NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
 
NGV Nieuwsbrief 2009 - 02

**4**

U krijgt deze NGV nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuws van de redactie
Landelijk nieuws
Landelijke evenementen binnenkort
Landelijke cursussen binnenkort
Recente NGV prikbordberichten
Recente publicaties van leden


Nieuws van de redactie

Beste lezers,

Dit is de tweede NGV nieuwsbrief dit jaar en daarin hebben we al weer wat zaken gewijzigd.

Wat u nu leest staat onder het kopje 'Nieuws van de redactie' en hier zullen korte berichten of wetenswaardigheden worden vermeld die voor een ieder interessant kunnen zijn. Wat we hier allemaal gaan plaatsen is nog een open vraag maar zal in dit komende jaar ongetwijfeld duidelijk worden, misschien heeft u ook wel suggesties.

Het verdere deel van deze nieuwsbrief bestaat uit de items die de afgelopen periode zijn toegevoegd aan de website onderdelen: Nieuws, Agenda, Cursussen, Prikbord, Publicaties, Verslagen en Artikelen. Wij kunnen ons zo voorstellen dat niet iedereen regelmatig naar deze onderdelen kijkt en op deze manier willen we ze toch bij iedereen onder de aandacht brengen. Elk item bevat tevens een link naar het originele bericht op de website, door dit aan te klikken komt u rechtstreeks in het bericht op de NGV website.

De NGV nieuwsbrief is er voor u en wij stellen het op prijs als u uw opmerkingen of suggesties aan ons doorgeeft zodat wij een nieuwsbrief kunnen maken die gelezen wordt en voldoet aan uw wensen.

Wij wensen u veel leesplezier

De webredactie.

  terug naar top

Landelijk nieuws

Minisymposium met het thema "Middeleeuwen" in Den Hoorn
(27 feb) Op 14 maart a.s. wordt in de Hoornbloem in Den Hoorn, een Middeleeuwen-symposium georganiseerd. De organisatie is in handen van 'Ons Voorgeslacht', de 'NGV afdelingen Delfland en Rotterdam', en 'Prometheus'. De toegang is gratis, de zaal is open vanaf 12.00 uur. Lees verder..

Nieuw op de NGV website
(27 feb) Heeft u ook familienamen in de NGV familienamen database staan? Als dat zo is, kijkt u eens via uw profiel naar 'Onderzochte Familienamen'. Er verschijnt nu een lijst met familienamen die u (onder-)zoekt. Klik dan op één van deze namen in de lijst. U krijgt nu een lijst van medeonderzoekers van die specifieke familienaam. Daarbij wordt in deze lijst niet alleen getoond wie uw medeonderzoekers zijn bij de Familienamen of de Contactdienst, maar ook de medeonderzoekers die in het Stamboom Forum zijn geregistreerd. In samenwerking met Bob Coret hebben we deze functionaliteit kunnen realiseren. Daarnaast wordt in dit overzicht ook het verspreidingsgebied in Nederland aangegeven en de herkomst van deze naam. Deze informatie verstrekken we u via een koppeling naar het Meertens Instutuut. Lees verder..

Genealogische Voorjaarsbijeenkomst te Harderwijk
(21 feb) Zaterdag 7 maart Genealogische Voorjaarsbijeenkomst in Harderwijk Lees verder..

Limburg; nieuwe gegevens burgerlijke stand in GenLias
(20 feb) GenLias heeft weer nieuwe aanvullingen van diverse gemeenten in Limburg. Lees verder..

DFA genealogie
(16 feb) Ja, u leest het goed: DFA, geen DNA. DNA- ofwel genetische genealogie raakt al aardig ingeburgerd, maar daar wil ik het deze keer niet over hebben. Wel over DFA: Descent From Antiquity. Het is de genealogie die zich bezighoudt met de afstamming van de nu levenden van mensen uit de oudheid (Romeins tot de Constantijnse wending van 313 na Christus , maar ook Egyptisch en Aziatisch). Sinds ik een mogelijke afstammingslijn heb gevonden met Karel de Grote (zie daarover mijn blog: http://vanstamboomtotstaatsgeheim.blogspot.com/2009/01/een-lijntje-naar-karel.html), is de beer los. Ik wil meer! Lees verder..

Wijziging openingstijden van het Gemeentearchief Rotterdam
(14 feb) Begin dit jaar zijn de openingstijden van het Gemeentearchief Rotterdam gewijzigd. Sinds 1 januari is het archief van dinsdag t/m vrijdag geopend van 9:00 tot 17:00 uur. Hiermee zijn de maandagmiddag en woensdagavond-openstelling komen te vervallen. Lees verder..

NGV en HCC op de LifeStyle PLus beurs te Zwolle
(14 feb) NGV en HCC op de LifeStyle PLus beurs te Zwolle van donderdag 26 t/m zondag 29 maart 2009 Lees verder..

Links naar websites van Friese R.K. families
(14 feb) Het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland heeft op haar website (http://www.archiefrkfriesland.nl), naast de databases van 30.000 bidprentjes en 5200 persoonskaarten van religieuzen (uit of werkzaam in Friesland), nu onder haar Links directe verwijzingen toegevoegd naar websites en webpagina's van een 70-tal Friese r.k.-families. Het enige wat je moet doen, is een familienaam in de lijst aanklikken. Lees verder..

Het februarinummer van Gens Nostra verschijnt binnenkort.
(11 feb) De hoofdredacteur informeert u alvast over de bijdragen van dit nummer. Lees verder..

Meer nieuws vindt u in het Nieuwsarchief. terug naar top

Landelijke evenementen binnenkort

za 07 mrt Middelharnis Achtste Genealogische Dag Goeree-Overflakkee
za 07 mrt Gouda Ladies day
ma 09 mrt Haarlem Symposium 'Wetenschapsarchieven in het Noord-Hollands Archief'
vr 13 mrt Enschede Startbijeenkomst Duits-Nederlands Symposium over Adelsgeschiedenis.
za 14 mrt Den Hoorn Mini-symposium met als thema "Middeleeuwen"
do 26 mrt Zwolle NGV en HCC op Life Style beurs in Zwolle
za 28 mrt Hilversum Lezing + afdelingsledenvergadering van de afd. Familieorganisaties
za 28 mrt Horst Genealogische Contactdag Noord-Limburg

 
Voor meer evenementen, raadpleeg  Agenda alle evenementen. terug naar top

Landelijke cursussen binnenkort

vr 06 mrt Tilburg Stamboomonderzoek voor beginners
za 14 mrt Utrecht Workshop "Verhalen verzamelen"

 
Voor meer cursussen, raadpleeg  Alle cursussen. terug naar top

Recente NGV prikbordberichten

26 feb Jan van (de) Gelder/Carels uit Dalfsen
26 feb Jan Roeland x Trijntje Jacobs Kerkhof
24 feb Zoek : Sara Jacobine Smit
19 feb HHW - Schermer - Beemster - Purmer
16 feb Familie Stakenburg - Schalks
15 feb Wie kan mij helpen met de fam Overduin
14 feb Familie Witjes
10 feb Gegevens Naardermeer
08 feb Gratis - Gens Nostra's 2000-2008

 
Voor een overzicht van alle prikbordmeldingen, zie het  Prikbord. terug naar top

Recente publicaties van leden

13 feb Aardrijkskundig woordenboek van Nederland nu op internet

 
Voor een overzicht van alle publicaties, zie Publicaties. terug naar top

©2009 NGV
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257