omgeving, door Microsoft ondersteund en geen
beperkingen. Je moet het wel zelf installeren vanuit Win7, maar dat
moet je DosBox ook. Lees verder..
 
Caribisch Erfgoed
(02 apr) In de fotodatabank van het archief, BeeldOnline, staan nu ook ca. 12.500 foto’s van de Fraters van Tilburg. Stadsmuseum Tilburg en CECN zijn verantwoordelijk voor een project rondom deze historische foto’s van de fraters en maken gebruik van dezelfde databank, in samenwerking met Regionaal Archief Tilburg. De Fraters van Tilburg zitten nog steeds in de stad, aan de Gasthuisring. Van 1886 tot circa 1970 werkten vele fraters in het Caribisch gebie d en Suriname en maakten foto’s van hun werk, omgeving, inwoners, en hun uitjes en bijeenkomsten.
Lees meer > Lees verder..
 
Nieuwe publicatie van de Indische Genealogische Vereniging
(02 apr) Eind december 2010 is een nieuwe IGV-publikatie verschenen, getiteld:
Gevallen op het veld van eer. Een genealogische verkenning van de militaire erebegraafplaats Peutjoet.
In deze eerste werkgroeppublikatie wordt een overzicht gegeven van alle militairen wier naam verbonden is met de voormalige militaire erebegraafplaats Peutjoet (tegenwoordig: Peucut) in Kota Radja (tegenwoordig: Banda Aceh). Auteur is oud-bestuurslid Adriaan P. Intveld. Lees verder..
 
Bloggen in de 18e eeuw
(01 apr) Posts en tweets van een achttiende-eeuwse dominee over de Meierij


Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) is een nieuw weblog gestart: “Reizen door de Meijerij, Brabant door de ogen van Stephanus Hanewinckel”. De Brabantse dominee Hanewinckel (1766-1856) doet hierin verslag van zijn voettocht door de Meijerij in 1798, en hij doet dat als iedere rechtgeaarde blogger met een stevig gekleurde bril op zijn neus, maar ook met scherpe observaties die met regelmaat nog steeds actualiteitswaarde hebben. Lees verder..
 

NIEUW!! BIOGRAFIEËN…
(01 apr) Nieuwe rubriek

Vanaf heden bestaat voor NGV-leden de mogelijkheid om biografieën op onze site plaatsen. We hebben hiertoe een nieuwe rubriek "biografieën" geopend. De knop daarvan vindt u onder de knop Kenniscentrum in de groene dwarsbalk en dan onder 'Andere bronnen' in het menu van de linkerzijbalk.

Waarom deze nieuwe rubriek?

Er zijn immers voldoende sites waar u de biografieën van min of meer bekende personen kunt vinden. Maar sites waar u een levensbeschrijving van minder bekende personen kunt plaatsen, zijn niet beschikbaar. Ook al geďnspireerd door het thema van de Boekenweek 2011 bieden wij nu precies deze mogelijkheid.
U kunt hierop één van uw, voor de meeste mensen, onbekende voorouders plaatsen. Onder welke voorwaarden dat kan, leest u hier (link).
In de dwarsbalk bovenaan die bladzijde vindt u aanwijzingen hoe u Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke evenementen binnenkort

za 07 mei Nijkerk ProGen Algemene Vergadering + Contactdag
za 21 mei Utrecht Genealogische Dag 2011

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

29 apr Gezocht, geboorteakte van Johannes van Dreumel
28 apr Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief met 2500 namen
28 apr Wie was Mrie Theodula van Hulten ? Reeds twee personen gaven de oplossing
24 apr Geslaagde excursie Regionaal Archief Zutphen van afd. Apeldoorn e.o.
22 apr Digitaal Kerkarchief van Ried en Boer 1614-1972
20 apr Frank Pouw
17 apr Genealogische hulp nodig in de regio Antwerpen!
17 apr Stamboom CHAIGNEAU - HOL(LER)
14 apr www.hogenda.nl
13 apr Willem III, koning der Nederlanden
11 apr Mijn site aangevuld met 500 familienamen
11 apr Plaatsnaam Westenberg | gezin Oosterwijk-Cornelis (circa 1790)
08 apr Luiks bisschoppelijk archief van belang voor historie beide Limburgen
05 apr Ik zoek gegevens van de familie Herregarden.
04 apr Mac Stamboom6
04 apr Arij van Wageningen
01 apr Oorsprong familienaam "van de PAS"
01 apr Repertorium Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek
01 apr BRONBEEK - KNIL Herdenking

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente genealogische artikelen

24 apr Geavanceerd zoeken met Google: meer operatoren
04 apr Kentekenplaten van auto's (1906 tot 1951) en bouwjaar bepalen

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2011 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257