NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2010 nummer 14

dinsdag 30 november 2010

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke cursussen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten
Recente genealogishce artikelen
Recente genealogische artikelen


Nieuws van de redactie

Het Biografisch Portaal van Nederland.

Het Biografisch Portaal van Nederland naar link is een samenwerkingsproject van tien wetenschappelijke en culturele instellingen. U vindt er wetenschappelijk verantwoorde informatie over kopstukken en andere opzienbarende figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu. De website wordt steeds aangevuld met informatie en beeldmateriaal. In het Biografisch Portaal worden bestaande (gedrukte én digitale) collecties en databanken opgenomen die biografische informatie bevatten over de bewoners van Nederland van de vroegste tijden tot heden. Onder 'Nederland' wordt - voorlopig - verstaan: het gebied dat tegenwoordig binnen de staatkundige grenzen van Nederland ligt plús die gebieden die in het verleden (en alleen voor die periode) koloniaal bezit van Nederland waren. Onder 'bewoners' verstaan we mensen die in Nederland zijn geboren (ook als ze elders actief zijn geweest) én niet-Nederlanders die in Nederland actief zijn geweest. Vooralsnog nemen we alleen informatie op van mensen die zijn overleden. Op dit moment bevat het BPN ruim 77.000 biografieën. Er staan ruim 18.000 Nederlandse kunstenaars in het portaal en u vindt er b.v. 2425 portretten van Nederlandse protestanten. Wilt u een totaaloverzicht van de collecties, ga dan naar link.

AANRADER

De website "Wegwijzer genealogie" link. Een website met veel ingangen, gerangschikt in 40 rubrieken.

webdigitaal nr 4

Door een onbekende oorzaak zijn de scans bij de column niet zichtbaar; we doen er alles aan om het probleem op te lossen

Weet U:

dat De bilder iemand is die molenstenen scherpte.

en dat je een besteedster zou je kunnen zien als de eigenaresse van een achttiende eeuws uitzendbureau. Zij verhuurde namelijk dienstboden aan een ieder die dit kon betalen. Zij verhuurden ook minnemoers. Minnemoers waren vrouwen die het kind van een ander aan de borst hadden. Uiteraard tegen betaling.

De webredactie

  terug naar top

Landelijk nieuws


(30 nov)

Michaël Boers (die in het novembernummer van Gens Nostra het leader-artikel Stamboomonderzoek in Engeland – met weblinks – schreef, mailde de vraag ‘waarom er geen link op de website van de NGV staat naar vorige columns’. Verder vond hij het een goede tip om naar familiearchieven te kijken en de blog van Carla van Beers leuk. Via nieuwsbrief in de linker kolom kunt u ze natuurlijk te allen tijde inzien, maar dankzij zijn mail kunt u ze nu – via toon alle columns, onder bovenstaand scherm – per stuk lezen. Een andere mogelijkheid om de artikeltjes te lezen (en te bewaren) is door de column te openen (toon column in nieuw window), de tekst te blokken (ctrl a) rechter muisknop indrukken, Kopiëren geven en de tekst in een nieuw Worddocument te plakken. U kunt het artikel daarna op uw eigen computer opslaan of printen. Voor de lezers die dit doen is, op mijn verzoek, de elders op de site geplaatste link vervangen door het complete internetadres. U kunt dit Lees verder..
 
Alles over beschermheiligen
(30 nov) Vanaf 2 december a.s. kunt u bij het Meertens Instituut (link) terecht in de databank Beschermheiligen (link). Het instituut schrijft zelf over deze nieuwe gegevensbank:
"Deze databank bevat gegevens over de verering van heiligen in Nederland en Vlaanderen. Deze heiligen worden ingeroepen om mensen, dieren of gewassen te beschermen tegen of te genezen van ziekten en ter voorkoming van slecht weer. Lees verder..
 
Herhaling nieuwsbericht: Eindejaarssluiting Verenigingscentrum (VC) Weesp.
(29 nov) Voor alle duidelijkheid herhalen we hier het nieuwsbericht van begin september. Verder bent en wordt u ook al op dit feit gewezen via onze lichtkrant.

Dit jaar is het VC rond het einde van het jaar langer dan gebruikelijk gesloten, nl. vanaf zaterdag 4 december tot en met woensdag 12 januari.

Dit komt omdat naast de gebruikelijke vakantie voor onze medewerkers ook schilderswerkzaamheden gepland zijn. Die werkzaamheden vergen meer tijd dan de gebruikelijke vakantieperiode. Lees verder..
 
Beveiliging rond cloud computing nog onvoldoende
(26 nov) In eerdere bijdragen stelden we reeds dat cloud-computing de toekomst heeft in genealogie, maar dat er nog talrijke problemen zijn zowel van technische als van juridische aard, die dringend om oplossing vragen. In soortgelijke bewoordingen heeft eurocommissaris zich onlangs ook over cloud-computing in het algemeen uitgelaten. Lees verder..
 
Zilver en Goud, In november zijn wel zes NGV-spelden uitgereikt !!
(26 nov) Deze maand zijn zes mensen die zeer actief voor de NGV zijn en/of waren, -soms zelfs wel 25 jaar, soms op meerdere terreinen van de NGV - verrast met een NGV speld.

Het zijn de heren Jan van Egmond (van Rijnland), Piet Dalmaijer, Jan Waszink en Toon van Gestel (alle drie van Kempen en Peelland) en Berend van Dooren en Cor de Graaf (beiden van Gens Nostra)

Toon van Gestel ontving de gouden speld, de anderen de zilveren.
De hoofd redacteur van Gens Nostra stuurde dit bericht door.
Informatie over de bestuursleden van Kempen en Peelland vindt u inmiddels al op de site van de afdeling, van de andere gedecoreerden zijn (mij) op dit moment verder geen gegevens bekend.

Een hartelijke felcitatie voor deze heren mag op de site niet ontbreken, dus
VAN HARTE PROFICIAT !!! Lees verder..
 
Nieuwe website voor Regionaal Archief Zutphen
(26 nov) Regionaal Archief Zutphen heeft nieuwe website: link. De zoekmodule is veranderd en daardoor sterk verbeterd. Het is mogelijk om op alle pagina’s door alle databases en alle informatie op de website tegelijk te zoeken. Daarnaast kan er zowel op tekst als via filters gezocht worden.
Voor mensen die genealogisch onderzoek (voorouderonderzoek) doen, is er een speciale startpagina: link. Hier is zowel de mogelijkheid om op naam te zoeken als het relevante nieuws te vinden. Ook andere bronnen zijn via de pagina ‘voorouders’ met één klik te bereiken. Lees verder..
 
Vernieuwde en nieuwe sites van Historisch Genootschap Oud Soetermeer
(25 nov) De website Oud Soetermeer (link) van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) is vernieuwd.

Daarnaast zijn er twee nieuwe sites:
De site alle Zoetermeerders (link). Dit is de opvolger van de bronnenpagina van www.oudsoetermeer.nl en sinds november 2010 online.
En de site publicaties Oud Soetermeer (link). Hierop vindt u de publicaties die uitgegeven zijn door de vereniging; u treft er nu al meer dan 30 publicaties aan. Lees verder..
 
Nieuwe brochure "Der richtige Weg zu Ihrem Stammbaum"
(24 nov) De volledig herziene uitgave van de brochure "Der richtige Weg zu Ihrem Stammbaum", geeft gedetailleerde informatie over de mogelijkheden voor familie-onderzoek in de archieven in Noord-Rijnland-Westfalen. Lees verder..
 
Drie NGV spelden voor de oud bestuursleden van onze afdeling Kempen en Peelland
(23 nov) Tijdens de afdelingsledenvergadering op 9 november namen Toon van Gestel en Jan Waszink officieel afscheid als voorzitter en secretaris van onze afdeling.
Piet Dalmaijer had al eerder afscheid genomen als penningmeester.

Als verrassing , ( enkele ingewijden wisten er natuurlijk van !) op deze afdelingsledenvergadering kwamen de voorzitter Roelof Vennik en secretaris Marius Krooswijk van het hoofdbestuur van de NGV ons bezoeken. Lees verder..
 
GENS NOSTRA van december !
(23 nov) Een nummer van 80 pagina’s
De auteurs van de artikelen zijn:

- Ton Hokken en Map van der Waal
- E.K. Kam
- K.P. Schaddelee
- Theo van Herwijnen
- P.H.H. Scharp
- Antonia Veldhuis

Half december volgt het register 2009 met een extra special over de kerkenraad van Rhoon (provincie Zuid-Holland), 1667-1710. Lees verder..
 
Maak kennis met het CBG en met de site StamboomNederland
(22 nov) Het Centraal Bureau voor Genealogie stuurt elk kwartaal haar blad Genealogie aan vrienden / abonnees van het CBG. Om meer bekendheid te geven aan de diensten en activiteiten van het CBG en aan de lancering van StamboomNederland (link) is het septembernummer tevens gratis verspreid via o.a. een groot aantal Nederlandse archiefinstellingen. En vanaf nu is het eveneens te lezen via het internet. (link) Lees verder..
 
Kwartierstaat van Annemarie Gualthérie van Weezel (gehuwd 20-11-2010)
(19 nov) Op 20 november 2010 is in Brussel het kerkelijk huwelijk van prins Carlos de Bourbon de Parme (oudste zoon van prinses Irene) met Annemarie Gualthérie van Weezel.
T.g.v. dit huwelijk heeft De Nederlandsche Leeuw een speciale uitgave met haar kwartierstaat uitgebracht. Het blad omvat 175 bladzijden. Lees verder..
 
Oorkonden 1134-1312 in het pas gelanceerde Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant
(18 nov) Website DONB officieel gelanceerd
Op 17 november 2010 heeft mw. drs. Brigite van Haaften-Harkema (gedeputeerde Provinciale Staten Noord-Brabant) de website van het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant officieel gelanceerd in het het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant is een wetenschappelijke uitgave, die de ontsluiting beoogt van de vroegste bronnen uit de eigen regio tot 1312.  Alle oorkonden worden fulltext weergegeven en voorzien van een afbeelding.

EDUCATIE
Door middel van een educatief programma ontsluit de Stichting Brabantse Bronnen het bronnenmateriaal voor een bredere kring van geïnteresseerden. Het wetenschappelijk onderzoek wordt aldus gecombineerd met een programma waarin een vertaalslag gemaakt wordt van de overwegend Latijnse teksten naar de leefwereld van nu, zodat de publieke waarde ervan duidelijk zichtbaar wordt.

Lees meer over het educatief programma : link Lees verder..
 
In Genlias staan nu ook gegevens van 'Fort Zeelandia' op Formosa.
(15 nov) In Genlias nu ook gegevens van Fort Zeelandia op Formosa, het betreft de doopboeken van 1655-1661 en de trouwboeken 1650-1661. Dat is te lezen in 'Nieuw in Genlias' onder 'Actueel'. Lees verder..
 
2275 familienamen aangevuld uit het Provinciaal bestuurlijk Archief Friesland
(14 nov) De website "altijdstrijdvaardig.nl" ( link) is aangevuld met 2275 familienamen.
Deze website bevat de index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief (oftewel het Staten Archief) van Friesland 1813-1924 met intussen 167.430 Familienamen uit Friesland, Nederland en daarbuiten. Omdat dit Provinciaal bestuurlijk archief een niet toegankelijk archief is, is bij de familienamen een korte beschrijving/onderwerp op deze site opgenomen.

In dit archief is iedereen die wat met de Provincie Friesland te doen heeft gehad vermeld,en dat zijn personen die komen uit o.a. Nederland, België, Duitsland, Rusland, Noorwegen, Amerika en vele andere landen (dus niet alleen Friezen). Lees verder..
 
Kamerstukken 1814-1995 digitaal beschikbaar
(13 nov) Zes jaar heeft het gekost om de Kamerstukken, Handelingen en Aanhangsels van de Eerste en Tweede kamer uit de periode 1814 - 1995 te digitaliseren. Tevens zijn ook de stukken van de Verenigde Vergadering, UCV en OCV uit die periode gedigitaliseerd.
U kunt deze stukken oproepen en doorzoeken via link Lees verder..
 
Bouw "wie was wie" gestart
(11 nov) De website "wie was wie" wordt een landelijk platform voor historisch onderzoek naar familie en personen. Meer dan twintig erfgoedinstellingen (link) werken in dit project samen. Het bureau STAP zorgt voor de practische uitvoering.
De officiële WieWasWie-blog schrijft: "de website WieWasWie.nl zal het grootste aanbod aan historische informatiebronnen over personen van Nederland bevatten. Deze historische bronnen kunt u kosteloos doorzoeken, bewerken en opslaan in een persoonlijke omgeving. Ook kunt u de zoekresultaten aanvullen met eigen informatie én delen met anderen." Lees verder..
 
Archieven op Twitter: #followanarchive
(10 nov) Twitter is een real-time informatienetwerk. Door de tweets te volgen blijft men georiënteerd in de directe leefwereld. Voor archiefdiensten biedt twitter een nieuwe manier van communicatie over collecties en activiteiten en ook een mogelijkheid om rechtstreeks in contact te treden met geïnteresseerden. Regionaal Archief Tilburg heeft sinds april 2009 een twitteraccount, met al 276 volgers! Lees verder..
 
Archieven in de financiele gevaren zone ?
(10 nov) Het ligt voor de hand dat de aangekondigde bezuinigingen ook de archiefwereld zullen treffen. Het is dan ook te vrezen dat de archiefstukken minder toegankelijk worden, omdat op de personeelslasten, een van de grote kosten van het archief, bezuinigd gaat worden. Onlangs luidde het Zeeuwse archief de noodklok, vooral de regionale archieven zijn in de gevarenzone. Een tweede probleem is dat de meeste archieven in onderhoudsdure brandonveilige gebouwen zijn gevestigd waarbij extra voorzieningen aan de opslag worden gesteld. Kortom belemmeringen bij de beoefening van de genealogie zijn niet ondenkbaar. Lees verder..
 
