Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Kempen- en Peelland

A f d e l i n g s t i j d s c h r i f t

De regionale NGV-afdeling Kempen- en Peelland publiceert 1x per kwartaal een eigen mededelingenblad: 'De Twee Kwartieren'.

In dit blad vindt u o.a.:

  • Afdelingsnieuws
  • Kwartierstaten
  • Genealogische artikelen van de hand van medeleden

Kopij kan worden gestuurd naar: redactiedtk@kpl.ngv.nl

Wilt u het blad liever als pdf ontvangen, dan is een e-mail naar tweekwartieren@gmail.com voldoende.

Uw eigen kwartierstaten, moederslijnen e.d. kunt u voor publicatie aanmelden bij: redactiedtk@kpl.ngv.nl.


Het meest actuele tijdschrift is alleen voor gebruikers die zijn ingelogd.

Het namenregister op de jaargangen 2017-2017 is alleen voor gebruikers die zijn ingelogd.

Inhoud van het afdelingsblad 'De Twee Kwartieren' - december 2017:

Pag. Inhoud
85 Van de redactie
86 Geplande bijeenkomsten
86 Bestuursvergaderingen
88 Verrassend verleden
91 Besteding van het schavot
94 Een mooi verhaal van mijn moeder, maar niet waar
96 Symposium Petrus Vladeraccus
96 Oud Schrift
97 Het fotobidprentje van Coprnelius van der Maat
99 Literatuur en genealogie 2: Schorshuiden
104 Leden stellen zich voor
105 Bibliotheek: aanwinsten boeken
107 Transcripties oud schrift
108 Mutaties ledenlijst
108 Colofon
109 Genealogie in beeld 7: de stamreeks van Christus

Archief tijdschriften

De onderstaande tijdschriften kunt u lezen en/of downloaden:


JAAR maart juni september december
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

Terug

Naar Boven

Pagina: http://www.ngv.nl/wwwKPL/homepage.php
Originele pagina: 25-10-2013. Meest recente wijziging: 11-12-2017
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |