NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2010 - 05

vrijdag 2 april 2010

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Landelijke cursussen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

Beste lezers,

In deze nieuwsbrief nummer 05 van 2010 komen we nog even terug op de website plaatsengids, een Joodse genealogische vereniging, oude namen op de Noord-oost-Veluwe, operaties in vroeger tijden en de rubriek 'Wist u dat'.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

======

Uitbreiding op plaatsengids

Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld is Frank van den Hoven de site www.plaatsengids.nl aan het opzetten met vooral cultuurhistorische informatie over alle 6.000 Nederlandse plaatsen. Een specifieke functionaliteit voor genealogen is dat u er gratis een oproep kunt plaatsen bij de plaats waar u bent vastgelopen met uw onderzoek. Zo is snel te vinden wie nog welke gegevens zoekt in welke plaats. De kans is reŽel dat iemand die "uw" plaats bekijkt, goed thuis is in de historie van die plaats, uw oproep ziet en u wellicht verder kan helpen.
Voor nadere informatie en opgave van uw tekst kunt u terecht op:
http://www.plaatsengids.nl/pagina/adverteren
en voor een voorbeeld kunt u kijken bij Roden op:
http://www.plaatsengids.nl/vraag-en-aanbod/roden/hendrik-jansz-vleeschhouwer-overleden-17-3-1722-test

======

NKvJG

Er bestaat al meer dan 22 jaar een vereniging voor NEDERLANDS JOODSE GENEALOGIE. De Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie (NKvJG) biedt haar 400 leden ondersteuning en handvaten om de geschiedenis van zijn/haar Joodse voorouders te onderzoeken. Al haar werkzaamheden vindt u op de website www.nljewgen.org: zij ontvangen het kwartaalblad MISJPOGE (= familie) met artikelen en wetenswaardigheden op het gebied van Nederlands Joodse geschiedenis en genealogie.
De kring organiseert vier keer per jaar lezingen en contactbijeenkomsten voor uitwisseling van genealogische gegevens. Daar kan men ook gebruik maken van de specifieke expertise, die binnen de kring aanwezig is op dit gebied. Verder hebben alle leden de beschikking over het familieregister waarin alle namen van door leden onderzochte families zijn te vinden met een verwijzing naar de onderzoeker. Vragen over vastgelopen onderzoek kunnen op het Forum op de website worden gesteld. Er is ook een E-mail discussiegroep. De Kring publiceert over specifieke bronnen voor Joods familie onderzoek en heeft een eigen bibliotheek te Ouderkerk.
Wilt u meer weten of lid worden, kijk op www.nljewgen.org of mail info@nljewgen.org of schrijf aan NKvJG Postbus 94703, 1090 GS Amsterdam.

======

Geschiedenis van de Noord-oost-Veluwe, aan de hand van oude namen
door dr. Dirk Otten uit Heerde.

De belangrijkste namen die we in het landschap aantreffen zijn waternamen, veldnamen en plaatsnamen. De namen die uit de vroegere tijden zijn overgeleverd, zijn de waternamen.
De naam IJssel werd pas aan het eind van de 8e eeuw voor het eerst genoteerd, maar deze naam gaat met bijv. de waternaam Isar terug op een vorm van het zogenaamde Indo-Europees. De Veluwse plaatsnamen Wilp en Velp zijn van oorsprong waternamen. De letter p is het restant van de vroege vorm apa (= water). Al voor het jaar 1000 was die vorm uit onze taal verdwenen.
De vroegste veldnamen werden vanaf eind 8e eeuw geregistreerd in oorkonden en goederenregisters. Het waren vooral namen van bossen; de Veluwe was nog geheel bebost. Men onderscheidde bij de naamgeving allerlei soorten bossen: een foreest was een bos met een speciale bestemming, bijv. jachtterrein (Voorst), een loo was een bos voor gebruikshout op zandgrond (Twello, ontstaan uit Twenlo = twee bossen), een wold was een bos op lage en moerassige grond (Terwolde), het begrip holt had vooral betrekking op hoog geboomte (Holthuizen). De eerste ontginningen waren kleine enclaves in beboste terreinen.
Uit de vroege naamgeving blijkt ook dat de bewoners de wat hogere en voor het water veilige plekken zochten om te wonen en te ontginnen. Begrippen die daarvoor bij de naamgeving werden gebruikt waren onder meer horst (= begroeide verhoging), haar (op de Veluwe vooral een zandrug) en berg. Pas later was men in staat om de drassige gebieden te ontginnen. Namen uit die periode werden samengesteld met o.a. broek (= moeras) en goor (= modderig gebied). Vanaf eind 13e eeuw werd op grotere schaal ontgonnen en toen kregen ook percelen cultuurgrond, om ze van elkaar te kunnen onderscheiden, een naam. De namen die toen werden gegeven hadden als tweede naamlid bijv. -akker, -kamp, -maat (= hooiweide) en -weide.
De eerste boerderijnamen werden in de 13e eeuw genoteerd. Ze werden meestal genoemd naar de plek waar ze werden gebouwd (Beukelaar), of naar de eigenaar (Hissink). Het waren vooral de boerderijen die een belangrijke rol speelden bij de ontginningen. Een zeer vroege boerderijnaam op de Noord-Oost-Veluwe is De Grote Beurze, bij de grens Nijbroek/Welsum. In de zeven gemeenten van de Noord-Oost-Veluwe kregen honderden boerderijen een naam, maar verreweg de meeste boerderijnamen ontstonden in de gemeente Voorst, die over de volle lengte en breedte in de vruchtbare IJsselvallei ligt.
Tot in de 16e eeuw was er een gestadige groei van het aantal namen. De 80-jarige oorlog was door de vele plundertochten en brandstichtingen een periode van teruggang. Er ontstonden weinig nieuwe namen. Na 1640 begon een tijd van vooruitgang met een snelle stijging van het aantal veld- en boerderijnamen. Percelen grond werden genoemd naar de begroeiing (Distelkamp), de eigenaar (Kloosterkamp), de oppervlakte (Driemorgen), de ligging (Zielekamp, ziel = sluis), gewas (Haverkamp) enz. Van vooral oude boerderijnamen, die vaak teruggaan op oudere veldnamen werden familienamen afgeleid. Bekende namen op de Noord-Oost-Veluwe die terug gaan op een boerderijnaam zijn o.a. Bijsterbosch, Van de(n) Vlekkert, Rorije en Van de(n) Esschert.
Het onderzoek naar oude namen, de naamkunde, levert veel informatie op over onder meer het landschap van vroeger en over de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis.
Bron: Afdelingsblad Apeldoorn en omstreken 2010 nr 1

======

Vieze instrumenten

HygiŽne is nu van groot belang, maar rond 1800 was het een rommeltje in operatiekamers.
Begin negentiende eeuw werden operaties snel uitgevoerd, omdat er niet verdoofd kon worden. Een flinke slok alcohol was de enige troost voor de patiŽnt, ook als er een arm of been geamputeerd werd. Van hygiŽne had nog niemand gehoord: tegen betaling konden bezoekers de operatie bijwonen, gewoon in de ziekenzaal. Ze hoefden zich niet te ontsmetten of een mondkapje te dragen.
Was de operatie eenmaal uitgevoerd, dan liep de patiŽnt grote kans om nog zieker te worden. Wondkoorts, etterende builen en infecties lagen op de loer. De gasthuizen waren smerig en het stonk er verschrikkelijk, er gingen meer mensen dood dan er genezen werden.

In de loop van de eeuw werd ontdekt dat bacteriŽn besmettingen overbrachten. Bezoekers werden niet meer toegelaten in de operatiekamer. De zogenaamde hygiŽnisten vroegen om meer maatregelen, maar de meeste artsen waren niet direct overtuigd van het nut. Schoorvoetend wasten ze hun handen met chloorwater voordat zij een patiŽnt onderzochten, maar een mondkapje dragen tijdens de operatie dat ging sommigen echt te ver. Onderzoek stelde de hygiŽnisten uiteindelijk in het gelijk.
De overheid voerde in 1872 de Wet op Besmettelijke Ziekten in. Gemeenten moesten hygiŽnische maatregelen nemen en ziekenhuizen voerden de Puffing Billy in, een verstuiver die de lucht in een operatiekamer zuiverde. Langzaamaan werden ook medische instrumenten beter schoongemaakt, en werd preventieve ontsmetting geÔntroduceerd. Sindsdien is de operatiekamer meestal de schoonste plek in een ziekenhuis.
Bron: www.anno.nl/

======

Wist u dat

Op de site http://ansichtkaarten.delcampe.net/ kunt u veel ansichtkaarten van Nederlandse plaatsen bekijken en eventueel aanschaffen.

======

Een ebenist was een vervaardiger van verfijnde meubelen en een zuivelmoer was een meid die boter maakte.

======

Op de site http://genealogie-limburg.net/ vind u veel bronnen en een grote bidprentjes database, de moeite waard als u familie heeft in Limburg.

======

AHM collectie online
Het Amsterdams Historisch Museum (AHM) beheert de historische verzameling van de stad Amsterdam. De collectie groeit nog steeds en omvat op dit moment ruim 70.000 voorwerpen. Het museum heeft van al deze voorwerpen - ten minste - de basisgegevens digitaal vastgelegd in de collectiedatabase. Hoewel de documentatie op punten kan worden verbeterd, heeft het museum besloten de totale collectie via het internet toegankelijk te maken. Dat betekent dat het publiek voor het eerst inzicht kan krijgen in de hele collectie van het Amsterdams Historisch Museum (en Museum Willet-Holthuysen). Ook de voorwerpen die niet in het museum te zien zijn, meer dan 90%, worden op deze manier breed toegankelijk gemaakt.
Kijk op http://www.ahm.nl/nl/Amsterdams-Historisch-Museum/collectie-onderzoek voor alle informatie.

======

Het Gemeentearchief Rotterdam heeft ruim 300 oorlogsfoto's op de fotosite Flickr gezet. Het archief neemt hiermee een voorschot op de aanstaande herdenking van het Duitse bombardement van 1940. Het gemeentearchief bezit een grote collectie afbeeldingen uit de Tweede Wereldoorlog. De verwoesting in de stad door het bombardement van 14 mei 1940 is op de afbeeldingen te zien, maar ook zijn er foto's over het dagelijks leven in de stad tijdens de oorlogsjaren, inclusief de hongerwinter van 1944. De vreugdevolle taferelen na de bevrijding ontbreken uiteraard ook niet.
De unieke collectie foto's kunt u op http://www.flickr.com/photos/rotterdam_municipal_archives/sets/ bekijken.


De webredactie.

  terug naar top

Landelijk nieuws

zaterdag 17 april 2010: Konmakandra: jaarlijkse dag voor Surinaamse Genealogie
(31 mrt) Gemengd en Apart, enkele historische voorbeelden in Suriname en Nederland Locatie: Christus Triumfatorkerk Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag Entree : Donateurs gratis, niet donateurs Ä 7,50 (bij ter plekke donateur worden ŗ Ä 23,-- per jaar, is de toegang gratis) Voor het programma: Lees verder..
 
kerkadministratie van Blija en Hogebeintum aangevuld met 2450 foto's
(31 mrt) Op http://altijdstrijdvaardig.nl staan nu 3873 fotos van deze kerkelijke gemeente, zoals o.a. Notulenboeken, Jaarverslagen, Diaconierekeningen Reglementen, Dopen, Trouwen en Lidmaten en Begraven. Lees verder..
 
nieuwe indexen toegevoegd in het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
(30 mrt) Op de website van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard (http://www.rhcrijnstreek.nl) is een groot aantal indexen toegevoegd. Zij geven informatie over de bewoners uit de streek opgetekend uit met name de bevolkingsregisters van 1850-1880 Lees verder..
 
Nieuwe gespecialiseerde zoekmachine om personen te vinden
(27 mrt) Er is een nieuwe gespecialiseerde zoekmachine ontwikkeld voor het vinden van personen. U kunt deze vinden op de website http://personas.media.mit.edu/personasWeb.html. Deze gespecialiseerde zoekmachine is ontwikkeld door niet minder dan het MIT (Mass. USA), de belangrijkste technische universiteit van Amerika maar ook van de wereld, met vele Nobelprijs laureaten. Het is een fascinerende tool, die voor je ogen op het beeldscherm de belangrijkste gegevens van je laat zien, die zeer actueel zijn. Momenteel is deze tool nog in ontwikkeling. Deze zoekmachine werkt het beste voor namen die niet zo veel voorkomen. De moeite waard om eens te proberen. Ik heb het zelf ook als eens geprobeerd. Helaas hield hij je gegevens niet vast, zodat je die niet eens rustig allemaal kon bestuderen. Maar ik was wel verbaasd wat men allemaal vond. Wellicht ook geschikt voor genealogen om aanvullende gegevens te vinden. Lees verder..
 
Google Chrome niet onschuldig
(27 mrt) ''Google chrome is een nieuwe populaire zoekmachine die geheel en al aansluit bij de eigen zoekmachine. Het is een goede tool, die in korte tijd al populair is geworden. Maar er is wel een groot 'maar' aan deze zoekmachine verbonden, dat niet algemeen bekend is. Met het gebruik van deze zoekmachine wordt tevens een unieke identificatiecode op de computer geÔnstalleerd. Met deze specifieke Tag kan men dan je zoekbewegingen op internet volgen, hetgeen uit oogpunt van privacy natuurlijk zeer te laken is. Van diverse kanten zijn protesten gekomen. Google heeft beloofd hierin verandering aan te brengen bij toekomstige nieuwe versies. Maar een en ander is wel een reden tot zorg. Uitkijken dus ! Lees verder..
 
Computerhulp gevraagd door de knipseldienst
(26 mrt) Wie kan de knipseldienst wat helpen bij het digitaliseren van de knipsels? Lees verder..
 
Presentatie studie naar Molukkers in Zeeland
(24 mrt) Tegen hun zin en die van de Nederlandse regering kwamen in 1951 zoín 12.500 Molukkers, voornamelijk ex-KNIL-militairen en hun gezinnen, naar Nederland. Tijdelijk. Zo snel als de situatie in IndonesiŽ het toeliet, zouden ze weer teruggaan. Verspreid over Nederland werden ze zo lang ondergebracht in Ďwoonoordení. Ook in Zeeland. Maar het liep andersÖ De presentatie van deze studie/boek vindt plaats op 30 maart a.s. in het Zeeuws Archief. Lees verder..
 
Fotostambomen in collages en placemats - een hulp voor dementerenden?
(22 mrt) Als stamboomonderzoeker heb ik een verlengstuk gegeven aan mijn hobby door het maken van fotostambomen in de vorm van collages en placemats, met name voor mensen die dementeren. Lees verder..
 
GDP gebruikersdag een groot succes
(21 mrt) Afgelopen zaterdag vond in de Julianahal van de Jaarbeurs de eerste GensDataPro gebruikersdag plaats. Er waren ruim 300 bezoekers en dat was meer dan het organiserende team had verwacht. De dag was georganiseerd door Wim Timmerman onder auspiciŽn van de NGV en met de hulp van de dienst Ondersteuning en Presentatie van de NGV. Lees verder..
 
De Fransen zijn de Europese kampioenen bij het vaderschapsonderzoek van hun kinderen.
(19 mrt) In eerdere artikelen in Gensdata werd er op gewezen dat DNA-onderzoek om vaderschap te toetsen in veel landen aan een groot aantal restricties is gebonden. Reeds vanaf 1990 werd in Frankrijk een vaderschapstest als bio-ethische verwerpelijk beschouwd, wanneer deze test zonder medeweten van de echtgenote in het geniep werd uitgevoerd. De wetgeving werd geÔntroduceerd dat wie stiekem vaderschapsonderzoek, entameert, met ťťn jaar gevangenisstraf of of een geldboete van 15.000 euro kan worden bestraft. Daarbij komt nog, dat binnen een rechtszaak dit illegaal verkregen DNA-bewijs geen enkele zeggingskracht heeft. De reden waarom men deze vaderschapstoets zo vroegtijdig verbood was de terechte vrees dat men daarmee een explosief onder veel huwelijken zou plaatsten. De gevolgen voor de staat ook in economische zin zouden verstrekkend en niet te overzien kunnen zijn. Lees verder..
 
Gens Nostra van maart 2010 met inschrijfformulier 'Genealogische Dag' van 29 mei
(19 mrt) Een dezer dagen ontvangt u Gens Nostra van maart 2010. Met middenin de uitnodigin g, het programma en het inschrijfformulier voor de Genealogische Dag op 29 mei 2010 in Nijmegen. Lees verder..
 
Prijsuitreiking GenealogischGoed 2009
(19 mrt) Op 17 maart zijn in het CBG in Den Haag de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de verkiezing ďBeste Genealogische Website 2009Ē. Lees verder..
 
Stichting dodenakkers vernieuwde de website
(18 mrt) Dodenakkers.nl is een vernieuwde site die mogelijk voor genealogen interessant kan zijn. Het onderdeel Begraafplaatsen is nu gesorteerd op provincie en Beroemde graven is ingedeeld op onderwerp. De onderdelen Artikelen en Oorlog zijn ook opnieuw ingedeeld en overzichtelijker gepresenteerd. Aan het onderdeel GrafpoŽzie is het nieuwsbrief-item ''Als bloemen bij het graf...'' toegevoegd, maar is ook een begin gemaakt met een verzameling historische lijk- en grafdichten. Hiermee willen we grafdichten in een bredere historische context plaatsen. Het vinden van informatie op de website is ook een stuk makkelijker geworden met een eigen zoekmachine. Deze bevindt zich rechtsboven in het scherm en in het menu Diversen. Lees verder..
 
DVD Belgisch-Limburgse gegevens
(18 mrt) De Belgische PRO-GEN- LIMBURG heeft een DVD ''Genealogie uit Limburg - 2010'' uitgebracht. Deze DVD 2010 bevat de genealogische data van: ''Genealogie uit Limburg - 2010'': http://www.pro-gen.be/dvdpglimb.htm. (Luc Klaps) Lees verder..
 
Handige kalender
(17 mrt) De heer Rijerkerk woont in Frankrijk (Le Lavandou) en is erg druk met genealogie en internet. (zie ook zijn bijdrage aan http://stamboom.ngv.nl) Op zijn website had hij een kalenderprogramma dat enige tijd geleden door hem van de website verwijderd werd. Kennelijk werd daar veel gebruik van gemaakt, want er bereikten hem vele vragen waar dat ding gebleven was. Er kwam een betere uitvoering ter beschikking en die is nu te vinden op http://www.rijerkerk.net/databank Onder het witte tekstvlak vind je 'kalender', klik daarop en de rest wijst zich vanzelf. Lees verder..
 
Het drukken van het Jubileumboek is begonnen!
(17 mrt) Het drukken bij drukkerij Veltmann in Enschede is begonnen. Zoals beloofd hierbij meerdere afbeeldingen van het drukproces.  Lees verder..
 
Grafzerken met gesproken tekst
(16 mrt) Er bestaat al lang de gewoonte om begraafplaatsen op internet te plaatsen. Men kan dan daarop vinden wie en waar iemand begraven ligt. Ook in Nederland zijn er diverse sites waar men deze informatie kan vinden. Lees verder..
 
NIEUW Transcriptie Annotitieboek der nieuwe erven 1642-1687 schepenbank-archief Blerick
(12 mrt) Transcriptie inventaris nr. 183 - schepenbank-archief Blerick. Titel: Annotitieboek der nieuwe erven 1642-1687. 1 deel. nb. achterin: schatcedul van 1688. Foto's door: Petra Martens (2009) - transcriptie door: Jos Verkroost - na-kontrole: Andreas Driessen (2010) Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke evenementen binnenkort

Workshop Zoeken en vinden
(za 10 apr - Den Haag - Koninklijke Bibliotheek)
April is de Maand van het Vinden. De KB organiseert daarom een 'workshop' en een 'speciale rondleiding', waarin u onder andere de Leeszaal van Nederland bezoekt en u een uniek kijkje krijgt achter de schermen in onze Lees verder..
 
Workshop - het gebruik van Aldfaer, voor beginners en voor gevorderden
(di 13 apr - Groningen - NGV Afd. Groningen & RHC Groninger Archieven)
De afdeling Groningen van de Nederlandse Genealogische Vereniging en het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven organiseren workshops voor het werken met een computerprogramma. Bewaar uw voorouders in uw computer! Lees verder..
 
Voorjaarsvergadering van de Werkgr. Genealogisch Onderzoek Duitsland 2010
(za 17 apr - Baarn - WGOD)
10.00 uur: Zaal open, ontvangst met koffie of thee 10.30 uur: Opening 10.35 uur: Praktische oefening in het oud-Duits schrift met de heer J. Kaldenbach. 11.15 uur: Voordracht van de heer Dr. Hans-JŲrg Volkmann over het genealogische Lees verder..
 
NGV Algemene Vergadering
(za 24 apr - Utrecht - NGV hoofdbestuur)
Vanaf 11.30 is de zaal open voor ondeling contact, ca. 12.45 is er een lunchbuffet. Belangstellende leden zijn welkom, alleen de afgevaardigden hebben stemrecht. Lees verder..
 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Landelijke cursussen binnenkort

Workshop - het gebruik van Aldfaer, voor beginners en voor gevorderden
(di 13 apr - Groningen - NGV Afd. Groningen & RHC Groninger Archieven)
De afdeling Groningen van de Nederlandse Genealogische Vereniging en het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven organiseren workshops voor het werken met een computerprogramma. Bewaar uw voorouders in uw computer! Lees verder..
 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

van Leeuwen-van Leeuwen
(01 apr) Wie kan mij meer vertellen over het gezin Gerrit van Leeuwen- Johanna van Leeuwen, geb. overl. huw Gerrit, Johanna geb Amsterdan 1748-10-03 ovl. Arnhem 1834-05-14 E.K.Kam. e-mail e.k.kam@hccnet.nl Lees verder..
 
Wolters van Lamwier
(01 apr) Op 24 januari 1749 trouwt in Amsterdam (Luthers) Lodewijk WOLTERS met Anna Sophia SEGELKEN. Lodewijk is "van Lamwier", Anna is van Oppendorf (achter OsnabrŁck). Heeft er iemand ook maar enig idee wat er met Lamwier kan zijn Lees verder..
 
Janssen Willemsen
(01 apr) Ik ben op zoek naar een Aart Janssen gehuwd met een Gerritje Willemsen (Wilms) Beiden geboren omstreeks 1740 en gehuwd voor 1761 Zn Willem Janssen geb 1757 Oosterbeek. Wie kan mij verder helpen. Ik weet niet of ze katholiek Lees verder..
 
Familie Blok te Den Haag
(31 mrt) Wie kan mij helpen aan foto's van: Abraham Arnold Blok, geb.22.09.1910 Den Haag gehuwd met Johanna Weijel, geb.15.03.1911 Enschede en hun drie kinderen Henriette Lena, Joseph Bernard Leo en Johnny Isidore Blok. Allen overleden Lees verder..
 
Van den Berg - Dammers
(31 mrt) Wie kan mij iets vertellen over het echtpaar Van den Berg, Ferdinand Christiaan (Bruinisse 12.06.1886) getrouwd op 20.02.1918 met Johanna Louise Dammers (Amsterdam 04.12.1894). Ze woonden in Amsterdam rond 1920. Ze zouden Lees verder..
 
Nieuwe publicatie over de familie Da Lutiano
(30 mrt) 'BUREN VAN DE' MEDICI. De geschiedenis van de familie DA LUTIANO in het 14e, 15e en 16e eeuwse FLORENCE' 41 bladzijden, 17 afbeeldingen, notenapparaat, register. Ä 9,95 inclusief verzendkosten meer informatie: www.genea-transcript.com Lees verder..
 
Boer(s)
(29 mrt) -Willem Boer(s) doop Cappelle op d'IJssel 9-4-1762 zoon van IJsbrand Boer(s) en Ariaantje Verbruggen. Het gezin verhuist in 1773 naar Kralingen. Volgens notariŽle akte woont hij in 1808 te IJsselmonde. Vraag: waar/wanneer Lees verder..
 
Boer(e)
(29 mrt) Neeltje Boer(e) doop Bleskensgraaf 31-7-1768 dochter van Teunis Jansz Boer en Lijsbet Adriaansze Slingeland. Ondertrouw AStormpolder 11-12-1802 met Klaas Boer(s) van Cappelle op d'Ijssel. Deze overlijdt Stormpolder 15-11-1827. Lees verder..
 
Van den Hout
(28 mrt) Ik ben op zoek naar de ouders van Jan Baptist van den Hout Geboren 15 Augustus 1761 Overleden 7 maart 1832 Wie o wie kan mij helpen ik zit vast !! Lees verder..
 
HILLEKES
(26 mrt) ik ben op zoek naar familie van D.Hillekes of hilekes gewoond hebbende in Amsterdam geb omstreeks 1874 en tevens ben ik op zoek naar amilie van J.v.Veldhuijzen geb.1849 geh. met F.Horchner geb 1848 vermoedelijk gewoond hebbende Lees verder..
 
De Clerk Duitsland
(26 mrt) Ik ben op zoek naar informatie over de familie De Clerk. We zijn met ons onderzoek nu in Duitsland terecht gekomen. Wie heeft er tips en advies hoe wij informatie uit Duitsland kunnen krijgen. Lees verder..
 
Het stopt in Nijmegen
(24 mrt) Beste leden, Wie kan mij helpen om info te krijgen van: Joannes Franciscus (Jan Frans) Ebbinkhuijsen (Ebbinckhuijsen), overleden op 6 Jun 1783, (document datum)in de Broerenkerk Nijmegen en Agnes Sophia BirkenhŲer (BerkenhŲer-BerckenhŲver), Lees verder..
 
Familie naam Vermaat, Buiserd, Kloek, Kars
(23 mrt) Ik ben op zoek naar gegevens van deze familienamen die uit de omgeving van de Vijfherenlanden en de Alblasserwaard enz komen en elkaar in het bijzonder de tak van Kars uit Leerbroek en Vermaat te Ameide. Lees verder..
 
Janssen Catherine Ubertine
(22 mrt) Wie weet iets over de familie van Mevr. C.U.Janssen, geboren in Maastricht 29 mei 1899, getrouwd met Lorenzo NODARI, geboren in Castiglione (Italie) 29 september 1902. Lees verder..
 
Gezocht:: ouders van Goozem Knol uit Leiden (x Afke Stienstra)
(21 mrt) Op 16-2-1898 trouwt te Leiden Goozem Knol, geb. 1873, onbekend waar, met Afke Stienstra, geb. 1873 te Workum. (Haar ouder zijn bekend). Wie weet waar Goozem geboren is en hoe zijn ouders heten? Alvast vriendelijk bedankt Lees verder..
 
Maria Mathilde Beltz
(19 mrt) Geboorteplaats Stockerda (D) geb. 30-01-1910 overleden Leusden op 14-10-2002. Haar partner was Dirk van Voorthuizen. Wie heeft van deze personen meer gegevens etc. Lees verder..
 
Blija en Hogebeintum in Friesland
(19 mrt) Vandaag de eerste 1500 foto's geplaatst van dit Kerkarchief zoals Doop, Trouw, Lidmatenboeken, Diaconierekeni ngen http://altijdstrijdvaardig.nl Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland met 159.035 familienamen, Lees verder..
 
Tallechien de Groot
(18 mrt) Wie heeft er gegevens over Tallechien de Groot uit Midwolda,ze heeft op 16-05-1846 een dochter gekregen,genaamd Tallechien,het kind is aangegeven door Reinder Siewerts Toorn,is hij de vader van Tallechien? Reinder was in Lees verder..
 
Familie Schmaal en/of Giezen
(18 mrt) Geachte dames en heren, Graag uw aandacht voor het volgende: ik zoek informatie over het huwelijk van Cornelis de Vries en Klaassien Schmaal. Zij trouwden in 1895 in Groningen Klaassien was eerder getrouwd met Gieze Giezen. Lees verder..
 
Regina Heins of Regina Ments Stein
(18 mrt) Beste mensen, Wie kan me iets meer vertellen over Regina Heins of Regina Ments Stein uit (omgeving) Leeuwarden? Via de moederlijn stam ik van haar af. Ik ben namelijk bezig met een moeder-stamboom, erg leuk. Regina was Lees verder..
 
Wie kan SCAN bezorgen uit tijdschriften ONS (GENEALOGISCH) ERFGOED?
(17 mrt) Graag scan van volgende artikels, niet beschikbaar in BelgiŽ: - ONS ERFGOED (mei 2006, p. 104-105): digitaal fotograferen in archieven en verwante instellingen; - ONS GENEALOGISCH ERFGOED (sept/okt. 2008, p. 180-185): DNA Lees verder..
 
Harmanna Johanna Looden
(16 mrt) Geache dames en heren, Mijn overgrootmoeder, Harmanna Johanna Looden, geboren 18-9-1885 te Emmen verloor haar moeder op 8-jarige leeftijd. Ik kan nergens vinden waar ze haar jeugd doorbracht. Haar moeder, Jantje Looden, Lees verder..
 
Maria Margaretha Fochem te Duitsland gezocht
(14 mrt) Wie kan mij helpen? Ik ben op zoek naar gegevens van mijn grootmoeder: Maria Margaretha Fochem, geb. 13-01-1889 te ?? wel in Duitsland.Volgens het Landesarchiv, afd.Rheinland te Bruhl, heeft zij in deze streek gewoond met Lees verder..
 
Fam. Nijborg-Kuipers in Chili
(14 mrt) Vlgs Drenlias emigranten zou de fam. Nijborg-Kuipers in nov. 1896 geŽmigreerd zijn naar Chili, Noord Amerika. Is er ieman die meer weet van deze familie. Pieter is geboren in Zuidlaren, Jantien in Annen. Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente publicaties van leden

Geschiedenis van de Familie de Wilde/Dubbe
(26 mrt) De publicatie is te lezen op de website www.genealogica.nl . Het boek( 161 blz.) is te koop bij de Oudheidkundige Kring Voorst. Op dinsdag en woensdag telefonisch te bereiken op tel. 0571 277090 ( van 9.00-16.00 uur) of via Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2010 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257

Last updated 2.4.2010