Stamt een op de acht Brabanders af van Noormannen?
(09 nov) Wie in de provincie Antwerpen of Brabant woont, heeft één kans op de acht dat hij of zij een Viking als voorouder heeft. Bijna een op de drie is met elkaar verwant. Dat blijkt uit een grootschalig genetisch onderzoek, volgens een recent krantebericht. De nuancering hiervan volgt hieronder. Lees verder..
 
Bolle buisjes zijn niet alleen maar poffertjes
(06 nov) In onze laatste nieuwsbrief stond dat een bolle buisjes bakker een poffertjesbakker is.

Mevrouw Nel Noordervliet-Jol maakte ons attent op nog een andere betekenis. Lees verder..
 
Nieuwe aanvullingen Limburg in Genlias
(06 nov) Onlangs is Genlias weer verder aangevuld. Ditmaal zijn het bronnen uit Limburg. Lees verder..
 
Kopieëncollectie van DTB Zuid-Holland eind november 2010 online beschikbaar
(03 nov) De kopieëncollectie van de Doop-, Trouw-, en Begraafboeken (DTB) Zuid-Holland is
gedigitaliseerd en komt eind november 2010 online beschikbaar op de website van het Nationaal Archief. Lees verder..
 
Documentaire Mijn naam is Max (over Joodse kinderen die ondergedoken waren)
(02 nov) Deze foto toont 22 Joodse kinderen in de leeftijd van 2-14 jaar en is genomen op binnenplaats achter de grote synagoge in de Golstraat en naast de Joodse school (nu Etty Hillesum Centrum)te Deventer. De foto dateert uit september 1942; de kinderen dragen nog zomerkleren. Een aantal van hen draagt een grote ster op hun kleren. Dit was een van de vele anti-Joose maatregelen van de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog; een davidster moest zichtbaar op alle kleding genaaid worden.
De indrukwekkende documentaire “Mijn naam is Max” is gebaseerd op getuigenverklaringen van Noord-Limburgse kinderen van onderduikouders, die er in de oorlogsjaren 1942-1944 plotseling een Joods broertje of zusje bij krijgen. Deze getuigenverhalen werden door een projectgroep onder de naam “Herinneringen aan mijn Amsterdams zusje/broertje” in 2009 en 2010 audiovisueel vastgelegd en uitgewerkt in het kader van het Programma “Erfgoed van de Oorlog” van het ministerie van Volksgezondheid, Lees verder..
 
Stamboomonderzoekers komen met nieuwe site
(01 nov) De interessegroep Genealogie van de HCC heeft een nieuwe website. Sinds de fusie met de Genealogische Computer Vereniging onderhield men een tweetal websites. De een met typisch verenigingsnieuws en een tweede met genealogische nieuwtjes en ontwikkelingen op computergebied. Dat schiep onduidelijkheid vond het bestuur, reden waarom de twee sites nu zijn vervangen door één geheel nieuwe.
Voor de stamboomonderzoeker en de leden is dat veel gemakkelijker. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke cursussen binnenkort

do 09 dec Den Haag Aldfaer voor gevorderden

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

28 nov Ouders Linze Andries (Meyer)
28 nov Ouders Gerrit Jans (Adema)
27 nov CD-rom index Court Records Zuid-Holland 1600-1800 Jan van Meijer
26 nov Meindert Reus uit Grootebroek
24 nov Pieter de la Rocque
24 nov Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief (De Staten van Friesland) met 8310 namen
20 nov Kropff, Johan Nicolaa - Duitsland
20 nov Kropf en Schilderman in Utrecht
20 nov KROPF of KROPS of KROP
16 nov Veldwachter Arts Overasselt (1896-1909)
13 nov Gens Nostra / Zo ast was / Huppeldepup / Roots @ Groningen
11 nov Willem Janszoon van Westen
09 nov Theodoricus Wilhelmus Josephus Onkruijdt
07 nov De ouders en geboorteakte van Jan Martensz van Maaijer (Van Meijer)
06 nov Bertus Wilhelmus Hendrikus Leeman (1899)
06 nov Erwin Schoen
05 nov Gerrit Glaudi / Carlina Rosa gezocht!! help aub
05 nov Huwelijk Gerrit Jansz en Christina Jans voor 1729

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente genealogische artikelen

20 nov Is Ancestry.com een prooi voor overname.
17 nov Nieuws van de "BUILD a BetterGEDCOM" groep:

 
Voor een uitgebreider artikelenoverzicht: zie Artikelen. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2010 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257