NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2010 - 04

vrijdag 12 maart 2010

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Landelijke cursussen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

Beste lezers,

In deze nieuwsbrief nummer 04 van 2010 historische info over Ampt Epe, de betrouwbaarste bank, oud archief Linschoten, joods Rotterdam en de rubriek 'Wist u dat'.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

======

Ampt Epe digitaliseert archieven

EPE - Op de website van de historische vereniging Ampt Epe (voor Emst, Epe, Oene en Vaassen) zijn weer nieuwe archiefbronnen digitaal in te zien. Dankzij webmaster Ruud Labberton kunnen de inwoners de gemeente Epe kennis nemen van de koopakten en resolutieboeken van het voormalig klooster Nazareth in Oene (15e-18e eeuw), uittreksels uit het notulenboek gemeenteraad Epe (1818-1842) en akten uit het huisarchief kasteel Cannenburg (1402-1870).
Er is al veel te vinden op de site van de vereniging, maar met de uitbreiding is er voor elk wat wils. Is uw boerderij bezit geweest van de Cannenburg of het klooster? Hoe zat het vroeger met de scholen? Waren er al vroedvrouwen in de 19e eeuw? Die vragen kunt u beantwoorden na het raadplegen van de nieuwe webpagina's. Zo telde de bevolking in 1818 4086 personen en werd in 1830 het verstrekken van brandstof en levensmiddelen in de winter aan minder gegoede ingezetenen ad hoc geregeld. Toen in 1659 de molen van het klooster in Oene werd verkocht bleek de nieuwe eigenaar een kat in de zak te hebben gekocht, want er waren allemaal hypotheken op het gebouw gevestigd. Hij claimde dan ook schadeloosstelling. Wist u dat er ooit een herenhuis in het Vossenbroek bij Emst stond? In 1818 was het compleet met een tuinhuis aan de Grift te koop voor 8000 gulden. En in 1833 pachtte G. van den Eekte het gelijknamige bouwland De Eekte bij Vaassen voor 6 jaar, maar moest wel beloven het boekweit wat hij ging verbouwen op de markt van Deventer te verkopen. Interessante weetjes over onze omgeving en onze voorouders.
Het is allemaal te vinden op: www.ampt-epe.nl onder Historie.
Bron: www.veluweland.nl

======

Oud-archief Linschoten optimaal ontsloten door inventaris

De onlangs gepubliceerde inventaris van het oud-archief van de gerechten die in het verleden onder Linschoten vielen, betekent een enorme verbetering van de toegankelijkheid van dit archief. De inventaris kwam tot stand bij het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden.
De inventaris bevat naast een heldere beschrijving van alle onderdelen van het oud archief ook een gedetailleerde inleiding waarin uit de doeken wordt gedaan hoe het plaatselijke bestuur in de diverse gerechten geregeld was.
Met de 150 pagina's tellende inventaris wordt het oud-archief van Linschoten optimaal ontsloten voor mensen die onderzoek willen doen naar de geschiedenis van de gerechten Linschoten, Mastwijk, Achthoven, Heeswijk, Polanen en Cattenbroek in de periode 1560 tot en met 1813.
Omdat het oud-archief dat met de inventaris toegankelijk wordt gemaakt zeer waardevol is, is de inventaris voor de lokale geschiedschrijving van grote betekenis. Het oud-archief van Linschoten is voor iedereen in te zien bij het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard in Woerden.
Bron: www.montfoort.nl/

======

's Werelds betrouwbaarste bank was Nederlands

Wie z'n geld op een bank zet, schenkt die bank z'n vertrouwen. Zonder dat vertrouwen zijn banken nergens. Eeuwenlang stond de meest betrouwbare bank ter wereld in Nederland: de Amsterdamse Wisselbank.
In de Middeleeuwen was de waarde van het geld afhankelijk van de hoeveelheid zilver of goud die er in zat. Maar daar kon mee worden gesjoemeld: de samenstelling kon worden aangepast, of er werd met het gewicht geknoeid. Zo verdienden geldwisselaars een extra zakcentje.


De Amsterdamse Wisselbank op een schilderij van Saenredam uit 1657.

Die 'valsemunterij' was lastig voor handelaars, omdat je nooit wist of je voldoende betaald kreeg. Daarnaast ontstonden in de zestiende eeuw veel soorten geld: ieder gewest muntte zijn eigen geld, maar niet overal waren de kwaliteitseisen even hoog. De onzekerheid over de werkelijke waarde van het geld was schadelijk voor de export van Nederlandse producten.
Het stadsbestuur van Amsterdam greep daarom begin zeventiende eeuw in: in 1609 werden geldwisselaars die met onbetrouwbare munten handelden de stad uitgezet, en in datzelfde jaar richtte het stadsbestuur de Amsterdamse Wisselbank op.
De Wisselbank nam alleen volwaardige munten aan en keerde alleen volwaardige munten uit. De wisselbrieven (een soort cheques) van de Amsterdamse bank waarmee koopmannen handel dreven waren zo altijd gedekt door 'goed geld'. Door die betrouwbaarheid groeide de bank in korte tijd uit tot de grootste bank ter wereld. Ook buitenlandse koopmannen sloten onderling deals met Amsterdamse waardepapieren.
De reputatie van de veiligste bank ter wereld duurde bijna twee eeuwen. Eind achttiende eeuw luidden ongedekte leningen het einde van de bank in, die in 1820 definitief haar deuren sloot. Het vertrouwen was geschonden.
Bron: www.anno.nl/

======

JOODS ROTTERDAM
Genealogisch tijdschrift voor joods Rotterdam en omgeving

Na jarenlang onderzoek naar de Rotterdamse joodse gemeenschap en de joodse Rotterdammers die daarvan deel uitmaakten, hebben wij besloten de gevonden gegevens te publiceren in een tijdschrift dat, om te beginnen in het eerste kwartaal van 2010, vier keer per jaar zal verschijnen. Joods Rotterdam staat niet alleen boordevol genealogische informatie; het biedt de lezer bovendien een vragenrubriek waarin u vragen over uw genealogisch onderzoek kunt stellen. Die worden dan zoveel mogelijk het volgende kwartaal door lezers of door de redactie beantwoord. Op de pagina 'archief' vindt u de indexen op ons tijdschrift en bronnen over Joods Rotterdam, zoals het volledige besnijdenisregister van 1737 tot en met 1811.

Rond 1610 vestigden de eerste joden zich in Rotterdam. In eerste instantie was het een kleine gemeenschap van veelal Sefardische ofwel Portugese Joden. Rond 1650 vestigen zich de eerste Askenazische ofwel Hoogduitse Joden zich in Rotterdam. De publicaties in ons tijdschrift behandelen de periode van ongeveer 1610 tot halverwege de negentiende eeuw.
www.joodsrotterdam.nl/

======

Wist u dat

Voor joods stamboomonderzoek is er naast de bekende websites: www.yadvashem.org/wps/portal/IY_HON_Entrance
www.ogs.nl/
www.joodsmonument.nl/index.php
www.dutchjewry.org/
ook nog de website van Max van Dam, www.maxvandam.info/

Deze site bevat genealogische gegevens van ruim 66.000 personen die betrekking hebben op Nederlands Joodse families, die zijn verzameld door Bertha en Max van Dam. Dit bestand bevat ruim 30 afzonderlijke stambomen. Deze stambomen hebben de karakteristiek, dat de voorouders van bijna al deze families al vóór 1800 in Nederland woonachtig waren. Een andere karakteristiek is helaas, dat grote delen van deze families in de jaren 1940 -1945 zijn vermoord.

======

Een corduaanmaker was een bewerker van Spaans leer en een henker was een beul.

======

De Groene Hart Archieven is een samenwerkingsverband van de streekarchieven Midden-Holland (Gouda) en Rijnlands Midden (Alphen a/d Rijn). Op de geheel vernieuwde website www.groenehartarchieven.nl/ kunt u alle (historische) informatie vinden over deze regio.

======

Plaatsengids.nl: het gemak dient de mens! www.plaatsengids.nl is anno 2010, door het continue aanvullen, aan het uitgroeien tot dé online encyclopedie met gedegen informatie over alle 6.000 Nederlandse plaatsen. Met name over topografie, cultuurhistorie, bezienswaardigheden, ruimtelijke ordening en recreatiemogelijkheden. Inclusief verwijzingen naar wat er elders op het internet of in literatuur al over te vinden is. Overzichtelijk op één site bij elkaar. Dankzij Plaatsengids.nl hoeft u zelf niet de duizenden sites en boeken waar iets over deze thema's te vinden is, af te zoeken. Dat hebben wij al voor u gedaan. Dus dat bespaart u veel tijd en energie.

======

In oktober 2007 vroeg Alex Jungman, die tijdens zijn VUT een studie geschiedenis in Leiden had voltooid, aan André van der Veen samen een 'historische club' voor Halfweg op te richten. Op 3 oktober 2007 hielden zij samen de eerste vergadering. Al snel breidde de werkgroep zich uit ruim tien actieve leden.
Op 31 juli 2008 werd de Stichting Historisch Halfweg opgericht. De stichting wil onder andere:
'Het met plezier in kaart brengen en in brede kring openbaar maken van de geschiedenis van Halfweg en omstreken'.
Nou dat is aardig gelukt, kijkt u maar eens op: www.historischhalfweg.nl/


De webredactie.

  terug naar top

Landelijk nieuws

Uitbreiding informatie over de bewoners van de armengestichten in Veenhuizen en de Ommers
(12 mrt) Op http://www.drenlias.nl, de genealogische database van het Drents Archief, is nu nog meer informatie te vinden over de bewoners van de armengestichten in Veenhuizen en de Ommerschans. Bezoekers van de site kunnen direct achterhalen of een bewoner een weeskind was, een gezinslid van een militair veteraan, een ambtenaar, een strafkolonist of misschien behoorde tot een van de andere bevolkingscategorieën. Lees verder..
 
DNA-BEPALINGEN ZIJN PAS ECHT ZINVOL IN COMBINATIE MET GEDEGEN KLASSIEK GENEALOGISCH ARCHIEFONDERZOEK
(11 mrt) De genetische genealogie als tool bij het genealogisch onderzoek wint iedere dag aan betekenis. Zes jaar geleden is een wetenschappelijk tijdschrift opgericht waarin diepgravende artikelen over dit onderwerp verschijnen. Het niveau van dit blad is zeer hoog, omdat men niet schuwt complexe wetenschappelijke onderwerpen uit te diepen. Voor de gewone genealoog is dit tijdschrift te moeilijk en bovendien niet geheel relevant om dat er laboratorium technische zaken worden besproken. Een uitzondering vormde het artikel van Pomeroy (J genetic genealogy; herfst 2009) waarin de betekenis van DNA-onderzoek voor het individuele genealogische onderzoek aan de hand van concrete voorbeelden wordt toegelicht. De stelling van de auteur is dat zonder gedegen archief onderzoek de betekenis van DNA-bepalingen maar een betrekkelijke waarde heeft. Vooral de interpretatie van de DNA gegevens is, met aanvullende gewone genealogische gegevens, veel gemakkelijker en meer vraaggericht. Lees verder..
 
Het drukken van het Jubileumboek begonnen!
(10 mrt) Het drukken bij drukkerij Veltmann in Enschede is begonnen. Hieronder staat een afbeelding van één van de schutbladen. Binnenkort zullen er meerdere afbeeldingen van het drukproces op onze website worden opgenomen.  Lees verder..
 
Presentatie van uniek boek( 1906-1930) over zakenman en wereldreiziger Andries Nielen op zo.28 maart
(10 mrt) Andries Nielen werd in 1850 geboren in het Brabantse Haps, emigreerde in 1867 naar Amerika en overleed in 1940 in Cincinnati, Ohio. De presentatie van het boek zal plaatsvinden op zondag 28 maart 2010 in zaal De Posthoorn, Kerkstraat 6 , 5443 AB HAPS Aanvang: 14.30 uur. Heeft u belangstelling voor deze uitgave dan kunt u deze bij voorintekening tot 28 maart 2010 bestellen door € 24,50 (afgehaald) of € 32,50 (bij toezending), over te maken op rekeningnr.: 13.43.29.112, t.n.v. Historische Kring Land van Cuijk, p/a. Kruishout 30, 5431 CR Cuijk. Met vermelding 'boek Nielen' en uw naam en adres. Bestelde boeken kunnen op 28 maart (tijdens de presentatie) in de zaal worden afgehaald. Voor de locatie te Haps, zie: http://www.posthoorn-haps.nl Lees verder..
 
BHIC zet index bevolkingsregisters online
(07 mrt) Het BHIC, Brabants Historisch Informatie Centrum, voorheen het rijksarchief in Den Bosch, heeft de index van vrijwel alle bevolkingsregisters online gezet ! Lees verder..
 
Koninklijke Bibliotheek nu 7 dagen per week open
(05 mrt) De nieuwe openingstijden van de KB zijn: Maandag en vrijdag: 10.00 - 18.00, Dinsdag t/m donderdag: 10.00 - 20.00, Zaterdag en zondag: 10.00 - 16.00 Tevens speciale acties in maart & april. Lees verder..
 
Audax Textielmuseum Tilburg opent vernieuwde bibliotheek.
(05 mrt) Het Tilburgse Textielmuseum heeft begin maart 2010 de grootste in textiel gespecialiseerde bibliotheek van Nederland compleet vernieuwd. De bibliotheek is gratis toegankelijk voor iedereen die geďnteresseerd is in textiel en de geschiedenis van de textielindustrie. Lees verder..
 
Archieven gemeente Boxtel naar BHIC in Den Bosch
(05 mrt) Na woensdag 10 maart 2010 verplaatst de gemeente Boxtel de dorps- en gemeentearchieven van Boxtel en Liempde naar het BHIC, locatie Den Bosch. Dat geldt ook voor alle overige collecties die het gemeente-archief heeft bewaard. Lees verder..
 
SOMS IS HET ONGELOFELIJKE WERKELIJKHEID: DE GENEALOGIE VAN MICHELLE LAVAUGHN OBAMA-ROBINSON,
(04 mrt) De verkiezing van de president Barack Obama was al genealogisch een wonder. Hij is immers de kleinzoon van arme Kenyaanse boeren behorende tot de Waluo's in west Kenya. De genealogie van zijn echtgenote is echter nog veel bijzonderder. Het onwaarschijnlijke is bij haar werkelijkheid geworden, in 5 generaties van slavin tot presidentsvrouw. Lees verder..
 
BHIC (Brabant) zet index Bevolkingsregisters van al zijn gemeenten online !
(04 mrt) Vanaf nu ( 4 maart 2010 ) biedt het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) online vrijwel alle indexen aan van het bevolkingsregister (en gezinskaarten) van de plaatsen die de huidige gemeenten van zijn werkgebied vormen. Lees verder..
 
BHIC ZET INDEX BEVOLKINGSREGISTERS VAN AL ZIJN GEMEENTEN ONLINE!
(04 mrt) Vanaf nu biedt het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) online vrijwel alle indexen aan van het bevolkingsregister (en gezinskaarten) van de voormalige dorpen die de huidige gemeenten van zijn werkgebied vormen. Belangstellenden kunnen via de index eenvoudig op naam zoeken, dwars door alle bestanden heen. Zij kunnen direct (tegen betaling) een scan bestellen van bladen waarop een gevonden voorouder is vermeld. Op initiatief van de Kring van Archivarissen in Noord-Brabant, een koepelorganisatie voor historische centra, heeft de Provincie in Noord-Brabant geld toegekend om het digitaliseren van de bevolkingsregisters brabantbreed mogelijk te maken. Het BHIC heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt. Lees verder..
 
Uitbreiding notariële akten van Kampen
(02 mrt) De notariële akten van Kampen http://www.kampennotarieel.nl zijn uitgebreid met de jaren 1842 t/m 1844 van notaris F. Rambonnet. Hierna gaat dhr. Alink beginnen aan de Recognitiën uit het Rechterlijk Archief 1797 - 1810 Lees verder..
 
Genealogie als kritiek
(02 mrt) Voor de denkers onder ons. Rudi Visker, hoogleraar hedendaagse wijsbegeerte aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven, heeft een boek geschreven over de filosoof Michel Foucault met als titel: "Genealogie als kritiek". Het boek is 272 pagina's dik en is uitgegeven bij uitgeverij Vantilt (E-mail: info@vantilt.nl); Prijs: €24,95. Website: http://vantilt.nl Lees verder..
 
Koninklijke Bibliotheek is vanaf nu (2 maart 2010) zeven dagen per week geopend!
(02 mrt) Voor het eerst in haar geschiedenis opent de Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland, elke dag van de week - dus ook op zondag - haar deuren. De KB geeft daarmee haar missie – om mensen en informatie samen te brengen – een extra invulling. Studenten, onderzoekers, en iedereen die geďnteresseerd is in de geschiedenis, cultuur en samenleving van Nederland, zijn elke dag van de week van harte welkom. In de bibliotheek, aan de Prins Willem-Alexanderhof 5 in Den Haag, maar natuurlijk ook online. Lees verder..
 
Beste genealogische internetpublicaties van 2009 gekozen
(01 mrt) Vandaag zijn de winnaars (http://verkiezing.genealogieonline.nl) in de Genealogisch Goed verkiezing bekend gemaakt. Het publiek vond Het Groene Graf van Eric van der Ent de beste genealogische internetpublicatie. Een deskundige jury verkoos uit alle genomineerde publicaties de website van Stichting Familiearchief De Clercq als beste. Genealogisch Goed is een initiatief van Bob Coret van Genealogie Online, in samenwerking met het Brabants Historisch Informatie Centrum, het Centraal Bureau voor Genealogie, HCC!Genealogie, het Nationaal Archief, de Nederlandse Genealogische Vereniging en het Regionaal Archief Tilburg. Over het doel van Genealogisch Goed zegt jurylid Albert Hoekstra: "Een goed voorbeeld doet hopelijk volgen. We zien graag genealogische publicaties van kwaliteit op Internet, met enige vorm van redactie, met de juiste context en gebruik van bronvermeldingen." Via http://verkiezing.genealogieonline.nl/ werden 77 genealogische internetpublicaties Lees verder..
 
Weer een deel van het bevolkingsregister Zutphen digitaal
(23 feb) Het Regionaal Archief Zutphen heeft een deel van het Zutphense bevolkingsregister gedigitaliseerd. Aan de scans van de pagina’s is een index gekoppeld, zodat alle inwoners van de gemeente tussen 1842 en 1861 terug te vinden zijn. De periode 1922-1939 was al digitaal toegankelijk via de website http://www.regionaalarchiefzutphen.nl. Lees verder..
 
Expositie "Woord en Wapen" - in dienst van de Nassaus.
(22 feb) Deze expositie in de Grote Kerk van Breda is te zien t/m 18 april 2010. "In de lucht: 277 gereconstrueerde wapenborden. Op de grond: 220 digitaal ontsloten grafmonumenten. Verder: 170 unieke museumstukken én het verhaal over 22 geestelijke en militaire dienaren van de Oranje-Nassaus http://www.grotekerkbreda.nl/woord_en_wapen.php Lees verder..
 
Site van Ons Erfgoed kreeg nieuwe opmaak
(19 feb) De genealogische site van Ons Erfgoed kreeg nieuwe opmaak. Naast globale genealogisch info, kunt U daar ook alles over oude beroepen vinden. Veel van deze gegevens verschenen in vroegere ONS-ERFGOED jaargangen. Zie: http://www.onserfgoed.com Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke evenementen binnenkort

GensData Pro gebruikersdag
(za 20 mrt - Jaarbeurs – Utrecht - Werkgroep GensDataPro gebruikersdag o.l.v. Wim Timmerman)
NGV GensData Pro gebruikersdag Op deze pagina kunt u alles lezen over de GensData Pro gebruikersdag die de NGV organiseert. Doel Het doel van deze dag is om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met Lees verder..
 
Hoe verder met uw familiearchief + afd.ledenvergadering
(za 27 mrt - Hilversum - NGV afdeling familieorganisaties)
10.30 uur zaal open, bestellen lunch 11.00 uur welkom 11.10 uur lezing door dhr. Jan Schuit 12.00 uur lunch 13.00 uur lezing door dhr. Jim Evelein 14.30 uur pauze 14.50 uur aanvang voorjaarsledenvergadering nadere informatie Lees verder..
 
Voorjaars-ledenvergadering NGV afdeling Twente
(za 10 apr - Borne - NGV afd. Twente)
Voor de agenda zie daarvoor TG 1-2010. Lees verder..
 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Landelijke cursussen binnenkort

Workshop 'Stamboomonderzoek voor beginners'
(ma 22 mrt - Den Haag - CBG)
Hebt u altijd al graag willen weten waar uw voorouders vandaan kwamen, hoe zij hun brood verdienden en hoe hun leefomstandigheden waren? Deze workshop helpt u de eerste stappen te zetten in de wereld van archieven, burgerlijke Lees verder..
 
HAZA-21 en Haza-Data
(wo 31 mrt - Zwijndrecht - Telapas software)
De cursussen duren 5 dagdelen, naar keuze's middags of 's avonds. Het aantal cursisten wordt beperkt gehouden, zodat er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen zal zijn. Als u een laptop computer kunt meenemen, Lees verder..
 
HAZA-21 en Haza-Data
(wo 31 mrt - Oss - Telapas software)
Deze cursus is bedoeld voor zowel beginnende als meer ervaren gebruikers van Haza-21. De praktijk leert dat ook de mensen die het programma al langer gebruiken, toch nog veel hen onbekende mogelijkheden zullen ontdekken. Lees verder..
 
Oral History
(wo 31 mrt - Delft - Erfgoedhuis Zuid-Holland)
Na een korte inleiding over Oral History als onderzoeksmethode, krijgt u een aantal vaardigheden aangereikt voor het doen van een Oral History project. U leert wat er komt kijken bij het verantwoord opzetten, doorlopen en Lees verder..
 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

Hendrik Smeenk/Smeink geboren Steenderen of Warnsveld rond 1750
(10 mrt) Ik ben op zoek naar de ouders van Hendrik Smeenk(Smeink) die geboren is omstreeks 1751 in Steenderen of Warnsveld, hij komt in beide kerkboeken voor. Het lijkt er op dat hij in Steenderen is geboren (komt voor in de lidmaten Lees verder..
 
Overlijden en trouwen Jan Rutten sr. en jr.
(10 mrt) Is er iemand die mij kan informeren over de overlijdensdatum en -plaats van: Jan Rutten, geboren 11 maart 1728 te Helden. Echtgenoot/weduwnaar van Maria Engelen. Jan Rutten, geboren 13 mei 1782 te Helden.Zoon van Jan Rutten Lees verder..
 
SS Roepat juli 1920 naar Ned. Indie
(07 mrt) Ariaan Mars ging juli 1920 in Amsterdam aan boord van de SS Roepat op weg naar Ned. Indie. Samen met een aantal jonge mannen. Ik heb foto's o.a. een groepsfoto wie kan mij mee over deze mannen en opa Ariaan Mars vertellen Lees verder..
 
Aantekeningen archief in Antwerpen, wie kan mij helpen
(07 mrt) Wie kan mij vertellen wat er bij deze aantekening te vinden is raa/gabh-ev.inv.28 Adriaan Adriaanse v/d Voort naar een erfdeling voor de kinderen foli 299.ev foli 338.in de betreffende stukken staat info van de fam. Smolders Lees verder..
 
Henning
(06 mrt) Johannes HENNING en Anna Christina RüTTINGER(IN) krijgen omstreeks 1750 kinderen in Bergen op Zoom. Daaruit de gehele R.K.tak HENNING. Het betreft waarschijnlijk een soldatenhuwelijk. Wie kan hier iets meer over zeggen? Waar Lees verder..
 
Van Genderen te Suriname
(05 mrt) In Suriname komt de naam Van Genderen veel voor. Is er een relatie van hun voorgeslacht met mijn oud-oud etc, oom Jan van Genderen, plantagehouder te Demerary (Brits Guyana)van 1794-1816 en diens zoon Herman van Genderen, Lees verder..
 
Jan de Nijs gelegerd bij Amersfoort in1775
(03 mrt) Ik ben al een aantal jaren met de stamboom van de familie de Nijs bezig en ben geeindigd in Amersfoort in 1775 waar Jan de Nijs als soldaat gelegerd was bij de Inf.Rgt.672b. Hij is in ondertrouw gegaan op 10-6-1778 te Amersfoort Lees verder..
 
Familie Bosch Nijmegen / Culemborg / Cuijck
(02 mrt) Ik ben op zoek naar de voorouders van Bartholomeus Bosch X Apollonia Puts. Theodorus, Johannes , Jacob(us) Geertruida, Cornelis en Wilhelmus zijn namen die steeds terugkeren. Alleen ik kan de connectie niet maken wat ze van Lees verder..
 
Overlijdensplaats en -datum van Marrigje Vuijk
(02 mrt) Ik ben al heel lang op zoek naar de overlijdensdatum en –plaats van Marrigje Vuijk. Maar ik kan deze nergens vinden in de diverse archieven. Wie kan mij helpen? De volgende gegeven van Marrigje Vuijk heb ik gevonden: Marrigje Lees verder..
 
Voorouders Hendrick Jansz. van Rijt gezocht
(01 mrt) Hendrick Jansz. van Rijt [50], ovl. te Heinenoord op 11 dec 1797. tr. (1) [1985] te Heinenoord op 12 dec 1745 met Johanna Gijsberts van Peursum [3939]. BRONNEN: Hendrick Jansz. van Rijt [50] en Johanna Gijsberts van Peursum Lees verder..
 
Johannes hermans en Adriana de Vries (Amsterdam)
(28 feb) Ben opzoek naar gegevens en de ouders van Johannes Hermans en Adriana de Vries. Tot nu toe zijn alleen de kinderen bekend. Anna Maria Hermans Ged 25-11-1795 A,dam Johannes Hermans Ged 07-12-1797 A,dam Gertrudis Lees verder..
 
Bert van Blokhoven
(28 feb) Hallo, Ik zoek Bert van Blokhoven of familie van Bert die met mijn vader Wim Janssen in Indonesie heeft gediend. Bert was in juli 1949 al weer terug. Zijn adres was toen; Soeterbeeksestraat 6 in Eindhoven. Lees verder..
 
Johannes Willems en Cornelia Pieterse (Amsterdam)
(28 feb) Ben op zoek naar gegevens van Johannes Willems Geb circa 1800 A.dam, Huwde met Cornelia pieterse Geb 04-05-1800 te A,dam. Kinderen Cornelis Willems Geb 19-10-1821 A,dam. Grietje Willems Geb 27-06-1823 A,dam. Elsje Willems Lees verder..
 
Ds Atzo Claeses Nicolai en zijn nageslacht
(28 feb) Het nageslacht van Atzo Nicolai is in de vorm van een parenteel van vijf generaties beschreven door Reid van der Ley in het Genealogysk Jierboek 2000, blz. 49-80. De afkomst van Atzo Nicolai is, in de vorm van een kwartierstaat, Lees verder..
 
Fam Meijers
(26 feb) Voor mijn schoonzuster ben ik op haar verzoek bezig met haar kwartierstaat. Daarin ook Hendrik Meijers gehuwd in 1893 te Hazerswoude met Gijsje Bogaards. De voorouders komen uit Oud Loosdrecht en de nakomelingen uit Noordwijk. Lees verder..
 
Familie VERMEER X Almari (Amsterdam-Curacao)
(25 feb) Ik ben op zoek naar familieleden (verwanten) van het gezin Reijer Hendrik Vermeer, geb. 25-5-1797 te Amsterdam, beroep: matroos, zeeman, zn.v. Peter Vermeer & Maria Groots, gehuwd te Amsterdam op 12-12-1827, met Maria Willemina Lees verder..
 
Ik zoek gegevens van Johannes Hubertus Wink.
(25 feb) Ik zoek gegevens van Johannes Hubertus Wink. Hij woonde aan de Vijsselstraat 72 te Amsterdam. Verder geen gegevens, over hem in het archief van Amsterdam bekend. In Amsterdam ging hij failliet met zijn winkelfiliaal aan de Lees verder..
 
Van der Grijspaarde
(25 feb) In november 2009 ben ik per mail benaderd door dhr Bram de Muynck in reactie op mijn prikbordmelding inz. Van der Grijspaarde. Helaas werkt uw mailadres niet (meer). Zou u contact met mij op willen nemen? Lees verder..
 
Historische kaarten onder XP
(24 feb) Wie weet hoe ik de historische kaarten die vele jaren geleden via de NGV op CD aangeschaft konden worden onder Windows XP kan openen? de extensie is.kpx Alvast mijn dank voor een antwoord, ook als het negatief zou zijn. Wil Lees verder..
 
Michielszoon
(23 feb) Hallo ik zoek infoermatie van Jan Paulus Michielszoon. geboren in Antwerpen in 1677. hij huwde in Tilburg op 22-12-1696 met Cornelia Elis Theunissen. met dank Elza Lees verder..
 
Kwartierstaat en genealogie familie Deen Groningen
(23 feb) Ik heb op http een kwartierstaat van onze dochters en een genealogie van de familie Deen uit Kolham/Hoogezand/Sappemeer geplaatst. zie : http://jacdeen.woelmuis.nl Lees verder..
 
Elemans
(22 feb) de familielijnen Elemans, afkomstig uit de omgeving Ravenstein, resp. uit de omgeving Raamsdonk hebben zo te zien geen gemeenschappelijke voorouder. Of toch wel? Wie kan mij hierbij helpen? (site http://sites.google.com/site/stamboomelemans) Lees verder..
 
Familie Vleeschouwer
(21 feb) Wie heeft informatie over de voorouders en huwelijk van Jan Francies Vleeschouwer met Maria de Rijk. Zij hebben 1 zoon: Hippolitus Vleeschouwer, geboren 5 februari 1852 te Bosch Kapelle, overleden voor 1952. Lees verder..
 
Relatie Koordes - Gordijn
(21 feb) Wie kan mij informatie verstrekken over de relatie Margaretha Koordes (geboren Leiden 1885 - overleden Leiden 1925) met Balthasar Gordijn (geboren Venlo 1870 - overleden Beverwijk 1957)? Lees verder..
 
Gezocht nakomelingen van Jacob Azn van Netten
(20 feb) Ik ben op zoek naar nakomelingen en informatie van Jacob van Netten geboren in Heeg (Fr.)overleden te Rotterdam ongeveer 1945.Woonde o.a. Tidemastraat te Rotterdam Begraven mogelijk begraafplaats Crooswijk. D.van Netten Lees verder..
 
Gezocht (voor)ouders van Harmen Verbeek (SlotenNH)
(20 feb) Al jaren ben ik op zoek naar de (voor)ouders van Harmen Verbeek Harmen is geboren tussen 1768 en 1771, hij is 28-11-1833 te Sloten NH overleden. Hij was getrouwd met Gijsbertje van Beem 1778-1835 Wie kan mij verder helpen Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente publicaties van leden

http://members.quicknet.nl/johnvanopbergen/
(02 mrt) Onderzoek sinds 1984 3en nog steeds in .onderzoek. Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2010 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257

Last updated 12.3.2010