Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdelingsblad "GeneVer"

GeneVer Het afdelingstijdschrift "GeneVer" (Genealogische Verkenning) verschijnt 4x per jaar en informeert u over onderzoeksresultaten, onderzoekservaring, aardige vondsten, nieuwe boeken, aankondigingen van plaatselijke heemkundige en geschiedkundige verenigingen, genealogische vragen, antwoorden op vragen, et cetera.

Leden kunnen kwartierstaten, stamreeksen, genealogieën en parentelen inzenden. U mag alle relevante opmerkingen vermelden. Indien u gebruik heeft gemaakt van minder bekende bronnen of gegevens heeft overgenomen van anderen, dan is het sterk aan te bevelen de bron -in een voetnoot- op te nemen. Denkt u echter wel aan de privacy van nog levende personen, waarbij u gebonden bent aan de 'Wet Bescherming Persoongegevens'. Publicaties worden onder verantwoordelijkheid van de inzender geplaatst.

Leden van de afdeling Zuid-Limburg krijgen het tijdschrift gratis toegezonden. Overige leden van de NGV kunnen 'GeneVer' ontvangen door bijkomend lid te worden van onze afdeling (kosten € 11,00 per jaar). ISSN: 1387-3814.

Redactie: Theo Maes


Attentie:
De in het archief genoemde namen, adressen en telefoonnummers kunnen verouderd zijn! Er wordt dringend aangeraden dit soort informatie eerst te controleren bij bronnen die bijgewerkt worden.


GeneVer 2014-2017 | 2010-2013 | 2006-2009 | 2002-2005 | 1998-2001 | Mededelingen 1991-1997


Inhoud jaargang 20, nummer 4 - november 2017

 • Deadline kopij - 15 okt a.s.

Inhoud jaargang 20, nummer 3 - augustus 2017

 • Lezingen programma najaar 2017
 • Genealogie per computer (Wiel Ackermans, Jeu Borger, Har Princen)
 • Voorouderlijk onroerend goed (Rinus Suijkerbuijk)
 • (Deel)Genealogie van Christianus van den Broek (Antoine Plasier)
 • Stamreeks van Hans Tebra (Hans Tebra)
 • Neutraal Moresnet, een onbekend stukje Nederlandse geschiedenis (Evert Beket)
 • Archief eerste Bisdom Roermond
 • Oproep voor kopij
 • Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik in de periode ca. 1900-1970 (XV)

Inhoud jaargang 20, nummer 2 - mei 2017

 • Conceptverslag jaarvergadering 8 april 2017 te Roermond (Peter-Paul Kolber)
 • Patentbelasting (Rinus Suijkerbuijk)
 • Even voorstellen (Martijn Zieverink)
 • Lezing medewerkers RHCL 14 maart 2017 (Theo Maes)
 • Op zoek naar Dionysius Clingen, pastoor te Eygelshoven (Wim Nolten)
 • Jaarvergadering met lezing en bezoek aan het Instituut voor Genealogie & Streekgeschiedenis (Theo Maes)
 • Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik in de periode ca. 1900-1970 (XIII)

Inhoud jaargang 20, nummer 1 - februari 2017

 • Jaarvergadering zaterdag 8 april 2017 te Roermond
 • Agenda voor de ledenvergadering van de NGV afdeling Zuid-Limburg op 8 april 2017 te Roermond
 • Verslag over het jaar 2016 van de NGV afd. Zuid-Limburg
 • Nieuws met betrekking tot het NGV Verenigingscentrum (VC)
 • Lezingenprogramma voorjaar 2017
 • Genealogisch onderzoek op internet (verslag lezing)
 • Kan dat wel kloppen (Rinus Suijkerbuijk)
 • Kwartierstaat Roger van den Broek (V en slot) (Antoine Plasier)
 • Kwartierstaat Roger van den Broek-aanvullingen I (Antoine Plasier)
 • Kwartierstaat Roger van den Broek-aanvullingen II (Pascal Servais)
 • Sprokkels (Rinus Suijkerbuijk)
 • Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik in de periode ca. 1900-1970 (XIII)

Inhoud jaargang 19, nummer 4 - november 2016

 • Lezing: De Bokkenrijders (Frans Winkens)
 • Jan Königstein & Co., .. van landrotten tot zeebonken .. (Wim Nolten)
 • Genealogisch onderzoek op internet (Peter-Paul Kolber)
 • Houthem-St. Gerlach (Rinus Suijkerbuijk)
 • Aanvullingen Derde Limburgs Kwartierstatenboek
 • GensDataPro® bijeenkomsten in Schinveld
 • Kwartierstaat Roger van den Broek (IV) (Antoine Plasier)
 • Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik in de periode ca. 1900-1970 (XII)

Inhoud jaargang 19, nummer 3 - augustus 2016

 • Lezingen programma najaar 2016
 • ‘medicien pour des hommes et chevaux’ - een familie Bemelmans te Heerlerheide (Wim Nolten)
 • Wie zijn de ouders van mijn voormoeder Maria Muijtjens? Twee keer Joannes Vossen en Maria Muitjens in Bunde (eerste helft 18de eeuw) (Pascal Servais)
 • Genealogie per Computer 2016, GensDataPro® maakt het mogelijk
 • Kwartierstaat Roger van den Broek (III) (Antoine Plasier)
 • Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik in de periode ca. 1900-1970 (XI)

Inhoud jaargang 19, nummer 2 - mei 2016

 • Concept verslag Jaarvergadering d.d. zaterdag 2 april 2016 te Thorn
 • Foto datering (verslag lezing Peter Eyckerman)
 • Genealogie in de driehoek Weert, Roermond en Maaseik (verslag lezing Thieu Wieërs)
 • Een oude notarisakte
 • Simpel ! ? (R. Suijkerbuijk)
 • Kwartierstaat Roger van den Broek (II) (A. Plasier)
 • Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik iI de periode ca. 1900-1970 (X)

Inhoud jaargang 19, nummer 1 - februari 2016

 • Jaarvergadering zaterdag 2 april 2016 te Thorn
 • Agenda voor de alg. ledenvergadering van de NGV afdeling Zuid-Limburg op 2 april 2016
 • Verslag over het jaar 2015 van de NGV afdeling Zuid-Limburg
 • Lezingenprogramma voorjaar 2016
 • Genealogiedag Limburg 12 maart 2016 Maastricht
 • Derde Bidprentjes DVD
 • Sprokkel (R. Suijkerbuijk)
 • Wie Bezat Wat?
 • Wederom het belang v.h. willen inzien van de originele akten ondervonden (L. Damen)
 • Leggerboeken 1777 in de Landen van Overmaze (R. Suijkerbuijk)
 • Kwartierstaat Roger van den Broek (I) (A. Plasier)

Inhoud jaargang 18, nummer 4 - november 2015

 • Uw voorzitter stelt zich voor
 • Lezingenprogramma voorjaar 2016
 • Presentatie Derde Limburgs Kwartierstatenboek
 • Zaunbrecher in Limburg (Wim Nolten)
 • Maastricht in België en nogmaals het belang van doopgetuigen (Antoine Plasier)
 • Verwantschap van Roger van den Broek en Antoine Plasier
 • Onderzoek in Belgische Archieven
 • Wilhelm Husmann, grondlegger van schacht Nulland In Kerkrade, deel II en slot (Paul Geilenkirchen en Herman Deckers)
 • Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik in de periode ca. 1900-1970 (IX)
 • GensDataPro bijeenkomsten in Schinveld

Inhoud jaargang 18, nummer 3 - augustus 2015

 • Voorwoord - De vakantie is weer voorbij
 • Derde Limburgs Kwartierstatenboek
 • Onderzoek in België - aankondiging lezing
 • Een tussenstap op een genealogische zoektocht (IV en slot)
 • Twee eeuwen Macht, Malaise & Migraties (II)
 • Wilhelm Husmann, grondlegger van schacht Nulland In Kerkrade
 • Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik in de periode ca. 1900-1970 (VIII)
 • GensDataPro bijeenkomsten Schinveld

Inhoud jaargang 18, nummer 2 - mei 2015

 • Concept verslag Jaarvergadering d.d. zaterdag 11 april 2015 te Sittard-Geleen
 • Een tussenstap op een genealogische zoektocht, deel 3
 • De "Spaanse Griep" en andere nare gevolgen van de Grote Oorlog 1914-1918
 • Teuven
 • Toevalsvondsten m.b.t. Remy van Maastricht (16e eeuw)
 • Aankondiging lezing

Inhoud jaargang 18, nummer 1 - februari 2015

 • Jaarvergadering zaterdag 11 april 2015 te Sittard-Geleen
 • Agenda voor de ledenvergadering van de NGV afdeling Zuid-Limburg op 11 april 2015
 • Verslag over het jaar 2014 van de NGV afdeling Zuid-Limburg
 • Zuid-Limburg, je zal er maar wonen…
 • Wie is Wie?
 • Stamreeks van Hein Pelzer (door Hub Beulen)
 • Twee Eeuwen Macht, Malaise & Migraties tussen 1500 – 1700 Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk (door Robert Philippo)
 • NN (door R. Suijkerbuijk)

Inhoud jaargang 17, nummer 4 - november 2014

 • Vragen ten bate van voorbereiding lezing
 • Parenteel van Henricus Hermans
 • De (waarschijnlijke) oorsprong van de (Brusselse) familienaam Sonnemans
 • Vondsten in het Frankenthaalse archief
 • Een tussenstap op een genealogische zoektocht (II)
 • Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik (B) in de periode ca. 1900-1970 (VII)
 • Bijeenkomsten GensdataPro in 2015

Inhoud jaargang 17, nummer 3 - augustus 2014

 • Lezingenprogramma najaar 2014
 • Recente geschiedenis Amerikaanse genealogie - De Mondiale Gevolgen
 • Louisa
 • Een tussenstap op een genealogisch zoektocht
 • Wie helpt?
 • Familiestichting Uit Welke Beker
 • Herhaald verzoek om kopij
 • Cursus GensDataPro voor beginners
 • Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik (B) in de periode ca. 1900-1970 (VI)

Inhoud jaargang 17, nummer 2 - mei 2014

 • Concept verslag Jaarvergadering d.d. 29 maart 2014 te Eijsden
 • 40 jarig lidmaatschap dhr Clarijs
 • Onzorgvuldig
 • De afkomst van Mathijs Honings
 • Genealogische zoektochten
 • Dwaalspoor
 • Zoeken in oude kranten via Delpher
 • Hamers blijft in de picture
 • Kopij, kopij, kopij!
 • Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik (B) in de periode ca. 1900-1970 (V)

Inhoud jaargang 17, nummer 1 - februari 2014

 • Jaarvergadering zaterdag 29 maart 2014 te Eijsden
 • Agenda voor de ledenvergadering van de NGV afdeling Zuid-Limburg op 29 maart 2014
 • Verslag over het 2013 van de NGV afdeling Zuid-Limburg
 • Verzoek aan alle leden
 • Roermondse Adel en Kermisadel op "Den Aje Kirkhaof"
 • Ons lid de heer Dhooge al 60 jaar lid!
 • Voortgang 3e Limburgs Kwartierstatenboek
 • Het belang van Huwelijkse Bijlagen en de registers van Huwelijks Afkondiging
 • Aanvullingen Genealogie Joannes Freij
 • DNA in de Genealogie
 • Oproep voor kopij
 • Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik (B) in de periode ca. 1900-1970 (IV)
 • Agenda

Attentie:
De in het archief genoemde namen, adressen en telefoonnummers kunnen verouderd zijn! Er wordt dringend aangeraden dit soort informatie eerst te controleren bij bronnen die bijgewerkt worden.

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |