NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2009 - 17

vrijdag 18 december 2009

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Recente NGV prikbordberichten
Recente verslagen van landelijke evenementen
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

Beste lezers,

In deze nieuwsbrief nummer 17 het vervolg van hulp aan leden in het buitenland, heraldiek, heren van Hoogersmilde, geschiedenis Papendrecht en de rubriek 'Wist u dat'.
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2009, de webredactie wenst u prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling.



Wij wensen u weer veel leesplezier en tot 2010.

======

Hulp aan buitenlandse en mogelijk binnenlandse leden

De groep vrijwilligers bestaat inmiddels uit 15 personen en zijn er 11 verzoeken behandeld of nog in behandeling. Er is inmiddels ook over gesproken in de IT-groep en daar kwam weer een ander idee naar boven wat is gebaseerd op de profielen.
Hierin zou ieder lid b.v. kunnen aangeven in welk archief hij of zij bereid is iets op te zoeken en NGV leden kunnen dan bij deze personen zelf inkiezen. Er zijn nu al overzichten op de website van welke kennis leden hebben of welk genealogisch programma zij gebruiken, het is dus vrij eenvoudig om dit uit te breiden met wie welk archief bezoekt.
Belangrijk om te weten is natuurlijk of hier behoefte aan is, want dit kan dan ook gebruikt worden voor leden uit b.v. Zeeland die iets opgezocht willen hebben in Groningen maar ook voor iemand die iets zoekt in Australië. We zijn dus nog steeds aan het onderzoeken hoe we hier mee verder gaan en komen er weer op terug.

De Webredactie

======

'Fout' hert en een geamputeerde leeuw

Epe, Hattem en Heerde hebben alledrie gemeentewapens waar wat mee aan de hand is of is geweest. Heel bijzonder is dat overigens niet. In de heraldiek, de wetenschap die zich bezig houdt met de betekenis van wapens, hebben kleuren, afbeeldingen en kijkrichtingen allemaal hun plaats en volgorde en overal zijn regeltjes voor. Smokkelen met een sterretje of kroontje meer of minder is er niet bij.
Geen wonder dus dat er wel eens wat gesteggel was of nog steeds is over gemeentewapens. Het bekendste voorbeeld is Hattem dat jarenlang een geamputeerde leeuw had in haar gemeentewapen: één staart in plaats van twee. De omissie werd in 1992 hersteld door middel van een verklaring van de Hoge Raad van Adel naar aanleiding van een besluit van de gemeenteraad.

Dat er op het uit 1816 daterende wapendiploma van Hattem een gekroonde leeuw van goud stond met een gouden, zespuntige ster onder z'n enige staart op een blauw schild is een foutje geweest van toenmalig burgemeester Bricheau. Hij was althans wat te summier in zijn beschrijving van het gemeentewapen in zijn brief van 1815 aan de Hoge Raad. Hij vergat daarin niet alleen te melden dat de leeuw een kroontje zou moeten hebben, maar ook de dubbele staart, waarmee het dier al eeuwenlang was afgebeeld, werd niet genoemd. De gekroonde, dubbelstaartige leeuw is de Gelderse leeuw. Hij staat bij meer Gelderse en oud-Gelderse gemeenten in het wapen. Als voorbeeld stuurde Hattems burgemeester een afdruk mee van een stadszegel. Kennelijk heeft de ontwerper van het wapendiploma het (niet genoemde) kroontje van de leeuw wel opgepikt van dat voorbeeld, want dat is wel in het gemeentewapen terecht gekomen, maar zag hij de (eveneens niet benoemde) dubbele leeuwenstaart over het hoofd.

Hoe dat kan is niet geheel duidelijk. Een verklaring is dat het stadszegel zo versleten was dat de staart op de afdruk niet meer goed was te zien. De fout werd ontdekt door streekarchivaris Gerrit Kouwenhoven en werd dus een kleine twintig jaar geleden rechtgebreid door de Hattemse gemeenteraad. Sinds die tijd heeft de Hattemse leeuw weer twee staarten.

Zo ver is Epe nog niet. Deze gemeente heeft nog steeds een 'fout' gemeentewapen. De kleuren - goud en blauw - zijn historisch gezien niet juist en ook de lauwerkrans die deel uitmaakt van het wapen deugt niet.
Epe heeft een parmantig hert in het gemeentewapen. Al heel lang, want al in 1465 komt een zegel voor het kerspel (zeg maar de parochie) Epe met een hert erop. Een zegel gold in die tijd als een handtekening. Toen in 1815 gemeenten een wapendiploma konden aanvragen werd logischerwijs teruggegrepen op dit hert. Alleen was men toen vergeten dat dit hert oorspronkelijk rood was tegen een witte achtergrond. Dus werden het de rijkskleuren: goud (voor het hert) en blauw (als achtergrond). Ook was men er zich toen kennelijk niet van bewust dat de lauwerkrans slechts een versierend element was en geen onderdeel van het wapen. Het gevolg was een 'fout' , die heden ten dage nog steeds niet is hersteld. Niet door de gemeente tenminste. Ampt Epe zou de historische vereniging niet zijn als zij wel het goede wapen zou voeren. Op het 'zegel des Ampts Epe' staat heel keurig een rood hert op een wit veld.

Bron: www.destentor.nl

======

Drents Archief: Heren van Hoogersmilde
zaterdag 14 november

ASSEN - De oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie in 1602 wordt gezien als één van de eerste tekenen van de Gouden Eeuw in - wat toen nog heette - de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het gemeenschappelijk onderbrengen van kapitaal in een handelscompagnie die handel dreef met de Oost bleek uitermate lucratief. Als Warren Buffets avant la lettre zochten de - voornamelijk Hollandse - kooplui investeringsprojecten waar ze met hun geld nog meer winst konden behalen. En zo kwamen ze in Drenthe terecht, dat in die tijd nog voor grote delen met onbegaanbare venen was bedekt. In 1613 werd een compagnie opgericht die de vervening van de Dieverder en Leggelder Smildervenen moest exploiteren.

Eén van de compagnons was Adriaen Pauw, die in 1631 raadspensionaris werd van Holland, Zeeland en West-Friesland. Een invloedrijk man, dus. En in de hoop dat een verbondenheid met Drenthe ervoor zou zorgen dat Pauw zich zou inzetten voor de Drentse belangen binnen de Republiek, werd hij in 1634 beleend met de heerlijkheid Hoogersmilde. Tot aan 1795 bleef het bestuur van Hoogersmilde in handen van de familie Pauw en haar nageslacht.

In 2008 werd een subsidie toegekend om het archief van de Heren van Hoogersmilde voor de toekomst te behouden. Het archief is inmiddels gerestaureerd en volgens de allerstrengste eisen gedigitaliseerd. Binnenkort zullen de scans via internet beschikbaar worden gesteld.

Bron: www.assen.nu

======

Papendrecht maakt geschiedenis zichtbaar
19 november 2009

PAPENDRECHT - Met een eenvoudige maar duidelijk expositie in het gemeentehuis maakt Papendrecht een stukje van haar eigen geschiedenis zichtbaar. Woensdagmiddag vond de opening plaats van de expositie van het 'Handtvest van Papendrecht', dat dateert van 1563. De tachtigjarige oorlog met Spanje moest toen nog beginnen en de Reformatie was nog niet doorgedrongen tot Papendrecht.
Papendrecht kon het Handtvest twee jaar terug op de kop tikken en heeft in de tussentijd het boekwerk bestudeerd en 'vertaald'. De oudnederlandse woorden zijn letterlijk opgeschreven en worden tentoongesteld in een soort parallelvertaling. De betekenis van de woorden is niet altijd duidelijk. Alhoewel de bepaling dat 'voor het vergrijp van een vuistslag de boete van 10 stuivers geldt' niets aan duidelijkheid te wensen overlaat.


Burgemeester De Bruin toont het Handtvest tijdens de opening aan Kitty Schenk-Hoynck van Papendrecht.

Identiteit
"Het Handtvest zegt iets over het karakter en de identiteit van de mensen van toen, en de ontwikkeling van de samenleving", vertelde burgemeester Kees de Bruin tijdens de opening van de expositie.
Wouter Oem, vrijheer van Papendrecht tot het jaar 1570, liet 62 regels en overeenkomsten op optekenen op perkament, een dure vorm van communicatie in die tijd. Ter illustratie: de meeste brieven van Willem van Oranje, die in dezelfde periode leefde, zijn geschreven op 'gewoon' papier. De tentoonstelling in het Papendrechtse gemeentehuis is tijdelijk. De ruimte direct links naast de entree wordt namelijk gebruikt voor wisselexposities. Toch vindt de gemeente Papendrecht het Handtvest zó belangrijk dat die een permanente plaats gaat krijgen in het gemeentehuis, die toegankelijk is voor het publiek. Het eerste publiek dat kennis gaat nemen van dit stukje geschiedenis van Papendrecht, zijn scholieren. Leerlingen van zowel het Willem de Zwijger College als De Lage Waard komen deze week een kijkje nemen bij het 446 jaar oude boekwerk.

Website
Gelijktijdig met de start van de expositie is een website in de lucht gegaan met informatie over de geschiedenis van Papendrecht, en het Handtvest van Papendrecht in het bijzonder. "Dit moet dé site worden over de geschiedenis van Papendrecht", legt voorlichter Johan Luttik van de gemeente Papendrecht uit. Kitty Schenk-Hoynck van Papendrecht is er blij mee, deze nazaat van de opvolger van Wouter Oem, de opsteller van het Handtvest van Papendrecht. De Haagse raakte al haar eigendommen kwijt tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar is in de afgelopen jaren druk bezig met het verzamelen van verloren gegane informatie uit het verleden.

Bron: www.papendrecht.net

======

Wist u dat ....

Je je eigen boek kan uitgeven via b.v. UniBook of SchaduwSchrijvers

UniBook en SchaduwSchrijvers hebben een partnership om schrijvers zoveel mogelijk kansen te geven. Je krijgt als auteur jouw stamboomboek immers bij het grote publiek zowel met gedrukte boeken als met e-books.
UniBook is een dienst voor schrijvers, uitgevers en bedrijven om boeken te publiceren. Via de UniBook site kan iedereen zijn eigen unieke boek uitgeven en het wereldwijd verkopen zonder verplichtingen of kosten. UniBook zal jouw boek per stuk drukken, inbinden en versturen en dit van zodra het besteld werd. Via de publicatie wizard kan je als auteur jouw boek opladen en een cover opmaken in 5 eenvoudige stappen. Binnen de 5 werkdagen kan dan jouw eigen gedrukte exemplaar al op de salontafel liggen. www.unibook.com

SchaduwSchrijvers is een website waar lezers kennis kunnen maken met onbekend schrijftalent. Op SchaduwSchrijvers kan iedereen die schrijft zijn of haar boek namelijk gratis digitaal publiceren. Stap dus uit de schaduw als schrijver en bereik een breed lezerspubliek. Lezers kunnen deze e-books downloaden op hun computer, PDA of e-reader. Zowel voor de schrijver als voor de lezer zijn er geen kosten aan verbonden. www.schaduwschrijvers.nl

======

Een opkorter een straatveger of vuilnisopruimer was en een rademaker een vervaardiger van wagenwielen was.

======

Brabant een lange en rijke geschiedenis kent, vol verhalen die zijn vastgelegd in films, foto's, boeken, prenten, kaarten en schilderijen. De website Thuis in Brabant (www.thuisinbrabant.nl )biedt je de mogelijkheid deze schatten te ontdekken. Maak een uitje in het verleden en raak thuis in Brabant!

======

U via deze website chroniclingamerica.loc.gov kunt zoeken in tientallen Amerikaanse kranten.

======

Het eerste Stadsdeelarchief in Amsterdam online is: Osdorp

Osdorp loopt altijd voorop. Het dorp wordt al tussen 993 en 1049 in stukken genoemd, Amsterdam pas in 1275. Bij het besluit tot ‘binnengemeentelijke decentralisatie’ in 1978 werd de tuinstad Osdorp aangewezen als één van de eerste proefgebieden. En nu is Osdorp het eerste stadsdeel dat archief overdraagt aan het Stadsarchief zodat het voor iedereen beschikbaar is voor onderzoek.
Bron: Stadsarchief Amsterdam


De webredactie.

  terug naar top

Landelijk nieuws

Eind deze week komt Gens Nostra van december 2009 uit met 64 blz. in kleur !
(17 dec) L.F. van der Linden, hoofdredacteur Gens Nostra schrijft over de inhoud: Lees verder..
 
ONDERZOEK IN DUITSLAND. Familienforschung in den Personenstandsarchiven Nordrhein-Westfalen
(17 dec) Heeft u ook voorouders die in Duitsland woonden ? Download de handige Duitse handleiding: Lees verder..
 
BELGIE , OVERZICHT VAN DE ARCHIEFTOEGANGEN te Brussel
(17 dec) OVERZICHT VAN DE ARCHIEFTOEGANGEN IN DE LEESZAAL VAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF TE BRUSSEL TOESTAND OP 1 JANUARI 2008 Lees verder..
 
Update beste websites voor genealogisch onderzoek
(16 dec) De lijst met beste website voor genealogisch onderzoek is sterk uitgebreid. Zij is nu 9 pagina's lang. Bovendien staan er nu ook websites op die betrekking hebben op Vlaanderen. zie: http://www.archieven.org/download/BestDutchGenealogy.pdf Voor Nederland is er ook een indeling van de bronnen gemaakt per provincie. En een verwijzing naar de archiefzoeker, waarmee u gemakkelijker informatie kunt vinden in allerlei archieven. Lees verder..
 
Uitvoergids voor gensdatapro
(16 dec) Wie voor 20 december bestelt betaalt geen verzendkosten (€ 3,50). De uitvoergids leidt u via de vele instellingen en opties, met honderden voorbeelden, naar de uitvoermogelijkheden van tekstuitvoer naar RTF. Van een simpele persoonskaart tot een geïllustreerd boek. Alle informatie vindt u op: http://www.geneaducatie.nl/?target=voorinschrijving Lees verder..
 
NIEUW ! Duizenden gescande pagina's beschikbaar van oude schepenprotocollen Land van Cuijk e.o.
(15 dec) Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft kortgeleden weer bronnen in digitale vorm beschikbaar gesteld; bijvoorbeeld oud rechterlijke archieven (ORA), schepenprotocollen, rekeningen-, wapen- en koorboeken Illustre Lieve Vrouwe Broederschap etc. Lees verder..
 
Website van afdeling Twente nu opgenomen in de centrale opzet
(15 dec) Sinds 16 december 2009 is de website van de afdeling Twente aangepast in de standaard NGV opzet. De site is nog in ontwikkeling en zal binnenkort verder worden uitgebreid. Wel is nu al in het menu van de afdelingssite een directe link naar Twente Bestand opgenomen, een database met circa 95000 personen van vóór 1811! Dus een echte aanrader voor wie zijn roots in Twente heeft! Ook op de centrale site is de link naar het Twente Bestand opgenomen in het menu van de sectie "Bronnen". Lees verder..
 
Wegwijs in de archieven van wereldoorlog twee
(13 dec) Het NIOD (Nederlands Instituut voor OorlogsDocumentatie) en het Nationaal archief hebben een website gelanceerd waarin gemakkelijk gezocht kan worden in welke verschillende archieven documenten over de tweede wereldoorlog betreffende Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen te vinden zijn. Lees verder..
 
DNA onbekend
(13 dec) Het verhaal van Nynke Groeneveld, lid van de NGV Afdeling Friesland, is te zien in aflevering 7 van het programma DNA-onbekend van de NCRV op donderdag 17 december, 20.30 uur op Nederland 1. Een preview ziet u op http://dna.ncrv.nl/ncrvgemist/preview-dna-onbekend-afl-7 Op deze site kunt u ook de eventuele gemiste uitzendingen bekijken. Lees verder..
 
Transcriptie van het markeboek van de Eschmarke
(08 dec) De Stichting Genealogische Werkgroep Twente brengt in het voorjaar van 2010 de transcriptie van het markeboek van de Eschmarke in boekvorm uit. De Eschmarke is een van de vijf marken waaruit de huidige gemeente Enschede is ontstaan. Het boek in A4-formaat met meer dan 400 bladzijden beslaat de periode van 1455 – 1845 en is o.a. voorzien van een uitgebreid namenregister. Bij intekening, met indien gewenst opnemen van de naam, kost het boek € 19,95. Het boek is te bestellen door een email te sturen naar hilgerink3@home.nl. Lees verder..
 
Beste websites voor genealogisch onderzoek
(07 dec) Een nieuwe versie van de lijst met de beste websites voor genealogisch onderzoek in Nederland staat sinds dit weekend weer online. Deze keer zijn er ook enkele Google tips aan toegevoegd. De lijst is inmiddels 6000 keer gedownloaded. Eric Hennekam gaf toestemming om de link op onze website zetten om zijn mede NGV leden te attenderen: http://www.archieven.org/download/BestDutchGenealogy.pdf en dat doen we natuurlijk graag. De lijst is een PDF-bestand en bestaat uit 5 pagina's. In de volgende versie wil hij ook Vlaamse websites opnemen. Zie ook http://forum.archieven.org/index.php?topic=22768.0 Lees verder..
 
Inhoudsopgave van "Gens Nostra" over 2008 komt deze week uit
(04 dec) Eind deze week komt het register van Gens Nostra over de jaargang van 2008 uit. Het bevat een inhoudsopgave 2008 en registers op de mededelingen, op auteur en op naam. Het sluit de jaargang 2008 af en vereenvoudigt voor deze jaargang het terugvinden van bijdragen èn geeft aan waar een bepaalde naam voorkomt. Het register wordt u apart in de bekende bruine enveloppe toegezonden. Leo van der Linden, hoofdredacteur Gens Nostra Lees verder..
 
Complete Nederlandse Familienamenbank online
(02 dec) Het Meertens Instituut heeft op 2 december de complete Nederlandse Familienamendatabank op haar site gezet. Alle familienamen die in 2007 in de gemeentelijke basisadministratie voorkwamen zijn op deze site te vinden. Via verspreidingskaarten is te zien waar in Nederland de familienaam voorkomt. Lees verder..
 
Contributieadministratie
(01 dec) In zijn vergadering van 21 oktober 2009 heeft het hoofd­bestuur de heer J.F. van der Horst benoemd tot contributieadministrateur. In nauwe samenwerking met de ledenadministrateur mevrouw C.L.M. Greveling-Koenen heeft de heer Van der Horst in de afgelopen maanden de contributieadministratie vormgegeven. Op basis hiervan werd de functie- en taakbeschrijving vervaardigd, die in genoemde hoofdbestuursvergadering werd vastgesteld. Lees verder..
 
EEN LIMBURGSE PRIMEUR ! Het digitale Genealogische en Historische geheugen van Venray
(01 dec) Digitaal Genealogisch archief Venray en Weekbladen digitaal Nu zijn de scans van de burgerlijke stand op uw eigen PC beschikbaar. Velen zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van hun familie (= genealogie). Het Gemeentearchief Venray heeft tal van bronnen die u kunnen helpen om uw eigen stamboom te maken. De belangrijkste persoonsgegevens zullen beschikbaar komen via de website van RooyNet. Lees verder..
 
Samenvoeging gemeentearchieven van Helden, Kessel, Maasbree en Meijel
(30 nov) Heldense gemeentearchief eind november 2009 dicht. Archieven van Maasbree naar Helden. Oud archief van Kessel naar Helden. Gemeentelijke archieven van Meijel naar Helden Lees verder..
 
Kort verslag Algemene Vergadering van 28 november 2009
(29 nov) Een voorlopig verslag van de algemene vergadering van afgelopen zaterdag in Utrecht kunt u vinden op: http://www.ngv.nl/Agenda/homepage.php?action=listitem&site=NGV&frams=y&ident=704 Lees verder..
 
NGV Hoofdbestuur uitgebreid met twee personen
(29 nov) Gisteren (28-11) zijn op de Algemene Vergadering van de NGV in Utrecht twee nieuwe hoofdbestuursleden benoemd. Het zijn de heren Jan Netelbeek en Jochen Rengers. Lees verder..
 
Grafstenenproject in Noord-Holland
(28 nov) reeds meer dan 250 begraafplaatsen in kaart gebracht met meer dan 163.000 records Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

Schoolmeester Cornelis Vosmer (Vosmeer) Deurningen/Hasselo/Gammelke bij Oldenzaa
(18 dec) Vanwaar kwam Cornelis Vosmer, aangesteld als schoolmeester in bovengenoemde marken in april 1681 door de classis van Deventer? Lees verder..
 
Aantal lotelingen in Departement van de Nedermaas in 1798
(17 dec) Voor een publicatie zou ik graag het getal van de lotelingen willen weten dat is opgeroepen om zich te melden in het eerste jaar van de conscriptie, de verplichte militaire dienst, in het Departement van de Nedermaas (An Lees verder..
 
LELIEVELD DEN HAAG
(17 dec) IK BEN OP ZOEK NAAR 3 NICHTEN VAN DE FAM LELIEVELD, NL TINEKE,RIET,HEN LELIEVELD, DIE GEWOOND HEBBEN IN DE LEERSUMSTRAAT EN NU ONGEVEER TUSSEN 60 EN 70 JAAR OUD MOETEN ZIJN. RIET LELIEVELD HEEFT IN DE MUZIEK GEZETEN ALS PIANISTE/SLAGWERK. Lees verder..
 
Jansonius
(15 dec) goede morgen allemaal. wie kan mij helpen aan een afbeelding van het fam wapen jansonius. predikanten fam uit groningen. het is in 3en verdeeld. het bovenste is een leeuw goud op rood veld,onderste vlak verdeeld in 2en. Lees verder..
 
Johan Herman Bruning uit Linschoten / Woerden
(14 dec) Hallo, Ik heb hulp nodig voor mijn stamboom. Mijn voorvader Johan Herman Bruning is in 1811 getrouwd in Linschoten met Neeltje Versteeg. Johan Herman Bruning is waarschijnlijk afkomstig uit Lienen, bij Osnabrück in Duitsland, Lees verder..
 
Ruiterkamp als passagiers op s.s. "Groote Beer" naar Canada (1959)
(11 dec) Bij het zoeken via Internet vond ik op de passagierslijst van het s.s. "Groote Beer" van Rotterdam naar Montreal in Canada op maandag 27 april 1959 de volgende namen: Mr. Gerrit J. Ruitenkamp (ik veronderstel dat dit een Lees verder..
 
Ouders Cornelia Verschoor gevraagd.
(10 dec) Cornelia Verschoor [18723]. tr.[6653] met Jan Holleman [18722]. Uit dit huwelijk: 1. Jan Holleman [22936], geb. te Almkerk [nb] op 16 okt 1802, ged. ned.gereformeerd te Almkerk [nb] op 17 okt 1802. 2. Job Holleman [22935], Lees verder..
 
Evert Johannes Dudok en Aartje Dubbelman
(10 dec) Wie kan mij helpen aan de ouders van Evert Johannes Dudok en Aartje Dubbelman en eventueel Geb Trouw en Overlijdens data. Ik weet dat zij een dochter hebben Adriana Dudok geboren 4 12 1928 de plaats weet ik ook niet. Alvast Lees verder..
 
Evert Jacob Franken en Elisabeth la Croi
(10 dec) Jan Blaas, Oostkapelle 1745-1812, trouwt Esther Francke, dochter van Evert Jacob Fran(c)ke(n), kleermaker te Aagtekerke en Domburg, en Elisabeth la Croi. Evert heeft twee zussen in Amsterdam, Christina, g/m Christiaan Hendrikz, Lees verder..
 
Gezocht: ouders en kinderen van Fredrik Kuijpers en Maartje Blauwers
(09 dec) Ik ben op zoek naar de ouders en het gezin van Fredrik Kuijpers, hij is waarschijnlijk geboren in Middelburg ca 1747 en aldaar (vermoedelijk) gehuwd omstreeks 1766 met Maartje Blauwers (nadere gegevens onbekend) Van dit Lees verder..
 
Parenteel Andries Claasz Kieft voor publicatie Westfriese Families
(07 dec) Gezocht kinderen van Cornelis Kieft en Sijbrechtje Houter 1. Sijbrechtje geb. 07-04-1917 te Alkmaar 2. Gijsbert ,, 18-12-1919 te Heiloo 3. Maartje ,, 15-07-1924 te Heiloo Zoon van Andries Kieft Lees verder..
 
Te verschijnen “Boek der Siepelen” over de familie Siepel.
(04 dec) In december 2008 is het Siepel-team gestart met de voorbereidingen betreffende een te verschijnen boek over de familie Siepel. Mocht u geïnteresseerd zijn en in het verleden nog geen brief of e-mail met informatie van ons Lees verder..
 
Lezwijn en Laros
(04 dec) Ik ben op zoek naar de geboortedatum van onderstaande Cornelis en van zijn ouders. Ik heb in het RAL alle tienjarige tafels al nagelopen en alleen de overlijdensakte van Cornelis gevonden maar die vermeld geen details over Lees verder..
 
Informatie gevraagd over het gezin Hendrik Esveld en Jacoba van Veen Amsterdam
(04 dec) Beste Lezers, Hendrik Esveld, geb. Amsterdam 23 juli 1819, Koopman in turf, hout en steenkolen,overl. Amsterdam 12 jan. 1861, zn. van Hendrik Esveld en Klaaske Stellingwerf, tr. 5 nov. 1845 Jacoba van Veen, geb. Amersfoort Lees verder..
 
Van den Bergh te Rotterdam
(03 dec) Wie heeft er informatie over Carel Willem van den Bergh, geb. 16-09-1893 te Rotterdam, zoon van Marinus en Jannetje Catharina Alberdina Kempen? Hij was een broer van mijn opa (Pieter Herman, geb. 08-04-1890), maar er werd Lees verder..
 
VAN DER VOORT TE BEUGEN EN RIJKEVOORT
(03 dec) Wie heeft mogelijke informatie over de doop en ouders van onderstaande Jorden van der Voort, geb.ca. 1580. In ca. 1440 wordt een naamgenoot, Jorden van der Voort vermeld ! Gehuwd met N.N. N.N. Uit dit huwelijk: 1. Aart Jorden Lees verder..
 
VAN DER VOORT TE MILL EN GROENINGEN
(03 dec) Wie is geinteresseerd in de genalogie der adellijke van der Voort's van Kasteel de Voirt te Groenningen en Kasteel Aldendriel te Mill: I. Henrick (Dirck de Oude) van der Voerdt (tot Myl ), geb. ca. 1450, zn.v. Hendrick van Lees verder..
 
VAN STEENHUIJS
(03 dec) Wie heeft interesse in de genalogie van Steenhuijs van Oploo: I. Godert van Steenhuijs , tr. Marguerite van Styckhage Uit dit huwelijk : 1. Gosuinus van Steenhuys, volgt II II. Gosuinus van Steenhuijs, tr. Alite Lees verder..
 
Hulsker, Agnes
(01 dec) Graag wil ik informatie over AGNES HULSKER, geboren 29 juli 1922 te Rotterdam. Agnes Hulsker woonde ook tijdens de jaren 1942 t/m 1946 ? in Rotterdam en was getrouwd met Herman van Santwijk. Alvast hartelijk dank. Lees verder..
 
Aansluiting vinden
(01 dec) Ik ben opzoek naar de ouders van Willem van Marle geboren omstreeks 1777 te Hasselt (O) gehuwd met Arendje Teunissen verdere gegevens onbekend. Hadden voor zover bekend 4 kinderen, Zwaantje 1804 - 1800, Hendrik Willems 1810 Lees verder..
 
Henk Bodewes
(01 dec) Ik ben op zoek naar voorouders van: Antoonie Remme(r)s, geb. 28-04-1782 te Saerbeck (D) en overleden 19-06-1859. na zijn huwelijk in Winschoten met Hemmechien Jurjens Pot wijzigde hij zijn naam in Antonie Remmers. Lees verder..
 
Rita de Boer
(29 nov) Ik ben op zoek naar mijn oma Geessien de Boer. Zij is op 06-01-1911 te Groningen bevallen van een zoon, genaamd Wietse ( mijn vader). Deze zoon is opgegroeid in een pleeggezin te Sneek. Mijn Oma heeft nog wel toestemming Lees verder..
 
Cornelis Ram
(29 nov) Ik ben op zoek naar familieleden van de Heer C H Ram die heeft gewoond te Rotterdam en Spijkenisse. Lees verder..
 
Van G(H)ORE / De ALMELO
(29 nov) Gezocht: aanvullends over Godefridus de Almelo, tussen 1308 en 1350 als Godert van G(h)ore vermeld. Geboren ca 1275, in 1313 ridder en borchman te Gore, zoon van Arnoud II van Almelo en Marina van Ochten. Hij trouwde tenminste Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente verslagen van landelijke evenementen

NGV Algemene Vergadering
(za 28 nov - Utrecht - NGV Hoofdbestuur)
Kort verslag Algemene Vergadering van 28 november 2009 Op verzoek van enige afgevaardigden werd de agenda gewijzigd en na punt 3 voortgezet met de gebeurtenissen rond de functionele afdeling Computergenealogie en de Denktank Lees verder..
 
Voor meer verslagen, raadpleeg het  Archief alle evenementen. terug naar top

Recente publicaties van leden

Genealogie Cardol/Kardol
(11 dec) Particuliere uitgave uit 1998 Het betreft een boek van 400 pagina’s op A4 formaat en gebonden in een fraaie linnen band met goud opdruk. De genealogie vangt aan met de soldaat Merten Lambertsz, die in 1639 trouwde te Waardenburg Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2009 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257