NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2010 - 06

vrijdag 23 april 2010

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten


Nieuws van de redactie

Beste lezers,

In deze nieuwsbrief nummer 06 van 2010 eerst een update van de soldaten site, een stukje proza van onze voorzitter, een heel oud keurmerk, een historische zoekmachine en de rubriek 'Wist u dat'.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

======

Soldaten genealogie

Het is lang geleden dat Rian Dirksen een update heeft gemeld van zijn website, maar zijn soldaten-site wordt dan ook bijna dagelijks ge-updated. Het aantal bezoekers was evengoed groot waardoor hij bij zijn host maandelijks teveel moest bijbetalen voor teveel traffic, dat is inmiddels geregeld zodat er nog meer bezoekers kunnen profiteren van zijn zeer uitgebreide website.
Inmiddels staan er zo'n 27.000 soldaten op zijn site en de pagina "captains tot 1715" is enorm uitgebreid. De garnizoensplaatsen van die captains zijn nergens anders te vinden. Heeft u soldaten onder uw voorouders dan is deze site zeker een bezoek waard, neem eens een kijkje op:
soldaten-genealogie.nl
http://members.home.nl/riandirksen/captains_tot_1715.htm

======

ORAL HISTORY EN RECENTE FAMILIEGESCHIEDENIS IN DE GENEALOGIE
Roelof K. Vennik

De meeste genealogen concentreren zich op de genealogie van hun familie en proberen zo ver mogelijk in het verleden terug te gaan. We zoeken naar die link met de Middeleeuwen maar kennen de geschiedenis die veel dichter bij ons zelf staat en ons in hoge mate heeft gevormd tot wat we zijn niet op nauwelijks. We streven naar volledigheid in ons verste verleden. Op zich een juist en lovend streven. Helaas wordt hierbij de recente geschiedenis van de laatste twee of drie generaties vergeten. We veronderstellen dat we het allemaal wel weten en vergeten dat wanneer de oudere generaties die we persoonlijk hebben gekend zijn overleden er vaak veel vragen overblijven waarop we waarschijnlijk nooit meer een antwoord zullen vinden.
Eigenlijk zou iedere genealoog een biografie van zijn ouders, grootouders en van zichzelf moeten schrijven om een nauwkeurig beeld te kunnen geven voor de komende generaties.

Niet dat de meesten onder ons een zo'n belangrijk leven hebben geleden dat grote groepen mensen geïnteresseerd zullen zijn in een persoonlijke geschiedenis. Wel is het een goed idee, nu het nog kan zaken vast te leggen die u waarschijnlijk nooit in een archief zult kunnen vinden.
Nu ik na bijna 40 jaar onderzoek een aardig beeld heb kunnen vormen van mijn voorgeslacht ben ik de laatste jaren meer gaan kijken naar de periode van mijn familiegeschiedenis die ik of zelf heb meegemaakt of ik uit egodocumenten van mijn ouders en grootouders kan schrijven. Zo bestaat er een dagboek dat mijn vader schreef over de jaren 1944-1945 en ben ik mij gaan verdiepen in de bedrijfsgeschiedenis van het bedrijf waar zowel mijn vader als grootvader werkzaam waren.
Wat veelal aanleiding was een familieonderzoek te starten kan ook in een later stadium van belang zijn. Ik spreek hier over de spreekwoordelijke schoenendoos gevuld met oude brieven, trouwboekjes, foto's, diploma's, de eerder in dit blad behandelde Poëziealbums en wat niet meer zij. Verbazend om te zien dat het meest essentiële van wie we zijn, of geweest zijn vrijwel altijd in een schoenendoos past.
Soms geven ze antwoord op vragen als, wat voor karakters hadden ze, hoe waren mijn grootouders met elkaar in contact gekomen, wie waren hun vrienden en met wie onderhielden ze contacten. Ook zullen we vroeg of laat links kunnen leggen met de lokale geschiedenis.
De Oral history speelt in de Westerse cultuur een ondergeschikte rol wanneer we kijken naar andere culturen. De westerse genealoog heeft meer dan genoeg aan het materiaal dat hij in archieven kan vinden. Hierdoor wordt de beoefening van de genealogie vaak tot wetenschap of op zijn minst hulpwetenschap verheven. Andere culturen staan dichter bij hun eigen voorgeslacht wanneer kennis van de voorouders mondeling is doorgegeven van generatie op generatie en archiefbronnen of het ontbreken daarvan geen rol spelen. De VVD politica Ayaan Hirsi Ali kon zonder blikken of blozen meer dan zeven generaties voorouders in rechte lijn opnoemen die waarschijnlijk nergens anders zijn vastgelegd. In bijvoorbeeld Marokko of Turkije bestaat een traditie van Oral History en is familie heel belangrijk terwijl de belangstelling voor genealogie zoals wij die kennen nagenoeg niet aanwezig is.
De vraag die men zich kan stellen is hoe betrouwbaar Oral History eigenlijk is. Verwacht geen exacte data of namen zoals u ze in de Burgerlijke Stand kunt terugvinden.
Toch hadden de verhalen van mijn moeder (geboren 1912) zeker enige waarde. Zo vertelde ze dat haar overgrootvader met zijn schip op zee was vergaan toen haar grootmoeder (geb. 1843) dertien jaar oud was. Van deze kapitein heb ik nooit een overlijdensbericht kunnen vinden, maar uit andere bronnen kwam ik er achter dat hij kort voor oktober 1856 met zijn schip moet zijn vergaan.

Andere nog oudere verhalen bleken minder betrouwbaar maar hadden vaak wel een kern van waarheid. Ook dient men er rekening mee te houden, dat informatie soms gekleurd kan zijn of alleen leeft in de beleving van de verteller. In dat geval zullen we het met deze informatie moeten doen en hopen dat we door middel van archiefonderzoek nog een tipje van sluier kunnen oplichten.
Om de oral history voor het nageslacht te bewaren kunnen we een aantal verschillende beeld en geluiddragers gebruiken. We moeten ons echter wel realiseren dat veel van dit materiaal in zijn oorspronkelijke vorm aan slijtage onderhevig is, of door de veranderingen in de techniek niet langer kunnen worden geraadpleegd. Ze zullen dus constante zorg nodig hebben om ze voor het nageslacht tot in lengte van jaren te kunnen bewaren. Zo is het langzaam de hoogste tijd geworden de videoband van uw huwelijk of het cassettebandje met een interview van een verwant om te zetten naar een CD. We kunnen er zeker van zijn dat ook de CD eens zijn langste tijd gehad zal hebben. Eveneens dient er zorg te zijn DBD bestanden (Digital Born Data) die hun oorsprong niet langer vinden in papier, maar de enige vorm zijn van vaak waardevolle bestanden, zowel van overheidsoorsprong als particulier.
Bron: Kwartaalblad 1340 afd. Rotterdam eo, blz. 426

======

Een vorstelijk keurmerk

In het logo van zo'n 345 Nederlandse bedrijven staat een wapenschild en het woord 'Hofleverancier'. Dat klinkt chique. Maar wat houdt het in?

Koning Lodewijk Napoleon, die van 1806 tot 1810 koning van Holland was, deelde als eerste de titel 'koopman van de koning' uit. Later nam koning Willem I (1813-1840), dit over en bedacht de term 'Hofleverancier'. Bedrijven konden hiermee laten zien dat ze in de smaak vielen bij het koningshuis. De glans ging er van af toen het vorstelijke keurmerk na 1850 niet meer alleen voorbehouden was aan bedrijven die aan het Hof leverden. Soms werd er ronduit fraude gepleegd. Zo kon het gebeuren dat de bakker om de hoek een namaakwapen op zijn gevel zette, om meer klanten te trekken.
Koningin Beatrix nam het stelsel dan ook op de schop. Ze zorgde voor een strikt beleid en legde het onderscheid vast tussen de termen ´Koninklijk´ en ´Hofleverancier´. Zij is nu de enige die deze titels kan toewijzen. Grote ondernemingen met de Nederlandse nationaliteit, zoals de multinationals Shell en KLM, kunnen het predikaat Koninklijk krijgen, mét kroontje. De titel ´Hofleverancier´ en het bijbehorende wapenschild is bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven met een regionale uitstraling, die minstens honderd jaar bestaan en een onberispelijke reputatie hebben. Ze leveren niet per definitie aan het Hof.
Fortuin Dockum is zo´n Hofleverancier. In 1892 kwam het zoetwarenbedrijf met Wilhelmina Pepermunt, als eerbetoon aan de twaalfjarige prinses Wilhelmina. In 1896 werden ze Hofleverancier en dat zijn ze nog steeds. Tegenwoordig heeft het regeringsvliegtuig, waarmee de koningin haar staatsbezoeken aflegt, de pepermuntjes altijd aan boord.

Bron: www.anno.nl

======

Zoekmachine voor historici

Met internetzoekmachines is het makkelijk om het internet te doorzoeken, maar wat als je op zoek bent naar historische resultaten? Onderzoekers van de universiteit van Sheffield zijn nu bezig om een zoekmachine te bouwen die historische documenten doorzoekt.
De kern van de zoekmachine is op zich niet nieuw. Hij zal gebruik maken van de al gedigitaliseerde documenten van enkele universiteiten en bibliotheken. De makers willen enkel deze databases samenvoegen en in één klap doorzoekbaar maken. Uiteindelijk zullen kranten, stambomen, kaarten, foto's, illustraties en ander dergelijk historisch materiaal van tussen 1500 en 1900 doorzoekbaar zijn. De focus ligt wel op Britse geschiedenis. Dat meldt de BBC.
Momenteel hebben twaalf instellingen al toegezegd hun collecties open te stellen voor de zoekmachine. De makers verwachten op korte termijn deze lijst te kunnen uitbreiden. Het Connected History Project, zoals het momenteel door het leven gaat, moet in maart 2011 toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden.
Bron: http://www.telegraaf.nl/digitaal/6354019/__Zoekmachine_voor_historici__.html

======

Wist u dat

Digitale Stamboom Den Haag
Op deze site http://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Den-Haag/Haags-gemeentearchief-1/digitale-stamboom.htm zullen belangrijke genealogische bronnen en indexen worden aangeboden. Op dit moment is beschikbaar het Bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage (gezinskaarten) periode 1913-1939.
De eerstvolgende uitbreiding betreft een serie repertoires (kleine samenvattingen) van notariële akten uit de periode 1807-1925. Het is nog niet bekend wanneer deze uitbreiding plaatsvindt.

======

Een kuisvrouw was een schoonmaakster en een wanner was iemand die het koren zuivert van het kaf.

======

Wat iedereen zou moeten weten over geschiedenis en erfgoed in zijn buurt.
www.regiocanons.nl is de overkoepelende website voor regionale en lokale canons in Nederland. Hier vindt u het verhaal van uw provincie, regio of woonplaats als 'vensters' in woord en beeld: de belangrijkste momenten, personen en plekken uit het verleden op een rijtje. Regiocanons.nl is gekoppeld aan entoen.nu, de canon van Nederland.

======

De uitvinding van de film zorgde er begin jaren '20 voor dat het hele land razendsnel op film werd vastgelegd. Etnografen en historici speelden daar een belangrijke rol in: zij wilden het "authentieke Nederland" vastleggen voor het verdwenen was. Uit de ruime collectie films die dat opleverde, hebben we wat oude ambachten en bedrijfstakken gekozen - alle voor het eerst gefilmd.
- Rotan- en rietindustrie te Noordwolde (Friesland) in 1923,
- de coöperatieve Zuivelfabriek te Sneek in 1923,
- kaasmaken in Bodegraven in 1923,
- de oestercultuur in de Oosterschelde in 1923,
- Kreeftenvangst in de Oosterschelde in 1923,
- Limburg en mergel in 1919,

en nog een lieflijk filmpje om de komst van de lente te vieren:
- Lente in de Betuwe in 1921,

======

In oude documenten en akten wordt nogal eens naar een heilige verwezen, benieuwd wie en waarvoor dat was, kijk dan op www.heiligen.net


De webredactie.

  terug naar top

Landelijk nieuws

KWARTIERSTAAT GOETHE
(23 apr) Voor Nederlandse Goethe-fans is hier een leuke website n.l. htt://goethe-genealogie.de. De kwartierstaat van dit genie is uitzonderlijk goed gerechercheerd en voert terug tot aan de bekende Karel de Grote waarvan ook veel Nederlanders pretenderen af te stammen. Het is daarom niet onmogelijk dat U een verre verwantschap met deze grote Goethe kunt claimen. In ieder geval is deze site de moeite waard om eens te bezoeken. Lees verder..
 
Archief Huwelijksdispensaties
(23 apr) Uniek archief Huwelijksdispensaties Bisdom Roermond (incl. Land van Cuijk) op internet Lees verder..
 
Provinciale genealogische dag van Vlaams-Brabant te Diest (België)
(21 apr) In het mooie Begijnhof van Diest, dat groter is dan dat van Brugge, wordt op zaterdag 18 september 2010 de provinciale genealogische dag van Vlaams Brabant gehouden. Hieronder treft u het programma aan en de link naar online inschrijven voor deze dag. Lees verder..
 
Lezing over GensDataPro bij HCC!Genealogie afd. Apeldoorn
(21 apr) De heer Henk Nieuwenhuis geeft donderdag 6 mei een lezing met demonstratie van het zeer uitgebreide en oer-hollandse genealogieprogramma GensDataPro. Henk is lid van de Helpdesk van GDP. De lezing vindt plaats in DOK-ZUID, 's avonds om 20.00u. Leden van de NGV zijn van harte uitgenodigd, eventueel met laptop, datastick of anderszins copy van hun genealogische gegevens. Heeft U nu al vragen aan de spreker, mail ze dan naar hnngv@kpnplanet.nl . Voor verdere inlichtingen zie: http://www.dokzuid.nl/ http://www.apeldoorn.hccnet.nl/ http://www.computergenealogie.org/ http://www.genealogie.hcc.nl/ Lees verder..
 
Uitgifte van het Markeboek van de Eschmarke is begonnen!
(21 apr) De Stichting Genealogische Werkgroep Twente is gestart met het uitgeven van de bestelde boeken! Allen die vooraf hebben ingeschreven kunnen een deze dagen dan ook hun boek verwachten. Lees verder..
 
Reactie op TNG-artikel
(19 apr) De vraag om een reactie op het TNG artikel heeft inderdaad gewerkt. De heer Veldman stuurde me zijn mening die ik onverkort U hier geef. Hij is een gebruiker van dit programma en had kritiek op mijn artikel. De heer Veldman schrijft: Dit artikel staat helaas vol met onzin. Ik krijg de indruk dat u zelf weinig verstand van dit onderwerp hebt. Een paar punten: * De benadering van TNG is niet 'een nieuwe weg', het bestaat inmiddels al heel wat jaren en dezelfde benadering wordt gevolgd door phpGedView, HuMo-PHP en Family Tree PHP. Het zou daarom logischer zijn om de oude methode van statische html-pagina's hopeloos verouderd te noemen. * Het is onzin om TNG (en de andere genoemde scripts) te verdelen in een MySql en een PHP gedeelte. Alle onderdelen van deze scripts gebruiken beide. Het zijn PHP-scripts die gebruik maken van een MySql-database. Ik geloof dat u niet goed begrijpt hoe dit werkt. * Je bent als gebruiker niet 'op de server van de software-provider aangewezen'. Als je Lees verder..
 
GERARD VENNER KRIJGT DE HABETSPRIJS UITEGEREIKT
(19 apr) Bij de laatste ALV van het LGOG kreeg de bekende historicus en archivaris Garard Venner (niet te verwarren met zijn achterneef Jos Venner) de Habetspenning uitgereikt. Dit is een grote eer, daar deze penning slechts enkele keren aan de ''giganten'' uit onderzoekers-wetenschappers-wereld van de Limburgse Geschiedenis werd toegekend. Lees verder..
 
Penningmeester Piet Dalmaijer neemt afscheid na 15 jaren.
(18 apr) Piet Dalmaijer ontving de vrijwilligersmedaille van de gemeente Eindhoven tijdens de ledenvergadering van de NGV afdeling Kempen en Peelland. Lees verder..
 
GEDCOM VALIDEREN MET GEDCOM SERVICE PROGRAMMA
(18 apr) Onlangs werd in computergenealogie een Duits programma voorgesteld, dat door dezelfde auteur is ontwikkeld als het programma OFB dat staat voor Ortsfamilieënbuch. met dit laatste programma kan men op basis van een GEDCOM-bestand van een bepaalde plaats een plaatselijk gezinsboek samenstellen. Deze uitwerking van gezinsboeken van een plaats behoort tot de geliefde genealogische bezigheden in Duitsland. In plaats van een index van personen heeft men dan een index van gezinnen. Door dezelfde programmeur (D Hesmer) als van deze gezinsboeken-software is nu ook een programma voor de validering van Gedcom-bestanden ontwikkeld. Met deze tool kan men zijn GEDCOM-bestanden laten analyseren op duplicaten, maar ook een plausibiliteitstoets laten uitvoeren conform de persoonlijke wensen van de individuele genealoog. Lees verder..
 
THE NEXT GENERATION GENEALOGY 7.1.3
(14 apr) Onlangs (maart 2010) werd de laatste update van dit programma (TNG 7.1.3) verspreid. Tevens ziet men steeds meer besprekingen van dit programma, die in het algemeen zeer lovend zijn. Reden om de site van TNG te bezoeken en de demo van deze genealogische software te bekijken. Niet dat veel Nederlanders waarschijnlijk ooit deze software gaan gebruiken, maar vooral om dat dit programma een nieuwe weg inslaat die waarschijnlijk de toekomst van de computer-genealogie gaat worden. Lees verder..
 
Collectie van het Verzetsmuseum Friesland nu volledig bij Tresoar.
(14 apr) Het Verzetsmuseum Friesland en Tresoar hebben na een lange periode de verhuizing van de collectie van het Verzetsmuseum naar Tresoar afgerond. De collectie bestaat uit archiefmateriaal, foto’s, affiches, topografische kaarten, kranten, tijdschriften en boeken. Op 15 april 2010 wordt de overdracht formeel bezegeld door het zetten van de handtekeningen door B. Looper, directeur Tresoar en H. Groeneweg, hoofd Verzetsmuseum Friesland. Lees verder..
 
Nieuw boek
(13 apr) Het GIT is een prachtig boek rijker!  Lees verder..
 
EEN HANDIGE TOOL VOOR REUNION GEBRUIKERS.
(12 apr) Reunion heeft voor de iPhone en voor de iPodtouch een vereenvoudigde versie van Reunion op de merkt gebracht. Deze software werk intuïtief, slim en vormt een waardevolle aanvulling voor Reunion-Mac-gebruikers die met deze populaire handzame moderne tools naar archieven gaan. Er kan heel wat tekst worden opgeslagen. De samenwerking met de desktopcomputer is met deze software voorbeeldig. Uitwisseling van gegevens v.v. gaat snel en soepel. Deze software kost rond 15 Euro. Zie verder de site van Reunion. Lees verder..
 
Moeten genealogen de verwerking van persoonsgegevens melden ?
(12 apr) Vaak wordt de vraag gesteld of genealogen de verwerking van hun persoonsgegevens moeten melden. Wanneer genealogie wordt gedaan voor persoonlijk en huiselijk gebruik is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) daarop niet van toepassing en bestaat er geen meldingsplicht. Lees verder..
 
Onze afdeling op Omroep Brabant
(09 apr) Luister op zondag 11 april 2010 tussen 12.00 en 14.00 uur naar Omroep Brabant. Lees verder..
 
Diverse gegevens uit Land van Cuijkse Burgerlijke Stand aangevuld in GenLias
(07 apr) Update Burgerlijke Stand gegevens plaatsen provincie Noord-Brabant in Genlias 31 maart 2010 Lees verder..
 
'Gratis draadloos internet' op de studiezaal van het Archief van Delft.
(07 apr) Het archief van Delft biedt het publiek met ingang van 16 maart 2010 een extra service. Bezoekers van de studiezaal kunnen sinds die deze datum (op hun eigen laptop) gratis gebruik maken van draadloos internet. Lees verder..
 
Update Family Tree Maker 2010
(04 apr) Family Tree Maker (FTM) en Legacy zijn de bekendste en meest gebruikte genealogische programma's uit de VS die tegen een aanvaardbare prijs op de markt zijn gebracht en die naast een uitgekiende software geïntegreerd zijn met de website mogelijkheden die de uitgever van het programma aan de gebruikers biedt. FTM maakt deel uit van ancestry.com een professionele en commerciële genealogische onderneming. De laatste update was van 2008. Deze nieuwe versie biedt aanzienlijke verbeteringen. Ook in Nederland vinden TGM en Legacy toepassing. Bedenk wel dat het typische VS-software is, die niet altijd aansluit bij de wensen van de Europese gebruikers. Het is nog onduidelijk of er voor deze update een Nederlandse module komt. Lees verder..
 
BELANGRIJKE DUITSE GENEALOGISCHE ENQUÊTE ONDER COMPUTERGENEALOGEN.
(03 apr) Vorig jaar werd in Duitsland een grote enquête gehouden onder de computergenealogen die een response had van 698. !!!! Hoewel deze gegevens een Duitse achtergrond hebben, zijn er voor de Nederlandse genealogen interessante conclusies te trekken. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke evenementen binnenkort

NGV Algemene Vergadering
(za 24 apr - Utrecht - NGV hoofdbestuur)
Vanaf 11.30 is de zaal open voor ondeling contact, ca. 12.45 is er een lunchbuffet. Belangstellende leden zijn welkom, alleen de afgevaardigden hebben stemrecht. Lees verder..
 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

Haarlemse amateurfilmpjes op video.
(22 apr) Op een van deze filmpjes is mijn overgrootvader werkzaam bij de Haarlemse paardentram te zien. Graag zou ik deze willen plaatsen op mijn homepage van Broertjes foto`s. Wie helpt! http://members.home.nl/sgbroertjes/ Lees verder..
 
Veldwachter Arts Overasselt
(22 apr) Ik ben op zoek naar alle informatie over Veldwachter Arts in Overasselt. Hij is geboren op 17 augustus 1863 in Ubbergen en overleden op 27 juli 1909 te Overasselt. In de periode tussen 1895 en 1909 is hij veldwachter geweest Lees verder..
 
Herman op de Keurhorst (Gerritsen)
(22 apr) In de DTB boeken van Lochem vind ik: 17.01.1708 Herman op de Keurhorst, wedr. v. Elsken Coenderink in Netelhorst en Trijntjen Rotgers , j.d. v. Rotger Wijchers van Gelselaer Een dochter van deze Herman , Janna Gerritsen, Lees verder..
 
Familie van Os
(20 apr) Beste Leden, Ik zoek al enige tijd naar de doop of geboorte van Digna van Os, dochter van Nicolaas van Os en Elisabeth Smits. Digna zou geboren moeten zijn ca 1730 in de provincie Utrecht (mogelijk Werkhoven) Zij trouwt Lees verder..
 
Opzoekingen in de regio Antwerpen DHO, GHO, volkstel. en vreemdelingendossiers
(19 apr) Beste leden, Zoek je al lang naar informatie over je voorvaderen in de regio Antwerpen en de Kempen. Mail je gegevens, en ik zoek het gratis op. Heb ook tal van digitale tellingen (1792-1755) van de regio Antwerpen en de Lees verder..
 
Bidprentje Theodora Smaxwil
(18 apr) Ik ben al jaren op zoek naar het bidprentje (of een kopie) van mijn overgrootmoeder Theodora Smaxwil (waarschijnlijk geschreven Smagwil) overleden 27-07-1911 in Woensel. In de grote verzamelingen van Dr.Trompenaars in Amsterdam, Lees verder..
 
Caljé Callier
(16 apr) Bisschop August Callier van Haarlem (gest. 1928) zou familie zijn van de Alblasserwaardse Caljé's. Johannes Franciscus Caljé (gest. 1930) werd uitgenodigd voor de begrafenis van de bisschop, zijnde familie. Fam. Callier Lees verder..
 
Kerkarchieven Friesland van Papier naar Digitaal
(16 apr) Goedendag Met de aanvulling van de laatste 17 inventarisnummers met totaal1075 fotos is de kerkadministratie van Blija en Hogebeintum klaar . Op http://altijdstrijdvaardig.nl staan nu 5285 fotos van deze kerkelijke gemeente. Lees verder..
 
De gietersen in Friesland
(12 apr) Het hierboven genoemde boek is geschreven door Dr.Jochem Kroes en uitgegeven door de "Fryske Akademy". Ik ben op zoek naar dit boek en zou het graag aanschaffen. Heeft iemand het wellicht over of kan iemand mij een tip geven. Lees verder..
 
Spandaw
(11 apr) Ik ben al jaren op zoek naar de datum van overlijden van Jantje Elisabeth Spandaw (Spandouw). Zij is geboren op 25-07-1863 te Amsterdam en huwt te Enschede op 17-11-1898 met Herre Ruward en op 10-11-1915 te Utrecht met Gijsbertus Lees verder..
 
Vragen over impost
(08 apr) Bestaat er een overzicht van steden in NH waar impost werd ontvangen? Ik bedoel hiermee de plaatsen met de omliggende dorpen en of steden.(Rechtsgebied) Een andere vraag is of ik een impost-trouwen gelijk mag stellen aan Lees verder..
 
Foto's Dielemannen en Hamelinken
(06 apr) Wie kan mij helpen aan trouwfoto's van personen met de achternaam Dieleman en Hamelink. Ik wil ze gebruiken om mijn Stamboom van zowel de familie Dieleman als Hamelink op te vrolijken. Ik hoop op een reactie Lees verder..
 
Jan Smies en Maria Scherlee te Axel/Zeeland
(06 apr) Jan Smies huwt op 08-05-1729 te Axel als jm van Leeuwarden; Hij zou rond 1700 geboren kunnen zijn. Wie weet wanneer hij is geboren en wie zijn ouders/grootouders zijn? Hij overlijdt in Axel in 1765. Was Leeuwarden rond 1729 Lees verder..
 
Vervolg......Het stopt in Nijmegen
(04 apr) Beste leden, Bvd voor alle reacties op mijn vorige vraag op dit prikbord! Ben nu 1 stapje verder maarrrrrr.... kan iemand mij misschien een aanknopingspuntje geven bij de volgende personen? Theodorus (Derk-Deerick-Derck) Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2010 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257

Last updated 23.4.2010