NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2011 nummer 16

maandag 31 januari 2011

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Landelijke cursussen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten
Recente genealogishce artikelen
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

Digitaal vrouwenlexicon

De werkzaamheden hebben vijf jaar geduurd en ruim tweehonderd wetenschappers (m/v) hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het Digitaal Vrouwenlexicon Nederland. Met de publicatie van het lemma Marie du Moulin is het Vrouwenlexicon afgerond. Het Vrouwenlexicon bevat de levensbeschrijvingen van duizend-en-één (1001) vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis van voor 1900 (geb. voor 1850).
Het Vrouwenlexicon is te vinden op www.vrouwenlexicon.nl en wordt gehost door Huygens ING, de organisatie waarin het Huygens Instituut en het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis zijn gefuseerd. Inmiddels is het Vrouwenlexicon ook te zien via www.biografischportaal.nl. Daarmee is het Vrouwenlexicon een integraal onderdeel geworden van het biografisch erfgoed van Nederland.
Het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland biedt informatie over de opmerkelijkste vrouwen uit de geschiedenis van Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen van de vroegste tijden tot circa 1900. In korte biografische schetsen vindt u gegevens over vrouwen die ooit invloedrijk, beroemd of berucht waren, maar nu meestal zo goed als vergeten zijn. Aan een aanvulling van het Vrouwenlexicon met informatie over twintigste eeuwse vrouwen wordt gewerkt.
Bron: CBG

Oude waarboeken digitaal beschikbaar

Wie wil weten welke personen het recht hadden om in de periode 1528 tot 1866 gebruik te maken van de Zutphense stadsweiden kan terecht op de website van het Regionaal Archief Zutphen (RAZ). Vijf waarboeken zijn gedigitaliseerd. Vooralsnog kan een boek alleen doorgebladerd worden op de website www.regionaalarchiefzutphen.nl.
Van 1528 tot 1866 zijn er in Zutphen zogenaamde waarboeken bijgehouden. In deze boeken werd nauwkeurig genoteerd wie er het recht bezat gebruik te maken van Zutphense stadsweiden, De Mars en Helbergen. Mensen met een dergelijk recht, mochten dan twee koeien op de stadsweiden laten grazen.
Wanneer je in Zutphen woonde, kon je een waar kopen. Dit bezit was ondeelbaar, in tegenstelling tot andere onderdelen van de erfenis. Wanneer de koper van een waar overleed, ging het vruchtgebruik in eerste instantie over op zijn vrouw. Pas in de tweede plaats naar de oudste zoon en indien afwezig, de oudste dochter.

Waarrecht
In het waarrecht is de rol van de vrouw gelijk aan die van de man. Dit maakt de bron uniek voor die tijd. De waarboeken kunnen daarom waardevolle aanvullende informatie bieden aan genealogen. Vaak staat er vermeld wanneer een eigenaar overleed, en wie vervolgens in bezit kwam van het waardevolle recht. De waren werden in de boeken per stadswijk genoteerd, aan het einde van de zestiende eeuw waren dit ruim 300 waren verdeeld over acht wijken.
Naast inwoners van Zutphen bezaten ook instellingen zoals bijvoorbeeld het Bornhof, Burgerweeshuis en het Convent van Isendoorn waarrechten. Uiteraard hield het stadsbestuur een aantal waarrechten in eigen beheer, ten bate van burgemeesters, schepenen en scholten. In 1799 kreeg iedere burger het recht om zijn/haar vee op de stadsweiden te laten grazen. Dit recht werd vanaf die tijd niet langer verkocht, maar verpacht.
In de tweede helft van de negentiende eeuw besloot men het waarrecht af te schaffen. Bezitters van waren werden gecompenseerd. Pas in 1954 werd er met de laatste instellingen die een waarrecht bezaten, overeenstemming bereikt over de afkoopsom.

Zutphense waarboeken bij het RAZ
De vijf waarboeken (1528-1866) en twee indexen (1681-1866) zijn in te zien op de website. In de loop van 2011 zal er een naamindex aan de scans van de waarboeken gekoppeld worden.

Week van de Geschiedenis wordt Maand van de Geschiedenis

In oktober 2011 organiseert het Nationaal Historisch Museum de Maand van de Geschiedenis, de opvolger van de succesvolle Week van de Geschiedenis. Het hele land zal weer overspoeld worden met activiteiten. Erfgoed Brabant ondersteunt dit initiatief en werkt hiervoor samen met het Nationaal Historisch Museum.
In 2011 is het thema van de Maand van de Geschiedenis Ik en wij. Nederland is een bonte mix van uiteenlopende groepen. Iedere 'ik' heeft verschillende 'wij's': de familie en (etnische) groep waar we bij horen, de gezelschappen waar we op basis van beroep, interesse of overtuiging iets mee hebben. Rond 1900 was je in de eerste plaats katholiek, socialist of protestant. En je behoorde tot een stand of klasse. Wie anno 2011 een Nederlander vraagt wat en wie hij is, krijgt uiteenlopende antwoorden als homo of hetero, oud of jong, allochtoon of autochtoon, spiritueel of rationeel en levensgenieter of tobber te horen.
Zijn al die verschillende Nederlanders in staat om van de Maand van de Geschiedenis gezamenlijk een feest te maken? Doe ook mee en organiseer een activiteit tijdens de Maand van de Geschiedenis.
Lees meer voor inspiratie en deelname

Kloosterlingen in Brabant

Tot en met 10 april 2011 is de expositie Kloosterlingen in Brabant te bezichtigen in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden. Deze tentoonstelling is georganiseerd ter gelegenheid van de verschijning van het naslagwerk Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. In het naslagwerk wordt een alomvattend overzicht gegeven van de kloostergebouwen in de provincie. Ook inmiddels verdwenen bouwwerken zijn beschreven en afgebeeld.
Auteur Jan Smits heeft zijn jarenlange, uitputtende onderzoek aangevuld met een overzicht van alle in Noord-Brabant vertegenwoordigde orden en congregaties. Met encyclopedische volledigheid wordt hier een tijdbeeld geschapen van spirituele en maatschappelijke bewogenheid, dat naast veel goeds ook evenzeer tijdgebonden schaduwkanten kent, getuige de actuele discussie over misstanden op internaten.
Dit vademecum is van grote betekenis om de materiële sporen uit het Brabantse religieuze verleden naar waarde te schatten. Uitgegeven bij uitgeverij Veerhuis (link)
Lees meer op de site van het museum voor regilieuze kunst

Weet U:

Dat een balansenmaker geen balansen maakt maar gewichten
Dat een blinkere een vergulder is

de webredactie

  terug naar top

Landelijk nieuws

Column nr 6
(31 jan)

Op gevaar af dat u na het lezen van dit intro en het openen van onderstaande link onmiddellijk deze Column in de steek laat, geef ik u toch het internetadres dat ik van Gert Zuidema, via Harm Selling, kreeg.
Want hij is te mooi om niet door te geven.
Ze schreven me: ‘Er zijn nu scans van de burgerlijke stand. In navolging van andere provincies heeft Familysearch nu ook hoge resolutie scans online geplaatst van de gemeenten in de provincie Groningen. Het betreft diverse perioden geboorten, huwelijksafkondigingen, huwelijksaangiften, huwelijken, huwelijksbijlagen en overlijden’.
Daaruit kunt u opmaken dat dus niet alleen de afbeeldingen van Groningen, maar ook die van de rest van Nederland online zijn in te zien. Omdat beide links zo lang zijn, dat de hele Column gevuld zou zijn, is Harm zo vriendelijk geweest deze lange url’s om te toveren door middel van de webpagina tinyurl.com.
Startsite voor geheel Nederland is tinyurl.com/29ndf5k.
Hoe Lees verder..
 
Frans Nationaal Genealogisch Congres 2011 in Lille
(31 jan) Het jaarlijkse Franse nationale genealogische congres is dit jaar van 2 tot en met 4 juni in Lille. Nu het congres zo dicht bij ons land wordt gehouden en bovendien in een regio waar veel Nederlanders voorouders hebben, is het voor Nederlandse genealogen een uitgelezen kans om meer te weten te komen over hun Franse wortels. Lees verder..
 
Vanaf 15 febr. vindt de dienstverlening aan bezoekers v.h. CBG in de studiezaal v.h. NA plaats
(29 jan) Vanaf dinsdag 15 februari tot en met eind mei zal de dienstverlening aan de bezoekers van het Centraal Bureau voor Genealogie tijdelijk in de genealogische studiezaal van het Nationaal Archief plaatsvinden.
In die periode worden in de studiezaal van het CBG ondermeer de plafonds gerenoveerd. De bezoekers van het Centraal Bureau worden dan ontvangen bij de receptie van het Nationaal Archief in de hal.
Bij inschrijving moet een legitimatiebewijs getoond worden. De toegang is in de periode van tijdelijke inhuizing bij het NationaaI Archief gratis Lees verder..
 
Oude markeboeken digitaal beschikbaar
(27 jan) Aan de website van het Regionaal Archief Zutphen,(link), zijn scans van diverse markeboeken uit de zestiende tot en met negentiende eeuw toegevoegd. Wie de boeken doorbladert, komt te weten wat de gang van zaken was binnen een marke. De boeken bevatten onder andere verslagen van vergaderingen en mededelingen over beheer en onderhoud van woeste gronden. Lees verder..
 
Update bij World – JewishGen
(22 jan)

JewishGen.org is een belangrijke bron voor joodse genealogie. Op deze site kan men het Online Worldwide Burial Registry raadplegen. Deze database is onlangs uitgebreid met 171.000 nieuwe records en 32.000 nieuwe foto's. Deze database omvat thans 1.57 miljoen records van 3,050 begraafplaatsen in 47 landen. De toegang is kosteloos en vrij.
Ga naar de site via de : link Lees verder..
 
Inmiddels is de eerste 'GENS NOSTRA' van 2011 verschenen
(12 jan) In het januarinummer van Gens Nostra staan de volgende artikelen:
- K.J. Slijkerman 'De Hoogvlietse boeren Claes Jansz de Waert en Claes Jansz Coijer en hun families'

- GENS DATA, een nieuwe rubriek - die de naam heeft gekregen van het bekende gewaardeerde blad 'Gens Data', dat helaas opgeheven is - Deze rubriek zal aandacht besteden aan Digitale Onderwerpen. De eerste bijdrage is van de voormalige hoofdredacteur van het blad: de heer J.-W. Koten en is getiteld 'Genealogie in de wolken' (over cloudcomputing)

- Jaarverslag van de hoofdredacteur
- Kort verslag van de najaars Algemene Vergadering

- Het portret van 'Murk Arjens Boerstra en Hilkjen Kamstra' en van 'het gezin van Johannis Cornelis de Bes en Maria Koster'
- De onlangs uitgereikte zilveren en gouden NGV-spelden. Op de foto's vindt u de heren Waszink, Van Gestel, Dalmaijer, Van der Linden, Van Egmond, De Graaf en Van Dooren die Lees verder..
 
Mogelijkheden voor het zelf uitgeven van een (genealogisch) boek
(12 jan) Soms na vele jaren genealogisch onderzoek, bestaat de behoefte om de resultaten hiervan vast te leggen in een boek. Er zijn tegenwoordig verschillende mogelijkheden om tot een mooie uitgave te komen.

Een mooi voorbeeld van Leo Boelier. Lees verder..
 
Gewijzigde openingstijden Nationaal Archief in 2011
(10 jan) M.i.v. januari 2011 zijn de openingstijden van de studiezaal van het NA in Den Haag gewijzigd.
De openingsijden zijn nu:
maadag gesloten,
dinsdag 10 - 21 uur.
woensdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur.
zaterdag om de week van 10.00 - 16.00 uur nl. alle oneven weken. Lees verder..
 
Akten van de burgerlijke stand van Gelderland op internet
(07 jan) Sinds enige tijd zijn op de website Family Search van The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormonen) de ingescande akten van de Burgerlijke Stand van de provincie Gelderland te vinden. De akten zijn niet geïndexeerd, dus plaats, naam en jaar moeten bekend zijn. Bovendien zijn compete boeken ingescand, zodat er veelal gebladerd moet worden om de juiste akte te vinden. Lees verder..
 
Eerste Inter-Limburgse Genealogische Dag op zondag 20 maart 2011
(07 jan) Op zondag 20 maart 2011 wordt voor de tiende maal de Limburgse Genealogische Dag gehouden in Zalencentrum ’t Kaar, Stationsstraat 126, 6191 BG te Beek L.Wij zijn blij u te kunnen melden dat het tevens de eerste Inter-Limburgse Genealogische Dag zal zijn. Naast de bekende organiserende verenigingen, de Nederlandse Genealogische Vereniging (afdelingen Zuid-Limburg en Kempen-Peelland) en de Sectie Genealogie van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) zal ook voor de eerste keer Belgische afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) Limburg deelnemen aan de organisatie. Lees verder..
 
Een nieuwe website voor rouwadvertenties
(06 jan) Onlangs werd ik geattendeerd op een site voor rouwadvertenties, Mensenlinq.nl. Voor genealogen kan dit betekenis hebben. Antonia Veldhuis wees mij er op dat deze site al sedert 2006 bestaat. Niettemin is het toch goed nog eens op deze site te wijzen want goed issie

Voor meer info ga naar: link Lees verder..
 
Historische Atlas van het gebied de Vijfheerenlanden
(06 jan) De Vijfheerenlanden beslaat het gebied tussen Vianen, Leerdam en Ameide.

In deze atlas worden kaarten uit 1741 en 1822 vergeleken met de huidige situatie. Zo wordt duidelijk hoe snelwegen, spoorwegen en kanalen het oude landschap doorkruisen en hoe de kernen zijn gegroeid. Maar ook is prachtig te zien welke structuren nog ongewijzigd zijn: oude verkavelingspatronen, dijkdoorbraken en andere landschapselementen. Aan de start van elk hoofdstuk wordt de infrastructuur van 1741 vergeleken met die van nu. Vervolgens wordt in detail ingezoomd op alle dorpen en steden in het gebied. Lees verder..
 
BURGERLIJKE STAND bestaat 200 Jaar
(06 jan) In 1811 kreeg heel Nederland een Burgerlijke Stand. Sindsdien moest iedere Nederlander een vaste achternaam hebben, die maar op één manier geschreven mocht worden. Het kon dus niet meer voorkomen, dat een bepaald persoon zich de ene keer Janssen noemde en de andere keer Jansen, zoals vóór 1811 eerder regel dan uitzondering was. Lees verder..
 
De ridders van der Merwede
(05 jan) De Van der Merwede's waren een middeleeuws riddermatig geslacht, in dienst van de Graven van Holland.

In mannelijk lijn zijn ze uitgestorven, maar ze komen voor in menige kwartierstaat met (Zuid-)Hollandse voorouders.

Het Erfgoedcentrum DIEP te Dordrecht opent op 29 januari 2011 een tentoonstelling over de Heren van de Merwede. U kunt deze bezoeken tot en met 26 juni 2011 Lees verder..
 
Meer dan 100.000 personen gedigitaliseerd uit Hardenberg en Omgeving.
(03 jan) Meer dan 100.000 personen in het digitale bestand van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving.

De werkgroep Genealogie van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving houdt zich bezig met het verzamelen en invoeren van gegevens voor stamboomonderzoek in de regio Noord-Oost Overijssel en het noordelijk deel van de Grafschaft Bentheim. Er wordt hard gewerkt om de gegevens uit de akten van de Burgerlijke Stand van Stad- en Ambt- Hardenberg, Gramsbergen en Avereest in te voeren in het programma Pro-Gen. Momenteel is men bezig met Avereest, dat schiet lekker op. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke evenementen binnenkort

za 05 feb Weesp Negende Duitslanddag in het Ver. Centrum te Weesp

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Landelijke cursussen binnenkort

ma 14 feb 's-Gravenhage De nuttige nalatenschap van Napoleon (betr. Burgerlijke Stand)

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

30 jan Horst auf der, Claus is mijn voorvader, geboren ± 1675 in Lotte, Duitsland
27 jan Gillis van Dam uit Den Haag
26 jan Wijbe Loonstra versus Wijbe de Vries
25 jan Johannes Steenbekkers geboren van Griensven
23 jan Huwelijk Jacob Carelse van Loenen en Dirkje Jans Westeneng
23 jan Hulp nodig in Regio Antwerpen en Oost-Vlaanderen?
22 jan 13e Genealogische contactdag in Tresoar
21 jan Rijk Janssens van Egdom
21 jan Abel Nienhuis en Anna Hillebrands
20 jan Tjeerd Melle Nienhuis en Jantje Harms Hogeboom
19 jan Landmeter/cartograaf Gerrit Drogenham (Amsterdam)
19 jan Van Document naar Digitaal 19 januari 2011
19 jan Familiegeschiedenis van de familie Huijer.
19 jan Overlijden Cornelis A. J. Santbergen op 25-07-1897 te Geertruidenberg geboren
17 jan Politierapport 1894
17 jan Eva Catharina Schreuders
17 jan Informatie over buurtschap De Kletten (FR)
15 jan Ouders Paulus Sterk
15 jan Pieter Oostbaan en Maria de Gast
14 jan Bezemer en Kuselhof
14 jan Anthoni Stephanus de Graaf en Anthonia Anna van den Akker
13 jan Waar ligt Badkinowa?
13 jan Militaire gegevens
13 jan patientengegevens Krankzinningengesticht Medemblik
13 jan Helena Arents (van) Bleyswijck
11 jan Gezinskaart Hilversum 1913-1939
10 jan Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief (De Staten van Friesland) met 4660 namen
10 jan Hinderikus Jansen in Nieuwbuinen, gemeente Borger
08 jan Begraafplaats Evert Weidgraaf
06 jan Jacob Gerrijts Hogenberg
05 jan Jakob Siwerts / Sijwerts gehuwd met Swaantjen / Swaantje Heijns / Heijnes
05 jan Banning(h)
03 jan Johannes Adam Schimmel van Waldeck
03 jan Egbert Brands van Oldenburgerland
01 jan Ottrasteijn
01 jan Leendert Sweerts / Sweeris getrouwd met Willemina de Graaf geboren 1776
01 jan Gezocht gegevens Symon Gerritsz Bakker
31 dec Petronella Vos (getrouwd met van den Hurk)

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente genealogische artikelen

30 jan Een nieuwe genealogische zoekmachine
30 jan Holecaust foto's thans op internet beschikbaar
26 jan DNA-onderzoek van vroegere beroemde personen.
25 jan Enkele Genealogsiche Programma's geschikt voor de MAC-computer
23 jan Nieuws van ancestry com
18 jan Frank Hovers - redactie (2011) Geschiedenis van Limburg.
18 jan Klop op de deur, ook voor genealogen de moeite waard.
09 jan De anticipatie van de Almelose schippers op de dienstplicht (1811 - 1812)

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2011 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257