NGV logo

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

Nieuwsbrief voor **3**
**4**
U krijgt deze afdelingsnieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Geachte **1**,

Met het vooruitzicht op de feestdagen en het jaar 2009 is een korte terugblik op 2008 nuttig. De website werd op 8 januari 2008 officieel geopend. We zijn nu een jaar verder en we kunnen constateren dat er echt leven in zit.

Nieuw op de website is de mogelijkheid om een (pas-)foto aan het profiel toe te voegen. 
Ook is de registratie van familienamen sterk verbeterd met een monitor functie (men krijgt een automatische e-mailmelding als iemand anders dezelfde familienaam opgeeft) en met een koppeling naar de gegevens bij de Contactdienst .

Vorig jaar gaven we aan dat we op den duur 5000 à 7000 geregistreerden op de centrale website moeten kunnen halen. Welnu, na amper een jaar hebben we al bijna 6000 registraties (4000 leden en 2000 gasten)!

Webredactie

Naast de IT-groep, die zich vooral bezighoudt met de ontwikkeling en het operationeel houden van de website, is er nu ook een (landelijke) webredactie gevormd. Kijk voor de samenstelling van de IT-groep en webredactie op http://www.ngv.nl/NGVinfo/DIP.htm. Naast deze medewerkers zijn er nog enkele vrijwilligers die ook te kennen hebben gegeven belangstelling te hebben voor deze groep.   
Belangrijk doel voor de webredactie is de website te voorzien van 'content' met name de nieuwsrubriek en het opstellen van een NGV nieuwsbrief.

Binnen de IT-groep wordt op dit moment bekeken, op welke genealogische bronnen we ons moeten concentreren en hoe we die willen aanbieden aan onze leden. Er wordt op dit moment al ontzettend veel aangeboden op internet, onder meer door de archieven. We willen geen doublures! Keuzes zullen in nauw overleg het hoofdbestuur worden genomen.

Al met al kunnen we concluderen, dat onze vereniging zeker wat de website betreft in een bloeiende fase verkeert. Het aantal leden neemt niet verder af en het aantal stabiliseert zich nu rond de 10.000 leden.

Voeg uw pasfoto toe aan uw profiel!

De website is vooral bedoeld om de communicatie binnen de vereniging te verbeteren. Een van de pijlers voor dit beleid is het gebruik van profielen van de NGV leden. Kortgeleden is dit uitgebreid met de mogelijkheid een foto te plaatsen. U kunt eenvoudig uw foto plaatsen als u na het inloggen kiest voor "Mijn Profiel". Daarna "profiel aanpassen" en klikken op de knop "Pasfoto". Het systeem vraagt u dan uw pasfoto te selecteren. U klikt op "upload" en daarna staat uw foto in het profiel.
U kunt deze foto later eventueel aanpassen of verwijderen.

Nieuwe leden van het hoofdbestuur

Tijdens de Algemene (najaars-)Vergadering van 29 november zijn 2 nieuwe bestuursleden in het hoofdbestuur gekozen: de heren Ben van Splunter en Bert Hinnen.
Om gezondsheidredenen moest onze vice-voorzitter John Broeren zich terugtrekken uit het hoofdbestuur. We wensen hem sterkte en beterschap.
De samenstelling van ons nieuwe bestuur kunt u vinden op Hoofdbestuur . Over de verdeling van de taken van de individuele bestuursleden wordt binnenkort besloten.

Zie voor een beknopt verslag van de AV onder Aktueel - Menuknop: Verslagen.
U kunt ook hier klikken...

Contributieverhoging

Met ingang van 1 januari 2009 is de contributie van de NGV met € 1.- verhoogd. Dit besluit is bekrachtigd in de hiervoor al genoemde AV . De nieuwe tariefstructuur kunt u op de webpagina nog eens nauwkeurig bekijken.

Tot slot wensen wij alle leden en gasten van onze website fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2009!

de Webredactie

 

2007 **3**
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers.
Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257