Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Land van Cuijk en Ravenstein

Bestuur

Het bestuur van de afdeling Land van Cuijk en Ravenstein is als volgt samengesteld

Functie Adresgegevens en taken Foto (aanklikbaar)

Voorzitter

VacantVice-voorzitter

Maurice Roefs
Johan Graaf van Hornestraat 1
5361 KX Grave
0486 - 47 32 54

  • plv. afgevaardigde Landelijke Vergadering NGV
  • Redactie mededelingenblad
  • Facebook / Twitter

Secretaris

Piet Huvenaars
Korte Dijk 5
5411 BH Zeeland
06 - 44 37 85 06

Penningmeester

Henk Gruijtrooij
Europaplein 19
5374 BM Schaijk
0486 - 46 23 13
  • Knipseldienst

PR

Toos van den Berg-van Sambeek
Van Hoevelwijckstraat 10
5841 BZ Oploo
0485 - 38 19 96

Bestuurslid

Silvia Daamen - van Haare
Havikstraat 21
5451 XG Mill
06 - 2004 4915

Bestuurslid: Vacant


Webmaster

Fred Janssen
Den Dungen

Aftreedrooster

De bestuursleden hebben zitting voor drie jaren en zijn terstond herbenoembaar. Het bestuur stelt een zodanig aftreedrooster vast, dat telkenjare ongeveer 1/3 van het aantal leden aftredend is, waaronder minstens één lid van het dagelijks bestuur. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door eindigen van het lidmaatschap en door bedanken.

Overige functionarissen Bestuur

Functie Adresgegevens en taken Foto (aanklikbaar)

Medewerker

Familie Wintjens - Kerkhoff
Nijmeegseweg 32
6591 CH Gennep
Telefoon 0485 - 51 24 85

  • Bibliotheek
    Let op: alleen van 18.00 tot 19.00 uur

Medewerker

Arno Coopmans
Burgemeester Raijmakerslaan 156
5361 KJ Grave
Telefoon 0486 - 47 33 68

  • Afdelingsafgevaardigde
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |