NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2009 - 14

**4**

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Landelijke cursussen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten


Nieuws van de redactie

Beste lezers,

In deze nieuwsbrief nummer 14 wat artikeltjes over kaarten met onroerende goederen, zwaar werk, schepensignaten, de hugenoten, tijdsverschil en de rubriek 'Wist u dat'.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

======

Atlassen Oude en Nieuwe Gasthuis online

Twee kaartboeken uit 1663 en 1686 waarin alle bezittingen van het Oude en Nieuwe Gasthuis (ONG) uit Zutphen zijn opgetekend, zijn gedigitaliseerd en via deze website raadpleegbaar.
In het verleden lieten eigenaren van onroerende goederen vaak kaarten van hun bezittingen tekenen. Deze kaarten geven de goederen op schaal weer. Omdat veel families hun naam ontlenen aan huizen of boerderijen die zij bewoonden of in pacht hadden, zijn dergelijke kaartboeken een interessante bron voor genealogen.

Bezittingen van het ONG

Het Oude en Nieuwe Gasthuis in Zutphen was ook eigenaar van door schenking of nalatenschap verkregen onroerende goederen. Deze bezittingen staan beschreven in twee kaartboeken, één uit 1663 en één uit 1686. De kaarten zijn stuk voor stuk met de hand prachtig en zeer verfijnd ingekleurd. Beide boeken bevatten zo'n 60 kaarten, waarvan op een stuk of 16 boerderijen staan afgebeeld en op de overige landerijen die bij deze boerderijen horen of losse stukken land. Opvallend is dat in het tweede boek bijna dezelfde bezittingen opgenomen zijn als in het eerste.
Bron: Regionaal archief Zutphen

======

Dodelijke ongelukken en uitgeputte winkelmeisjes

Zwaar werk moet minder zwaar worden, vindt Wouter Bos. Dan kunnen ook mensen met een zwaar beroep langer doorwerken. In de negentiende eeuw werkten veel arbeiders zich kapot. Dat begon te veranderen na een parlementaire enquête.
In januari 1887 onderzocht de Tweede Kamer de toestand in Nederlandse fabrieken en werkplaatsen. Een commissie verhoorde 146 fabrikanten, arbeiders en artsen over werkzaamheden en arbeidsomstandigheden. De uitkomsten waren verbijsterend: dodelijke ongelukken waren in fabrieken volstrekt normaal, net als werkdagen van twaalf uur. En er bestond geen pensioen, dus mensen werkten tot hun dood. 'Zij werken tot het laatste toe,' vertelde een bedrijfsleider. 'Ik ken geen ouder volk dan 55, 56 en 57 jaar.'

Niet alleen de mannen werkten zich kapot. Zo ondervroeg de commissie de 57-jarige Johanna Hoogveld. Zij werkte al 48 jaar in een textielfabriek. Vanaf haar twintigste sloeg ze tien uur per dag met een ijzeren hamer patronen in het textiel. Ze was helemaal kapotgewerkt. Zelfs winkelmeisjes werden uitgeput, tot grote verontwaardiging van feministe Aletta Jacobs. Zij kregen lichamelijke klachten omdat ze nooit mochten zitten. De commissieleden konden dat bijna niet geloven. 'Overdrijft gij niet wanneer gij zegt dat gij 14 uren onafgebroken op de benen staat?' vroegen ze de 18-jarige Mina Kok. 'Daarin overdrijf ik niet', antwoordde zij.
Nederland was geschokt door de verhoren. In 1889 voerde de regering daarom de Arbeidswet in. De werkdag van vrouwen en kinderen mocht voortaan niet langer dan elf uur duren. Met de uitbreiding van de wet in 1919 kwamen ook voor mannen maximale werktijden. En voor winkelmeisjes stond vanaf 1902 een stoel in de winkel.
Bron: www.anno.nl

======

Arnhemse genealogische bron toegankelijk gemaakt

ARNHEM - Genealogisch liefhebber G.A. Walkate uit Dordrecht werkte jarenlang aan het transcriberen van alle schepensignaten uit het Oud-Rechterlijk Archief Arnhem over de periode 1423-1811. Transcriberen is het overzetten van middelnederlands (paleografisch schrift) naar leesbaar schrift. Walkate deed dat in de vorm van korte uittreksels (zogenaamde regesten). Daardoor is een rijke Arnhemse historische bron gemakkelijk toegankelijk gemaakt voor genealogen.

Schepensignaten zijn registers waarin rechterlijke uitspraken en juridische verhandelingen staan vermeld die voortkwamen uit vrijwillige rechtspraak. Het Oud-Rechterlijk Archief kan worden beschouwd als voorloper van het notarieel archief.

Hypotheken en overdrachten
De vrijwillige rechtspraak heeft onder meer betrekking op geldleningen, hypotheken en overdrachten van eigendom, en niet op vonnissen in zaken van procederende partijen. De schepenen, die met de vrijwillige rechtspraak waren belast, waren als leden van het stadsbestuur dus tevens de secondanten van de richter van Arnhem en de Veluwezoom. In de signaten wemelt het van de namen, een lustoord voor stamboomvorsers.

Tien jaar
Walkate (74 jaar) werkte meer dan tien jaar aan de transcriptie. Hij bezocht jarenlang het vroegere Gemeentearchief Arnhem en rondde zijn werk tenslotte af in het Stadsarchief Dordrecht. De signaten, soms in de vorm van microfiches, werden tijdelijk van Arnhem opgestuurd naar het Stadsarchief Dordrecht. Walkate schreef de signaten eerst met de pen over en typte ze vervolgens uit, zijn dochter scande de typoscripten.

Walkate zegt over zijn werk: "Genealogisch onderzoek en transcriberen doe ik al mijn hele leven. Ik vind het interessant om te weten hoe de samenleving vroeger in elkaar zat." De transcripties worden momenteel bewerkt voor internet en zullen in de toekomst beschikbaar komen voor het publiek.

* Het Oud-Rechterlijk Archief is bij het Gelders Archief terug te vinden onder toegangnummer 2003, de schepensignaten onder de inventarisnummers 369-453.
Bron: www.hoogenlaag.nl

======

De Hugenoten
(door Harry Collignon, Oosterhout)

Als je net als bovengetekende gezegend bent met een mooie Franse achternaam en je hebt als hobby familieonderzoek, dan krijg je vroeg of laat de vraag op je afgevuurd of je van de Hugenoten afstamt. De eerste keer dat ik die vraag kreeg te horen had ik geen idee waar ze het over hadden. Waarschijnlijk had ik op de middelbare school even niet goed opgelet, want 'de Hugenoten' zei mij helemaal niets. Uiteraard heb ik dit hiaat opgevuld en al snel kwam ik tot de conclusie, dat ik zeer waarschijnlijk niet van één van hen afstam.
Want wat of wie waren die Hugenoten eigenlijk? De Hugenoten waren de Franse aanhangers van Calvijn. De naam is waarschijnlijk een verbastering van het woord 'Eidgenossen' (eiguenots op zijn Frans). Anderen zeggen dat het afkomstig is van het woord 'Hugon' dat kwade geest betekent, maar mogelijk verwijst het ook naar Besançon Hugues, de leider van een revolutie in Genève.
Hoe het ook zei. In het katholieke Frankrijk kwam het vanaf 1562 tot bloedige godsdienstoorlogen, waarbij vele Hugenoten werden vermoord. Vooral tijdens de Bartholomeüsnacht in 1572 kwamen veel Hugenoten aan hun einde. De vijfde heilige oorlog tussen de katholieken en de Hugenoten begon in 1574 en duurde tot 1598. In dat jaar vaardigde koning Hendrik IV het Edict van Nantes uit, dat aan de Hugenoten vrijheid van geloof toekende. Deze Hendrik IV, was zelf ook hugenoot geweest, maar om de troon te kunnen bestijgen had hij zich bekeerd tot het katholicisme. Ondanks de vrijheid van geloof werd het niet echt veiliger voor de Hugenoten in Frankrijk en veel van hen vluchtte weg uit Frankrijk. Zeker toen in 1685 koning Lodewijk XIV een eind maakte aan het Edict van Nantes, werden de Hugenoten definitief tot ongewenst persoon verklaard in Frankrijk. De Hugenoten, die opgepakt werden konden kiezen tussen zich bekeren tot het katholicisme en de dood. De keus was niet moeilijk. Velen bekeerden zich, maar een heel grote groep vluchtte het land uit. Ze vertrokken onder andere naar Amerika en Zuid Afrika, maar een groot gedeelte vluchtte naar Pruisen, Engeland, maar vooral naar Nederland. Zo'n 12.000 Hugenoten kwamen in Amsterdam terecht, waardoor rond 1700 een kwart van de Amsterdammers Frans was.
Er kwamen Franse buurten, Franse kroegen en een Franse kerk (de Waalse kerk). Veel van hen vonden werk in het boekenvak omdat dit gilde in tegenstelling tot andere gilden buitenlanders toeliet. Omdat veel Hugenoten lid waren van de Waalse kerk zijn voor de genealogische onderzoeker deze archieven van het grootste belang. Je kunt deze archieven vinden in de bibliotheek van de Waalse gemeente, die ondergebracht is in de Universiteits bibliotheek van Leiden. Behalve deze Waalse archieven bestaat de collectie ook uit een uitgebreide verzameling boeken en documenten over het Franstalige protestantisme en het 'Fichier du Refuge'. Dit 'fichier' is om praktische redenen alleen te raadplegen in het Centraal Bureau voor Genealogie in 's-Gravenhage.
De reden dat onze familie waarschijnlijk niet van de Hugenoten afstamt, ligt in het feit dat vanaf 1700 onze tak van de familie Collignon Rooms Katholiek is.

Bron: Afdelingsblad West Noord-Brabant (Periodiek 2009-3)

======

Nederlandse jetlag Het is iets meer dan honderd jaar geleden (1 mei 1909) dat alle klokken in Nederland gelijk werden gezet. Daarvoor had bijna elke plaats zijn eigen tijd.

Tot aan het begin van de twintigste eeuw keken mensen naar de hoogste stand van de zon om de tijd te bepalen. De zon komt in het oosten op en gaat onder in het westen. Maar door het verschil in afstand werd de hoogste stand van de zon in het oosten een kwartier eerder waargenomen dan in het westen.
Het tijdsverschil binnen Nederland zorgde nog niet echt voor problemen. Zoveel werd er door de gewone man niet gereisd. Van een jetlag was dus geen sprake. Bovendien waren de mogelijkheden om lange afstanden af te leggen niet toereikend.
De trein bracht daar verandering in. Hoewel deze in het begin als 'gevaarlijk monster' werd beschouwd, maakten het de mobiliteit van de Nederlanders groter. In 1839 werd de eerste spoorlijn, van Haarlem naar Amsterdam, geopend. In de daaropvolgende jaren werden meer stations en spoorlijnen aangelegd. De stations werden aan elkaar gekoppeld. Maar er was nu één probleem: de tijdsaanduidingen van de verschillende plaatsen kwamen niet overeen. Daarom werd de "Amsterdamse tijd" in 1909 de standaardtijd van Nederland. Voor het eerst was het in Groningen even laat als in Middelburg. Maar de klok stond nog niet overal gelijk in Europa. Dat gebeurde pas op 16 mei 1940, toen de Duitse bezetters in Nederland de Midden-Europese Tijd invoerde.
Bron: www.anno.nl

======

Wist u dat ....

Het Waterlands Archief een nieuwe website heeft. De nieuwe site, te raadplegen via www.waterlandsarchief.nl, biedt naast veel interessante informatie ook tal van nieuwe zoekmogelijkheden. Zo is een groot deel van de regionale kranten uit de periode 1854-1944 nu online te raadplegen. Eind 2009 zal het complete bevolkingsregister vanaf 1850-1938 via de website te raadplegen zijn.
Bron: Afd. Zaanstreek-Waterland

======

Een geheimschrijver een secretaris was en een ingaarder een belastinginner was.

======

Van Lansingerland veel gegevens zijn in te zien. Bent u op zoek naar gegevens van uw familie in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs of Bleiswijk uit de 19e, 18e of 17e eeuw? Kijk dan op www.gemeentearchief.rotterdam.nl.
Daar vind u de gegevens van bijna 30.000 registraties uit de Doop-, Trouw en Begraafregisters die zijn ingevoerd in de Digitale Stamboom van het Gemeentearchief Rotterdam.

Inmiddels zijn de volgende gegevens nu digitaal beschikbaar:

  • Bergschenhoek: doop rooms-katholiek 1799-1811; trouw r.k. 1682-1811;
  • Berkel en Rodenrijs: doop remonstrants 1660-1811; doop r.k. 1724-1812;trouw r.k. 1726-1736; trouw/begraven gaarder 1727, 1728,1734-1736; begraven gereformeerd 1767-1791; begraven gaarder 1701-1726.
  • Bleiswijk: gerechtstrouw 1745-1768 en 1770-1778.
======

Het nationale archief zijn fotocollectie van de 1e Wereldoorlog op Flickr aan het plaatsen is. Zie: www.flickr.com
Daarnaast staan er nog meer foto's online, zie www.flickr.com/photos/nationaalarchief/

======

Britse kranten 1800-1900 online zijn: zie website Britsh Newspapers. Er kan gezocht worden in 49 lokale en nationale kranten.


De webredactie.

  terug naar top

Landelijk nieuws

Week van de Geschiedenis 2009 : 'Oorlog & Vrede'. Deze week is van 17 t/m 25 oktober 2009
(10 okt) Verliesregister militaire vliegtuigen overhandigd aan NIMH (Nederlands Instituut voor Militaire Historie) Het 'Verliesregister 1939-1945. Alle militaire vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog' is zaterdag 29 maart 2008, door de voorzitter van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO), Peter Grimm, in het marine-ethablissement Amsterdam aangeboden aan de directeur van het NIMH, drs. Piet Kamphuis. Lees verder..
 
"Doopkleding en kraamfeest" tentoonstelling in Kwadijk nog tot 24 okt. op afspraak te zien.
(06 okt) In het nieuwsarchief mogelijk eerder gelezen?? Of nog niet? Veel NGV-ers kennen de lezing van Rosalien Fiedeldij Dop, momenteel is er een tentoonstelling van het materiaal te zien in de boerderij van haar ouders. De Week van de Geschiedenis vindt dit jaar plaats van 17 t/m 24 oktober. Het thema is Oorlog & Vrede. Tijden van oorlog en tijden van vrede hebben bijgedragen aan het ontstaan en verdwijnen van tradities en volksgebruiken. Welke tradities ontstonden er bijvoorbeeld in de Gouden Eeuw? Wat voor invloed heeft Koningin Victoria van Engeland gehad op verhalen waar de kindjes vandaan kwamen? De Tweede Wereldoorlog heeft veel invloed gehad op het verdwijnen van traditioneel gedronken drankjes. Kom gerust langs en beleef een stukje Hollandse geschiedenis. Openingstijden: Vanaf 14 september t/m 24 oktober 2009 alleen op afspraak. Bel of mail even voor een afspraak, dan gaan wij open op een voor u geschikt moment. Informatie en afspraken: Rosalien tel.nr. 06 15 88 31 86 of stuur een Lees verder..
 
Themanummer Gens Nostra in 2010 over Oost Brabant en Noord-Limburg. Van Ravenstein tot Kessel (L.)
(01 okt) Gekozen is voor nieuwe bijdragen met een raakvlak met het gebied waarin oostelijk Noord-Brabant en Midden en Noord-Limburg liggen, de regio Land van Cuijk en Overkwartier van Gelre, met Grave, Cuijk en Venlo als belangrijke plaatsen. Lees verder..
 
25 jaar NGV afdeling Twente
(01 okt) De afdeling Twente van de Nederlandse Genealogische Vereniging bestaat op het eind van 2009 vijfentwintig jaar. Eén van de activiteiten ter gelegenheid van dit jubileum is de uitgave van een boek "Sinds jaar en dag" met een dvd. Lees verder..
 
Uniek archief Huwelijksdispensaties Bisdom Roermond (incl. Land van Cuijk) op internet
(30 sep) Huwelijksdispensaties (van het archief van het officialaat) van het Bisdom Roermond 1665-1805 Lees verder..
 
OPROEP VOOR DEELNAME AAN HET 'GENS NOSTRA' THEMANUMMER NIJMEGEN
(30 sep) 15 mei 2010 wordt er door het Kwartier van Nijmegen een Landelijke Genealogische Dag georganiseerd in Nijmegen. Het is gebruikelijk deze dag vergezeld te laten gaan met een speciaal nummer van Gens Nostra en we willen onze leden graag de gelegenheid geven om daaraan mee te doen. Lees verder..
 
Microsoft brengt eigen anti-virus software op de markt
(30 sep) Sinds vandaag is op de website van Microsoft het gratis antivirusprogramma Security Essentials beschikbaar. Het is geschikt voor Windows XP, Windows Vista en Windows 7. Het is gratis bij persoonlijk gebruik. Bedenk wel, dat u een geldige licentie van windows moet hebben, want dit wordt gecontroleerd. De versie die nu vrijgegeven wordt verschilt niet veel van de beta-versie die eerder dit jaar al verscheen. De software biedt real-time bescherming tegen virussen, spyware en andere malware. De software zou voortdurend op de achtergrond draaien en niet veel kracht van de CPU in beslag nemen. Of de software beter is dan van de andere leveranciers, zal nog moeten blijken. Lees verder..
 
Aanmelding nog mogelijk voor 2de ronde van het Project Genetische Genealogie.
(29 sep) Het Project Genetische Genealogie in Nederland nadert de afronding van het, wederom zeer succesvolle, tweede jaar. Aan het eind van het jaar vinden de clusteranalyses plaats, waarbij de profielen van alle deelnemers tot nu toe onderling vergeleken zullen worden en waarbij nieuwe spreidingskaarten gemaakt zullen worden. Lees verder..
 
Informatieve bijeenkomst voor leden van de afdeling Computergenealogie
(27 sep) Afgelopen zaterdag is er in het zalencentrum "Aller Erf" te Veenendaal een bijeenkomst geweest die ten doel had de leden van de afdeling Computergenealogie te informeren over de afgelopen gebeurtenissen en de plannen voor de toekomst. Er waren ca. 40 bezoekers. De vergadering is verlopen in een constructieve sfeer. Een beperkt verslag van de vergadering (gemaakt door Janwillem Kooten) volgt nog. De powerpointpresenatie die daar is getoond kunt u op de website bekijken: http://www.ngv.nl/Nieuws/documenten/HoeVerder.ppt  Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke evenementen binnenkort

Landelijke Archievendag 2009
(za 17 okt - Gehele land - Stichting Anno)
De Landelijke Archievendag 2009 zal plaatsvinden op zaterdag 17 oktober. Het thema van de Week van de Geschiedenis 2009 is "Oorlog en Vrede". Lees verder..
 
Emigratie in de 19e eeuw vanuit Noord-Limburg en Oost-Brabant naar de USA
(ma 19 okt - Venray - Kring Venray van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap)
De experts in onderzoek naar emigranten naar Amerika zijn de heren Willem A. Rovers, uit Uden en Willem Keeris, uit Zeeland (NBr.) Zij verzorgen een kundige presentatie over emigranten vanuit Oost Brabant en Noord-Limburg Lees verder..
 
Jaarlijkse gebruikersdag van de HCC!genealogie
(za 24 okt - Den Haag - Hobby Computer Club gg Genealogie en CBG)
Het thema van deze dag is - net als dat van de Week van de Geschiedenis - 'Oorlog en Vrede'. Naast een aantal lezingen in het kader van dit thema zal in de hal van het gebouw een genealogische markt gehouden worden. Hieraan Lees verder..
 
Najaarsvergadering van de WGOD + lezing: "Spurensuche in Ostpreussen".
(za 31 okt - Baarn - WGOD = Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland)
De heer Horst Warthun, in het verleden werkzaam bij Thyssen als ingenieur, geeft een presentatie met als titel: "Spurensuche in Ostpreussen". Zijn opa verliet om economische redenen zijn 'Heimat' en vond werk Lees verder..
 
Genealogische Dag Hardenberg e.o
(za 31 okt - Hardenberg-Baalder - Jubileumcommissie v.d. Historische Vereniging Hardenberg e.o.)
In het 25e jubileumjaar van onze vereniging organiseren wij een GENEALOGISCHE DAG op zaterdag 31 oktober 2009. De Genealogische Werkgroep zal op deze dag het tweede kwartierstaten boek uitgeven, het eerste exemplaar zal Lees verder..
 
Vrije Kolonistendag
(zo 01 nov - Frederiksoord - Maatschappij van Weldadigheid, het Drents Archief, Wil Schackmann (auteur van De proefkolonie) en de gemeente Westerveld)
Op zondag 1 november 2009 wordt in Frederiksoord een Vrije Kolonistendag gehouden. Bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in de landbouwkoloniën voor armen die de Maatschappij van Weldadigheid rond 1820 oprichtte in Lees verder..
 
Lezing + afdelingsledenvergadering
(za 07 nov - Hilversum - NGV afdeling Familieorganisaties)
10.30 uur Zaal open, bestellen van de lunch 11.00 uur Welkom door de voorzitter en introductie spreker 11.10 uur Eerste deel van de lezing dor de heer Paul Davids van de Stichting voor Surinaamse Genealogie. 12.00 uur Presentatie Lees verder..
 
Twentse Voorouderdag / 25-jarig Jubileum NGV Twente
(zo 08 nov - Hengelo (ov) - NGV Twente / Bibliotheek Hengelo)
Deze markt voor Stamboomonderzoek kent vele standhouders uit de regio en daar buiten. Zo zullen ook weer een aantal Duitse verenigingen aanwezig zijn. Ook antiquariaten zullen hun regionale boeken aanbieden. En natuurlijk Lees verder..
 
Jaarlijkse contactdag voor alle NGV PR medewerkers
(za 14 nov - Apeldoorn - PR groep van de NGV)
Info volgt Lees verder..
 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Landelijke cursussen binnenkort

Workshop 'Kozakken in Nederland gerelateerd aan militaire genealogie'
(za 17 okt - Delft - Legermuseum Delft)
Niet veel Nederlanders weten dat de kozakken actief in Nederland geweest zijn. Zo hielpen ze ons land te bevrijden van de Franse bezetting onder Napoleon in 1813. De heer Kinkelder van het Nationaal Archief geeft een workshop Lees verder..
 
Workshop 'Aldfaer voor gevorderden' (Volgeboekt!, zie programma-info)
(do 29 okt - Den Haag - CBG)
Het Centraal Bureau voor Genealogie organiseert op donderdag 29 oktober 2009 [[aanvankelijk stond 15 oktober gepland]] een workshop voor gevorderde gebruikers van het genealogie computerprogramma Aldfaer. De workshop is Lees verder..
 
NGV Kadercursus (voor zittende en aankomende bestuursleden)
(za 07 nov - Eindhoven - NGV hoofdbestuur)
De inhoud is, zéér kort weergegeven – de historie NGV - de formele organisatie - de Statuten en Huishoudelijk Reglement - de regionale en functionele afdelingen - Gens Nostra - het Verenigings Centrum(VC) - de Diensten in Lees verder..
 
Zeeuwse Voorouders Digitaal – Stamboomonderzoek via de Computer
(za 07 nov - Middelburg - )
Tegenwoordig begint stamboomonderzoek thuis. Via uw eigen computer kunt u met behulp van internet al redelijk snel een begin maken met het zoeken naar uw voorouders. Daartoe staat een overweldigende hoeveelheid websites Lees verder..
 
CBG-workshop 'Aldfaer voor beginners'
(do 19 nov - Den Haag - CBG)
Het Centraal Bureau voor Genealogie organiseert donderdag 19 november weer een workshop voor gebruikers van het genealogie computerprogramma Aldfaer. De workshop is bedoeld voor iedereen die net werkt met het programma of Lees verder..
 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

Gerrit Buis Egmond aan zee 1806
(16 okt) Ik ben op zoek naar de geboorteakte van Gerrit Buis geboren op 3 mei 1806 te Egmond aan zee , getrouw met Lijsbeth Zwaan (geboren op 28 november 1805) op 12 oktober 1828 te egmond aan zee. Ze kregen en zoon Gerrit, geboren Lees verder..
 
Hendri(c)k van den Belt
(16 okt) Ik ben op zoek naar gegevens betreffende Hendrik of Hendrick van den Belt. Hij is geboren op 14 februari 1892. Helaas niet bekend waar. Het is mogelijk dat hij gedoopt is met de naam Hendricus / Hendrik / Hendrick. Het Lees verder..
 
Fam. Koopman-Postema
(14 okt) Wie kan mij helpen aan de volgende gegevens: Johanna Gerarda Koopman, geb. ca. 1876 Amsterdam, overl. ?, geh. op 28-12-1899 in Weesp met Johannes Hellingman, geb. ca.1874 Amsterdam. Leendert Johannes Koopman, geb. ca. 1881 Lees verder..
 
Familie Wubs uit Onstwedde
(11 okt) Ik ben op zoek naar nog levende nazaten van de familie Wubs die zijn oorsprong vindt in Onstwedde en omgeving. Ik probeer een vernieuwde uitgave te maken van de in 1980 verschenen 'Genealogie van het Onstwedder geslacht Wubs'. Lees verder..
 
Stamboom of parenteel van de fam VAN DER STEEN uit St.MICHIELSGESTEL
(11 okt) Heeft u onderstaande personen in uw STAMBOOM met de naam VAN DER STEEN,neem dan even CONTACT met mij op. VAN DER STEEN, FRANCISCUS, geboren op 7 september 1829 te St. Michielsgestel, gehuwd op 27 april 1860 te Vught met Lees verder..
 
Schout
(09 okt) Wie is nog in bezit van GensNostra nr.22 uit 1967.Daar zou een artikel in gestaan hebben over "Het Walcherse geslacht Schout " Ik zou graag een kopie van dit artikel hebben. m.v.g. J.Schout Lewedorp Lees verder..
 
fam Tellekamp Booland. amsterdam
(07 okt) Goeden avond Allemaal. mijn naam is marita Dreissen [roep naam riet] daar ik de stamboom van mijn moeder aan het uit zoeken ben.ben ik op de naam van Tellekamp Booland gekomen.mijn bet overgroot vader was namelijk gehuwd Lees verder..
 
Informatie over Johan Verbruggen en/of Wilhelmina Elisabeth Vlijm
(06 okt) Ik ben op zoek naar meer informatie over Johan Verbruggen. Johan is gehuwd met Wilhelmina Elisabeth Vlijm (geboren op 26-11-1847 te Amsterdam) Kinderen uit dit huwelijk: 1. Wilhelmina Elisabeth( gehuwd met Heinrich Gustav Lees verder..
 
Antonia Compier
(05 okt) Al ruim 25 jaar zoek ik de geboorteakte van Antonia Compier. Volgens het Bevolkingsregister geboren 10/11 december 1834/1835 te Amsterdam. Aldaar noch elders tot nu toe gevonden. Als ouders worden vermeld Hendrik Compier Lees verder..
 
Stamboom Schaasberg
(03 okt) Wie kan mij vertellen/onderzoeken wie de ouders zijn van: Arend Schaasberg geb. in 1715 te Den Haag, overl.07-12-1809 te Den Haag en Jeaneton (Jeanne) Barriel geb.1714 gedoopt 08-11-1714 te Den Haag, overl. 11-12-1809 te Lees verder..
 
Foto's Nieuwenhuysen Vleutenscheweg 23 Utrecht
(01 okt) Mijn vader was bevriend met zijn buurjongens en heeft een paar foto's altijd zuinig bewaard. Het gaat om de vijf zoons uit het gezin van melkboer Willem van Nieuwenhuysen (* 8 jan 1855) die samen in uniform op een van de Lees verder..
 
Roset
(28 sep) De familie komt uit Etten-Leur, Noord-Brabant, maar er zijn aanwijzingen dat er roots zijn in Zuid-Limburg. Lees verder..
 
Stamboom Van Haarst
(28 sep) Op(24 juni 1763, ondertrouw)10 juli 1763 trouwt Arent van Haarst met Wilhelmina Krüger te Amsterdam. Hij is geboren omtrent 1737 te Hasselt en overleden omstreeks 1789 te Amsterdam. Bij zijn huwelijk waren zijn ouders dood. Lees verder..
 
Stamboom Wesselink uit Haarlem.
(27 sep) Jan Barend Wesselink geh op 18/09/1801 te Haarlem met Maria Otter en overl op 13/07/1839. Maria overled op 25/11/1838. Wie kan mij helpen met geb datum van Jan Barend. Ben woonachtig in buitenland en kan dus niet intensief Lees verder..
 
Vrijwilligers gezocht voor de genealogische dag in Haarlem op 24 oktober
(26 sep) Wij zoeken vrijwilligers die bereid zijn op 24 oktober dag geheel of gedeeltelijk aanwezig te zijn in het Noord-Hollands archief en de bezoekers te informeren over onze hobby en eventueel te helpen bij hun (beginnend) onderzoek. Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2009 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257