NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2009 - 13

**4**

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Landelijke cursussen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten


Nieuws van de redactie

Beste lezers,

In deze nieuwsbrief nummer 13 een grote veenbrand, historisch informatiepunt, ome Jan, geschiedenis leeft, toch wel veel nakomelingen en 'Wist u dat'.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

======

'Door de vlammen geroosterd'

Bij Schoorl is kortgeleden 150 hectare natuurgebied verwoest door een grote duinbrand. Het blussen duurde lang, omdat het vuur diep in de grond lang nasmeulde. Dat gebeurde ook in 1917, toen in Zuidoost-Drenthe een grote veenbrand woedde.
Op 21 mei 1917 ontstond in het veengebied van Zuidoost-Drenthe een brand. Het vuur verspreidde zich door de wind zo snel, dat veel veenarbeiders verrast werden door de vlammen. Mensen vluchtten hals over kop uit hun huis en sprongen in de kanalen die door het veen liepen. Ongeveer veertig miljoen kilo turf ging in vlammen op. 'Honderden arbeidershuizen werden door de vlammen geroosterd', schreef een Groningse journalist. Hij vond de brand 'gelijkend op een Amerikaanschen prairiebrand die met grote snelheid aan komt rollen'. De schade bedroeg ongeveer 800.000 gulden.
Zestien mensen kwamen om het leven. Zo meerde de Groningse turfschipper Eildert Brands zijn ijzeren schuit midden in het veen af. Samen met zijn vrouw en zes van hun twaalf kinderen sloot hij zich op in de kajuit. Maar de veilige schuilplaats bleek een dodelijke oven: de turf aan dek vloog in brand, het ijzer zette door de hitte uit en de familie zat in de val.
De Haagse brandweer kwam na vier dagen het rampgebied te hulp met twee brandweerwagens, waaronder een gloednieuwe Benz autospuit. Dat was een open auto met een grote waterpomp die 1500 liter water per minuut kon spuiten. Pas tien dagen na het ontstaan van de brand was het vuur eindelijk geblust. Maar niet voordat duizenden ramptoeristen een kijkje hadden genomen. Tijdens het pinksterweekend kwamen ze met de fiets of zelfs per trein om zich te vergapen aan het verwoeste veen.
Bron: www.anno.nl

======

Historische samenwerking in Hoorn

Op woensdag 26 augustus hebben drie grote erfgoedinstellingen - het Westfries Archief, Vereniging Oud Hoorn en het Westfries Museum - een convenant voor samenwerking met de Bibliotheek Hoorn getekend. De instellingen gaan samen een historisch informatie punt oprichten in de bibliotheek. Hierdoor worden de inwoners van Hoorn beter geďnformeerd over de lokale geschiedenis.

Het doel is om de inwoners van Hoorn beter te bedienen met historische informatie en activiteiten. Veel mensen willen bijvoorbeeld meer weten over de geschiedenis van hun eigen omgeving of familie, maar weten de weg naar het archief niet te vinden. De bibliotheek is als meest laagdrempelige instelling en goed bezocht door inwoners, de aangewezen plek voor een Historisch Informatie Punt. In dit punt, dat dagelijks open zal zijn, vindt de bezoeker (digitale) informatie en wisselexposities over lokaal erfgoed. Dit fysieke punt krijgt een digitale tegenhanger op het web, waar de collecties van de partners op een toegankelijke en actuele manier doorzoekbaar zullen worden. Ook zijn er plannen voor gezamenlijke activiteiten zoals lezingen.

In de historische kloostertuin van de bibliotheek hebben de directeuren van de instellingen en de voorzitter van de Vereniging Oud het convenant, dat tot en met 2012 wordt aangegaan, ondertekend. De provincie Noord-Holland ondersteunt dit initiatief met een bijdrage. Op zich een prachtige samenwerking dat hopelijk navolging zal vinden in het hele land. Misschien een idee voor onze afdelingen om eens te kijken of zij dit initiatief bespreekbaar kunnen maken in hun regio.

======

Geld lenen bij Ome Jan

Steeds meer Nederlanders brengen hun laptop of televisie naar de pandjesbaas. Ook in de zeventiende eeuw ruilden mensen waardevolle spullen tijdelijk tegen contant geld.
Een ander woord voor pandjesbaas is lommerd, wat komt van 'Lombard': een Noord-Italiaan. De Lombarden leenden sinds de dertiende eeuw geld uit tegen een onderpand. Ze kwamen rond 1500 naar Nederland en waren geduchte concurrenten van joodse geldschieters. De Italiaanse woekeraars rekenden extreem hoge rentes, tot wel 33 ˝ procent per jaar.
Om de woekerrentes aan te pakken, richtte Amsterdam in april 1614 zelf een pandjeshuis op. Het heette de Stadsbank van Lening, in de volksmond Ome Jan. Om de bank zekerheid te geven, was het inleveren van een onderpand verplicht.
Amsterdammers ruilden goud, zilver, parels, koper en tin tegen contant geld. Textiel leverde weinig op, omdat het snel door motten werd aangevreten. De rente lag tussen de 9 en 16 procent per jaar. Als de eigenaar de spullen niet weer terugkocht, veilde de bank ze na een jaar en twaalf weken. De winst ging naar de armen.
Veel rijkelui leenden van Ome Jan, maar ze wilden liever niet op de stoep van de leenbank gezien worden. Ze konden in plaats daarvan de discrete diensten inhuren van een inbrengster. Voor een paar stuivers bracht zo'n vrouw het horloge of sieraad naar de Stadsbank en het geld weer terug. Het was een populair beroep. De bekendste werknemer die de Stadsbank ooit had was trouwens de dichter Joost van den Vondel. Vanaf zijn zeventigste, in 1658, werkte hij er tien jaar als suppoost, om extra geld te verdienen.
Bron: www.anno.nl

======

De geschiedenis leeft in Overijssel

DEVENTER - De eerste Overijsselse Geschiedenisdag afgelopen zaterdag (19-09-2009) in de Grote of Lebuďnuskerk in Deventer was voornamelijk nog een onderonsje van de talrijke historische verenigingen in de provincie, maar is zeker voor herhaling vatbaar.
Over twee jaar komt er weer zo'n dag, maar dan in Twente en gericht op een breder publiek.

Er was ook niet verwacht dat Overijssel massaal op de manifestatie af zou komen, maar de ruim dertig deelnemende historische verenigingen en organisaties hadden over gebrek belangstelling niet te klagen. De kerk trekt 's zomers op zaterdag altijd enkele honderden toeristen die zich met plezier lieten voorlichten over de activiteiten van de honderden amateur-historici in de provincie. Enkele verenigingen wisten zelfs nieuwe leden in te schrijven en vrijwilligers te werven.

Er viel ook genoeg te beleven in de kerk. De Deventer theatergroep Gajes beeldde historische figuren uit zoals een Romeinse keizer, Jeanne d'Arc en Mozart, maar er liepen ook levensechte Vikingen en een Neanderthalers door het publiek. Het salonorkest 'Abraham gezien' trad twee keer op en oogstte veel waardering.

Geschiedenis leeft in de provincie, zo maakte de directeur van het organiserende Historisch Centrum Overijssel (HCO), Bert de Vries, zaterdag duidelijk. Hij kondigde een nieuw historisch tijdschrift aan dat in 2010 gaat verschijnen en een initiatief is van het HCO, de IJselacademie en uitgeverij Waanders. Het gaat zes keer per jaar verschijnen. Ook zoekt het HCO, aldus De Vries, naar wegen om de zijn imposante historische collecties nog meer onder de aandacht van het Twentse publiek te brengen. De Vries: "Het HCO wordt toch vooral gezien als een Zwolse instelling, maar we zijn er echt voor de hele provincie. We beschikken bijvoorbeeld over het huisarchief van Huize Almelo, in Nederland het rijkste in zijn soort."

Volgend jaar september wil het HCO ook het project 'Mijn Stad Mijn Dorp' aan het draaien hebben. Het project koppelt via het internet archieven, kaarten, foto's en films aan elkaar en stelt straks de bezoekers van deze site in staat om interactief met de eigen geschiedenis bezig te zijn. De implementatie begint 2010 en als alles meezit is de eerste toepassing in het voorjaar van 2010 beschikbaar.
Bron: www.destentor.nl

======

Veel nakomelingen

Laurentius van Hoyc, landman te Beveren in het land van Waes, provincie Zeeland, overleed aldaar, op den 7den Julij, in een ouderdom van 97 jaren en drie maanden, zijnde uit hoofde zijner deugden algemeen geacht. Hij was kort na de verovering van Bergen op Zoom door de Franschen, in het jaar 1747, met zekere Barbara van Geem in het huwelijk getreden, en 60 jaren met haar getrouwd gebleven, gedurende welke hij verscheidene kinderen had verwekt, waarvan 10 in het leven.
Van deze kinderen, welke alle getrouwd waren, had de oudste reeds een ouderdom van 72 jaren bereikt, en waren 143 nakomelingen voortgesproten zoodat de genoemde grijsaard vader, grootvader en over-grootvader van 153 kinderen was, hebbende hij tot aan zijnen dood alle zijne verstandelijke vermogens ongekrenkt behouden.
Bron: Jaarboek van het Koninkrijk der Nederlanden, 1820, Martinus Stuart.

======

Wist u dat ....

Ruim 16.000 stakingen en uitsluitingen in Nederland in de jaren 1372-2008 nu online doorzoekbaar zijn.
De stakingsdatabase vermeldt onder andere de deelnemers, de aantallen stakers, de betrokken bedrijven, de aanleiding en de afloop.
Kijk op: www.iisg.nl/databases/stakingen.php

======

Een facteur een brievenbesteller was en een mulder een molenaar was.

======

Boedelpapieren in Amsterdam online zijn te zien
Sinds kort heeft het Stadsarchief ( stadsarchief.amsterdam.nl ) er een nieuwe online bron bij. Het zijn de zogeheten boedelpapieren, die worden opgemaakt wanneer beide ouders zijn overleden en de kinderen dus wees zijn geworden.
De boedelpapieren zijn afkomstig uit het archief van het Diaconieweeshuis, inventarisnummer 465-683 van de Hervormde Gemeente in Amsterdam. Sommige dossiers bevatten heel veel documenten, andere maar een paar. Er zitten wel vaak verrassende documenten tussen, zoals een beschrijving van een inventaris, een doopbewijs of een exacte opgave van een adres.

Let op, in dit archief zitten alleen gegevens van de Hervormde Gemeente. Boedelpapieren van andere instellingen vindt u door bij 'Inventarissen' te zoeken op het woord 'boedelpapieren'. Zie: Handleiding boedelpapieren
Bron: afd. Amstelland

======

Een Maritieme Kalender van het Nederlands Scheepvaartmuseum online is
Welke maritieme gebeurtenissen vonden plaats op welke dag of in welke maand?
Ruim 8.000 maritieme gebeurtenissen zijn in deze kalender verwerkt. De kalender loopt vanaf het jaar 838 tot 2007. Er kan gezocht worden op jaar of zelfs datum.
Zie: www.scheepvaartmuseum.nl/collectie/maritieme-kalender

Voorbeeld: Het jaar 1287
1287, 3 november
De Sint Hubertusvloed: Een zware storm teistert het Waddenzeegebied. Delen van het Reiderland worden - ook al omdat de dijken door oorlogsgeweld niet kunnen worden hersteld - achtereenvolgens verzwolgen door de Kerstvloed (1277), de Sint Hubertusvloed (3 november 1287) en de Sint Luciavloed (13 december 1287).
Bron: www.grunn.nl

1287, 12 december
De Sint-Luciavloed: Door een zware storm die woedt in het Waddenzeegebied wordt het gehucht Griend aan het Vlie grotendeels weggespoeld. Tien woningen blijven staan, maar het dorp zal voortaan onbewoond blijven. De noordkust van Friesland en Groningen wordt zwaar getroffen door diverse dijkdoorbraken. Als gevolg hiervan komt Harlingen aan zee te liggen.
Bron: www.terschelling.net

Bron: www.cbg.nl

======

1414 historische foto's van de Gemeente Steenwijkerland kunt bekijken op de website van Archieven.nl
Klik HIER ze te bekijken.


De webredactie.

  terug naar top

Landelijk nieuws

Lezing over Landverhuizers Genealogisch-Historisch café Roermond 28 september 2009
(25 sep) Onderzoek naar landverhuizers uit de voormalige Westelijke-Mijnstreek. Lees verder..
 
Uniek archief Huwelijksdispensaties Bisdom Roermond op internet
(25 sep) Huwelijksdispensaties (van het archief van het officialaat) van het Bisdom Roermond 1665-1805 Lees verder..
 
“Stamboom.ngv.nl” migratie afgerond
(24 sep) Zoals aangekondigd, hebben we in augustus en september de CG-website van stamboom.ngv.nl (kortweg Stamboom) overgebracht naar de centrale website. Daarbij werd de aparte gebruikersgroep van circa 900 personen geďntegreerd met de gebruikersgroep van 7.500 personen op de centrale website. De URL “http://stamboom.ngv.nl” kan nog steeds gebruikt worden, maar wijst nu naar een specifieke sectie op de website van www.ngv.nl. Lees verder..
 
Digitale Stamboom van Lansingerland officieel in gebruik sinds 10 september 2009
(24 sep) Snel digitaal op zoek naar de voorouders uit de gemeente Lansingerland, bestaande uit de voormalige gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk. Lees verder..
 
NGV op 50+ beurs in Utrecht (zie nieuw toegevoegde foto's)
(16 sep) Vanaf vandaag (woensdag 16 september) is de NGV, samen met Genealogie Online en HCC-genealogie, vertegenwoordigd op de 50+ beurs in de Jaarbeurshallen in Utrecht. De beurs is er t/m zondag. Lees verder..
 
FamilySearch bereikt met techniek belangrijke mijlpaal
(15 sep) Record aantal namen van overledenen gedigitaliseerd Vrijwilligers van FamilySearch verwachten tegen het eind van 2009 meer dan 325 miljoen namen uit documenten in de computer te hebben ingevoerd. Dat is slechts drie jaar nadat de organisatie met een online indexeringsprogramma was begonnen. Lees verder..
 
Nieuw boek over Landverhuizers uit de Westelijke Mijnstreek 1850-1900
(14 sep) Dit genealogisch interessante boekwerk zal na verschijnen voor € 22,50 te koop zijn. U kunt u echter geld besparen door donateur te worden van de stichting Monografieën uit het Land van Sittard. Lees verder..
 
Derde Limburgs Kwartierstatenboek
(14 sep) Schroom niet om u alvast aan te melden, u hebt nog enkele maanden om e.e.a. uit te werken of aan te vullen. Van aanmelden kan ook een stimulerende werking uitgaan. Realiseer u, dat wanneer het Derde Limburgs Kwartierstatenboek een feit is, het weer vele jaren zai duren, alvorens het Vierde Limburgs Kwartierstatenboek aan de orde zal komen Lees verder..
 
Heeft u ook zoveel pictogrammen in uw profiel staan?
(14 sep) Sinds kort vindt u in achter een gebruikersnaam nul of meerdere pictogrammen die de activiteiten van de gebruiker op een compacte manier weergeven. Uitleg van de pictogrammen krijgt u door uw muispijl boven het pictorgram te plaatsen. Voorbeeld van een aantal activiteiten zijn: De hier getoonde pictogrammen staan respectivelijk voor: - De gebruiker heeft zijn onderzochte Familienamen opgegeven; - De gebruiker heeft zijn onderzochte familienamen opgegeven bij de Contactdienst; - De gebruiker heeft één of meerdere GEDCOM bestanden naar Stamboom ge-uploaded. - De gebruiker heeft zijn kwartierstaat aangegeven (onderdeel van Stamboom). Door op dit pictogram te klikken roept u onmiddellijk zijn kwartierstaat op in grafische vorm; - De gebruiker heeft in zijn profiel ook zijn Homepage aangegeven; - De gebruiker neemt deel aan het DNA-project (in oprichting) - De gebruiker heeft een familiewapen. Door hier op te klikken ziet u de afbeelding plus een beschrijving. Lees verder..
 
Schokland verlaten, een reconstructie
(12 sep) De stichting IJsselacademie Kampen presenteert op zaterdag 19 september haar nieuwste publicatie: "Schokland verlaten", een reconstructie van de ontvolking in 1859. Pieter Winsemius zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Lees verder..
 
Genealogische dag
(11 sep) In het 25e jubileumjaar van de HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG en omgeving is er op zaterdag 31 oktober 2009 een genealogische dag. Lees verder..
 
Een uniek boek over de historie van Haps en omstreken! Voorinschrijving verlengd t/m 30 sept.2009
(05 sep) Haps en het land van Cuijk - Van prehistorie tot 21e eeuw In het boek is uniek materiaal verwerkt wat onder meer afkomstig is uit nationale en Europese archieven. Lees verder..
 
Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke evenementen binnenkort

Informatiebijeenkomst voor leden afdeling Computergenealogie
(za 26 sep - Veenendaal - NGV Afdeling Computergenealogie)
Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd waarom het bestuur overgenomen is door het Hoofdbestuur en hoe het verder met de afdeling kan gaan. Op deze middag zal de heer Bas Wilschut aanwezig zijn, evenals de werkgroep O&P, Lees verder..
 
Genealogisch-Historisch café Roermond op maandag 28 sept.2009 lezing: Limburgse Landverhuizers
(ma 28 sep - Roermond - Gemeentearchief Roermond)
Het gemeentearchief van Roermond organiseert elke laatste maandag van de maand het historische café. Elke bijeenkomst proberen wij de aanwezigen kennis te laten maken met bepaalde thema’s. Wij hebben de ervaren genealoog Lees verder..
 
Heraldische Dag 2009
(za 10 okt - 's-Hertogenbosch - NGV-afdeling Heraldiek)
De Heraldische Dag op zaterdag 10 oktober 2009 is tevens het derde lustrum van de afdeling Heraldiek. De jubileumbijeenkomst vindt plaats in het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) in ‘De Citadel’ te ‘s-Hertogenbosch. Lees verder..
 
Lezing genealogisch onderzoek naar een onbekende vader. Vooraf concept begroting voor 2010.
(di 13 okt - Mill - NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein)
Voor de lezing begint, zal er een korte ledenvergadering zijn, om o.a. de concept-afdelings-begroting voor 2010 te behandelen. U heeft die ervaring vast ook wel eens opgedaan tijdens uw genealogisch onderzoek in het tijdperk Lees verder..
 
Landelijke Archievendag 2009
(za 17 okt - Gehele land - Stichting Anno)
De Landelijke Archievendag 2009 zal plaatsvinden op zaterdag 17 oktober. Het thema van de Week van de Geschiedenis 2009 is "Oorlog en Vrede". Lees verder..
 
Emigratie in de 19e eeuw vanuit Noord-Limburg en Oost-Brabant naar de USA
(ma 19 okt - Venray - Kring Venray van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap)
De experts in onderzoek naar emigranten naar Amerika zijn de heren Willem A. Rovers, uit Uden en Willem Keeris, uit Zeeland (NBr.) Zij verzorgen een kundige presentatie over emigranten vanuit Oost Brabant en Noord-Limburg Lees verder..
 
Jaarlijkse gebruikersdag van de HCC!genealogie
(za 24 okt - Den Haag - Hobby Computer Club gg Genealogie en CBG)
Het thema van deze dag is - net als dat van de Week van de Geschiedenis - 'Oorlog en Vrede'. Naast een aantal lezingen in het kader van dit thema zal in de hal van het gebouw een genealogische markt gehouden worden. Hieraan Lees verder..
 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Landelijke cursussen binnenkort

NGV Kadercursus (voor zittende en aankomende bestuursleden)
(za 26 sep - Rotterdam - NGV hoofdbestuur)
De inhoud is, zéér kort weergegeven – de historie NGV - de formele organisatie - de Statuten en Huishoudelijk Reglement - de regionale en functionele afdelingen - Gens Nostra - het Verenigings Centrum(VC)- de Diensten in Lees verder..
 
CBG-workshop 'Aldfaer voor beginners'
(do 08 okt - Den Haag - CBG)
Het Centraal Bureau voor Genealogie organiseert donderdag 8 oktober een workshop voor gebruikers van het genealogie computerprogramma Aldfaer. De workshop is bedoeld voor iedereen die net werkt met het programma of overweegt Lees verder..
 
NGV Kadercursus (voor zittende en aankomende bestuursleden)
(za 10 okt - Leeuwarden - NGV hoofdbestuur)
De inhoud is, zéér kort weergegeven – de historie NGV - de formele organisatie - de Statuten en Huishoudelijk Reglement - de regionale en functionele afdelingen - Gens Nostra - het Verenigings Centrum(VC) - de Diensten in Lees verder..
 
Workshop 'Kozakken in Nederland gerelateerd aan militaire genealogie'
(za 17 okt - Delft - Legermuseum Delft)
Niet veel Nederlanders weten dat de kozakken actief in Nederland geweest zijn. Zo hielpen ze ons land te bevrijden van de Franse bezetting onder Napoleon in 1813. De heer Kinkelder van het Nationaal Archief geeft een workshop Lees verder..
 
Workshop 'Aldfaer voor gevorderden'
(do 29 okt - Den Haag - CBG)
Het Centraal Bureau voor Genealogie organiseert op donderdag 29 oktober 2009 [[aanvankelijk stond 15 oktober gepland]] een workshop voor gevorderde gebruikers van het genealogie computerprogramma Aldfaer. De workshop is Lees verder..
 
Zeeuwse Voorouders Digitaal – Stamboomonderzoek via de Computer
(za 07 nov - Middelburg - )
Tegenwoordig begint stamboomonderzoek thuis. Via uw eigen computer kunt u met behulp van internet al redelijk snel een begin maken met het zoeken naar uw voorouders. Daartoe staat een overweldigende hoeveelheid websites Lees verder..
 
CBG-workshop 'Aldfaer voor beginners'
(do 19 nov - Den Haag - CBG)
Het Centraal Bureau voor Genealogie organiseert donderdag 19 november weer een workshop voor gebruikers van het genealogie computerprogramma Aldfaer. De workshop is bedoeld voor iedereen die net werkt met het programma of Lees verder..
 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

24 oktober: Genealogische themadag Noord-Hollands Archief
(25 sep) Op 24 oktober sluit het Noord-Hollands Archief in Haarlem de Week van de geschiedenis af met een themadag die speciaal gewijd is aan genealogie. In het publiekscentrum in de Jansstraat 40 kunt u die dag van 9.00-15.00 uur Lees verder..
 
Altmann
(25 sep) Ik zoek familie nakomelingen van Gustave Adolphe Altmann, geboren 1833 Pruissen, werkzaam in Maastricht. Elza Altmann Lees verder..
 
Dochter van Christiaan Hendrik van Altena en Everdina Jantina Kremer
(24 sep) Christiaan Hendrik van Altena (spoorwegbeambte in 1913) geboren ca. 1866 te Rotterdam. Hij huwde voor de 1e maal op 04-05-1893 te Utrecht met Petronella Schrievers (geb.ca. 1866 te Nijmegen) dochter van Chretien Schrievers Lees verder..
 
Gallé, Petronella Eleonora
(23 sep) Wie weet er meer over de voorouders van Petronella Eleonora Gallé, ged 's-Hertogenbosch 22-10-1797, overl Heusden 09-03-1873. Lees verder..
 
Lacroix-Tonnon- van der Made-Ouwerkerk
(21 sep) Suzanna Ouwerkerk(16-10-1948 overl.27-02-2008). Haar eerste huwlijk was met Harry Tonnon(1946?)deze leeft nog.(een dochter Sylvia van der Made 22-12-1965) Haar 2e huwelijk was met Cor Lacroix (1950?)ook hij leeft nog?? (een Lees verder..
 
Altmann
(21 sep) Ik zoek familie leden van Gustave Adolphe Frederik Altmann, geboren nederland in 1867, zijn zoon, ook Gustave A.F. Altmann geboren op Java in 1898. Bedankt Elza Altmann Lees verder..
 
vennik
(20 sep) Ik heb laatst een bericht van iemand gehad over een paar namen van de fam naam vennik die namen komen welvoor bij mijn fam maar ben het berichtje kwijt zou u het mij nog een keer willen stueren en weet u meer van die familie????? Lees verder..
 
Boerderij/huis namen Mastenbroeker Polder
(16 sep) Ik ben op zoek naar namen van huizen/boerderijen in de Mastenbroeker Polder in de periode 1750 - 1800, met name die aan of nabij de Zeedijk, tussen IJsselmuiden en Genemuiden. Wie kan mij helpen aan een overzichtskaart met Lees verder..
 
Gegevens en info gezocht over "Diamanthandel/-slijperij Wouters - Amsterdam"
(16 sep) Ik ben op zoek naar alle gegevens en informatie over de "Diamanthandel Wouters" die in de periode 1900-1924 in Amsterdam heeft bestaan en waar mijn vader zijn werkzame leven is begonnen. Ik weet dat er ook diamanten geslepen Lees verder..
 
Claij x Helder
(15 sep) Volgens Meer-Historie, jrg 16, nr 2, is Jacob (Teuniszn)Claij in juni 1806 in Twisk getrouwd met Neeltje Willems Helder. Bij mijn zoektocht in het Noord Hollands Archief heb ik dit huwelijk niet kunnen vinden. Wie weet waar Lees verder..
 
fam vennik
(12 sep) zou graag meer willen weten over de familie naam stam boom vennik volgens mij komt me opa uit uitgeest.hoop dat het zo beter is Lees verder..
 
KWARTIERSTAAT VAN °THEUNS°
(08 sep) WIE KAN MIJ HELPEN AAN DE KWARTIERSTAAT VAN THEUNS, LEONARDUS, JOHANNES, GEBOREN TE GOES OP ??. GEHUWD TE GOES OP 11-05-1865 MET: GELLINK, PIETERNELLA, CORNELIA, GEBOREN TE GOES OP ??. OUDERS BRUIDEGOM ZIJN LEONARDUS, Lees verder..
 
GEGEVENS OF KWARTIERSTAAT VAN -JANSEN-
(08 sep) REEDS ENIGE TIJD BEN IK OP ZOEK NAAR DE NAZATEN VAN JANSEN, APOLONIA, GEBOREN OP:?? TE DEN HAAG, DOCHTER VAN JANSEN, WILHELMUS, BESTELLER EN VAN JOHANNA, FRANCINA, WIJKBERGEN, WONENDE TE DEN HAAG. WIE KAN MIJ VERDER HELPEN. Lees verder..
 
Kwartierstaat BOUT EN ARENDSE
(08 sep) WIE HEEFT EEN KWARTIERSTAAT VAN DE NAZATEN VAN, BOUT, ANNA, CATHARINA GEBOREN CIRCA 1856 TE AMSTERDAM, OVERLEDEN TE DEN HAAG OP 18-06-1931. OUDERS ZIJN ABRAHAM BOUT EN MAARTJE KLOPPENBURG (AMSTERDAM). 2E HUWELIJK MET: ARENDSE, Lees verder..
 
Kerkhoff, of Kerckhof
(08 sep) Hermen Lambertzen (Kerkhof) gedoopt 17 February 1709.te Wadenoijen. Vader: Lambert Hermansen (Kerkhof)Moeder:Maaijken Aartz,of ook Aarts Wie heeft meer informatie van de Vader:Lambert Hermansen, of ook Hermantzen Lees verder..
 
Zoektocht naar de nazaten met de naam BATAILLE uit o.a. GOES
(07 sep) Wie kan mij helpen aan gegevens c.q. kwartierstaat van de nazaten met de naam BATAILLE uit GOES of België. De naam BATAILLE Engelica, Sophia, Louisa,geboren te GOES en gehuwd te GOES met THEUNS, Leonardus, Johannes, geboren Lees verder..
 
Brouwers uit Breda?
(07 sep) Sinds enige tijd zijn wij op zoek naar Martinus Brouwer(s) geboren rond 1690. Is volgens d e huwelijksakte afkomstig uit Breda. Martinus is de stamvader van mijn familie in Noord Nederland. Ook wel bekend als Martin Brouwers Lees verder..
 
siger harms
(05 sep) Al een lange poos ben ik bezig met de stamboom van de familie siegers De oudste voorouders die ik gevonden heb is Siger harms Huwelijk 29-11-1705 Zuidhorn Bruidegom Sieger Harms, van Zuidhorn Bruid Grietjen Lees verder..
 
Huntelerslag
(05 sep) ik ben op zoek naar de gegevens van Garryt (gerrit) Huntelerslag geboren rond 1698. indien U gegevens?bronnen heeft graag een berichtje naar Canada Lees verder..
 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

©2009 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257