NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2010 - 02

vrijdag 29 januari 2010

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Landelijke cursussen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten


Nieuws van de redactie

Beste lezers,

In deze nieuwsbrief nummer 02 van 2010 een belangrijke oproep voor vrijwilligers, de NGV 'Y-DNA database', de geschiedenis van Enkhuizen, pokken en de rubriek 'Wist u dat'.

Over de GDP gebruikersdag kunt u meer lezen bij "Landelijk Nieuws".

Wij wensen u weer veel leesplezier.

======

Vrijwiligers gezocht

Sinds enige tijd zijn we als NGV in overleg met de beheerders van de website Akevoth voor Joodse genealogie, (http://www.akevoth.org/family_tree/family_tree.htm). Dit overleg betreft de mogelijke overheveling van zowel het technisch als het functioneel beheer van deze website naar de NGV. De website bevat met meer dan 230.000 pagina's, een enorme hoeveelheid informatie. Het technisch beheer in html en PHP is dus veelomvattend, zeker omdat de website thans vernieuwd wordt. Maar ook het functioneel beheer, tekstueel onderhoud en aanvulling, afhandeling van vragen en verzoeken, vraagt de nodige kennis. De eventuele overname van de website is gepland over een periode van ongeveer vier jaar want het moet stapsgewijs en serieus gebeuren. Een project van indrukwekkende omvang!

Wat wij zoeken zijn minimaal vijf vrijwilligers die zich interesseren of belangstelling hebben voor Joodse genealogie en die, vanwege de gestelde vragen, ook bereid zijn om kennis te nemen van de Joodse cultuur. Een groot deel van de vragen die per e-mail worden ontvangen, komt uit het buitenland en moet in het Engels beantwoord worden. Ook de website bevat veel Engels, redelijke beheersing van de Engelse taal is dus noodzaak. Om de vragen en verzoeken per e-mail te kunnen beantwoorden is niet alleen een gedegen kennis nodig van wat de website aan informatie heeft te bieden, maar ook van andere externe bronnen zoals Genlias, Holocaust sites, Westerbork, etc. Voor het begrijpen van de informatie op de website is kennis nodig van het Jodendom, hun feestdagen en tradities, de Joodse levenscyclus (geboorte, besnijdenis, Bar Mitsvah, choepa, overlijden en begraven), Joodse riten en symbolen etc. Daarnaast vormt het eerder genoemde technisch beheer een substantieel deel van de werkzaamheden.

Al deze kennis zal worden bijgebracht in lezingen en cursussen die zullen worden gegeven door de huidige beheerders van de website. Ook blijven zij het hele traject onbeperkt beschikbaar om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. We beseffen terdege dat we dit alleen maar kunnen overnemen als er serieuze en betrokken vrijwilligers zijn die deze monsterklus willen oppakken en zich voor tenminste vier jaar hieraan willen binden. Anders is de investering in opleiding en begeleiding nutteloos. Reacties zijn dus meer dan welkom maar bedenk voor uzelf of u deze lange periode beschikbaar kunt zijn en bereid bent om, zeker in de beginfase, een behoorlijke hoeveelheid vrije tijd op te offeren.

U kunt uw vragen en reacties sturen naar de secretaris van de NGV dhr. M. Krooswijk (e-mail: secretaris@ngv.nl ) bij voorkeur vóór 1 maart.

======

De NGV 'Y-DNA database'

Voor genealogen al geen nieuwtje meer is het doen van genealogisch onderzoek met behulp van Y-chromosoom onderzoek. Ook de NGV is hier sinds kort actief en heeft een Y-DNA database in het leven geroepen. U vindt daar meer over op de "Actueel" pagina van de NGV-site bijna boven in het linker menu onder de knop "Genetische Genealogie".
Omdat deze database nuttiger wordt als er meer deelnemers hun Y-DNA gegevens hierin onder brengen wordt iedereen opgeroepen zijn gegevens in deze database op te slaan.
Iedereen kan van deze database gebruik maken, zowel als lid van de NGV en ook als gast op de site.

U kunt, als u een interessant DNA-profiel gevonden hebt, met die persoon contact opnemen en (stamboom) gegevens vergelijken. Zie ook de Frequently Asked Questions (FAQ) over dit onderwerp op http://www.ngv.nl/dna/ydnafaq.php

======

Gezocht: geschiedenis van de gewone man

In de winter van 1929 bevroor de Zuiderzee. Er konden zelfs auto\'s over het ijs naar Urk rijden. Op de achtergrond ziet u de haven en de Drommedaris.

ENKHUIZEN - De geschiedenis komt werkelijk tot leven op de website van de Stichting Kroniek van Enkhuizen. Het bevat ondertussen een indrukwekkende collectie verhalen, foto's en ansichtkaarten 'uit de oude doos'. Veel Enkhuizers en andere geďnteresseerden helpen al mee om de geschiedenis van Enkhuizen in woord en beeld te publiceren en voor iedereen toegankelijk te maken.
Maar er zijn nog veel mensen die denken dat hun persoonlijke belevenissen van vroeger of hun jarenlange werkervaring in de stad niet interessant zijn. Maar juist de geschiedenis van de 'gewone man' is wat de verhalen zo interessant maakt, zo stellen de initiatiefnemers van de kroniek.
De Kroniek van Enkhuizen heeft van vele kanten uniek beeldmateriaal mogen ontvangen. Foto's van vroeger toen de Zuiderzee was dichtgevroren, portretten van families of poserende tuinders op de bouw. Van veel foto's is echter niet bekend wie erop staan of waar het is. Daarom de oproep aan om deze uitgebreide collectie te bezoeken en te kijken of men iemand of een locatie herkend.

Waardevol

Door de kennis van iedereen bij elkaar te brengen op de website ontstaat er voor Enkhuizen een waardevolle bron van verhalen en beelden. Interessant voor alle generaties. Voor jong de lokale geschiedenis van stad en familie en voor ouderen het delen van herinneringen uit dezelfde tijd.
Stichting Kroniek van Enkhuizen is eind augustus 2008 opgericht en wil in de ruimste zin van het woord de cultuurhistorische manifestaties bevorderen met betrekking tot de stad Enkhuizen. De website is een interactief platform waar iedereen artikelen en foto's kan plaatsen en elkaar kan verrassen met anekdotes en herinneringen. Daarnaast bevat de website een redactioneel gedeelte met informatie over markante Enkhuizers, monumenten en zoals eerder genoemd de collectie 'uit de oude doos'.
Leuke herinneringen, anekdotes en verhalen? Plaats ze op de website www.kroniekvanenkhuizen.nl. Wie wil dat de redactie van de Kroniek daarbij helpt, kan bellen met tel. 0228- 322522; info@kroniekvanenkhuizen.nl
Bron: www.echo.nl

======

Pokken

Om de ziekte wereldwijd uit te roeien, startte de WHO in 1967 een grootscheeps bestrijdingsprogramma, gebaseerd op vroege opsporing en ringvaccinatie (dwz. in een wijde kring in en om het woongebied van de pokkenpatiënt werd iedereen gevaccineerd en regelmatig gecontroleerd.) In 1980 werd de wereld pokkenvrij verklaard. In 1796 had Edward Jenner aangetoond dat een besmetting met het koepokkenvirus, mensen beschermde tegen pokken. (Iet op: waterpokken is een heel andere ziekte! Daar is het herpusvirus de veroorzaker.) De term vaccineren komt van het Latijnse woord vaccinia, koepokken.

Drie jaar na de ontdekking van dokter Jenner werd de eerste vaccinatie in Rotterdam uitgevoerd. Koning Lodewijk-Napoleon voerde in 1808 de vaccinatie plicht in voor minder vermogenden. In 1823 moesten schoolgaande kinderen verplicht gevaccineerd zijn. Er was geen leerplicht, dus bleef het resultaat beperkt tot de betere kringen. In 1857 kwam de vaccinatieplicht onder druk vanuit de protestants-christelijke hoek. Men vond dat de mens, als kroon van Gods schepping - niet gevaccineerd mocht worden met materiaal van dieren.
Na een grote epidemie rond het jaar 1870, werd de vaccinatieplicht weer ingevoerd. Pas met de invoering van de leerplicht in 1900 werd het positieve resultaat merkbaar in Nederland.
De pokkenkrasjes hadden soms ook andere ziektes tot gevolg, o.a. hersenvliesontsteking. Rond 1925 twijfelde men ernstig aan de veiligheid van het Nederlandse serum, omdat deze ziekte hier vaker voorkwam na vaccinatie. In 1928 werd de vaccinatieplicht opgeschort. De vaccinatiegraad daalde van 90 naar 20 procent. In 1939 werd de vaccinatieplicht ingevoerd, met een mogelijkheid tot kenbaar maken van bezwaar bij de burgemeester - bijv. om religieuze redenen, zwakte van het kind, problemen na inenting bij jongere broers/zusters.

Vele lezers hebben nog 3 littekentjes op een bovenarm of -been van de pokkenvaccinatie. Als soldaten na WO II niet ingeënt waren, kregen ze deze pokken krasjes nog tijdens hun diensttijd. Ze stonden enige weken onder strenge medische controle en waren er bijna altijd flink ziek van.


Pokkenbriefje.

Bron: Afd. Flevoland, Genealogica, nr. 4-2009, blz. 29.

======

Wist u dat

De website 'Goudse Canon' is in de lucht.
De website Goudse Canon is ontwikkeld in 2009 door de stuurgroep Goudse Canon in opdracht van Stichting Historisch Platform Gouda.De website is bedoeld voor alle geďnteresseerden in de cultuur en geschiedenis van Gouda. www.goudsecanon.nl

======

Een actionaris was een geldschieter op aandelen en een maarte was een dienstmeisje.

In een verklarende geslachtlijst der naamwoorden komen we nog het volgende tegen over 'maarte'; eertijds voor huismeid gebruikt en ook wel eens bij wijze van spotternij op een huiskat toegepast is de naam Martha met welke de Rooms Katholieke Priesters hun huishoudsters of bijwoonsters plachten te benoemen.

======

U kunt via de link http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/42825106/ naar oude polygoonfilmpjes (1913-1919) over de steden Alkmaar, Haarlem, Groningen, Arnhem en Delft kijken. En via de link http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/42855894/ kunt u naar de strenge winters van vroeger kijken en dan zult u merken dat het deze winter nog best meevalt.

======

Op de site www.noordnl.nl worden de vele dorp- en stadsgezichten getoond van Noord Nederland, Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. De foto's komen uit de weekbladen 'Het Noorden in Woord en Beeld', 'Eigen Erf in Woord en Beeld' en 'Fan Fryske Groun' uit de jaren 30.

======

De toegangen van de Arnhemse bouwtekeningen uit 1917 - 1979 zijn gedigitaliseerd.
Het Gelders Archief heeft de toegangen van de bouwtekeningen in Arnhem over de periode 1917 tot 1979 gedigitaliseerd. Geďnteresseerden kunnen nu via het internet kijken of er een bouwtekening van een bepaald perceel/adres in Arnhem bij het Gelders Archief aanwezig is: www.geldersarchief.nl/zoeken/. Klikken op 'Bouwdossiers' onder 'Specifiek zoeken'.


De webredactie.

  terug naar top

Landelijk nieuws

GensDataPro gebruikersdag op zaterdag 20 maart 2010
(28 jan) In dit artikel kunt u alles lezen over de GensDataPro gebruikersdag die de NGV organiseert. Het doel van deze dag is om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met al die andere enthousiaste gebruikers die net als u ook GensDataPro gebruiken. Er zullen lezingen gehouden worden door Jacqueline Hofland, medewerkers van de GDP helpdesk en de programmeur van GDP: Bas Wilschut. Datum: Zaterdag 20 maart 2010 van 9:30 – 17:00 uur in de Jaarbeurs te Utrecht Lees verder..
 
VAN GENERATIE TOT GENERATIE, VOOR DE EEUWIGHEID.
(28 jan) Een belangrijk initiatief om joodse stambomen, maar ook de joodse identiteit voor komende generaties te bewaren. Joden zijn de meest ijverige genealogen. Wie de bijbel raadpleegt vindt talrijke zeer uitgebreide genealogieën. Een doorbraak in het Joodse genealogische onderzoek werd onlangs bereikt door een samenwerking van Beet Hatfutsot (huis van de diaspora) in Tel Aviv en MyHeritage.com, het welbekende genealogische programma met een groot wereldomspannend sociaal netwerk. MyHeritage.com heeft meer dan 36 miljoen leden en 420 profielen en meer dan 9 miljoen stambomen. Deze site wordt gerekend tot de tweede grootste genealogische site van de wereld die vooral in de US populair is maar ook in 36 verschillende talen wordt verspreid. De software werd ontwikkeld door top-programmeurs van diverse Israëlische universiteiten. De hoofdvestiging van MyHeritage is eveneens te vinden in Tel Aviv. Deze onderneming bestaat nu pas 5 jaar en behoort tot de meest profijtelijke op dit gebied. Lees verder..
 
Kaat Mossel en de Digitale Stamboom
(28 jan) Om de toevoeging van twee miljoenste acte aan de digitale stamboom (zie: http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl) feestelijk te markeren, werden de vrouwelijke nakomelingen (maternale stamlijn) van Kaat Mossel opgespoord. Lees verder..
 
Unieke database eeuwenoude broederschap nu op internet
(26 jan) Een groot deel van het unieke archiefmateriaal van de Bossche Illustre Lieve Vrouwe Broederschap is vanaf nu toegankelijk en te raadplegen via internet. De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, oorspronkelijk opgericht als een broederschap ter ere van Maria, bestaat sedert 1318 in ’s-Hertogenbosch. De rijke historie van deze eeuwenoude broederschap is grotendeels in haar archief vastgelegd. Sinds 1998 heeft de broederschap dit archief in bewaring gegeven bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Lees verder..
 
Themazondag ‘Het Cultuurstelsel’ 21 februari 2010 op landgoed Bronbeek
(24 jan) Het omstreden negentiende-eeuwse Cultuurstelsel is het onderwerp van de culturele themazondag die op 21 februari 2010 van 11.00 tot 15.00 uur wordt gehouden op het landgoed Bronbeek te Arnhem. Sprekers De sprekers zijn Cees Fasseur, Dik van der Meulen, Margaret Leidelmeijer en Martine Barwegen. Zij houden in hun bijdragen boude beweringen als “Java was de kurk waarop Nederland dreef” of “heeft Nederland Indonesië nooit een groter dienst bewezen dan de invoering van het Cultuurstelsel?” tegen het licht. Het programma richt zich op mensen met belangstelling voor de historie, cultuur en literatuur van het voormalige Nederlands-Indië en het huidige Indonesië. Een Indisch lunchbuffet en toegang tot het museum Bronbeek zijn inclusief. Voorinschrijving is vereist; er is geen kaartverkoop ter plaatse. Lees verder..
 
Middelburg herdenkt ‘Het Vergeten Bombardement’
(24 jan) Op 10 mei 1940 raakt ons land betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei geeft Nederland zich op 15 mei 1940 officieel over. De provincie Zeeland is als enige uitgezonderd van de capitulatie. De Fransen, die ons land via België en Zeeuws-Vlaanderen te hulp zijn geschoten, zetten de strijd voort. Op 17 mei 1940 wordt Middelburg vanaf de vroege middag gebombardeerd en beschoten door de Duitsers. Al snel staat de binnenstad in vuur en vlam. Het is droog weer en vanwege de evacuatie zijn er heel weinig mensen in de stad die kunnen helpen met bluswerkzaamheden, er is geen redden aan. Veel woningen en zakenpanden gaan in vlammen op, evenals het stadhuis. De historische schatten die zijn opgeslagen in het gemeentearchief gaan verloren. Ook het abdijcomplex wordt zwaar getroffen. In de vroege avond stopt het Duitse geschut. Middelburg geeft zich over. Ongeveer 600 woningen en gebouwen worden verwoest en er komen ongeveer 20 personen om. In de week van 17 mei Lees verder..
 
Digitale DTB Klappers van de Provincie Limburg.
(23 jan) Limburgse klappers van dopen, trouwen en begraven op internet. Sommige plaatsen vanaf 1575 en sommige plaatsen tot 1816. Sinds enige tijd hebben leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (ook wel Mormonen genoemd) de Limburgse klappers van de DTB gedigitaliseerd en op internet geplaatst. De plaatsen Afferden (L) in het noorden van Limburg t/m Wolder helemaal in het zuiden, kunt u nu thuis digitaal raadplegen. U moet er wel aan denken dat de klappers schrijf- en/of leesfouten kunnen bevatten. Het maken van de klappers was immers mensenwerk. Ook zijn klappers onvolledig. U dient na het raadplegen van de klappers altijd de originelen van de DTB’s, of kopieën daarvan te raadplegen om de gegevens te verifiëren. Eigenlijk zijn klappers alleen nuttig wanneer met snel b.v. een huwelijk wil vinden of men wil weten of een bepaalde familienaam in een bepaalde parochie of plaats voorkomt. Over het gebruik van klappers zie: Régis de la Haye, "Gebruik geen klappers!", Lees verder..
 
Verpondingskohier Kreijnck digitaal beschikbaar
(23 jan) Het Regionaal Archief Zutphen heeft het veelgeraadpleegde verpondingskohier van Kreijnck gedigitaliseerd. Het kohier is door te bladeren op de website http://www.regionaalarchiefzutphen.nl. Het boek geeft informatie over grondbelastingen, eigendom van grond en de grootte van een bezit. Lees verder..
 
De 'Gens Nostra' van januari verschijnt deze week
(20 jan) Het bevat: - B. van Dooren: Drie Stoffels, van Meermans naar De Groot - J.-W. Koten: Een nieuw jaar, een nieuw geluid - L.F. van der Linden: Jaarverslag van de hoofdredacteur Gens Nostra over 2009 - W.J.J. Colaris, Het portret van Catherine Josephe Willems en verder de rubrieken archiefnieuws, boekrecensies, periodieken, en gezocht: naamgenoten. Lees verder..
 
Verlichte boederijenroute Krimpenerwaard
(16 jan) Op 28 januari 2010 start de verlichte boerderijenroute Krimpenerwaard. Ruim honderd locaties worden dan aan weerszijden van de verschillende watergangen in de plaatsen Stolwijk, Berkenwoude, Bergambacht, Vlist en Haastrecht aangelicht. Evenals bij vorige routes wordt ook nu weer een interessante mix van boerenbedrijvigheid, cultuurhistorie, proeverijen en creativiteit geboden. De route kan gereden worden op 28 en 29 januari, 3, 4, 5, 10, 11 en 12 februari 2010. De historische verenigingen Oud-Stolwijck en Bergambacht beschrijven momenteel de boerderijen en andere panden in hun werkgebied. Deze activiteit én vanwege Vlist in actie waren voor de Boerderijenstichting Zuid-Holland redenen om de route Krimpenerwaard te gaan organiseren. Meer informatie op: http://www.verlichteboerderijen.nl/index_files/nieuws.htm Lees verder..
 
Op zoek naar goede genealogische internetpublicaties
(15 jan) Genealogisch Goed is de titel die dit jaar voor het eerst wordt vergeven aan de beste genealogische internetpublicaties. Bezoekers van de website http://www.verkiezing.genealogieonline.nl kunnen genealogische internetpublicaties nomineren en stemmen op de in hun ogen beste publicatie. Naast bezoekers zal er ook een jury kijken naar de nominaties en een winnaar verkiezen. Lees verder..
 
Website met historische kranten van 1814-1995
(15 jan) Vanaf voorjaar 2010 te zien bij de Koninklijke Bibliotheek Lees verder..
 
De Koninklijke Bibliotheek wil de toegang tot informatie voor iedereen verbeteren
(15 jan) Dit doet ze door haar eigen collectie te digitaliseren en samen met andere bibliotheken en erfgoedinstellingen de vindbaarheid van alle publiek toegankelijk bibliotheekmateriaal te vergroten. Lees verder..
 
Archiefdienst Land van Cuijk viert vijftigjarig jubileum
(14 jan) 50 jaar beheer van de archieven in het Land van Cuijk Lees verder..
 
Kadastrale atlas 1832 Noord-Beveland
(12 jan) In maart of april 2010 wordt het vijftiende deel in de serie Kadastrale Atlas van Zeeland 1832 gepresenteerd. Dit betreft het eiland Noord-Beveland met de voormalige kadastrale gemeenten Colijnsplaat, Kats, Kortgene en Wissenkerke. Een uitgave van de Stichting Colijnsplaat foto- en documentatiearchief. Voor intekening U kunt de atlas bij voorintekening in uw bezit krijgen voor € 27,50, als u de atlas zelf af komt halen. Moet hij opgestuurd worden, dan is het € 7,-- extra voor porto- en verpakkingskosten (dit vanwege het gewicht). De totaalprijs is dan € 34,50 Dit is een eenmalige uitgave, maximale oplage 250 stuks; dus op is op. Na 1 april 2010 wordt de prijs € 35--, exclusief verzendkosten. Lees verder..
 
Unieke foto's ( 1906-1930) door zakenman en wereldreiziger Andries Nielen
(11 jan) Andries Nielen werd in 1850 geboren in het Brabantse Haps, emigreerde in 1867 naar Amerika en overleed in 1940 in Cincinnati, Ohio. Lees verder..
 
GensData D90 en GensData voor Windows in combinatie met Windows 7
(11 jan) Gebruik van de genealogieprogramma's GensData D90 (GD/D90) en GensData voor Windows (GD-win) in combinatie met Windows 7 Lees verder..
 
Van Marke naar Maatschap
(11 jan) Het GIT is een prachtig boek rijker! Het is in bezit gekomen van het boek “Van marke naar maatschap”, welke is geschonken door de Historische Kring Haaksbergen en gaat over 150 jaar landbouw in Haaksbergen. Lees verder..
 
Uniek archief Huwelijksdispensaties Bisdom Roermond (incl. Land van Cuijk) op internet
(10 jan) Huwelijksdispensaties (van het archief van het officialaat) van het Bisdom Roermond 1665-1805 Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke evenementen binnenkort

8e Duitslanddag in Verenigingscentrum te Weesp
(za 06 feb - Weesp - NGV Verenigingscentrum)
Achtste Duitslanddag in het Verenigingscentrum in Weesp Op zaterdag 6 februari 2010 zal voor de achtste maal in het Verenigingscentrum te Weesp de 'Duitslanddag' worden gehouden. Er zijn op deze dag deskundigen aanwezig Lees verder..
 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Landelijke cursussen binnenkort

Recht en onrecht in de Nederlanden. Onderzoek in het archief van het Hof van Holland
(ma 01 mrt - Den Haag - HOVO Den Haag in samenwerking met het Nationaal Archief en de Stichting Oud-Vaderlands Recht.)
Vele zaken in de hedendaagse rechtspraak lijken nieuw, maar hebben al een eeuwenoude oorsprong. Moet er lekenrechtspraak komen? In de Middeleeuwen was die al gangbaar. Wat was de rol van de rechter in vroeger tijden en was Lees verder..
 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

Informatie gezocht: Bredanaren gesneuveld in de legers van Napoleon
(25 jan) Beste leden, Wie heeft informatie over Bredanaren die gesneuveld zijn in de legers van Napoleon? Zij werden ook enkele jaren later in de overlijdensregisters van Breda ingeschreven.. Bedankt op voorhand. Hugo Lees verder..
 
ZOEKT U VOLKSTELLINGEN IN DE REGIO ANTWERPEN 1694-1754?
(25 jan) Beste leden, Zoekt volkstellingen in de regio Antwerpen en de Kempen (1694-1754). Mail een gemeente en ik zoek het op. Driesen Lees verder..
 
Klinge/Franzen Purmerend
(24 jan) Mijn overgrootvader Jan Klinge landbouwer in Den Ham/Ommen in Overijssel vertrok rond 1880 naar Purmerend en trouwde daar in 1883 met Marijtje Franzen. In 1890 gingen ze weer terug naar Ommen. Ik ben erg benieuwd waarom hij Lees verder..
 
Zeelt en Proosdij
(24 jan) Heeft iemand die zeker weet dat hij fam is van Margaretha van Proosdij en geb op 01-09-1831 te Weesperkaspel en Wouter Hendrik Zeelt geb op 31-06-1827 te Amsterdam overleden op 8-10-1866 zij trouwde 14-11-1861 in formatie Lees verder..
 
Onderzoek in Wetzlar, Hessen in Duitsland
(20 jan) Wie kan mij helpen aan een naam en adres van een Duits (hobby- of beroeps)genealoog voor nader onderzoek in Wetzlar, Hessen (D)? Lees verder..
 
Zwalve-Mulder-Bakker
(19 jan) Een lid van bovenstaande familie trouwt op 28.05.1797 in Winschoten met Johannes Theodorus van der Streng Cerfontain(e), die volgens de huwelijksinschrijving afkomstig is uit Ransdorp (Noord-Holland). Kan iemand van de NGV-leden Lees verder..
 
Zwalve-Mulder-Bakker
(19 jan) Bij mijn zoektocht naar leden van de bovenstaande familie (alle drie de namen komen in één familie voor) ben ik een paar beroepen tegengekomen die ik niet ken. Kunnen leden van de NGV mij helpen ? Wat is een presmeester Lees verder..
 
Gezocht gegevens over Maria Ida Adriaans
(18 jan) Voor mijn kwartierblad ben ik nog op zoek naar de ouders met hun gegevens van Maria Ida Adriaans geboren 7 juni 1902 overleden 29 januari 1975. Lees verder..
 
Horst van Nieuw-Loosdrecht
(16 jan) Horst van Nieuw-Loosdrecht Wim L.M. Paternotte. Een familie Horst, nakomelingen van Adriaansen Aris Horst in Nieuw-Loosdrecht. Hoofddorp, januari 2010. 140 blz., ill., grafische overz., index. Adres van de samensteller: Biesheuvelstraat Lees verder..
 
Schepenbank
(16 jan) Vraag: Ik kom bij mijn onderzoek verschillende huwelijken tegen die, behalve voor de kerk,ook voor de schepenbank zijn gesloten. Maar niet allemaal! Wie kan mij vertellen waarom dat niet altijd en bij elk huwelijk gebeurde? Lees verder..
 
H.P. Vermaat - Breukelen
(14 jan) Ik zoek gegevens over Maria Elisabeth Hester Vermaat, getrouwd met Paul Gustaf Teuchler (Zweed). Teuchler is opper stuurman bij de VOC. Zijn laatste reis maakt hij met de Hof ter Linden, vertrek van de rede van Rammekens Lees verder..
 
Hendrik / Henrick van den Belt
(11 jan) Hendrik (Henrick) van den Belt, geboren 14 februari 1892, is getrouwd met Fenna ten Voorde. Ze zijn geemigreerd naar Canada. Niet bekend wanneer. Van Fenna ten Voorde is van alles te vinden (in de Duitse archieven). Volgens Lees verder..
 
Familieonderzoek fam. Bouws uit Borger
(10 jan) Ik ben bezig met de fam. Bouws. Dit gedeelte behelst vooral Grietien die op 04-12-1863 huwt met Roelof Hooiveld. Zijn er mensen die ook bezig zijn met deze fam. Graag zou ik met hun in contact komen. Lees verder..
 
Boek over een familie van den Berg uit Lunteren
(10 jan) Ik ben bezig met de voorbereidingen van een boek over een familie van den Berg uit Lunteren (1550-2000). Zij die belangstelling hebben kunnen kontakt met mij opnemen. a.w.stramrood@icu.nl Lees verder..
 
De Maurikkroniek - zuurvrij materiaal
(10 jan) Ik ben voor De Maurikkroniek op zoek naar zuurvrije plastic mappen e.d. Via de site van het CBG heb ik prijsopgave gevraagd en gekregen van een firma in Wormer. Ik ben echter geschrokken van de prijs! Bovendien komt daar Lees verder..
 
Familie Paesens c.q Peesens te Friesland
(10 jan) Ik doe momenteel onderzoek voor een nichtje van mij naar de familie Paesens uit Friesland, deze zijn ook geboren in de gelijknamige plaats en in Oost- en Westdongeradeel, heeft iemand hier al gegevens over dan hoor ik het Lees verder..
 
Lammert Brink geboren 20.09.1895 te Groningen
(09 jan) Wie kan mij helpe n aan de gegevens van de kinderen van Lammert Brink,alsmede de overlijdensdatum en plaats van Lammert. Hij was gehuwd op 27.07.1914 te Groningen met Helena Wilhelmina Cornelia Sinot 1891-1972 Een kind is Lees verder..
 
Kerkdriel
(09 jan) In het doopboek van Kerkdriel staat op 19 mei 1661 vermeld: "Dit kindt (gaat om Marten) gelijck eenige voorgaende sijn gebooren op Cuiltensweert over de Masse bij Empel, alhoewel hier gedoopt". Kan iemand mij iets vertellen Lees verder..
 
Op zoek naar huwelijk Henricus Berents(patroniem Berns) en Catharina Gerrits
(09 jan) Ca. 1745/46 moeten beide voorouders getrouwd zijn, maar hun R.K. huwelijk is niet opgetekend in West-Stellingwerf (Steggerda). In 1745 komt Henricus (Hendrik) voor in de reëele kohieren. Ook is er melding van peterschap in Lees verder..
 
Hajenius te Enkhuizen en Alkmaar
(09 jan) Gezocht Gerhard Leonard Hajenius en diens dochter Alida, die in de jaren '80 van de 19e eeuw het orgel bespeelden van de doopsgezinde kerk in Enkhuizen. Gerhard Leonard zal vermoedelijk een zoon zijn van Gerhard Leonard en Lees verder..
 
Gegevens gezocht over Joannes Guilielmi (ca. 1650/1660)!
(08 jan) Ik ben met mijn stamboomonderzoek vastgelopen! De laatst bekende voorvader is Joannes Guilielmi (geboortdatum/-plaats onbekend). De naam "Guilielmi" is Latijns voor "Willems"! Met zijn eerste vrouw Elisabeta heeft hij een Lees verder..
 
Voorouders en huwelijk Hermanus van Rossum, Nieuwkoop
(08 jan) Al enige tijd ben ik op zoek naar gegevens over het voorgeslacht van Hermanus van Rossum en zijn huwelijk met Maria de Jong. Dat huwelijk moet ca. 1805 hebben plaatsgevonden. Een kind uit dit huwelijk (Antje) wordt op 19-9-1808 Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2010 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257

Last updated 29.1.2010