Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Genealogie per computer

GensDataPro bijeenkomsten

Najaar 2017 start het negende seizoen van de GensDataPro bijeenkomsten. In 2009 namen Wiel Ackermans, lid van de helpdesk, en Jeu Borger, gebruiker van het programma, het initiatief om een open werkgroep in het leven te roepen om de kennis van het genealogisch programma GensDataPro te vergroten. De serie bijeenkomsten is bedoeld voor nieuwe gebruikers van GensDataPro en voor personen die de basiskennis over het programma nog eens willen opfrissen. U heeft nu de kans om onder deskundige leiding en stap voor stap te leren werken met dit mooie Nederlandse genealogieprogramma met de zeer uitgebreide mogelijkheden. Er wordt gewerkt met een beamer op een groot scherm. Zowel met behulp van PowerPoint presentaties als ook met het programma live worden demonstraties gegeven. Aan de hand van voorbeelden worden de mogelijkheden een voor een besproken en toegelicht. Na afloop staan de presentaties ter beschikking zodat thuis alles nog eens nagekeken kan worden.

Het stellen van vragen, vooraf of tijdens de bijeenkomsten, geeft de beste garantie dat u maximaal profijt heeft van de cursus en alle mogelijkheden ook zult kunnen benutten. Overigens, gevorderde gebruikers blijven natuurlijk welkom en ook zij kunnen doorgaan met het stellen van hun vragen en het onder de aandacht brengen van eventuele problemen. Voor de praktijkoefeningen is het goed om uw eigen bestand(en) op een laptop met daarop GensDataPro geïnstalleerd mee te nemen. Noodzakelijk is het voor het volgen van de cursus evenwel niet.

Najaar 2017

In het nieuwe jaar beginnen we weer met de bijeenkomsten, die om de twee weken telkens op woensdag plaatsvinden. We beginnen de avond om 19.30 uur met om 20.30 uur een korte pauze en het einde van de avond is om 21.30 uur.

Data: 13 september, 27 september, 18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november en 13 december 2017. In het nieuwe jaar starten we weer op 3 januari 2018.

Kom rustig en vrijblijvend eens kijken en beleef de inspiratie die van deze bijeenkomsten uitgaat. U hoeft geen prof te zijn om aan de bijeenkomsten deel te nemen. Als geschiedenis en genealogie uw aandacht heeft bent u van harte welkom.

Lokaliteit

Café De Mert in Schinveld
Café 'De Mert', Schinveld
De lokaliteit waar het wordt gehouden is, evenals vorig jaar, bij Annemie en Sjir Janssen in Café 'De Mert' aan de Beekstraat 40 te Schinveld, gemeente Onderbanken. Wij kunnen ook dit jaar met toestemming van Sjir gebruik maken van de internetverbinding; een beamer en scherm is aanwezig. Parkeren kan op het plein voor het café.

Voor meer informatie

Vooralsnog zijn er aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden anders dan het gebruik van eigen consumpties.

Organisatie:  en  .

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |