Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Kempen- en Peelland

B i b l i o t h e e k

Reglement

  • Per keer kunt u als lid gratis drie boeken, cd-rom’s of dvd’s lenen, die op de volgende bijeenkomst weer moeten worden ingeleverd.

  • De boeken, cd-rom’s en dvd’s blijven eigendom van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Kempen- en Peelland.

  • Bij verlies of beschadiging dient u de afdeling schadeloos te stellen.

De bibliotheek is deels opgebouwd door schenkingen. Als u eens opruiming houdt in uw eigen bibliotheek, dan houden wij ons aanbevolen. Alles wat voor een genealoog van nut kan zijn, op welke vorm van informatiedrager dan ook, is welkom.

Collectie

Inmiddels is onze bibliotheek via internet voor u toegankelijk gemaakt. De collectie is daartoe opgesplitst in twee groepen:

Kwartierstatenboeken

In 1999 werd het 1ste kwartierstatenboek gepubliceerd. Het boek bevat 80 kwartierstaten over zes generaties. Het gaat derhalve om zo’n 5000 personen. Het boek telt 131 pagina’s.

In 2013 verscheen het 2de kwartierstatenboek met 106 kwartierstaten, wederom over zes generaties. In het boek, dat bestaat uit 160 pagina’s, staan ruim 6800 personenen vermeld.

Terug

Naar Boven

Pagina: http://www.ngv.nl/wwwKPL/homepage.php?action=Bibliotheek&site=KPL&frams=n
Originele pagina: 25-10-2013. Meest recente wijziging: 26-01-2016

© 1999-2018: NGV-afdeling Kempen- en Peelland
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |