GensDataPro

Nieuwsbrief 2015 nummer 2

maandag 28 december 2015

Grotere letters?  Lees online in uw webbrowser en gebruik de zoom-optie.

Geachte **1**,
in deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Van de redactie
Nieuws
Vacature
Agenda
Hints en tips
Van de Helpdesk


Van de redactie

Dit is de tweede uitgave van de GensDataPro nieuwsbrief, verzorgd door de Dienst ComputerGenealogie van de NGV.

Wij wensen u een voorspoedig en genealogisch ontdekkingsvol 2016

Alle uitgebrachte GensDataPro nieuwsbrieven zijn te lezen op de webstek van GensDataPro op de NGV website. Deze webstek is te vinden door op de openingspagina van onze GensDataPro website www.gensdatapro.nl onder 'Belangrijke informatie'te kiezen voor 'Naar de webstek van de Interessegroep GensDataPro op de NGV website'. In het linker menu 'Webstek GensDataPro' kiest u dan voor 'Nieuwsbrieven'.


terug naar top

Nieuws

Opgelost: Inlezen van aktegegevens vanuit WieWaswie geeft bij sommige aktetypes problemen na software aanpassingen in WieWasWie

Bij recente software aanpassingen in WieWaswie zijn in de documentdetailpagina's van een aantal aktetypen de veldnamen gewijzigd.
Het betreft de onderstaande aktetypes:
- BSHuwelijksakten: hierbij zijn de veldnamen Vader bruidegom, Moeder bruidegom, Vader bruid en Moeder bruid gewijzigd.
- DTB Trouwen: hierbij zijn de veldnamen Bruidegom vorige partner en Bruid vorige partner gewijzigd in Relatie.
Hierdoor was het inlezen van de gegevens van de ouders van de bruidegom en bruid (BSHuwelijksakten) en van de vorige partners van de bruidegom en bruid (DTB Trouwen) van de documentdetailpagina's in GensDataPro helaas niet meer mogelijk.
Door het installeren van aangepaste 'SC-bestandjes' is dit verholpen.

Hierbij zijn ook aanpassingen gemaakt wegens aanvullende informatie in de documentdetailpagina's:
- BSGeboorteakten: bij akten waarbij geen geslacht van het kind wordt vermeld, maar wel dat van de ouders, kreeg het kind het geslacht van de vader.
- BSOverlijdensakten: de vermelding van de Burgerlijke staat van de overledene wordt ingelezenen en in de bronopmerking gezet.
- DTB Trouwen: de vermelding van attestatie en Burgerlijke staat van bruidegom en bruid wordt ingelezen en in de bronopmerking gezet.
- DTB Begraven: de vermelding van het geslacht van de relatie wordt ingelezen.

Meer informatie vindt u op onze website bij Veelgestelde vragen - Importeren en exporteren van gegevens - Importeren van gegevens (WieWasWie)

terug naar top

Vacature

Vrijwilliger (m/v) als medewerker bij de Dienst ComputerGenealogie
De Dienst ComputerGenealogie is op zoek naar vrijwilligers, met gedegen kennis van de mogelijkheden van GensDataPro, voor een of meer van de onderstaande activiteiten:
 • GensDataPro helpdesk, telefonisch en per E-mail
 • Bemensing van de stand van de Dienst ComputerGenealogie tijdens genealogische bijeenkomsten voor informatie over de NGV, haar producten waaronder natuurlijk GensDataPro, en over computergenealogie
 • Het verzorgen van informatie-bijeenkomsten over GensDataPro en het gebruik van de computer voor vastleggen van genealogische gegevens

 • Omdat een aantal activiteiten regionaal zijn zoeken we met name medewerkers in Noord-West, Oost en Noord Nederland, maar medewerkers uit andere regio’s zijn eveneens welkom. Indien u geïnteresseerd bent in één of meerdere activiteiten dan vragen wij u contact op te nemen met Dhr. de Fouw, via een e-mail naar de secretaris van de NGV Dienst ComputerGenealogie.

  De Dienst ComputerGenealogie maakt deel uit van de NGV, de grootste genealogische vereniging van Nederland, die volledig draait op vrijwilligers.
  terug naar top

  Agenda

  De NGV Dienst Computergenelaogie is op onderstaande evenementen aanwezig voor het geven van informatie en demonstraties over GensDataPro:

  wo 6 januari 2016 Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
  za 30 januari 2016 Assen Dag van de Drentse Familiegeschiedenis, Drents Archief
  wo 17 februari 2016 Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
  wo 2 maart 2016 Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
  za 12 maart 2016 Maastricht 11e Genealogiedag Limburg
  wo 16 maart 2016 Schinveld Bijeenkomst GensDataPro
  za 19 maart 2016 Kapelle Genealogische en Heemkundige markt, NGV Afdeling Zeeland
  wo 30 maart 2016 Schinveld Bijeenkomst GensDataPro

  terug naar top

  Hints en tips


  Uitvoer genealogie in vrouwelijke lijn.

  Om een uitvoer van een genealogie in vrouwelijke lijn te maken zijn, na een korte voorbereiding, slechts twee extra handelingen nodig.

  Voorbereidingen:

 • Het aanmaken van een nieuwe taal 'Vrouwelijke lijn' bij 'Instellingen - uitvoertaal'.
  Deze nieuwe taal geeft u een eenduidige naam (Bijvoorbeeld 'vrouwelijke lijn') en baseert u op 'Nederlands'.
  In de kolom van de nieuwe taal dient u nu alle manlijke vermeldingen in overeenkomstige vrouwelijke aanduidingen omzetten en omgekeerd. Hierna kiezen voor OK.
 • Of:
 • U kunt via onze website het uitvoertaalbestand 'Uitvoertaal-vrouwlijn.uvt' downloaden. Hierbij zijn alle aanpassingen in de taal 'vrouwelijke lijn' reeds aangebracht.

 • Handelingen:
 • Uitvoeren 'Bestand - Bijzondere handelingen - Switch alle geslachten (M<->V)'
 • Bij 'Instellingen - uitvoertaal' kiezen voor 'vrouwelijke lijn' als taal en dit bevestigen door op 'OK' te klikken

 • Meer informatie vindt u op onze website bij Veelgestelde vragen - Uitvoer - Tekstuele uitvoer'

  Vergeet niet na afloop de beide handelingen weer ongedaan te maken!


  GensDataPro installeren op uw nieuwe computer of laptop

  Als u GensDataPro gaat installeren op uw nieuwe computer of laptop, kijkt u dan ook op onze website bij Veelgestelde vragen onder Installatie en registratie GensdataPro voor meer informatie.
  Er is op de GensDataPro website ook een installatie- en registratiehandleiding beschikbaar bij 'Downloads - GensDataPro Handleidingen'

  terug naar top

  Van de Helpdesk


  Omgaan met toegestuurde gegevens van gebruikers

  Recent hebben we vragen gehad wat wij doen met de gegevensbestanden (meestal in de vorm van GDZ-backupbestand) die ons door gebruikers zijn toegestuurd.
  De aan de helpdesk gestuurde gegevensbestanden zullen met vertrouwen worden behandeld en nooit met niet-helpdeskmedewerkers worden gedeeld.
  Alle gegevensbestanden zullen na afhandeling uit het dossier van de helpdesk en van de computer van de betrokken helpdeskmedewerker(s) worden verwijderd.

  terug naar top

  U krijgt deze GensDataPro nieuwsbrief toegezonden omdat u in uw NGV profiel bij GensDataPro heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door uw profiel te wijzigen op de NGV website www.ngv.nl

  ©2012 NGV
  De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een niet-gesubsidieerde vereniging waarin al het bestuurlijk en organisatorisch werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder no. 40531257