Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Kempen- en Peelland

A f d e l i n g s t i j d s c h r i f t

De regionale NGV-afdeling Kempen- en Peelland publiceert 1x per kwartaal een eigen mededelingenblad: 'De Twee Kwartieren'.

In dit blad vindt u o.a.:

  • Afdelingsnieuws
  • Kwartierstaten
  • Genealogische artikelen van de hand van medeleden

Kopij kan worden gestuurd naar: redactiedtk@kpl.ngv.nl

Wilt u het blad liever als pdf ontvangen, dan is een e-mail naar tweekwartieren@gmail.com voldoende.

Uw eigen kwartierstaten, moederslijnen e.d. kunt u voor publicatie aanmelden bij: redactiedtk@kpl.ngv.nl.


Het meest actuele tijdschrift is alleen voor gebruikers die zijn ingelogd.

Inhoud van het van het afdelingsblad 'De Twee Kwartieren' - september 2017:

Pag. Inhoud
57 Van de redactie
58 Geplande bijeenkomsten
58 Bestuursvergaderingen
62 Alberet Tichelaar 40 jaar lid NGV
63 Reactie op artikel Catharina van Rooy
63 Colofon
64 Oud Schrift
65 De twee bidprentjes van Christina de Gier
68 Bibliotheek: aanwinsten boeken
70 Genealogie in beeld 6: Huwelijkssleur in de 18e en 19e eeuw
74 De oudere broer van mijn voorvader...
80 Literatuur en genealogie 1: De Stamhouder

Archief tijdschriften

De onderstaande tijdschriften kunt u lezen en/of downloaden:


TR> TR>
JAAR maart juni september december
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
1999
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

Terug

Naar Boven

Pagina: http://www.ngv.nl/wwwKPL/homepage.php
Originele pagina: 25-10-2013. Meest recente wijziging: 23-11-2017
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |