NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2009 - 15

vrijdag 6 november 2009

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Landelijke cursussen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

Beste lezers,

In deze nieuwsbrief nummer 15 een oproep n.a.v. een reactie uit Australië, wat artikeltjes over de 2e WO, reistijd, het Vaticaan, Raalte en de rubriek 'Wist u dat'.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

======

Beste genealogen,

Op onze nieuwsbrief nummer 14 kregen we een reactie uit Australië waaruit blijkt dat wij wereldwijd gelezen worden. Zulke contacten zijn op zich leuk en voor ons een mogelijkheid om te vragen of zij een stukje tekst willen insturen over hun onderzoek of andere wetenswaardigheden.

Onderstaande reactie kregen we dus toegestuurd uit Adelaide in Australië. Het blijkt voor deze verre leden niet altijd even makkelijk te zijn om gegevens in Nederland te vinden of te krijgen. Ook kom je niet 'even' over om iets op te zoeken, zeker niet als je op een ander continent woont. Natuurlijk zijn er hier en daar wat contacten die een helpende hand bieden maar dat is toeval dat men zo iemand heeft gevonden. Al lezende zaten we te denken, of er binnen de NGV niet een aantal vrijwilligers gevonden kunnen worden, die zo af en toe de helpende hand kunnen bieden aan deze genealogen. Als er dan vragen binnenkomen om iets op te zoeken in een archief of misschien in onze eigen collecties dan kan per vraag bekeken worden wie er in de buurt zit om de helpende hand te bieden.
Mocht u na het lezen van onderstaand bericht hieraan mee willen doen, beantwoord dan deze email en uw reactie komt terecht bij de webredactie.

Beste Lex,

ik heb een tijdje nodig gehad om na te denken wat ik je kan schrijven.
Wij in het buitenland ontbreken veel mogelijkheden om genealogische gegevens te vinden.

We hangen af van wat we kunnen bestellen bij de Mormonen ($6 per film; een film kan twee tot drie maanden nodig hebben om van de VS te komen; dan kun je voor een maand de film reserveren en op de Family History Centres bekijken. De Mormonen heb ik altijd heel vriendelijk en behulpzaam gevonden; ze vonden het moeilijk om me met Nederlandse filmen te helpen).

Genlias is goed voor de huwelijken in de meeste kleinere plaatsen. Ik kan natuurlijk niets over de gegevens uit Amsterdam, Haarlem enz op het internet lezen. Wel zijn de doopregisters van Amsterdam van voor 1811 behulpzaam, hoewel er enkele namen zijn die ik in Amsterdam zelf heb gevonden maar niet op het internet heb kunnen vinden.
Digitale Bronbewerkingen van HJ de Wit vind ik een heel grote help. Jammer dat er bladzijden zijn die niet duidelijk zijn gereproduceerd. Misschien worden die nog wel eens vervangen.

De genealogische clubs in Perth, Adelaide en Melbourne hebben zich gespecialiseerd op Engeland, Wales en Schotland. Van hun bijeenkomsten heb ik niet kunnen profiteren.Gelukkig zijn er wel lieden in Nederland met wie ik gegevens kan uitwisselen. Ik ben hen erg dankbaar.

Misschien kunnen ook de afdelingen wat meer steentjes bijdragen. Bijv. Gelderland is goed vertegenwoordigd op genlias.. maar niet op Van Papier Naar Digitaal. Ik had gehoopt dat ik meer over Zeeland kon vinden, bijv over Sluis, Zierikzee. Een van mijn probleempjes is met de naamslijst van de VOC. Een van mijn directe voorouders is twintig jaar niet thuis geweest om kindjes te krijgen terwijl zijn vrouw toch regelmatig in die tussenjaren peettante was.

Ik begrijp wel dat wij in het buitenland in de minderheid zijn van de leden van het NGV en CBG. Maar we delen wel hetzelfde enthousiasme.

Een vriendelijke groet, Lex.

Ton Moester.

======

Collectie Tweede Wereldoorlog van HCO wordt ontsloten

Het HCO in Zwolle bezit een collectie Tweede Wereldoorlog, die door medewerker Paul Harmens in enkele tientallen jaren bijeen is gebracht. Dankzij een subsidie vanuit het programma Erfgoed van de Oorlog krijgt het HCO de mogelijkheid om een deel van deze collectie te digitaliseren. Het materiaal bestaat uit archiefdocumenten, foto's, filmmateriaal, voorwerpen, pamfletten, brochures, boeken en kranten uit de oorlogsjaren en de bevrijdingsperiode, maar ook uit de tijd daarna. Geografisch ligt het zwaartepunt in Zwolle en de regio West-Overijssel, maar er is ook materiaal aanwezig uit andere plaatsen en regio's in Nederland.

Paul Harmens en Jan ten Hove gaan de komende maanden met de collectie aan de slag en hopen eind dit jaren het resultaat te kunnen laten zien. Het gedigitaliseerde materiaal wordt opgenomen in de beeldbank van het HCO en de nationale BeeldbankWO2.
Bron: http://transisalania.blogspot.com/

======

Amsterdam - Groningen: 2 dagen reistijd

Reizen was rond 1800 een hachelijke onderneming. Het kostte een vermogen, de wegen werden onveilig gemaakt door rovers en de verbindingen waren vaak slecht. En dan had je nog kans dat het koetspaard op hol sloeg of de koets omkiepte. Maar het grootste probleem was wel de reistijd.
Dat werd duidelijk toen in november 1825 Herman van Hall hoorde dat hij professor in Groningen was geworden. Meteen vertrok hij vanuit zijn woonplaats Amsterdam naar zijn nieuwe baan, maar de reis zou hem bijna twee hele dagen kosten. En zoiets was normaal.
De trip begon in Amsterdam, waar de professor de boot naar Lemmer nam. Dat was een klein bootje dat de altijd wilde Zuiderzee (het huidige IJsselmeer) overstak. Van Hall zal benedendeks hebben gezeten, verhalen uitwisselend met andere reizigers, terwijl het scheepje heen en weer gesmeten werd.

In de haven van Lemmer stapte hij over op een vrachtschip, dat hem via de Friese meren en vaarten verder bracht richting Groningen. Deze schepen voeren op zeilkracht, maar bij windstilte werden trekpaarden ingezet. Erg snel ging het meestal dus niet.
Tussendoor zal de professor een paar keer hebben moeten overstappen op postkoetsen - je kon niet zomaar naar Groningen varen. Zo'n koetsrit was een hobbelige ervaring, want de meeste wegen waren onverhard. En dan was het nog te hopen dat de koets niet zou worden aangehouden door rovers: reizen was duur, dus reizigers waren meestal rijk.
De respectabele professor zag er bij aankomst in Groningen dan ook nogal verfrommeld uit. Hij had zich twee dagen niet echt kunnen wassen, zijn kleren hadden geleden onder het steeds heen en weer geslingerd worden en het eten onderweg zal ook wel niet te best geweest zijn - daarin is in twee eeuwen weinig veranderd.
Zelfs als je het geld had, ging je dus eigenlijk pas op reis als het écht niet anders kon. In de loop van de negentiende eeuw veranderde dat, vooral dankzij het spoor. Door de opkomst van treinen konden mensen in de tweede helft van de negentiende eeuw veel sneller door Nederland trekken. Als de professor dezelfde reis bijvoorbeeld in 1875 had gemaakt, dan zou hij in een dikke vijf uur in Groningen zijn aangekomen. En een stuk frisser.
Bron: www.anno.nl

======

Vaticaanse geheime archieven

De Geheime Archieven van het Vaticaan spreken al eeuwenlang tot de verbeelding van veel mensen. Voornamelijk door hun onvergelijkbaar lange en boeiende geschiedenis. Vandaag bevat het Vaticaans Geheim Archief maar liefst 84 kilometer aan documenten en het groeit nog steeds aan. Het omvat een ononderbroken tijdspanne van meer dan achthonderd jaar.
Voor de eerste keer kreeg een gespecialiseerd redactieteam en fotografen toegang tot deze archieven. En daarover werd het boek "De geheime archieven van het Vaticaan" gepubliceerd. In de Dry Coppen werd op maandag 19 oktober tussen 19 en 22.30 dit boek in wereldpremière voorgesteld. Het is georganiseerd door S.P.Q.R., de Vereniging van en voor Romevrienden.
Ook was de Leuvense handschriftdeskundige dr. Michiel Verweij aanwezig die avond. Verweij is assistent-conservator van het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel en heeft meegewerkt aan de vertaling van het boek.
Bron: http://leveninleuven.be/

======

Het voornaamste doel van www.Raalte-clopedie.nl is het verzamelen van vooral beeldmateriaal en informatie over de gemeente Raalte. Het gaat daarbij om de volgende plaatsen:
Raalte, Heeten, Broekland, Mariënheem, Luttenberg, Nieuw Heeten, Schoonheeten.
Heino valt buiten het doelgebied, omdat die voormalige gemeente beschikt over een zeer goed funktionerende èn actieve historische vereniging Omheining.

Via de website www.Raalte-clopedie.nl bieden we ook overige belangstellenden in de historie van de genoemde plaatsen de gelegenheid kennis te nemen van oude beelden en historische informatie.

Sinds de lancering van www.Raalte-clopedie.nl trok de website meer dan 40.000 bezoekers. De lezers van het Weekblad voor Salland hebben hun waardering voor deze website uitgesproken door deze als meest gewaardeerde te benoemen en te klasseren als meest bezochte website.

======

Wist u dat ....

U de complete lijst van online inventarissen van het Nationaal Archief hier kunt vinden, (wel even geduld hebben of een paar keer proberen)

======

Een janmaat een matroos was en een labeurder een ploeger was.

======

Er een website is over voorouders die in Zeeuwse gevangenissen hebben gezeten tussen 1812-1931. Kijk op www.zeeuwengezocht.nl
Bron: Afd. Zaanstreek-Waterland

======

Er een boekwerk is over Oploo en bewoners
Op zondag 8 nov. 2009 worden de eerste 2 delen gepresenteerd van een omvangrijk boekwerk. De geschiedenis van alle (oudere) panden van Oploo wordt beschreven, vanaf het allereerste begin (sommigen zelfs vanaf vóór 1700) tot heden toe, of totdat het pand werd afgebroken. Tevens wordt een compleet (gezins-)overzicht gegeven, van alle mensen die er woonden, ook tot heden toe. Dit alles volgens gegevens uit kadaster, bevolkingsregisters, Burg. Stand, kerkarchief, notarieel archief, krantenartikelen, etc. Ook is getracht om van (nagenoeg) alle bewoners foto's op te nemen, eveneens tot heden toe. Deel 1 en 2 tellen beiden ca. 250 pag. en zijn verkrijgbaar á € 25,--.
Info: Cor Verberk, tel. 0485 - 38 2622 of verberk65@hetnet.nl
Bron: Afd. Land van Cuijk en Ravenstein

======

Dat het derde boek in de maak is van het Historisch Genootschap Crommenie 'Krommenie, gebeurtenissen in de 20ste eeuw' is de titel van het boek, dat het Historisch Genootschap Crommenie volgend jaar september gaat uitgeven. De voorbereidingen voor het derde boek van het historisch genootschap zijn inmiddels in volle gang.
,,Het was niet de bedoeling, nog een boek uit te geven'', zegt voorzitter Wim Andrea. ,,Maar ja, er is nog zo veel te melden. Toch zonde om al dat materiaal niet te gebruiken. We gaan dus op herhaling voor een nieuw kunststukje.''
Het derde boek moet dezelfde uitstraling krijgen als de vorige uitgaven. Die boeken bleken een groot succes. Er is nog steeds vraag naar 'Krommenie, zevenhonderdvijftig' (uitgegeven in 2001) en 'Krommenie, hoe een dorp veranderde' (uitgegeven in 2005), die in oplages van 1800 zijn uitgebracht.
De voorinschrijving begint omstreeks 15 december. De prijs van het boek is nog onbekend evenals de oplage.
Bron: www.noordhollandsdagblad.nl


De webredactie.

  terug naar top

Landelijk nieuws

Laatste nummer van GensData is uitgekomen
(06 nov) Het allerlaatste nummer van Gens Data (het afdelingsblad van de afdeling Computergenealogie) is deze week uitgekomen. Met enige weemoed kijken we terug op een roemrijk verleden van een blad met een 25-jarige historie en een groot aantal lezers. Daarbij was de waardering altijd zeer goed. Echter, doordat de afdeling CG is opgheven, mist het blad zijn draagvlak en de impulsen van zijn leden om het blad leesbaaar en aktueel te houden. Bovendien leed de bezetting van redactie onder feit dat er nauwelijks nieuwe redactieleden te vinden waren die de taak van hoofdredacteur Janwillem Koten konden overnemen. Janwillem kwam op een leeftijd dat hij het rustiger aan wilde doen en het stokje graag aan een opvolger wilde overgeven. Al met al een reden om te stoppen met Gens Data. Dat wil niet zeggen dat we als NGV-leden verstoken zullen blijven van nieuws dat betrekking heeft op de toepassing van computers in de genealogie. Er wordt druk gewerkt om dit hiaat op te vullen. In Lees verder..
 
Denktank van NGV brengt rapport uit.
(06 nov) Kort geleden heeft de denktank verslag uitgebracht aan het Hoofdbestuur. De inhoud geeft een frisse blik op een aantal traditionele waarden. Het stuk is bij de uitnodiging voor de Algemene Vergadering van 28 november als bijlage meegekomen. Hierdoor kan het ook besproken worden in de Algemene Ledenvergaderingen van de afdelingen, die hieraan moeten voorafgaan. Het hoofdbestuur wil graag de reacties peilen van de afdeling en daarvoor ook tijd reserveren op de AV in Utrecht. Er zullen op die vergadering zeker nog geen beslissingen vallen. Wel zullen de reacties een komend voorstel van het HB voor een lange termijnplanning kunnen beinvloeden. In het 'Lees verder..' gedeelte vindt u het volledige rapport (weliswaar met beperkte opmaak). U moet dan wel eerst inloggen als NGV-lid als u dit gedeelte wilt zien. Lees verder..
 
DTB klappers van Limburg nu op internet.
(01 nov) Limburgse klappers van dopen, trouwen en begraven op internet. Sommige plaatsen vanaf 1575 en sommige plaatsen tot 1816. Sinds enige tijd hebben leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (ook wel Mormonen genoemd) de Limburgse klappers van de DTB gedigitaliseerd en op internet geplaatst. Lees verder..
 
Genetische Genealogie op NGV website
(01 nov) In het kader van het project ‘Genetische Genealogie in Nederland’ is er op 1 november een ‘unieke, Nederlandse' Y-DNA database toegevoegd aan de NGV website. Lees verder..
 
Het nieuwe historisch boekwerk over het Blerickse dorp "De Boekend" is verschenen.
(25 okt) Op dinsdag 12 mei 2009 is het boek over de geschiedenis van het Blerickse dorp "De Boekend" verschenen. Met bronnen die teruggaan tot het jaar 1350. Ons NGV-lid de heer Chrit Klerken , de heer Lambert van Hout (overl.2001) en de heer Jacq Grubben werkten mee aan deze prachtige uitgave ( in full colour uitvoering ) met beschrijving van de boerderijen en hun bewoners, inclusief genealogische overzichten van bekende Boekender (Blerickse) families. Er is veel onderzoek gedaan in binnen- en buitenlandse archieven en kerkelijke bronnen van Blerick vanaf 1575. Tevens veel verwijzingen naar geraadpleegde historische literatuur. Lees verder..
 
Een grafische kwartierstaat aan uw profiel toevoegen. Hoe gaat dat?
(24 okt) Sinds STAMBOOM (oftewel stamboom.ngv.nl) geïntegreerd is met de centrale website, is het ook mogelijk kwartierstaten van willekeurige personen (als probant/kwartierdrager) op te roepen. De enige voorwaarde is natuurlijk dat die persoon (en voorgeslacht voorzover mogelijk) is ingevoerd in de STAMBOOM database. Over het invoeren van genealogische gegevens kunt u alles lezen op http://stamboom.ngv.nl Hoe u uw profiel moet aanpassen leest u in dit artikel. Lees verder..
 
Overzicht recente korte kwartierstaten in Gens Nostra
(21 okt) Zoekwijzer voor de korte kwartierstaten van bekende en minder bekende (veelal) Nederlanders, met geboortejaar, geplaatst in Gens Nostra in de afgelopen jaren tot en met oktober 2009 (stand 1 november 2009; alfabetisch gesorteerd op de familienaam). De lijst is niet alleen bedoeld om te laten zien van welke personen in de afgelopen jaren een kwartierstaat is geplaatst, maar ook om een specifieke bijdrage snel terug te kunnen vinden. De lijst vermeldt alleen de kwartierstaten in schema over maximaal twee pagina’s gepubliceerd. In de lijst zijn niet meegenomen de kwartierstaten van de leden (84 in DEC 1999 en 69 in JAN 2001). De lijst zal worden bijgehouden. Opmerkingen, aanvullingen en correcties op deze lijst graag aan de redactie van Gens Nostra mailen, zie de button ‘Mail ons’ elders op de NGV-website. Daar kunnen ook nieuwe voorstellen voor andere kwartierstaten worden gedaan. Leo van der Linden, hoofdredacteur Gens Nostra Lees verder..
 
Gens Nostra
(20 okt) Het oktobernummer van Gens Nostra is verschenen en bevat: - J.M. de Jong: Drie generaties van een familie Fritz op Walcheren en in Amsterdam, 18de en 19de eeuw; - Frans Thorissen en Arie Jan Stasse: Bij de kwartierstaat van Johan Johannes Fabricius (1899-1981), schrijver; - J.P. Noppen: het portret van het echtpaar Zijderveld-Van der Nagel [uit Zuid-Holland]; en verder de vaste rubrieken: boeken, archiefnieuws, periodieken, vragen, uit Antwerpse bron en de mededelingen. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke evenementen binnenkort

Lezing + afdelingsledenvergadering
(za 07 nov - Hilversum - NGV afdeling Familieorganisaties)
10.30 uur Zaal open, bestellen van de lunch 11.00 uur Welkom door de voorzitter en introductie spreker 11.10 uur Eerste deel van de lezing dor de heer Paul Davids van de Stichting voor Surinaamse Genealogie. 12.00 uur Presentatie Lees verder..
 
Twentse Voorouderdag / 25-jarig Jubileum NGV Twente
(zo 08 nov - Hengelo (ov) - NGV Twente / Bibliotheek Hengelo)
Deze markt voor Stamboomonderzoek kent vele standhouders uit de regio en daar buiten. Zo zullen ook weer een aantal Duitse verenigingen aanwezig zijn. Ook antiquariaten zullen hun regionale boeken aanbieden. En natuurlijk Lees verder..
 
Jaarlijkse contactdag voor alle NGV PR medewerkers
(za 14 nov - Apeldoorn - PR groep van de NGV)
Eind oktober ontvangen alle PR medewerkers en bij afwezigheid de secretaris van de afdeling de stukken voor deze dag. We hopen dat dit jaar van iedere afdeling minstens een vertegenwoordiger komt. Heeft u nog tips voor deze Lees verder..
 
NGV Algemene Vergadering
(za 28 nov - Utrecht - NGV Hoofdbestuur)
Vanaf 11.30 uur bestaat er gelegenheid tot onderling contact en omstreeks 12.45 uur is er een lunchbuffet. Aanvang van de vergadering 13.30 uur. Pauze om 15.00 uur. 1. Opening door de voorzitter 2. Ingekomen stukken en mededelingen Lees verder..
 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Landelijke cursussen binnenkort

NGV Kadercursus -------VERVALT--------
(za 07 nov - Eindhoven - NGV hoofdbestuur)
De inhoud is, zéér kort weergegeven – de historie NGV - de formele organisatie - de Statuten en Huishoudelijk Reglement - de regionale en functionele afdelingen - Gens Nostra - het Verenigings Centrum(VC) - de Diensten in Lees verder..
 
Zeeuwse Voorouders Digitaal – Stamboomonderzoek via de Computer
(za 07 nov - Middelburg - )
Tegenwoordig begint stamboomonderzoek thuis. Via uw eigen computer kunt u met behulp van internet al redelijk snel een begin maken met het zoeken naar uw voorouders. Daartoe staat een overweldigende hoeveelheid websites Lees verder..
 
CBG-workshop 'Aldfaer voor beginners'
(do 19 nov - Den Haag - CBG)
Het Centraal Bureau voor Genealogie organiseert donderdag 19 november weer een workshop voor gebruikers van het genealogie computerprogramma Aldfaer. De workshop is bedoeld voor iedereen die net werkt met het programma of Lees verder..
 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

Swart - de Zaanstreek
(06 nov) Wie wil mij helpen mijn voorouders op te sporen. De oudste die ik ben tegen gekomen is Wessel Swart geboren te Zaandam op 29/3/1811 Religie protestant Als onderwijzer naar Goes vertrokken Getrouwd met Marie de Fouw Overleden Lees verder..
 
Zaltbommel michielsz
(05 nov) Zoek de volgende gegevens van; Abraham,Michielsz , geboren voor 1640 in komend van Zaltbommel. Abraham,Michielsz is overleden vóór 1685, ongeveer 45 jaar oud. Abraham,Michielsz trouwde, op 22 maart 1664 in Zaltbommel met Lees verder..
 
Schu(u)rink
(05 nov) Zoek de volgende gegevens Jan, Willems Schu(u)rink is geboren voor 1670. Jan, Willems is overleden op maandag 13 december 1745 in Vollenhove, ongeveer 75 jaar oud. getr omstreeks 1700 met Jantjen, Arends Scholte(n). Zij Lees verder..
 
Notarieel akte 1722 vertalen
(04 nov) Wie wil er voor mij, ( ben bereid een vergoeding te betalen )een notarieele akte van 1722 te vertalen. De cursus Paleografie bij mij in de buurt ging helaas niet door. Ik ben al m.b.v. van boeken begonnen, maar kom toch Lees verder..
 
Hulp gevraagd: onderzoek Utrechts Archief (Leger des Heils Korps Almelo)
(03 nov) Beste medeleden, Naast veel genealogisch onderzoek maak ik soms uitstapjes naar andere soorten geschiedenis. Dat mondt regelmatig uit in artikelen in genealogische en historische tijdschriften (waaronder ook Gens Nostra). Lees verder..
 
GRATIS OPZOEKINGEN IN DE REGIO ANTWERPEN EN DE KEMPEN
(31 okt) Beste leden, Zoek je informatie over je voorouders in de Regio Antwerpen en de Kempen. Geen probleem ik zoek het op, maak fotokopie's van vreemdelingendossiers en GHO of digitale foto's. Heb ook tal van volkstellingen van Lees verder..
 
van der Wal Dodewaard
(26 okt) Wie kan mij helpen met gegevens over de Familie van der Wal uit Dodewaard. Met name de ouders van der Wal Sanders. B.V.D Lees verder..
 
Van STEENHUIJS/STEENHUYS
(25 okt) Van STEENHUIJS / STEENHUYS Gezocht: 2 generaties nageslacht van Cornelis van STEENHUIJS/STEENHUYS, geboren circa 1480 en getrouwd met Johanna Heinrichsdr. van BRIENEN. Cornelis was zoon van Godfried van STEENHUYS, ambtman Lees verder..
 
Ouders gezocht van Dirkje Brand (echtgenote van Willem Vuik)
(25 okt) Dirkje Brand: In Genlias heb ik haar gevonden als moeder van Merrigje, Jan en Maria Vuijk (Vuik). Ze wordt genoemd op de huwelijksakten van de kinderen. Merrigje Vuijk trouwt met Hendrik Vlot (17-05-1839, Giessen-Nieuwkerk) Lees verder..
 
Valkenswaard, Waalre en Bergeijk
(23 okt) Destijds ben ik begonnen met het in kaart brengen van de onderlinge verwantschap van de bevolking van Borkel en Schaft op grond van de gegevens van de Burgerlijke Stand en van het bevolkingsregister. Sindsdien is het onderzoeksgebied Lees verder..
 
Vroedvrouwenkweekschool Rotterdam 1900
(21 okt) Mijn grootmoeder Janna Adriana Slager heeft hier in 1900 haar opleiding gehad. ik bezit een album met een aantal foto's van haar collega's uit die tijd. Enkele namen zijn: C.R.C. Bethaus, Bloemstr. 9, R'dam, geb. 2-7-1878, Lees verder..
 
Dirk Schijf en Martijntje Bijleveld
(20 okt) Ik ben op zoek naar gegevens over Dirk Schijf, geboren in 1757 in Zwammerdam, 2-6-1782 gehuwd te Zwammerdam met Martijntje Bijleveld. Eenieder die gegevens over Dirk zijn ouders kan verschaffen zou ik zeer erkentelijk zijn. Lees verder..
 
van de(r) Vinne, Haarlem
(19 okt) Laurens van der Vinne (15-2-1768 - ?, Haarlem) trouwt op 9-5-1790 te Haarlem met Josina Schouten (13-9-1767 -? Haarlem). Wie heeft informatie over hun voorouders en de verdere familie van der Vinne? Lees verder..
 
familie Van der Schee
(19 okt) Alle gegevens m.bt. de familienaam Van der Schee zijn van harte welkom. Mijn stamboom omvat momenteel ruim 6000 personen, maar is nog lang niet compleet. Lees verder..
 
Uitgave W.N.B. nieuw boekjeover Maria van Antwerpen.
(19 okt) De afd. WNB heeft na de uitgave van Adriaan van Campen, de beruchtste misdadiger uit Breda (nog verkrijgbaar), een nieuwe uitgave gemaakt met de titel "De Bredasche Heldinne" het verhaal over het leven van Maria van Antwerpen. Lees verder..
 
Familie Matthes ( Blanken )
(18 okt) Wie kan mij helpen, ben op zoek naar meer gegevens van Johan Amile Matthes, geb rond 1846 overleden rond 1906 Johan trouwde op 21-05-1875 Haarlem, met Magteld Aleida Blanken geb 21-05-1850 overleden in 1920, Johan en Magteld Lees verder..
 
Vermett en Jacobus Antwerpen
(18 okt) Kan iemand mij helpen om iets meer te weten te komen over Jacobus Joannes Antonius Vermetten geb. Antwerpen 24 Juni 1878 zoon van Jacobus Maria Antonius Hubertus Vermetten en Leona Maria Vervoort. Jacobus heeft waarschijnlijk Lees verder..
 
Vermooten Grootveld
(17 okt) In 1947 is Cornelia Adriana Vermooten, (geb. Delft 1878) vertrokken vanaf de Lloyd kade in Rotterdam met de "Sibayak". Zij werd uitgezwaaid door Jo Grootveld. De 2 waren hun leven lang bevriend. Cornelia Adriana was ook Lees verder..
 
Familie Struiksma
(17 okt) Ik probeer de familie Struiksma in kaart te brengen en zoek daarom informatie over Opa Sjoerd Struiksma die in 1951 1952 naar Canada emigreerde. Opa is geboren op 21 mei 1894 in Lichtaard en op 5 juli 1976 overleden in New Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente publicaties van leden

"Het gezicht van de Boekend" (Blerick)
(25 okt) "Het gezicht van de Boekend" Op dinsdag 12 mei 2009 is het boek over de geschiedenis van het Blerickse dorp "Het gezicht van de Boekend" verschenen. Met bronnen die teruggaan tot het jaar 1350. Ons NGV-lid de heer Chrit Lees verder..
 
Genealogie geslacht Verschoor (4e druk), auteur N.A.Kosters, Sleen
(18 okt) Particuliere uitgave. Het boek: is uitgevoerd in A4 formaat met stijf zwart kartonnen omslag, met daarop in goudkleur gedrukte titel “Genealogie Verschoor”; 180 bladzijden, tweezijdig bedrukt, met index, 90 grams papier. Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2009 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257